remontgallery

Remontgallery

Adresa / Address:
Maršala Birjuzova 7, 11000 Beograd, Srbija
Tel/fax: + 381 11 32 23 406

Koliko profesija imate? Kako razumete pojam pravog životnog posla koji spominjete u jednom od vaših opisa rada? 
Ž.A. “Način na koji razumete profesiju zavisi od vašeg iskustva. Predstavila bih se kao studentkinja Akademije likovnih umetnosti u Beču, koja je ujedno i frizerka, s nekadašnjim zanimanjem prodavačice, ali i sadašnjom profesijom čistačice. Iz trenutne perspektive, volela bih da se jednog dana moj rad i profesija ujedine u umetnosti.” U vašim radovima otvoreno govorite o svojim zanatima, a kroz umetnost se bavite svojim životom. Kakav je odnos između umetnosti i života? 
Ž.A. “Moja umetnička praksa se zasniva na mom ličnom životnom iskustvu, uključujući i moje prethodno obrazovanje, kao i poslove koje sam radila poslednjih nekoliko godina. Pošto dolazim iz radničke porodice, rad-posao je dominantna tema kojom se bavim. Svako ko živi u Srbiji veoma dobro zna da biti frizer podrazumeva rad na crnom. Radite u frizerskom salonu, ali ne dobijate platu preko svog bankovnog računa. Da bih mogla da finansiram svoj hobi, odnosno da kupim kameru, bila sam prinuđena da promenim profesiju i potražim posao koji će jasno definisati moj status.” Iz intervjua sa Željkom Aleksić objavljenom u publikaciji Artist work is/not paid work?! Razgovor vodila Jelena Micić, publikaciju objavile Jelena i Carla Bobadilla.

Izložba "Say Chesse!", Željka Aleksić, 25.3 - 12.4.2019, galerija REMONT

#zeljkaaleksic #saycheese #exhibition #remont #remontgallery #remontgalerija #izlozba

Koliko profesija imate? Kako razumete pojam pravog životnog posla koji spominjete u jednom od vaših opisa rada? Ž.A. “Način na koji razumete profesiju zavisi od vašeg iskustva. Predstavila bih se kao studentkinja Akademije likovnih umetnosti u Beču, koja je ujedno i frizerka, s nekadašnjim zanimanjem prodavačice, ali i sadašnjom profesijom čistačice. Iz trenutne perspektive, volela bih da se jednog dana moj rad i profesija ujedine u umetnosti.” U vašim radovima otvoreno govorite o svojim zanatima, a kroz umetnost se bavite svojim životom. Kakav je odnos između umetnosti i života? Ž.A. “Moja umetnička praksa se zasniva na mom ličnom životnom iskustvu, uključujući i moje prethodno obrazovanje, kao i poslove koje sam radila poslednjih nekoliko godina. Pošto dolazim iz radničke porodice, rad-posao je dominantna tema kojom se bavim. Svako ko živi u Srbiji veoma dobro zna da biti frizer podrazumeva rad na crnom. Radite u frizerskom salonu, ali ne dobijate platu preko svog bankovnog računa. Da bih mogla da finansiram svoj hobi, odnosno da kupim kameru, bila sam prinuđena da promenim profesiju i potražim posao koji će jasno definisati moj status.” Iz intervjua sa Željkom Aleksić objavljenom u publikaciji Artist work is/not paid work?! Razgovor vodila Jelena Micić, publikaciju objavile Jelena i Carla Bobadilla. Izložba "Say Chesse!", Željka Aleksić, 25.3 - 12.4.2019, galerija REMONT #zeljkaaleksic #saycheese #exhibition #remont #remontgallery #remontgalerija #izlozba - 2 days ago

32 Likes
0 Comments
1
Petak, 22.3.2019. u 18h

Miloš Vujanović
predstavlјanje doktorskog umetničkog projekta
ANALIZA KOGNITIVNOG VIĐENJA KAO METOD LIKOVNE REKONSTRUKCIJE

Miloš Vujanović predstavlјa doktorski umetnički projekat Analiza kongitivnog viđenja kao metod likovne rekonstrukcije, koji je usmeren u pravcu novih saznanja o tome kako čovek percipira prostor, predmete i pojave viđenog sveta, te kako te i takve informacije procesuira na spoznajnom (kognitivnom) nivou.

Osnovna teza Miloša Vujanovića jeste da je umetnost istraživanje te da se umetnost do sada uglavnom bavila istraživanjima kroz društvene poglede na svet, ali da bi trebala da se bavi istraživanjima uvažavajući podatke iz sveta prirodnih nauka, pre svega psihologije vizuelne percepcije.

U prezentaciji praktičnog dela rada, koji je bio izveden 2018. godine u Galeriji Matice srpske, Vujanović je opisao proces nastanka izložbenih radova kao specifičan vizuelno umetničko istraživački postupak. Postupak je podrazumevao da radovi u okviru izložbe cilјano okupiraju pojedine vizuelne zone posmatrača, koji će priliku za upoređivanje viđenog sa reprezentima u svojoj memoriji imati sa odloženim dejstvom.

Ovakvim načinom, posmatrač postaje aktivan činilac izložbe. Upravo na ovaj način ,,izložba će imati za cilј da naglasi ideju da značenje umetničkih dela uglavnom nije ugrađeno u predmete, već u komunikaciju - prvo između umetnika i umetničkog dela, a zatim između umetničkog dela i publike, a naknadno između različitih publika.''

Petak, 22.3.2019. u 18h Miloš Vujanović predstavlјanje doktorskog umetničkog projekta ANALIZA KOGNITIVNOG VIĐENJA KAO METOD LIKOVNE REKONSTRUKCIJE Miloš Vujanović predstavlјa doktorski umetnički projekat Analiza kongitivnog viđenja kao metod likovne rekonstrukcije, koji je usmeren u pravcu novih saznanja o tome kako čovek percipira prostor, predmete i pojave viđenog sveta, te kako te i takve informacije procesuira na spoznajnom (kognitivnom) nivou. Osnovna teza Miloša Vujanovića jeste da je umetnost istraživanje te da se umetnost do sada uglavnom bavila istraživanjima kroz društvene poglede na svet, ali da bi trebala da se bavi istraživanjima uvažavajući podatke iz sveta prirodnih nauka, pre svega psihologije vizuelne percepcije. U prezentaciji praktičnog dela rada, koji je bio izveden 2018. godine u Galeriji Matice srpske, Vujanović je opisao proces nastanka izložbenih radova kao specifičan vizuelno umetničko istraživački postupak. Postupak je podrazumevao da radovi u okviru izložbe cilјano okupiraju pojedine vizuelne zone posmatrača, koji će priliku za upoređivanje viđenog sa reprezentima u svojoj memoriji imati sa odloženim dejstvom. Ovakvim načinom, posmatrač postaje aktivan činilac izložbe. Upravo na ovaj način ,,izložba će imati za cilј da naglasi ideju da značenje umetničkih dela uglavnom nije ugrađeno u predmete, već u komunikaciju - prvo između umetnika i umetničkog dela, a zatim između umetničkog dela i publike, a naknadno između različitih publika.'' - 6 days ago

51 Likes
0 Comments
0
Dok se spremaju ovogodišnje aplikacije, sutra u Remont-u Nadežda Kirćanski deli sa nama svoje iskustvo iz Njujorka! 📸 Vladimir Živojinović

Dok se spremaju ovogodišnje aplikacije, sutra u Remont-u Nadežda Kirćanski deli sa nama svoje iskustvo iz Njujorka! 📸 Vladimir Živojinović - 6 days ago

23 Likes
0 Comments
0
Mangelos iskustvo Nadežde Kirćanski u Remont - nezavisna umetnička asocijacija, 21. marta u 18h!

Mangelos iskustvo Nadežde Kirćanski u Remont - nezavisna umetnička asocijacija, 21. marta u 18h! - 7 days ago

33 Likes
0 Comments
0
25.3 – 12.4.2019. “Say Cheese!”
Željka Aleksić

Otvaranje izložbe u ponedeljak, 25. marta u 19h

Samostalna izložba “Say Cheese!” Željke Aleksić konciprana je kroz dva segmenta koja povezuju i prožimaju njena životno-radna i umetnička iskustva. Naime, pre odlaska na studije na likovnoj Akademiji u Beču, jedan od poslova kojim je obezbeđivala egzistenciju, bio je u lokalnoj prodavnici mleka i mlečnih proizvoda. Pravi, životni posao, kako voli da kaže, i neposredno okruženje ubrzo su postali više od mesta specijalizovane maloprodaje i odvijanja svakodnevne radne rutine. Počinje da pravi skulpture od sira, dokumentujući kroz fotografiju i video ambijent i atmosferu radnog mesta kao i novi proizvodni proces nastanka umetničkih dela. Skulpture, koje će za centralni motiv imati autoakt, prvi put je izložila u porodičnoj kući, a nakon otvaranja prisutna publika je mogla i da degustira njen umetnički rad. Priča o iskustvu prodavačice ima svoj nastavak i tokom studija u Beču, gde nekadašnju radnu uniformu uvodi kao sastavni deo i materijal u umetničkoj ili, preciznije, slikarskoj praksi. Monohromne uniforme koristi sada kao platno, oslikavajući ih različitim motivima jakog kolorita istražujući tako oblikovanje identiteta u novim profesionalnim okolnostima.

25.3 – 12.4.2019. “Say Cheese!” Željka Aleksić Otvaranje izložbe u ponedeljak, 25. marta u 19h Samostalna izložba “Say Cheese!” Željke Aleksić konciprana je kroz dva segmenta koja povezuju i prožimaju njena životno-radna i umetnička iskustva. Naime, pre odlaska na studije na likovnoj Akademiji u Beču, jedan od poslova kojim je obezbeđivala egzistenciju, bio je u lokalnoj prodavnici mleka i mlečnih proizvoda. Pravi, životni posao, kako voli da kaže, i neposredno okruženje ubrzo su postali više od mesta specijalizovane maloprodaje i odvijanja svakodnevne radne rutine. Počinje da pravi skulpture od sira, dokumentujući kroz fotografiju i video ambijent i atmosferu radnog mesta kao i novi proizvodni proces nastanka umetničkih dela. Skulpture, koje će za centralni motiv imati autoakt, prvi put je izložila u porodičnoj kući, a nakon otvaranja prisutna publika je mogla i da degustira njen umetnički rad. Priča o iskustvu prodavačice ima svoj nastavak i tokom studija u Beču, gde nekadašnju radnu uniformu uvodi kao sastavni deo i materijal u umetničkoj ili, preciznije, slikarskoj praksi. Monohromne uniforme koristi sada kao platno, oslikavajući ih različitim motivima jakog kolorita istražujući tako oblikovanje identiteta u novim profesionalnim okolnostima. - 7 days ago

41 Likes
0 Comments
0
Svanuo je i taj dan!

KONKURS za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2019. godinu

Mreža YOUNG VISUAL ARTISTS AWARDS

Remont – nezavisna umetnička asocijacija iz Beograda i Fond "Ilija & Mangelos" iz Novog Sada raspisuju konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2019. godinu.

Nagrada se dodeljuje vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine koji/e se aktivno bave umetnošću. Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se dodeljuje za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu. 
U saradnji sa Residency Unlimited (Njujork) i uz podršku Trust for Mutual Understanding (Njujork), Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se organizuje i dodeljuje godišnje, pojedincu ili pojedinki, u vidu studijskog rezidencijalnog boravka u Njujorku, u trajanju od osam nedelja.

Nagradni studijski rezidencijalni boravak u Residency Unlimited za 2019. godinu organizuje se u periodu oktobar – novembar. 
Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ove godine će biti dodeljena osamnaesti put.

Propozicije: • Na konkurs se mogu prijaviti umetnici i umetnice rođeni/e posle 31. decembra 1983. godine • Na konkurs se mogu prijaviti državljani/ke Republike Srbije, kao i umetnici/ce koji/e nisu državljani/ke Republike Srbije, ali čiji su umetnički razvoj/profesionalni angažman vezani za umetničku scenu u Srbiji • Kandidati i kandidatkinje treba da imaju najmanje tri godine profesionalnog/izlagačkog iskustva, a poželjno je da imaju završene najmanje osnovne studije • Umetnik/ca mora imati najmanje jedan umetnički rad realizovan tokom prethodne dve godine • Poznavanje engleskog jezika

Konkurs je otvoren od 15. marta do 6. maja 2019. godine.

Više na:

www.mangelosnagrada.org.rs 
#mangelos #dimitrijebasicevic #mangelosnagrada

Svanuo je i taj dan! KONKURS za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2019. godinu Mreža YOUNG VISUAL ARTISTS AWARDS Remont – nezavisna umetnička asocijacija iz Beograda i Fond "Ilija & Mangelos" iz Novog Sada raspisuju konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2019. godinu. Nagrada se dodeljuje vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine koji/e se aktivno bave umetnošću. Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se dodeljuje za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu. U saradnji sa Residency Unlimited (Njujork) i uz podršku Trust for Mutual Understanding (Njujork), Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se organizuje i dodeljuje godišnje, pojedincu ili pojedinki, u vidu studijskog rezidencijalnog boravka u Njujorku, u trajanju od osam nedelja. Nagradni studijski rezidencijalni boravak u Residency Unlimited za 2019. godinu organizuje se u periodu oktobar – novembar. Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ove godine će biti dodeljena osamnaesti put. Propozicije: • Na konkurs se mogu prijaviti umetnici i umetnice rođeni/e posle 31. decembra 1983. godine • Na konkurs se mogu prijaviti državljani/ke Republike Srbije, kao i umetnici/ce koji/e nisu državljani/ke Republike Srbije, ali čiji su umetnički razvoj/profesionalni angažman vezani za umetničku scenu u Srbiji • Kandidati i kandidatkinje treba da imaju najmanje tri godine profesionalnog/izlagačkog iskustva, a poželjno je da imaju završene najmanje osnovne studije • Umetnik/ca mora imati najmanje jedan umetnički rad realizovan tokom prethodne dve godine • Poznavanje engleskog jezika Konkurs je otvoren od 15. marta do 6. maja 2019. godine. Više na: www.mangelosnagrada.org.rs #mangelos #dimitrijebasicevic #mangelosnagrada - 10 days ago

34 Likes
0 Comments
0
Subota, 16.3.2019. od 12 do 17h

Umesto klasičnog vođenja kroz moju samostalnu izložbu NO-thingness, u subotu od 12h do 17h u Remontu služim čaj, donosim nekoliko meni dragih knjiga na prelistavanje i stojim na raspolaganju za sva vaša pitanja o izložbi (ili čemu god). Poneću kuglice čaja iz Kine, a evo je i lista knjiga koje ćemo listati zajedno: 
1.HILMA AF KLINT, Notes and Methods 
2.ERNST HAECKEL, Art Forms in Nature 
3.NATSUYA, Japanese Design Motifs 
4.ZEN PRIČE 
5.knjiga iznenađenja

Vi ponesite radoznalost pa se vidimo za vikend!

Emilija Radojičić

Izložba NO-thingness može se videti do 22. marta 2019. u galeriji REMONT, Maršala Birjuzova 7.

#emaemaema #emilijaradojicic #gallery #remont #remontgallery

Subota, 16.3.2019. od 12 do 17h Umesto klasičnog vođenja kroz moju samostalnu izložbu NO-thingness, u subotu od 12h do 17h u Remontu služim čaj, donosim nekoliko meni dragih knjiga na prelistavanje i stojim na raspolaganju za sva vaša pitanja o izložbi (ili čemu god). Poneću kuglice čaja iz Kine, a evo je i lista knjiga koje ćemo listati zajedno: 1.HILMA AF KLINT, Notes and Methods 2.ERNST HAECKEL, Art Forms in Nature 3.NATSUYA, Japanese Design Motifs 4.ZEN PRIČE 5.knjiga iznenađenja Vi ponesite radoznalost pa se vidimo za vikend! Emilija Radojičić Izložba NO-thingness može se videti do 22. marta 2019. u galeriji REMONT, Maršala Birjuzova 7. #emaemaema #emilijaradojicic #gallery #remont #remontgallery - 11 days ago

57 Likes
0 Comments
0
Otvaranje veceras u 19:00

Otvaranje veceras u 19:00 - 22 days ago

33 Likes
1 Comments
0
Umetnica Emilija Radojičić, poznata na regionalnoj street art seceni kao EmaEmaEma, predstavlja se od 4. marta u Galeriji Remont izložbom “NO – thingness” sa novom serijom radova u tehnici tkanja, kojom se bavi već nekoliko godina, a sada je spremna za dalje eksperimente.

Emilija Radojičić počela je spontano da se bavi tkanjem 2014. godine u želji da, kako je navela, eksperimentiše i polako premesti svoju praksu crteža u opipljiviju formu i prostor. Prve tkane radove je izložila na samostalnoj izložbi “Vis Major” u Umetničkom prostoru U10 2015. godine, zajedno sa dotadašnjim crtežima. “Kroz ovih par godina sam istraživala potencijale koje pruža tehnika tkanja i vuna kao materijal, a sada sam spremna za korak dalje”, navela je Emilija Radojičić, dodajući da izložba “NO-thingness” predstavlja “momenat pre sledećeg velikog udaha”, jer je spremna “za nešto novo”. Rođena 1989. godine u Beogradu, gde živi i radi, Emilija Radojičić kroz gotovo ritualno posvećivanje procesu stvaranja, u poslednjem periodu rada ispituje osećanja, vibracije, prirodne pojave i fenomene kroz koje se čovek reflektuje u cilju nalaženja mogućih pozitivnih, često apstraktnih rešenja za svoje stanje.

Radi u poljima crteža, slike, objekata, instalacije i urbanih intervencija (murala). Do sada je realizovala mnoge samostalne i grupne izložbe, audio-vizuelne performanse, kolaboracije i publikacije.

Izložba “NO – thingness” u Remontu biće otvorena do 22.marta.

Umetnica Emilija Radojičić, poznata na regionalnoj street art seceni kao EmaEmaEma, predstavlja se od 4. marta u Galeriji Remont izložbom “NO – thingness” sa novom serijom radova u tehnici tkanja, kojom se bavi već nekoliko godina, a sada je spremna za dalje eksperimente. Emilija Radojičić počela je spontano da se bavi tkanjem 2014. godine u želji da, kako je navela, eksperimentiše i polako premesti svoju praksu crteža u opipljiviju formu i prostor. Prve tkane radove je izložila na samostalnoj izložbi “Vis Major” u Umetničkom prostoru U10 2015. godine, zajedno sa dotadašnjim crtežima. “Kroz ovih par godina sam istraživala potencijale koje pruža tehnika tkanja i vuna kao materijal, a sada sam spremna za korak dalje”, navela je Emilija Radojičić, dodajući da izložba “NO-thingness” predstavlja “momenat pre sledećeg velikog udaha”, jer je spremna “za nešto novo”. Rođena 1989. godine u Beogradu, gde živi i radi, Emilija Radojičić kroz gotovo ritualno posvećivanje procesu stvaranja, u poslednjem periodu rada ispituje osećanja, vibracije, prirodne pojave i fenomene kroz koje se čovek reflektuje u cilju nalaženja mogućih pozitivnih, često apstraktnih rešenja za svoje stanje. Radi u poljima crteža, slike, objekata, instalacije i urbanih intervencija (murala). Do sada je realizovala mnoge samostalne i grupne izložbe, audio-vizuelne performanse, kolaboracije i publikacije. Izložba “NO – thingness” u Remontu biće otvorena do 22.marta. - 26 days ago

49 Likes
0 Comments
0
4.3 – 22.3.2019.
“NO – thingness”
Emilija Radojičić

Otvaranje izložbe u ponedeljak, 4. marta u 19h

Emilija Radojičić je već deset godina aktivna na savremenoj umetničkoj sceni širom regiona. Od početaka vezanih za street art i perioda u kom postaje poznata pod pseudonimom EmaEmaEma ona se razvija i uživa u svom radu kroz crtež, grafiku, slikarstvo, fotografiju, multimedijske izraze… U skorije vreme ulazi u tehniku tkanja u kojoj nastaju nove serije Emilijinih radova. “Sa tkanjem sam spontano počela oko 2014. godine u želji da eksperimentišem i polako premestim svoju praksu crteža u opipljiviju formu i prostor. Prve tkane radove sam izložila na svojoj samostalnoj izložbi Vis Major u umetničkom prostoru U10 u martu 2015. godine, zajedno sa dotadašnjim crtežima. Kroz ovih par godina sam istraživala potencijale koje pruža tehnika tkanja i vuna kao materijal, a sada sam spremna za korak dalje. Izložba Nothingness koju otvaramo 4-og marta u Remontu predstavlja momenat pre sledećeg velikog udaha, jer spremna sam za nešto novo.” Emilija Radojičić

Emilija Radojičić rođena je 1989. godine u Beogradu, gde trenutno živi i radi. Kroz skoro ritualno posvećivanje procesu stvaranja, u poslednjem periodu rada ispituje osećanja, vibracije, prirodne pojave i fenomene kroz koje se čovek reflektuje u cilju
nalaženja mogućih pozitivnih, često apstraktnih rešenja za svoje stanje. Radi u poljima crteža, slike, objekata, instalacije i urbanih intervencija (murala). Do sada je realizovala mnoge samostalne i grupne izložbe, audio-vizuelne performanse, kolaboracije i publikacije.

LINKOVI:
instagram @emasdream

4.3 – 22.3.2019. “NO – thingness” Emilija Radojičić Otvaranje izložbe u ponedeljak, 4. marta u 19h Emilija Radojičić je već deset godina aktivna na savremenoj umetničkoj sceni širom regiona. Od početaka vezanih za street art i perioda u kom postaje poznata pod pseudonimom EmaEmaEma ona se razvija i uživa u svom radu kroz crtež, grafiku, slikarstvo, fotografiju, multimedijske izraze… U skorije vreme ulazi u tehniku tkanja u kojoj nastaju nove serije Emilijinih radova. “Sa tkanjem sam spontano počela oko 2014. godine u želji da eksperimentišem i polako premestim svoju praksu crteža u opipljiviju formu i prostor. Prve tkane radove sam izložila na svojoj samostalnoj izložbi Vis Major u umetničkom prostoru U10 u martu 2015. godine, zajedno sa dotadašnjim crtežima. Kroz ovih par godina sam istraživala potencijale koje pruža tehnika tkanja i vuna kao materijal, a sada sam spremna za korak dalje. Izložba Nothingness koju otvaramo 4-og marta u Remontu predstavlja momenat pre sledećeg velikog udaha, jer spremna sam za nešto novo.” Emilija Radojičić Emilija Radojičić rođena je 1989. godine u Beogradu, gde trenutno živi i radi. Kroz skoro ritualno posvećivanje procesu stvaranja, u poslednjem periodu rada ispituje osećanja, vibracije, prirodne pojave i fenomene kroz koje se čovek reflektuje u cilju nalaženja mogućih pozitivnih, često apstraktnih rešenja za svoje stanje. Radi u poljima crteža, slike, objekata, instalacije i urbanih intervencija (murala). Do sada je realizovala mnoge samostalne i grupne izložbe, audio-vizuelne performanse, kolaboracije i publikacije. LINKOVI: instagram @emasdream - 28 days ago

51 Likes
1 Comments
0
Dragi prijatelji, 
u četvrtak od 14 do 18 sati u galeriji Remont imaćete priliku da se bolje upoznate i družite sa umetnikom Bojan Đorđević Omčom i eventualno kupite neki njegov print ili grafiku sa potpisom ili posvetom autora.
Vidimo se!

Izložbu "Hiljadu smrti" Bojan Đorđevića možete videti do 1. marta 2019. u Remontu.

Dragi prijatelji, u četvrtak od 14 do 18 sati u galeriji Remont imaćete priliku da se bolje upoznate i družite sa umetnikom Bojan Đorđević Omčom i eventualno kupite neki njegov print ili grafiku sa potpisom ili posvetom autora. Vidimo se! Izložbu "Hiljadu smrti" Bojan Đorđevića možete videti do 1. marta 2019. u Remontu. - 1 month ago

44 Likes
0 Comments
0
Tokom trajanja izložbe Bojana Đorđevića Omče "Hiljadu smrti" u galeriji Remont 11.2 - 1.3.2019. posetioci mogu pazariti povoljno autorove printove i grafike (sito štampa). #bojandjordjevic #omca #sito #grafika #prints #shop #remont #remontgallery #remontgalerija #artbrut

Tokom trajanja izložbe Bojana Đorđevića Omče "Hiljadu smrti" u galeriji Remont 11.2 - 1.3.2019. posetioci mogu pazariti povoljno autorove printove i grafike (sito štampa). #bojandjordjevic #omca #sito #grafika #prints #shop #remont #remontgallery #remontgalerija #artbrut - 1 month ago

84 Likes
1 Comments
0
Hiljadu smrti / Bojan Đorđević / 11.2.2019.

#bojandjordjevic #hiljadusmrti #exhibition #remont #artbrut #remontgalerija #remontgallery 📸 @buricboris

Hiljadu smrti / Bojan Đorđević / 11.2.2019. #bojandjordjevic #hiljadusmrti #exhibition #remont #artbrut #remontgalerija #remontgallery 📸 @buricboris - 1 month ago

101 Likes
0 Comments
0
Sutra!
11.2 – 1.3.2019.

Bojan Đorđević
"Hiljadu smrti"

Otvaranje izložbe u ponedeljak, 11.2. u 19h

Samostalna izložba beogradskog umetnika Bojana Đorđevića Omče predstavlja svojevrstan presek njegovog autorskog rada poslednjih dvadesetak godina, od inicijalnih ostvarenja u tehnici kolaža, preko asamblaža /objekata do crtačkih radova. Omčin vizuelni izraz i poetika su se, kako i sam kaže, formirali i oblikovali kroz interesovanja, uticaje i otkrića likovnog stvaralaštva “primitivnih kultura” iz svih krajeva sveta, ali i srednjevekovnih iluminacija, umetničkih epoha i pokreta secesije, Bauhausa, dadaizma, umetnosti Gustava Klimta, Pola Klea, Kurta Švitersa… Upravo Đorđevićeva prvobitna eksperimnetisanja sa kolažno-montažnim postupcima različitih vizuelnih sadržaja, predmeta i materijala evociraju nasleđa dadaizma i Švitersove Merz-slike. Istovremeno sa kolažima i asamblažima autor počinje da se zanima za crtež razvijajući naizmenično serije radova u ovom mediju kroz apstrakciju i figuraciju. Apstraktni crteži koji po rečima umetnika poseduju smirujući meditativan ton nastaju u vrlo posvećenim istraživanjima izabranih oblika, motiva, ritmike linija izraženih u repeticijama, šematizacijama i ornamentalnim stilizacijama. Sa druge strane figuracija u Omčinim crtežima dolazi iz prethodnih bavljenja apstrakcijom u spontanim razradama najpre manjih figuralnih predstava izolovanih na belini papira do postepenog usložnjavanja kompozicija i ikonografije. To je posebno prisutno u autorovom najzaokruženijem ciklusu crteža ili ex libris ilustracija pod nazivom Bestijarij - refleksiji neposredne, duboko intimne sfere života i egzistencije koja za rezultat ima koloritne slikovne predstave i motivski prostor erotskih konotacija, gusto ispunjen hibridnim spojevima i prepletima ljudskih figura, delova tela, flore, faune ili izmaštanih bića. Iako na prvi pogled mogu izgledati disparatno naročito u interpretacijama različitih vizuelnih i stilskih referenci Omčine radove pre svega povezuje specifično uosećavanje sveta koje vode delikatna, nijansirana psihološka i emotivna stanja i procesi i čista imaginacija. 
Miroslav Karić

Sutra! 11.2 – 1.3.2019. Bojan Đorđević "Hiljadu smrti" Otvaranje izložbe u ponedeljak, 11.2. u 19h Samostalna izložba beogradskog umetnika Bojana Đorđevića Omče predstavlja svojevrstan presek njegovog autorskog rada poslednjih dvadesetak godina, od inicijalnih ostvarenja u tehnici kolaža, preko asamblaža /objekata do crtačkih radova. Omčin vizuelni izraz i poetika su se, kako i sam kaže, formirali i oblikovali kroz interesovanja, uticaje i otkrića likovnog stvaralaštva “primitivnih kultura” iz svih krajeva sveta, ali i srednjevekovnih iluminacija, umetničkih epoha i pokreta secesije, Bauhausa, dadaizma, umetnosti Gustava Klimta, Pola Klea, Kurta Švitersa… Upravo Đorđevićeva prvobitna eksperimnetisanja sa kolažno-montažnim postupcima različitih vizuelnih sadržaja, predmeta i materijala evociraju nasleđa dadaizma i Švitersove Merz-slike. Istovremeno sa kolažima i asamblažima autor počinje da se zanima za crtež razvijajući naizmenično serije radova u ovom mediju kroz apstrakciju i figuraciju. Apstraktni crteži koji po rečima umetnika poseduju smirujući meditativan ton nastaju u vrlo posvećenim istraživanjima izabranih oblika, motiva, ritmike linija izraženih u repeticijama, šematizacijama i ornamentalnim stilizacijama. Sa druge strane figuracija u Omčinim crtežima dolazi iz prethodnih bavljenja apstrakcijom u spontanim razradama najpre manjih figuralnih predstava izolovanih na belini papira do postepenog usložnjavanja kompozicija i ikonografije. To je posebno prisutno u autorovom najzaokruženijem ciklusu crteža ili ex libris ilustracija pod nazivom Bestijarij - refleksiji neposredne, duboko intimne sfere života i egzistencije koja za rezultat ima koloritne slikovne predstave i motivski prostor erotskih konotacija, gusto ispunjen hibridnim spojevima i prepletima ljudskih figura, delova tela, flore, faune ili izmaštanih bića. Iako na prvi pogled mogu izgledati disparatno naročito u interpretacijama različitih vizuelnih i stilskih referenci Omčine radove pre svega povezuje specifično uosećavanje sveta koje vode delikatna, nijansirana psihološka i emotivna stanja i procesi i čista imaginacija. Miroslav Karić - 1 month ago

48 Likes
0 Comments
0
Beogradski umetnik Bojan Đorđević Omča predstavlja se u Remontu izložbom “Hiljadu smrti” koja je svojevrstan presek njegovog autorskog rada poslednjih dvadesetak godina.
11.2. u 19h 
#bojandjordjevic #omca #remont #remontgallery

Beogradski umetnik Bojan Đorđević Omča predstavlja se u Remontu izložbom “Hiljadu smrti” koja je svojevrstan presek njegovog autorskog rada poslednjih dvadesetak godina. 11.2. u 19h #bojandjordjevic #omca #remont #remontgallery - 2 months ago

54 Likes
0 Comments
0
Za posetioce izlozbe "Confidence" i fanove.

Za posetioce izlozbe "Confidence" i fanove. - 2 months ago

33 Likes
0 Comments
0
U ponedeljak, 21.1. od 14 do 18h OTVORENA VRATA – Viktor Šekularac prima goste u galeriji Remont i na licu mesta štampa fotografije iz svojih foldera po izboru posetilaca.

Posle više od 10 godina Viktor Šekularac ponovo u galeriji Remont. Bivši saradnik, dizajner, fotograf i prijatelj Viktor Šekularac će beogradskoj publici predstaviti svoj fotografski opus koji je nastajao tokom proteklih 10 godina na raznim mestima širim Evrope i Amerike u kojima je živeo i radio. 
Sam tematski okvir Viktorovih radova se malo menjao. Predmet interesovanja oduvek su mu bila netipična mesta, pojave i oni neuhvatljivi trenuci koji zabeleženi njegovom kamerom postaju ikonični prizori. Poetične, uvek likovno uzbudljive i brutalno svedene na 'narativnu senku' naizgled statičnih ili banalnih prizora. Viktor u svim ovim prizorima traži logiku, razmišlja o odnosima, estetici. Mesta koje Šekularac fotografiše su autonomni prostori koji žive sopstvenim životom i po sopstvenim zakonima. Često crne rupe u urbanim gradskim strukturama, napušteni i zaboravljeni prostori koje ni ne registrujemo kada pored njih prolazimo jer izlaze izvan okvira medijske slike koja nam se servira. 
U vremenu u kome smo konstantno bombardovani/izloženi mnoštvu fotografija i kada svako od nas ima bar po par hiljada slika u telefonu, proces selekcije radova za izložbu jednog umetnika postaje nemoguća misija. Nove tendencije u fotografiji gde se više vremena troši na selekciju nego na samo stvaranje dela i emotivna povezanost ili udaljenost umetnika sa njegovim radovima i reakcija na emocije izazvane time, postaju nova tema kojom se Viktor Šekularac bavi. Kako iz mora fotografija izabrati onu pravu, imaju li umetnici snage i samopouzdanja da urade taj posao na pravi način, samo su neka od pitanja koje ova izložba pokreće. 
Viktor Šekularac (1980, Beograd) studirao Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, klasa fotografija. Profesionalno se bavi fotografijom od 1998. godine. Trenutno živi i radi na realciji Srbija -Francuska.
www.viktorshekularatz.com 
ww 
#viktorshekularatz #remont #remontgallery #remontgalerija

U ponedeljak, 21.1. od 14 do 18h OTVORENA VRATA – Viktor Šekularac prima goste u galeriji Remont i na licu mesta štampa fotografije iz svojih foldera po izboru posetilaca. Posle više od 10 godina Viktor Šekularac ponovo u galeriji Remont. Bivši saradnik, dizajner, fotograf i prijatelj Viktor Šekularac će beogradskoj publici predstaviti svoj fotografski opus koji je nastajao tokom proteklih 10 godina na raznim mestima širim Evrope i Amerike u kojima je živeo i radio. Sam tematski okvir Viktorovih radova se malo menjao. Predmet interesovanja oduvek su mu bila netipična mesta, pojave i oni neuhvatljivi trenuci koji zabeleženi njegovom kamerom postaju ikonični prizori. Poetične, uvek likovno uzbudljive i brutalno svedene na 'narativnu senku' naizgled statičnih ili banalnih prizora. Viktor u svim ovim prizorima traži logiku, razmišlja o odnosima, estetici. Mesta koje Šekularac fotografiše su autonomni prostori koji žive sopstvenim životom i po sopstvenim zakonima. Često crne rupe u urbanim gradskim strukturama, napušteni i zaboravljeni prostori koje ni ne registrujemo kada pored njih prolazimo jer izlaze izvan okvira medijske slike koja nam se servira. U vremenu u kome smo konstantno bombardovani/izloženi mnoštvu fotografija i kada svako od nas ima bar po par hiljada slika u telefonu, proces selekcije radova za izložbu jednog umetnika postaje nemoguća misija. Nove tendencije u fotografiji gde se više vremena troši na selekciju nego na samo stvaranje dela i emotivna povezanost ili udaljenost umetnika sa njegovim radovima i reakcija na emocije izazvane time, postaju nova tema kojom se Viktor Šekularac bavi. Kako iz mora fotografija izabrati onu pravu, imaju li umetnici snage i samopouzdanja da urade taj posao na pravi način, samo su neka od pitanja koje ova izložba pokreće. Viktor Šekularac (1980, Beograd) studirao Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, klasa fotografija. Profesionalno se bavi fotografijom od 1998. godine. Trenutno živi i radi na realciji Srbija -Francuska. www.viktorshekularatz.com ww #viktorshekularatz #remont #remontgallery #remontgalerija - 2 months ago

54 Likes
0 Comments
0
Viktor Šekularac / Confidence / 18.1.2019 - 8.2.2019 / Remont

#viktorshekularatz #confidence #exhibition #remont #remontgallery #remontgalerija 📸 @buricboris

Viktor Šekularac / Confidence / 18.1.2019 - 8.2.2019 / Remont #viktorshekularatz #confidence #exhibition #remont #remontgallery #remontgalerija 📸 @buricboris - 2 months ago

89 Likes
0 Comments
2
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.