#oversize

2,055,346 posts

#новороссийск#одеждановороссийск#стильныйобраз#тренды2019#весна2019#лето2019#мода2019#model#чтонадеть#настиле#fun#super#lifestyle#shopping#casual#oversize#wow#streetstyle#базовыйгардероб#girl#fashion#fashionlook#модастиль#тренды#одежда#life#cool#casualstyle#модныйобраз#моднаяодежда

#новороссийск #одеждановороссийск #стильныйобраз #тренды2019 #весна2019 #лето2019 #мода2019 #model #чтонадеть #настиле #fun #super #lifestyle #shopping #casual #oversize #wow #streetstyle #базовыйгардероб #girl #fashion #fashionlook #модастиль #тренды #одежда #life #cool #casualstyle #модныйобраз #моднаяодежда - 20 seconds ago

1 Likes
0 Comments
0
🆘🆘🆘🆘Áo phông hàn oversize 🆘🆘🆘🆘 𝐍𝐞𝐰-𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 📍Sắm một em thật xinh để đón thu nào các cậu, thun đầu mùa chất liệu cực ổn và giá siêu hời nha🤗
📍Một chiếc áo thun dài tay vừa mỏng cho những ngày thời tiết ẩm ương thế này thì sao nhỉ ? 😆
📍 Giá chỉ từ 95k - 125k #vietnamstreetwear #koreanstyle #mixandmax 
#streetstyle #streetwear #ootd #koreanstyle #freesize #oversize #2hand

🆘🆘🆘🆘Áo phông hàn oversize 🆘🆘🆘🆘 𝐍𝐞𝐰-𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 📍Sắm một em thật xinh để đón thu nào các cậu, thun đầu mùa chất liệu cực ổn và giá siêu hời nha🤗 📍Một chiếc áo thun dài tay vừa mỏng cho những ngày thời tiết ẩm ương thế này thì sao nhỉ ? 😆 📍 Giá chỉ từ 95k - 125k #vietnamstreetwear #koreanstyle #mixandmax #streetstyle #streetwear #ootd #koreanstyle #freesize #oversize #2hand - 29 seconds ago

0 Likes
0 Comments
0
🆘🆘🆘🆘Áo phông hàn oversize 🆘🆘🆘🆘 𝐍𝐞𝐰-𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 📍Sắm một em thật xinh để đón thu nào các cậu, thun đầu mùa chất liệu cực ổn và giá siêu hời nha🤗
📍Một chiếc áo thun dài tay vừa mỏng cho những ngày thời tiết ẩm ương thế này thì sao nhỉ ? 😆
📍 Giá chỉ từ 95k - 125k #vietnamstreetwear #koreanstyle #mixandmax 
#streetstyle #streetwear #ootd #koreanstyle #freesize #oversize #2hand

🆘🆘🆘🆘Áo phông hàn oversize 🆘🆘🆘🆘 𝐍𝐞𝐰-𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 📍Sắm một em thật xinh để đón thu nào các cậu, thun đầu mùa chất liệu cực ổn và giá siêu hời nha🤗 📍Một chiếc áo thun dài tay vừa mỏng cho những ngày thời tiết ẩm ương thế này thì sao nhỉ ? 😆 📍 Giá chỉ từ 95k - 125k #vietnamstreetwear #koreanstyle #mixandmax #streetstyle #streetwear #ootd #koreanstyle #freesize #oversize #2hand - 3 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
🆘🆘🆘🆘Áo phông hàn oversize 🆘🆘🆘🆘 𝐍𝐞𝐰-𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 📍Sắm một em thật xinh để đón thu nào các cậu, thun đầu mùa chất liệu cực ổn và giá siêu hời nha🤗
📍Một chiếc áo thun dài tay vừa mỏng cho những ngày thời tiết ẩm ương thế này thì sao nhỉ ? 😆
📍 Giá chỉ từ 95k - 125k #vietnamstreetwear #koreanstyle #mixandmax 
#streetstyle #streetwear #ootd #koreanstyle #freesize #oversize #2hand

🆘🆘🆘🆘Áo phông hàn oversize 🆘🆘🆘🆘 𝐍𝐞𝐰-𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 📍Sắm một em thật xinh để đón thu nào các cậu, thun đầu mùa chất liệu cực ổn và giá siêu hời nha🤗 📍Một chiếc áo thun dài tay vừa mỏng cho những ngày thời tiết ẩm ương thế này thì sao nhỉ ? 😆 📍 Giá chỉ từ 95k - 125k #vietnamstreetwear #koreanstyle #mixandmax #streetstyle #streetwear #ootd #koreanstyle #freesize #oversize #2hand - 3 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🔸APM 6F 637
🔸KKUKKU
🔸02-2250-1037 / 010-5818-1037
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅품명:하이드남방/Free
✅칼라:핑크 그린 네이비⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 다들 휴가도 잘 다녀오시고,
늦더위에 건강 잘 챙기고 계시죠??
요즘 같은 환절기에 입기 딱 좋은 하프&하프 남방이예요.
너무 두껍지 않은 두께감에 부담없이 입기 좋아요!!^^
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#fashion #ootd #dailylook #dailyfashion #bigsize #oversize #APM #도매 #남성복 #여성복 #캐주얼 #KKUKKU #뀨뀨 #김광규 #디자이너광 #사장님옷장스타일 #패션 #남자코디 #소통 #맞팔

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔸APM 6F 637 🔸KKUKKU 🔸02-2250-1037 / 010-5818-1037 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅품명:하이드남방/Free ✅칼라:핑크 그린 네이비⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 다들 휴가도 잘 다녀오시고, 늦더위에 건강 잘 챙기고 계시죠?? 요즘 같은 환절기에 입기 딱 좋은 하프&하프 남방이예요. 너무 두껍지 않은 두께감에 부담없이 입기 좋아요!!^^ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #fashion #ootd #dailylook #dailyfashion #bigsize #oversize #APM #도매 #남성복 #여성복 #캐주얼 #KKUKKU #뀨뀨 #김광규 #디자이너광 #사장님옷장스타일 #패션 #남자코디 #소통 #맞팔 - 3 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
•Vintage Bomber •XS beden •En:57 cm Boy:60 cm •Fiyat: 150 ₺ 
#vintage #retro #vintagebomber #vintagemont #vintageceket #vintagegiyim #80ler #retrogiyim #sokakgiyim #sporgiyim #bomber #90lar #nostalji #vintagebutik #futbolformasi #oldschool #oversize #ikincielgiyim #ikinciel #sokakmodası #vintagelovers90

•Vintage Bomber •XS beden •En:57 cm Boy:60 cm •Fiyat: 150 ₺ #vintage #retro #vintagebomber #vintagemont #vintageceket #vintagegiyim #80ler #retrogiyim #sokakgiyim #sporgiyim #bomber #90lar #nostalji #vintagebutik #futbolformasi #oldschool #oversize #ikincielgiyim #ikinciel #sokakmodası #vintagelovers90 - 7 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#ootd
#狠帥一波
-
ℹ️著用資訊
#1寬版口袋造型外套
#27個性女圖案T恤
#18防潑水短褲
-
👧🏻Model_176/54
-
🚨#全選夏日組合特賣 持續進行中,有喜歡的歡迎截圖私訊給板板,或你有需要幫忙搭配的也可以私訊板板,活動到8/31止。
🚨夏日組合特賣為IG限定活動
🚨活動期間全館免運
-
#帥 #寬版外套 #防潑水褲 #個性 #圖t #中性服飾 #韓國直送 #2019ss #質感選物 #oversize #style #chill #koreaclothes #beyourself #pant #unisexclothes

#ootd #狠帥一波 - ℹ️著用資訊 #1寬版口袋造型外套 #27個性女圖案T恤 #18防潑水短褲 - 👧🏻Model_176/54 - 🚨#全選夏日組合特賣 持續進行中,有喜歡的歡迎截圖私訊給板板,或你有需要幫忙搭配的也可以私訊板板,活動到8/31止。 🚨夏日組合特賣為IG限定活動 🚨活動期間全館免運 - #帥 #寬版外套 #防潑水褲 #個性 #圖t #中性服飾 #韓國直送 #2019ss #質感選物 #oversize #style #chill #koreaclothes #beyourself #pant #unisexclothes - 7 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
#狠帥一波
如何創造質感的全黑穿搭?看上則和下則的搭配展示就對了!利用不同材質的單品,來創造出和諧的比例和質感。
-
ℹ️著用資訊
#1寬版口袋造型外套
#27個性女圖案T恤
-
👧🏻Model_176/54
-
🚨#全選夏日組合特賣 持續進行中,有喜歡的歡迎截圖私訊給板板,或你有需要幫忙搭配的也可以私訊板板,活動到8/31止。
🚨夏日組合特賣為IG限定活動
🚨活動期間全館免運
-
#帥 #寬版外套 #個性 #圖t #中性服飾 #韓國直送 #2019ss #質感選物 #oversize #style #chill #koreaclothes #beyourself #pant #unisexclothes

#狠帥一波 如何創造質感的全黑穿搭?看上則和下則的搭配展示就對了!利用不同材質的單品,來創造出和諧的比例和質感。 - ℹ️著用資訊 #1寬版口袋造型外套 #27個性女圖案T恤 - 👧🏻Model_176/54 - 🚨#全選夏日組合特賣 持續進行中,有喜歡的歡迎截圖私訊給板板,或你有需要幫忙搭配的也可以私訊板板,活動到8/31止。 🚨夏日組合特賣為IG限定活動 🚨活動期間全館免運 - #帥 #寬版外套 #個性 #圖t #中性服飾 #韓國直送 #2019ss #質感選物 #oversize #style #chill #koreaclothes #beyourself #pant #unisexclothes - 7 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
#ootd
#狠帥一波
-
ℹ️著用資訊
#27個性女圖案T恤
#18防潑水短褲
-
👧🏻Model_176/54
-
🚨#全選夏日組合特賣 持續進行中,有喜歡的歡迎截圖私訊給板板,或你有需要幫忙搭配的也可以私訊板板,活動到8/31止。
🚨夏日組合特賣為IG限定活動
🚨活動期間全館免運
-
#帥 #防潑水褲 #個性 #圖t #中性服飾 #韓國直送 #2019ss #質感選物 #oversize #style #chill #koreaclothes #beyourself #pant #unisexclothes

#ootd #狠帥一波 - ℹ️著用資訊 #27個性女圖案T恤 #18防潑水短褲 - 👧🏻Model_176/54 - 🚨#全選夏日組合特賣 持續進行中,有喜歡的歡迎截圖私訊給板板,或你有需要幫忙搭配的也可以私訊板板,活動到8/31止。 🚨夏日組合特賣為IG限定活動 🚨活動期間全館免運 - #帥 #防潑水褲 #個性 #圖t #中性服飾 #韓國直送 #2019ss #質感選物 #oversize #style #chill #koreaclothes #beyourself #pant #unisexclothes - 7 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
✝️🎁#ค่าส่ง 40/60

ราคา 320 บาท

#เอี๊ยมกางเกงขายาว สายเอี๊ยมติดกระดุม 2 ระดับ เนื้อผ้าซาร่า เย็บแปะกระเป๋าหน้า 2 ข้าง โทนสีพื้นเรียบๆ ใส่แล้วดูโดดเด่นสุด + เสื้อยืดแขนสั้น ผ้าคอตตอน ใส่เข้าเซทสุดๆ พร้อมส่ง

สี : 2 สี ดำ เหลือง

ขนาด >>
เอี๊ยม รอบอกฟรีไซส์ รอบเอว 26-34" สะโพก 36-40" ยาว 2 ระดับ ยาว 48" ยาว 49"
เสื้อ รอบอก32-36"ยาว 19" *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
🛒☎️สั่งซื้อ/สอบถาม
1.กล่องข้อความ 👇 https://m.me/AdminbyAbii
2.Line: @uaw6281j(มี@ นะคะ) หรือ👇 https://bit.ly/2wQVnPt
3.Facebook/IG👇
FB:https://bit.ly/2oM86it
IG:https://bit.ly/2M4NFXm
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
#เดรสทำงาน #เดรสออกงาน #เสื้อผ้าแฟชั่น #Set2ชิ้น #เสื้อผ้าสาวอวบอ้วน #เอี๊ยม #IntrendbyAbii #fashionbyabii #แม็กซี่เดรส #MaxiDress #เสื้อสูท #ชุดสปอร์ต #Oversize #กี่เพ้า #เซ็ทเสื้อกางเกง #กางเกงขาสั้นขายาว #สายเดี่ยว #ลูกไม้ #ชีฟอง #กระโปรงสั้นยาว #จั้มสูท #เสื้อตัวยาว #ไซส์ใหญ่

✝️🎁#ค ่าส่ง 40/60 ราคา 320 บาท #เอ ี๊ยมกางเกงขายาว สายเอี๊ยมติดกระดุม 2 ระดับ เนื้อผ้าซาร่า เย็บแปะกระเป๋าหน้า 2 ข้าง โทนสีพื้นเรียบๆ ใส่แล้วดูโดดเด่นสุด + เสื้อยืดแขนสั้น ผ้าคอตตอน ใส่เข้าเซทสุดๆ พร้อมส่ง สี : 2 สี ดำ เหลือง ขนาด >> เอี๊ยม รอบอกฟรีไซส์ รอบเอว 26-34" สะโพก 36-40" ยาว 2 ระดับ ยาว 48" ยาว 49" เสื้อ รอบอก32-36"ยาว 19" *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 🛒☎️สั่งซื้อ/สอบถาม 1.กล่องข้อความ 👇 https://m.me/AdminbyAbii 2.Line: @uaw6281j (มี@ นะคะ) หรือ👇 https://bit.ly/2wQVnPt 3.Facebook/IG👇 FB:https://bit.ly/2oM86it IG:https://bit.ly/2M4NFXm *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ #เดรสทำงาน #เดรสออกงาน #เส ื้อผ้าแฟชั่น #Set2ช ิ้น #เส ื้อผ้าสาวอวบอ้วน #เอ ี๊ยม #IntrendbyAbii #fashionbyabii #แม ็กซี่เดรส #MaxiDress #เส ื้อสูท #ช ุดสปอร์ต #Oversize #ก ี่เพ้า #เซ ็ทเสื้อกางเกง #กางเกงขาส ั้นขายาว #สายเด ี่ยว #ล ูกไม้ #ช ีฟอง #กระโปรงส ั้นยาว #จ ั้มสูท #เส ื้อตัวยาว #ไซส ์ใหญ่ - 9 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
✝️🎁#ค่าส่ง 40/60

ราคา 280 บาท

#Jumpsuit จั้มสูทแขนกุด ขายาว ผ้าซาร่าสีพื้นเอวไม่ยืด อกแต่งระบายเฉียง มีซิปหลัง พร้อมส่ง

สี : 1 สี
ขนาด : รอบอก32-36" รอบเอว29-30" สะโพก36-40""ยาว 53" *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
🛒☎️สั่งซื้อ/สอบถาม
1.กล่องข้อความ 👇 https://m.me/AdminbyAbii
2.Line: @uaw6281j(มี@ นะคะ) หรือ👇 https://bit.ly/2wQVnPt
3.Facebook/IG👇
FB:https://bit.ly/2oM86it
IG:https://bit.ly/2M4NFXm
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
#เดรสทำงาน #เดรสออกงาน #เสื้อผ้าแฟชั่น #Set2ชิ้น #เสื้อผ้าสาวอวบอ้วน #เอี๊ยม #IntrendbyAbii #fashionbyabii #แม็กซี่เดรส #MaxiDress #เสื้อสูท #ชุดสปอร์ต #Oversize #กี่เพ้า #เซ็ทเสื้อกางเกง #กางเกงขาสั้นขายาว #สายเดี่ยว #ลูกไม้ #ชีฟอง #กระโปรงสั้นยาว #จั้มสูท #เสื้อตัวยาว #ไซส์ใหญ่

✝️🎁#ค ่าส่ง 40/60 ราคา 280 บาท #Jumpsuit จั้มสูทแขนกุด ขายาว ผ้าซาร่าสีพื้นเอวไม่ยืด อกแต่งระบายเฉียง มีซิปหลัง พร้อมส่ง สี : 1 สี ขนาด : รอบอก32-36" รอบเอว29-30" สะโพก36-40""ยาว 53" *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 🛒☎️สั่งซื้อ/สอบถาม 1.กล่องข้อความ 👇 https://m.me/AdminbyAbii 2.Line: @uaw6281j (มี@ นะคะ) หรือ👇 https://bit.ly/2wQVnPt 3.Facebook/IG👇 FB:https://bit.ly/2oM86it IG:https://bit.ly/2M4NFXm *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ #เดรสทำงาน #เดรสออกงาน #เส ื้อผ้าแฟชั่น #Set2ช ิ้น #เส ื้อผ้าสาวอวบอ้วน #เอ ี๊ยม #IntrendbyAbii #fashionbyabii #แม ็กซี่เดรส #MaxiDress #เส ื้อสูท #ช ุดสปอร์ต #Oversize #ก ี่เพ้า #เซ ็ทเสื้อกางเกง #กางเกงขาส ั้นขายาว #สายเด ี่ยว #ล ูกไม้ #ช ีฟอง #กระโปรงส ั้นยาว #จ ั้มสูท #เส ื้อตัวยาว #ไซส ์ใหญ่ - 12 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
Друзья, доброе утро🍀
Обратите внимание, изделия нашего бренда вы можете носить не только по отдельности, но и комбинировать на свой вкус😉
_______
По всем вопросам в 📩 Direct, 📲 Viber 098 911 4217
_______

#NH #by_hrebinets #NHbyHrebinets #oversize #t-shirt #hoodie #brand #fashion #family #style #shooping #freedom #love #life #мода #Украина #Харьков #комбинезон #комбез #оверсайз #бренд #спорт #худи #Харьков #лето #платье #юбка #летнееплатье #футболки #рубашки #осень

Друзья, доброе утро🍀 Обратите внимание, изделия нашего бренда вы можете носить не только по отдельности, но и комбинировать на свой вкус😉 _______ По всем вопросам в 📩 Direct, 📲 Viber 098 911 4217 _______ #NH #by_hrebinets #NHbyHrebinets #oversize #t -shirt #hoodie #brand #fashion #family #style #shooping #freedom #love #life #мода #Украина #Харьков #комбинезон #комбез #оверсайз #бренд #спорт #худи #Харьков #лето #платье #юбка #летнееплатье #футболки #рубашки #осень - 13 minutes ago

7 Likes
0 Comments
0
ADAG SHOP🛒
-
📍現貨
-
素TEE上衣不敗款♥️♥️今夏絕對衣櫥不能少的馬卡龍很多色😂準備起來🤣🤣🤣小編身高168 小棉花系,男女都可以穿的啦❗️❗️而且質感不用說!超級好😍不入手就真的太可惜了~快來手刀一波👍👍私訊小編+1✌🏼✌🏼✌🏼
-
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
正韓FFA素上衣
🔸顏色:黃/綠/橘/黑
🔸尺寸:F
🔸售價:$ 680
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
正韓鬆緊寬褲
🔸顏色:黑、咖啡、粉、牛仔
🔸尺寸:F
🔸售價:$ 980
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#newarrivals#正韓服飾#商品歡迎私訊詢問+1喔❤️ #korea#韓國代購 #adagshop#韓國寬褲#ootd#小白鞋#韓妞必備#oversize#FFA tee#寬褲

ADAG SHOP🛒 - 📍現貨 - 素TEE上衣不敗款♥️♥️今夏絕對衣櫥不能少的馬卡龍很多色😂準備起來🤣🤣🤣小編身高168 小棉花系,男女都可以穿的啦❗️❗️而且質感不用說!超級好😍不入手就真的太可惜了~快來手刀一波👍👍私訊小編+1✌🏼✌🏼✌🏼 - ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 正韓FFA素上衣 🔸顏色:黃/綠/橘/黑 🔸尺寸:F 🔸售價:$ 680 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 正韓鬆緊寬褲 🔸顏色:黑、咖啡、粉、牛仔 🔸尺寸:F 🔸售價:$ 980 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #newarrivals #正韓服飾 #商品歡迎私訊詢問 +1喔❤️ #korea #韓國代購 #adagshop #韓國寬褲 #ootd #小白鞋 #韓妞必備 #oversize #FFA tee#寬褲 - 13 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
Свитерок с листьями из полушерсти 
One size то есть стандарт 
Пряжа толстая тёпленкая 
На осень - зиму 
Возможен повтор в желаемом цвете и в желаемом вами составе 
Цена зависит от состава пряжи цена именно этого свитера 20.000 тенге
Свитер связан по заказу моей прекрасной @_aygultalgat_ ❤ .
.
.
#свитерлистьями #свитероверсайз #тренд2019 #модныесвитера #вязаныйсвитер #вязаниеспицами #женскаямода #хитпродажзима #зимеяяколлекция #показмод2020 #свитершымкент #одеждашымкент #knitswiter #oversize #switer

Свитерок с листьями из полушерсти One size то есть стандарт Пряжа толстая тёпленкая На осень - зиму Возможен повтор в желаемом цвете и в желаемом вами составе Цена зависит от состава пряжи цена именно этого свитера 20.000 тенге Свитер связан по заказу моей прекрасной @_aygultalgat_ ❤ . . . #свитерлистьями #свитероверсайз #тренд2019 #модныесвитера #вязаныйсвитер #вязаниеспицами #женскаямода #хитпродажзима #зимеяяколлекция #показмод2020 #свитершымкент #одеждашымкент #knitswiter #oversize #switer - 15 minutes ago

4 Likes
0 Comments
0
☁️พร้อมส่ง☁️
เสื้อoversize ผ่า2สี 150฿ 💜อก44-46
💜ยาว 27” 📮ลทบ.40฿
📮ems60฿
📮kerry70฿

#เสื้อผ้าแฟชั่น #เสื้อยืด #เสื้อoversize #oversize #เสื้อคู่ #ของมันต้องมี #ไลค์มาไลค์กลับ #ฟอลมาฟอลกลับ #ของขวัญวันเกิด #ของขวัญวันครบรอบ #เสื้อผู้ชาย #เสื้อผู้หญิง #พร้อมส่ง #ของดีบอกต่อ #แท็กเพื่อนมาดูหน้าผัว #แท็กเพื่อนมาดู #แท็กแฟน #เสื้อกลุ่มแก๊งค์เพื่อน #เนียลอง #nct #เสื้อผ้า #แต่งตัววินเทจ #แต่งตัว #แต่งตัวสไตล์เกาหลี

☁️พร้อมส่ง☁️ เสื้อoversize ผ่า2สี 150฿ 💜อก44-46 💜ยาว 27” 📮ลทบ.40฿ 📮ems60฿ 📮kerry70฿ #เส ื้อผ้าแฟชั่น #เส ื้อยืด #เส ื้อoversize #oversize #เส ื้อคู่ #ของม ันต้องมี #ไลค ์มาไลค์กลับ #ฟอลมาฟอลกล ับ #ของขว ัญวันเกิด #ของขว ัญวันครบรอบ #เส ื้อผู้ชาย #เส ื้อผู้หญิง #พร ้อมส่ง #ของด ีบอกต่อ #แท ็กเพื่อนมาดูหน้าผัว #แท ็กเพื่อนมาดู #แท ็กแฟน #เส ื้อกลุ่มแก๊งค์เพื่อน #เน ียลอง #nct #เส ื้อผ้า #แต ่งตัววินเทจ #แต ่งตัว #แต ่งตัวสไตล์เกาหลี - 15 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
🚹 Tee Off-White 🚹
🔆Chất cotton 100% mềm mịn, cực xịn
🔆Full size M L XL 🔆Form #unisex chuẩn cho cả nam và nữ. Mặc COUPLE cực toẹt 😍😍😍
🌲🌲🌲Hàng gia công trực tiếp không qua trung gian - Đi đầu về mẫu mã và chất lượng 👍👍👍 Size M: Dưới 55kg
Size L: 55 - 70kg
Size XL: Trên 70kg
‐--------------------
Phan Nguyễn Store

#off #white #offwhite #oversize #tee #aophong #aothun #aotaylung #aotaylo #aooffwhite #overoffwhite #ow #streetstyle #bobui #5theway #degrey #dounisex #jacket

🚹 Tee Off-White 🚹 🔆Chất cotton 100% mềm mịn, cực xịn 🔆Full size M L XL 🔆Form #unisex chuẩn cho cả nam và nữ. Mặc COUPLE cực toẹt 😍😍😍 🌲🌲🌲Hàng gia công trực tiếp không qua trung gian - Đi đầu về mẫu mã và chất lượng 👍👍👍 Size M: Dưới 55kg Size L: 55 - 70kg Size XL: Trên 70kg ‐-------------------- Phan Nguyễn Store #off #white #offwhite #oversize #tee #aophong #aothun #aotaylung #aotaylo #aooffwhite #overoffwhite #ow #streetstyle #bobui #5theway #degrey #dounisex #jacket - 16 minutes ago

1 Likes
1 Comments
0
✝️🎁#ค่าส่ง 40/60

ราคา 320 บาท

#Jumpsuit จั้มสูทสายเดี่ยวลายม้าลายผ้าไหมอิตาลี่ จีบม้วนอก เอวปล่อยไม่สม็อคค่ะ มีซิปหลัง ใส่แล้วดูเพรียวสุดๆ พร้อมส่ง

สี : 2 ลาย
ขนาด >>รอบอก 32-36"รอบเอว 27-28" สะโพก 36-38" ยาว 55" *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
🛒☎️สั่งซื้อ/สอบถาม
1.กล่องข้อความ 👇 https://m.me/AdminbyAbii
2.Line: @uaw6281j(มี@ นะคะ) หรือ👇 https://bit.ly/2wQVnPt
3.Facebook/IG👇
FB:https://bit.ly/2oM86it
IG:https://bit.ly/2M4NFXm
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
#เดรสทำงาน #เดรสออกงาน #เสื้อผ้าแฟชั่น #Set2ชิ้น #เสื้อผ้าสาวอวบอ้วน #เอี๊ยม #IntrendbyAbii #fashionbyabii #แม็กซี่เดรส #MaxiDress #เสื้อสูท #ชุดสปอร์ต #Oversize #กี่เพ้า #เซ็ทเสื้อกางเกง #กางเกงขาสั้นขายาว #สายเดี่ยว #ลูกไม้ #ชีฟอง #กระโปรงสั้นยาว #จั้มสูท #เสื้อตัวยาว #ไซส์ใหญ่

✝️🎁#ค ่าส่ง 40/60 ราคา 320 บาท #Jumpsuit จั้มสูทสายเดี่ยวลายม้าลายผ้าไหมอิตาลี่ จีบม้วนอก เอวปล่อยไม่สม็อคค่ะ มีซิปหลัง ใส่แล้วดูเพรียวสุดๆ พร้อมส่ง สี : 2 ลาย ขนาด >>รอบอก 32-36"รอบเอว 27-28" สะโพก 36-38" ยาว 55" *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 🛒☎️สั่งซื้อ/สอบถาม 1.กล่องข้อความ 👇 https://m.me/AdminbyAbii 2.Line: @uaw6281j (มี@ นะคะ) หรือ👇 https://bit.ly/2wQVnPt 3.Facebook/IG👇 FB:https://bit.ly/2oM86it IG:https://bit.ly/2M4NFXm *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ #เดรสทำงาน #เดรสออกงาน #เส ื้อผ้าแฟชั่น #Set2ช ิ้น #เส ื้อผ้าสาวอวบอ้วน #เอ ี๊ยม #IntrendbyAbii #fashionbyabii #แม ็กซี่เดรส #MaxiDress #เส ื้อสูท #ช ุดสปอร์ต #Oversize #ก ี่เพ้า #เซ ็ทเสื้อกางเกง #กางเกงขาส ั้นขายาว #สายเด ี่ยว #ล ูกไม้ #ช ีฟอง #กระโปรงส ั้นยาว #จ ั้มสูท #เส ื้อตัวยาว #ไซส ์ใหญ่ - 16 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
Maleri Brukat V-Neck Big Blouse
149.000

DETAIL

Resleting belakang, Pinggang belakang karet
PANDUAN UKURAN

Warna: Broken White / Dusty Pink / Maroon / Nude (kiri ke kanan) 
Size XXL
Lingkar dada 116 cm
Lebar bahu 42 cm
Panjang lengan 20 cm
Lingkar lengan 58 cm
Panjang 70 cm

Size XXXL
Lingkar dada 122 cm
Lebar bahu 43 cm
Panjang lengan 20 cm
Lingkar lengan 60 cm
Panjang 70 cm

Size XXXXXL
Lingkar dada 134 cm
Lebar bahu 45 cm
Panjang lengan 21 cm
Lingkar lengan 64 cm
Panjang 74 cm

FREE ONGKIR BELANJA MINIMAL 200k

Order via DM 
WA 085789279317

Atau bisa klik langsung link / tautan yang ada di bio 👆

#bigsize #bajubigsize #bajumurah #bekasi #blouse #dietmayo #jakarta #surabaya #jogja #kalimantan #papua #suplierbajumurah #kemeja #plussizeootd #jeans #bigpants #promo #oversize #bigsleepwear #bigsizemodel #bigsizehome #bigsizemurah #celanabesar #bigupdate #bigupdatehappy #plussize #bigsizeindo #beauty

Maleri Brukat V-Neck Big Blouse 149.000 DETAIL Resleting belakang, Pinggang belakang karet PANDUAN UKURAN Warna: Broken White / Dusty Pink / Maroon / Nude (kiri ke kanan) Size XXL Lingkar dada 116 cm Lebar bahu 42 cm Panjang lengan 20 cm Lingkar lengan 58 cm Panjang 70 cm Size XXXL Lingkar dada 122 cm Lebar bahu 43 cm Panjang lengan 20 cm Lingkar lengan 60 cm Panjang 70 cm Size XXXXXL Lingkar dada 134 cm Lebar bahu 45 cm Panjang lengan 21 cm Lingkar lengan 64 cm Panjang 74 cm FREE ONGKIR BELANJA MINIMAL 200k Order via DM WA 085789279317 Atau bisa klik langsung link / tautan yang ada di bio 👆 #bigsize #bajubigsize #bajumurah #bekasi #blouse #dietmayo #jakarta #surabaya #jogja #kalimantan #papua #suplierbajumurah #kemeja #plussizeootd #jeans #bigpants #promo #oversize #bigsleepwear #bigsizemodel #bigsizehome #bigsizemurah #celanabesar #bigupdate #bigupdatehappy #plussize #bigsizeindo #beauty - 17 minutes ago

4 Likes
1 Comments
0
#SwipeLeft for More #ColorOptions #Colors ➡️💥
#FreeShipping✈
Latest collection of #Sunglasses with Box💌
#OverSizedModel #OverSize 🕶🔆
#GoodQuality 💯 #UvProtected
💕Rs.999/-💕
BOOK YOUR order on Whatsapp @9323710973 or #DM 
#India #Mumbai #Delhi #Chandigarh #Pune #Banglore #Bangluru #Kolkata #SimplyShop #Girly #Igers #Glamour #Paris #Accessories #OOTD #LikeForLike #Online #Happiness #Love #FashionBlogger

#SwipeLeft for More #ColorOptions #Colors ➡️💥 #FreeShipping ✈ Latest collection of #Sunglasses with Box💌 #OverSizedModel #OverSize 🕶🔆 #GoodQuality 💯 #UvProtected 💕Rs.999/-💕 BOOK YOUR order on Whatsapp @9323710973 or #DM #India #Mumbai #Delhi #Chandigarh #Pune #Banglore #Bangluru #Kolkata #SimplyShop #Girly #Igers #Glamour #Paris #Accessories #OOTD #LikeForLike #Online #Happiness #Love #FashionBlogger - 17 minutes ago

6 Likes
1 Comments
0
Manilsa Emboss Simple Big Blouse
119.000

PANDUAN UKURAN

Warna : Navy

Size XXL
Lingkar dada 116 cm
Lebar bahu 42 cm
Panjang lengan 20 cm
Lingkar lengan 58 cm
Panjang 70 cm
Size XXXL
Lingkar dada 122 cm
Lebar bahu 43 cm
Panjang lengan 20 cm
Lingkar lengan 60 cm
Panjang 70 cm
Size XXXXXL
Lingkar dada 134 cm
Lebar bahu 45 cm
Panjang lengan 20 cm
Lingkar lengan 64 cm
Panjang 70 cm

FREE ONGKIR BELANJA MINIMAL 200k

Order via DM 
WA 085789279317

Atau bisa klik langsung link / tautan yang ada di bio 👆

#bigsize #bajubigsize #bajumurah #bekasi #blouse #dietmayo #jakarta #surabaya #jogja #kalimantan #papua #suplierbajumurah #kemeja #plussizeootd #jeans #bigpants #promo #oversize #bigsleepwear #bigsizemodel #bigsizehome #bigsizemurah #celanabesar #bigupdate #bigupdatehappy #plussize #bigsizeindo #beauty

Manilsa Emboss Simple Big Blouse 119.000 PANDUAN UKURAN Warna : Navy Size XXL Lingkar dada 116 cm Lebar bahu 42 cm Panjang lengan 20 cm Lingkar lengan 58 cm Panjang 70 cm Size XXXL Lingkar dada 122 cm Lebar bahu 43 cm Panjang lengan 20 cm Lingkar lengan 60 cm Panjang 70 cm Size XXXXXL Lingkar dada 134 cm Lebar bahu 45 cm Panjang lengan 20 cm Lingkar lengan 64 cm Panjang 70 cm FREE ONGKIR BELANJA MINIMAL 200k Order via DM WA 085789279317 Atau bisa klik langsung link / tautan yang ada di bio 👆 #bigsize #bajubigsize #bajumurah #bekasi #blouse #dietmayo #jakarta #surabaya #jogja #kalimantan #papua #suplierbajumurah #kemeja #plussizeootd #jeans #bigpants #promo #oversize #bigsleepwear #bigsizemodel #bigsizehome #bigsizemurah #celanabesar #bigupdate #bigupdatehappy #plussize #bigsizeindo #beauty - 19 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.