#orthodoxy

206,394 posts

Σε ποιες ηθικές δυνάμεις οφείλει ο Ελληνισμός την επιβίωση και μεγαλουργία του;

Κάθε λαός στη διάρκεια της ιστορίας του διαγράφει καμπύλη πολιτιστικής δημιουργίας και προόδου, της οποίας το ύψος προσμε­τρείται και καθορίζεται από τις ηθικές του δυνάμεις. Το γεγονός ότι ο Ελληνισμός σημείωσε μια από τις λαμπρότερες πολιτιστικές δημιουργίες, σημαίνει ότι διαθέτει ένα πλούσιο απόθεμα ηθικού εξοπλισμού. Με τον όρο αυτό εννοούμε τις ψυχικές εκείνες δυνάμεις, που απορρέουν από την ολοκληρωτική αφοσίωση του ανθρώπου σε μια ανώτερη ηθική ή πνευματική αξία ή σ' έναν επιδιωκόμενο σκοπό της ζωής. Την υπεροχή των δυνάμεων αυτών έναντι των υλικών μπορούμε να κατα­δείξουμε με μια θεώρηση κοσμολογική, ιστορική και κοινωνική. Ο  Ελληνισμός, στη μακριά και πολυκύμαντη πορεία του, αν και πέ­ρασε μεσ' από ανεκδιήγητες καταστροφές και ανιστόρητες συμφορές, μπό­ρεσε να διατηρήσει την εθνική του συνείδηση, να διασώσει το εθνικό του φρόνημα και να κρατήσει αναλλοίωτο τον εθνικό του χαραχτήρα. Περ' από αυτό δημιούργησε ένα ολόλαμπρο πολιτιστικό μεγαλούργημα, μπροστά στο οποίο αποκαλύπτονται με σεβασμό όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι της γης.

Σε ποιες όμως ηθικές δυνάμεις οφείλεται το θαύμα αυτό;

α) Στη φιλοπατρία, που παρωθεί τον Έλληνα μέχρι την υπέρτατη θυσία. Ο Έλληνας δεν είναι σοβινιστής, είναι όμως θερμός πατριώτης και ο πατριωτισμός του αυτός επιβεβαιώνεται από μια ατελεύτητη αλυσί­δα θυσιών, όπως εκείνη του Λεωνίδα, του Διάκου, του Παπαφλέσσα, του Γαβριήλ στο Αρκάδι.

β) Στη θρησκευτική πίστη: Στενά δεμένη με τη φιλοπατρία ήταν για τον Έλληνα από παλιά η θρησκευτική πίστη. «Υπέρ βωμών και εστιών» στην αρχαιότητα, «υπέρ πίστεως και πατρίδος» στα νεώτερα χρόνια αγωνίστηκε πάντοτε ο λαός μας. Είναι ακόμη ιστορικά βεβαιωμένο ότι η θρησκευτική πίστη διατήρησε αλώβητο τον εθνισμό μας στα χρόνια της μακριάς τουρκικής δουλείας.

Σε ποιες ηθικές δυνάμεις οφείλει ο Ελληνισμός την επιβίωση και μεγαλουργία του; Κάθε λαός στη διάρκεια της ιστορίας του διαγράφει καμπύλη πολιτιστικής δημιουργίας και προόδου, της οποίας το ύψος προσμε­τρείται και καθορίζεται από τις ηθικές του δυνάμεις. Το γεγονός ότι ο Ελληνισμός σημείωσε μια από τις λαμπρότερες πολιτιστικές δημιουργίες, σημαίνει ότι διαθέτει ένα πλούσιο απόθεμα ηθικού εξοπλισμού. Με τον όρο αυτό εννοούμε τις ψυχικές εκείνες δυνάμεις, που απορρέουν από την ολοκληρωτική αφοσίωση του ανθρώπου σε μια ανώτερη ηθική ή πνευματική αξία ή σ' έναν επιδιωκόμενο σκοπό της ζωής. Την υπεροχή των δυνάμεων αυτών έναντι των υλικών μπορούμε να κατα­δείξουμε με μια θεώρηση κοσμολογική, ιστορική και κοινωνική. Ο  Ελληνισμός, στη μακριά και πολυκύμαντη πορεία του, αν και πέ­ρασε μεσ' από ανεκδιήγητες καταστροφές και ανιστόρητες συμφορές, μπό­ρεσε να διατηρήσει την εθνική του συνείδηση, να διασώσει το εθνικό του φρόνημα και να κρατήσει αναλλοίωτο τον εθνικό του χαραχτήρα. Περ' από αυτό δημιούργησε ένα ολόλαμπρο πολιτιστικό μεγαλούργημα, μπροστά στο οποίο αποκαλύπτονται με σεβασμό όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι της γης. Σε ποιες όμως ηθικές δυνάμεις οφείλεται το θαύμα αυτό; α) Στη φιλοπατρία, που παρωθεί τον Έλληνα μέχρι την υπέρτατη θυσία. Ο Έλληνας δεν είναι σοβινιστής, είναι όμως θερμός πατριώτης και ο πατριωτισμός του αυτός επιβεβαιώνεται από μια ατελεύτητη αλυσί­δα θυσιών, όπως εκείνη του Λεωνίδα, του Διάκου, του Παπαφλέσσα, του Γαβριήλ στο Αρκάδι. β) Στη θρησκευτική πίστη: Στενά δεμένη με τη φιλοπατρία ήταν για τον Έλληνα από παλιά η θρησκευτική πίστη. «Υπέρ βωμών και εστιών» στην αρχαιότητα, «υπέρ πίστεως και πατρίδος» στα νεώτερα χρόνια αγωνίστηκε πάντοτε ο λαός μας. Είναι ακόμη ιστορικά βεβαιωμένο ότι η θρησκευτική πίστη διατήρησε αλώβητο τον εθνισμό μας στα χρόνια της μακριάς τουρκικής δουλείας. - 10 minutes ago

16 Likes
3 Comments
0
В Дивеевской обители заготавливают на зиму белые грибочки...😊🍴 #дивеевскиймонастырь #монастырь #монашество #дивеево #россия#любовь #православие #грибы #monastery #diveevo #instagood #orthodox#monk #orthodoxy #orthodoxyislife

В Дивеевской обители заготавливают на зиму белые грибочки...😊🍴 #дивеевскиймонастырь #монастырь #монашество #дивеево #россия #любовь #православие #грибы #monastery #diveevo #instagood #orthodox #monk #orthodoxy #orthodoxyislife - 12 minutes ago

4 Likes
0 Comments
0
#atheism #atheist #agnostic #agnosticatheist #criticalthinking #godless #nogod #noreligion #fuckreligion #religionfamily #god #antireligion #bibleverses #chatholic #catholichurch #orthodoxchristian #orthodoxy #allah #orthodoxychurch #orthodoxjew #tzami #muslim #godislove #gods #kenham #evolution #amen #believers #jesus #jesuslove

#atheism #atheist #agnostic #agnosticatheist #criticalthinking #godless #nogod #noreligion #fuckreligion #religionfamily #god #antireligion #bibleverses #chatholic #catholichurch #orthodoxchristian #orthodoxy #allah #orthodoxychurch #orthodoxjew #tzami #muslim #godislove #gods #kenham #evolution #amen #believers #jesus #jesuslove - 30 minutes ago

8 Likes
1 Comments
0
Икона Божией Матери «Трех Радостей» / Icon of the Most Holy Theotokos “The Three Joys”
⠀
Отправной точкой для этой иконы стал непосредственно чудотворный образ, который происходит из храма Троицы Живоначальной на Грязех. Первоначальный образ, по преданию, принадлежал кисти Рафаэля или кого-то из его учеников. В сказании об иконе повествуется, что в начале XVIII века некий живописец был послан на учебу в Италию. Возвратившись, он привез с собой копию иконы. Спустя некоторое время этот список прославился чудесными знамениями и получил название иконы «Трех Радостей» в честь трех чудесных событий.
⠀
Первое тысячелетие христианской культуры было основано на том, что иконография была тем общим языком, который был понятен всей христианской ойкумене. Средневековая история церковного искусства на Западе, в противоположность Востоку, воспринимается как движение от иконы к религиозной картине, которая окончательно сформировалась в эпоху Возрождения. В данном случае происходит некое движение в обратную сторону — от живописи к иконе. Моей задачей было представить живописное изображение в церковном каноне, сохраняя свойственные этой иконографии особенности. В первую очередь — это расположение фигур Богородицы и Младенца Христа и их нежное соприкосновение, которое в иконографии носит название «Умиление». С обеих сторон изображены предстоящие Иосиф Обручник и молодой Иоанн Предтеча. Они не спрятаны в глубине, потому что пространство иконы не подчинено законам этого мира. Мир на иконе предстает как бы вывернутым, не мы смотрим на него, а он окружает нас, взгляд направлен не извне, а как бы изнутри. Точка схода всех линий находится не на плоскости иконы, а вне ее, перед иконой, в том месте, где находится созерцающий. А точнее — в сердце созерцающего.
⠀
«Прямая» и «обратная» перспективы выражают противоположные представления о мире. Первая описывает мир природный, другая — мир Божественный. Митрополит Антоний Сурожский очень тонко подмечает: «Если сравнивать икону и картину — у каждой свои преимущества, в зависимости от того, о чем вы говорите и что хотите сказать.
(далее в комментариях) 👇🏻

Икона Божией Матери «Трех Радостей» / Icon of the Most Holy Theotokos “The Three Joys” ⠀ Отправной точкой для этой иконы стал непосредственно чудотворный образ, который происходит из храма Троицы Живоначальной на Грязех. Первоначальный образ, по преданию, принадлежал кисти Рафаэля или кого-то из его учеников. В сказании об иконе повествуется, что в начале XVIII века некий живописец был послан на учебу в Италию. Возвратившись, он привез с собой копию иконы. Спустя некоторое время этот список прославился чудесными знамениями и получил название иконы «Трех Радостей» в честь трех чудесных событий. ⠀ Первое тысячелетие христианской культуры было основано на том, что иконография была тем общим языком, который был понятен всей христианской ойкумене. Средневековая история церковного искусства на Западе, в противоположность Востоку, воспринимается как движение от иконы к религиозной картине, которая окончательно сформировалась в эпоху Возрождения. В данном случае происходит некое движение в обратную сторону — от живописи к иконе. Моей задачей было представить живописное изображение в церковном каноне, сохраняя свойственные этой иконографии особенности. В первую очередь — это расположение фигур Богородицы и Младенца Христа и их нежное соприкосновение, которое в иконографии носит название «Умиление». С обеих сторон изображены предстоящие Иосиф Обручник и молодой Иоанн Предтеча. Они не спрятаны в глубине, потому что пространство иконы не подчинено законам этого мира. Мир на иконе предстает как бы вывернутым, не мы смотрим на него, а он окружает нас, взгляд направлен не извне, а как бы изнутри. Точка схода всех линий находится не на плоскости иконы, а вне ее, перед иконой, в том месте, где находится созерцающий. А точнее — в сердце созерцающего. ⠀ «Прямая» и «обратная» перспективы выражают противоположные представления о мире. Первая описывает мир природный, другая — мир Божественный. Митрополит Антоний Сурожский очень тонко подмечает: «Если сравнивать икону и картину — у каждой свои преимущества, в зависимости от того, о чем вы говорите и что хотите сказать. (далее в комментариях) 👇🏻 - 48 minutes ago

75 Likes
3 Comments
0
#матронамосковская #orthodoxy #спасение #милость #благодать #христос #великийпост #храмхристаспасителя #orthodoxchurch #таинствокрещения #ortodox #храмы #троица #рпц #господь #иконы #аминь #христиане #зависть #храмыроссии

#матронамосковская #orthodoxy #спасение #милость #благодать #христос #великийпост #храмхристаспасителя #orthodoxchurch #таинствокрещения #ortodox #храмы #троица #рпц #господь #иконы #аминь #христиане #зависть #храмыроссии - 53 minutes ago

325 Likes
18 Comments
0
Снова Ильинская #церковь в городе #Суздаль. Нравится она мне :) #travelling #travelphoto #travelblogger #Russia #tourism #summer #summertime #vacations #color #nofilter #church #ortodoxia #orthodoxy #outdoor #туризм #турфото #православие #пейзаж #путешествие #лето #солнце #небо #фотобезфильтра

Снова Ильинская #церковь в городе #Суздаль . Нравится она мне :) #travelling #travelphoto #travelblogger #Russia #tourism #summer #summertime #vacations #color #nofilter #church #ortodoxia #orthodoxy #outdoor #туризм #турфото #православие #пейзаж #путешествие #лето #солнце #небо #фотобезфильтра - 1 hour ago

13 Likes
0 Comments
0
Криво-косо...
#maxtus #арт #графика  #чебоксары  #рисунок #хобби #творчество #архитектура  #grafic #sketch #скетч  #роспись #выставка #рисую  #православие  #orthodoxy  #draws #drawing #graphic #urbanart #urbansketch #art #городскойскетч #sketchbook  #скетчбук #зарисовки

Криво-косо... #maxtus #арт #графика #чебоксары   #рисунок #хобби #творчество #архитектура #grafic #sketch #скетч #роспись #выставка #рисую #православие #orthodoxy #draws #drawing #graphic #urbanart #urbansketch #art #городскойскетч #sketchbook #скетчбук #зарисовки - 1 hour ago

17 Likes
0 Comments
0
#orthodoxfaith #religion #faith #pneumatika #apofthegmata 
#thriskeia #quotes
#orthodoxy #christianity #jesuschrist #greekquotes #orthodox #sofalogia #agioi #orthodoxchristian #orhodoxchurch #orhodoxchristianity #αγιος #γεροντας #σοφαλογια #αποφθεγματα #πιστη #ορθοδοξία #ορθόδοξος #αγάπη #ορθοδοξια 
#χριστιανισμός #ιησούς #χριστός

#orthodoxfaith #religion #faith #pneumatika #apofthegmata #thriskeia #quotes #orthodoxy #christianity #jesuschrist #greekquotes #orthodox #sofalogia #agioi #orthodoxchristian #orhodoxchurch #orhodoxchristianity #αγιος #γεροντας #σοφαλογια #αποφθεγματα #πιστη #ορθοδοξία #ορθόδοξος #αγάπη #ορθοδοξια #χριστιανισμός #ιησούς #χριστός - 1 hour ago

250 Likes
0 Comments
0
Царские дни прошли, но город живёт впечатлениями от них! Паломники со всего света, паломники из России- общение с ними ценно. Как и чувство того, что наш город объединяет всех, кто приезжает к нам в гости. По тем или иным поводам!
#izograf #church #kalend_og #portrait #artwork #ekaterinburg #ig_russia #redsquare #summer #moscow #streetphoto #nature_lovers #oilpainting #instamoods #watercolor #insta_shot #orthodox #mylifestyle #s #ig_fotografdiyari #art #icon #Saints #сhristianity #Christians #Orthodoxy #miracles #colors_of_day #ig_photo

Царские дни прошли, но город живёт впечатлениями от них! Паломники со всего света, паломники из России- общение с ними ценно. Как и чувство того, что наш город объединяет всех, кто приезжает к нам в гости. По тем или иным поводам! #izograf #church #kalend_og #portrait #artwork #ekaterinburg #ig_russia #redsquare #summer #moscow #streetphoto #nature_lovers #oilpainting #instamoods #watercolor #insta_shot #orthodox #mylifestyle #s #ig_fotografdiyari #art #icon #Saints #сhristianity #Christians #Orthodoxy #miracles #colors_of_day #ig_photo - 1 hour ago

25 Likes
0 Comments
0
Донской монастырь.
#православныелюди #православные #pravoslavlje #pravoslavie #orthodoxchurch #orthodoxchristian #orthodoxy #донскоймонастырь

Донской монастырь. #православныелюди #православные #pravoslavlje #pravoslavie #orthodoxchurch #orthodoxchristian #orthodoxy #донскоймонастырь - 2 hours ago

83 Likes
8 Comments
0
Зависимость
#православныелюди #православные #православие #orthodoxchurch #orthodoxchristian #orthodoxy #pravoslavlje #pravoslavie

Зависимость #православныелюди #православные #православие #orthodoxchurch #orthodoxchristian #orthodoxy #pravoslavlje #pravoslavie - 2 hours ago

78 Likes
11 Comments
0
حي عو الرب إلهي الذي أنا واقف أمامه - مار الياس الحي
ينعاد عليكم
الله معكم ❤️
#orthodox #antakiya #Athos #montathos #orthodox #orthodoxy #easternorthodox #easternorthodoxy #OrthodoxandProud #orthodox_proud #orthodoxy #greekchurch #russianchurch #orthodoxchurch #russia #greece #lebanon #romania #serbia #armenia #cyprusorthodox #ukranianorthodox #americanorthodox #orthodoxchristian #church #christianlife  #orthodox_adherence #orthodoxadherence

حي عو الرب إلهي الذي أنا واقف أمامه - مار الياس الحي ينعاد عليكم الله معكم ❤️ #orthodox #antakiya #Athos #montathos #orthodox #orthodoxy #easternorthodox #easternorthodoxy #OrthodoxandProud #orthodox_proud #orthodoxy #greekchurch #russianchurch #orthodoxchurch #russia #greece #lebanon #romania #serbia #armenia #cyprusorthodox #ukranianorthodox #americanorthodox #orthodoxchristian #church #christianlife   #orthodox_adherence #orthodoxadherence - 3 hours ago

15 Likes
0 Comments
0
Отношение Бога к каждому человеку уникальное, и в то же время отеческое.

Данный каждому человеку крест также уникален, и полон любви отеческой в зависимости от того, кому что нужно.

Врач некоторым назначает отдых на курорте, а некоторым операцию, а кому-то и другое лечение, но мы же не говорим, что он того больше любит, кого отправил на курорт? Врач всегда действует исходя из профессионализма и любви к людям.

Так и в жизни. Может показаться, что у кого-то тяжелый крест, у кого-то легкий, но на самом деле каждому от Бога даётся тот крест, который ему нужен.

Крест даётся для того, чтоб познать самого себя и решитьб что мы хотим: Хотим ли мы быть с Богом и иметь вечную жизнь.

#Протоиерей Теодоре Гигнадзе #მამათეოდორეგიგნაძე #მამათეოდორეგიგნაძისქადაგებები
#ღვთისმშობელი #ღვთისმშობლისწილხვედრობა #ქადაგებები #მართლმადიდებლობა #priest #მღვდელი #ლოცვა #orthodoxchristian #prayer #jesusprayer #მამათეოდორეგიგნაძე #ქრისტე #მართლმადიდებლობა #ეკლესია #ქადაგებები #christ #jesus #jesuschrist #orthodoxy #orthodoxchristianity #icons #sermon #christian #sermons #georgia #orthodoxchristian #orthodoxy #god #ourweakness #georgianpriest #მამათეოდორეგიგნაძისქადაგებები #მამათეოდორეგიგნაძე #ქადაგებები #jesuschrist

Отношение Бога к каждому человеку уникальное, и в то же время отеческое. Данный каждому человеку крест также уникален, и полон любви отеческой в зависимости от того, кому что нужно. Врач некоторым назначает отдых на курорте, а некоторым операцию, а кому-то и другое лечение, но мы же не говорим, что он того больше любит, кого отправил на курорт? Врач всегда действует исходя из профессионализма и любви к людям. Так и в жизни. Может показаться, что у кого-то тяжелый крест, у кого-то легкий, но на самом деле каждому от Бога даётся тот крест, который ему нужен. Крест даётся для того, чтоб познать самого себя и решитьб что мы хотим: Хотим ли мы быть с Богом и иметь вечную жизнь. #Протоиерей Теодоре Гигнадзе #მამათეოდორეგიგნაძე #მამათეოდორეგიგნაძისქადაგებები #ღვთისმშობელი #ღვთისმშობლისწილხვედრობა #ქადაგებები #მართლმადიდებლობა #priest #მღვდელი #ლოცვა #orthodoxchristian #prayer #jesusprayer #მამათეოდორეგიგნაძე #ქრისტე #მართლმადიდებლობა #ეკლესია #ქადაგებები #christ #jesus #jesuschrist #orthodoxy #orthodoxchristianity #icons #sermon #christian #sermons #georgia #orthodoxchristian #orthodoxy #god #ourweakness #georgianpriest #მამათეოდორეგიგნაძისქადაგებები #მამათეოდორეგიგნაძე #ქადაგებები #jesuschrist - 3 hours ago

110 Likes
5 Comments
0
It is with great pleasure to let you all know that His Eminence will be at the parish of The Nativity of Christ on Monday the 2nd of September 2019, and is very much looking forward to meeting the Orthodox youth of Adelaide! 
We strongly urge you all to come and meet His Eminence, this will be a wonderful opportunity to hear from the new leader of our Church in Australia.
*Image credit: IMAGE SMART Commercial Image Builders.

#saorthodoxyouth #orthodoxyouth #orthodox #archbishopmakarios #makarios #orthodoxchurch #orthodoxy

It is with great pleasure to let you all know that His Eminence will be at the parish of The Nativity of Christ on Monday the 2nd of September 2019, and is very much looking forward to meeting the Orthodox youth of Adelaide! We strongly urge you all to come and meet His Eminence, this will be a wonderful opportunity to hear from the new leader of our Church in Australia. *Image credit: IMAGE SMART Commercial Image Builders. #saorthodoxyouth #orthodoxyouth #orthodox #archbishopmakarios #makarios #orthodoxchurch #orthodoxy - 3 hours ago

21 Likes
0 Comments
0
““Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O'ndan dilemeden önce bilir.”
‭‭MATTA‬ ‭6:5-8‬ #holytrinity #greekorthodoxchurch #serbianorthodoxchurch #romanianorthodoxchurch #orthodoxy #christianty #prayer #faith #dua

““Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O'ndan dilemeden önce bilir.” ‭‭MATTA‬ ‭6:5-8‬ #holytrinity #greekorthodoxchurch #serbianorthodoxchurch #romanianorthodoxchurch #orthodoxy #christianty #prayer #faith #dua - 3 hours ago

1 Likes
0 Comments
0
Άγιο Γάλας

#chios #agiogalas #church #temple #colors #island #aegean #religion #orthodoxy

Άγιο Γάλας #chios #agiogalas #church #temple #colors #island #aegean #religion #orthodoxy - 4 hours ago

69 Likes
1 Comments
0
St. Emilia's Young Mums Group is now on the first Friday of every month at St. Mary's Mays Hill!
The group is open to all mothers with children in high school or younger or expecting mothers. It is a great opportunity to hear talks from professional speakers about health, parenting, general safety and discipline. For more information contact the number on the flyer.

#antiochianorthodox #orthodoxchristian #babies #mum #mothers #youngmums #health #safety #love #orthodoxy #community #kids #children #mothersgroup #stemilia

St. Emilia's Young Mums Group is now on the first Friday of every month at St. Mary's Mays Hill! The group is open to all mothers with children in high school or younger or expecting mothers. It is a great opportunity to hear talks from professional speakers about health, parenting, general safety and discipline. For more information contact the number on the flyer. #antiochianorthodox #orthodoxchristian #babies  #mum  #mothers  #youngmums  #health #safety  #love  #orthodoxy  #community  #kids #children  #mothersgroup #stemilia - 4 hours ago

12 Likes
0 Comments
0
Σεραφείμ του Σαρώφ
#doxakyriou #serafim #saroth #orthodoxy #icon #icons

Σεραφείμ του Σαρώφ #doxakyriou #serafim #saroth #orthodoxy #icon #icons - 4 hours ago

85 Likes
1 Comments
0
ПРЕПОДОБНИ СИСОЈЕ ВЕЛИКИ (заштитник мајки и деце)
Мисирац родом и ученик св. Антонија. По смрти великог учитеља свога св. Сисоје настани се на пустињској гори, званој Антонијева, на којој се и Антоније раније подвизавао. Тешким трудовима над самим собом толико укроти себе, да беше кротак и незлобив као јагње. Зато му Бог даде велику благодат, да могаше исцељивати болеснике, изгонити нечисте духове, и мртве васкрсавати. Шесдесет година подвизаваше се Сисоје у пустињи, и беше као извор живе мудрости за све монахе и мирјане који долажаху њему за савет. Пред смрт засија му се лице као сунце. Монаси стајаху око њега и дивљаху се тој појави. А када светитељ испусти своју душу, сва одаја испуни се дивним благоухањем. Упокојио се у дубокој старости, 429 год. •
Св. Сисоје учио је монахе : „Ма како искушење да се догоди човеку, човек треба да се преда вољи Божјој и да призна, да се искушење догодило због греха његових. Ако ли се што добро догоди, треба говорити да се догодило по промислу Божјем.“ Монах питао Сисоја: „како ћу угодити Богу и спасти се?“ Светитељ одговори: „ако желиш угодити Богу, иступи из света, одели се од земље, остави твар, приступи ка Творцу, сједини се с Богом молитвом и плачем, и наћи ћеш покој у овом веку и у оном.“ Монах питао Сисоја: како достићи смерност?“ Светитељ одговори: „Када се неко извежба да признаје свакога човека бољим од себе, тиме задобија смерност.“ Амон се жалио Сисоју, како не може да упамти прочитане мудре изреке, да би их могао поновити у разговору с људима. Светитељ му одговори: „То није нужно. Нужно је задобити чистоту ума и говорити из те чистоте положивши наду на Бога.“

ПРЕПОДОБНИ СИСОЈЕ ВЕЛИКИ (заштитник мајки и деце) Мисирац родом и ученик св. Антонија. По смрти великог учитеља свога св. Сисоје настани се на пустињској гори, званој Антонијева, на којој се и Антоније раније подвизавао. Тешким трудовима над самим собом толико укроти себе, да беше кротак и незлобив као јагње. Зато му Бог даде велику благодат, да могаше исцељивати болеснике, изгонити нечисте духове, и мртве васкрсавати. Шесдесет година подвизаваше се Сисоје у пустињи, и беше као извор живе мудрости за све монахе и мирјане који долажаху њему за савет. Пред смрт засија му се лице као сунце. Монаси стајаху око њега и дивљаху се тој појави. А када светитељ испусти своју душу, сва одаја испуни се дивним благоухањем. Упокојио се у дубокој старости, 429 год. • Св. Сисоје учио је монахе : „Ма како искушење да се догоди човеку, човек треба да се преда вољи Божјој и да призна, да се искушење догодило због греха његових. Ако ли се што добро догоди, треба говорити да се догодило по промислу Божјем.“ Монах питао Сисоја: „како ћу угодити Богу и спасти се?“ Светитељ одговори: „ако желиш угодити Богу, иступи из света, одели се од земље, остави твар, приступи ка Творцу, сједини се с Богом молитвом и плачем, и наћи ћеш покој у овом веку и у оном.“ Монах питао Сисоја: како достићи смерност?“ Светитељ одговори: „Када се неко извежба да признаје свакога човека бољим од себе, тиме задобија смерност.“ Амон се жалио Сисоју, како не може да упамти прочитане мудре изреке, да би их могао поновити у разговору с људима. Светитељ му одговори: „То није нужно. Нужно је задобити чистоту ума и говорити из те чистоте положивши наду на Бога.“ - 4 hours ago

2,091 Likes
5 Comments
0
Coming soon!! Ikon warna emas

#orthodox
#gerejaorthodoxindonesia 
#woodcraft 
#handmade
#kerajinankayu
#kayubagus
#ikon 
#orthodoxicon 
#iconography 
#janasuci
#bundamaria
#icon 
#orthodox 
#orthodoxchurch 
#katolikchurch 
#GOI
#orthodoxy 
#woodcraft 
#salibyesus
#bundamaria 
#gerejaorthodoxindonesia 
#altardoa 
#iconostasis 
#ikonostasis

Coming soon!! Ikon warna emas #orthodox #gerejaorthodoxindonesia #woodcraft #handmade #kerajinankayu #kayubagus #ikon #orthodoxicon #iconography #janasuci #bundamaria #icon #orthodox #orthodoxchurch #katolikchurch #GOI #orthodoxy #woodcraft #salibyesus #bundamaria #gerejaorthodoxindonesia #altardoa #iconostasis #ikonostasis - 4 hours ago

5 Likes
0 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.