#duckducklook

741 posts

【機票優惠】暑假旺季!香港往返東京只需$2,740起,連稅$3,524起、大阪$2,980起,連稅$3,796起 – 香港航空
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
出發日期:2019年7月12日至8月22日

機票有效期為2-7日
.
大阪:去程限 HX616 01:00-06:00、HX612 17:00-22:00 或 回程限 HX617 07:00-09:55、HX613 23:00-01:55+1 出發之航班
東京:去程限 HX606 02:20-08:00 出發之航班,回程無航班限制,睇返供應而定
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】暑假旺季!香港往返東京只需$2,740起,連稅$3,524起、大阪$2,980起,連稅$3,796起 – 香港航空 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 出發日期:2019年7月12日至8月22日 機票有效期為2-7日 . 大阪:去程限 HX616 01:00-06:00、HX612 17:00-22:00 或 回程限 HX617 07:00-09:55、HX613 23:00-01:55+1 出發之航班 東京:去程限 HX606 02:20-08:00 出發之航班,回程無航班限制,睇返供應而定 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 5 hours ago

18 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】秋冬遊日!香港往返札幌只需$2,700起,連稅$3,440起– 香港航空 (優惠至6月28日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月28日
出發日期:2019年9月1日至9月25日、10月4日至11月30日
.
機票有效期為2-14日
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】秋冬遊日!香港往返札幌只需$2,700起,連稅$3,440起– 香港航空 (優惠至6月28日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月28日 出發日期:2019年9月1日至9月25日、10月4日至11月30日 . 機票有效期為2-14日 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 14 hours ago

19 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】泰抵價!香港往返曼谷只需$885起,連稅$1,679起 – 國泰航空 (優惠至7月19日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年7月19日
出發日期:即日至2019年6月26日、7月1日至7月11日、8月23日至9月25日、10月7日至12月18日
機票有效期為2-7日
.
唔少日子都可以早機去午機返
去程不適用航班CX705 08:00-10:00、CX717 09:00-10:50、CX755 09:30-11:30
回程不適用CX712 16:00-19:55、CX656 16:20-20:30、CX708 17:30-21:30、CX704 18:55-22:55
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】泰抵價!香港往返曼谷只需$885起,連稅$1,679起 – 國泰航空 (優惠至7月19日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年7月19日 出發日期:即日至2019年6月26日、7月1日至7月11日、8月23日至9月25日、10月7日至12月18日 機票有效期為2-7日 . 唔少日子都可以早機去午機返 去程不適用航班CX705 08:00-10:00、CX717 09:00-10:50、CX755 09:30-11:30 回程不適用CX712 16:00-19:55、CX656 16:20-20:30、CX708 17:30-21:30、CX704 18:55-22:55 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 17 hours ago

18 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】Open Jaw!香港直航往返澳洲各地只需$1,945起,連稅墨爾本$4,018起、悉尼$4,106起、阿德萊德$4,239起、布里斯班$4,330起 – 國泰航空 (優惠至7月2日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年7月2日
出發日期:2019年8月19日至12月15日、2020年2月3日至3月31日
機票有效期為3個月
優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】Open Jaw!香港直航往返澳洲各地只需$1,945起,連稅墨爾本$4,018起、悉尼$4,106起、阿德萊德$4,239起、布里斯班$4,330起 – 國泰航空 (優惠至7月2日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年7月2日 出發日期:2019年8月19日至12月15日、2020年2月3日至3月31日 機票有效期為3個月 優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 22 hours ago

17 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】歐洲各地$1,820起,連稅米蘭$3,706起、莫斯科$3,725起、雅典$3,771起、巴塞隆那$3,871起、奧斯陸$3,990起、馬德里$4,014起、巴黎$4,063起、伊斯坦堡$4,080起、波圖$4,093起、布魯塞爾$4,132起、阿姆斯特丹$4,198起、蘇黎世$4,237起、都柏林$4,250起、羅馬$4,252起、布拉格$4,298起、法蘭克福$4,326起、漢堡$4,387起、日內瓦$4,441起、倫敦$4,461起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至6月25日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月25日
出發日期:即日至2019年7月11日、8月18日至9月26日、10月3日至11月30日 (歐洲各地)
2019年7月3日、7月8日、8月19日至9月25日、10月3日至11月30日 (波圖)
.
機票有效期為4日至1個月
優惠需係出發前7日訂購
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】歐洲各地$1,820起,連稅米蘭$3,706起、莫斯科$3,725起、雅典$3,771起、巴塞隆那$3,871起、奧斯陸$3,990起、馬德里$4,014起、巴黎$4,063起、伊斯坦堡$4,080起、波圖$4,093起、布魯塞爾$4,132起、阿姆斯特丹$4,198起、蘇黎世$4,237起、都柏林$4,250起、羅馬$4,252起、布拉格$4,298起、法蘭克福$4,326起、漢堡$4,387起、日內瓦$4,441起、倫敦$4,461起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至6月25日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月25日 出發日期:即日至2019年7月11日、8月18日至9月26日、10月3日至11月30日 (歐洲各地) 2019年7月3日、7月8日、8月19日至9月25日、10月3日至11月30日 (波圖) . 機票有效期為4日至1個月 優惠需係出發前7日訂購 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 day ago

23 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】平飛歐洲!歐洲各地$1,731起,連稅雅典$3,852起、米蘭$3,832起、莫斯科$3,833起、巴塞羅那$3,937起、伊斯坦堡$4,117起、巴黎$4,143起、布魯塞爾$4,195起、馬德里$4,199起、阿姆斯特丹$4,275起、蘇黎世$4,293起、羅馬$4,314起、都柏林$4,348起、法蘭克福$4,429起、日內瓦$4,489起 – 阿提哈德航空 (優惠至6月25日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月25日
出發日期:2019年10月3日至12月19日、12月25日至12月31日
.
優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方
雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐
機票有效期為3日至1個月
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】平飛歐洲!歐洲各地$1,731起,連稅雅典$3,852起、米蘭$3,832起、莫斯科$3,833起、巴塞羅那$3,937起、伊斯坦堡$4,117起、巴黎$4,143起、布魯塞爾$4,195起、馬德里$4,199起、阿姆斯特丹$4,275起、蘇黎世$4,293起、羅馬$4,314起、都柏林$4,348起、法蘭克福$4,429起、日內瓦$4,489起 – 阿提哈德航空 (優惠至6月25日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月25日 出發日期:2019年10月3日至12月19日、12月25日至12月31日 . 優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方 雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐 機票有效期為3日至1個月 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 2 days ago

18 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】平追極光!香港往返冰島雷克雅未克(KEF)只需$3,924起,連稅$4,938起 – 北歐航空 (優惠至6月24日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
優惠日期:即日至2019年6月24日
出發日期:2019年9月2日至9月6日、10月7日至10月25日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、12月2日至12月10日、2020年1月13日、2月10日、2月17日、2月24日、3月2日、3月23日
.
機票有效期最少為5日
以上航點均需經哥本哈根轉機
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】平追極光!香港往返冰島雷克雅未克(KEF)只需$3,924起,連稅$4,938起 – 北歐航空 (優惠至6月24日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 優惠日期:即日至2019年6月24日 出發日期:2019年9月2日至9月6日、10月7日至10月25日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、12月2日至12月10日、2020年1月13日、2月10日、2月17日、2月24日、3月2日、3月23日 . 機票有效期最少為5日 以上航點均需經哥本哈根轉機 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 3 days ago

29 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】賣到明年5月!香港往返台北/高雄/台中/台南只需$705起,連稅$1,441起 – 中華航空
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
出發日期:2019年6月30日至7月11日、8月23日至9月11日、9月14日至9月27日、9月30日至10月3日、10月6日至12月18日、12月27日至2020年1月22日、2月1日至4月8日、4月13日至4月28日、5月2日至5月18日(需係2020年5月22日或之前回程)
機票有效期為1-7日
.
星期四至六出發加約$45起
優惠可以open jaw,去同返唔一定要係同一個地方
華航有30kg寄艙行李,唔怕超重
台北/高雄/台中航班時間可揀早機去晚機/下午機返,時間唔錯
優惠需係出發30日或之前訂購
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】賣到明年5月!香港往返台北/高雄/台中/台南只需$705起,連稅$1,441起 – 中華航空 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 出發日期:2019年6月30日至7月11日、8月23日至9月11日、9月14日至9月27日、9月30日至10月3日、10月6日至12月18日、12月27日至2020年1月22日、2月1日至4月8日、4月13日至4月28日、5月2日至5月18日(需係2020年5月22日或之前回程) 機票有效期為1-7日 . 星期四至六出發加約$45起 優惠可以open jaw,去同返唔一定要係同一個地方 華航有30kg寄艙行李,唔怕超重 台北/高雄/台中航班時間可揀早機去晚機/下午機返,時間唔錯 優惠需係出發30日或之前訂購 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 3 days ago

25 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】連稅千一!香港往返台北只需$471起,連稅$1,192起 – 香港航空 (優惠至6月28日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月28日
出發日期:2019年9月1日至9月13日、9月17日至9月26日、10月4日至10月11日($530起,連稅$1,146起)、10月15日至12月18日、12月29日至2020年1月15日 ($640起,連稅$1,253起)
.
機票有效期為2-7日
優惠去程限HX284 21:55-00:05+1,回程無航班限制
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】連稅千一!香港往返台北只需$471起,連稅$1,192起 – 香港航空 (優惠至6月28日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月28日 出發日期:2019年9月1日至9月13日、9月17日至9月26日、10月4日至10月11日($530起,連稅$1,146起)、10月15日至12月18日、12月29日至2020年1月15日 ($640起,連稅$1,253起) . 機票有效期為2-7日 優惠去程限HX284 21:55-00:05+1,回程無航班限制 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 4 days ago

36 Likes
2 Comments
0
【旅遊情報】🇯🇵Pocky 夏日限定新品🍃Tiffany Blue 百力滋
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
去日本點少得買Pocky做手信🎁!唔同縣市,唔同季節都有唔同特色口味,平平地啱曬周街派!今個夏天,Pocky推出薄荷朱古力味百力滋,Tiffany Blue外表啱曬女仔啊~而家格大便利店。超市都有得買啦~
.
想飛去日本shopping?記得上DuckDuckLook預訂機票啦~
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】Pocky 夏日限定新品Tiffany Blue 百力滋 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 去日本點少得買Pocky做手信!唔同縣市,唔同季節都有唔同特色口味,平平地啱曬周街派!今個夏天,Pocky推出薄荷朱古力味百力滋,Tiffany Blue外表啱曬女仔啊~而家格大便利店。超市都有得買啦~ . 想飛去日本shopping?記得上DuckDuckLook預訂機票啦~ . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 5 days ago

34 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】賣到12月!香港往返曼谷只需$900起,連稅$1,684起– 泰國航空 (優惠至7月19日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年7月19日
出發日期:2019年6月25日至6月26日、7月2日至7月4日、8月22日至9月11日、9月13日至9月14日、9月16日至9月26日、10月4日至10月13日、10月15日至12月18日
.
機票有效期為2-14日
提提大家,其中去程 TG2631 14:10-15:50,回程 TG2630 09:10-12:55 為泰國微笑營運航班
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】賣到12月!香港往返曼谷只需$900起,連稅$1,684起– 泰國航空 (優惠至7月19日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年7月19日 出發日期:2019年6月25日至6月26日、7月2日至7月4日、8月22日至9月11日、9月13日至9月14日、9月16日至9月26日、10月4日至10月13日、10月15日至12月18日 . 機票有效期為2-14日 提提大家,其中去程 TG2631 14:10-15:50,回程 TG2630 09:10-12:55 為泰國微笑營運航班 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 6 days ago

25 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】秋冬直飛!香港直航往返溫哥華$3,214起,連稅$4,989起– 國泰航空 (優惠至6月28日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月28日
出發日期:2019年10月3日至12月11日
.
機票有效期為1個月
本身包左2件23kg寄艙行李
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】秋冬直飛!香港直航往返溫哥華$3,214起,連稅$4,989起– 國泰航空 (優惠至6月28日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月28日 出發日期:2019年10月3日至12月11日 . 機票有效期為1個月 本身包左2件23kg寄艙行李 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 6 days ago

19 Likes
1 Comments
0
【打卡熱點】🇯🇵夏遊東京必訪🎆上野夏日祭
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
夏天黎到,日本全國各地都有唔少祭典,想感受唔同傳統節慶活動,去開東京記得一訪上野夏日祭啦!歷時半個月嘅祭典,包括古董市集、放水燈、冰雕展覽同「上野夏日祭遊行」等,東北傳統舞蹈「三颯舞」更係重頭戲!想體驗盛大夏祭嘅朋友,記得上DuckDuckLook 預訂心水東京機票啦~
.
【上野夏祭】
日期:2019年7月13-8月4日
交通:JR 「上野站」直達
詳情:https://ueno.or.jp/ (日文)
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【打卡熱點】夏遊東京必訪上野夏日祭 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 夏天黎到,日本全國各地都有唔少祭典,想感受唔同傳統節慶活動,去開東京記得一訪上野夏日祭啦!歷時半個月嘅祭典,包括古董市集、放水燈、冰雕展覽同「上野夏日祭遊行」等,東北傳統舞蹈「三颯舞」更係重頭戲!想體驗盛大夏祭嘅朋友,記得上DuckDuckLook 預訂心水東京機票啦~ . 【上野夏祭】 日期:2019年7月13-8月4日 交通:JR 「上野站」直達 詳情:https://ueno.or.jp/ (日文) . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 6 days ago

19 Likes
5 Comments
0
【機票優惠】暑假高質平飛!香港往返曼谷只需$730起,連稅$1,422起、暑假旺季$1,160起,連稅$1,884起– 阿聯酋航空 (優惠至6月25日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月25日
出發日期:2019年6月25日、7月1日至7月9日、8月24日至9月23日、10月9日至11月30日 (730起,連稅$1,422起)
2019年7月12日至8月23日 ($1,160起,連稅$1,884起)
.
機票有效期為2日至1個月
優惠需提早7日或之前訂購
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】暑假高質平飛!香港往返曼谷只需$730起,連稅$1,422起、暑假旺季$1,160起,連稅$1,884起– 阿聯酋航空 (優惠至6月25日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月25日 出發日期:2019年6月25日、7月1日至7月9日、8月24日至9月23日、10月9日至11月30日 (730起,連稅$1,422起) 2019年7月12日至8月23日 ($1,160起,連稅$1,884起) . 機票有效期為2日至1個月 優惠需提早7日或之前訂購 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 7 days ago

19 Likes
1 Comments
0
【旅遊情報】🇰🇷韓國Starbucks新品🌊水手海洋系列🐟
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
韓國Starbucks又出新系列保溫杯同其他產品啦!今次係啱曬夏天嘅水手風,藍白色主調加上波浪線條,男女都啱用架!今次唔止有杯,仲有隨身袋仔同杯墊等,去開韓國記得留意啦~
.
想飛去韓國shopping?記得上DuckDuckLook問心水機票啦~
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】韓國Starbucks新品水手海洋系列 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 韓國Starbucks又出新系列保溫杯同其他產品啦!今次係啱曬夏天嘅水手風,藍白色主調加上波浪線條,男女都啱用架!今次唔止有杯,仲有隨身袋仔同杯墊等,去開韓國記得留意啦~ . 想飛去韓國shopping?記得上DuckDuckLook問心水機票啦~ . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 7 days ago

25 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】 賣到1月!香港往返東京只需$1,497起,連稅$2,355起 – 香港航空 (優惠至6月28日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月28日
出發日期:2019年9月1日至9月15日、9月18日至9月22日、9月25日至9月26日、10月4日至10月13日、10月16日至12月17日、12月29日至2020年1月2日、1月9日至1月15日
機票有效期為2-7日
.
優惠去程同回程其中一程要揀以下航班,另一程就無航班限制,睇返供應而定
去程限 HX610 15:30-20:55/15:50-20:55 或 回程限 HX611 09:05-13:30/09:30-13:30 出發之航班
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】 賣到1月!香港往返東京只需$1,497起,連稅$2,355起 – 香港航空 (優惠至6月28日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月28日 出發日期:2019年9月1日至9月15日、9月18日至9月22日、9月25日至9月26日、10月4日至10月13日、10月16日至12月17日、12月29日至2020年1月2日、1月9日至1月15日 機票有效期為2-7日 . 優惠去程同回程其中一程要揀以下航班,另一程就無航班限制,睇返供應而定 去程限 HX610 15:30-20:55/15:50-20:55 或 回程限 HX611 09:05-13:30/09:30-13:30 出發之航班 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 8 days ago

21 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】 秋冬平飛!香港往返大阪只需$1,322起,連稅$2,137起 – 香港航空 (優惠至6月28日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月28日
出發日期:2019年9月1日至9月26日、10月4日至12月17日、12月29日至2020年1月15日
機票有效期為2-7日
.
優惠去程限5pm至11pm出發航班,回程限6am至11am出發之航班
去程或回程其中一程揀其他航班貴大約$275,連稅$2,413起
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】 秋冬平飛!香港往返大阪只需$1,322起,連稅$2,137起 – 香港航空 (優惠至6月28日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月28日 出發日期:2019年9月1日至9月26日、10月4日至12月17日、12月29日至2020年1月15日 機票有效期為2-7日 . 優惠去程限5pm至11pm出發航班,回程限6am至11am出發之航班 去程或回程其中一程揀其他航班貴大約$275,連稅$2,413起 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 10 days ago

34 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】Mega Sale!香港往返沖繩只需$823起,連稅$1,561起 – 香港航空 (優惠至6月28日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月28日
出發日期:2019年11月2日至12月17日、12月31日至2020年1月15日
機票有效期為2-7日
.
優惠去程不適合12pm前出發航班,回程不適合2pm後出發之航班
暫時所見以下日子都有平 (僅供參考)
去程:11月2,5,7,,9,12,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,28,29,30日、12月2,3,5,6,7,9,10,12,13,14,16,17,31日、1月2,3,4,6,7,9,10,11,13,14日
回程:11月4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30日、12月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24日、1月6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21日
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】Mega Sale!香港往返沖繩只需$823起,連稅$1,561起 – 香港航空 (優惠至6月28日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月28日 出發日期:2019年11月2日至12月17日、12月31日至2020年1月15日 機票有效期為2-7日 . 優惠去程不適合12pm前出發航班,回程不適合2pm後出發之航班 暫時所見以下日子都有平 (僅供參考) 去程:11月2,5,7,,9,12,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,28,29,30日、12月2,3,5,6,7,9,10,12,13,14,16,17,31日、1月2,3,4,6,7,9,10,11,13,14日 回程:11月4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30日、12月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24日、1月6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21日 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 10 days ago

27 Likes
2 Comments
0
【打卡熱點】沖繩牧志市場重建🇯🇵關閉至2020年⚠
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
專賣沖繩產食材嘅牧志公設市場係唔少人到沖繩嘅熱門地點~最特別之處係買完食材,可以拎去市場嘅大眾食堂即煮即食。不過市場宣布6月16日起停止營業,預計2022年重新開業,期間將會搬遷到對面嘅臨時市場營業,近黎去沖繩嘅朋友要留意啦!
.
沖繩唔止有唔少在地土產海鮮,仲有陽光與海灘,啱曬一家大細,shopping都唔怕悶!即刻上DuckDuckLook預訂心水機票啦!
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【打卡熱點】沖繩牧志市場重建關閉至2020年 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 專賣沖繩產食材嘅牧志公設市場係唔少人到沖繩嘅熱門地點~最特別之處係買完食材,可以拎去市場嘅大眾食堂即煮即食。不過市場宣布6月16日起停止營業,預計2022年重新開業,期間將會搬遷到對面嘅臨時市場營業,近黎去沖繩嘅朋友要留意啦! . 沖繩唔止有唔少在地土產海鮮,仲有陽光與海灘,啱曬一家大細,shopping都唔怕悶!即刻上DuckDuckLook預訂心水機票啦! . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 11 days ago

40 Likes
3 Comments
0
【機票優惠】暑假激抵!香港往返曼谷只需$549起,連稅$1,338起 – 皇家約旦航空 (優惠至6月18日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月18日
出發日期:2019年8月1日至8月31日
機票有效期為14日
.
航班時間:
去程:RJ183 21:35-23:25 (二、四、六、日)
回程:RJ182 16:15-20:05 (二、四、六、日)
.
暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)
$549起,連稅$1,338起
去程:8月1,4,10,11,13,15,17,18,20,22,24,25,27,29,31日
回程:8月10,15,17,20,22,24,27,29,31日、9月1,3,5,7,8,10,12日
$622起,連稅$1,451起
去程:8月1,3,4,6,10,11,13,15,17,18,20,22,24,25,27,29,31日
回程:8月6,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31日、9月1,3,5,7,8,10,12日
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】暑假激抵!香港往返曼谷只需$549起,連稅$1,338起 – 皇家約旦航空 (優惠至6月18日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月18日 出發日期:2019年8月1日至8月31日 機票有效期為14日 . 航班時間: 去程:RJ183 21:35-23:25 (二、四、六、日) 回程:RJ182 16:15-20:05 (二、四、六、日) . 暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考) $549起,連稅$1,338起 去程:8月1,4,10,11,13,15,17,18,20,22,24,25,27,29,31日 回程:8月10,15,17,20,22,24,27,29,31日、9月1,3,5,7,8,10,12日 $622起,連稅$1,451起 去程:8月1,3,4,6,10,11,13,15,17,18,20,22,24,25,27,29,31日 回程:8月6,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31日、9月1,3,5,7,8,10,12日 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 11 days ago

26 Likes
1 Comments
0
【打卡熱點】🇹🇼台東絕美景👼縱谷大地藝術節
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
台灣係唔少港人鍾愛旅遊熱點,方便親切之餘,台灣文創藝術方面更係一眾真文青嘅蒲點~最近台東喺有「台灣最美公路」之稱嘅台東197縣道舉辦「縱谷大地藝術季」,放置烏冬藝術裝置結合地域~唔少作品都好有打卡元素,大家仲可以親親大自然。節目相關活動仲包含文化遺產、集體記憶、居民、地方產業元素,台灣東部之旅必去啊!即刻上DuckDuckLook預訂機票出行啦~ .
【縱谷大地藝術季】
日期:2019年6月1日至10月13日
詳情:http://www.pioneeringeastriftvalleygranaryfestivities.com.tw/
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【打卡熱點】🇹🇼台東絕美景縱谷大地藝術節 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 台灣係唔少港人鍾愛旅遊熱點,方便親切之餘,台灣文創藝術方面更係一眾真文青嘅蒲點~最近台東喺有「台灣最美公路」之稱嘅台東197縣道舉辦「縱谷大地藝術季」,放置烏冬藝術裝置結合地域~唔少作品都好有打卡元素,大家仲可以親親大自然。節目相關活動仲包含文化遺產、集體記憶、居民、地方產業元素,台灣東部之旅必去啊!即刻上DuckDuckLook預訂機票出行啦~ . 【縱谷大地藝術季】 日期:2019年6月1日至10月13日 詳情:http://www.pioneeringeastriftvalleygranaryfestivities.com.tw/ . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 12 days ago

33 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】秋季遊韓!香港往返首爾只需$1,319起,連稅$2,028起 – 大韓航空 (優惠至6月30日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月30日
出發日期:2019年9月1日至9月13日、9月16日至9月26日、10月4日至10月31日
機票有效期為1個月
.
航班時間:
去程:KE608 00:45-05:25、KE612 01:20-06:00、KE604 12:15-17:00、KE614 14:05-18:45、KE602 17:55-22:35
回程:KE603 08:10-11:00、KE613 09:50-12:50、KE601 13:25-16:20、KE607 19:45-22:30、KE611 21:15-00:05
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】秋季遊韓!香港往返首爾只需$1,319起,連稅$2,028起 – 大韓航空 (優惠至6月30日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月30日 出發日期:2019年9月1日至9月13日、9月16日至9月26日、10月4日至10月31日 機票有效期為1個月 . 航班時間: 去程:KE608 00:45-05:25、KE612 01:20-06:00、KE604 12:15-17:00、KE614 14:05-18:45、KE602 17:55-22:35 回程:KE603 08:10-11:00、KE613 09:50-12:50、KE601 13:25-16:20、KE607 19:45-22:30、KE611 21:15-00:05 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 12 days ago

28 Likes
2 Comments
0
【旅行心事】
.
🌟DuckDuck今天很累呢,好像在外面走走更舒心🌟
.
#duckducklook

【旅行心事】 . DuckDuck今天很累呢,好像在外面走走更舒心#duckducklook - 13 days ago

13 Likes
0 Comments
0
【機票優惠】週末同價!香港往返台北、高雄只需$816起,連稅台北$1,464起、高雄$1,497起 – 國泰航空 (優惠至6月12日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月12日
出發日期:即日至2019年6月13日、6月15日至6月27日、6月30日至7月11日 (台北)
即日至2019年6月13日、6月15日至6月25日、6月27日、6月30日至7月11日 (高雄)
機票有效期為2-7日
.
台北去程不適合CX564 08:10-10:00、CX530 08:50-10:45 之航班
回程不適合 CX407 08:00-09:50、CX403 09:05-11:05、CX469 10:00-12:00、CX531 19:50-21:55 之航班
.
高雄無航班限制,可揀早機去晚機返
.
Weekend出發同平日同價!
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】週末同價!香港往返台北、高雄只需$816起,連稅台北$1,464起、高雄$1,497起 – 國泰航空 (優惠至6月12日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月12日 出發日期:即日至2019年6月13日、6月15日至6月27日、6月30日至7月11日 (台北) 即日至2019年6月13日、6月15日至6月25日、6月27日、6月30日至7月11日 (高雄) 機票有效期為2-7日 . 台北去程不適合CX564 08:10-10:00、CX530 08:50-10:45 之航班 回程不適合 CX407 08:00-09:50、CX403 09:05-11:05、CX469 10:00-12:00、CX531 19:50-21:55 之航班 . 高雄無航班限制,可揀早機去晚機返 . Weekend出發同平日同價! . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 14 days ago

29 Likes
1 Comments
0
【旅遊情報】🇯🇵日本嚴島神社修繕⛩海上鳥居關閉至2020年
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
去廣島嘅話唔少人會去埋嚴島神社。可以餵鹿中有欣賞呢個世界文化遺產~不過由於參觀人數眾多,嚴島神社今起進行修整,預計於2020年8月完工,大家唔好撲空啦!
.
其實廣島同鄰近地區都有唔少好去處,即刻上DuckDuckLook預訂機票配日本啦~ .
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】日本嚴島神社修繕⛩海上鳥居關閉至2020年 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 去廣島嘅話唔少人會去埋嚴島神社。可以餵鹿中有欣賞呢個世界文化遺產~不過由於參觀人數眾多,嚴島神社今起進行修整,預計於2020年8月完工,大家唔好撲空啦! . 其實廣島同鄰近地區都有唔少好去處,即刻上DuckDuckLook預訂機票配日本啦~ . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 14 days ago

43 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】一減再減!香港往返曼谷只需$952起,連稅$1,676起 – 國泰航空
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
出發日期:即日至2019年6月16日、6月18日至6月26日、6月30日
機票有效期為2-7日
.
去程不適用航班CX705 08:00-10:00、CX717 09:00-10:50、CX755 09:30-11:30
回程不適用CX712 16:00-19:55、CX656 16:20-20:30、CX708 17:30-21:30、CX704 18:55-22:55
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】一減再減!香港往返曼谷只需$952起,連稅$1,676起 – 國泰航空 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 出發日期:即日至2019年6月16日、6月18日至6月26日、6月30日 機票有效期為2-7日 . 去程不適用航班CX705 08:00-10:00、CX717 09:00-10:50、CX755 09:30-11:30 回程不適用CX712 16:00-19:55、CX656 16:20-20:30、CX708 17:30-21:30、CX704 18:55-22:55 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 14 days ago

26 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】Last Minute!香港往返台灣各地只需$685起,連稅台南$1,334起、台北$1,347起、高雄/台中$1,350起 – 中華航空 (優惠至6月12日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月12日
出發日期:2019年6月13日至6月27日、6月30日至7月11日 (台北)
2019年6月13日至6月27日、6月30日至7月11日 (高雄)
2019年6月13日至6月20日、6月22日、6月25日、6月26日、7月2日至7月11日 (台中)
2019年6月16日、6月20日、6月22日至6月27日、6月30日至7月11日 (台南)
機票有效期為14日
.
優惠需提早3日或之前訂購
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】Last Minute!香港往返台灣各地只需$685起,連稅台南$1,334起、台北$1,347起、高雄/台中$1,350起 – 中華航空 (優惠至6月12日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月12日 出發日期:2019年6月13日至6月27日、6月30日至7月11日 (台北) 2019年6月13日至6月27日、6月30日至7月11日 (高雄) 2019年6月13日至6月20日、6月22日、6月25日、6月26日、7月2日至7月11日 (台中) 2019年6月16日、6月20日、6月22日至6月27日、6月30日至7月11日 (台南) 機票有效期為14日 . 優惠需提早3日或之前訂購 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 15 days ago

21 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】泰優惠!香港往返曼谷只需$835起,連稅$1,664起 – 泰國航空
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
出發日期:2019年6月10日至6月16日、6月18日至6月22日、6月25日至6月26日 (回程要係6月30日或之前)
機票有效期為3日-1個月
.
航班選擇可以早機/午機出發,視乎供應而定
提提大家,其中去程 TG2631 14:10-15:50,回程 TG2630 09:10-12:55 為泰國微笑營運航班
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】泰優惠!香港往返曼谷只需$835起,連稅$1,664起 – 泰國航空 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 出發日期:2019年6月10日至6月16日、6月18日至6月22日、6月25日至6月26日 (回程要係6月30日或之前) 機票有效期為3日-1個月 . 航班選擇可以早機/午機出發,視乎供應而定 提提大家,其中去程 TG2631 14:10-15:50,回程 TG2630 09:10-12:55 為泰國微笑營運航班 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 15 days ago

18 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】暑假出發!香港往返鹿兒島只需$2,250起,連稅$2,844起 – 香港航空 (優惠至6月27日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月27日
出發日期:2019年7月12日至8月22日
機票有效期為2-7日
香港航空包左20kg行李同飛機餐
.
暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)
去程:7月12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,31日、8月1,2,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22日
回程:7月14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,30日、8月1,2,3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29日
.
航班時間:
去程:HX670 10:50-15:10/11:25-15:40/11:50-16:10
回程:HX671 16:35-18:45/17:20-20:00
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】暑假出發!香港往返鹿兒島只需$2,250起,連稅$2,844起 – 香港航空 (優惠至6月27日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月27日 出發日期:2019年7月12日至8月22日 機票有效期為2-7日 香港航空包左20kg行李同飛機餐 . 暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考) 去程:7月12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,31日、8月1,2,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22日 回程:7月14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,30日、8月1,2,3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29日 . 航班時間: 去程:HX670 10:50-15:10/11:25-15:40/11:50-16:10 回程:HX671 16:35-18:45/17:20-20:00 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 16 days ago

33 Likes
3 Comments
0
【機票優惠】再有平!香港往返新西蘭各地只需$3,326起,新西蘭各地$3,326起,連稅奧克蘭$4,020起,基督城$4,103起,威靈頓$4,107起,皇后鎮$4,721起 – 澳洲航空 (優惠至6月12日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂購日期:即日至2019年6月12日
出發日期:2019年5月27日至6月24日、8月14日至9月16日、10月14日至11月15日、2020年2月10日至3月27日 (奧克蘭/基督城/威靈頓)
2019年5月28日、6月11日至6月24日、8月23日至9月16日、10月31日、11月5日、11月12日、2020年2月10日至3月27日 (皇后鎮)
機票有效期為3個月
優惠仲可以open jaw,即係揀唔同城市出入
香港往返以上各航點均需經悉尼、墨爾本或布里斯班轉機
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】再有平!香港往返新西蘭各地只需$3,326起,新西蘭各地$3,326起,連稅奧克蘭$4,020起,基督城$4,103起,威靈頓$4,107起,皇后鎮$4,721起 – 澳洲航空 (優惠至6月12日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂購日期:即日至2019年6月12日 出發日期:2019年5月27日至6月24日、8月14日至9月16日、10月14日至11月15日、2020年2月10日至3月27日 (奧克蘭/基督城/威靈頓) 2019年5月28日、6月11日至6月24日、8月23日至9月16日、10月31日、11月5日、11月12日、2020年2月10日至3月27日 (皇后鎮) 機票有效期為3個月 優惠仲可以open jaw,即係揀唔同城市出入 香港往返以上各航點均需經悉尼、墨爾本或布里斯班轉機 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 17 days ago

29 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】即買即飛!香港往返台北只需$728起,連稅$1,375起 - 長榮航空 (優惠至6月9日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
出發日期:即日至2019年6月26日
機票有效期為14日
優惠無航班限制,可揀早機出發,睇返供應而定
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】即買即飛!香港往返台北只需$728起,連稅$1,375起 - 長榮航空 (優惠至6月9日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 出發日期:即日至2019年6月26日 機票有效期為14日 優惠無航班限制,可揀早機出發,睇返供應而定 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 18 days ago

34 Likes
1 Comments
0
【旅遊情報】🇳🇿新西蘭7月新政策❗ 徵收每人35紐元遊客稅 ❗
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
新西蘭政府為咗令旅客能夠支持當地旅遊基礎設施,同埋保護自然環境。由7月1日起徵收遊客稅每人35紐元 (約180港元),各位下半年出發嘅話要注意喇!即上DuckDuckLook搵下平飛啦!
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】🇳🇿新西蘭7月新政策 徵收每人35紐元遊客稅 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 新西蘭政府為咗令旅客能夠支持當地旅遊基礎設施,同埋保護自然環境。由7月1日起徵收遊客稅每人35紐元 (約180港元),各位下半年出發嘅話要注意喇!即上DuckDuckLook搵下平飛啦! . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 19 days ago

19 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】直航平飛!香港直航往返伊斯坦堡只需$2,640起,連稅$4,173起 - 土耳其航空 (優惠至6月16日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月16日
出發日期:2019年10月28日、11月19日、12月3日至12月31日、2020年1月5日至1月14日、2月3日至2月25日、3月2日至3月31日、5月12日
機票有效期為1個月
.
航班時間:
去程:TK71 23:05-06:15+1
回程:TK70 02:00-17:00
.
暫時所見以下日子都有平 (僅供參考)
去程:10月28日、11月19日、12月3,16,30,31日、1月5,6,7,12,13,14日、2月3,4,6,9,10,11,13,17,18,20,24,25日、3月2,9,10,16,22,23,24,31日、5月12日
.
回程:11月19日、12月2,5,6,12,13,27日、1月3,7,9,10,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,27日、2月13,14,17,20,21,22,24,27,28,29日、3月2,5,6,9,10,12,13,16,19,20,21,23,26,27,28日、4月2,3,9,10,16,17,24日、5月18,19日
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】直航平飛!香港直航往返伊斯坦堡只需$2,640起,連稅$4,173起 - 土耳其航空 (優惠至6月16日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月16日 出發日期:2019年10月28日、11月19日、12月3日至12月31日、2020年1月5日至1月14日、2月3日至2月25日、3月2日至3月31日、5月12日 機票有效期為1個月 . 航班時間: 去程:TK71 23:05-06:15+1 回程:TK70 02:00-17:00 . 暫時所見以下日子都有平 (僅供參考) 去程:10月28日、11月19日、12月3,16,30,31日、1月5,6,7,12,13,14日、2月3,4,6,9,10,11,13,17,18,20,24,25日、3月2,9,10,16,22,23,24,31日、5月12日 . 回程:11月19日、12月2,5,6,12,13,27日、1月3,7,9,10,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,27日、2月13,14,17,20,21,22,24,27,28,29日、3月2,5,6,9,10,12,13,16,19,20,21,23,26,27,28日、4月2,3,9,10,16,17,24日、5月18,19日 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 19 days ago

15 Likes
0 Comments
0
【旅遊情報】🇺🇸美國簽証加強審批⚠需申報社交媒體用戶資料㊙
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
由今月開始,美國國務院表示當局已更新了移民及非移民的美國簽證申請政策,須於DS160申請表上,填寫過去5年使用過嘅社交媒體帳戶名稱、email、電話,並要附上有關網站連結。如有任何隱暪,後果需自負!仲有興趣想去美國嘅話可以即上DuckDuckLook揾平飛啦!
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】美國簽証加強審批需申報社交媒體用戶資料 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 由今月開始,美國國務院表示當局已更新了移民及非移民的美國簽證申請政策,須於DS160申請表上,填寫過去5年使用過嘅社交媒體帳戶名稱、email、電話,並要附上有關網站連結。如有任何隱暪,後果需自負!仲有興趣想去美國嘅話可以即上DuckDuckLook揾平飛啦! . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 20 days ago

19 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】30kg行李!香港往返首爾只需$1,498起,連稅$2,205起 – 國泰航空 (優惠至6月30日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月30日
出發日期:即日至2019年6月5日、6月10日至6月27日、6月30日至7月11日、8月23日至9月26日、10月6日至12月18日
機票有效期為2-7日
國泰航班時間選擇多,可以揀早機/凌晨機出發,玩盡每一日
包埋30kg行李比你掃貨
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】30kg行李!香港往返首爾只需$1,498起,連稅$2,205起 – 國泰航空 (優惠至6月30日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月30日 出發日期:即日至2019年6月5日、6月10日至6月27日、6月30日至7月11日、8月23日至9月26日、10月6日至12月18日 機票有效期為2-7日 國泰航班時間選擇多,可以揀早機/凌晨機出發,玩盡每一日 包埋30kg行李比你掃貨 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 20 days ago

25 Likes
1 Comments
0
【旅遊情報】🇹🇭泰正❗曼谷首個名牌Outlet 🏫8月底強勢進駐❗
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
泰正正正!以後去短線旅行行Outlet唔單止淨係得日本、台灣,泰國第一個國際品牌Outlet Central Village 於今年2019年8月31日強勢進駐!預計超過235間店鋪,而且每日都做唔同優惠,更有可能低至三五折,隨時行到腳軟!地理位置亦好方便,距離機場大約10分鐘車程,無論係落機即買定臨走衝剌都得!即上DuckDuckLook買定曼谷機票準備去shopping啦!
.
Central Village
網址:https://www.cpn.co.th/en/centralvillage
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】🇹🇭泰正曼谷首個名牌Outlet 8月底強勢進駐 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 泰正正正!以後去短線旅行行Outlet唔單止淨係得日本、台灣,泰國第一個國際品牌Outlet Central Village 於今年2019年8月31日強勢進駐!預計超過235間店鋪,而且每日都做唔同優惠,更有可能低至三五折,隨時行到腳軟!地理位置亦好方便,距離機場大約10分鐘車程,無論係落機即買定臨走衝剌都得!即上DuckDuckLook買定曼谷機票準備去shopping啦! . Central Village 網址:https://www.cpn.co.th/en/centralvillage . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 21 days ago

23 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,766起,
來回連稅:雅典$3,807起、莫斯科$3,855起、米蘭$3,863起、巴塞隆那$3,999起、巴黎$4,181起、伊斯坦堡$4,240起、馬德里$4,249起、哥本哈根$4,253起、布魯塞爾$4,256起、阿姆斯特丹$4,349起、法蘭克福$4,387起、都柏林$4,424起、布拉格$4,488起、蘇黎世$4,514起、羅馬$4,524起、漢堡$4,529起、倫敦$4,628起、波圖$4,638起 (優惠至6月17日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月17日
出發日期:即日至2019年7月11日、8月18日至9月26日、10月3日至11月30日 (歐洲各地)
2019年7月2日至7月11日、8月18日至9月26日、10月3日至11月30日 (波圖)
機票有效期為4日至1個月
大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅
另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平
因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅
以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合
之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格
優惠需係出發前7日訂購
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,766起, 來回連稅:雅典$3,807起、莫斯科$3,855起、米蘭$3,863起、巴塞隆那$3,999起、巴黎$4,181起、伊斯坦堡$4,240起、馬德里$4,249起、哥本哈根$4,253起、布魯塞爾$4,256起、阿姆斯特丹$4,349起、法蘭克福$4,387起、都柏林$4,424起、布拉格$4,488起、蘇黎世$4,514起、羅馬$4,524起、漢堡$4,529起、倫敦$4,628起、波圖$4,638起 (優惠至6月17日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月17日 出發日期:即日至2019年7月11日、8月18日至9月26日、10月3日至11月30日 (歐洲各地) 2019年7月2日至7月11日、8月18日至9月26日、10月3日至11月30日 (波圖) 機票有效期為4日至1個月 大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅 另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平 因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅 以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合 之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格 優惠需係出發前7日訂購 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 21 days ago

37 Likes
3 Comments
0
【機票優惠】賣到12月!香港往返東京只需$2,500起,連稅$3,304起 – 日本航空 JAL (優惠至6月30日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月30日
出發日期:2019年6月1日至6月4日、6月7日至6月26日、7月1日至7月4日、7月8日至7月9日、8月27日至8月28日、9月2日至9月18日、10月2日至12月18日
機票有效期為3個月
.
航班時間:
去程:JL26 15:15-20:25 (東京羽田)
回程:JL735 18:10-22:00 (東京成田)
去程早機出發 JL736 10:40-16:05 (東京成田) 貴少少
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】賣到12月!香港往返東京只需$2,500起,連稅$3,304起 – 日本航空 JAL (優惠至6月30日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月30日 出發日期:2019年6月1日至6月4日、6月7日至6月26日、7月1日至7月4日、7月8日至7月9日、8月27日至8月28日、9月2日至9月18日、10月2日至12月18日 機票有效期為3個月 . 航班時間: 去程:JL26 15:15-20:25 (東京羽田) 回程:JL735 18:10-22:00 (東京成田) 去程早機出發 JL736 10:40-16:05 (東京成田) 貴少少 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 22 days ago

27 Likes
1 Comments
0
【旅遊情報】🇹🇼誠意招待全球旅客😄台灣總統府限額開放過夜🏫
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
好正!台灣總統蔡英文宣佈為咗令外國旅客更深入認識台灣,將會誠意邀請世界各地旅客去總統府住一晚,希望令外國朋友更加有一個難忘嘅旅遊體驗!各位要留意,到咗8月會公佈有關入住申請辦法!台灣近近地岩晒短trip玩快閃,即上DuckDuckLook搵出平機票啦!
.
資料來源:蔡英文 Tsai Ing-wen Facebook https://www.facebook.com/watch/?v=338516030181669
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】🇹🇼誠意招待全球旅客台灣總統府限額開放過夜 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 好正!台灣總統蔡英文宣佈為咗令外國旅客更深入認識台灣,將會誠意邀請世界各地旅客去總統府住一晚,希望令外國朋友更加有一個難忘嘅旅遊體驗!各位要留意,到咗8月會公佈有關入住申請辦法!台灣近近地岩晒短trip玩快閃,即上DuckDuckLook搵出平機票啦! . 資料來源:蔡英文 Tsai Ing-wen Facebook https://www.facebook.com/watch/?v=338516030181669 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 23 days ago

55 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】早鳥優惠!香港直航往返奧克蘭只需$2,717起,連稅$4,579起 – 國泰航空 (優惠至6月4日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月4日
出發日期:即日至2019年6月24日、8月14日至9月16日、10月3日至12月5日
機票有效期為3個月
.
航班時間:
去程:CX113 21:05-12:10+1/21:25-13:20+1
回程:CX198 13:35-21:30/14:50-21:15
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】早鳥優惠!香港直航往返奧克蘭只需$2,717起,連稅$4,579起 – 國泰航空 (優惠至6月4日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月4日 出發日期:即日至2019年6月24日、8月14日至9月16日、10月3日至12月5日 機票有效期為3個月 . 航班時間: 去程:CX113 21:05-12:10+1/21:25-13:20+1 回程:CX198 13:35-21:30/14:50-21:15 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 24 days ago

38 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】一減再減!香港往返溫哥華只需$3,033起,連稅$4,883起 - 加拿大航空 (5月31日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
出發日期:2019年9月12日、9月19日、9月25日、10月2日、10月3日至10月24日、10月31日、11月7日、11月11日至12月11日、2020年1月14日至3月19日 (回程平飛集中係9月17日至12月6日、2020年1月8日至5月17日)
機票有效期為2日-3個月
.
揀星期一至四出發嘅航班會平啲,星期五六日出發或回程每程就貴$168起
航班時間:
去程:AC8 19:00-15:35/19:40-16:45/20:00-15:35
回程:AC7 12:10-17:50+1/13:10-17:30+1
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】一減再減!香港往返溫哥華只需$3,033起,連稅$4,883起 - 加拿大航空 (5月31日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 出發日期:2019年9月12日、9月19日、9月25日、10月2日、10月3日至10月24日、10月31日、11月7日、11月11日至12月11日、2020年1月14日至3月19日 (回程平飛集中係9月17日至12月6日、2020年1月8日至5月17日) 機票有效期為2日-3個月 . 揀星期一至四出發嘅航班會平啲,星期五六日出發或回程每程就貴$168起 航班時間: 去程:AC8 19:00-15:35/19:40-16:45/20:00-15:35 回程:AC7 12:10-17:50+1/13:10-17:30+1 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 25 days ago

34 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】賣到12月!香港往返台北只需$676起,連稅$676起,連稅$1,383起,限星期日至三出發;星期四至六出發$813起,連稅$1,520起 – 長榮航空
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
出發日期:2019年7月1日至7月11日、8月23日至9月11日、9月17日至9月24日、10月2日至10月3日、10月6日至10月11日、10月14日至12月17日
機票有效期為14日
.
($676起,連稅$1,383起,限星期日至三出發):去程限BR828 07:25-09:10、BR858 21:10-22:55、BR810 21:50-23:35,其他航班加$91起,回程無航班限制,睇返供應而定
(星期四至六出發$813起,連稅$1,520起):優惠無航班限制,睇返供應而定
提提大家,當中去程 BR856 17:10-19:05,回程 BR855 14:05-16:00 為Hello Kitty彩繪機(友誼機)
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】賣到12月!香港往返台北只需$676起,連稅$676起,連稅$1,383起,限星期日至三出發;星期四至六出發$813起,連稅$1,520起 – 長榮航空 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 出發日期:2019年7月1日至7月11日、8月23日至9月11日、9月17日至9月24日、10月2日至10月3日、10月6日至10月11日、10月14日至12月17日 機票有效期為14日 . ($676起,連稅$1,383起,限星期日至三出發):去程限BR828 07:25-09:10、BR858 21:10-22:55、BR810 21:50-23:35,其他航班加$91起,回程無航班限制,睇返供應而定 (星期四至六出發$813起,連稅$1,520起):優惠無航班限制,睇返供應而定 提提大家,當中去程 BR856 17:10-19:05,回程 BR855 14:05-16:00 為Hello Kitty彩繪機(友誼機) . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 25 days ago

40 Likes
1 Comments
0
【旅遊情報】日本2019夏天🌞親子旅遊地點🇯🇵
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
夏天又到啦!黎緊暑假又係一家人去旅行嘅好時機👪香港人就最鍾意去日本,早前公佈咗日本頭10個最受親子旅行歡迎個縣府,即刻話畀大家聽有咩地方好去啦,上埋DuckDuckLook預訂心水機票出行啦!
.
1 沖繩:氣候宜人,仲有好多水上活動,一家大細消暑就最啱!
2 北海道:地大物博,仲有唔少自然景觀同動物園~自駕遊最方便啦!
3 千葉:最出名一定係東京迪士尼,同小朋友玩足即日都唔厭!
4 靜岡:伊豆地區有唔少溫泉,仲可以望到富士山🗻
5 大阪:點止小朋友可以去USJ,大人去shopping都滿足到~
6 東京:首都區交通夠方便,帶住小朋友都唔怕蕩失路
7 兵庫:最出名一定係神戶地區啦!可以食到神戶牛之外,去埋四國都好方便~
8 和歌山:可以欣賞沿海風景,自然景觀一流,啱曬想悠閒度假嘅朋友
9 長野:輕井澤夠出名!仲係避暑勝地,去埋當地嘅兒童樂園啱曬小朋友
10 鹿兒島:屋久島同奄美大島都係靚絕嘅隱世秘境,一家大細去賞心悅目~
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】日本2019夏天🌞親子旅遊地點 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 夏天又到啦!黎緊暑假又係一家人去旅行嘅好時機香港人就最鍾意去日本,早前公佈咗日本頭10個最受親子旅行歡迎個縣府,即刻話畀大家聽有咩地方好去啦,上埋DuckDuckLook預訂心水機票出行啦! . 1 沖繩:氣候宜人,仲有好多水上活動,一家大細消暑就最啱! 2 北海道:地大物博,仲有唔少自然景觀同動物園~自駕遊最方便啦! 3 千葉:最出名一定係東京迪士尼,同小朋友玩足即日都唔厭! 4 靜岡:伊豆地區有唔少溫泉,仲可以望到富士山 5 大阪:點止小朋友可以去USJ,大人去shopping都滿足到~ 6 東京:首都區交通夠方便,帶住小朋友都唔怕蕩失路 7 兵庫:最出名一定係神戶地區啦!可以食到神戶牛之外,去埋四國都好方便~ 8 和歌山:可以欣賞沿海風景,自然景觀一流,啱曬想悠閒度假嘅朋友 9 長野:輕井澤夠出名!仲係避暑勝地,去埋當地嘅兒童樂園啱曬小朋友 10 鹿兒島:屋久島同奄美大島都係靚絕嘅隱世秘境,一家大細去賞心悅目~ . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 25 days ago

40 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】直航有平!香港直航往返溫哥華只需$3,978起,連稅$5,213起 – 國泰航空 (優惠至6月7日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月7日
出發日期:2019年10月7日至12月9日、2020年1月12日至1月16日、1月28日至5月14日 (回程平飛集中係2019年10月28日至12月13日、2020年1月13日至1月27日、2月4日至5月16日)
機票有效期為1個月
.
優惠只限星期日至星期四出發
航班時間:
去程:CX888 01:00-20:25-1
回程:CX837 13:05-19:10+1
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】直航有平!香港直航往返溫哥華只需$3,978起,連稅$5,213起 – 國泰航空 (優惠至6月7日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月7日 出發日期:2019年10月7日至12月9日、2020年1月12日至1月16日、1月28日至5月14日 (回程平飛集中係2019年10月28日至12月13日、2020年1月13日至1月27日、2月4日至5月16日) 機票有效期為1個月 . 優惠只限星期日至星期四出發 航班時間: 去程:CX888 01:00-20:25-1 回程:CX837 13:05-19:10+1 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 26 days ago

32 Likes
1 Comments
0
【旅遊貼士】🇯🇵關西機場貼心服務😊行李直送酒店🧳
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
一落機即刻趕住去玩,但又唔想比行李纏身咁麻煩?大阪關西機場由即日至2019年6月30日,機場提供行李直送酒店服務。行李以單程並以件計收費,若長度+寬度+高度三邊總和為120cm (15kg)為小行李 (2,000日元);總和為160cm (25kg) 大行李 (2,500日元)。以下為可直送行李嘅大阪酒店:日本環球影城官方合作飯店 (7 間)、大阪站及梅田地區 (25 間)、心齋橋及難波地區 (31 間)、天王寺及阿倍野地區 (3 間)。大阪係多姿多彩城市,想玩盡d即上DuckDuckLook格價啦!
.
詳情:https://www.luggage-free-travel.com/travel/index.php
. 📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊貼士】關西機場貼心服務行李直送酒店🧳 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 一落機即刻趕住去玩,但又唔想比行李纏身咁麻煩?大阪關西機場由即日至2019年6月30日,機場提供行李直送酒店服務。行李以單程並以件計收費,若長度+寬度+高度三邊總和為120cm (15kg)為小行李 (2,000日元);總和為160cm (25kg) 大行李 (2,500日元)。以下為可直送行李嘅大阪酒店:日本環球影城官方合作飯店 (7 間)、大阪站及梅田地區 (25 間)、心齋橋及難波地區 (31 間)、天王寺及阿倍野地區 (3 間)。大阪係多姿多彩城市,想玩盡d即上DuckDuckLook格價啦! . 詳情:https://www.luggage-free-travel.com/travel/index.php . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 26 days ago

37 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】賣到3月!香港往返新西蘭各地$3,326起,連稅奧克蘭$4,020起,基督城$4,103起,威靈頓$4,107起,皇后鎮$4,721起 - 澳洲航空 (優惠至6月4日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂購日期:即日至2019年6月4日
出發日期:2019年5月27日至6月24日、8月14日至9月16日、10月14日至11月15日、2020年2月10日至3月27日 (奧克蘭/基督城/威靈頓)
2019年5月28日、6月11日至6月24日、8月23日至9月16日、10月31日、11月5日、11月12日、2020年2月10日至3月27日 (皇后鎮)
機票有效期為3個月
優惠仲可以open jaw,即係揀唔同城市出入
香港往返以上各航點均需經悉尼、墨爾本或布里斯班轉機
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】賣到3月!香港往返新西蘭各地$3,326起,連稅奧克蘭$4,020起,基督城$4,103起,威靈頓$4,107起,皇后鎮$4,721起 - 澳洲航空 (優惠至6月4日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂購日期:即日至2019年6月4日 出發日期:2019年5月27日至6月24日、8月14日至9月16日、10月14日至11月15日、2020年2月10日至3月27日 (奧克蘭/基督城/威靈頓) 2019年5月28日、6月11日至6月24日、8月23日至9月16日、10月31日、11月5日、11月12日、2020年2月10日至3月27日 (皇后鎮) 機票有效期為3個月 優惠仲可以open jaw,即係揀唔同城市出入 香港往返以上各航點均需經悉尼、墨爾本或布里斯班轉機 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 27 days ago

23 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】香港直飛美國洛杉磯來回只需$2,029起,連稅$3,963起– 美國航空 (優惠至5月31日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年5月31日
出發日期:2019年9月5日、9月10日至9月18日、10月3日至11月21日、11月26日至12月28日、12月2日至12月12日、12月16日 (回程平飛集中係2019年9月7日至10月1日、2020年1月8日、1月19日至1月29日、2月10日至4月9日)
.
機票有效期為12個月
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】香港直飛美國洛杉磯來回只需$2,029起,連稅$3,963起– 美國航空 (優惠至5月31日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年5月31日 出發日期:2019年9月5日、9月10日至9月18日、10月3日至11月21日、11月26日至12月28日、12月2日至12月12日、12月16日 (回程平飛集中係2019年9月7日至10月1日、2020年1月8日、1月19日至1月29日、2月10日至4月9日) . 機票有效期為12個月 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 27 days ago

51 Likes
1 Comments
0
【旅遊情報】🇯🇵日本高溫預警🌞北海道史上最高溫🍦
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
暑假黎到當然要去旅行,不過去日本嘅朋友就要留意啦!日本今日各處都錄得高溫,普遍都超過35度,北海道地區更錄得39.5度,史上最高溫!出發日本一定要做好防曬措施先好同陽光玩遊戲啦~
.
想非日本過個炎炎夏日?即刻上DuckDuckLook預訂心水機票啦!
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】日本高溫預警🌞北海道史上最高溫 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 暑假黎到當然要去旅行,不過去日本嘅朋友就要留意啦!日本今日各處都錄得高溫,普遍都超過35度,北海道地區更錄得39.5度,史上最高溫!出發日本一定要做好防曬措施先好同陽光玩遊戲啦~ . 想非日本過個炎炎夏日?即刻上DuckDuckLook預訂心水機票啦! . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 28 days ago

32 Likes
2 Comments
0
Quack Heads.

#perth #perthisok #westernaustralia #cold #sweaterweather #s10 #cantfeelmyhands #eastperth  #autumn #winter #duck #quack #duckducklook #nofilter

Quack Heads. #perth #perthisok #westernaustralia #cold #sweaterweather #s10 #cantfeelmyhands #eastperth #autumn #winter #duck #quack #duckducklook #nofilter - 28 days ago

22 Likes
0 Comments
0
【機票優惠】繼續有平!香港往返台灣各地只需$750起,連稅高雄$1,329起,台北$1,321起,台南$1,328起,台中$1,335起 - 中華航空 (優惠至5月31日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年5月31日
出發日期:2019年6月1日至6月5日、6月8日至6月27日、6月30日至7月11日 (台北)
2019年6月11日至6月27日、6月30日至7月11日 (高雄/台中/台南)
優惠需提早3日或之前訂購
機票有效期為1-7日
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】繼續有平!香港往返台灣各地只需$750起,連稅高雄$1,329起,台北$1,321起,台南$1,328起,台中$1,335起 - 中華航空 (優惠至5月31日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年5月31日 出發日期:2019年6月1日至6月5日、6月8日至6月27日、6月30日至7月11日 (台北) 2019年6月11日至6月27日、6月30日至7月11日 (高雄/台中/台南) 優惠需提早3日或之前訂購 機票有效期為1-7日 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 28 days ago

58 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】2件各23kg行李!香港往返東京成田/羽田只需$2,488起,連稅$3,290起 – 日本航空 JAL (優惠至5月31日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年5月31日
出發日期:2019年4月3日、4月6日至4月10日、4月23日至4月30日、5月8日至6月5日、6月8日至6月20日、6月25日至7月10日、8月26日至9月26日、10月2日至10月31日 (回程平飛集中係4月8日至4月18日、5月5日至5月11日、5月15日至7月5日、7月10日、7月17日、8月21日、8月28日至12月21日、2020年1月6日至1月24日)
機票有效期為3個月
.
航班時間:
去程:JL26 15:15-20:25 (東京羽田)
回程:JL735 18:10-22:00 (東京成田)
去程早機出發 JL736 10:40-16:05 (東京成田) 貴少少
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】2件各23kg行李!香港往返東京成田/羽田只需$2,488起,連稅$3,290起 – 日本航空 JAL (優惠至5月31日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年5月31日 出發日期:2019年4月3日、4月6日至4月10日、4月23日至4月30日、5月8日至6月5日、6月8日至6月20日、6月25日至7月10日、8月26日至9月26日、10月2日至10月31日 (回程平飛集中係4月8日至4月18日、5月5日至5月11日、5月15日至7月5日、7月10日、7月17日、8月21日、8月28日至12月21日、2020年1月6日至1月24日) 機票有效期為3個月 . 航班時間: 去程:JL26 15:15-20:25 (東京羽田) 回程:JL735 18:10-22:00 (東京成田) 去程早機出發 JL736 10:40-16:05 (東京成田) 貴少少 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 28 days ago

45 Likes
1 Comments
0
【旅遊情報】🇰🇷韓國多處暴雨⛈濟州航班受影響❌
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
黎緊去韓國嘅朋友留意啦~踏入夏季,韓國都進入梅雨季節,最近韓國各地落起暴雨,而前往濟州島航班更被影響,多班航班取消或延誤。去韓國嘅朋友要留意,記得預備好充足嘅雨具,預留交通時間啦~
.
未出發想更改行程?記得上DuckDuckLook參考心水機票啦~
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】韓國多處暴雨⛈濟州航班受影響 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 黎緊去韓國嘅朋友留意啦~踏入夏季,韓國都進入梅雨季節,最近韓國各地落起暴雨,而前往濟州島航班更被影響,多班航班取消或延誤。去韓國嘅朋友要留意,記得預備好充足嘅雨具,預留交通時間啦~ . 未出發想更改行程?記得上DuckDuckLook參考心水機票啦~ . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 29 days ago

22 Likes
1 Comments
0
【打卡熱點】🇹🇭Artbox 市集長駐曼谷!
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
曼谷眾多市集當中,Artbox市集出名夠文青,不過成日都快閃形式舉行,想去都要碰下運氣~最近Artbox市集宣布5月30起,就會常駐曼谷,鍾意行市集嘅文青們一定要留意啦~曼谷抵玩又好玩好食,快啲上DuckDuckLook預訂曼谷機票,飛去快閃啦!
.
Artbox Bangkok
地址:1 Sukhumvit Road Soi 10, Khrung Thep(BTS Nana站)
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【打卡熱點】🇹🇭Artbox 市集長駐曼谷! 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 曼谷眾多市集當中,Artbox市集出名夠文青,不過成日都快閃形式舉行,想去都要碰下運氣~最近Artbox市集宣布5月30起,就會常駐曼谷,鍾意行市集嘅文青們一定要留意啦~曼谷抵玩又好玩好食,快啲上DuckDuckLook預訂曼谷機票,飛去快閃啦! . Artbox Bangkok 地址:1 Sukhumvit Road Soi 10, Khrung Thep(BTS Nana站) . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 29 days ago

53 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】六月出發!香港往返台北、高雄只需$761起,連稅台北$1,448起,高雄$1,468起 – 國泰航空 (優惠至5月31日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年5月31日
出發日期:2019年6月1日至6月5日、6月8日至6月27日、6月30日
機票有效期為2-7日
.
台北去程不適合CX564 08:10-10:00、CX530 08:50-10:45及回程不適合 CX407 08:00-09:50、CX403 09:05-11:05、CX469 10:00-12:00、CX531 19:50-21:55之航班
高雄無航班限制,可揀早機去晚機返
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】六月出發!香港往返台北、高雄只需$761起,連稅台北$1,448起,高雄$1,468起 – 國泰航空 (優惠至5月31日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年5月31日 出發日期:2019年6月1日至6月5日、6月8日至6月27日、6月30日 機票有效期為2-7日 . 台北去程不適合CX564 08:10-10:00、CX530 08:50-10:45及回程不適合 CX407 08:00-09:50、CX403 09:05-11:05、CX469 10:00-12:00、CX531 19:50-21:55之航班 高雄無航班限制,可揀早機去晚機返 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 29 days ago

61 Likes
3 Comments
0
【機票優惠】孖住飛!香港往返沖繩二人同行每人只需$910起,連稅$1,499起 - 香港航空 (優惠至6月10日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月10日
出發日期:2019年5月28日至6月26日
機票有效期為2-7日
去程不適合12pm前出發航班,回程不適合2pm後出發之航班
暫時所見以下日子都有平 (僅供參考)
$910起,連稅$1,499起
去程:5月28,29日、6月4,12,26日
回程:5月30,31日、6月1,2,3,4,5,11,18,28日
$990起,連稅$1,579起
去程:5月28,29日、6月4,12,13,18,26日
回程:5月30,31日、6月1,2,3,4,5,6,11,12,18,20,21,24,25,28日
大家記住人數必須揀2人或者以上先見到優惠
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】孖住飛!香港往返沖繩二人同行每人只需$910起,連稅$1,499起 - 香港航空 (優惠至6月10日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月10日 出發日期:2019年5月28日至6月26日 機票有效期為2-7日 去程不適合12pm前出發航班,回程不適合2pm後出發之航班 暫時所見以下日子都有平 (僅供參考) $910起,連稅$1,499起 去程:5月28,29日、6月4,12,26日 回程:5月30,31日、6月1,2,3,4,5,11,18,28日 $990起,連稅$1,579起 去程:5月28,29日、6月4,12,13,18,26日 回程:5月30,31日、6月1,2,3,4,5,6,11,12,18,20,21,24,25,28日 大家記住人數必須揀2人或者以上先見到優惠 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 30 days ago

49 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】早機出發!香港往返首爾只需$1,160起,連稅$1,993起 - 印度航空 (優惠至5月31日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂購日期:即日至2019年5月31日
出發日期:即日至2019年6月30日
.
航班時間:
去程: AI310 08:05-12:30 (一、三、五、日)
回程: AI317 14:15-16:50 (一、三、五、日)
機票有效期為7日
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】早機出發!香港往返首爾只需$1,160起,連稅$1,993起 - 印度航空 (優惠至5月31日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂購日期:即日至2019年5月31日 出發日期:即日至2019年6月30日 . 航班時間: 去程: AI310 08:05-12:30 (一、三、五、日) 回程: AI317 14:15-16:50 (一、三、五、日) 機票有效期為7日 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

17 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】孖遊優惠!香港往返大阪二人同行每人只需$1,200起,連稅$2,075起 – 香港航空 (優惠至6月10日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月10日
出發日期:2019年5月27日至6月27日
優惠去程限4pm至12am出發航班,回程限10pm至4am出發之航班
去程或回程其中一程揀左其他航班貴大約二百蚊,連稅二千二起
暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)
去程:HX612 17:00-22:00:5月27,28,29,30,31日、6月1,2,,3,4,5,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27日
回程:HX613 23:00-01:55+1:5月30,31日、6月1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29日、7月1,3,4日
機票有效期為2-7日
比一人優惠慳左幾百蚊!
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】孖遊優惠!香港往返大阪二人同行每人只需$1,200起,連稅$2,075起 – 香港航空 (優惠至6月10日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月10日 出發日期:2019年5月27日至6月27日 優惠去程限4pm至12am出發航班,回程限10pm至4am出發之航班 去程或回程其中一程揀左其他航班貴大約二百蚊,連稅二千二起 暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考) 去程:HX612 17:00-22:00:5月27,28,29,30,31日、6月1,2,,3,4,5,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27日 回程:HX613 23:00-01:55+1:5月30,31日、6月1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29日、7月1,3,4日 機票有效期為2-7日 比一人優惠慳左幾百蚊! . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

48 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】早鳥平飛!香港往返首爾$1,345起,連稅$2,114起– 韓亞航空 (優惠至6月15日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂購日期:即日至2019年6月15日
出發日期:2019年7月1日至7月4日、8月28日至9月11日、9月17日至9月27日、10月4日、10月7日至10月20日、11月4日至12月19日、12月31日 (回程平飛需係2020年5月11日或之前)
.
機票有效期為1年
優惠需係出發前21日或之前訂購
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】早鳥平飛!香港往返首爾$1,345起,連稅$2,114起– 韓亞航空 (優惠至6月15日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂購日期:即日至2019年6月15日 出發日期:2019年7月1日至7月4日、8月28日至9月11日、9月17日至9月27日、10月4日、10月7日至10月20日、11月4日至12月19日、12月31日 (回程平飛需係2020年5月11日或之前) . 機票有效期為1年 優惠需係出發前21日或之前訂購 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

34 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】二人優惠再平!香港往返東京二人同行每人只需$1,524起,連稅$2,365起 – 香港航空 (優惠至6月10日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年6月10日
出發日期:2019年5月20日至6月27日
機票有效期為2-7日
優惠去程同回程其中一程要揀以下航班,另一程就無航班限制,睇返供應而定
去程限HX610 15:30-20:55 或 回程限HX611 09:30-13:30出發之航班
比一人優惠慳左幾百蚊!
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】二人優惠再平!香港往返東京二人同行每人只需$1,524起,連稅$2,365起 – 香港航空 (優惠至6月10日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年6月10日 出發日期:2019年5月20日至6月27日 機票有效期為2-7日 優惠去程同回程其中一程要揀以下航班,另一程就無航班限制,睇返供應而定 去程限HX610 15:30-20:55 或 回程限HX611 09:30-13:30出發之航班 比一人優惠慳左幾百蚊! . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

48 Likes
1 Comments
0
【旅遊情報】🇰🇷韓國Daiso新品🍋清新檸檬系列
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
Daiso出名評價高質,有齊文具、家品、化妝品等。其中韓國Daiso更會不定期推出系列產品,近期嘅檸檬系列夠清新又啱曬夏日,快啲上DuckDuckLook預訂心水機票,飛去韓國掃貨啦!
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】韓國Daiso新品🍋清新檸檬系列 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . Daiso出名評價高質,有齊文具、家品、化妝品等。其中韓國Daiso更會不定期推出系列產品,近期嘅檸檬系列夠清新又啱曬夏日,快啲上DuckDuckLook預訂心水機票,飛去韓國掃貨啦! . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

26 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】Open Jaw!華航暑假旺季飛台北/高雄/台中/台南來回只需$901起,連稅台北$1,550起,高雄$1,599起,台南$1,646起,台中$1,666起– 中華航空 (優惠至5月24日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
出發日期:2019年7月12日至8月22日
.
機票有效期為14日
優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】Open Jaw!華航暑假旺季飛台北/高雄/台中/台南來回只需$901起,連稅台北$1,550起,高雄$1,599起,台南$1,646起,台中$1,666起– 中華航空 (優惠至5月24日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 出發日期:2019年7月12日至8月22日 . 機票有效期為14日 優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

39 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】靚時間出發!香港往返曼谷只需$756起,連稅$1,550起– 香港航空 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
出發日期:即日至2019年7月4日
機票有效期為2-7日
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】靚時間出發!香港往返曼谷只需$756起,連稅$1,550起– 香港航空 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 出發日期:即日至2019年7月4日 機票有效期為2-7日 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

54 Likes
1 Comments
0
【旅遊情報】🇯🇵六月G20 高峰會期間 🚇鐵路車站寄物櫃或全面封鎖❌
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
小編之前都有提及過,六月G20 大阪高峰會及財務大臣會議舉行會期間,將推出唔少交通管制。近日再宣佈為加強鐵路交通網安全,日本全國各地的新幹線及一般鐵路車站,所有投幣式寄物櫃可能會喺會期中 (包括前後幾日) 全面封鎖!下月去日本嘅fans要注意!
.
2019年6月8日至9日 財務大臣會議(福岡市)
2019年6月28日至29日 G20 大阪高峰會(大阪市)
.
資料來源:https://welcome2japan.hk/topics/data/tac00b0000009iaa-att/tac00b0000009iah.pdf
.
國泰最近推出左日本線優惠,賣到12月出發!即上DuckDuckLook揾出平飛啦!
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】六月G20 高峰會期間 鐵路車站寄物櫃或全面封鎖 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 小編之前都有提及過,六月G20 大阪高峰會及財務大臣會議舉行會期間,將推出唔少交通管制。近日再宣佈為加強鐵路交通網安全,日本全國各地的新幹線及一般鐵路車站,所有投幣式寄物櫃可能會喺會期中 (包括前後幾日) 全面封鎖!下月去日本嘅fans要注意! . 2019年6月8日至9日 財務大臣會議(福岡市) 2019年6月28日至29日 G20 大阪高峰會(大阪市) . 資料來源:https://welcome2japan.hk/topics/data/tac00b0000009iaa-att/tac00b0000009iah.pdf . 國泰最近推出左日本線優惠,賣到12月出發!即上DuckDuckLook揾出平飛啦! . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

46 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】賣到12月!香港往返沖繩$1,968起,連稅$2,695起、大阪$2,579起,連稅$3,392起、福岡$2,730起,連稅$3,455起、名古屋$2,801起,連稅$3,579起、東京$2,898起,連稅$3,680起、札幌$3,674起,連稅$4,342起 – 國泰航空 (優惠至6月30日)
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方
訂票日期:即日至2019年6月30日
出發日期:即日至2019年6月5日、6月8日至6月27日、6月30日至7月11日、8月23日至9月26日、9月29日至10月3日、10月6日至10月24日 (沖繩,回程平飛需係2019年10月26日或之前)
.
即日至2019年6月5日、6月8日至6月27日、8月27日至9月26日、10月6日至12月17日 (大阪)
.
即日至2019年6月4日、6月8日至6月27日、9月1日至9月26日、10月6日至12月13日 (福岡)
.
即日至2019年6月5日、6月8日至6月27日、7月2日至7月10日、8月25日至9月26日、10月6日至12月13日 (名古屋)
.
即日至2019年6月5日、6月8日至6月27日、6月30日至7月11日、8月23日至9月10日、9月24日至9月26日、10月6日至12月18日 (東京)
2019年5月24日至6月5日、6月8日至6月25日、7月1日至7月10日、8月24日、8月27日至9月26日、10月23日至12月13日 (札幌)
機票有效期為2-7日
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】賣到12月!香港往返沖繩$1,968起,連稅$2,695起、大阪$2,579起,連稅$3,392起、福岡$2,730起,連稅$3,455起、名古屋$2,801起,連稅$3,579起、東京$2,898起,連稅$3,680起、札幌$3,674起,連稅$4,342起 – 國泰航空 (優惠至6月30日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方 訂票日期:即日至2019年6月30日 出發日期:即日至2019年6月5日、6月8日至6月27日、6月30日至7月11日、8月23日至9月26日、9月29日至10月3日、10月6日至10月24日 (沖繩,回程平飛需係2019年10月26日或之前) . 即日至2019年6月5日、6月8日至6月27日、8月27日至9月26日、10月6日至12月17日 (大阪) . 即日至2019年6月4日、6月8日至6月27日、9月1日至9月26日、10月6日至12月13日 (福岡) . 即日至2019年6月5日、6月8日至6月27日、7月2日至7月10日、8月25日至9月26日、10月6日至12月13日 (名古屋) . 即日至2019年6月5日、6月8日至6月27日、6月30日至7月11日、8月23日至9月10日、9月24日至9月26日、10月6日至12月18日 (東京) 2019年5月24日至6月5日、6月8日至6月25日、7月1日至7月10日、8月24日、8月27日至9月26日、10月23日至12月13日 (札幌) 機票有效期為2-7日 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

47 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】30kg行李!香港往返大阪只需$1,310起,連稅$2,177起– 印度航空 (優惠至5月31日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年5月31日
出發日期:即日至2019年6月29日
.
航班時間:
去程: AI314 08:05-12:40/08:35-13:10 (二、四、六)
回程: AI315 14:10-16:50 (二、四、六)
機票有效期為7日
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】30kg行李!香港往返大阪只需$1,310起,連稅$2,177起– 印度航空 (優惠至5月31日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年5月31日 出發日期:即日至2019年6月29日 . 航班時間: 去程: AI314 08:05-12:40/08:35-13:10 (二、四、六) 回程: AI315 14:10-16:50 (二、四、六) 機票有效期為7日 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

53 Likes
1 Comments
0
【旅遊情報】🇯🇵日本便利店籲珍惜食物🍙 將快過期食品平價促銷!💰
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
日本7-Eleven推出新計劃,將就快過期食品大促銷,鼓勵消費者珍惜及減少捨棄食品。例如飯糰、便當同麵食共500款食品,均在過期前4至5小時做推廣,顧客需以Nanaco卡付款,並以「e-money」以5%回贈顧客的Nanaco卡內。留意返,用現金或者信用卡都不適合參與此計劃!唔少人去日本旅行都會去便利店尋寶,順便揾下小食買黎做手信,即上DuckDuckLook搵出日本平機票啦!
.
資料來源:蘋果日報
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】日本便利店籲珍惜食物 將快過期食品平價促銷! 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 日本7-Eleven推出新計劃,將就快過期食品大促銷,鼓勵消費者珍惜及減少捨棄食品。例如飯糰、便當同麵食共500款食品,均在過期前4至5小時做推廣,顧客需以Nanaco卡付款,並以「e-money」以5%回贈顧客的Nanaco卡內。留意返,用現金或者信用卡都不適合參與此計劃!唔少人去日本旅行都會去便利店尋寶,順便揾下小食買黎做手信,即上DuckDuckLook搵出日本平機票啦! . 資料來源:蘋果日報 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

89 Likes
4 Comments
0
【機票優惠】暑假再減!香港往返台北/高雄/台中/台南只需$1,006起,連稅台中$1,655起,台北/高雄/台南$1,661起 – 中華航空
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
出發日期:2019年7月12日至8月22日
機票有效期為14日
.
星期四至六出發貴約$90起
台北/高雄/台中航班時間選擇多,可揀早去晚返
如果暑假尾8月23日或之後出發仲可以平多幾百添 ($751起,連稅$1,400起)
優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方
.
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】暑假再減!香港往返台北/高雄/台中/台南只需$1,006起,連稅台中$1,655起,台北/高雄/台南$1,661起 – 中華航空 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 出發日期:2019年7月12日至8月22日 機票有效期為14日 . 星期四至六出發貴約$90起 台北/高雄/台中航班時間選擇多,可揀早去晚返 如果暑假尾8月23日或之後出發仲可以平多幾百添 ($751起,連稅$1,400起) 優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方 . . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

32 Likes
2 Comments
0
【旅遊情報】⚠遊韓注意🇰🇷韓國多處熱浪侵襲🌞💦
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
黎近去韓國嘅朋友注意啦!韓國多個地方都發出酷熱警告,首爾平均都達30℃高溫,而大邱最近地面溫度更高見50.7℃高溫!去韓國shopping記得做好預防措施啦!
.
想飛去韓國感受熱辣辣盛夏?記得上DuckDuckLook預訂心水嘅韓國機票啦~
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【旅遊情報】遊韓注意韓國多處熱浪侵襲🌞 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 黎近去韓國嘅朋友注意啦!韓國多個地方都發出酷熱警告,首爾平均都達30℃高溫,而大邱最近地面溫度更高見50.7℃高溫!去韓國shopping記得做好預防措施啦! . 想飛去韓國感受熱辣辣盛夏?記得上DuckDuckLook預訂心水嘅韓國機票啦~ . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

45 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】香港往返高雄$625起,連稅$1,334起,台北/台南$635起,連稅$1,344起,台中$662起,連稅$1,371起– 中華航空 (優惠至5月24日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
出發日期:2019年6月16日至6月27日、6月30日至7月11日、8月23日至9月11日、9月14日至9月27日、9月30日
.
機票有效期為7日
台北/高雄/台中航班時間可揀早機去晚機/下午機返,時間唔錯
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】香港往返高雄$625起,連稅$1,334起,台北/台南$635起,連稅$1,344起,台中$662起,連稅$1,371起– 中華航空 (優惠至5月24日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 出發日期:2019年6月16日至6月27日、6月30日至7月11日、8月23日至9月11日、9月14日至9月27日、9月30日 . 機票有效期為7日 台北/高雄/台中航班時間可揀早機去晚機/下午機返,時間唔錯 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

29 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】🇯🇵東京迪士尼夏季新活動😊再推80款特別商品💙
🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
夏天又就快到!東京迪士尼樂園今年7月9日至9月1日盛夏期間,將舉辦全新主題「唐老鴨的熱力盛夏叢林」。到時夜間有灰姑娘城堡前登場,上演嶄新內容「噢!夏日 萬歲!」。亦有《動物方城市》哈茱蒂、胡尼克將現身於娛樂表演「茱蒂與尼克蹦跳戲水樂」同大家玩水。仲有男仔鐘意嘅「迪士尼夏日海盜世界」,傑克船長、巴博沙船長將率領海盜們演出「海盜烈夏交鋒: 溼不可擋!」表演。迪士尼飯店、迪士尼度假區線、伊克斯皮兒莉都會有限期節目!玩到攰一攰,仲有80款特別主題商品,包括T恤、手環、玩偶別針等等可以買嚟紀念!即上 DuckDuckLook 訂東京機票啦!
.
圖片及資料來源:https://welcome2japan.hk/topics/data/tac00b0000009e5c-att/tac00b0000009e5j.pdf
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】東京迪士尼夏季新活動再推80款特別商品 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 夏天又就快到!東京迪士尼樂園今年7月9日至9月1日盛夏期間,將舉辦全新主題「唐老鴨的熱力盛夏叢林」。到時夜間有灰姑娘城堡前登場,上演嶄新內容「噢!夏日 萬歲!」。亦有《動物方城市》哈茱蒂、胡尼克將現身於娛樂表演「茱蒂與尼克蹦跳戲水樂」同大家玩水。仲有男仔鐘意嘅「迪士尼夏日海盜世界」,傑克船長、巴博沙船長將率領海盜們演出「海盜烈夏交鋒: 溼不可擋!」表演。迪士尼飯店、迪士尼度假區線、伊克斯皮兒莉都會有限期節目!玩到攰一攰,仲有80款特別主題商品,包括T恤、手環、玩偶別針等等可以買嚟紀念!即上 DuckDuckLook 訂東京機票啦! . 圖片及資料來源:https://welcome2japan.hk/topics/data/tac00b0000009e5c-att/tac00b0000009e5j.pdf . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

29 Likes
2 Comments
0
【機票優惠】Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,808起,來回連稅:雅典$3,874起、莫斯科$3,869起、法蘭克福$3,969起、羅馬$3,998起、伊斯坦堡$4,145起、巴塞羅那$4,174起、阿姆斯特丹$4,210起、米蘭$4,200起、都柏林$4,263起、蘇黎世$4,289起、馬德里$4,365起、倫敦$4,415起 – 阿提哈德航空 (優惠至5月23日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.

訂票日期:即日至2019年5月23日
出發日期:即日至2019年6月10日、10月3日至12月19日、12月25日至12月31日
.
機票有效期為3日至1個月
雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐
各航點優惠需提早以下日子或之前訂購:2日 (伊斯坦堡)、3日 (都柏林/馬德里/蘇黎世/法蘭克福)、5日 (阿姆斯特丹/倫敦/米蘭/莫斯科/羅馬)、7日 (雅典/巴塞羅那)
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckducklook

【機票優惠】Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,808起,來回連稅:雅典$3,874起、莫斯科$3,869起、法蘭克福$3,969起、羅馬$3,998起、伊斯坦堡$4,145起、巴塞羅那$4,174起、阿姆斯特丹$4,210起、米蘭$4,200起、都柏林$4,263起、蘇黎世$4,289起、馬德里$4,365起、倫敦$4,415起 – 阿提哈德航空 (優惠至5月23日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年5月23日 出發日期:即日至2019年6月10日、10月3日至12月19日、12月25日至12月31日 . 機票有效期為3日至1個月 雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐 各航點優惠需提早以下日子或之前訂購:2日 (伊斯坦堡)、3日 (都柏林/馬德里/蘇黎世/法蘭克福)、5日 (阿姆斯特丹/倫敦/米蘭/莫斯科/羅馬)、7日 (雅典/巴塞羅那) . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckducklook - 1 month ago

32 Likes
1 Comments
0
【機票優惠】Business Class!香港往返曼谷商務艙只需$3,043起,連稅$3,834起– 阿聯酋航空 (優惠至5月23日) 🌟全新機票搜索引擎DuckDuckLook📢嚴選最平機票預訂優惠😁你download個app未?📱
.
訂票日期:即日至2019年5月23日
出發日期:2019年5月13日至7月4日、8月26日至9月25日、10月3日至11月30日
.
去程:EK385 21:00-23:15/21:30-23:45
回程:EK384 13:45-17:40/14:05-18:05
.
優惠需係出發7日或之前訂購
機票有效期為1個月
.
呢隻飛允許大家去程坐經濟艙,回程坐商務艙(掉返轉都得),咁坐法只需$2,000起,連稅$2,971起,一樣抵坐!
記得search商務艙
.
📱立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多!
😙最新優惠資訊❗ FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網
#duckduckloo

【機票優惠】Business Class!香港往返曼谷商務艙只需$3,043起,連稅$3,834起– 阿聯酋航空 (優惠至5月23日) 全新機票搜索引擎DuckDuckLook嚴選最平機票預訂優惠你download個app未? . 訂票日期:即日至2019年5月23日 出發日期:2019年5月13日至7月4日、8月26日至9月25日、10月3日至11月30日 . 去程:EK385 21:00-23:15/21:30-23:45 回程:EK384 13:45-17:40/14:05-18:05 . 優惠需係出發7日或之前訂購 機票有效期為1個月 . 呢隻飛允許大家去程坐經濟艙,回程坐商務艙(掉返轉都得),咁坐法只需$2,000起,連稅$2,971起,一樣抵坐! 記得search商務艙 . 立即下載DuckDuckLook App,隨時隨地慳得多! 😙最新優惠資訊 FB: Duck Duck Look 平價機票格價搜尋網 #duckduckloo - 1 month ago

25 Likes
1 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.