#cmcsupplytattoo

1,974 posts

Thêm 1 hình xinh xinh cho chị gái cá tính!
By Art: Trung Nhím Tats
#mandala #lotus #mini #tats #for #girl #hanoi #vietnam 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Thêm 1 hình xinh xinh cho chị gái cá tính! By Art: Trung Nhím Tats #mandala #lotus #mini #tats #for #girl #hanoi #vietnam #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 5 hours ago

5 Likes
0 Comments
0
Thêm 1 hình xinh xinh cho chị gái cá tính!
By Art: Trung Nhím Tats
#mandala #lotus #mini #tats #for #girl #hanoi #vietnam 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Thêm 1 hình xinh xinh cho chị gái cá tính! By Art: Trung Nhím Tats #mandala #lotus #mini #tats #for #girl #hanoi #vietnam #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 5 hours ago

24 Likes
1 Comments
0
Che sẹo cho bạn gái! Hết ngày nay ^^
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Che sẹo cho bạn gái! Hết ngày nay ^^ #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 23 hours ago

46 Likes
0 Comments
0
Ngày đông khách của mấy anh em
#mini #tats #girl 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Ngày đông khách của mấy anh em #mini #tats #girl #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 1 day ago

6 Likes
0 Comments
0
Ngày đông khách của mấy anh em
#mini #tats #girl 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Ngày đông khách của mấy anh em #mini #tats #girl #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 1 day ago

51 Likes
4 Comments
0
Family!
Tattoo mini today!
@vucong.hau 
#mini #tats #family 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #vuconghau #t2ufo #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Family! Tattoo mini today! @vucong.hau #mini #tats #family #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #vuconghau #t2ufo #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 1 day ago

62 Likes
1 Comments
0
Keep going!
Tattoo mini today!
#mini #tats #girl 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Keep going! Tattoo mini today! #mini #tats #girl #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 1 day ago

33 Likes
0 Comments
0
Sáng ra chạm mặt thần Athena định hỏi thần ăn gì thông minh thế? 🤣
#athena #mini #tats #girl #morning #hanoi #vietnam 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Sáng ra chạm mặt thần Athena định hỏi thần ăn gì thông minh thế? 🤣 #athena #mini #tats #girl #morning #hanoi #vietnam #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 2 days ago

77 Likes
2 Comments
0
Sáng ra chạm mặt thần Athena định hỏi thần ăn gì thông minh thế? 🤣
#athena #mini #tats #girl #morning #hanoi #vietnam 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Sáng ra chạm mặt thần Athena định hỏi thần ăn gì thông minh thế? 🤣 #athena #mini #tats #girl #morning #hanoi #vietnam #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 2 days ago

16 Likes
0 Comments
0
Ngày nay tại Grey Ink.... anh chị em nào đam mê Nhật Cổ thì nhanh tay đặt lịch artist Hậu Đẹp Zai bên mình đi nhé! Nổi tiếng xăm mịn không đau. 😌😌😌
#loading #irezumi #tattoo #fullbody #tattooartist #hanoi #vietnam 
#tattooed #ink #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Ngày nay tại Grey Ink.... anh chị em nào đam mê Nhật Cổ thì nhanh tay đặt lịch artist Hậu Đẹp Zai bên mình đi nhé! Nổi tiếng xăm mịn không đau. #loading #irezumi #tattoo #fullbody #tattooartist #hanoi #vietnam #tattooed #ink #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 3 days ago

21 Likes
0 Comments
0
Ngày nay tại Grey Ink.... anh chị em nào đam mê Nhật Cổ thì nhanh tay đặt lịch artist Hậu Đẹp Zai bên mình đi nhé! Nổi tiếng xăm mịn không đau. 😌😌😌
#loading #irezumi #tattoo #fullbody #tattooartist #hanoi #vietnam 
#tattooed #ink #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Ngày nay tại Grey Ink.... anh chị em nào đam mê Nhật Cổ thì nhanh tay đặt lịch artist Hậu Đẹp Zai bên mình đi nhé! Nổi tiếng xăm mịn không đau. #loading #irezumi #tattoo #fullbody #tattooartist #hanoi #vietnam #tattooed #ink #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 3 days ago

98 Likes
2 Comments
0
Ngày nay tại Grey Ink.... anh chị em nào đam mê Nhật Cổ thì nhanh tay đặt lịch artist Hậu Đẹp Zai bên mình đi nhé! Nổi tiếng xăm mịn không đau. 😌😌😌
#loading #irezumi #tattoo #fullbody #tattooartist #hanoi #vietnam 
#tattooed #ink #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Ngày nay tại Grey Ink.... anh chị em nào đam mê Nhật Cổ thì nhanh tay đặt lịch artist Hậu Đẹp Zai bên mình đi nhé! Nổi tiếng xăm mịn không đau. #loading #irezumi #tattoo #fullbody #tattooartist #hanoi #vietnam #tattooed #ink #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 3 days ago

18 Likes
8 Comments
0
Loading... còn 2 lần nữa là finished rồi!
#avenger #avengers3 #avengers4 
#thanos #ironman #doctorstrangefanart #spiderman #hulk #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Loading... còn 2 lần nữa là finished rồi! #avenger #avengers3 #avengers4 #thanos #ironman #doctorstrangefanart #spiderman #hulk #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 4 days ago

8 Likes
0 Comments
0
Loading... còn 2 lần nữa là finished rồi!
#avenger #avengers3 #avengers4 
#thanos #ironman #doctorstrangefanart #spiderman #hulk #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Loading... còn 2 lần nữa là finished rồi! #avenger #avengers3 #avengers4 #thanos #ironman #doctorstrangefanart #spiderman #hulk #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 4 days ago

13 Likes
0 Comments
0
Loading... còn 2 lần nữa là finished rồi!
#avenger #avengers3 #avengers4 
#thanos #ironman #doctorstrangefanart #spiderman #hulk #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Loading... còn 2 lần nữa là finished rồi! #avenger #avengers3 #avengers4 #thanos #ironman #doctorstrangefanart #spiderman #hulk #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 4 days ago

65 Likes
2 Comments
0
Loading... còn 2 lần nữa là finished rồi!
#avenger #avengers3 #avengers4 
#thanos #ironman #doctorstrangefanart #spiderman #hulk #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Loading... còn 2 lần nữa là finished rồi! #avenger #avengers3 #avengers4 #thanos #ironman #doctorstrangefanart #spiderman #hulk #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 4 days ago

16 Likes
0 Comments
0
Cố nốt cho khách là được nghỉ ngơi rồi! 
Ngày vất vả của 3 a e 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Cố nốt cho khách là được nghỉ ngơi rồi! Ngày vất vả của 3 a e #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 4 days ago

105 Likes
0 Comments
0
Cố nốt cho khách là được nghỉ ngơi rồi! 
Ngày vất vả của 2 a e 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Cố nốt cho khách là được nghỉ ngơi rồi! Ngày vất vả của 2 a e #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 4 days ago

12 Likes
0 Comments
0
Mini tats today!
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio
☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Mini tats today! #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 4 days ago

43 Likes
0 Comments
0
Loading... color...
#irezumi #tattoo #japan #samurai #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Loading... color... #irezumi #tattoo #japan #samurai #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 4 days ago

18 Likes
0 Comments
0
I love korea!
#korea #mini #tattoo #girl #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

I love korea! #korea #mini #tattoo #girl #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 5 days ago

59 Likes
0 Comments
0
I love korea!
#korea #mini #tattoo #girl #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

I love korea! #korea #mini #tattoo #girl #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 5 days ago

13 Likes
0 Comments
0
Wanderlust!!!!!
Mini tattoo today!
#mini #tattoo #today #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Wanderlust!!!!! Mini tattoo today! #mini #tattoo #today #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 5 days ago

10 Likes
0 Comments
0
Wanderlust!!!!!
Mini tattoo today!
#mini #tattoo #today #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Wanderlust!!!!! Mini tattoo today! #mini #tattoo #today #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 5 days ago

46 Likes
0 Comments
0
Niềm hạnh phúc của 1 người thầy là khi học sinh học xong vẫn luôn nhớ tới! 
Các học viên người Đức xa xôi trở về thăm mình! Thank you trusting for me! 
#mystudent #france #germany🇩🇪 #hanoi #vietnam #tattooartist #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink 
#trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Niềm hạnh phúc của 1 người thầy là khi học sinh học xong vẫn luôn nhớ tới! Các học viên người Đức xa xôi trở về thăm mình! Thank you trusting for me! #mystudent #france #germany #hanoi #vietnam #tattooartist #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 5 days ago

21 Likes
0 Comments
0
#watercolor #mini #tattoo 
#mystudent #france #germany🇩🇪 #hanoi #vietnam #tattooartist #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink 
#trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

#watercolor #mini #tattoo #mystudent #france #germany #hanoi #vietnam #tattooartist #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 5 days ago

52 Likes
2 Comments
0
Niềm hạnh phúc của 1 người thầy là khi học sinh học xong vẫn luôn nhớ tới! 
Các học viên người Đức xa xôi trở về thăm mình! Thank you trusting for me! 
#mystudent #france #germany🇩🇪 #hanoi #vietnam #tattooartist #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink 
#trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Niềm hạnh phúc của 1 người thầy là khi học sinh học xong vẫn luôn nhớ tới! Các học viên người Đức xa xôi trở về thăm mình! Thank you trusting for me! #mystudent #france #germany #hanoi #vietnam #tattooartist #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 5 days ago

52 Likes
0 Comments
0
"Never give up"
Không bao giờ từ bỏ!
#mini #tattoo #today 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

"Never give up" Không bao giờ từ bỏ! #mini #tattoo #today #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 6 days ago

36 Likes
0 Comments
0
Càng ngày cậu em chịu đau lại càng giỏi!
P/s: Da hơi thâm tí!!! 😤 
By Artist Trung Nhím Tats 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Càng ngày cậu em chịu đau lại càng giỏi! P/s: Da hơi thâm tí!!! By Artist Trung Nhím Tats #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 6 days ago

132 Likes
0 Comments
0
"Never give up"
Không bao giờ từ bỏ!
#mini #tattoo #today 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

"Never give up" Không bao giờ từ bỏ! #mini #tattoo #today #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 6 days ago

7 Likes
0 Comments
0
Ngày đông khách của 2 a e!
#mini #tats #for #girl 
By Trung Nhím & Đình Quang
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Ngày đông khách của 2 a e! #mini #tats #for #girl By Trung Nhím & Đình Quang #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 6 days ago

3 Likes
0 Comments
0
Nhìn qua là biết đẹp trai rồi!!! 😈😎😎😎
#dragon #tattoo #japan #style #blackandwhite #fullback #man #irezumi 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Nhìn qua là biết đẹp trai rồi!!! 😈😎😎😎 #dragon #tattoo #japan #style #blackandwhite #fullback #man #irezumi #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 7 days ago

19 Likes
2 Comments
0
Mịn như là photoshop vậy phải không anh em?
Artist: Hậu Đẹp Zai tại Grey Ink
Anh em nào muốn đặt lịch từ artist chuyên Nhật Cổ này không nhỉ? Nhấc máy và gọi điện tới Grey Ink ngay nào!
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #japan #irezumi #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Mịn như là photoshop vậy phải không anh em? Artist: Hậu Đẹp Zai tại Grey Ink Anh em nào muốn đặt lịch từ artist chuyên Nhật Cổ này không nhỉ? Nhấc máy và gọi điện tới Grey Ink ngay nào! #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #japan #irezumi #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 7 days ago

132 Likes
3 Comments
0
2-3 buổi nữa là xong rồi đây! See you Singapor Ink Show Convention....
#avengers #color #thanos #spiderman #ironman #doctorstrange #thor #hulk #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

2-3 buổi nữa là xong rồi đây! See you Singapor Ink Show Convention.... #avengers #color #thanos #spiderman #ironman #doctorstrange #thor #hulk #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 7 days ago

13 Likes
3 Comments
0
2-3 buổi nữa là xong rồi đây! See you Singapor Ink Show Convention....
#avengers #color #thanos #spiderman #ironman #doctorstrange #thor #hulk #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

2-3 buổi nữa là xong rồi đây! See you Singapor Ink Show Convention.... #avengers #color #thanos #spiderman #ironman #doctorstrange #thor #hulk #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 7 days ago

113 Likes
7 Comments
0
Mini tattoo today!
#tattoo #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao
 @ Grey Ink Tattoo Studio

Mini tattoo today! #tattoo #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao @ Grey Ink Tattoo Studio - 8 days ago

16 Likes
0 Comments
0
Mini tattoo today!
#tattoo #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Mini tattoo today! #tattoo #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 8 days ago

57 Likes
2 Comments
0
Tôi rất nhớ những ngày tháng tuổi thơ, nơi mà điều khó nhất phải làm là quyết định xem bây giờ sẽ chơi trò gì?
#tattoo #childhoods #sister #children #mini #old #picture #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Tôi rất nhớ những ngày tháng tuổi thơ, nơi mà điều khó nhất phải làm là quyết định xem bây giờ sẽ chơi trò gì? #tattoo #childhoods #sister #children #mini #old #picture #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 8 days ago

55 Likes
0 Comments
0
Tôi rất nhớ những ngày tháng tuổi thơ, nơi mà điều khó nhất phải làm là quyết định xem bây giờ sẽ chơi trò gì?
#tattoo #childhoods #sister #children #mini #old #picture #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Tôi rất nhớ những ngày tháng tuổi thơ, nơi mà điều khó nhất phải làm là quyết định xem bây giờ sẽ chơi trò gì? #tattoo #childhoods #sister #children #mini #old #picture #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 8 days ago

9 Likes
2 Comments
0
Mùng 9 tại Grey Ink! Check in buổi sáng 1 chút, tranh thủ các cô bạn hot girl đi xăm hình😎
#girl #tattoo #flowers #hanoi #vietnam #2019 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #inkjecta #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Mùng 9 tại Grey Ink! Check in buổi sáng 1 chút, tranh thủ các cô bạn hot girl đi xăm hình😎 #girl #tattoo #flowers #hanoi #vietnam #2019 #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #inkjecta #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 8 days ago

17 Likes
2 Comments
0
Mùng 9 tại Grey Ink! Check in buổi sáng 1 chút, tranh thủ các cô bạn hot girl đi xăm hình😎
#girl #tattoo #flowers #hanoi #vietnam #2019 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #inkjecta #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Mùng 9 tại Grey Ink! Check in buổi sáng 1 chút, tranh thủ các cô bạn hot girl đi xăm hình😎 #girl #tattoo #flowers #hanoi #vietnam #2019 #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #inkjecta #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 8 days ago

120 Likes
2 Comments
0
"Lux in tenebris"
#line #mini #tattoo 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

"Lux in tenebris" #line #mini #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 9 days ago

12 Likes
0 Comments
0
"Lux in tenebris"
#line #mini #tattoo 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

"Lux in tenebris" #line #mini #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 9 days ago

67 Likes
5 Comments
0
Khai kim.... 🙄🙄🙄
Cúc Úc Nhỏ!!!!
#line #tattoo #mini #newyear #2019 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Khai kim.... 🙄🙄🙄 Cúc Úc Nhỏ!!!! #line #tattoo #mini #newyear #2019 #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 9 days ago

48 Likes
2 Comments
0
Khai kim.... 🙄🙄🙄
Cúc Úc Nhỏ!!!!
#line #tattoo #mini #newyear #2019 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Khai kim.... 🙄🙄🙄 Cúc Úc Nhỏ!!!! #line #tattoo #mini #newyear #2019 #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 9 days ago

13 Likes
1 Comments
0
Mini tats today!
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Mini tats today! #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 23 days ago

19 Likes
0 Comments
0
Mini tats today!
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Mini tats today! #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 23 days ago

74 Likes
7 Comments
0
Skull and Crow
By @trungnhimtats 
#skull #crown #blackandwhite #mini 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Skull and Crow By @trungnhimtats #skull #crown #blackandwhite #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 23 days ago

108 Likes
2 Comments
0
Skull and Crow
By @trungnhimtats 
#skull #crown #blackandwhite #mini 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Skull and Crow By @trungnhimtats #skull #crown #blackandwhite #mini #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 23 days ago

8 Likes
1 Comments
0
My tattoo! Cùng điểm lại 1 số hình xăm tiêu biểu năm 2018 của Artist Trung Nhím tại Grey Ink Tattoo nhé!
#color #tats #2018 #greyinkteam #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

My tattoo! Cùng điểm lại 1 số hình xăm tiêu biểu năm 2018 của Artist Trung Nhím tại Grey Ink Tattoo nhé! #color #tats #2018 #greyinkteam #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 25 days ago

131 Likes
5 Comments
0
Feedback từ khách hàng!
Hình xăm đang tróc vảy^^ mỏng như là da rắn hehe
By @trungnhimtats 
#portrait #color #wife #tattoo #feedback 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Feedback từ khách hàng! Hình xăm đang tróc vảy^^ mỏng như là da rắn hehe By @trungnhimtats #portrait #color #wife #tattoo #feedback #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 26 days ago

11 Likes
0 Comments
0
Feedback từ khách hàng!
Hình xăm đang tróc vảy^^ mỏng như là da rắn hehe
By @trungnhimtats 
#portrait #color #wife #tattoo #feedback 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Feedback từ khách hàng! Hình xăm đang tróc vảy^^ mỏng như là da rắn hehe By @trungnhimtats #portrait #color #wife #tattoo #feedback #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 26 days ago

72 Likes
0 Comments
0
Công việc nhẹ nhàng cho ngày hôm nay!
#family #line #hanoi #vietnam 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Công việc nhẹ nhàng cho ngày hôm nay! #family #line #hanoi #vietnam #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 26 days ago

66 Likes
0 Comments
0
Cô học viên hnay vào màu hơi bị gắt! 😂
An An
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #irezumi #color #japan #my #student #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio
✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Cô học viên hnay vào màu hơi bị gắt! An An #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #irezumi #color #japan #my #student #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 29 days ago

139 Likes
6 Comments
0
Cô học viên hnay vào màu hơi bị gắt! 😂
An An
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #irezumi #color #japan #my #student #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio
✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Cô học viên hnay vào màu hơi bị gắt! An An #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #irezumi #color #japan #my #student #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 29 days ago

23 Likes
0 Comments
0
Iron man! Tattoo by Trung Nhím
#ironman #avengers #thanos #color #hanoi #vietnam 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Iron man! Tattoo by Trung Nhím #ironman #avengers #thanos #color #hanoi #vietnam #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 30 days ago

68 Likes
0 Comments
0
Iron man! Tattoo by Trung Nhím
#ironman #avengers #thanos #color #hanoi #vietnam 
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Iron man! Tattoo by Trung Nhím #ironman #avengers #thanos #color #hanoi #vietnam #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 30 days ago

110 Likes
2 Comments
0
Che vết tràm bằng hình chân dung người vợ....🤓
Bạn khách từ Thanh Hoá ra Hà Nội để xăm chân dung với lời nhắn nhủ!
"Vợ ak... từ nay về sau dù em có ở phương trời nào thì vẫn chúng ta vẫn mãi mãi không xa rời."
#portrait #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Che vết tràm bằng hình chân dung người vợ....🤓 Bạn khách từ Thanh Hoá ra Hà Nội để xăm chân dung với lời nhắn nhủ! "Vợ ak... từ nay về sau dù em có ở phương trời nào thì vẫn chúng ta vẫn mãi mãi không xa rời." #portrait #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 1 month ago

15 Likes
2 Comments
0
Che vết tràm bằng hình chân dung người vợ....🤓
Bạn khách từ Thanh Hoá ra Hà Nội để xăm chân dung với lời nhắn nhủ!
"Vợ ak... từ nay về sau dù em có ở phương trời nào thì vẫn chúng ta vẫn mãi mãi không xa rời."
#portrait #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Che vết tràm bằng hình chân dung người vợ....🤓 Bạn khách từ Thanh Hoá ra Hà Nội để xăm chân dung với lời nhắn nhủ! "Vợ ak... từ nay về sau dù em có ở phương trời nào thì vẫn chúng ta vẫn mãi mãi không xa rời." #portrait #color #tattoo #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 1 month ago

155 Likes
7 Comments
0
Loading...
Lạnh này bên Grey Ink vẫn đông khách lắm nhé! Anh chị em mau tranh thủ đặt lịch sắm hình chơi tết đi thôi ☺️
#japan #tattoo #color #samuraitattoo #samurai #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Loading... Lạnh này bên Grey Ink vẫn đông khách lắm nhé! Anh chị em mau tranh thủ đặt lịch sắm hình chơi tết đi thôi #japan #tattoo #color #samuraitattoo #samurai #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 1 month ago

78 Likes
2 Comments
0
Loading...
Lạnh này bên Grey Ink vẫn đông khách lắm nhé! Anh chị em mau tranh thủ đặt lịch sắm hình chơi tết đi thôi ☺️
#japan #tattoo #color #samuraitattoo #samurai #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Loading... Lạnh này bên Grey Ink vẫn đông khách lắm nhé! Anh chị em mau tranh thủ đặt lịch sắm hình chơi tết đi thôi #japan #tattoo #color #samuraitattoo #samurai #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 1 month ago

12 Likes
4 Comments
0
Mẫu đẹp cho anh em đây!
#blackandwhite #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

Mẫu đẹp cho anh em đây! #blackandwhite #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #trungnhimtats0972094888 #inkjecta #fytproteam #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 1 month ago

296 Likes
9 Comments
0
An An - con ong chăm chỉ tại cửa hàng!
#tattooartist #tattooed #tattoo #ink #fytneedles #cmcsupplytattoo 
Grey Ink Tattoo Studio ☎️0972.094.888 🏠111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ✉️trungnhimtats@gmail.com 
Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao

An An - con ong chăm chỉ tại cửa hàng! #tattooartist #tattooed #tattoo #ink #fytneedles #cmcsupplytattoo Grey Ink Tattoo Studio ️0972.094.888 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 📸greyinktattoostudio ️trungnhimtats@gmail.com Nhận đào tạo học viên cơ bản và nâng cao - 1 month ago

103 Likes
0 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.