#معمار

443,177 posts

6.Jorn Utzon
#jornutzon 
اسکیس و راندو اولین فرایند های ایده پردازی طراح یا معمار می باشد. راهی برای تحقیق، مشاهده، تحلیل و توسعه آنچه که یک طراح در ذهن خود می پروراند. از طریق اسکیس های معمارن مشهور و به نام می توانیم سیر حرکتی و ویژگی های خاص طراحی آنها را فرا گیریم. به طوری که متودهای آنها برای تکوین پروژه ای که برنده جایزه پریتزکر پرایز شده، به ما در خلق طرح های جدید کمک می کند. لذا در این مطلب 16 اسکیس معمارن مشهوری همچون: آلخاندور آراونا، آلوارو سیزا، فرانک گری، نورمن و فاستر و ... را منتشر کرده ایم که اولین گام این معمارن بزرگ برای خلق پروژه ای بوده که در نهایت جایزه پریتزکر پرایز را کسب کرده است.
#architects #architecture #design #designer #sketch #rando #famousarchitecture #pritzker #pritzkerprize #award #awards 
#معمار #معماری #طراح #طراحی #اسکیس #راندو #معماران_مشهور #جایزه #جایزه_معماری #پریتزکر

6.Jorn Utzon #jornutzon اسکیس و راندو اولین فرایند های ایده پردازی طراح یا معمار می باشد. راهی برای تحقیق، مشاهده، تحلیل و توسعه آنچه که یک طراح در ذهن خود می پروراند. از طریق اسکیس های معمارن مشهور و به نام می توانیم سیر حرکتی و ویژگی های خاص طراحی آنها را فرا گیریم. به طوری که متودهای آنها برای تکوین پروژه ای که برنده جایزه پریتزکر پرایز شده، به ما در خلق طرح های جدید کمک می کند. لذا در این مطلب 16 اسکیس معمارن مشهوری همچون: آلخاندور آراونا، آلوارو سیزا، فرانک گری، نورمن و فاستر و ... را منتشر کرده ایم که اولین گام این معمارن بزرگ برای خلق پروژه ای بوده که در نهایت جایزه پریتزکر پرایز را کسب کرده است. #architects #architecture #design #designer #sketch #rando #famousarchitecture #pritzker #pritzkerprize #award #awards #معمار #معماری #طراح #طراحی #اسکیس #راندو #معماران_مشهور #جایزه #جایزه_معماری #پریتزکر - 2 minutes ago

6 Likes
0 Comments
0
@artimanstudio
.
جملات الهام بخش از معماران بزرگ
.
شما نظرتون چیه؟
#معمار#طراحی#ماکت#برش_لیزر#پلات#معماری #رندر#هنر#مدلسازی#پرینتر_سه_بعدی #آرشیتکت#ماکت_سازی#معمارانه#طرح#طراح

@artimanstudio . جملات الهام بخش از معماران بزرگ . شما نظرتون چیه؟ #معمار #طراحی #ماکت #برش_لیزر #پلات #معماری #رندر #هنر #مدلسازی #پرینتر_سه_بعدی #آرشیتکت #ماکت_سازی #معمارانه #طرح #طراح - 2 minutes ago

6 Likes
0 Comments
0
ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری
#architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect

ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری #architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect - 3 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری
#architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect

ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری #architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect - 3 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
5.Frank Gehry
#frankgehry 
اسکیس و راندو اولین فرایند های ایده پردازی طراح یا معمار می باشد. راهی برای تحقیق، مشاهده، تحلیل و توسعه آنچه که یک طراح در ذهن خود می پروراند. از طریق اسکیس های معمارن مشهور و به نام می توانیم سیر حرکتی و ویژگی های خاص طراحی آنها را فرا گیریم. به طوری که متودهای آنها برای تکوین پروژه ای که برنده جایزه پریتزکر پرایز شده، به ما در خلق طرح های جدید کمک می کند. لذا در این مطلب 16 اسکیس معمارن مشهوری همچون: آلخاندور آراونا، آلوارو سیزا، فرانک گری، نورمن و فاستر و ... را منتشر کرده ایم که اولین گام این معمارن بزرگ برای خلق پروژه ای بوده که در نهایت جایزه پریتزکر پرایز را کسب کرده است.
#architects #architecture #design #designer #sketch #rando #famousarchitecture #pritzker #pritzkerprize #award #awards 
#معمار #معماری #طراح #طراحی #اسکیس #راندو #معماران_مشهور #جایزه #جایزه_معماری #پریتزکر

5.Frank Gehry #frankgehry اسکیس و راندو اولین فرایند های ایده پردازی طراح یا معمار می باشد. راهی برای تحقیق، مشاهده، تحلیل و توسعه آنچه که یک طراح در ذهن خود می پروراند. از طریق اسکیس های معمارن مشهور و به نام می توانیم سیر حرکتی و ویژگی های خاص طراحی آنها را فرا گیریم. به طوری که متودهای آنها برای تکوین پروژه ای که برنده جایزه پریتزکر پرایز شده، به ما در خلق طرح های جدید کمک می کند. لذا در این مطلب 16 اسکیس معمارن مشهوری همچون: آلخاندور آراونا، آلوارو سیزا، فرانک گری، نورمن و فاستر و ... را منتشر کرده ایم که اولین گام این معمارن بزرگ برای خلق پروژه ای بوده که در نهایت جایزه پریتزکر پرایز را کسب کرده است. #architects #architecture #design #designer #sketch #rando #famousarchitecture #pritzker #pritzkerprize #award #awards #معمار #معماری #طراح #طراحی #اسکیس #راندو #معماران_مشهور #جایزه #جایزه_معماری #پریتزکر - 5 minutes ago

9 Likes
2 Comments
0
ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری
#architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect

ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری #architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect - 5 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری
#architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect

ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری #architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect - 5 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری
#architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect

ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری #architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect - 5 minutes ago

3 Likes
1 Comments
0
.
قلعه سمیران در طارم قزوین  نقشه‌ای نامنظم دارد و در دوران پیش از اسلام پی ریزی شده‌است و نیز چهار برج از غرب به شرق در این مجموعه قراردارند که از سنگ و آجر ساخته شده‌اند و به دوره آل بویه نسبت داده شده‌اند. از بناهای آن چهار طاقی و سه بنای گنبد خانه و امامزاده قاسم است
💯@zatdarvish_design 
#قلعه#سمیران#تاریخی #طبیعت#ایرانگرد #ایران_قدیم #گیلانیها #گیلانگردی #گیلان #رودبار#منجیل#قزوین#رشت#طراحی#معماری#معمار #معماری_ایرانی #معماری_سنتی #عکاسی#عکاسی_هنری #عکس
#architecture #iran_architecture #guilan#ghazvin #nature#history#photo#photography#picture

. قلعه سمیران در طارم قزوین  نقشه‌ای نامنظم دارد و در دوران پیش از اسلام پی ریزی شده‌است و نیز چهار برج از غرب به شرق در این مجموعه قراردارند که از سنگ و آجر ساخته شده‌اند و به دوره آل بویه نسبت داده شده‌اند. از بناهای آن چهار طاقی و سه بنای گنبد خانه و امامزاده قاسم است @zatdarvish_design #قلعه #سمیران #تاریخی #طبیعت #ایرانگرد #ایران_قدیم #گیلانیها #گیلانگردی #گیلان #رودبار #منجیل #قزوین #رشت #طراحی #معماری #معمار #معماری_ایرانی #معماری_سنتی #عکاسی #عکاسی_هنری #عکس #architecture #iran_architecture #guilan #ghazvin #nature #history #photo #photography #picture - 6 minutes ago

36 Likes
1 Comments
0
ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری
#architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect

ساختمان تجاری اداری خيابان فردوسی، تهران، طرحى از #آتليه_شاو #شاومادبنا #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_دفتر #ساختمان_تجارى #طراحى_فروشگاه #ساختمان_هوشمند #طراحى_دكوراسيون #مبلمان_اداری #طراحى_دفتركار #طراحی_تجاری #طراحی_تجاری_اداری #دكوراسيون_تجاري #طراحی_معماری #architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitect - 7 minutes ago

2 Likes
1 Comments
0
معرفى پروژه هاى شركت معمارى #شاومادبنا #معمارى_شاو 
#معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_نما #طراحى_معمارى #طراحى_خاص #طراحى_دكوراسيون #طراحى_شهرى #معمارى_منظر #طراحى_بام_سبز #مرمت_بناهاى_تاريخى #طراحى_محوطه #معمارى_خاص #معمار_داخلی 
#architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitectsofiran

معرفى پروژه هاى شركت معمارى #شاومادبنا #معمارى_شاو #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_نما #طراحى_معمارى #طراحى_خاص #طراحى_دكوراسيون #طراحى_شهرى #معمارى_منظر #طراحى_بام_سبز #مرمت_بناهاى_تاريخى #طراحى_محوطه #معمارى_خاص #معمار_داخلی #architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitectsofiran - 8 minutes ago

3 Likes
1 Comments
0
معرفى پروژه هاى شركت معمارى #شاومادبنا #معمارى_شاو 
#معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_نما #طراحى_معمارى #طراحى_خاص #طراحى_دكوراسيون #طراحى_شهرى #معمارى_منظر #طراحى_بام_سبز #مرمت_بناهاى_تاريخى #طراحى_محوطه #معمارى_خاص #معمار_داخلی 
#architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitectsofiran

معرفى پروژه هاى شركت معمارى #شاومادبنا #معمارى_شاو #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_نما #طراحى_معمارى #طراحى_خاص #طراحى_دكوراسيون #طراحى_شهرى #معمارى_منظر #طراحى_بام_سبز #مرمت_بناهاى_تاريخى #طراحى_محوطه #معمارى_خاص #معمار_داخلی #architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitectsofiran - 8 minutes ago

4 Likes
0 Comments
0
معرفى پروژه هاى شركت معمارى #شاومادبنا #معمارى_شاو 
#معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_نما #طراحى_معمارى #طراحى_خاص #طراحى_دكوراسيون #طراحى_شهرى #معمارى_منظر #طراحى_بام_سبز #مرمت_بناهاى_تاريخى #طراحى_محوطه #معمارى_خاص #معمار_داخلی 
#architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitectsofiran

معرفى پروژه هاى شركت معمارى #شاومادبنا #معمارى_شاو #معمارى #معمار #معماری_داخلی #معمارى_برتر #طراحى_داخلى #طراحى_نما #طراحى_معمارى #طراحى_خاص #طراحى_دكوراسيون #طراحى_شهرى #معمارى_منظر #طراحى_بام_سبز #مرمت_بناهاى_تاريخى #طراحى_محوطه #معمارى_خاص #معمار_داخلی #architecture #architects #archdaily #archilovers #archdigest #arch #architect #superiorarchitecture #honare_memari #iranianarchitecturecente #iranarchitects #contemporaryarchitectsofiran - 8 minutes ago

3 Likes
1 Comments
0
#سایه_بان :
یکی از مسائلی که توی #طراحی_اقلیمی بهش توجه میشه ، #کنترل_تابش هست.. توی ایران همیشه خیلی به این مسئله اهمیت داده شده و اهمیت این موضوع حتی در شهرهای گرمتر بیشتر هم هست.
به روش های مختلفی اینکار رو میشه کرد. استفاده از سایه بان تو نماها بسیار پرکاربرد هست💫
اما خوبه بدونین که سایبان مورد استفاده برای نور جنوب ، مثل تصویر اول هست.. بالای پنجره..سایبانی که برای نور شرق و غرب باید استفاده بشه کنار پنجره ها قرار باید بگیره مثل عکس دوم🙈🌱
چقدر خوبه که سایبان رو خودتون طراحی کنین و بهش توجه داشته باشین😻

@neginfa 
#نکات_کاربردی #نکات_معماری #آموزشی #آموزشی_معماری #آموزش_معماری #سایبان #نما #نماساختمان #ساختمانسازی #ساختمان_سازی #ساختمان #معماری #معمار #نور #نور_جنوب #نور_شرق #نور_غرب #کنترل_نور #facade #фасады

#سایه_بان : یکی از مسائلی که توی #طراحی_اقلیمی بهش توجه میشه ، #کنترل_تابش هست.. توی ایران همیشه خیلی به این مسئله اهمیت داده شده و اهمیت این موضوع حتی در شهرهای گرمتر بیشتر هم هست. به روش های مختلفی اینکار رو میشه کرد. استفاده از سایه بان تو نماها بسیار پرکاربرد هست اما خوبه بدونین که سایبان مورد استفاده برای نور جنوب ، مثل تصویر اول هست.. بالای پنجره..سایبانی که برای نور شرق و غرب باید استفاده بشه کنار پنجره ها قرار باید بگیره مثل عکس دوم چقدر خوبه که سایبان رو خودتون طراحی کنین و بهش توجه داشته باشین @neginfa #نکات_کاربردی #نکات_معماری #آموزشی #آموزشی_معماری #آموزش_معماری #سایبان #نما #نماساختمان #ساختمانسازی #ساختمان_سازی #ساختمان #معماری #معمار #نور #نور_جنوب #نور_شرق #نور_غرب #کنترل_نور #facade #фасады - 9 minutes ago

3 Likes
1 Comments
0
@architecture_student2 - Beautiful sketch by:
 @andreyprindyk 🔻
Make sure to follow:@architecture_student2
#architecture_student2#architect#architecture#arch#sketchbook#sketch#sketches#sketches 
_____________________________
‎#اسکیس# اسکچ#اسکیس معمارانه#مدرن#نئو کلاسیک#کلاسیک
‎#معماری داخلی#معماری خارجی#اسکیس داخلی#معمارانه#معمار_باشیم#اتود#ماکت#کروکی#آبرنگ#رنگ #راندو#ماژیک_راندو#معماران_بزرگ
‎#پرسپکتیو#پرسپکتیو_دو _نقطه ای #پرسپکتیو_یک نقطه ای#مدرنیته#معمار#کتاب_راندو
‎#سبک_معماری
__________________________________

@architecture_student2 - Beautiful sketch by: @andreyprindyk Make sure to follow:@architecture_student2 #architecture_student2 #architect #architecture #arch #sketchbook #sketch #sketches #sketches _____________________________ ‎#اسکیس # اسکچ#اسکیس معمارانه#مدرن #نئو کلاسیک#کلاسیک#معماری داخلی#معماری خارجی#اسکیس داخلی#معمارانه #معمار_باشیم #اتود #ماکت #کروکی #آبرنگ #رنگ #راندو #ماژیک_راندو #معماران_بزرگ#پرسپکتیو #پرسپکتیو_دو _نقطه ای #پرسپکتیو_یک نقطه ای#مدرنیته #معمار #کتاب_راندو#سبک_معماری __________________________________ - 10 minutes ago

8 Likes
0 Comments
0
4.eduardo souto de moura
#eduardosoutodemoura 
اسکیس و راندو اولین فرایند های ایده پردازی طراح یا معمار می باشد. راهی برای تحقیق، مشاهده، تحلیل و توسعه آنچه که یک طراح در ذهن خود می پروراند. از طریق اسکیس های معمارن مشهور و به نام می توانیم سیر حرکتی و ویژگی های خاص طراحی آنها را فرا گیریم. به طوری که متودهای آنها برای تکوین پروژه ای که برنده جایزه پریتزکر پرایز شده، به ما در خلق طرح های جدید کمک می کند. لذا در این مطلب 16 اسکیس معمارن مشهوری همچون: آلخاندور آراونا، آلوارو سیزا، فرانک گری، نورمن و فاستر و ... را منتشر کرده ایم که اولین گام این معمارن بزرگ برای خلق پروژه ای بوده که در نهایت جایزه پریتزکر پرایز را کسب کرده است.

#architects #architecture #design #designer #sketch #rando #famousarchitecture #pritzker #pritzkerprize #award #awards 
#معمار #معماری #طراح #طراحی #اسکیس #راندو #معماران_مشهور #جایزه #جایزه_معماری #پریتزکر

4.eduardo souto de moura #eduardosoutodemoura اسکیس و راندو اولین فرایند های ایده پردازی طراح یا معمار می باشد. راهی برای تحقیق، مشاهده، تحلیل و توسعه آنچه که یک طراح در ذهن خود می پروراند. از طریق اسکیس های معمارن مشهور و به نام می توانیم سیر حرکتی و ویژگی های خاص طراحی آنها را فرا گیریم. به طوری که متودهای آنها برای تکوین پروژه ای که برنده جایزه پریتزکر پرایز شده، به ما در خلق طرح های جدید کمک می کند. لذا در این مطلب 16 اسکیس معمارن مشهوری همچون: آلخاندور آراونا، آلوارو سیزا، فرانک گری، نورمن و فاستر و ... را منتشر کرده ایم که اولین گام این معمارن بزرگ برای خلق پروژه ای بوده که در نهایت جایزه پریتزکر پرایز را کسب کرده است. #architects #architecture #design #designer #sketch #rando #famousarchitecture #pritzker #pritzkerprize #award #awards #معمار #معماری #طراح #طراحی #اسکیس #راندو #معماران_مشهور #جایزه #جایزه_معماری #پریتزکر - 10 minutes ago

12 Likes
1 Comments
0
شنبتون بخير🙌
از هر بحثيم كه بگذريم از موضوع آينه ها نميشه گذشت! 
همين آينه ها هستن كه يه دنيا كارايي مهم رو تو خودش جا دادن! اصلي ترينشم اينه كه مارو به خودمون نشون ميده!
ديگه چه كارايي هايي داره؟!
بريم بهتون بگم👇
.
آينه هاى دكوراتيو!
.
آیینه های دکوراتیو باعث میشن خونتون بزرگتر و پرنورتر دیده بشه 
يه عالمه تنوع رنگى دارن، از شيشه اى و بژ و مسي وشامپاینی بگير تا طلايي و دودي و برنز و زرد و يه عالمه تركيبات رنگى ديگه كه بايد خيلي جسورانه انتخاب بشن! .
طرحهاشونم كه ديگه يه جورى تنوع توش زياده كه واقعاً به نظر من انتخاب توشون سخته!
.
💢چه نكته هايي رو رعايت كنم؟! 🔺اگر هدفتون پر نور دیده شدن خونتونه اين آیینه رو رو به روی پنجره ها بذاريد تا با بازتاب نور محیط خونه رو پر نور تر کنه . .
🔺آیینه نبايد محيط خصوصي تونو تو خونه بازتاب بده و همینطور بازتاب دهنده ورودی سرویس بهداشتی هم نباشه، پس رو به روى در سرويس بهداشتى و اتاق خوابا جاى درستى براشون نيست.
.
🔺يادمون باشه كه از نصب آیینه کوچيک رو دیوارهای بزرگ تا اونجا كه ميتونيم دورى كنيم چون اندازه آیینه با دیوار باید متناسب باشه .
.
🔺بهترین مکانها هم برای نصب این آیینه ها در ورودی آپارتمان، ديوار راهرو رو به سمت فضاى عمومى و ديوار كنار میز ناهارخوريه.
. 🔴نظرتون چیه ؟
دوست دارین یكى از اين آیینه هارو تو خونتون داشته باشین ؟
. شما از مزاياى اين آينه ها چى به ذهنتون میرسه بگین تا همه از سلیقتون استفاده کنیم ؟
.
.
📷 By Pinterest . 
#خانه #منزل #معمار #معمارى #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_منزل #دکوراسیون_خانه #دکوراسیون_مدرن #دکور #آیینه #دکوراتیو #مبلمان #چیدمان #چیدمان_منزل #معماری_مدرن #معماری_داخلی #دیزاین_داخلی #آرشیتکت #دیزاین #آپارتمان #طراحی_داخلی #طراحی_معماری

شنبتون بخير از هر بحثيم كه بگذريم از موضوع آينه ها نميشه گذشت! همين آينه ها هستن كه يه دنيا كارايي مهم رو تو خودش جا دادن! اصلي ترينشم اينه كه مارو به خودمون نشون ميده! ديگه چه كارايي هايي داره؟! بريم بهتون بگم . آينه هاى دكوراتيو! . آیینه های دکوراتیو باعث میشن خونتون بزرگتر و پرنورتر دیده بشه يه عالمه تنوع رنگى دارن، از شيشه اى و بژ و مسي وشامپاینی بگير تا طلايي و دودي و برنز و زرد و يه عالمه تركيبات رنگى ديگه كه بايد خيلي جسورانه انتخاب بشن! . طرحهاشونم كه ديگه يه جورى تنوع توش زياده كه واقعاً به نظر من انتخاب توشون سخته! . چه نكته هايي رو رعايت كنم؟! اگر هدفتون پر نور دیده شدن خونتونه اين آیینه رو رو به روی پنجره ها بذاريد تا با بازتاب نور محیط خونه رو پر نور تر کنه . . آیینه نبايد محيط خصوصي تونو تو خونه بازتاب بده و همینطور بازتاب دهنده ورودی سرویس بهداشتی هم نباشه، پس رو به روى در سرويس بهداشتى و اتاق خوابا جاى درستى براشون نيست. . يادمون باشه كه از نصب آیینه کوچيک رو دیوارهای بزرگ تا اونجا كه ميتونيم دورى كنيم چون اندازه آیینه با دیوار باید متناسب باشه . . بهترین مکانها هم برای نصب این آیینه ها در ورودی آپارتمان، ديوار راهرو رو به سمت فضاى عمومى و ديوار كنار میز ناهارخوريه. . نظرتون چیه ؟ دوست دارین یكى از اين آیینه هارو تو خونتون داشته باشین ؟ . شما از مزاياى اين آينه ها چى به ذهنتون میرسه بگین تا همه از سلیقتون استفاده کنیم ؟ . . By Pinterest . #خانه #منزل #معمار #معمارى #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_منزل #دکوراسیون_خانه #دکوراسیون_مدرن #دکور #آیینه #دکوراتیو #مبلمان #چیدمان #چیدمان_منزل #معماری_مدرن #معماری_داخلی #دیزاین_داخلی #آرشیتکت #دیزاین #آپارتمان #طراحی_داخلی #طراحی_معماری - 11 minutes ago

19 Likes
3 Comments
0
منزل دوست عزیزم
چطوره؟؟
نظر یادتون نره👌🏻 .
#چيدمان #دكوراسيون #جهيزيه #خانه #دكوراسيون_داخلي #تزيين #دكور #طراحي #ديزاين #ديزاين #معماري #معماري_داخلي #هنر #ايده #خلاقيت #جهاز #نوعروس #منزل #مدرن #كابينت #فرش #مبلمان #معمار #آشپزخانه #جهيزيه_شيك

منزل دوست عزیزم چطوره؟؟ نظر یادتون نره🏻 . #چيدمان #دكوراسيون #جهيزيه #خانه #دكوراسيون_داخلي #تزيين #دكور #طراحي #ديزاين #ديزاين #معماري #معماري_داخلي #هنر #ايده #خلاقيت #جهاز #نوعروس #منزل #مدرن #كابينت #فرش #مبلمان #معمار #آشپزخانه #جهيزيه_شيك - 12 minutes ago

23 Likes
3 Comments
0
#architecture #architect#interiordesign #design#color#colour#green#orange#nature#fengshui #معمار#معماری#معماری_داخلی #طراحی#طراحیداخلی #طراحی_داخلی #دکور#دکوراسیون#دکوراسیون_داخلی #decor #decorationideas #decoration#idea#ideas#ایده#خلاقیت

#architecture #architect #interiordesign #design #color #colour #green #orange #nature #fengshui #معمار #معماری #معماری_داخلی #طراحی #طراحیداخلی #طراحی_داخلی #دکور #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #decor #decorationideas #decoration #idea #ideas #ایده #خلاقیت - 13 minutes ago

10 Likes
0 Comments
0
منزل دوست عزیزم
چطوره؟؟
نظر یادتون نره👌🏻 .
#چيدمان #دكوراسيون #جهيزيه #خانه #دكوراسيون_داخلي #تزيين #دكور #طراحي #ديزاين #ديزاين #معماري #معماري_داخلي #هنر #ايده #خلاقيت #جهاز #نوعروس #منزل #مدرن #كابينت #فرش #مبلمان #معمار #آشپزخانه #جهيزيه_شيك

منزل دوست عزیزم چطوره؟؟ نظر یادتون نره🏻 . #چيدمان #دكوراسيون #جهيزيه #خانه #دكوراسيون_داخلي #تزيين #دكور #طراحي #ديزاين #ديزاين #معماري #معماري_داخلي #هنر #ايده #خلاقيت #جهاز #نوعروس #منزل #مدرن #كابينت #فرش #مبلمان #معمار #آشپزخانه #جهيزيه_شيك - 15 minutes ago

73 Likes
4 Comments
0
✨طراحی و‌اجرای لوکس ترین معماری داخلی و نما ✨
📲09131180695
📞03136307645
طراحی و باز سازی و مجری کاملا اختصاصی
اجرای تخصصی با اکیپ حرفه ای
با مدیریت هزینه و‌زمان‌ 
مسلط به نکات اجرا،سرعت بالا،قیمت مناسب
مشاوره#طراحی_نما#طراحی_دکوراسیون#طراحی_آشپزخانه#
طراحی_ساختمان#طراحی_فروشگاه#ورودی_خانه#
دستشویی_حمام#محوطه_سازی#محوطه_باغ#معمار#معماری#طراحی#اجرا #نظارت#نوسازی#بازسازی_منزل#بازسازی_مدرن#
بازسازی_داخلی#بازسازی_ویلا#نماساختمان#
#معماری #وطراحی_فروشگاه‌#غرفه سازی#غرفه_نمایشگاهی#پتینه

طراحی و‌اجرای لوکس ترین معماری داخلی و نما 09131180695 03136307645 طراحی و باز سازی و مجری کاملا اختصاصی اجرای تخصصی با اکیپ حرفه ای با مدیریت هزینه و‌زمان‌ مسلط به نکات اجرا،سرعت بالا،قیمت مناسب مشاوره#طراحی_نما #طراحی_دکوراسیون #طراحی_آشپزخانه # طراحی_ساختمان#طراحی_فروشگاه #ورودی_خانه # دستشویی_حمام#محوطه_سازی #محوطه_باغ #معمار #معماری #طراحی #اجرا #نظارت #نوسازی #بازسازی_منزل #بازسازی_مدرن # بازسازی_داخلی#بازسازی_ویلا #نماساختمان # #معماری #وطراحی_فروشگاه#غرفه سازی#غرفه_نمایشگاهی #پتینه - 17 minutes ago

6 Likes
0 Comments
0
...
#life is art,live yours in color
____________________________________________
زندگی #هنر است ، در #رنگها زندگی کنید
.
با شناخت و بکارگیری صحیح رنگها میتوان فضایی مملو از رنگ و با حس و حال بسیار شاد و در عین حال آرامش بخش ایجاد کرد.
____________________________________________
 #architecture #architect #architectural 
#interiordesign #interiorarchitecture #dreamhouse #modernarchitecture #exteriordesign #luxuryhomes #building #lifestyle #esfahan #photography #color #livingroom #furniture 
____________________________________________

#معماری #معمار #معماری_مدرن #معماری_داخلی #دیزاین_منزل #طراحی_داخلی #اصفهان #عکاسی #رنگ #پذیرایی #مبلمان

... #life is art,live yours in color ____________________________________________ زندگی #هنر است ، در #رنگها زندگی کنید . با شناخت و بکارگیری صحیح رنگها میتوان فضایی مملو از رنگ و با حس و حال بسیار شاد و در عین حال آرامش بخش ایجاد کرد. ____________________________________________ #architecture #architect #architectural #interiordesign #interiorarchitecture #dreamhouse #modernarchitecture #exteriordesign #luxuryhomes #building #lifestyle #esfahan #photography #color #livingroom #furniture ____________________________________________ #معماری #معمار #معماری_مدرن #معماری_داخلی #دیزاین_منزل #طراحی_داخلی #اصفهان #عکاسی #رنگ #پذیرایی #مبلمان - 30 minutes ago

18 Likes
2 Comments
0
🌞
.
.
برایم مهم نیست که دیگران چه قضاوتی
 در موردم می کنند.
من کاری را انجام می دهم که دوست دارم
 همان جوری هستم که دوست دارم.
همان راهی را می روم که فکر می کنم
 برایم بهتر هست.
من فقط یک بار زندگی می کنم پس به دنبال رویاهای خودم می روم اهداف خودم را دارم.
دیگران هر چه می خواهند بگویند،هر کاری می خواهند بکنند،راه من از همه سوا هست.
من زندگی می کنم بر اساس معیارهای خودم به خاطر هیچ کسی دست از خود واقعی ام نمی کشم.
⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦
#ریما #مینو #مینو_جباریان 
#خورشید_خانم #مهندس
#معمار #آرشیتکت #طراح
 #نویسنده#داستان 
#داستان_نویس #داستان_کوتاه
#متن #قطعه_ادبی #محتوا_نویس
#کپشن#حامی_کار_و_کارگر
#حامی_هنر_و_هنرمند#بهار#یاس#نسترن
#Rima #minoo #minoo_jabariyan
#arshitect #designer #the_writer
#love #happy #life

🌞 . . برایم مهم نیست که دیگران چه قضاوتی در موردم می کنند. من کاری را انجام می دهم که دوست دارم همان جوری هستم که دوست دارم. همان راهی را می روم که فکر می کنم برایم بهتر هست. من فقط یک بار زندگی می کنم پس به دنبال رویاهای خودم می روم اهداف خودم را دارم. دیگران هر چه می خواهند بگویند،هر کاری می خواهند بکنند،راه من از همه سوا هست. من زندگی می کنم بر اساس معیارهای خودم به خاطر هیچ کسی دست از خود واقعی ام نمی کشم. ⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦❣️⁩⁦ #ریما #مینو #مینو_جباریان #خورشید_خانم #مهندس #معمار #آرشیتکت #طراح #نویسنده #داستان #داستان_نویس #داستان_کوتاه #متن #قطعه_ادبی #محتوا_نویس #کپشن #حامی_کار_و_کارگر #حامی_هنر_و_هنرمند #بهار #یاس #نسترن #Rima #minoo #minoo_jabariyan #arshitect #designer #the_writer #love #happy #life - 41 minutes ago

80 Likes
11 Comments
0
.
🔸️طراحی مسجد در دبی توسط YOYO Burea
.
طرحش چطوره؟
۰ 👇🏻 • 👍🏆💡 via @arch_vision @tech_bartar
🔸💡زیباترین هنر،ایده،ذهن خلاق و معماری را با ما ببینید🔸
🔸🎨هنر
🔸🔥ایده
🔸💡ذهن خلاق
🔸🏡 معماری
 #architect#officedesign #memari #معماری #arquitectura #arquitecto #archidesign #archilovers #archidaily #archilife #architecturalproject #arquiteto #mimar #arkitekt #mimari #architecte #architekt #architetto #arhitect #kientruc #معمار #دید_معماری #arch_vision
#建築 #design__vision #архитектура
 #architecture #archdaily #landscape #civil

. ️طراحی مسجد در دبی توسط YOYO Burea . طرحش چطوره؟ ۰ 🏻 • via @arch_vision @tech_bartar زیباترین هنر،ایده،ذهن خلاق و معماری را با ما ببینید هنر ایده ذهن خلاق معماری #architect #officedesign #memari #معماری #arquitectura #arquitecto #archidesign #archilovers #archidaily #archilife #architecturalproject #arquiteto #mimar #arkitekt #mimari #architecte #architekt #architetto #arhitect #kientruc #معمار #دید_معماری #arch_vision #建築 #design__vision #архитектура #architecture #archdaily #landscape #civil - 41 minutes ago

201 Likes
3 Comments
0
طراحی ویلا رودهن 
کارفرما : خانم و آقای کمیلی 
#نداجاننثار #nedajannesarندا_جان #nedajannesar #design #designer #architect #architecture #interiordesign #معماری #معماری_داخلی #معمار #ویلا #village #outdoors #نما#رودهن #roodehen #

طراحی ویلا رودهن کارفرما : خانم و آقای کمیلی #نداجاننثار #nedajannesarندا_جان #nedajannesar #design #designer #architect #architecture #interiordesign #معماری #معماری_داخلی #معمار #ویلا #village #outdoors #نما #رودهن #roodehen # - 45 minutes ago

357 Likes
7 Comments
0
طراحی کافه رستوران برای پروژه ی آبیانه آستارا 
برای کسب اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه کنید.
@memari_project_ 
انجام ماکت برای داخل شهرهای رشت انزلی ،استانه ،لاهیجان 
#آبیانه #آستارا #معماری #interiordesign #design #دیزاین #معماری_داخلی #معمار #تریدی #تریدی_فضای_سبز #architecture #archi #architecturedaily #معماری_سبز #معماری_مدرن #معماری_لوکس #معماری_منظر #معماران #معمارانه

طراحی کافه رستوران برای پروژه ی آبیانه آستارا برای کسب اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه کنید. @memari_project_ انجام ماکت برای داخل شهرهای رشت انزلی ،استانه ،لاهیجان #آبیانه #آستارا #معماری #interiordesign #design #دیزاین #معماری_داخلی #معمار #تریدی #تریدی_فضای_سبز #architecture #archi #architecturedaily #معماری_سبز #معماری_مدرن #معماری_لوکس #معماری_منظر #معماران #معمارانه - 45 minutes ago

13 Likes
5 Comments
0
امروز ميخوايم يكى از طراحى هاى داخلى يك طراح با سليقه رو بررسى كنيم. @huizedop 👌🏼
اين خونه ى خوشگل در هلند هستش.
نظر شما راجع به اين طراحى چيه؟ 
من كه به شخصه خيلى خيلى از اين طراحى كيف كردم.
چیز خاصی كه در اين طراحى وجود داره رنگ دیوارها در نشيمن و ناهارخوریه. دیوارها را به حالت دودى نقاشی کرده بعد ديوارها را با ماسه کاملاً ماتش كرده. چيزى كه اين طراحى رو متفاوت كرده اينه كه از طيف خاكسترى و سايه هاى آن استفاده شده و اينكه اشاره ای از قهوه ای، سفید و سیاه به همراه چوب شده است. 
در كل كه خيلى نتيجه خوب و دل انگيزى داده.
____________________________
#طراحى #طراحى_داخلى #خانه #منزل #سبك #ايده_پردازى #معماری_لوکس #معماری #معمار #درسا_مدرسنيا
#homedecore #home #decor #interiordesign #architecture #archi #architectural #interiordesigner #luxury #design

امروز ميخوايم يكى از طراحى هاى داخلى يك طراح با سليقه رو بررسى كنيم. @huizedop 🏼 اين خونه ى خوشگل در هلند هستش. نظر شما راجع به اين طراحى چيه؟ من كه به شخصه خيلى خيلى از اين طراحى كيف كردم. چیز خاصی كه در اين طراحى وجود داره رنگ دیوارها در نشيمن و ناهارخوریه. دیوارها را به حالت دودى نقاشی کرده بعد ديوارها را با ماسه کاملاً ماتش كرده. چيزى كه اين طراحى رو متفاوت كرده اينه كه از طيف خاكسترى و سايه هاى آن استفاده شده و اينكه اشاره ای از قهوه ای، سفید و سیاه به همراه چوب شده است. در كل كه خيلى نتيجه خوب و دل انگيزى داده. ____________________________ #طراحى #طراحى_داخلى #خانه #منزل #سبك #ايده_پردازى #معماری_لوکس #معماری #معمار #درسا_مدرسنيا #homedecore #home #decor #interiordesign #architecture #archi #architectural #interiordesigner #luxury #design - 46 minutes ago

14 Likes
0 Comments
0
﷽
"املاک شمال"💒 💢رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما

اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات
جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست
اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه
____________________________________
خرید و فروش ویلا🏡
خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات
مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور
#مشارکت در #ساخت و ساز
نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی
دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای
_____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" 👷"""همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم"""👷 🏡 #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر

#املاک #ساختمان #ویلا #نقشه_کشی #زمین #خرید #فروش #سرمایه_گذاری
#مازندران #ایران #مرکبات #جنگل #تجاری #نقشه #کشاورزی #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار #ویلا #معماری

﷽ "املاک شمال" رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه ____________________________________ خرید و فروش ویلا خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور #مشارکت در #ساخت و ساز نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای _____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" """همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم""" #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر #املاک #ساختمان #ویلا #نقشه_کشی #زمین #خرید #فروش #سرمایه_گذاری #مازندران #ایران #مرکبات #جنگل #تجاری #نقشه #کشاورزی #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار #ویلا #معماری - 50 minutes ago

66 Likes
0 Comments
0
﷽
"املاک شمال"💒 💢رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما

اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات
جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست
اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه
____________________________________
خرید و فروش ویلا🏡
خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات
مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور
#مشارکت در #ساخت و ساز
نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی
دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای
_____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" 👷"""همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم"""👷 🏡 #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر

#املاک #ساختمان #سرمایه_گذاری
#مازندران #ایران #مرکبات #جنگل #تجاری #نقشه #کشاورزی #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار #ویلا #معماری #املاک #مازنداران #دکوراسیون #مشاور #مشاوره

﷽ "املاک شمال" رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه ____________________________________ خرید و فروش ویلا خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور #مشارکت در #ساخت و ساز نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای _____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" """همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم""" #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر #املاک #ساختمان #سرمایه_گذاری #مازندران #ایران #مرکبات #جنگل #تجاری #نقشه #کشاورزی #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار #ویلا #معماری #املاک #مازنداران #دکوراسیون #مشاور #مشاوره - 50 minutes ago

70 Likes
0 Comments
0
﷽
"املاک شمال"💒 💢رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما

اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات
جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست
اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه
____________________________________
خرید و فروش ویلا🏡
خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات
مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور
#مشارکت در #ساخت و ساز
نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی
دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای
_____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" 👷"""همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم"""👷 🏡 #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر

#املاک #ساختمان #ویلا #نقشه_کشی #زمین #خرید #فروش #سرمایه_گذاری #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار #ویلا #معماری #املاک #مازنداران #دکوراسیون #مشاور #مشاوره

﷽ "املاک شمال" رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه ____________________________________ خرید و فروش ویلا خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور #مشارکت در #ساخت و ساز نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای _____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" """همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم""" #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر #املاک #ساختمان #ویلا #نقشه_کشی #زمین #خرید #فروش #سرمایه_گذاری #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار #ویلا #معماری #املاک #مازنداران #دکوراسیون #مشاور #مشاوره - 51 minutes ago

69 Likes
0 Comments
0
.
بازسازي سوييت رويال
.
#بازسازی #هتل المپیک #تهران
Olympic hotel Renovation
2018-2019
.
.
.
.
روح اله بابایی نژاد 
09126029254
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 #Architecture #architect #archilovers #architecturelovers #architecturephotography ‎#ساختمان #دكوراسيون #نما #پلان #طراحي #معماري  #طراحی_داخلی #آرشیتکت #ویلا #دكور #دیزاین #معمار #خلاقيت #دکوراسیون #معماري_مدرن #دکوراسیون_داخلی #دیزاین#طراحي_داخلي #ویری #طراحی_نما #معماری

. بازسازي سوييت رويال . #بازسازی #هتل المپیک #تهران Olympic hotel Renovation 2018-2019 . . . . روح اله بابایی نژاد 09126029254 . . . . . . . . . . . . . . . . #Architecture #architect #archilovers #architecturelovers #architecturephotography#ساختمان #دكوراسيون #نما #پلان #طراحي #معماري  #طراحی_داخلی #آرشیتکت #ویلا #دكور #دیزاین #معمار #خلاقيت #دکوراسیون #معماري_مدرن #دکوراسیون_داخلی #دیزاین #طراحي_داخلي #ویری #طراحی_نما  #معماری - 59 minutes ago

41 Likes
0 Comments
0
هر روز با جدیدترین استخدام های معماری 
#استخدام #معماری #دفتر_فنی # #معمار #طراح #طراحی #طراح #مهندس_معمار #3d # #نقشه_کش #کد #اتوکد #مسلط_به_اتوکد # #معمار #نقشه_کش #ضوابط_شهرداری #مهندس_معمار #فاز_2 # # #معمار #طراح #طراحی #طراح #مکس # # #معماری #معمار # # #طراح #طراح #

هر روز با جدیدترین استخدام های معماری #استخدام #معماری #دفتر_فنی # #معمار #طراح #طراحی #طراح #مهندس_معمار #3d # #نقشه_کش #کد #اتوکد #مسلط_به_اتوکد # #معمار #نقشه_کش #ضوابط_شهرداری #مهندس_معمار #فاز_2 # # #معمار #طراح #طراحی #طراح #مکس # # #معماری #معمار # # #طراح #طراح # - 1 hour ago

8 Likes
1 Comments
0
.
#طراحی #پلان و #ساخت #ویلا
📏📐⚒🏠🖊
.
روح اله بابایی نژاد 
09126029254
@roohollah_babaeinejad .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 #Architecture #architect #archilovers #architecturelovers #architecturephotography.arch ‎#ساختمان #دكوراسيون #نما #پلان #طراحي #معماري  #طراحی_داخلی #آرشیتکت #ویلا #دكور #دیزاین #معمار #خلاقيت #دکوراسیون #معماري_مدرن #دکوراسیون_داخلی #دیزاین#طراحي_داخلي #ویری #طراحی_نما #معماری

. #طراحی #پلان و #ساخت #ویلا 🖊 . روح اله بابایی نژاد 09126029254 @roohollah_babaeinejad . . . . . . . . . . . . . . . . #Architecture #architect #archilovers #architecturelovers #architecturephotography .arch ‎#ساختمان #دكوراسيون #نما #پلان #طراحي #معماري  #طراحی_داخلی #آرشیتکت #ویلا #دكور #دیزاین #معمار #خلاقيت #دکوراسیون #معماري_مدرن #دکوراسیون_داخلی #دیزاین #طراحي_داخلي #ویری #طراحی_نما  #معماری - 1 hour ago

58 Likes
0 Comments
0
فيلا الشهيد يوسف الجابر الظيت الجنوبي 
#Engineers #engineering #architecture #architect #هندسة #مهندسين #معمار #مهندس #design #architectdesign #rak #رأس_الخيمة #راس_الخيمة #building #house #Uae #view #mosque #ديكور #decorations #المهندسون_العرب #👷 #📐

فيلا الشهيد يوسف الجابر الظيت الجنوبي #Engineers #engineering #architecture #architect #هندسة #مهندسين #معمار #مهندس #design #architectdesign #rak #رأس_الخيمة #راس_الخيمة #building #house #Uae #view #mosque #ديكور #decorations #المهندسون_العرب # # - 1 hour ago

5 Likes
0 Comments
0
🔷 حوض آبی 🔹می‌نشينم لب حوض
🔹گردش ماهی‌ها، روشنی، من، گل، آب
🔹پاكی خوشه زيست 👤 شاعر: سهراب سپهری

#ردپای_شعر_در_معماری

#رنگ_شناسی

#خانه_مهدوی #زیبایی_شناختی #زیبایی_شناسی #شهرسازی #معماری_اسلامی_ایرانی #سکن #لیبرالیسم #معماری_لیبرال #معماری #معماری_اسلامی_ایرانی #معماری_اسلامی #شهرسازی_و_معماری #شهرسازی_اسلامی #لیبرال #معماری_ایرانی #معمار #شهر_طیب #عکس #ساختمان #زیبا #زیباترین #architecture #arch #architect #philosophy #clip #memari #iran #islam

حوض آبی می‌نشينم لب حوض گردش ماهی‌ها، روشنی، من، گل، آب پاكی خوشه زيست شاعر: سهراب سپهری #ردپای_شعر_در_معماری #رنگ_شناسی #خانه_مهدوی #زیبایی_شناختی #زیبایی_شناسی #شهرسازی #معماری_اسلامی_ایرانی #سکن #لیبرالیسم #معماری_لیبرال #معماری #معماری_اسلامی_ایرانی #معماری_اسلامی #شهرسازی_و_معماری #شهرسازی_اسلامی #لیبرال #معماری_ایرانی #معمار #شهر_طیب #عکس #ساختمان #زیبا #زیباترین #architecture #arch #architect #philosophy #clip #memari #iran #islam - 1 hour ago

13 Likes
0 Comments
0
فيلا الشهيد يوسف الجابر#الظيت_الجنوبي #Engineers #engineering #architecture #architect #هندسة #مهندسين #معمار #مهندس #design #architectdesign #rak #رأس_الخيمة #راس_الخيمة #building #house #Uae #view #mosque #ديكور #decorations #المهندسون_العرب #👷 #📐

فيلا الشهيد يوسف الجابر#الظيت_الجنوبي #Engineers #engineering #architecture #architect #هندسة #مهندسين #معمار #مهندس #design #architectdesign #rak #رأس_الخيمة #راس_الخيمة #building #house #Uae #view #mosque #ديكور #decorations #المهندسون_العرب # # - 1 hour ago

12 Likes
0 Comments
0
یک دکوراسیون زیبا با ترکیب رنگی فوق العاده😍😇
.
. 
راستی یک سوال🤔😍
به نظر شما باید در دکوراسیون منزل بیشتر از رنگ های گرم استفاده کنیم یا رنگ ها سرد؟❤️
.
.

منبع عکس: @marjan_jeddi .
.
.
.
. .
.
.
#دکوراسیون#دکوراسیون_داخلی#مبل#مبلمان#دکوری#رنگی#رنگ_گرم#رنگ_سرد#طراحی#طراحی_داخلی#معمار#معماری#هنر#هنری

یک دکوراسیون زیبا با ترکیب رنگی فوق العاده😇 . . راستی یک سوال🤔 به نظر شما باید در دکوراسیون منزل بیشتر از رنگ های گرم استفاده کنیم یا رنگ ها سرد؟️ . . منبع عکس: @marjan_jeddi . . . . . . . . #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #مبل #مبلمان #دکوری #رنگی #رنگ_گرم #رنگ_سرد #طراحی #طراحی_داخلی #معمار #معماری #هنر #هنری - 1 hour ago

60 Likes
3 Comments
0
.
لطفا ورق بزنيد🙏
منزل دوست عزيزم @ 
۲۲۰ متر ارسالی از دزفول
نظر فراموش نشه😊
.
.
.
❌طبق قوانین جدید اینستاگرام اگه لایک کنید، پستهای بعدی رو میتونید ببینید
.
پس انگشت نازنینو دوبار رو صفحه بزنید و روح ما رو شاد کنید😅❌
.
.
.
.
‏‎‏@khanoome__khoone
‏‎‏@khanoome__khoone
‏‎‏@khanoome__khoone
‏‎بهترین دستورات غذایی در پیج دوم ما 👇
‏‎‏@khanoome__khoone
‏‎‏@khanoome__khoone
‏‎‏@khanoome__khoone
.
.
.
.
‏‎#چيدمان #دكوراسيون #جهيزيه #خانه #دكوراسيون_داخلي #تزيين #دكور #طراحي #ديزاين #ديزاين #معماري #معماري_داخلي #هنر #ايده #خلاقيت #جهاز #نوعروس #منزل #مدرن #كابينت #فرش #مبلمان #معمار #آشپزخانه #جهيزيه

. لطفا ورق بزنيد منزل دوست عزيزم @ ۲۲۰ متر ارسالی از دزفول نظر فراموش نشه . . . طبق قوانین جدید اینستاگرام اگه لایک کنید، پستهای بعدی رو میتونید ببینید . پس انگشت نازنینو دوبار رو صفحه بزنید و روح ما رو شاد کنید . . . . ‏‎‏@khanoome__khoone ‏‎‏@khanoome__khoone ‏‎‏@khanoome__khoone ‏‎بهترین دستورات غذایی در پیج دوم ما ‏‎‏@khanoome__khoone ‏‎‏@khanoome__khoone ‏‎‏@khanoome__khoone . . . . ‏‎#چيدمان #دكوراسيون #جهيزيه #خانه #دكوراسيون_داخلي #تزيين #دكور #طراحي #ديزاين #ديزاين #معماري #معماري_داخلي #هنر #ايده #خلاقيت #جهاز #نوعروس #منزل #مدرن #كابينت #فرش #مبلمان #معمار #آشپزخانه #جهيزيه - 1 hour ago

601 Likes
20 Comments
0
#سبک_انتقالی
اینم یه سبک دیگه که امیدوارم دوست داشته باشین.
خواستم سبکی انتخاب کنم که هم مدرن باشه هم کلاسیک.
حالا بعد از این پست چندتا استوریم میزارم از این موضوع که بیشترم اشنا شین.
دوستتون دارم❤

#architect #design #architecture #architecturedaily #designer #interiordesign #memar #memari #inspirationalquotes #instagram #pic #picoftheday #likeforlike #decor #معمار #معماری #دیزاین #دکور #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون #سبک_معماری #سبک_معماری_داخلی #مهندس #سبک #مهندس_معمار #معماری_داخلی #طراحی #طراح

#سبک_انتقالی اینم یه سبک دیگه که امیدوارم دوست داشته باشین. خواستم سبکی انتخاب کنم که هم مدرن باشه هم کلاسیک. حالا بعد از این پست چندتا استوریم میزارم از این موضوع که بیشترم اشنا شین. دوستتون دارم #architect #design #architecture #architecturedaily #designer #interiordesign #memar #memari #inspirationalquotes #instagram #pic #picoftheday #likeforlike #decor #معمار #معماری #دیزاین #دکور #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون #سبک_معماری #سبک_معماری_داخلی #مهندس #سبک #مهندس_معمار #معماری_داخلی #طراحی #طراح - 1 hour ago

69 Likes
2 Comments
0
برند جهان تهویه-دایکین_صنایع لوکس
زمینه کاری تهویه مطبوع
iBBi-Code: JAHAN TAHVIEH | Project | R29
#لوکس #لاکچری #تهران #ملک #ساختمان #آپارتمان #زعفرانیه #سعادت_آباد #آجودانیه #نیاوران #جردن #برند #سازنده #معمار #صنایع #مارکدار #مارک_دار #مدرن #کلاسیک #دکوراسیون 
#ibbi #architect #builder #design #luxe #luxury #tehran #iran #building #modern

برند جهان تهویه-دایکین_صنایع لوکس زمینه کاری تهویه مطبوع iBBi-Code: JAHAN TAHVIEH | Project | R29 #لوکس #لاکچری #تهران #ملک #ساختمان #آپارتمان #زعفرانیه #سعادت_آباد #آجودانیه #نیاوران #جردن #برند #سازنده #معمار #صنایع #مارکدار #مارک_دار #مدرن #کلاسیک #دکوراسیون #ibbi #architect #builder #design #luxe #luxury #tehran #iran #building #modern - 1 hour ago

98 Likes
0 Comments
0
برند جهان تهویه-دایکین_صنایع لوکس
iBBi-Code: JAHAN TAHVIEH | Logo | R29
#لوکس #لاکچری #تهران #ملک #ساختمان #آپارتمان #زعفرانیه #سعادت_آباد #آجودانیه #نیاوران #جردن #برند #سازنده #معمار #صنایع #مارکدار #مارک_دار #مدرن #کلاسیک #دکوراسیون 
#ibbi #architect #builder #design #luxe #luxury #tehran #iran #building #modern

برند جهان تهویه-دایکین_صنایع لوکس iBBi-Code: JAHAN TAHVIEH | Logo | R29 #لوکس #لاکچری #تهران #ملک #ساختمان #آپارتمان #زعفرانیه #سعادت_آباد #آجودانیه #نیاوران #جردن #برند #سازنده #معمار #صنایع #مارکدار #مارک_دار #مدرن #کلاسیک #دکوراسیون #ibbi #architect #builder #design #luxe #luxury #tehran #iran #building #modern - 1 hour ago

69 Likes
2 Comments
0
فيلا محمد حسن مصبح الشحي #غليلة #Engineers #engineering #architecture #architect #هندسة #مهندسين #معمار #مهندس #design #architectdesign #rak #رأس_الخيمة #راس_الخيمة #building #house #Uae #view #mosque #ديكور #decorations #المهندسون_العرب #👷 #📐

فيلا محمد حسن مصبح الشحي #غليلة #Engineers #engineering #architecture #architect #هندسة #مهندسين #معمار #مهندس #design #architectdesign #rak #رأس_الخيمة #راس_الخيمة #building #house #Uae #view #mosque #ديكور #decorations #المهندسون_العرب # # - 1 hour ago

13 Likes
2 Comments
0
﷽
"املاک شمال"💒 💢رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما

اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات
جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست
اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه
____________________________________
خرید و فروش ویلا🏡
خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات
مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور
#مشارکت در #ساخت و ساز
نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی
دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای
_____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" 👷"""همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم"""👷 🏡 #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر

#املاک #ساختمان #ویلا #نقشه_کشی #زمین #خرید #فروش #سرمایه_گذاری
#مازندران #ایران #مرکبات #جنگل #تجاری #نقشه #کشاورزی #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار #ویلا #معماری

﷽ "املاک شمال" رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه ____________________________________ خرید و فروش ویلا خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور #مشارکت در #ساخت و ساز نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای _____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" """همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم""" #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر #املاک #ساختمان #ویلا #نقشه_کشی #زمین #خرید #فروش #سرمایه_گذاری #مازندران #ایران #مرکبات #جنگل #تجاری #نقشه #کشاورزی #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار #ویلا #معماری - 1 hour ago

116 Likes
0 Comments
0
﷽
"املاک شمال"💒 💢رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما

اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات
جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست
اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه
____________________________________
خرید و فروش ویلا🏡
خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات
مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور
#مشارکت در #ساخت و ساز
نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی
دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای
_____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" 👷"""همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم"""👷 🏡 #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر

#املاک #ساختمان #ویلا #نقشه_کشی #زمین #خرید #فروش #سرمایه_گذاری #کشاورزی #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار #ویلا #معماری #املاک #مازنداران #دکوراسیون #مشاور #مشاوره

﷽ "املاک شمال" رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه ____________________________________ خرید و فروش ویلا خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور #مشارکت در #ساخت و ساز نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای _____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" """همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم""" #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر #املاک #ساختمان #ویلا #نقشه_کشی #زمین #خرید #فروش #سرمایه_گذاری #کشاورزی #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار #ویلا #معماری #املاک #مازنداران #دکوراسیون #مشاور #مشاوره - 1 hour ago

119 Likes
1 Comments
0
﷽
"املاک شمال"💒 💢رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما

اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات
جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست
اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه
____________________________________
خرید و فروش ویلا🏡
خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات
مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور
#مشارکت در #ساخت و ساز
نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی
دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای
_____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" 👷"""همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم"""👷 🏡 #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر

#املاک #ساختمان #ویلا #نقشه_کشی #زمین #خرید #فروش #سرمایه_گذاری
#مازندران #ایران #مرکبات #جنگل #تجاری #نقشه #کشاورزی #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار

﷽ "املاک شمال" رزرو #ویلا با قیمت متناسب با شرایط شما اجاره و رزرو ویلا با تمام امکانات جنگلی؛استخردار؛سوییت؛دربست اجاره روزانه؛هفتگی؛ماهانه؛سالانه ____________________________________ خرید و فروش ویلا خرید و فروش زمین های مسکونی،تجاری،کشاورزی،مرکبات مشاوره در امر ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملک در شمال کشور #مشارکت در #ساخت و ساز نقشه کشی ویلا،مسکونی،تجاری،برج،نماهای رومی دکوراسیون داخلی و خارجی با کادری مجرب و حرفه ای _____________________________________ "مشاوره ی تخصصی در امر خرید_فروش_سرمایه گذاری_ساخت و ساز-نقشه کشی" """همکار عزیز ما شعبه ی دوم شما در شمال کشور هستیم""" #آمل #چمستان #نور #رویان #نوشهر #محمودآباد #سرخ رود #بابلسر #املاک #ساختمان #ویلا #نقشه_کشی #زمین #خرید #فروش #سرمایه_گذاری #مازندران #ایران #مرکبات #جنگل #تجاری #نقشه #کشاورزی #املاک #نقشه_ساختمان #ساختمان #معمار - 1 hour ago

87 Likes
0 Comments
0
Ammi.ir
جهت دریافت کامل فایل صوتی به کانال تلگرام مراجعه شود
t.me/Ammi1397
انجمن مفاخر معماری ایران
دویست و هشتاد و نهمین گفتمان هنر و معماری
" شهر ایرانی در سنجش جهانی "
چهارشنبه ، بیست و یکم شهریور ماه 1397
موزه هنرهای دینی امام علی (ع)
#شهر #شهر_ایرانی #فلامکی #کتاب #معماری_سبز #معماری_معاصر #معمار #انجمن_مفاخر_معماری_ایران #موزه_امام_علی

Ammi.ir جهت دریافت کامل فایل صوتی به کانال تلگرام مراجعه شود t.me/Ammi1397 انجمن مفاخر معماری ایران دویست و هشتاد و نهمین گفتمان هنر و معماری " شهر ایرانی در سنجش جهانی " چهارشنبه ، بیست و یکم شهریور ماه 1397 موزه هنرهای دینی امام علی (ع) #شهر #شهر_ایرانی #فلامکی #کتاب #معماری_سبز #معماری_معاصر #معمار #انجمن_مفاخر_معماری_ایران #موزه_امام_علی - 1 hour ago

5 Likes
0 Comments
0
سفارشی
#تابلو#مدرن #پتینه_نقاشی #پتینه_کاری #سفارش#آنلاین#هنر#دکور#دکوراسیون#دیزاین#دیزاینر #دیزاینمنزل #معمار#معماری_داخلی #معماری #معماری_لوکس #مجله#مد#لاکچری#رنگ#رنگ_روغن #اکرولیک#طراحی #قاب#نقاشی #decor#love#home#design#دکوراسیون_داخلی

سفارشی #تابلو #مدرن #پتینه_نقاشی #پتینه_کاری #سفارش #آنلاین #هنر #دکور #دکوراسیون #دیزاین #دیزاینر #دیزاینمنزل #معمار #معماری_داخلی #معماری #معماری_لوکس #مجله #مد #لاکچری #رنگ #رنگ_روغن #اکرولیک #طراحی #قاب #نقاشی #decor #love #home #design #دکوراسیون_داخلی - 1 hour ago

12 Likes
0 Comments
0
سفارشی
#تابلو#مدرن #پتینه_نقاشی #پتینه_کاری #سفارش#آنلاین#هنر#دکور#دکوراسیون#دیزاین#دیزاینر #دیزاینمنزل #معمار#معماری_داخلی #معماری #معماری_لوکس #مجله#مد#لاکچری#رنگ#رنگ_روغن #اکرولیک#طراحی #قاب#نقاشی #decor#love#home#design#دکوراسیون_داخلی

سفارشی #تابلو #مدرن #پتینه_نقاشی #پتینه_کاری #سفارش #آنلاین #هنر #دکور #دکوراسیون #دیزاین #دیزاینر #دیزاینمنزل #معمار #معماری_داخلی #معماری #معماری_لوکس #مجله #مد #لاکچری #رنگ #رنگ_روغن #اکرولیک #طراحی #قاب #نقاشی #decor #love #home #design #دکوراسیون_داخلی - 1 hour ago

11 Likes
0 Comments
0
سفارشی
#تابلو#مدرن #پتینه_نقاشی #پتینه_کاری #سفارش#آنلاین#هنر#دکور#دکوراسیون#دیزاین#دیزاینر #دیزاینمنزل #معمار#معماری_داخلی #معماری #معماری_لوکس #مجله#مد#لاکچری#رنگ#رنگ_روغن #اکرولیک#طراحی #قاب#نقاشی #decor#love#home#design#دکوراسیون_داخلی

سفارشی #تابلو #مدرن #پتینه_نقاشی #پتینه_کاری #سفارش #آنلاین #هنر #دکور #دکوراسیون #دیزاین #دیزاینر #دیزاینمنزل #معمار #معماری_داخلی #معماری #معماری_لوکس #مجله #مد #لاکچری #رنگ #رنگ_روغن #اکرولیک #طراحی #قاب #نقاشی #decor #love #home #design #دکوراسیون_داخلی - 1 hour ago

11 Likes
0 Comments
0
سفارشی
#تابلو#مدرن #پتینه_نقاشی #پتینه_کاری #سفارش#آنلاین#هنر#دکور#دکوراسیون#دیزاین#دیزاینر #دیزاینمنزل #معمار#معماری_داخلی #معماری #معماری_لوکس #مجله#مد#لاکچری#رنگ#رنگ_روغن #اکرولیک#طراحی #قاب#نقاشی #decor#love#home#design#دکوراسیون_داخلی

سفارشی #تابلو #مدرن #پتینه_نقاشی #پتینه_کاری #سفارش #آنلاین #هنر #دکور #دکوراسیون #دیزاین #دیزاینر #دیزاینمنزل #معمار #معماری_داخلی #معماری #معماری_لوکس #مجله #مد #لاکچری #رنگ #رنگ_روغن #اکرولیک #طراحی #قاب #نقاشی #decor #love #home #design #دکوراسیون_داخلی - 1 hour ago

14 Likes
0 Comments
0
طرح مطالعاتی ویلای پرتابل، portabe villa #house#villa#portable#architecture#architect#design#art#portablevilla #ویلا#معماری#معمار#پرتابل#پیشساخته

طرح مطالعاتی ویلای پرتابل، portabe villa #house #villa #portable #architecture #architect #design #art #portablevilla #ویلا #معماری #معمار #پرتابل #پیشساخته - 2 hours ago

36 Likes
1 Comments
0
‎لطفا نظرات ارزشمند خود را در خصوص معماری فوق بیان نمایید ‎#معماری #آجر #مدرن #دکوراسیون داخلی #معمار #فلکس #آجرنما #طراحی #ملات #آجرنما 
#modern #design #felex #არქიტექტურა #ճարտարապետություն
#architectur #архитектура #هندسة معمارية #mimari #кирпич

‎لطفا نظرات ارزشمند خود را در خصوص معماری فوق بیان نمایید ‎#معماری #آجر #مدرن #دکوراسیون داخلی #معمار #فلکس #آجرنما #طراحی #ملات #آجرنما #modern #design #felex #არქიტექტურა #ճարտարապետություն #architectur #архитектура #هندسة معمارية #mimari #кирпич - 2 hours ago

148 Likes
0 Comments
0
طرح مطالعاتی ویلای پرتابل، portabe villa #house#villa#portable#architecture#architect#design#art#portablevilla #ویلا#معماری#معمار#پرتابل#پیشساخته

طرح مطالعاتی ویلای پرتابل، portabe villa #house #villa #portable #architecture #architect #design #art #portablevilla #ویلا #معماری #معمار #پرتابل #پیشساخته - 2 hours ago

19 Likes
1 Comments
0
طرح مطالعاتی ویلای پرتابل، portabe villa #house#villa#portable#architecture#architect#design#art#portablevilla #ویلا#معماری#معمار#پرتابل#پیشساخته

طرح مطالعاتی ویلای پرتابل، portabe villa #house #villa #portable #architecture #architect #design #art #portablevilla #ویلا #معماری #معمار #پرتابل #پیشساخته - 2 hours ago

27 Likes
1 Comments
0
قدری رنگ ... قدری نقش ... قدری پیچیدگی..... زندگی هیچ موقع ساده نیست ......
.
.
.
.
.
.
.
#رنگ #خط #نقطه #ساده #پیچیده #طرح #نقش #بالا #زرد #نارنجی #احساس #قدرت #نیرو #سقف #زندگی #هنر #هنری #معماری #معمار #آرت #آرتیست #عکس #عکاس #عکاسی_هنری #عکاسی #تاریخی #ایران #یزد #اردکان #ستاره

قدری رنگ ... قدری نقش ... قدری پیچیدگی..... زندگی هیچ موقع ساده نیست ...... . . . . . . . #رنگ #خط #نقطه #ساده #پیچیده #طرح #نقش #بالا #زرد #نارنجی #احساس #قدرت #نیرو #سقف #زندگی #هنر #هنری #معماری #معمار #آرت #آرتیست #عکس #عکاس #عکاسی_هنری #عکاسی #تاریخی #ایران #یزد #اردکان #ستاره - 2 hours ago

57 Likes
0 Comments
0
‌
Product Name: DEJAVU⠀
⠀
Designer: Matteo Ugolini⠀
⠀
Material: Structure made in white ceramic, shade in white linen⠀
⠀
Dimension: b.45 x h.32 x d.18 cm⠀
⠀
Origin: Italy⠀
⠀
Déjà-vu is the thing you’ve seen before that catches you, unawares. Something that belongs to us and flees from us at the same time. Like an old ceramic lamp, exploded by the light. Modifying tradition and then letting it flutter away into the air. Overcoming gravity and going beyond the past, without forgetting it.⠀
⠀
#design #style #architecture #interiordesign #decoration #homedecor #ideas #art #cute #beautiful #fashion #luxury #lighting #luxurylighting #tiserra ⠀
#تیسرا #معماری #معمار #طراحی #طراحی_داخلی #لوکس #لوستر #لوسترمدرن #نورپردازی #مورانو #لوسترلوکس #لوسترچوبی #مبلمان #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی

‌ Product Name: DEJAVU⠀ ⠀ Designer: Matteo Ugolini⠀ ⠀ Material: Structure made in white ceramic, shade in white linen⠀ ⠀ Dimension: b.45 x h.32 x d.18 cm⠀ ⠀ Origin: Italy⠀ ⠀ Déjà-vu is the thing you’ve seen before that catches you, unawares. Something that belongs to us and flees from us at the same time. Like an old ceramic lamp, exploded by the light. Modifying tradition and then letting it flutter away into the air. Overcoming gravity and going beyond the past, without forgetting it.⠀ ⠀ #design #style #architecture #interiordesign #decoration #homedecor #ideas #art #cute #beautiful #fashion #luxury #lighting #luxurylighting #tiserra#تیسرا #معماری #معمار #طراحی #طراحی_داخلی #لوکس #لوستر #لوسترمدرن #نورپردازی #مورانو #لوسترلوکس #لوسترچوبی #مبلمان #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی - 2 hours ago

65 Likes
0 Comments
0
بچه های معماری معنی این حرف #نورمن_فاستر رو خوب میدونن 🔥آموزش های معماری رایگان در کانال تلگرامی آرک تایم
Soooo nice. fallow us in telegram & instagram.📐📐📕
#معماری #معماری_داخلی #معمار #دانشجو #پروژه_دانشجویی #کنکورارشد #آرک_تایم
آموزش های رایگان در پیج تلگرامی گروه معماری آرک تایم
#arktime #archdaily #architectural #architecture #architect

بچه های معماری معنی این حرف #نورمن_فاستر رو خوب میدونن آموزش های معماری رایگان در کانال تلگرامی آرک تایم Soooo nice. fallow us in telegram & instagram. #معماری #معماری_داخلی #معمار #دانشجو #پروژه_دانشجویی #کنکورارشد #آرک_تایم آموزش های رایگان در پیج تلگرامی گروه معماری آرک تایم #arktime #archdaily #architectural #architecture #architect - 2 hours ago

129 Likes
1 Comments
0
Robert Venturi and his wife D.S.Brown...they were both legends against the rules of modernist which tries to extend the principles of unhumanity...
.............................
#architect #architecture #art #architecturephotography #urbanstyle #urban #urbanphotography #design #لایک #view#instalike #views #usa #iran #memari #معماری #معمار #معماری_داخلی #معماری_سبز #ایران #انسانیت #هنر #طراحی #طراح #archi #news #newyork #اخبار #خبر

Robert Venturi and his wife D.S.Brown...they were both legends against the rules of modernist which tries to extend the principles of unhumanity... ............................. #architect #architecture #art #architecturephotography #urbanstyle #urban #urbanphotography #design #لایک #view #instalike #views #usa #iran #memari #معماری #معمار #معماری_داخلی #معماری_سبز #ایران #انسانیت #هنر #طراحی #طراح #archi #news #newyork #اخبار #خبر - 2 hours ago

27 Likes
0 Comments
0
نماینده انحصاری مبلمان مدرن بروتایم در ایران 
تلفن تماس: ٠٦ ٤٦ ٧٧ ٨٨ -٠٢١
تلگرام: t.me/burotimeiran
وب سایت: www.burotime.ir
.
.
.
.
.
#مبلمان 
#مبل_اداری
#مبلمان_مدرن 
#مبلمان_داخلي 
#طراحی_داخلی
#طراحی_دکوراسیون
#طراحی_معماری 
#دكوراسيون
#میز_کنفرانس 
#صندلي_تاشو 
#طراحی_مبلمان
#طراحی_ست_اداری 
#طراحی_مبلمان_اداری
#معماری 
#معمار
#معماری_مدرن 
#معماري_داخلي 
#مبلمان_خاص 
#مبلمان_لوکس_اداری
#architecturedesign 
#interiordesign 
#newdesign 
#modernfurniture 
#officefurniture 
#chair 
#minimal 
#furniture 
#modern
#burotimeiran

نماینده انحصاری مبلمان مدرن بروتایم در ایران تلفن تماس: ٠٦ ٤٦ ٧٧ ٨٨ -٠٢١ تلگرام: t.me/burotimeiran وب سایت: www.burotime.ir . . . . . #مبلمان #مبل_اداری #مبلمان_مدرن #مبلمان_داخلي #طراحی_داخلی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_معماری #دكوراسيون #میز_کنفرانس #صندلي_تاشو #طراحی_مبلمان #طراحی_ست_اداری #طراحی_مبلمان_اداری #معماری #معمار #معماری_مدرن #معماري_داخلي #مبلمان_خاص #مبلمان_لوکس_اداری #architecturedesign #interiordesign #newdesign #modernfurniture #officefurniture #chair #minimal #furniture #modern #burotimeiran - 2 hours ago

33 Likes
2 Comments
0
Ammi.ir
جهت دریافت کامل فایل صوتی به کانال تلگرام مراجعه شود
t.me/Ammi1397
انجمن مفاخر معماری ایران
دویست و هشتاد و هفتمین گفتمان هنر و معماری
" مسابقات معماری "
چهارشنبه ، بیست و چهارم مرداد ماه 1397
موزه هنرهای دینی امام علی (ع)
#انجمن_مفاخر_معماری_ایران #مسابقات_معماری #معماری#معماری_سبز #معماری_داخلی #معماری_سنتی #معمار #موزه

Ammi.ir جهت دریافت کامل فایل صوتی به کانال تلگرام مراجعه شود t.me/Ammi1397 انجمن مفاخر معماری ایران دویست و هشتاد و هفتمین گفتمان هنر و معماری " مسابقات معماری " چهارشنبه ، بیست و چهارم مرداد ماه 1397 موزه هنرهای دینی امام علی (ع) #انجمن_مفاخر_معماری_ایران #مسابقات_معماری #معماری #معماری_سبز #معماری_داخلی #معماری_سنتی #معمار #موزه - 2 hours ago

7 Likes
0 Comments
0
.
#3dsmax #lumion #photoshop
#architecture #belding #stracture 
#arch #home 
#arch_design
#arc_design_studio #architecturephotography #arcdaily
#معماری #معماری_معاصر #معماری_سنتی #معماری_مدرن #معماری_نما #معماری_خارجی #هنر #هنرمندان_ایرانی #هنری #هنرمند #هنرمندان #معمار #معماران #نما #ساختمان #ساختمان_سازی #هویت #ویلا

. #3dsmax #lumion #photoshop #architecture #belding #stracture #arch #home #arch_design #arc_design_studio #architecturephotography #arcdaily #معماری #معماری_معاصر #معماری_سنتی #معماری_مدرن #معماری_نما #معماری_خارجی #هنر #هنرمندان_ایرانی #هنری #هنرمند #هنرمندان #معمار #معماران #نما #ساختمان #ساختمان_سازی #هویت #ویلا - 2 hours ago

23 Likes
3 Comments
0
.
قبه الاصخره اولین بنای جهان با هنر معماری اسلامی است.
.
بسیاری از ما ایرانیان ساختمانی با گنبد طلایی در بیت المقدس را مسجدالاقصی میدانیم که اشتباه فاحشی است.
این مکان قبه الاصخره نام دارد که محل عبادت پیامبر اسلام است و همان طور که از نامش پیداست بر روی صخره ای بنا شده است 
که این صخره در میان ساختمان قبه الاصخره است و 
نزدیک ترین مکان در روی زمین به آسمان است .
مسجد الاقصی در جوار قبه الاصخره است که با گنبد سبز تیره رنگ است و قبله اول مسلمین است .
.
#بیت_المقدس #قبه_الصخره #قبه_الصخرة #مسجد_الاقصی #معماری #معماری_اسلامی #هنر_اسلامی #معمار 
#architecture #architect #art #mosque

. قبه الاصخره اولین بنای جهان با هنر معماری اسلامی است. . بسیاری از ما ایرانیان ساختمانی با گنبد طلایی در بیت المقدس را مسجدالاقصی میدانیم که اشتباه فاحشی است. این مکان قبه الاصخره نام دارد که محل عبادت پیامبر اسلام است و همان طور که از نامش پیداست بر روی صخره ای بنا شده است که این صخره در میان ساختمان قبه الاصخره است و نزدیک ترین مکان در روی زمین به آسمان است . مسجد الاقصی در جوار قبه الاصخره است که با گنبد سبز تیره رنگ است و قبله اول مسلمین است . . #بیت_المقدس #قبه_الصخره #قبه_الصخرة #مسجد_الاقصی #معماری #معماری_اسلامی #هنر_اسلامی #معمار #architecture #architect #art #mosque - 2 hours ago

1 Likes
1 Comments
0
#𝒪𝓂𝒾𝒹𝑀𝑜𝒽𝒶𝓂𝓂𝒶𝒹𝓅𝑜𝓊𝓇
#امید
#اصفهان
🌱
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی
به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی...
1398.1.30
🌺
.
.
.
📷Photo by: @omidmohammadpour
#omidmohammadpour
@isfahan_architecture_magazine
@isfahan_picsart
.
#پل_خواجو #سی_و_سه_پل #زاینده‌رود #زاینده_رود #اصفهانی #اصفهانی_ها #تخفیفات #تخفیفات_اصفهان #عکس #موبایل_گرافی #معماری #معمار #هنر #تاریخ #فرهنگ
#architect #architecture
#khajubridge #isfahanaks #note9 #galaxynote9 #note9plus #iran #picture #art #isfahan

#𝒪𝓂𝒾𝒹𝑀𝑜𝒽𝒶𝓂𝓂𝒶𝒹𝓅𝑜𝓊𝓇 #امید #اصفهان به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی... 1398.1.30 . . . Photo by: @omidmohammadpour #omidmohammadpour @isfahan_architecture_magazine @isfahan_picsart . #پل_خواجو #سی_و_سه_پل #زاینده ‌رود #زاینده_رود #اصفهانی #اصفهانی_ها #تخفیفات #تخفیفات_اصفهان #عکس #موبایل_گرافی #معماری #معمار #هنر #تاریخ #فرهنگ #architect #architecture #khajubridge #isfahanaks #note9 #galaxynote9 #note9plus #iran #picture #art #isfahan - 2 hours ago

111 Likes
3 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.