#فرياد_خاموش

326 posts

دام كباب شدفقط دو ميليون دويست هزار تومن ميگيره😢تو دفتر كارش ميخوابه اخي😒😐
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

دام كباب شدفقط دو ميليون دويست هزار تومن ميگيرهتو دفتر كارش ميخوابه اخي😐 . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 11 hours ago

130 Likes
9 Comments
0
پنجشنبه ۲۹فروردین ۹۸ - وضعیت بهداشتی سیل‌زدگان در خوزستان بسیار اسفبار است. بدلیل استفاده از آب آلوده سیل برای مصارف مختلف مانند استحمام و شستن ظروف و ... احتمال شیوع بیماری‌های پوستی و عفونی زیاد است‌. در آب سیلاب لاشه‌ی دام‌ها متلاشی و نیز فاضلاب قاطی شده است.
. .
#ما_آمده_ايم_تا_توبروي
#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي 
#میدان_میلیونی_در_راه_است

پنجشنبه ۲۹فروردین ۹۸ - وضعیت بهداشتی سیل‌زدگان در خوزستان بسیار اسفبار است. بدلیل استفاده از آب آلوده سیل برای مصارف مختلف مانند استحمام و شستن ظروف و ... احتمال شیوع بیماری‌های پوستی و عفونی زیاد است‌. در آب سیلاب لاشه‌ی دام‌ها متلاشی و نیز فاضلاب قاطی شده است. . . #ما_آمده_ايم_تا_توبروي #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي #میدان_میلیونی_در_راه_است - 12 hours ago

74 Likes
3 Comments
0
هموطن بیدارشو-ورود نیروهای تروریستی گروهک ضد فاطمیون به تایباد و مرزهای شرق کشور 
فرقه حاکم بر ایران، کشور را به لانه تروریستها تبدیل کرده است .
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

هموطن بیدارشو-ورود نیروهای تروریستی گروهک ضد فاطمیون به تایباد و مرزهای شرق کشور فرقه حاکم بر ایران، کشور را به لانه تروریستها تبدیل کرده است . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 17 hours ago

14 Likes
1 Comments
0
بزن مفتخور كثيف رو 😆😆
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

بزن مفتخور كثيف رو . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 18 hours ago

361 Likes
35 Comments
0
"لخت شدن بسیجی تا آخر ببینیذ😂😂
.کوس کش ها همشون کونی هستن شاگردان طوسی 😒
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي"#بیسجیان_بیناموس #سپاهی_تروریست #جمهوری_اسهالی

"لخت شدن بسیجی تا آخر ببینیذ .کوس کش ها همشون کونی هستن شاگردان طوسی . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي "#بیسجیان_بیناموس #سپاهی_تروریست #جمهوری_اسهالی - 21 hours ago

39 Likes
3 Comments
0
لخت شدن بسیجی تا آخر ببینیذ😂😂
.کوس کش ها همشون کونی هستن شاگردان طوسی 😒
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

لخت شدن بسیجی تا آخر ببینیذ .کوس کش ها همشون کونی هستن شاگردان طوسی . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 23 hours ago

168 Likes
41 Comments
0
پول هاي كه در داخل خونه عمر البشير ديكتاتور سودان كشف شده !!!
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

پول هاي كه در داخل خونه عمر البشير ديكتاتور سودان كشف شده !!! . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 23 hours ago

108 Likes
3 Comments
0
كپشن با شما!!😂
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

كپشن با شما!! . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 24 hours ago

195 Likes
32 Comments
0
چك؟🤔🤣علي بايد ممد رو هم تاييد كنه تا بتونه رد بشه😂اينارو از كجا در ميارين؟
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

چك؟🤔🤣علي بايد ممد رو هم تاييد كنه تا بتونه رد بشهاينارو از كجا در ميارين؟ . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 2 days ago

281 Likes
57 Comments
0
دقایقی پیش و بعد از پایان بازی تراکتورسازی تبریز و پیکان ؛ هواداران تراکتور سازی دست به تجمع اعتراضی زدند که با سرکوب یگانهای ضدشورش مواجه شدند!! .
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

دقایقی پیش و بعد از پایان بازی تراکتورسازی تبریز و پیکان ؛ هواداران تراکتور سازی دست به تجمع اعتراضی زدند که با سرکوب یگانهای ضدشورش مواجه شدند!! . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 3 days ago

236 Likes
5 Comments
0
دقایقی پیش و بعد از پایان بازی تراکتورسازی تبریز و پیکان ؛ هواداران تراکتور سازی دست به تجمع اعتراضی زدند که با سرکوب یگانهای ضدشورش مواجه شدند!! .
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

دقایقی پیش و بعد از پایان بازی تراکتورسازی تبریز و پیکان ؛ هواداران تراکتور سازی دست به تجمع اعتراضی زدند که با سرکوب یگانهای ضدشورش مواجه شدند!! . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 3 days ago

717 Likes
15 Comments
0
پنجشنبه ۲۹فروردین ۹۸ - وضعیت بهداشتی سیل‌زدگان در خوزستان بسیار اسفبار است. بدلیل استفاده از آب آلوده سیل برای مصارف مختلف مانند استحمام و شستن ظروف و ... احتمال شیوع بیماری‌های پوستی و عفونی زیاد است‌. در آب سیلاب لاشه‌ی دام‌ها متلاشی و نیز فاضلاب قاطی شده است.
. .

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

پنجشنبه ۲۹فروردین ۹۸ - وضعیت بهداشتی سیل‌زدگان در خوزستان بسیار اسفبار است. بدلیل استفاده از آب آلوده سیل برای مصارف مختلف مانند استحمام و شستن ظروف و ... احتمال شیوع بیماری‌های پوستی و عفونی زیاد است‌. در آب سیلاب لاشه‌ی دام‌ها متلاشی و نیز فاضلاب قاطی شده است. . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 3 days ago

126 Likes
8 Comments
0
اخيرا حسن روحانی طی سخنرانی جديدش اعلام كرد كه آمريكا عقل ندارد چون اگر عقل داشته باشد بايستی در شرايط آمدن سيل يک سال تحريم‌ها را لغو می‌كرد.

پ.ن: ما در پاسخش می‌گوييم چرا در برابر رهبر و سپاه دهانت بسته است.! شايد بايد گفت سيد علی خامنه‌ای اگر عقل داشت از صندوق توسعه ملی (شما بخوانيد صندوق اموال شخصی رهبری) اجازه استفاده برای سيل زدگان را صادر می‌كرد. .

سپاه متجاوز به خاک وطن اگر عقل داشت، نيروهای مزدور و آدم كش خارجی را وارد سرزمينمان نمی‌كرد و یا هنگام زلزله کرمانشاه که تحریم آمریکا وجود نداشت پس چرا با گذشت بیش از یک سال هنوز مردم در چادر و کانکس زندگی می‌کنند؟

در يک كلام بايد گفت، ای كلاهبرداران جمهوری اسلامی دروغ و فريب بس است! شما اگر عقل داشتيد قبل از اينكه مردم شما را به زباله‌دان تاریخ بیندازند کشور و حکومت را به مردم می‌سپردید.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

اخيرا حسن روحانی طی سخنرانی جديدش اعلام كرد كه آمريكا عقل ندارد چون اگر عقل داشته باشد بايستی در شرايط آمدن سيل يک سال تحريم‌ها را لغو می‌كرد. پ.ن: ما در پاسخش می‌گوييم چرا در برابر رهبر و سپاه دهانت بسته است.! شايد بايد گفت سيد علی خامنه‌ای اگر عقل داشت از صندوق توسعه ملی (شما بخوانيد صندوق اموال شخصی رهبری) اجازه استفاده برای سيل زدگان را صادر می‌كرد. . سپاه متجاوز به خاک وطن اگر عقل داشت، نيروهای مزدور و آدم كش خارجی را وارد سرزمينمان نمی‌كرد و یا هنگام زلزله کرمانشاه که تحریم آمریکا وجود نداشت پس چرا با گذشت بیش از یک سال هنوز مردم در چادر و کانکس زندگی می‌کنند؟ در يک كلام بايد گفت، ای كلاهبرداران جمهوری اسلامی دروغ و فريب بس است! شما اگر عقل داشتيد قبل از اينكه مردم شما را به زباله‌دان تاریخ بیندازند کشور و حکومت را به مردم می‌سپردید. . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 3 days ago

870 Likes
266 Comments
0
صدیقی، امام جمعه تهران:

به جهنم که تحریم می‌خواهد تشدید شود

چرا نگرانید؟ مگر قرآن نمی‌خوانید؟ این فرانسه و آن آمریکا خودشان دچار چالش هستند

خداوند با فشارهای بین المللی می‌خواهد امتحانتان کند

هروقت فشارها بیش‌تر می‌شود امید ما برای زایش بیش‌تر می‌شود. مثل درد زایمان است، به ناله در می‌آورد اما امید زایش هست
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

صدیقی، امام جمعه تهران: به جهنم که تحریم می‌خواهد تشدید شود چرا نگرانید؟ مگر قرآن نمی‌خوانید؟ این فرانسه و آن آمریکا خودشان دچار چالش هستند خداوند با فشارهای بین المللی می‌خواهد امتحانتان کند هروقت فشارها بیش‌تر می‌شود امید ما برای زایش بیش‌تر می‌شود. مثل درد زایمان است، به ناله در می‌آورد اما امید زایش هست . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 3 days ago

143 Likes
27 Comments
0
خفه شو مفتخور هر جا شما انگل ها باشين اونجا به بدبختي و تباهي كشيده ميشه !!جز مفتخوري و وراجي چيز ديگه اي هم بلدي پوفيوز😒عامل بدبختي ايران شما كثافت ها هستين!!
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

خفه شو مفتخور هر جا شما انگل ها باشين اونجا به بدبختي و تباهي كشيده ميشه !!جز مفتخوري و وراجي چيز ديگه اي هم بلدي پوفيوزعامل بدبختي ايران شما كثافت ها هستين!! . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 3 days ago

217 Likes
35 Comments
0
ملاشیە اھواز! ھمانطور کە پیشتر گفتە بودیم حزب اللە لبنان ھم وارد کشور شدند. پرچمھای حزب اللە بر روی اتوبوسھای حامل تروریستھای لبنانی دیدە شد.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

ملاشیە اھواز! ھمانطور کە پیشتر گفتە بودیم حزب اللە لبنان ھم وارد کشور شدند. پرچمھای حزب اللە بر روی اتوبوسھای حامل تروریستھای لبنانی دیدە شد. . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 4 days ago

1,970 Likes
293 Comments
0
هموطن بیدارشو-ورود نیروهای تروریستی گروهک ضد فاطمیون به تایباد و مرزهای شرق کشور 
فرقه حاکم بر ایران، کشور را به لانه تروریستها تبدیل کرده است .
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

هموطن بیدارشو-ورود نیروهای تروریستی گروهک ضد فاطمیون به تایباد و مرزهای شرق کشور فرقه حاکم بر ایران، کشور را به لانه تروریستها تبدیل کرده است . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 4 days ago

3,850 Likes
650 Comments
0
ملاشیە اھواز! ھمانطور کە پیشتر گفتە بودیم حزب اللە لبنان ھم وارد کشور شدند. پرچمھای حزب اللە بر روی اتوبوسھای حامل تروریستھای لبنانی دیدە شد.
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

ملاشیە اھواز! ھمانطور کە پیشتر گفتە بودیم حزب اللە لبنان ھم وارد کشور شدند. پرچمھای حزب اللە بر روی اتوبوسھای حامل تروریستھای لبنانی دیدە شد. . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 4 days ago

150 Likes
28 Comments
0
حجابت رو سرت کن کثافت

این روحانی برای «امر به معروف» و «تذکر برای حجاب» در حین رانندگی با ترمزهای مکرر تلاش می کند که موجب تصادف با یک راننده زن گردد و راننده مقصر شناخته شود!
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

حجابت رو سرت کن کثافت این روحانی برای «امر به معروف» و «تذکر برای حجاب» در حین رانندگی با ترمزهای مکرر تلاش می کند که موجب تصادف با یک راننده زن گردد و راننده مقصر شناخته شود! . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 4 days ago

223 Likes
21 Comments
0
صفحە اینستاگرام دروغگوی بزرگ سپاە حسن عباسی کە ٣ درصد طرفدار جمھوری اسلامی او را تئوریسین سپاە می نامند ھم مسدود شد.
‌

قرار است صفحات اینستاگرام، فیسبوک و تویتر تروریست ھای جمھوری اسلامی یکی پس از دیگری بستە شوند.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

صفحە اینستاگرام دروغگوی بزرگ سپاە حسن عباسی کە ٣ درصد طرفدار جمھوری اسلامی او را تئوریسین سپاە می نامند ھم مسدود شد. ‌ قرار است صفحات اینستاگرام، فیسبوک و تویتر تروریست ھای جمھوری اسلامی یکی پس از دیگری بستە شوند. . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 5 days ago

767 Likes
84 Comments
0
اختلاف بين علما😆😆
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

اختلاف بين علما . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 5 days ago

459 Likes
31 Comments
0
جولان موتورسواران بسیج و یگان ویژه در مناطق سیلزده برای ایجاد رعب و وحشت.

خبر ندارند که مردم دیگر از این جوجه بسیجی ها ترسی ندارند و همین روزها موتورهای آنها را به آتش می کشند تا هوس مزدوری برای آخوندهای وطنفروش نکنند
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

جولان موتورسواران بسیج و یگان ویژه در مناطق سیلزده برای ایجاد رعب و وحشت. خبر ندارند که مردم دیگر از این جوجه بسیجی ها ترسی ندارند و همین روزها موتورهای آنها را به آتش می کشند تا هوس مزدوری برای آخوندهای وطنفروش نکنند . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 6 days ago

196 Likes
12 Comments
0
فضولی و مزاحمت یک بسیجی داعشی!!
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

فضولی و مزاحمت یک بسیجی داعشی!! . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 6 days ago

1,922 Likes
340 Comments
0
کاری که صدام نتوانست انجام دهد، سازمان ⁧ تروریستی سپاه پاسداران ⁩ انجام داد. ‏به اهتزاز درآوردن پرچم عراق در میدان آزادی ⁧ تهران ⁩

شهدا رویمان سیاه‌ شد
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

کاری که صدام نتوانست انجام دهد، سازمان ⁧ تروریستی سپاه پاسداران ⁩ انجام داد. ‏به اهتزاز درآوردن پرچم عراق در میدان آزادی ⁧ تهران ⁩ شهدا رویمان سیاه‌ شد . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 7 days ago

1,259 Likes
167 Comments
0
خدا تبريك گفته به حسين 🤣🤣🤣
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

خدا تبريك گفته به حسين 🤣🤣🤣 . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 7 days ago

179 Likes
51 Comments
0
نوع ورودِ تبلیغاتی کاروان حشدالشعبی به خاک بحران‌زده و خستهٔ ایران اتفاقی نیست. برای اغلب نظاره‌گران، این نوع رژه، با کاروانی از وانت-تویوتاهای سفیدرنگ و پرچم‌های برافراشته، یادآور تبلیغاتِ کاروان‌های داعشی است. 
سپاه با وارد کردن شبه‌نظامیان شیعی عراقی نشان داد که لرزه بر اندام سرداران سپاه افتاده است و میدانند که حتی به بدنه سپاه هم نمی توانند اعتماد کنند و دست بدامان نیروهای خارجی شده اند.

باید به حشدالشعبی ها در ایران درسی داد تا دیگر هوس به ایران آمدن نکنند. استفاده از هر ابزاری برای بیرون راندن این گروه تروریستی مجاز بوده و در راستای دفاع از میهن حمایت می شود.
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

نوع ورودِ تبلیغاتی کاروان حشدالشعبی به خاک بحران‌زده و خستهٔ ایران اتفاقی نیست. برای اغلب نظاره‌گران، این نوع رژه، با کاروانی از وانت-تویوتاهای سفیدرنگ و پرچم‌های برافراشته، یادآور تبلیغاتِ کاروان‌های داعشی است. سپاه با وارد کردن شبه‌نظامیان شیعی عراقی نشان داد که لرزه بر اندام سرداران سپاه افتاده است و میدانند که حتی به بدنه سپاه هم نمی توانند اعتماد کنند و دست بدامان نیروهای خارجی شده اند. باید به حشدالشعبی ها در ایران درسی داد تا دیگر هوس به ایران آمدن نکنند. استفاده از هر ابزاری برای بیرون راندن این گروه تروریستی مجاز بوده و در راستای دفاع از میهن حمایت می شود. . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 7 days ago

267 Likes
18 Comments
0
کاری که صدام نتوانست انجام دهد، سازمان ⁧ تروریستی سپاه پاسداران ⁩ انجام داد. ‏به اهتزاز درآوردن پرچم عراق در میدان آزادی ⁧ تهران ⁩

شهدا رویمان سیاه‌ شد
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

کاری که صدام نتوانست انجام دهد، سازمان ⁧ تروریستی سپاه پاسداران ⁩ انجام داد. ‏به اهتزاز درآوردن پرچم عراق در میدان آزادی ⁧ تهران ⁩ شهدا رویمان سیاه‌ شد . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 7 days ago

216 Likes
29 Comments
0
درود بر ارتشي هاي عزيز❤️
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

درود بر ارتشي هاي عزيز️ . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 8 days ago

405 Likes
13 Comments
0
ما کاخ‌نشینان غم سیلاب نداریم»/ تجمع حامیان تروریسم در حمایت از تروریسم؛ اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه استان تهران در حمایت از سپاه در مدرسه علمیه مروی تهران تجمع کردند.

مردم ایران فراموش نمی‌کنند که در اوج استفاده‌ی ایران از مزایای برجام، سپاه با نوشتن جملات نابودی اسرائیل به زبان عبری بر روی موشک‌ها، موجب بر هم خوردن برجام شد و حالا نیز حامیان این تروریسم، با حمایت از آن به چشمان مردم انگشت فرو می‌کنند.

سپاه غارت‌گر ایران و ایرانی است و به عبارت «علی خامنه‌ای»، همه‌کاره‌ی کشور است و تنها راه چاره‌ی آن، بازگشتن درون پادگان‌ها و تعطیلی کلیه تجاوزات خود به مردم ایران و دنیاست.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

ما کاخ‌نشینان غم سیلاب نداریم»/ تجمع حامیان تروریسم در حمایت از تروریسم؛ اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه استان تهران در حمایت از سپاه در مدرسه علمیه مروی تهران تجمع کردند. مردم ایران فراموش نمی‌کنند که در اوج استفاده‌ی ایران از مزایای برجام، سپاه با نوشتن جملات نابودی اسرائیل به زبان عبری بر روی موشک‌ها، موجب بر هم خوردن برجام شد و حالا نیز حامیان این تروریسم، با حمایت از آن به چشمان مردم انگشت فرو می‌کنند. سپاه غارت‌گر ایران و ایرانی است و به عبارت «علی خامنه‌ای»، همه‌کاره‌ی کشور است و تنها راه چاره‌ی آن، بازگشتن درون پادگان‌ها و تعطیلی کلیه تجاوزات خود به مردم ایران و دنیاست. . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 8 days ago

1,891 Likes
144 Comments
0
🔵 ناسنجیده رودخانه‌ها را بستند و مسیر طبیعی سیلابها را منحرف کردند و فاجعه‌ای بزرگ را که این روزها در نقاط مختلف کشور شاهد آن هستیم سبب شدند. در پی این فاجعه، رژیمِ سراپا منفور فرصت یافت تا راه را برای ورود شبه‌نظامیان تروریست تحت فرمانش به خاک میهن‌مان باز کند.

مزدوران حشدالشعبی به ایران آورده شدند فقط به منظور سرکوب ایرانیان؛ سرکوب مردمان مصیبت‌زده و بی‌خانمان خوزستان و لرستان؛ در جایی که ارتش ایران تجهیزات و ماشین‌آلات و نیروی متخصص کافی برای خدمت و کمک‌رسانی به هم‌وطنان‌مان دارد.

میلیون‌ها جوان بیکار با جان و دل آماده‌اند برای بازسازی مناطق سیل‌زده. با نیمی از پولی که از خزانه کشور، بیهوده صرف آشوبگری و تروریست‌پروری در ورای مرزهای ایران می‌شود، می‌توان تمام ویرانی‌ها را از نو ساخت.

ایرانیان برای بازسازی کشورشان به نیروهای تروریست احتیاجی ندارند.

یا هرچه زودتر مزدوران‌تان را از خاک میهن‌ خارج می‌کنید یا مردم ایران، دلیرمردان و شیرزنان خوزستان و لرستان، خود بیرون‌شان می‌کنند. ایران جای نظامی و شبه‌نظامی و ارتش بیگانه نیست.

شاهزاده رضا پهلوی
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

ناسنجیده رودخانه‌ها را بستند و مسیر طبیعی سیلابها را منحرف کردند و فاجعه‌ای بزرگ را که این روزها در نقاط مختلف کشور شاهد آن هستیم سبب شدند. در پی این فاجعه، رژیمِ سراپا منفور فرصت یافت تا راه را برای ورود شبه‌نظامیان تروریست تحت فرمانش به خاک میهن‌مان باز کند. مزدوران حشدالشعبی به ایران آورده شدند فقط به منظور سرکوب ایرانیان؛ سرکوب مردمان مصیبت‌زده و بی‌خانمان خوزستان و لرستان؛ در جایی که ارتش ایران تجهیزات و ماشین‌آلات و نیروی متخصص کافی برای خدمت و کمک‌رسانی به هم‌وطنان‌مان دارد. میلیون‌ها جوان بیکار با جان و دل آماده‌اند برای بازسازی مناطق سیل‌زده. با نیمی از پولی که از خزانه کشور، بیهوده صرف آشوبگری و تروریست‌پروری در ورای مرزهای ایران می‌شود، می‌توان تمام ویرانی‌ها را از نو ساخت. ایرانیان برای بازسازی کشورشان به نیروهای تروریست احتیاجی ندارند. یا هرچه زودتر مزدوران‌تان را از خاک میهن‌ خارج می‌کنید یا مردم ایران، دلیرمردان و شیرزنان خوزستان و لرستان، خود بیرون‌شان می‌کنند. ایران جای نظامی و شبه‌نظامی و ارتش بیگانه نیست. شاهزاده رضا پهلوی . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 8 days ago

713 Likes
38 Comments
0
⭕‍‍دقایقی قبل ورودی شهر دهلران ورود نیروهای حشد الشعبی از مرز دهلران برای سرکوب مردم اهواز در اعتراضات احتمالی .
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

‍‍دقایقی قبل ورودی شهر دهلران ورود نیروهای حشد الشعبی از مرز دهلران برای سرکوب مردم اهواز در اعتراضات احتمالی . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 8 days ago

1,796 Likes
247 Comments
0
حمله وحشيانه يك بسيجي به بهانه امر به معروف !!!
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

حمله وحشيانه يك بسيجي به بهانه امر به معروف !!! . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 9 days ago

907 Likes
73 Comments
0
حمله وحشیانه یک راس گاو هلندی 😐
.
. 
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

حمله وحشیانه یک راس گاو هلندی 😐 . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 10 days ago

157 Likes
5 Comments
0
رادیو بین المللی فرانسه : پمپئو احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را رد نکرد / در جریان جلسه استماع و پرسش و پاسخ در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا رژیم ایران را متهم به داشتن ارتباط با سازمان تروریستی القاعده کرد و احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرد و در این‌باره به نمایندگان کنگره پاسخ روشن و صریحی نداد.
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار#خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

رادیو بین المللی فرانسه : پمپئو احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را رد نکرد / در جریان جلسه استماع و پرسش و پاسخ در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا رژیم ایران را متهم به داشتن ارتباط با سازمان تروریستی القاعده کرد و احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرد و در این‌باره به نمایندگان کنگره پاسخ روشن و صریحی نداد. #مردم  #پلیس  #اتحاد   #خانواده  #فرزندانمان   #هموطن  #حمایت #تهران  #بازار  #ایرانی  #اقتصاد #ایران  #سرکوب  #کسبه  #اقتصاد  #مردم  #امنیت  #اختلاس  #وعده_دروغ  #دلار  #ارز  #تورم  #کودکان_کار #خامنه_ای  #سپاه #دوست  #اسلام  #خانواده  #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 10 days ago

769 Likes
175 Comments
0
🔵 رادیو بین المللی فرانسه : پمپئو احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را رد نکرد / در جریان جلسه استماع و پرسش و پاسخ در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا رژیم ایران را متهم به داشتن ارتباط با سازمان تروریستی القاعده کرد و احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرد و در این‌باره به نمایندگان کنگره پاسخ روشن و صریحی نداد.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

رادیو بین المللی فرانسه : پمپئو احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را رد نکرد / در جریان جلسه استماع و پرسش و پاسخ در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا رژیم ایران را متهم به داشتن ارتباط با سازمان تروریستی القاعده کرد و احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرد و در این‌باره به نمایندگان کنگره پاسخ روشن و صریحی نداد. . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 10 days ago

3,309 Likes
953 Comments
0
چرا باید اینجور بشه 😞😞😞😞
این صدای ضجه های زنی هست در روستای بروایه که همه زندگی و زمین هاش بعد از کلی وام گرفتن زیر آب رفته...
.
.
.
.
.
.

#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

چرا باید اینجور بشه این صدای ضجه های زنی هست در روستای بروایه که همه زندگی و زمین هاش بعد از کلی وام گرفتن زیر آب رفته... . . . . . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 11 days ago

80 Likes
9 Comments
0
فرار معاون مدیر جھاد کشاورزی شوشتر در این شرایط بحرانی از سر خدمت و جلوگیری مردم از این فرار

مردم خوزستان با گروەھای خود مدیریتی بە فکر خود باشند. زیرا نظام فاسد در فکر مردم نیست
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

فرار معاون مدیر جھاد کشاورزی شوشتر در این شرایط بحرانی از سر خدمت و جلوگیری مردم از این فرار مردم خوزستان با گروەھای خود مدیریتی بە فکر خود باشند. زیرا نظام فاسد در فکر مردم نیست . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 11 days ago

5,955 Likes
232 Comments
0
ابراز همدردی با گروه تروریستی⁩ سپاه⁩ ‌پاسداران

رسوایی بزرگ شبکه‌های فارسی زبان؛ در اقدامی عجیب مجریان سه شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی، من و تو و ایران اینترنشنال با موضوع قرار دادن سپاه در ردیف گروه‌های تروریستی، لباس سبز به تن کردند. 
مردم از اقدام این شبکه‌ها در بهت هستند و این کار آنها را درک نمی‌کنند. صراحتا بگویید سپاهی هستید و همه را خلاص کنید!

امیدواریم که بقیه تلویزیون‌های فارسی زبان هم در این اقدام شریک شوند تا ماهیت واقعی خود را هرچه زودتر به مردم ایران نشان بدهند.
. . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

ابراز همدردی با گروه تروریستی⁩ سپاه⁩ ‌پاسداران رسوایی بزرگ شبکه‌های فارسی زبان؛ در اقدامی عجیب مجریان سه شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی، من و تو و ایران اینترنشنال با موضوع قرار دادن سپاه در ردیف گروه‌های تروریستی، لباس سبز به تن کردند. مردم از اقدام این شبکه‌ها در بهت هستند و این کار آنها را درک نمی‌کنند. صراحتا بگویید سپاهی هستید و همه را خلاص کنید! امیدواریم که بقیه تلویزیون‌های فارسی زبان هم در این اقدام شریک شوند تا ماهیت واقعی خود را هرچه زودتر به مردم ایران نشان بدهند. . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 12 days ago

1,433 Likes
118 Comments
0
حوادث- ۱۱ واحد مسکونی و تجاری در آبادان به آتش کشیده شدند.

پس از کشف جنازه یک نفر در محل دفن زباله این شهر، بین دو خانواده درگیری رخ می‌دهد و در نتیجه آن هفت واحد مسکونی و چهار مغازه (دکه) در آبادان تا ظهر روز سه شنبه در نقاط مختلف این شهر به آتش کشیده شد.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

حوادث- ۱۱ واحد مسکونی و تجاری در آبادان به آتش کشیده شدند. پس از کشف جنازه یک نفر در محل دفن زباله این شهر، بین دو خانواده درگیری رخ می‌دهد و در نتیجه آن هفت واحد مسکونی و چهار مغازه (دکه) در آبادان تا ظهر روز سه شنبه در نقاط مختلف این شهر به آتش کشیده شد. . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 13 days ago

602 Likes
3 Comments
0
خیلی ها گفتن وضعیت خوزستان مثل جاهای دیگه هست یا بهتره!

گفتم این ویدئو رو موقت بزارم که ببینید.
فکر میکنید اوضاع بهتره چون اطلاع رسانی نمیشه.
چون سیل هم تو اون منطقه داره مثل چیزای دیگه فراموش میشه...
این صدای ضجه های زنی هست در روستای بروایه که همه زندگی و زمین هاش بعد از کلی وام گرفتن زیر آب رفته...
ویدئو رو منتشر کنید تا صدای این مردم به گوش همه برسه .
.
خوزستان استانی که ثروتش ملی و مشکلاتش استانیست!
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

خیلی ها گفتن وضعیت خوزستان مثل جاهای دیگه هست یا بهتره! گفتم این ویدئو رو موقت بزارم که ببینید. فکر میکنید اوضاع بهتره چون اطلاع رسانی نمیشه. چون سیل هم تو اون منطقه داره مثل چیزای دیگه فراموش میشه... این صدای ضجه های زنی هست در روستای بروایه که همه زندگی و زمین هاش بعد از کلی وام گرفتن زیر آب رفته... ویدئو رو منتشر کنید تا صدای این مردم به گوش همه برسه . . خوزستان استانی که ثروتش ملی و مشکلاتش استانیست! . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 13 days ago

13,901 Likes
988 Comments
0
⭕‍‍یکشنبه ۱۸ فروردین‌ ٩٨؛ باز شدن سد رودبار، در شهرستان الیگودرز، استان لرستان
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

‍‍یکشنبه ۱۸ فروردین‌ ٩٨؛ باز شدن سد رودبار، در شهرستان الیگودرز، استان لرستان . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 13 days ago

2,304 Likes
41 Comments
0

16 days ago

47 Likes
6 Comments
0
ساندیسخوران پلدختری در برابر «حسین اشتری» فرمانده ناجا: با اینکه هنوز کسی به کمک‌مان نیامده و آب و نان نداریم اما همچنان «مرگ بر آمریکا و اسرائیل»

پ.ن: در هر قشری ماله‌مال حکومت هست، در سیل‌زدگان نیز هست.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

ساندیسخوران پلدختری در برابر «حسین اشتری» فرمانده ناجا: با اینکه هنوز کسی به کمک‌مان نیامده و آب و نان نداریم اما همچنان «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» پ.ن: در هر قشری ماله‌مال حکومت هست، در سیل‌زدگان نیز هست. . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 17 days ago

2,392 Likes
1,062 Comments
0
فوري سيل در دروازه قران شيراز. .
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

فوري سيل در دروازه قران شيراز. . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 28 days ago

73 Likes
2 Comments
0
______________________ #پست_موقت .
ميخواهم بدانم اگر اعلام كرده بودند امروز در دروازه قرآن شيراز مراسم رقص و پايكوبي و شادي مردم برپاست غير ازين بود كه در كمتر از يك ساعت نيروهاي ضد شورش و گارد ويژه و سپاه و بسيج و گاها حتي ارتش اعزام ميشد كه مبادا اسلام خط و خش بردارد؟؟! اكنون غير از چند مردم عادي كه خود در حاشيه ي خيابان گير افتاده اند و شاهد از دست رفتن مالشان و مرگ و مصيبت هم وطنانشان هستند نيروي كمكي ديگري به چشمتان ميخورد؟؟! دريغ از يك آمبولانس، دريغ از يك ماشين آتش نشاني.
ملالي نيست... عيد است و دولت تعطيل!
اينكه اساسا تبديل دروازه قران به بزرگراه تصميم غلط و بدون پژوهشي بوده هم به كنار، چرا كه اين نخستين بار نيست كه تصميمات بدون فكر توسط نامتخصصين تصويب و اجرا ميشود درين مرز و بوم...
و اما نكات جالب و تاسف بارتر ماجرا:
دروازه قرآن شيراز اصلي ترين مسير ورودي و خروجي شيراز و از مهمترين پاتوق هاي اسكان و تفريح مسافران نوروزي ست. اغلب ماشينهايي كه اب برد متعلق بود به مسافران نوروزيي كه با بضاعت كمشان بار و بنه ي سفر بستند و از شهرهاي اطراف به شيراز امدند تا فرزندانشان انشاي تعطيلات عيد را چگونه گذرانديدشان سپيد نباشد... اما همين دروازه قران در روزها و اعياد باستاني خاص از جمله روز بزرگداشت "كوروش" كاملا مسدود است. كه مبادا مردم به ويرانه هاي تخت جمشيد و پاسارگاد سري بزنند!!! منظور من از مسدود ، وجود ايست هاي متعدد بازرسي نيست!!! كاملا مسدود و غير قابل تردد! سوال من اينست كه سخت بود و ناممكن؟؟ كه پيش ازانكه دير شود با صرف نيروي كافي اين مسيرها را مسدود ميكرديد و جلوي اين فاجعه ي مرگبار را ميگرفتيد؟؟؟ آيا يكي از وظايف ستاد مديريت بحران در اين مواقع اطلاع رساني به موقع و مسدود كردن راهها و بازگرداندن مسافران پيش از دير شدن نيست؟!
نه البته كه نيست... وظيفه ي رئيس ستاد مديريت بحران؛ امضاي تفاهمنامه با حوزه ي علميه ي قم است براي كاهش بلاياي طبيعي!! ننگ بر اين خرافه پرستي.
به قول #سيدعلي_صالحي با تحريف ضمير:
گاهی واقعا خیال می کنم

روی دست خدا مانده ايم

خسته اش کرده ايم

راهی نیست

باید چمدانمان را ببنديم

راه بیفتيم...برويم

ومی رويم

اما به درگاه نرسیده از خود می پرسيم

کجا...؟! کجا را داريم٫ کجا برويم؟

#ياسمان_نوشت 
#سيل_شيراز
#دروازه_قرآن
#خوابزدگان

______________________ #پست_موقت . ميخواهم بدانم اگر اعلام كرده بودند امروز در دروازه قرآن شيراز مراسم رقص و پايكوبي و شادي مردم برپاست غير ازين بود كه در كمتر از يك ساعت نيروهاي ضد شورش و گارد ويژه و سپاه و بسيج و گاها حتي ارتش اعزام ميشد كه مبادا اسلام خط و خش بردارد؟؟! اكنون غير از چند مردم عادي كه خود در حاشيه ي خيابان گير افتاده اند و شاهد از دست رفتن مالشان و مرگ و مصيبت هم وطنانشان هستند نيروي كمكي ديگري به چشمتان ميخورد؟؟! دريغ از يك آمبولانس، دريغ از يك ماشين آتش نشاني. ملالي نيست... عيد است و دولت تعطيل! اينكه اساسا تبديل دروازه قران به بزرگراه تصميم غلط و بدون پژوهشي بوده هم به كنار، چرا كه اين نخستين بار نيست كه تصميمات بدون فكر توسط نامتخصصين تصويب و اجرا ميشود درين مرز و بوم... و اما نكات جالب و تاسف بارتر ماجرا: دروازه قرآن شيراز اصلي ترين مسير ورودي و خروجي شيراز و از مهمترين پاتوق هاي اسكان و تفريح مسافران نوروزي ست. اغلب ماشينهايي كه اب برد متعلق بود به مسافران نوروزيي كه با بضاعت كمشان بار و بنه ي سفر بستند و از شهرهاي اطراف به شيراز امدند تا فرزندانشان انشاي تعطيلات عيد را چگونه گذرانديدشان سپيد نباشد... اما همين دروازه قران در روزها و اعياد باستاني خاص از جمله روز بزرگداشت "كوروش" كاملا مسدود است. كه مبادا مردم به ويرانه هاي تخت جمشيد و پاسارگاد سري بزنند!!! منظور من از مسدود ، وجود ايست هاي متعدد بازرسي نيست!!! كاملا مسدود و غير قابل تردد! سوال من اينست كه سخت بود و ناممكن؟؟ كه پيش ازانكه دير شود با صرف نيروي كافي اين مسيرها را مسدود ميكرديد و جلوي اين فاجعه ي مرگبار را ميگرفتيد؟؟؟ آيا يكي از وظايف ستاد مديريت بحران در اين مواقع اطلاع رساني به موقع و مسدود كردن راهها و بازگرداندن مسافران پيش از دير شدن نيست؟! نه البته كه نيست... وظيفه ي رئيس ستاد مديريت بحران؛ امضاي تفاهمنامه با حوزه ي علميه ي قم است براي كاهش بلاياي طبيعي!! ننگ بر اين خرافه پرستي. به قول #سيدعلي_صالحي با تحريف ضمير: گاهی واقعا خیال می کنم روی دست خدا مانده ايم خسته اش کرده ايم راهی نیست باید چمدانمان را ببنديم راه بیفتيم...برويم ومی رويم اما به درگاه نرسیده از خود می پرسيم کجا...؟! کجا را داريم٫ کجا برويم؟ #ياسمان_نوشت #سيل_شيراز #دروازه_قرآن #خوابزدگان - 28 days ago

772 Likes
57 Comments
0
فوري سيل در دروازه قران شيراز. .
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

فوري سيل در دروازه قران شيراز. . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 28 days ago

850 Likes
38 Comments
0
در داخل کشور پیاز دوازده هزار تومان فروخته می شود، درحالی که به کمترین قیمت به عراق صادر میکنند
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

در داخل کشور پیاز دوازده هزار تومان فروخته می شود، درحالی که به کمترین قیمت به عراق صادر میکنند . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 29 days ago

6,087 Likes
1,076 Comments
0
فوری

حمله نیروی انتظامی در لباس ناجا متفرق کردن مردم با شلیک و تیراندازی هوایی مانع برگزاری مراسم چهارشنبە سوری در دیواندره شدند.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

فوری حمله نیروی انتظامی در لباس ناجا متفرق کردن مردم با شلیک و تیراندازی هوایی مانع برگزاری مراسم چهارشنبە سوری در دیواندره شدند. . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 1 month ago

776 Likes
14 Comments
0
فوری

حمله نیروی انتظامی در لباس ناجا متفرق کردن مردم با شلیک و تیراندازی هوایی مانع برگزاری مراسم چهارشنبە سوری در دیواندره شدند.
.
. 
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

فوری حمله نیروی انتظامی در لباس ناجا متفرق کردن مردم با شلیک و تیراندازی هوایی مانع برگزاری مراسم چهارشنبە سوری در دیواندره شدند. . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 1 month ago

178 Likes
3 Comments
0
فرياد خاموش...
سكوت سرشار از ناگفته هاست...
.
.
.
.
.
#سكوت #فرياد #فرياد_خاموش #ax #aks #instagram #insta #instagood #pic #pictures #photography #photo #photoshoot #bnw #bnwphotography #blackandwhite#ir_dailyshots

فرياد خاموش... سكوت سرشار از ناگفته هاست... . . . . . #سكوت #فرياد #فرياد_خاموش #ax #aks #instagram #insta #instagood #pic #pictures #photography #photo #photoshoot #bnw #bnwphotography #blackandwhite #ir_dailyshots - 1 month ago

193 Likes
7 Comments
0
درگيري در غزه
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

درگيري در غزه . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 1 month ago

517 Likes
15 Comments
0
انسان هاي قوي هر چه بيرونشان ساكت تر باشد فرياد درونشان بيشتر است 🖤🦋🥀

انسان هاي قوي هر چه بيرونشان ساكت تر باشد فرياد درونشان بيشتر است 🖤🦋🥀 - 1 month ago

400 Likes
0 Comments
0
احمد کسروی تبریزی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به همراه منشی‌اش سید محمد تقی حدادپور به ضرب گلوله و ۲۷ ضربه چاقو توسط آخوندهای تروریست «فدائیان اسلام» که بنیانگذار و رهبر تشکیلات این گروه آخوند‌ داعشی سید مجتبی نواب صفوی بود، به طرز فجیع ترور شد. .

این تروریست‌های جانی همواره در گفته‌های خود به تکه تکه کردن این افراد روشنفکر افتخار می‌کنند.

حمایت مراجع بزرگ شیعه از قاتلان و کُنش دولت، سکوت جامعه روشن‌فکری ایران و در پی آن آزاد شدن قاتلان احمد کسروی و منشی‌اش حدادپور، در پی حکم یک دادگاه نمایشی، 
یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است.

#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

احمد کسروی تبریزی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به همراه منشی‌اش سید محمد تقی حدادپور به ضرب گلوله و ۲۷ ضربه چاقو توسط آخوندهای تروریست «فدائیان اسلام» که بنیانگذار و رهبر تشکیلات این گروه آخوند‌ داعشی سید مجتبی نواب صفوی بود، به طرز فجیع ترور شد. . این تروریست‌های جانی همواره در گفته‌های خود به تکه تکه کردن این افراد روشنفکر افتخار می‌کنند. حمایت مراجع بزرگ شیعه از قاتلان و کُنش دولت، سکوت جامعه روشن‌فکری ایران و در پی آن آزاد شدن قاتلان احمد کسروی و منشی‌اش حدادپور، در پی حکم یک دادگاه نمایشی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 1 month ago

182 Likes
12 Comments
0
پرزیدنت ترامپ «وضعیت اضطراری ملی» علیه جمهوری اسلامی ایران را تا ۲۰۲۰ تمدید کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه شنبه، وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

پرزیدنت ترامپ «وضعیت اضطراری ملی» علیه جمهوری اسلامی ایران را تا ۲۰۲۰ تمدید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه شنبه، وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 1 month ago

1,639 Likes
132 Comments
0
آیینه تمام قد از دستاورد چهل ساله مسئولین رژیم آخوندی

ساشاسبحانی، فقط نمونه کوچکی از انگل زاده هایی است که مانند پدران مفت خور شان پول و ثروت مردم ایران را به چپاول میبرند و ما همچنان سکوت کرده ایم و در صف های طولانی دنبال یک تکه گوشت هستیم.
.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

آیینه تمام قد از دستاورد چهل ساله مسئولین رژیم آخوندی ساشاسبحانی، فقط نمونه کوچکی از انگل زاده هایی است که مانند پدران مفت خور شان پول و ثروت مردم ایران را به چپاول میبرند و ما همچنان سکوت کرده ایم و در صف های طولانی دنبال یک تکه گوشت هستیم. . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 1 month ago

2,117 Likes
692 Comments
0
🔴 فیلم درگیری در "مجلس" ⬅بالا گرفتن اختلافات جناحی در جلسه علنی مجلس بر سر دیدار نمایندگان اصلاح‌طلب با خاتمی
.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

فیلم درگیری در "مجلس" بالا گرفتن اختلافات جناحی در جلسه علنی مجلس بر سر دیدار نمایندگان اصلاح‌طلب با خاتمی . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 1 month ago

3,598 Likes
344 Comments
0
احمد کسروی تبریزی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به همراه منشی‌اش سید محمد تقی حدادپور به ضرب گلوله و ۲۷ ضربه چاقو توسط آخوندهای تروریست «فدائیان اسلام» که بنیانگذار و رهبر تشکیلات این گروه آخوند‌ داعشی سید مجتبی نواب صفوی بود، به طرز فجیع ترور شد. .

این تروریست‌های جانی همواره در گفته‌های خود به تکه تکه کردن این افراد روشنفکر افتخار می‌کنند.

حمایت مراجع بزرگ شیعه از قاتلان و کُنش دولت، سکوت جامعه روشن‌فکری ایران و در پی آن آزاد شدن قاتلان احمد کسروی و منشی‌اش حدادپور، در پی حکم یک دادگاه نمایشی، 
یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است.
.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

احمد کسروی تبریزی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به همراه منشی‌اش سید محمد تقی حدادپور به ضرب گلوله و ۲۷ ضربه چاقو توسط آخوندهای تروریست «فدائیان اسلام» که بنیانگذار و رهبر تشکیلات این گروه آخوند‌ داعشی سید مجتبی نواب صفوی بود، به طرز فجیع ترور شد. . این تروریست‌های جانی همواره در گفته‌های خود به تکه تکه کردن این افراد روشنفکر افتخار می‌کنند. حمایت مراجع بزرگ شیعه از قاتلان و کُنش دولت، سکوت جامعه روشن‌فکری ایران و در پی آن آزاد شدن قاتلان احمد کسروی و منشی‌اش حدادپور، در پی حکم یک دادگاه نمایشی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 1 month ago

3,146 Likes
360 Comments
0
طنز تلخ
.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

طنز تلخ . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 1 month ago

2,367 Likes
98 Comments
0
🔴 مایک پمپئو: آمریکا برای مردم ایران احترام زیادی قائل است؛ شنیدن مستقیم نظرات آنها مهم است
.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

مایک پمپئو: آمریکا برای مردم ایران احترام زیادی قائل است؛ شنیدن مستقیم نظرات آنها مهم است . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

737 Likes
29 Comments
0
.
تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت فولاد مبارکه اصفهان
.
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز
.
حقوق بازنشسته زیر عباست امروز
.
اصفهان 15 اسفند
.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

. تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت فولاد مبارکه اصفهان . عزا عزاست امروز روز عزاست امروز . حقوق بازنشسته زیر عباست امروز . اصفهان 15 اسفند . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

1,310 Likes
51 Comments
0
تهديد با اسلحه توسط گشت ارشاد😡
.
.
.
.
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

تهديد با اسلحه توسط گشت ارشاد . . . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

145 Likes
11 Comments
0
😆😆😆😆😆
.
. .
.
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

. . . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

139 Likes
39 Comments
0
امروز - ضرب و شتم یک دستفروش زحمتکش توسط ماموران و اراذل و اوباش سد معبر شهرداری شهرستان سبزوار 
اراذل و اوباش شهرداری که بسیاری از آنها، نیروهای بازیافتی بسیج و سپاه و در استخدام شهرداری میباشند را شناسایی و معرفی کنید
.
. . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

امروز - ضرب و شتم یک دستفروش زحمتکش توسط ماموران و اراذل و اوباش سد معبر شهرداری شهرستان سبزوار اراذل و اوباش شهرداری که بسیاری از آنها، نیروهای بازیافتی بسیج و سپاه و در استخدام شهرداری میباشند را شناسایی و معرفی کنید . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

263 Likes
1 Comments
0
امروز - ضرب و شتم یک دستفروش زحمتکش توسط ماموران و اراذل و اوباش سد معبر شهرداری شهرستان سبزوار 
اراذل و اوباش شهرداری که بسیاری از آنها، نیروهای بازیافتی بسیج و سپاه و در استخدام شهرداری میباشند را شناسایی و معرفی کنید
.
. . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

امروز - ضرب و شتم یک دستفروش زحمتکش توسط ماموران و اراذل و اوباش سد معبر شهرداری شهرستان سبزوار اراذل و اوباش شهرداری که بسیاری از آنها، نیروهای بازیافتی بسیج و سپاه و در استخدام شهرداری میباشند را شناسایی و معرفی کنید . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

2,105 Likes
155 Comments
0
😂😂
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

. . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

120 Likes
25 Comments
0
خامنه‌ای:‌ نشاط یعنی شبانه‌روزی کار کردن برای آخوندها
بعضی خیال می‌کنند که نشاط یعنی رقاصی؛ که فلان برنامه موسیقی را در تئاتر یا تلویزیون بگذاریم تا مردم نشاط پیدا کنند! .
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

خامنه‌ای:‌ نشاط یعنی شبانه‌روزی کار کردن برای آخوندها بعضی خیال می‌کنند که نشاط یعنی رقاصی؛ که فلان برنامه موسیقی را در تئاتر یا تلویزیون بگذاریم تا مردم نشاط پیدا کنند! . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

1,068 Likes
285 Comments
0
ظریف به فعالیت‌های خود به عنوان وزیر امور خارجه بازگشت 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه 27 فوریه پس از مخالفت حسن روحانی رئیس‌جمهوری با استعفایش، به فعالیت‌های معمول خود به عنوان وزیر امور خارجه بازگشت و در مراسم استقبال از نخست‌وزیر ارمنستان شرکت کرد. .
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

ظریف به فعالیت‌های خود به عنوان وزیر امور خارجه بازگشت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه 27 فوریه پس از مخالفت حسن روحانی رئیس‌جمهوری با استعفایش، به فعالیت‌های معمول خود به عنوان وزیر امور خارجه بازگشت و در مراسم استقبال از نخست‌وزیر ارمنستان شرکت کرد. . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

772 Likes
61 Comments
0
بنیامین نتانیاهو : روز چهارشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهم کرد. با ایشان درباره رویدادهای منطقه و خشونت‌های رژیم ایران صحبت خواهم کرد.
.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

بنیامین نتانیاهو : روز چهارشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهم کرد. با ایشان درباره رویدادهای منطقه و خشونت‌های رژیم ایران صحبت خواهم کرد. . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

1,084 Likes
82 Comments
0
دست دادن علی خامنه‎ ای با دست راست

در دیدار با بشار اسد سوژه شبکه‎های اجتماعی شده است!
.
.
. پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋🌹__________👇👇👇
@eshgh__iran
@tanz_talkh_siyasi2
@faryad_e_khamoosh.ir
@faryad_e_khamoosh.ir
. .
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

دست دادن علی خامنه‎ ای با دست راست در دیدار با بشار اسد سوژه شبکه‎های اجتماعی شده است! . . . پیج هاي زير راحمایت کنیدسپاس🦋__________ @eshgh__iran @tanz_talkh_siyasi2 @faryad_e_khamoosh.ir @faryad_e_khamoosh.ir . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

1,413 Likes
113 Comments
0
همین یک صحنه کافیست شما متوجه بشید که دیگر کشور به اسم ایران وجود ندارد انجا سرزمین مسلمانان است
.
.
.
.
#مردم #پلیس #اتحاد 
#خانواده #فرزندانمان 
#هموطن #حمایت
#تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد
#ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه
#دوست #اسلام #خانواده #آینده#فرياد_خاموش#طنز_تلخ_سياسي

همین یک صحنه کافیست شما متوجه بشید که دیگر کشور به اسم ایران وجود ندارد انجا سرزمین مسلمانان است . . . . #مردم #پلیس #اتحاد #خانواده #فرزندانمان #هموطن #حمایت #تهران #بازار #ایرانی #اقتصاد #ایران #سرکوب #کسبه #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #وعده_دروغ #دلار #ارز #تورم #کودکان_کار #خامنه_ای #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #آینده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي - 2 months ago

155 Likes
2 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.