#فال_شبانه

4,711 posts

فال تاروت روزانه زمستان
لطفا برای دوستانتان بفرستید
تفسیر.فال.رایگان

تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید
@tafsir.fal.rayegan
.
 #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه #تاروت #قهوه #فال #فال_کلی #فال_ازدواج

فال تاروت روزانه زمستان لطفا برای دوستانتان بفرستید تفسیر.فال.رایگان تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید @tafsir.fal.rayegan . #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه #تاروت #قهوه #فال #فال_کلی #فال_ازدواج - 8 hours ago

4 Likes
0 Comments
0
فال تاروت روزانه پاییز
لطفا برای دوستانتان بفرستید
تفسیر.فال.رایگان

تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید
@tafsir.fal.rayegan
.
 #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه #تاروت #قهوه #فال #فال_کلی #فال_ازدواج

فال تاروت روزانه پاییز لطفا برای دوستانتان بفرستید تفسیر.فال.رایگان تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید @tafsir.fal.rayegan . #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه #تاروت #قهوه #فال #فال_کلی #فال_ازدواج - 9 hours ago

3 Likes
0 Comments
0
فال تاروت روزانه تابستان
لطفا برای دوستانتان بفرستید
تفسیر.فال.رایگان

تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید
@tafsir.fal.rayegan
.
 #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه #تاروت #قهوه #فال #فال_کلی #فال_ازدواج

فال تاروت روزانه تابستان لطفا برای دوستانتان بفرستید تفسیر.فال.رایگان تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید @tafsir.fal.rayegan . #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه #تاروت #قهوه #فال #فال_کلی #فال_ازدواج - 9 hours ago

3 Likes
0 Comments
0
فال تاروت روزانه بهار
لطفا برای دوستانتان بفرستید
تفسیر.فال.رایگان

تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید
@tafsir.fal.rayegan
.
 #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه #تاروت #قهوه #فال #فال_کلی #فال_ازدواج

فال تاروت روزانه بهار لطفا برای دوستانتان بفرستید تفسیر.فال.رایگان تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید @tafsir.fal.rayegan . #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه #تاروت #قهوه #فال #فال_کلی #فال_ازدواج - 9 hours ago

6 Likes
0 Comments
0
•┄┅🌒 متولد مهر ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 56%
🔸 ستاره شما 137 درجه جنوبی
🔸کاری را که می خواهید انجام بدهید پنهان کنید. کار را هر چند کوچک است بزرگ بدانید، خیال پردازی را کنار بگذارید و وقت را غنیمت شمارید تا صاحب مقام و منزلت شوید. روزگار تنگدستی به پایان رسیده و زمان آسایش است. عمرتان طولانی است وضعیت فعلی تان تغییر می کند.. يك عدد سيب قبل از خواب بخوريد.. •┄┅🌒 متولد آبان ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 58%
🔸 ستاره شما 165 درجه جنوبی
🔸سفر در پيش داري ، خودتان را براي مسافرتي هيجان انگيز آماده كن. از خوردن موادي كه طبع گرم دارند بيشتر مصرف كنيد. •┄┅🌒 متولد آذر ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 52%
🔸 ستاره شما 152 درجه جنوبی
🔸از ديگران كم تر عيب جويي كن، بيشتر مثبت انديش باش. قبل از خواب شير ميل كن. •┄┅🌒 متولد دی ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 91%
🔸 ستاره شما 118 درجه شمالی
🔸در زندگي با افراد خانواده بيشتر باشيد، برايشان وقت بزاريد. امشب زودتر استراحت كن. •┄┅🌒 متولد بهمن ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 73%
🔸 ستاره شما 150 درجه شمالی
🔸خوابي خواهيد ديد كه تعبيرش بستگي به برداشت شما دارد، به خير تعبير كنيد. براي اينكه حافظه خوبي داشته باشي هر صبح ٢١ عدد مويز بخور. •┄┅🌒 متولد اسفند ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 88%
🔸 ستاره شما 173 درجه شمالی
🔸با ورزش ميتوانيد كمي از دغدغه هاي زندگي راحت شويد. سبزيجات بيشتر مصرف كن.
🆔 @tarotriderwaite6
#tarotriderwaite6
‎#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی .

•┄┅🌒 متولد مهر ┅┄• 🔸سطح انرژي کلی شما: 56% 🔸 ستاره شما 137 درجه جنوبی 🔸کاری را که می خواهید انجام بدهید پنهان کنید. کار را هر چند کوچک است بزرگ بدانید، خیال پردازی را کنار بگذارید و وقت را غنیمت شمارید تا صاحب مقام و منزلت شوید. روزگار تنگدستی به پایان رسیده و زمان آسایش است. عمرتان طولانی است وضعیت فعلی تان تغییر می کند.. يك عدد سيب قبل از خواب بخوريد.. •┄┅🌒 متولد آبان ┅┄• 🔸سطح انرژي کلی شما: 58% 🔸 ستاره شما 165 درجه جنوبی 🔸سفر در پيش داري ، خودتان را براي مسافرتي هيجان انگيز آماده كن. از خوردن موادي كه طبع گرم دارند بيشتر مصرف كنيد. •┄┅🌒 متولد آذر ┅┄• 🔸سطح انرژي کلی شما: 52% 🔸 ستاره شما 152 درجه جنوبی 🔸از ديگران كم تر عيب جويي كن، بيشتر مثبت انديش باش. قبل از خواب شير ميل كن. •┄┅🌒 متولد دی ┅┄• 🔸سطح انرژي کلی شما: 91% 🔸 ستاره شما 118 درجه شمالی 🔸در زندگي با افراد خانواده بيشتر باشيد، برايشان وقت بزاريد. امشب زودتر استراحت كن. •┄┅🌒 متولد بهمن ┅┄• 🔸سطح انرژي کلی شما: 73% 🔸 ستاره شما 150 درجه شمالی 🔸خوابي خواهيد ديد كه تعبيرش بستگي به برداشت شما دارد، به خير تعبير كنيد. براي اينكه حافظه خوبي داشته باشي هر صبح ٢١ عدد مويز بخور. •┄┅🌒 متولد اسفند ┅┄• 🔸سطح انرژي کلی شما: 88% 🔸 ستاره شما 173 درجه شمالی 🔸با ورزش ميتوانيد كمي از دغدغه هاي زندگي راحت شويد. سبزيجات بيشتر مصرف كن. 🆔 @tarotriderwaite6 #tarotriderwaite6#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی . - 9 hours ago

785 Likes
1 Comments
0
‍💢 فال #شبانه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ •┄┅🌒 متولد فروردین ┅┄•
🔸سطح انرژی کلی شما: 50%
🔸 ستاره شما 60 درجه جنوبی
🔸خطري بر سر راه شما قرار دارد ، احتياط كنيد. قبل خواب آب خنك بنوش. •┄┅🌒 متولد اردیبهشت ┅┄•
🔸سطح انرژی کلی شما: 89%
🔸 ستاره شما 54 درجه جنوبی
🔸از دوستتان سر حرفي رنجيده خاطر ميشويد. در ميان وعده هاي خود از مَويز براي تقويت حافظه استفاده كن. •┄┅🌒 متولد خرداد ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 87%
🔸 ستاره شما 48 درجه شمالی
🔸در راهي كي قدم ميگذاري به نفع شما نيست. لبنيات پر چرب را استفاده نكنيد.. •┄┅🌒 متولد تیر ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 68%
🔸 ستاره شما 156 درجه جنوبی
🔸با يكي از دوستان قديم خود ديداري ميكنيد،خيلي احساسي برخورد نكنيد. مواد نشاسته دار را به مقدار مناسب مصرف كن. •┄┅🌒 متولد مرداد ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 58%
🔸 ستاره شما 148 درجه شمالی
🔸بیش از این طمع نکن چون حریفان از تو پیشی می گیرند. بر مبنای هوی و هوس کاری را انجام نده چون عاقبت خوشی در پی ندارد. آن مرادی که مدت هاست دنبالش می گردی به زودی خواهی یافت. انسانیت و شرف خود را در گرو این کار نگذار.. مصرف ادويه هاي تند براي متولدين اين ماه ها توصيه نمي شود.. •┄┅🌒 متولد شهریور ┅┄•
🔸سطح انرژي کلی شما: 60%
🔸 ستاره شما 105 درجه جنوبی
🔸بيشتر سعي كنيد در جمع هاي دوستانه شركت كنيد. دارچين و دمنوش هايي كه حاوي دارچين هستند، بهترين خوراكي براي اين دسته از افراد است..
#tarotriderwaite6
‎#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی .

‍💢 فال #شبانه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ •┄┅🌒 متولد فروردین ┅┄• 🔸سطح انرژی کلی شما: 50% 🔸 ستاره شما 60 درجه جنوبی 🔸خطري بر سر راه شما قرار دارد ، احتياط كنيد. قبل خواب آب خنك بنوش. •┄┅🌒 متولد اردیبهشت ┅┄• 🔸سطح انرژی کلی شما: 89% 🔸 ستاره شما 54 درجه جنوبی 🔸از دوستتان سر حرفي رنجيده خاطر ميشويد. در ميان وعده هاي خود از مَويز براي تقويت حافظه استفاده كن. •┄┅🌒 متولد خرداد ┅┄• 🔸سطح انرژي کلی شما: 87% 🔸 ستاره شما 48 درجه شمالی 🔸در راهي كي قدم ميگذاري به نفع شما نيست. لبنيات پر چرب را استفاده نكنيد.. •┄┅🌒 متولد تیر ┅┄• 🔸سطح انرژي کلی شما: 68% 🔸 ستاره شما 156 درجه جنوبی 🔸با يكي از دوستان قديم خود ديداري ميكنيد،خيلي احساسي برخورد نكنيد. مواد نشاسته دار را به مقدار مناسب مصرف كن. •┄┅🌒 متولد مرداد ┅┄• 🔸سطح انرژي کلی شما: 58% 🔸 ستاره شما 148 درجه شمالی 🔸بیش از این طمع نکن چون حریفان از تو پیشی می گیرند. بر مبنای هوی و هوس کاری را انجام نده چون عاقبت خوشی در پی ندارد. آن مرادی که مدت هاست دنبالش می گردی به زودی خواهی یافت. انسانیت و شرف خود را در گرو این کار نگذار.. مصرف ادويه هاي تند براي متولدين اين ماه ها توصيه نمي شود.. •┄┅🌒 متولد شهریور ┅┄• 🔸سطح انرژي کلی شما: 60% 🔸 ستاره شما 105 درجه جنوبی 🔸بيشتر سعي كنيد در جمع هاي دوستانه شركت كنيد. دارچين و دمنوش هايي كه حاوي دارچين هستند، بهترين خوراكي براي اين دسته از افراد است.. #tarotriderwaite6#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی . - 9 hours ago

700 Likes
3 Comments
0
تبلیغات پربازدید و ارزان قیمت در پیجی که فالوئر فیک نداره و به دلیل خصوصی نبودن پیج اکثر بازدید کننده ها بدون فالو کردن پیج پست‌ها و استوری‌ها را می‌بینند.
در صورت تمایل، برای حمایت از پیج، برای دوستانتان بفرستید. لایک زدن آزاد است 😊
تفسیر.فال.رایگان

تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید
@tafsir.fal.rayegan
.
 #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه #تبلیغ #تبلیغات_ارزان #تبلیغات #تبلیغاتی

تبلیغات پربازدید و ارزان قیمت در پیجی که فالوئر فیک نداره و به دلیل خصوصی نبودن پیج اکثر بازدید کننده ها بدون فالو کردن پیج پست‌ها و استوری‌ها را می‌بینند. در صورت تمایل، برای حمایت از پیج، برای دوستانتان بفرستید. لایک زدن آزاد است 😊 تفسیر.فال.رایگان تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید @tafsir.fal.rayegan . #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه #تبلیغ #تبلیغات_ارزان #تبلیغات #تبلیغاتی - 11 hours ago

6 Likes
0 Comments
0
این لحظه زیبا رو برای همتون آرزو میکنن .
.
.
.
.
.
.
برای گرفتن فال به دایرکت مراجعه کنید
.
.
.
#فال #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_عشق #فال_احساسی #فال_کلی #فال_ازدواج #فال_آینده #فال_پاسور #فال_هفتگی #فال_کاری #فال_آینه #فال_تلفنی #fal #fal_taroot #fal_ghahve #fal_varagh #پیشگویی_آینده #پیش_بینی #فال_شبانه #فال_چای #فال_چای_قهوه #فال_متولدین #استخاره #استخاره_با_تسبیح #طالع_بینی_هفتگی #طالعبینی #فال_حافظ #فال_کائنات

این لحظه زیبا رو برای همتون آرزو میکنن . . . . . . . برای گرفتن فال به دایرکت مراجعه کنید . . . #فال #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_عشق #فال_احساسی #فال_کلی #فال_ازدواج #فال_آینده #فال_پاسور #فال_هفتگی #فال_کاری #فال_آینه #فال_تلفنی #fal #fal_taroot #fal_ghahve #fal_varagh #پیشگویی_آینده #پیش_بینی #فال_شبانه #فال_چای #فال_چای_قهوه #فال_متولدین #استخاره #استخاره_با_تسبیح #طالع_بینی_هفتگی #طالعبینی #فال_حافظ #فال_کائنات - 12 hours ago

124 Likes
3 Comments
0
•┄┅😍 متولد مهر ┅┄•
💞 اختلافات كوچكي با دوست و يا همسر پيش آمده كه به زودي به خير و خوشي تمام مي‌شود. به جاي تحريك او، سعي كن او را آرام كني و دوباره دلش را بدست آوري. •┄┅😍 متولد آبان ┅┄•
💞 در حدود يك هفته به پايان دوره طلايي عشق و عاطفه بيشتر نمانده. زمان را از دست نده. اگر كسي را واقعا دوست داري با شجاعت و بدون مقدمه به او بگو و اگر نه، كسي را بياب كه بتواني دوستش داشته باشی. •┄┅😍 متولد آذر ┅┄•
💞 يک مشکل اداری و يا دعوای حقوقی پايان می‌گیرد، هر چند ممكن است تو از نتيجه آن راضی نباشی. به زودی شرایطی برای پيشرفت و توسعه کارت فراهم می‌شود. •┄┅😍 متولد دی ┅┄•
💞 اگر بخواهي اين بند نازك هم قطع نشود بايد با هشياري و دقت عمل كني. به راحتي مي‌توان رابطه‌اي را قطع كرد اما به دشواري مي‌توان دوباره آن را ساخت. پس حفظ روابط از هر چيز مهمتر است. •┄┅😍 متولد بهمن ┅┄•
💞 فرصتي دست مي‌دهد كه بايد بتواني از آن درست استفاده كني چون اين فرصت به اين زودي‌ها دوباره بدست نمي‌آيد. اما در مورد احساساتت زياده‌روي نكن چون پشيمان مي‌شوي. •┄┅😍 متولد اسفند ┅┄•
💞 فرصت خوبی در اختيار تو گذاشته خواهد شد كه اين بار نبايد آن را از دست بدهی. كسي كه فرصت‌ها و موقعيت‌های عاطفی زندگيش را از دست می‌دهد فقط در زندگی حسرت نصيبش می‌شود. از وقت‌های استفاده كن.
🆔 @tarotriderwaite6
#tarotriderwaite6
‎#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی .

•┄┅😍 متولد مهر ┅┄• 💞 اختلافات كوچكي با دوست و يا همسر پيش آمده كه به زودي به خير و خوشي تمام مي‌شود. به جاي تحريك او، سعي كن او را آرام كني و دوباره دلش را بدست آوري. •┄┅😍 متولد آبان ┅┄• 💞 در حدود يك هفته به پايان دوره طلايي عشق و عاطفه بيشتر نمانده. زمان را از دست نده. اگر كسي را واقعا دوست داري با شجاعت و بدون مقدمه به او بگو و اگر نه، كسي را بياب كه بتواني دوستش داشته باشی. •┄┅😍 متولد آذر ┅┄• 💞 يک مشکل اداری و يا دعوای حقوقی پايان می‌گیرد، هر چند ممكن است تو از نتيجه آن راضی نباشی. به زودی شرایطی برای پيشرفت و توسعه کارت فراهم می‌شود. •┄┅😍 متولد دی ┅┄• 💞 اگر بخواهي اين بند نازك هم قطع نشود بايد با هشياري و دقت عمل كني. به راحتي مي‌توان رابطه‌اي را قطع كرد اما به دشواري مي‌توان دوباره آن را ساخت. پس حفظ روابط از هر چيز مهمتر است. •┄┅😍 متولد بهمن ┅┄• 💞 فرصتي دست مي‌دهد كه بايد بتواني از آن درست استفاده كني چون اين فرصت به اين زودي‌ها دوباره بدست نمي‌آيد. اما در مورد احساساتت زياده‌روي نكن چون پشيمان مي‌شوي. •┄┅😍 متولد اسفند ┅┄• 💞 فرصت خوبی در اختيار تو گذاشته خواهد شد كه اين بار نبايد آن را از دست بدهی. كسي كه فرصت‌ها و موقعيت‌های عاطفی زندگيش را از دست می‌دهد فقط در زندگی حسرت نصيبش می‌شود. از وقت‌های استفاده كن. 🆔 @tarotriderwaite6 #tarotriderwaite6#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی . - 17 hours ago

812 Likes
2 Comments
0
❤️ توصیه‌های #عاشقانه هفته (۲۹ تیر تا ۴ امرداد) •┄┅😍 متولد فروردین ┅┄•
💞 در مسائل اقتصادي بايد طرفدار صلح و ثبات بود. زياده‌خواهي و اصرار بي‌مورد براي داشتن سود بيشتر هم تو را خسته و افسرده مي‌كند و هم از دوستان و اطرافيان غافل مي‌سازد. •┄┅😍 متولد اردیبهشت ┅┄•
💞 در خرج كردن پول كمی متعادل باش. آنقدر خرج می‌كنی كه كم می‌آوری، در صورتی كه بيشتر مخارج در اصل غيرضروري بوده. بايد كمی صرفه‌جویی كنی. •┄┅😍 متولد خرداد ┅┄•
💞 بين تو و دوست يا همسرت اختلافاتي پيش آمده است. اين اختلافات را بايد برطرف كرد اما قبل از آن بايد ريشه‌هاي آنها را بشناسي تا در قضاوت و داوري خود دچار خطا نشوي. •┄┅😍 متولد تیر ┅┄•
💞 نبايد فقط به نيت پول درآوردن كار كرد. گاهي اوقات لازم است به كار به عنوان يك تفريح نگريست. چيزهاي مهمتري هم در زندگي هست. •┄┅😍 متولد مرداد ┅┄•
💞 اگر بخواهي اين بند نازك هم قطع نشود بايد با هوشياري و دقت عمل كني. به راحتي مي‌توان رابطه‌اي را قطع كرد اما به دشواري مي‌توان دوباره آن را ساخت. پس حفظ روابط از هر چيز مهمتر است. •┄┅😍 متولد شهریور ┅┄•
💞 اين روزها از بدقولي و يا بدحسابي يک نفر که رويش حساب ميکردي سخت عصبي و ناراحتي اما نگران نباش چون هنوز وضعيت به حالت بحران نرسيده. با يك برنامه درست ميتواني وضعيت اقتصاديت را روبرواه كني.
#tarotriderwaite6
‎#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی .

❤️ توصیه‌های #عاشقانه هفته (۲۹ تیر تا ۴ امرداد) •┄┅😍 متولد فروردین ┅┄• 💞 در مسائل اقتصادي بايد طرفدار صلح و ثبات بود. زياده‌خواهي و اصرار بي‌مورد براي داشتن سود بيشتر هم تو را خسته و افسرده مي‌كند و هم از دوستان و اطرافيان غافل مي‌سازد. •┄┅😍 متولد اردیبهشت ┅┄• 💞 در خرج كردن پول كمی متعادل باش. آنقدر خرج می‌كنی كه كم می‌آوری، در صورتی كه بيشتر مخارج در اصل غيرضروري بوده. بايد كمی صرفه‌جویی كنی. •┄┅😍 متولد خرداد ┅┄• 💞 بين تو و دوست يا همسرت اختلافاتي پيش آمده است. اين اختلافات را بايد برطرف كرد اما قبل از آن بايد ريشه‌هاي آنها را بشناسي تا در قضاوت و داوري خود دچار خطا نشوي. •┄┅😍 متولد تیر ┅┄• 💞 نبايد فقط به نيت پول درآوردن كار كرد. گاهي اوقات لازم است به كار به عنوان يك تفريح نگريست. چيزهاي مهمتري هم در زندگي هست. •┄┅😍 متولد مرداد ┅┄• 💞 اگر بخواهي اين بند نازك هم قطع نشود بايد با هوشياري و دقت عمل كني. به راحتي مي‌توان رابطه‌اي را قطع كرد اما به دشواري مي‌توان دوباره آن را ساخت. پس حفظ روابط از هر چيز مهمتر است. •┄┅😍 متولد شهریور ┅┄• 💞 اين روزها از بدقولي و يا بدحسابي يک نفر که رويش حساب ميکردي سخت عصبي و ناراحتي اما نگران نباش چون هنوز وضعيت به حالت بحران نرسيده. با يك برنامه درست ميتواني وضعيت اقتصاديت را روبرواه كني. #tarotriderwaite6#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی . - 17 hours ago

955 Likes
5 Comments
0
تفسیر.فال.رایگان
اگه مهرداد بفهمه می‌خوام عمل دیسک کمر انجام بدم منو رها می‌کنه؟
تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید
@tafsir.fal.rayegan
مارال‌تاروت برترین مفسر ایران
@marall_tarot
#فال #تفسیر_فال #تفسیر_فال_رایگان #تاروت #تاروت_ورق #تاروت_قهوه #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_کاری #فال_مالی #فال_کلی #فال_آینده #تاروت_عشق #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه

تفسیر.فال.رایگان اگه مهرداد بفهمه می‌خوام عمل دیسک کمر انجام بدم منو رها می‌کنه؟ تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید @tafsir.fal.rayegan مارال‌تاروت برترین مفسر ایران @marall_tarot #فال #تفسیر_فال #تفسیر_فال_رایگان #تاروت #تاروت_ورق #تاروت_قهوه #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_کاری #فال_مالی #فال_کلی #فال_آینده #تاروت_عشق #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه - 17 hours ago

25 Likes
121 Comments
0
•┄┅💷 متولد مهر ┅┄•
💰 پول و ثروتی بدست می‌آوری اما در نحوه خرج كردن آن بايد دقت داشت. اين ثروت بادآورده نيست كه با بذل و بخشش‌هايت آن را به باد دهی. •┄┅💷 متولد آبان ┅┄•
💰 پيش‌بيني مي‌شد كه پولي به دست مي‌آيد اما اين اتفاق نيفتاد. وقتي در يك كار موفق نمي‌شوي نتيجه مي‌گيري كه هميشه و همه جا چنين خواهد بود. درحالي كه اين‌طور نيست و بدبيني حاصل از چنين منطقي، زندگي تو را آسيب‌پذير خواهد كرد. بايد دلايل واقعي هر كاري را فهميد. •┄┅💷 متولد آذر ┅┄•
💰 به شرط آنكه اعتماد به نفس خوبي داشته باشي، شهرت و ثروت در دسترس تو خواهد بود. اين اعتماد به نفس با خودخواهي و غرور فرق مي‌كند. بايد با استفاده از استعداد و توانمندي‌هاي خود آينده‌ات را بسازي •┄┅💷 متولد دی ┅┄•
💰 كسي سعي مي‌كند از تو سوء استفاده مالي كرده و خود را به جايي يا جايگاهي برساند. در اين باره بايد مراقب بود. كمك كردن به ديگران امري پسنديده و خوب است اما هرگز نمي‌توان اجازه داد كه ديگران از ما سوء استفاده كنند. •┄┅💷 متولد بهمن ┅┄•
💰 با رسيدن يك بحران مالي، مشكلات تازه‌اي پديدار خواهد شد. از قديم گفته‌اند: علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. به هر حال اگر دورانديش باشي حداقل در آينده اين حوادث تكرار نخواهد شد. •┄┅💷 متولد اسفند ┅┄•
💰 اين هفته براي تو بسيار پرتلاش خواهد بود. خبرهايي مي‌رسد كه خوشحال كننده است و وضعيت مالي تو را روبراه مي‌كند. خودت و توانايي‌هايت را دست‌كم نگير و اعتماد به نفس داشته باش.
🆔 @tarotriderwaite6
#tarotriderwaite6
‎#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی .

•┄┅💷 متولد مهر ┅┄• 💰 پول و ثروتی بدست می‌آوری اما در نحوه خرج كردن آن بايد دقت داشت. اين ثروت بادآورده نيست كه با بذل و بخشش‌هايت آن را به باد دهی. •┄┅💷 متولد آبان ┅┄• 💰 پيش‌بيني مي‌شد كه پولي به دست مي‌آيد اما اين اتفاق نيفتاد. وقتي در يك كار موفق نمي‌شوي نتيجه مي‌گيري كه هميشه و همه جا چنين خواهد بود. درحالي كه اين‌طور نيست و بدبيني حاصل از چنين منطقي، زندگي تو را آسيب‌پذير خواهد كرد. بايد دلايل واقعي هر كاري را فهميد. •┄┅💷 متولد آذر ┅┄• 💰 به شرط آنكه اعتماد به نفس خوبي داشته باشي، شهرت و ثروت در دسترس تو خواهد بود. اين اعتماد به نفس با خودخواهي و غرور فرق مي‌كند. بايد با استفاده از استعداد و توانمندي‌هاي خود آينده‌ات را بسازي •┄┅💷 متولد دی ┅┄• 💰 كسي سعي مي‌كند از تو سوء استفاده مالي كرده و خود را به جايي يا جايگاهي برساند. در اين باره بايد مراقب بود. كمك كردن به ديگران امري پسنديده و خوب است اما هرگز نمي‌توان اجازه داد كه ديگران از ما سوء استفاده كنند. •┄┅💷 متولد بهمن ┅┄• 💰 با رسيدن يك بحران مالي، مشكلات تازه‌اي پديدار خواهد شد. از قديم گفته‌اند: علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. به هر حال اگر دورانديش باشي حداقل در آينده اين حوادث تكرار نخواهد شد. •┄┅💷 متولد اسفند ┅┄• 💰 اين هفته براي تو بسيار پرتلاش خواهد بود. خبرهايي مي‌رسد كه خوشحال كننده است و وضعيت مالي تو را روبراه مي‌كند. خودت و توانايي‌هايت را دست‌كم نگير و اعتماد به نفس داشته باش. 🆔 @tarotriderwaite6 #tarotriderwaite6#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی . - 18 hours ago

569 Likes
0 Comments
0
💸 توصیه‌های #اقتصادی هفته (۲۹ تیر تا ۴ امرداد) •┄┅💷 متولد فروردین ┅┄•
💰 نبايد فقط به نيت پول درآوردن كار كرد. گاهي اوقات لازم است به كار به عنوان يك تفريح نگريست. چيزهاي مهمتري هم در زندگي هست. •┄┅💷 متولد اردیبهشت ┅┄•
💰 موقعيت ماليت نسبتا روبراه خواهد شد. حالا وقت به اندازه كافي براي كارهاي عقب‌مانده داري. بايد از وقت‌ها استفاده كني و مراقب باشي تا با سهل انگاري و ولخرجي بي‌رويه اين موقعيت خوب را از دست ندهي. •┄┅💷 متولد خرداد ┅┄•
💰 از نظر اقتصادي بايد دورانديش باشي. بخصوص در اين ايام بايد حساب دخل و خرجت را داشته باشي تا دچار بحران نشوي. بايد با افكار منفي به شدت مبارزه كني. •┄┅💷 متولد تیر ┅┄•
💰 بهتر است فكر سودهاي بزرگ را فعلا از سرت بيرون كني چون الان زمان مناسبي براي اجراي برنامه‌هاي تو براي بدست آوردن سود مالي نيست. در اين مدت به كارهاي عقب‌افتاده‌ات برس و فعلا به همين اوضاع رضايت بده. •┄┅💷 متولد مرداد ┅┄•
💰 بعضي از آرزوهاي مادي تو در حال تحقق است. دراين‌باره نبايد شتاب‌زده بود. سعي كن با استفاده از استعدادها و توانايي‌هايت خودت آرزوهايت را برآورده سازي. •┄┅💷 متولد شهریور ┅┄•
💰 به احتمال زياد مبلغي به پس‌انداز تو افزوده خواهد شد. براي پيشرفت كردن بايد قاطعانه تلاش كني تا به موفقيت خود يقين داشته باشي.
#tarotriderwaite6
‎#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی .

💸 توصیه‌های #اقتصادی هفته (۲۹ تیر تا ۴ امرداد) •┄┅💷 متولد فروردین ┅┄• 💰 نبايد فقط به نيت پول درآوردن كار كرد. گاهي اوقات لازم است به كار به عنوان يك تفريح نگريست. چيزهاي مهمتري هم در زندگي هست. •┄┅💷 متولد اردیبهشت ┅┄• 💰 موقعيت ماليت نسبتا روبراه خواهد شد. حالا وقت به اندازه كافي براي كارهاي عقب‌مانده داري. بايد از وقت‌ها استفاده كني و مراقب باشي تا با سهل انگاري و ولخرجي بي‌رويه اين موقعيت خوب را از دست ندهي. •┄┅💷 متولد خرداد ┅┄• 💰 از نظر اقتصادي بايد دورانديش باشي. بخصوص در اين ايام بايد حساب دخل و خرجت را داشته باشي تا دچار بحران نشوي. بايد با افكار منفي به شدت مبارزه كني. •┄┅💷 متولد تیر ┅┄• 💰 بهتر است فكر سودهاي بزرگ را فعلا از سرت بيرون كني چون الان زمان مناسبي براي اجراي برنامه‌هاي تو براي بدست آوردن سود مالي نيست. در اين مدت به كارهاي عقب‌افتاده‌ات برس و فعلا به همين اوضاع رضايت بده. •┄┅💷 متولد مرداد ┅┄• 💰 بعضي از آرزوهاي مادي تو در حال تحقق است. دراين‌باره نبايد شتاب‌زده بود. سعي كن با استفاده از استعدادها و توانايي‌هايت خودت آرزوهايت را برآورده سازي. •┄┅💷 متولد شهریور ┅┄• 💰 به احتمال زياد مبلغي به پس‌انداز تو افزوده خواهد شد. براي پيشرفت كردن بايد قاطعانه تلاش كني تا به موفقيت خود يقين داشته باشي. #tarotriderwaite6#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی . - 18 hours ago

655 Likes
0 Comments
0
تفسیر.فال.رایگان
علی دوستم داره؟
تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید
@tafsir.fal.rayegan
مارال‌تاروت برترین مفسر ایران
@marall_tarot
#فال #تفسیر_فال #تفسیر_فال_رایگان #تاروت #تاروت_ورق #تاروت_قهوه #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_کاری #فال_مالی #فال_کلی #فال_آینده #تاروت_عشق #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه

تفسیر.فال.رایگان علی دوستم داره؟ تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید @tafsir.fal.rayegan مارال‌تاروت برترین مفسر ایران @marall_tarot #فال #تفسیر_فال #تفسیر_فال_رایگان #تاروت #تاروت_ورق #تاروت_قهوه #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_کاری #فال_مالی #فال_کلی #فال_آینده #تاروت_عشق #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه - 19 hours ago

29 Likes
133 Comments
0
تفسیر.فال.رایگان
آقا در تابستان به من پیشنهاد رابطه عاطفی مجدد می‌ده؟
تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید
@tafsir.fal.rayegan
مارال‌تاروت برترین مفسر ایران
@marall_tarot
#فال #تفسیر_فال #تفسیر_فال_رایگان #تاروت #تاروت_ورق #تاروت_قهوه #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_کاری #فال_مالی #فال_کلی #فال_آینده #تاروت_عشق #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه

تفسیر.فال.رایگان آقا در تابستان به من پیشنهاد رابطه عاطفی مجدد می‌ده؟ تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید @tafsir.fal.rayegan مارال‌تاروت برترین مفسر ایران @marall_tarot #فال #تفسیر_فال #تفسیر_فال_رایگان #تاروت #تاروت_ورق #تاروت_قهوه #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_کاری #فال_مالی #فال_کلی #فال_آینده #تاروت_عشق #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه - 20 hours ago

30 Likes
122 Comments
0
تفسیر.فال.رایگان
فاصله‌ای که آقا در رابطه به وجود آورده در مرداد ماه خودش حلش می‌کنه؟
تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید
@tafsir.fal.rayegan
مارال‌تاروت برترین مفسر ایران
@marall_tarot
#فال #تفسیر_فال #تفسیر_فال_رایگان #تاروت #تاروت_ورق #تاروت_قهوه #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_کاری #فال_مالی #فال_کلی #فال_آینده #تاروت_عشق #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه

تفسیر.فال.رایگان فاصله‌ای که آقا در رابطه به وجود آورده در مرداد ماه خودش حلش می‌کنه؟ تفسیر.فال.رایگان را فالو کنید @tafsir.fal.rayegan مارال‌تاروت برترین مفسر ایران @marall_tarot #فال #تفسیر_فال #تفسیر_فال_رایگان #تاروت #تاروت_ورق #تاروت_قهوه #فال_ازدواج #فال_احساسی #فال_کاری #فال_مالی #فال_کلی #فال_آینده #تاروت_عشق #فال_تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #فال_رایگان #فال_روزانه #فال_شبانه - 21 hours ago

24 Likes
130 Comments
0
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #دی:
این که بخواهید در طول یک روز کارهای بسیار زیادی را به انجام برسانید انتظاری بیش از حد و غیر منطقی از خودتان خواهد بود. انرژی شما بیش از حد همیشه است و انگار آدرنالین خونتان زیاد شده است. کارهایی که می خواهید انجام دهید را به ترتیب اولویت بنویسید و آنها را طبق برنامه انجام دهید، هر چقدر از کارها که باقی ماند را بعدا انجام خواهید داد، دنیا که به پایان نمی رسد. امشب در خانه بمانید و همراه با عشقتان یک فیلم خوب انتخاب کرده و تماشا کنید و سپس ببرای شام از بیرون پیتزا سفارش بدهید. یک امشب را بیخیال رژیم شوید. یک شب که هزار شب نمی شود. بالاخره هر رژیمی باید یک شب آزاد در هفته داشته باشد!‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
.......
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #بهمن:
کارهای بسیار زیادی که تا تاریخ مشخصی باید انجام دهید باعث نگرانی شما شده اند و احساس می کنید تحت فشار هستید، ولی اراده شما باعث می شود با انرژی تمام برای انجام کارهایتان تلاش کنید، هرچند انجام آنها غیر ممکن به نظر برسد. لازم نیست که همه این کارها را خودتان به تنهایی انجام دهید، اگر کارهایی هستند که دیگران در انجام آنها می توانند به شما کمک کنند از آنها کمک بخواهید تا بتوانید بدون آن که این همه فشار را تحمل کنید کارهایتان را سر موقع انجام دهید. اگر کسی را دوست دارید قبل از آنکه رابطه خود را جدی تر کنید با هم حرف بزنید و مشکل هایتان راحل کنید، تا تمام گره ها را باز نکرده اید قدم دیگری برندارید.‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
.....
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #اسفند:
امروز ممکن است یکی از دوستانتان ناراحت و افسرده باشد و به حضور شما در کنار خود نیاز داشته باشد. سعی کنید برای او وقت بگذرانید و به حرف هایش گوش دهید و لبخند را به روی لب او بنشانید. توانایی شما در گوش دادن به حرف دیگران و ابراز همدردی خیلی به کارتان خواهد آمد. ولی یادتان باشد که حرف های این دوست و غم و غصه های او به شما سرایت نکند. زندگی شما باید مثل همیشه به خوبی پیش برود و به سوی دوستی های جدید و رسیدن به اهدافتان پیش بروید. در عین همدردی با دیگران شور و نشاط خود برای زندگی را نیز حفظ کنید. همراه با خانواده و دوستان به تفریح بپردازید، بازی های دسته جمعی بکنید و بهترین غذاها و نوشیدنی ها را بخورید.‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
#tarotriderwaite6
‎#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی .

🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #دی : این که بخواهید در طول یک روز کارهای بسیار زیادی را به انجام برسانید انتظاری بیش از حد و غیر منطقی از خودتان خواهد بود. انرژی شما بیش از حد همیشه است و انگار آدرنالین خونتان زیاد شده است. کارهایی که می خواهید انجام دهید را به ترتیب اولویت بنویسید و آنها را طبق برنامه انجام دهید، هر چقدر از کارها که باقی ماند را بعدا انجام خواهید داد، دنیا که به پایان نمی رسد. امشب در خانه بمانید و همراه با عشقتان یک فیلم خوب انتخاب کرده و تماشا کنید و سپس ببرای شام از بیرون پیتزا سفارش بدهید. یک امشب را بیخیال رژیم شوید. یک شب که هزار شب نمی شود. بالاخره هر رژیمی باید یک شب آزاد در هفته داشته باشد!‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 ....... 🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #بهمن : کارهای بسیار زیادی که تا تاریخ مشخصی باید انجام دهید باعث نگرانی شما شده اند و احساس می کنید تحت فشار هستید، ولی اراده شما باعث می شود با انرژی تمام برای انجام کارهایتان تلاش کنید، هرچند انجام آنها غیر ممکن به نظر برسد. لازم نیست که همه این کارها را خودتان به تنهایی انجام دهید، اگر کارهایی هستند که دیگران در انجام آنها می توانند به شما کمک کنند از آنها کمک بخواهید تا بتوانید بدون آن که این همه فشار را تحمل کنید کارهایتان را سر موقع انجام دهید. اگر کسی را دوست دارید قبل از آنکه رابطه خود را جدی تر کنید با هم حرف بزنید و مشکل هایتان راحل کنید، تا تمام گره ها را باز نکرده اید قدم دیگری برندارید.‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 ..... 🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #اسفند : امروز ممکن است یکی از دوستانتان ناراحت و افسرده باشد و به حضور شما در کنار خود نیاز داشته باشد. سعی کنید برای او وقت بگذرانید و به حرف هایش گوش دهید و لبخند را به روی لب او بنشانید. توانایی شما در گوش دادن به حرف دیگران و ابراز همدردی خیلی به کارتان خواهد آمد. ولی یادتان باشد که حرف های این دوست و غم و غصه های او به شما سرایت نکند. زندگی شما باید مثل همیشه به خوبی پیش برود و به سوی دوستی های جدید و رسیدن به اهدافتان پیش بروید. در عین همدردی با دیگران شور و نشاط خود برای زندگی را نیز حفظ کنید. همراه با خانواده و دوستان به تفریح بپردازید، بازی های دسته جمعی بکنید و بهترین غذاها و نوشیدنی ها را بخورید.‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 #tarotriderwaite6#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی . - 22 hours ago

628 Likes
0 Comments
0
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #مهر:
امروز احساس خلاقیت شما اوج گرفته و جنبه هنرمند وجودتان فعال شده و سرشار از ایده های نو برای شروع پروژه های جدید هستید. با این حال مسئولیت های دیگری دارید که باید به آنها رسیدگی کنید و وقت زیادی برای فعالیت های ذوقی و هنری برای شما باقی نمی گذارند. در هر صورت ذهنتان آنقدر درگیر این ایده های جدیدتان خواهد بود که نمی توانید روی کارهایی که در دست انجام دارید به اندازه کافی تمرکز داشته باشید. برای این که خیالتان راحت شود این ایده های خود را یادداشت کنید تا بعدا سر فرصت به سراغشان بروید و از آنها استفاده کنید. کارهای یک نفر از اطرافیانتان اعصابتان را به هم ریخته اند، سعی کنید زیاد به این موضوع توجه نکنید و امروز از این شخص فاصله بگیرید.‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
.......
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #آبان:
مسئولیت هایی که در قبال کار و یا خانواده خود دارید ممکن است باعث شوند نتوانید امروزتان را به آن صورتی که خودتان دلتان می خواسته و برای آن برنامه ریزی کرده بودید بگذرانید. این موضوع شاید باعث ناراحتی شما شود اما اجازه ندهید روزتان را خراب کند. تمام نشانه ها حاکی از آن هستند که حتما این فرصت را خواهید داشت که حداقل بخشی از روزتان را همان طوری که خودتان دوست دارید بگذرانید، کافی است مسئولیت هایی که به عهده دارید را به سریع ترین شکل ممکن انجام دهید. امروز ممکن است در مورد توانایی های خود کمی شک و تردید پیدا کرده باشید، اما حتی یک لحظه هم به این تردید اجازه رشد ندهید و آن را در نطفه خفه کنید!‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
......
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #آذر:
شاید در حال حاضر کمبود منابع مالی باعث شده باشند که نتوانید به فعالیت های هنری و یا تفریحاتی که دوست دارید برسید. روزهای آخر ماه است و خیلی زود حقوقتان را می گیرید و اوضاع برایتان بهتر می شود. سعی کنید امروز را با انجام کارهایی بگذرانید که هزینه چندانی برایتان ندارند. امروز هر کسی که با شما همراه شود ساعاتی خوش در کنارتان خواهد داشت و از همراهی شما لذت خواهد برد، چرا که سرشار از انرژی و شور و هیجان هستید. احساس می کنید کسی که دوست دارید و یا شاید هم یکی از دوستان نزدیکتان نسبت به شما سرد و بی تفاوت شده است، نگران نباشید، این موضوع به شما ربطی ندارد و احتمالا از حال و هوای کلی امروز این شخص ریشه می گیرد.‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
#tarotriderwaite6
‎#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_

🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #مهر : امروز احساس خلاقیت شما اوج گرفته و جنبه هنرمند وجودتان فعال شده و سرشار از ایده های نو برای شروع پروژه های جدید هستید. با این حال مسئولیت های دیگری دارید که باید به آنها رسیدگی کنید و وقت زیادی برای فعالیت های ذوقی و هنری برای شما باقی نمی گذارند. در هر صورت ذهنتان آنقدر درگیر این ایده های جدیدتان خواهد بود که نمی توانید روی کارهایی که در دست انجام دارید به اندازه کافی تمرکز داشته باشید. برای این که خیالتان راحت شود این ایده های خود را یادداشت کنید تا بعدا سر فرصت به سراغشان بروید و از آنها استفاده کنید. کارهای یک نفر از اطرافیانتان اعصابتان را به هم ریخته اند، سعی کنید زیاد به این موضوع توجه نکنید و امروز از این شخص فاصله بگیرید.‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 ....... 🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #آبان : مسئولیت هایی که در قبال کار و یا خانواده خود دارید ممکن است باعث شوند نتوانید امروزتان را به آن صورتی که خودتان دلتان می خواسته و برای آن برنامه ریزی کرده بودید بگذرانید. این موضوع شاید باعث ناراحتی شما شود اما اجازه ندهید روزتان را خراب کند. تمام نشانه ها حاکی از آن هستند که حتما این فرصت را خواهید داشت که حداقل بخشی از روزتان را همان طوری که خودتان دوست دارید بگذرانید، کافی است مسئولیت هایی که به عهده دارید را به سریع ترین شکل ممکن انجام دهید. امروز ممکن است در مورد توانایی های خود کمی شک و تردید پیدا کرده باشید، اما حتی یک لحظه هم به این تردید اجازه رشد ندهید و آن را در نطفه خفه کنید!‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 ...... 🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #آذر : شاید در حال حاضر کمبود منابع مالی باعث شده باشند که نتوانید به فعالیت های هنری و یا تفریحاتی که دوست دارید برسید. روزهای آخر ماه است و خیلی زود حقوقتان را می گیرید و اوضاع برایتان بهتر می شود. سعی کنید امروز را با انجام کارهایی بگذرانید که هزینه چندانی برایتان ندارند. امروز هر کسی که با شما همراه شود ساعاتی خوش در کنارتان خواهد داشت و از همراهی شما لذت خواهد برد، چرا که سرشار از انرژی و شور و هیجان هستید. احساس می کنید کسی که دوست دارید و یا شاید هم یکی از دوستان نزدیکتان نسبت به شما سرد و بی تفاوت شده است، نگران نباشید، این موضوع به شما ربطی ندارد و احتمالا از حال و هوای کلی امروز این شخص ریشه می گیرد.‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 #tarotriderwaite6#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_ - 22 hours ago

553 Likes
0 Comments
0
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #تیر:
مسائل حرفه ای ممکن است برای مدتی با زندگی اجتماعیتان تداخل پیدا کنند و اجازه ندهند آن طوری که دلتان می خواهد با دوستان و عزیزان خود وقت بگذرانید و در فعالبت های اجتماعی شرکت کنید. شاید حتی همین امروز هم مجبور شوید به جای بودن در کنار عشقتان وقتتان را صرف کارتان بکنید و این موضوع باعث ناراحتی و دلخوری او شده و اعصاب خودتان را هم بهم بریزد. برای امروز که احتمالا دیگر کاری از دستتان ساخته نیست. اما برای روزهای آینده حتما اگر از استراحت خودتان هم زده اید برای عشقتان و عزیزانتان حتما وقتی را در نظر بگیرید. وقتی آنها ببینند که شما برای بودن در کناران هر کاری می کنید حتما آنها هم شرایط شما را بیشتر درک خواهند کرد.‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
......
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #مرداد:
مسائل معنوی امروز برای شما اهمیت زیادی پیدا کرده اند و شاید دلتان بخواهد در این زمینه مطالعه کنید و بخشی از روزتان را صرف پرداختن به معنویات کنید. اما خانواده از شما انتظار دارند که در روز تعطیل برای آنها وقت بگذارید و در کنارشان باشید. سعی کنید در طول روز به کارهای روزمره خود رسیدگی کرده و حتی به دیدار دوستان و خانواده بروید. در پایان روز می توانید با آرامش خیال و پس از به انجام رساندن مسئولیت هایتان، در خلوت خود و بدون هیچ مزاحمتی به معنویات بپردازید. شاید امروز وقتی در مورد اهداف خود با نزدیکانتان صحبت می کنید زیاد از آنها استقبال نشود، سعی کنید فعلا در این مورد حرف نزنید، کارهایتان همه چیز را ثابت خواهد کرد.‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
......
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #شهریور:
امروز پیش از آن که برای روزتان برنامه ریزی کنید بهتر است که برنامه های اطرافیانتان را هم در نظر بگیرید. خوشبختانه دوستان و نزدیکانتان همراهان خوبی برای شما هستند، اما امروز ممکن است برنامه های دیگری برای انجام دادن داشته باشند و اگر همین حالا تکلیف خودتان را در این مورد مشخص نکنید این احتمال وجود دارد که تمام نقشه هایتان نقش بر آب شوند. به تعهداتی که نسبت به دیگران دارید هم توجه داشته باشید، عملی کردن وعده هایتان و رسیدگی به مسئولیت هایتان را اولین اولویت امروز خود قرار دهید. امروز روز خوبی برای وسایل الکترونیکی نخواهد بود و حتی این احتمال وجود دارد که برخی از وسایلی که قبلا خریده بودید نیز با نقص فنی مواجه شوند.‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
#tarotriderwaite6
‎#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال

🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #تیر : مسائل حرفه ای ممکن است برای مدتی با زندگی اجتماعیتان تداخل پیدا کنند و اجازه ندهند آن طوری که دلتان می خواهد با دوستان و عزیزان خود وقت بگذرانید و در فعالبت های اجتماعی شرکت کنید. شاید حتی همین امروز هم مجبور شوید به جای بودن در کنار عشقتان وقتتان را صرف کارتان بکنید و این موضوع باعث ناراحتی و دلخوری او شده و اعصاب خودتان را هم بهم بریزد. برای امروز که احتمالا دیگر کاری از دستتان ساخته نیست. اما برای روزهای آینده حتما اگر از استراحت خودتان هم زده اید برای عشقتان و عزیزانتان حتما وقتی را در نظر بگیرید. وقتی آنها ببینند که شما برای بودن در کناران هر کاری می کنید حتما آنها هم شرایط شما را بیشتر درک خواهند کرد.‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 ...... 🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #مرداد : مسائل معنوی امروز برای شما اهمیت زیادی پیدا کرده اند و شاید دلتان بخواهد در این زمینه مطالعه کنید و بخشی از روزتان را صرف پرداختن به معنویات کنید. اما خانواده از شما انتظار دارند که در روز تعطیل برای آنها وقت بگذارید و در کنارشان باشید. سعی کنید در طول روز به کارهای روزمره خود رسیدگی کرده و حتی به دیدار دوستان و خانواده بروید. در پایان روز می توانید با آرامش خیال و پس از به انجام رساندن مسئولیت هایتان، در خلوت خود و بدون هیچ مزاحمتی به معنویات بپردازید. شاید امروز وقتی در مورد اهداف خود با نزدیکانتان صحبت می کنید زیاد از آنها استقبال نشود، سعی کنید فعلا در این مورد حرف نزنید، کارهایتان همه چیز را ثابت خواهد کرد.‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 ...... 🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #شهریور : امروز پیش از آن که برای روزتان برنامه ریزی کنید بهتر است که برنامه های اطرافیانتان را هم در نظر بگیرید. خوشبختانه دوستان و نزدیکانتان همراهان خوبی برای شما هستند، اما امروز ممکن است برنامه های دیگری برای انجام دادن داشته باشند و اگر همین حالا تکلیف خودتان را در این مورد مشخص نکنید این احتمال وجود دارد که تمام نقشه هایتان نقش بر آب شوند. به تعهداتی که نسبت به دیگران دارید هم توجه داشته باشید، عملی کردن وعده هایتان و رسیدگی به مسئولیت هایتان را اولین اولویت امروز خود قرار دهید. امروز روز خوبی برای وسایل الکترونیکی نخواهد بود و حتی این احتمال وجود دارد که برخی از وسایلی که قبلا خریده بودید نیز با نقص فنی مواجه شوند.‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 #tarotriderwaite6#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال - 22 hours ago

844 Likes
6 Comments
0
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #فروردین:
وضعیت اقتصادی شما خوشبختانه در حال حاضر به طور مرتب رو به بهبود است. به خودتان ایمان داشته باشید و به شایعاتی که باعث نگرانی شما در مورد آینده می شوند اهمیت ندهید. این اطلاعات به احتمال قوی از منبع موثقی نیستند و نباید به آنها اعتماد کرد. امروز از آن روزهایی است که به شما این امکان را می دهد که ویژگی های خود در مدیریت و رهبری را به نمایش بگذارید. به همه چیز نظم خواهید بخشید و به اوضاع سر و سامان می دهید. مسئولیت هایتان را قبول می کنید و با ذکاوتی که دارید از پس چالش های امروز برخواهید آمد. اما یادتان باشد که متواضع باشید و کارهایتان خیلی حالت نمایشی به خودشان نگیرند.‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
.......
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #اردیبهشت:
امروز ظاهرا مسئولیت هایی که نسبت به خانه و خانواده دارید سر راه شما برای رسیدگی به فعالیت های اجتماعیتان قرار گرفته اند و شاید این طور به نظر برسد که نمی توانید به آن دورهمی دوستانه ای که چند روزی در انتظارش بوده اید بروید. با این حال جای نگرانی نیست، زیرا به احتمال زیاد در آخرین دقیقه اتفاقات غیر منتظره ای اوضاع را به نفع شما تغییر خواهند داد. شما امروز خیلی راحت می توانید حرفتان را بزنید، پس اگر کسی را دوست دارید امشب وقت آن است که حرف دلتان را بزنید، اما خبر بد این است که امروز زیادی حرف می زنید، پس اگر رازی در میان است که نمی خواهید برملا کنید بهتر است امشب تنها بمانید.‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
......
🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #خرداد:
امروز صبح که از خواب بیدار می شوید احساس می کنید خیلی قوی و پر انرژی هستید، اما کمی که می گذرد به دلایل مختلف دچار استرس می شوید و خستگی و بی حوصلگی به شما غلبه می کند. مواظب باشید این وضعیت باعث نشود نسبت به دیگران با بداخلاقی و عصبانیت کنید. امروز از افراد دیگری که به شما شباهت دارند چیزهای بسیار زیادی می توانید یاد بگیرید. آنها این توانایی را دارند که به سادگی خودشان را با اوضاع وفق داده و خیلی زود و بی آنکه خودشان را درگیر حاشیه کنند به سراغ اصل مطلب بروند. دنیای اطراف ما همیشه در حال تغییر است. اگر می خواهید پیشرفت کنید باید برخی ویژگی های خود را مورد سوال قرار دهید.‍‍
🆔 @tarotriderwaite6
#tarotriderwaite6
‎#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی .

🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #فروردین : وضعیت اقتصادی شما خوشبختانه در حال حاضر به طور مرتب رو به بهبود است. به خودتان ایمان داشته باشید و به شایعاتی که باعث نگرانی شما در مورد آینده می شوند اهمیت ندهید. این اطلاعات به احتمال قوی از منبع موثقی نیستند و نباید به آنها اعتماد کرد. امروز از آن روزهایی است که به شما این امکان را می دهد که ویژگی های خود در مدیریت و رهبری را به نمایش بگذارید. به همه چیز نظم خواهید بخشید و به اوضاع سر و سامان می دهید. مسئولیت هایتان را قبول می کنید و با ذکاوتی که دارید از پس چالش های امروز برخواهید آمد. اما یادتان باشد که متواضع باشید و کارهایتان خیلی حالت نمایشی به خودشان نگیرند.‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 ....... 🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #اردیبهشت : امروز ظاهرا مسئولیت هایی که نسبت به خانه و خانواده دارید سر راه شما برای رسیدگی به فعالیت های اجتماعیتان قرار گرفته اند و شاید این طور به نظر برسد که نمی توانید به آن دورهمی دوستانه ای که چند روزی در انتظارش بوده اید بروید. با این حال جای نگرانی نیست، زیرا به احتمال زیاد در آخرین دقیقه اتفاقات غیر منتظره ای اوضاع را به نفع شما تغییر خواهند داد. شما امروز خیلی راحت می توانید حرفتان را بزنید، پس اگر کسی را دوست دارید امشب وقت آن است که حرف دلتان را بزنید، اما خبر بد این است که امروز زیادی حرف می زنید، پس اگر رازی در میان است که نمی خواهید برملا کنید بهتر است امشب تنها بمانید.‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 ...... 🔮 فال روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ⭕️ متولد #خرداد : امروز صبح که از خواب بیدار می شوید احساس می کنید خیلی قوی و پر انرژی هستید، اما کمی که می گذرد به دلایل مختلف دچار استرس می شوید و خستگی و بی حوصلگی به شما غلبه می کند. مواظب باشید این وضعیت باعث نشود نسبت به دیگران با بداخلاقی و عصبانیت کنید. امروز از افراد دیگری که به شما شباهت دارند چیزهای بسیار زیادی می توانید یاد بگیرید. آنها این توانایی را دارند که به سادگی خودشان را با اوضاع وفق داده و خیلی زود و بی آنکه خودشان را درگیر حاشیه کنند به سراغ اصل مطلب بروند. دنیای اطراف ما همیشه در حال تغییر است. اگر می خواهید پیشرفت کنید باید برخی ویژگی های خود را مورد سوال قرار دهید.‍‍ 🆔 @tarotriderwaite6 #tarotriderwaite6#فال #فال_ورق #فال_شمع #فال_قهوه #فال_تاروت #فال_روزانه #فال_عشق #فال_شبانه #فال_عشقی #فال_مهاجرتى #مهاجرت #تاروت #مشاور #مشاوره #مشاوره_تلفنی . - 22 hours ago

725 Likes
2 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.