#عیسی

50,106 posts

#ایمانداران #انجیل #کتاب_مقدس #کلام_خدا #بشارت #حیات_ابدی #مسیحیت #عیسی_مسیح #عیسی #آیه #ایمان #مسیحیان_ایران #مسیحیان #کتاب #مسیح #imandaran

#ایمانداران #انجیل #کتاب_مقدس #کلام_خدا #بشارت #حیات_ابدی #مسیحیت #عیسی_مسیح #عیسی #آیه #ایمان #مسیحیان_ایران #مسیحیان #کتاب #مسیح #imandaran - 0 seconds

0 Likes
0 Comments
0
#هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر ✝️ورود به کانال 👇👇👇
https://t.me/Keshish_Baghestani

#هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر ✝️ورود به کانال https://t.me/Keshish_Baghestani - 2 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
#آیه_امروز

#هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر ✝️ورود به کانال 👇👇👇
https://t.me/Keshish_Baghestani

#آیه_امروز #هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر ✝️ورود به کانال https://t.me/Keshish_Baghestani - 3 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
آیه روز. #عمانوئیل #عیسی #مسیح #کتابمقدس #انجیل #کلیسا #امید #ایمان #محبت #خدا #خداوند #Jesus #Christian #Christmas #bible #church #hope #faith #love #God #Lord

آیه روز. #عمانوئیل #عیسی #مسیح #کتابمقدس #انجیل #کلیسا #امید #ایمان #محبت #خدا #خداوند #Jesus #Christian #Christmas #bible #church #hope #faith #love #God #Lord - 3 minutes ago

4 Likes
0 Comments
0
#هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر ✝️ورود به کانال 👇👇👇
https://t.me/Keshish_Baghestani

#هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر ✝️ورود به کانال https://t.me/Keshish_Baghestani - 5 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
#عیسی #مسیح #خدا #پناه #شفا #ایمان #حقیقت #نجات #آرامش #امید #آزادی #ایران #کلیسا #دعا

#iran #khoda #222churchvenlo #kelisa #masih #jesus #church

#عیسی #مسیح #خدا #پناه #شفا #ایمان #حقیقت #نجات #آرامش #امید #آزادی #ایران #کلیسا #دعا #iran #khoda #222churchvenlo #kelisa #masih #jesus #church - 6 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
#هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر ✝️ورود به کانال 👇👇👇
https://t.me/Keshish_Baghestani

#هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر ✝️ورود به کانال https://t.me/Keshish_Baghestani - 56 minutes ago

15 Likes
0 Comments
0
امشب شام اخر:
امشب نقشه خداوند برای نجات بشر درحال کامل شدن است
امشب بره خداوند برای گناهان بشر اماده ذبح میشود
امشب اخرین پیشگویها
امشب یهودا اسخریوطی پسرانسان را بابوسه تسلیم میکند
امشب نان وشراب به نشانه جسم وخون 
امشب تا سپیده دم حتی پطرس هم سه بار خداوند را انکار میکند
امشب پای شاگردان شسته میشود 
امشب فرشته خداوند عرقش مانند قطرات خون برزمین میچکد 
امشب تپه جلجتا در انتظارست تانقشه خداوند کامل شود عیسی به جای اسحاق قربانی بشر میشود 
امشب شام اخر.....
امشب در تاریکی جتسیمانی شاگردان فرار میکنند
امشب شام اخر... امشب عیسی حتی دستگیرکنندگانش را شفا میدهد

امشب خداوندمان را دستگیر و استهزا کردند وناسزا گفتند
امشب شام اخر...
ادامه در کامنت اول...
#عیسی #عیسی_مسیح#کلیسا #مسیح #مسیحیت #انجیل_لوقا #انجیل #خداوند_زنده #خداونگار_عشق #خدا #خدا #ایران#ایرانی_آزاد #ازادی #آزادی_بیان #نوکیش #آزادی_مذهب #سیاست #آرامش#بحران#مرگ#جهنم #بهشت #اسلام#کیس #مهاجرت #مهربانی#بشارت #تعمید#jesus_omid
@jesus_omid
@jesus_omid

امشب شام اخر: امشب نقشه خداوند برای نجات بشر درحال کامل شدن است امشب بره خداوند برای گناهان بشر اماده ذبح میشود امشب اخرین پیشگویها امشب یهودا اسخریوطی پسرانسان را بابوسه تسلیم میکند امشب نان وشراب به نشانه جسم وخون امشب تا سپیده دم حتی پطرس هم سه بار خداوند را انکار میکند امشب پای شاگردان شسته میشود امشب فرشته خداوند عرقش مانند قطرات خون برزمین میچکد امشب تپه جلجتا در انتظارست تانقشه خداوند کامل شود عیسی به جای اسحاق قربانی بشر میشود امشب شام اخر..... امشب در تاریکی جتسیمانی شاگردان فرار میکنند امشب شام اخر... امشب عیسی حتی دستگیرکنندگانش را شفا میدهد امشب خداوندمان را دستگیر و استهزا کردند وناسزا گفتند امشب شام اخر... ادامه در کامنت اول... #عیسی #عیسی_مسیح #کلیسا #مسیح #مسیحیت #انجیل_لوقا #انجیل #خداوند_زنده #خداونگار_عشق #خدا #خدا #ایران #ایرانی_آزاد #ازادی #آزادی_بیان #نوکیش #آزادی_مذهب #سیاست #آرامش #بحران #مرگ #جهنم #بهشت #اسلام #کیس #مهاجرت #مهربانی #بشارت #تعمید #jesus_omid @jesus_omid @jesus_omid - 1 hour ago

369 Likes
10 Comments
0
#آیه_امروز
“For the love of Christ constraineth us; because we thus judge, that if one died for all, then were all dead:”
‭‭2 Corinthians‬ ‭5:14‬ ‭KJV‬‬ #هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر ✝️ورود به کانال 👇👇👇
https://t.me/Keshish_Baghestani

#آیه_امروز “For the love of Christ constraineth us; because we thus judge, that if one died for all, then were all dead:” ‭‭2 Corinthians‬ ‭5:14‬ ‭KJV‬‬ #هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر ✝️ورود به کانال https://t.me/Keshish_Baghestani - 2 hours ago

49 Likes
2 Comments
0
# ایسپره
#عیسی پره
#بختیاری#چهارلنگ
#هفت لنگ
#جواد قارایی
#شهرکرد# اصفهان
#سردشت

# ایسپره #عیسی پره #بختیاری #چهارلنگ #هفت لنگ #جواد قارایی #شهرکرد # اصفهان #سردشت - 2 hours ago

37 Likes
0 Comments
0
#هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر

#هفته_مقدس #هوشیعانا #مرگ و #قیام #عیسی #مسیح #خداوند #رستاخیز #از #مردگان #اصل #ایمان #جشن #مسیحیان #شام #آخر - 2 hours ago

102 Likes
2 Comments
0
عیسی، مسیح شد؛
تو نیز می‌توانی، مسیح شوی.

مسیح نشان نیست، مرتبه است... همه انسانها ظرفیت ذاتی،
برای مسیح شدن را دارند.

برآورده نکردن آن، از دست دادنِ
تمام فرصت زندگی است.

بکوبید؛ درها باز می‌شود،
بخواهید؛ داده شود
آويز#گردنبند#آميتيس#آرامش#يوگا#مديتيشن#عود#شمع#صابون#روغن#روغن_گیاهی#طب سنتی#عطاری #دستساز#سنگ#قيمتي#درمان#سلامتي#دمنوش#مهر#عقيق#رزكوارتز#يشم#ام#اوم#درخت_زندگي#شعر#لاغری#حکایت#بهار#عیسی مسیح

عیسی، مسیح شد؛ تو نیز می‌توانی، مسیح شوی. مسیح نشان نیست، مرتبه است... همه انسانها ظرفیت ذاتی، برای مسیح شدن را دارند. برآورده نکردن آن، از دست دادنِ تمام فرصت زندگی است. بکوبید؛ درها باز می‌شود، بخواهید؛ داده شود آويز#گردنبند #آميتيس #آرامش #يوگا #مديتيشن #عود #شمع #صابون #روغن #روغن_گیاهی #طب سنتی#عطاری #دستساز #سنگ #قيمتي #درمان #سلامتي #دمنوش #مهر #عقيق #رزكوارتز #يشم #ام #اوم #درخت_زندگي #شعر #لاغری #حکایت #بهار #عیسی مسیح - 3 hours ago

49 Likes
1 Comments
0
دامبسمش اهنگ مادر از استاد عیسی همراز محمد زهی کاری از حسین همراز😘
#دامبسمش #آهنگ #مادر #از #استاد #عیسی #همراز #محمدزهی #کاری #از #حسین #همراز#jnook

دامبسمش اهنگ مادر از استاد عیسی همراز محمد زهی کاری از حسین همراز #دامبسمش #آهنگ #مادر #از #استاد #عیسی #همراز #محمدزهی #کاری #از #حسین #همراز #jnook - 3 hours ago

41 Likes
3 Comments
0
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #خدا #بخشش #عشق #پروردگار #مهر #محبت #انجیل #انجیل_یوحنا #کلیسا 
#lord #love #pease #church #faith #jesus #jesis #christchurch #christian

#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #خدا #بخشش #عشق #پروردگار #مهر #محبت #انجیل #انجیل_یوحنا #کلیسا #lord #love #pease #church #faith #jesus #jesis #christchurch #christian - 4 hours ago

10 Likes
0 Comments
0
.
#پدرام_فرهاديان 
#شاعر#شعر#شعرعاشقانه #کلیپ#دکلمه#نریشن#عشق#احساس#زن#مرد#دختر#پسر#کابوس#خواب#تو#من#عیسی#عکاسی#تصویر#پروفایل#پروفایل_خاص#متن_خاص#کپشن#کپشن_کوتاه

. #پدرام_فرهاديان #شاعر #شعر #شعرعاشقانه #کلیپ #دکلمه #نریشن #عشق #احساس #زن #مرد #دختر #پسر #کابوس #خواب #تو #من #عیسی #عکاسی #تصویر #پروفایل #پروفایل_خاص #متن_خاص #کپشن #کپشن_کوتاه - 4 hours ago

27 Likes
0 Comments
0
❌ورق بزنید
#پیام #روز
🔸مشخصات محبت(3:40 دقیقه)
.
_______________________________________________
#خدا #عیسی #مسیح 
#کلیسا #حقیقت #خبر #خوش
#ایران #آزادی #نجات #فیض
#تعلیم #آموزش 
#مرگ #زندگی #شفا #بخشش
#جسم #روح #گناه 
#عشق #ترس
#پیمان_شبان_لاری
#naviderahaie #iran #khoda #masih #isa

ورق بزنید #پیام #روز مشخصات محبت(3:40 دقیقه) . _______________________________________________ #خدا #عیسی #مسیح #کلیسا #حقیقت #خبر #خوش #ایران #آزادی #نجات #فیض #تعلیم #آموزش #مرگ #زندگی #شفا #بخشش #جسم #روح #گناه #عشق #ترس #پیمان_شبان_لاری #naviderahaie #iran #khoda #masih #isa - 4 hours ago

130 Likes
7 Comments
0
تکه ای از #فیلم #زندگینامه #عیسی #مسیح بر اساس #انجیل #یوحنا
#حق_الناس #ایمان

#مسحیت

تکه ای از #فیلم #زندگینامه #عیسی #مسیح بر اساس #انجیل #یوحنا #حق_الناس #ایمان #مسحیت - 4 hours ago

5 Likes
1 Comments
0
#عیسی #مسیح #خدا #پناه #شفا #ایمان #حقیقت #نجات #آرامش #امید #آزادی #ایران #کلیسا #دعا
#iran #khoda #222churchvenlo #kelisa #masih #jesus #church

#عیسی #مسیح #خدا #پناه #شفا #ایمان #حقیقت #نجات #آرامش #امید #آزادی #ایران #کلیسا #دعا #iran #khoda #222churchvenlo #kelisa #masih #jesus #church - 4 hours ago

45 Likes
1 Comments
0
#پنجشنبه_مقدس #عیسی #عیسی_مسیح #خدا #پروردگار #نور #رحمت #سخاوت 
#lord #jesus #jesis #light #peace #holy #holyspirit #holyweek #holy_week⛪

#پنجشنبه_مقدس #عیسی #عیسی_مسیح #خدا #پروردگار #نور #رحمت #سخاوت #lord #jesus #jesis #light #peace #holy #holyspirit #holyweek #holy_week - 4 hours ago

16 Likes
0 Comments
0
#مسیح #پنجشنبه_مقدس #هفته_مقدس #عیسی #عیسی_مسیح #نور #رحمت #خدا #پروردگار 
#lord #jesus #jesis #holy #holyspirit #holly_week⛪

#مسیح #پنجشنبه_مقدس #هفته_مقدس #عیسی #عیسی_مسیح #نور #رحمت #خدا #پروردگار #lord #jesus #jesis #holy #holyspirit #holly_week - 4 hours ago

13 Likes
0 Comments
0
#تکالیف_عصر_غیبت 🍃ایمان به حتمی بودن #ظهور ✍جابر بن عبداللَّه انصاری از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله نقل می‌کند که می‌فرمود: «من أنکر خروج المهدی فقد کفر بما أنزل علی محمد، و من أنکر نزول عیسی فقد کفر و من أنکر خروج الدجال فقد کفر. فإنّ جبرئیل علیه السلام أخبرنی بأنّ اللَّه عزّوجلّ یقول: «من لم یؤمن بالقدر خیره وشرّه فلیأخذ رباً غیری»؛ [1] 
کسی که منکر خروج #مهدی عجل الله تعالی فرجه است، به آنچه برحضرت #محمدصلی الله علیه وآله نازل شده کافر گردیده است و کسی که منکر نزول #عیسی است کافر است.
 کسی که #منکر خروج #دجال است کافر است. به راستی جبرئیل به من خبر داد که خداوند متعال می‌فرماید: هر کس که ایمان به #قَدَر - چه خیر آن و چه شر آن - نداشته باشد، باید پروردگاری غیر از من را بر گزیند. » 🍁در روایتی از امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خداوند متعال: «الم* ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدیً لِلْمُتَّقِینَ* الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ» می‌خوانیم که آن حضرت فرمود: «متقین شیعیان #علی علیه السلام هستند و غیب نیز همان #حجت غائب است، یعنی #مهدی منتظر(عجل الله تعالی فرجه ). [2] 👈در روایتی امام صادق علیه السلام یکی از مصادیق #غیب را خروج #مهدی علیه السلام در آخرالزمان ذکر می‌کند.
پی نوشت : 📚
----------
[1]: ۳. فرائد السمطین، ج ۲، ص ۲۳۴ باب ۶۱؛ الحاوی للفتاوی، ج ۲، ص ۸۳، الاذاعة، ص ۱۳۷؛ عقدالدرر، ص ۱۵۷. [2]: ۴. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۴.

اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ وَ اجْعَلْنا مِنْ خَیْرِ اَنْصارِهِ وَ اَعْوانِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدینَ بَیْنَ یَدَیْهِ

#حضرت_فاطمه_زهرا
#شعر
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#مشهد_الرضا  #لبیک_یا_حسین
#کربلایی_جواد_مقدم
#فاطمیه_نزدیک_است
#یا_صاحب_الزمان
#فاطمه_الزهرا
#بین_الحرمین
#امام_حسن
#سیدالشهدا 
#شب_جمعه
#امام_زمان

#تکالیف_عصر_غیبت ایمان به حتمی بودن #ظهور ✍جابر بن عبداللَّه انصاری از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله نقل می‌کند که می‌فرمود: «من أنکر خروج المهدی فقد کفر بما أنزل علی محمد، و من أنکر نزول عیسی فقد کفر و من أنکر خروج الدجال فقد کفر. فإنّ جبرئیل علیه السلام أخبرنی بأنّ اللَّه عزّوجلّ یقول: «من لم یؤمن بالقدر خیره وشرّه فلیأخذ رباً غیری»؛ [1] کسی که منکر خروج #مهدی عجل الله تعالی فرجه است، به آنچه برحضرت #محمدصلی الله علیه وآله نازل شده کافر گردیده است و کسی که منکر نزول #عیسی است کافر است. کسی که #منکر خروج #دجال است کافر است. به راستی جبرئیل به من خبر داد که خداوند متعال می‌فرماید: هر کس که ایمان به َدَر - چه خیر آن و چه شر آن - نداشته باشد، باید پروردگاری غیر از من را بر گزیند. » در روایتی از امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خداوند متعال: «الم* ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدیً لِلْمُتَّقِینَ* الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ» می‌خوانیم که آن حضرت فرمود: «متقین شیعیان #علی علیه السلام هستند و غیب نیز همان #حجت غائب است، یعنی #مهدی منتظر(عجل الله تعالی فرجه ). [2] در روایتی امام صادق علیه السلام یکی از مصادیق #غیب را خروج #مهدی علیه السلام در آخرالزمان ذکر می‌کند. پی نوشت : ---------- [1]: ۳. فرائد السمطین، ج ۲، ص ۲۳۴ باب ۶۱؛ الحاوی للفتاوی، ج ۲، ص ۸۳، الاذاعة، ص ۱۳۷؛ عقدالدرر، ص ۱۵۷. [2]: ۴. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۴. اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ وَ اجْعَلْنا مِنْ خَیْرِ اَنْصارِهِ وَ اَعْوانِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدینَ بَیْنَ یَدَیْهِ #حضرت_فاطمه_زهرا #شعر #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #مشهد_الرضا   #لبیک_یا_حسین #کربلایی_جواد_مقدم #فاطمیه_نزدیک_است #یا_صاحب_الزمان #فاطمه_الزهرا #بین_الحرمین #امام_حسن #سیدالشهدا #شب_جمعه #امام_زمان - 4 hours ago

327 Likes
12 Comments
0
سه چیز زیباست:

بی خبر دعایت کنند
نبینی، نگاهت کنند
ندانی، یادت کنند
دعایتان میکنیم به خیر
نگاهتان میکنیم به پاکی
یادتان میکنیم به خوبی!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #عشق #رفتار #گفتار #مهر #محبت #دوستی #مسیح #نجات #ایمان #بزرگ #صداقت #دوستی #bible #توبه #تعمید #تثلیث #انگیزه #کلیسا #پسرخدا #jesus #دین #غسل_تعمید #god #کتابمقدس #ایران #وطن #حقیقت #اسرائیل #دوست

سه چیز زیباست: بی خبر دعایت کنند نبینی، نگاهت کنند ندانی، یادت کنند دعایتان میکنیم به خیر نگاهتان میکنیم به پاکی یادتان میکنیم به خوبی! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #عشق #رفتار #گفتار #مهر #محبت #دوستی #مسیح #نجات #ایمان #بزرگ #صداقت #دوستی #bible #توبه #تعمید #تثلیث #انگیزه #کلیسا #پسرخدا #jesus #دین #غسل_تعمید #god #کتابمقدس #ایران #وطن #حقیقت #اسرائیل #دوست - 5 hours ago

197 Likes
6 Comments
0
.
‌ متی Matthew 
لغت فوق به معنای هدیه خدا می‌باشد. 
متی نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح بوده که نه تنها یکی از رسولان بلکه یکی از بشارت دهندگان نیز بوده است. اولین انجیل توسط وی نوشته شد که به انجیل متی معروف است. نام وی در لیست نام شاگردان در سه انجیل و کتاب اعمال آمده است، هر چند که در اناجیل لوقا و مرقس در رتبه هفتم و در انجیل متی و کتاب اعمال جایگاه اسمی وی با توما تعویض و در رتبه هشتم قرار گرفته است. نام پدر متی حلفی بود و قبل از آشنایی با مسیح او را لاوی می‌نامیدند، شغل وی باجگیری ( مامور وصول مالیات) بوده است. متی متعلق به گروه باجگیران و گناهکاران بوده است. 
عیسی زمانیکه در کفرناحوم بود او را دید و به او گفت: «مرا متابعت كن .» و متی برخاسته و به دنبال عیسی رفت و از شاگردان وی گشت. در همان روز، متی مهمانی بزرگی داد و عیسی و شاگردانش و دوستان متی که از باجگیران و گناهکاران بودند نیز در این مهمانی شرکت داشتند. پس از عروج مسیح به آسمان، متی یکی از اشخاصی بود که در بالاخانه ای جهت دعا و نیایش با سایر شاگردان جمع می‌شد.
.
.
.
.
.
.
.
.

#مسیح #مسیحیت#عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی #پرستش #ایمانداران #ایمانداران_مسیحی #انجیل #کتاب_مقدس #فیض #بشارت #خداوند #خداوندا #محبت #رابطه #آرامش #اورشلیم #صلیب #خون_مسیح #مسیحیان #مسیحیان_ایران #مسیحیان_فارسی_زبان

. ‌ متی Matthew لغت فوق به معنای هدیه خدا می‌باشد. متی نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح بوده که نه تنها یکی از رسولان بلکه یکی از بشارت دهندگان نیز بوده است. اولین انجیل توسط وی نوشته شد که به انجیل متی معروف است. نام وی در لیست نام شاگردان در سه انجیل و کتاب اعمال آمده است، هر چند که در اناجیل لوقا و مرقس در رتبه هفتم و در انجیل متی و کتاب اعمال جایگاه اسمی وی با توما تعویض و در رتبه هشتم قرار گرفته است. نام پدر متی حلفی بود و قبل از آشنایی با مسیح او را لاوی می‌نامیدند، شغل وی باجگیری ( مامور وصول مالیات) بوده است. متی متعلق به گروه باجگیران و گناهکاران بوده است. عیسی زمانیکه در کفرناحوم بود او را دید و به او گفت: «مرا متابعت كن .» و متی برخاسته و به دنبال عیسی رفت و از شاگردان وی گشت. در همان روز، متی مهمانی بزرگی داد و عیسی و شاگردانش و دوستان متی که از باجگیران و گناهکاران بودند نیز در این مهمانی شرکت داشتند. پس از عروج مسیح به آسمان، متی یکی از اشخاصی بود که در بالاخانه ای جهت دعا و نیایش با سایر شاگردان جمع می‌شد. . . . . . . . . #مسیح #مسیحیت #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی #پرستش #ایمانداران #ایمانداران_مسیحی #انجیل #کتاب_مقدس #فیض #بشارت #خداوند #خداوندا #محبت #رابطه #آرامش #اورشلیم #صلیب #خون_مسیح #مسیحیان #مسیحیان_ایران #مسیحیان_فارسی_زبان - 5 hours ago

12 Likes
0 Comments
0
.
‌ مرقس Mark 
لغت فوق به معنای چکش بزرگ، با ادب و درخشان می‌باشد. 
نام مرقس نامی رومی بوده است که به معنای چکش بزرگ می‌باشد، اما اگر از ریشه نام Marcus باشد به معنای درخشان و با ادب می‌باشد. 
مرقس نام یکی از مبشرین و نویسنده دومین انجیل می‌باشد. نام اصلی وی یوحنا و لقب وی مرقس می‌باشد. وی پسر عموی برنابا و پسر مریم می‌باشد، نامی از پدر وی در کتاب مقدس دیده نمی‌شود اما مادرش از ایمانداران بوده که پس از آنکه پطرس در زمان هیرودیس دستگیر شده و به زندان افتاد، توسط فرشته خداوند از زندان نجات پیدا کرد، و به خانه مریم مادر مرقس که عده ای از ایمانداران برای دعا آنجا جمع شده بودند، رفت. از وی در رساله پولس به فلیمون و دوم تیموتائوس و رساله اول پطرس نام برده شده است. 
مرقس همراه با برنابا و پولس به سلوکیه و از آنجا با کشتی به قبرس رفتند. و در شهر سلامیس و تمامی جزیره به مسیح، موعظه می‌کردند. سپس پولس و همراهانش با کشتی به پرجه پمفلیه رفتند و در آنجا مرقس از آنان جدا شده به اورشلیم بازگشت. 
پس از مدت زمانی، پولس از برنابا خواست که به شهرهایی که قبلا بوده اند، سربزنند، برنابا می‌خواست که مرقس نیز همراه آنان باشد، ولی بر سر بردن مرقس با پولس دچار اختلاف شده و از هم جدا شدند و برنابا با مرقس به قبرس رفتند. 
پس از مدتی مرقس را همراه با پولس در اولین زندانی شدن پولس در روم می‌بینیم و پس از مدتی او پیش پطرس دیده می‌شود و پطرس او را پسر خود می‌خواند. پس از چندی او در نزد تیموتائوس در افسس می‌باشد و زمانیکه پولس در دومین بار زندانی شدن خود در روم از تیموتائوس می‌خواهد که مرقس را نیز همراه خود بیاورد. و بعد از آن دیگر اطلاعاتی از مرقس در دسترس نمی‌باشد.
.
.
.
.
.
.
.

#مسیح #مسیحیت#عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی #پرستش #ایمانداران #ایمانداران_مسیحی #انجیل #کتاب_مقدس #فیض #بشارت #خداوند #خداوندا #محبت #رابطه #آرامش #اورشلیم #صلیب #خون_مسیح #مسیحیان #مسیحیان_ایران #مسیحیان_فارسی_زبان

. ‌ مرقس Mark لغت فوق به معنای چکش بزرگ، با ادب و درخشان می‌باشد. نام مرقس نامی رومی بوده است که به معنای چکش بزرگ می‌باشد، اما اگر از ریشه نام Marcus باشد به معنای درخشان و با ادب می‌باشد. مرقس نام یکی از مبشرین و نویسنده دومین انجیل می‌باشد. نام اصلی وی یوحنا و لقب وی مرقس می‌باشد. وی پسر عموی برنابا و پسر مریم می‌باشد، نامی از پدر وی در کتاب مقدس دیده نمی‌شود اما مادرش از ایمانداران بوده که پس از آنکه پطرس در زمان هیرودیس دستگیر شده و به زندان افتاد، توسط فرشته خداوند از زندان نجات پیدا کرد، و به خانه مریم مادر مرقس که عده ای از ایمانداران برای دعا آنجا جمع شده بودند، رفت. از وی در رساله پولس به فلیمون و دوم تیموتائوس و رساله اول پطرس نام برده شده است. مرقس همراه با برنابا و پولس به سلوکیه و از آنجا با کشتی به قبرس رفتند. و در شهر سلامیس و تمامی جزیره به مسیح، موعظه می‌کردند. سپس پولس و همراهانش با کشتی به پرجه پمفلیه رفتند و در آنجا مرقس از آنان جدا شده به اورشلیم بازگشت. پس از مدت زمانی، پولس از برنابا خواست که به شهرهایی که قبلا بوده اند، سربزنند، برنابا می‌خواست که مرقس نیز همراه آنان باشد، ولی بر سر بردن مرقس با پولس دچار اختلاف شده و از هم جدا شدند و برنابا با مرقس به قبرس رفتند. پس از مدتی مرقس را همراه با پولس در اولین زندانی شدن پولس در روم می‌بینیم و پس از مدتی او پیش پطرس دیده می‌شود و پطرس او را پسر خود می‌خواند. پس از چندی او در نزد تیموتائوس در افسس می‌باشد و زمانیکه پولس در دومین بار زندانی شدن خود در روم از تیموتائوس می‌خواهد که مرقس را نیز همراه خود بیاورد. و بعد از آن دیگر اطلاعاتی از مرقس در دسترس نمی‌باشد. . . . . . . . #مسیح #مسیحیت #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی #پرستش #ایمانداران #ایمانداران_مسیحی #انجیل #کتاب_مقدس #فیض #بشارت #خداوند #خداوندا #محبت #رابطه #آرامش #اورشلیم #صلیب #خون_مسیح #مسیحیان #مسیحیان_ایران #مسیحیان_فارسی_زبان - 5 hours ago

8 Likes
0 Comments
0
آیه روز :

19 سپس نان را برداشت و خدا را شكر نمود و آن را پاره كرد و به ايشان داد و گفت: «اين بدن من است كه در راه شما فدا می‌شود. اين را به ياد من بجا آريد.» (22 لوقا:19 PCB) ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ elloohiim@

کانال تلگرام .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#کتابمقدس #تعمید #تثلیث #عیسی #مسیح #گفتار #bibeln #jesus #gad #ایران #ایمان #محبت #حقیقت #مهر #نوکیش #مسیحیت #دعا #نجات #عیسی #انجیل #تعمید #غسل #تثلیث #خدا #پسر #خدا #bibeln #jesus #gad #jesus

آیه روز : 19 سپس نان را برداشت و خدا را شكر نمود و آن را پاره كرد و به ايشان داد و گفت: «اين بدن من است كه در راه شما فدا می‌شود. اين را به ياد من بجا آريد.» (22 لوقا:19 PCB) ✝️️✝️️✝️️✝️ elloohiim@ کانال تلگرام . . . . . . . . . . #کتابمقدس #تعمید #تثلیث #عیسی #مسیح #گفتار #bibeln #jesus #gad #ایران #ایمان #محبت #حقیقت #مهر #نوکیش #مسیحیت #دعا #نجات #عیسی #انجیل #تعمید #غسل #تثلیث #خدا #پسر #خدا #bibeln #jesus #gad #jesus - 5 hours ago

28 Likes
0 Comments
0
دعا 
پدرجانم ای خداوند حیاتم، ای خداوند نجاتم، ای خداوند شفایم، ای خداوند عطایم، ای خداوند نیکویم، ای خداوندم محبوبم
امروز به حضور قدوست آمدم تا بطلبم ایمانم را در خودت استوار و قوی گردانی تا نه مانند توما به دنبال نشانه ای از تو باشم غافل از اینکه تو با من و در من هستی.
پدر میطلبم که مرا حکمت عطا فرمایی برای بهبود روابطم، بهبود زندگیم، بیشتر به تو شبیه شدنم.
پدر میطلبم که مرا در خودت شکیبا و بردبار کرده و صبر خودت را به من عطا فرمایی.
پدر بر وعده هایت ایمان دارم که فرموده ای نی خمیده شکسته نخواهد شد.
ایمان دارم که تو خداوند قدوسی و تو ما را برخیزانیده و در خود آزاد میسازی. آمین آمین ✝️❤️✝️❤️✝️❤️✝️ elloohiim@

کانال تلگرام .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#کتابمقدس #تعمید #تثلیث #عیسی #مسیح #گفتار #bibeln #jesus #gad #ایران #ایمان #محبت #حقیقت #مهر #نوکیش #مسیحیت #دعا #نجات #عیسی #انجیل #تعمید #غسل #تثلیث #خدا #پسر #خدا #bibeln #jesus #gad #jesus

دعا پدرجانم ای خداوند حیاتم، ای خداوند نجاتم، ای خداوند شفایم، ای خداوند عطایم، ای خداوند نیکویم، ای خداوندم محبوبم امروز به حضور قدوست آمدم تا بطلبم ایمانم را در خودت استوار و قوی گردانی تا نه مانند توما به دنبال نشانه ای از تو باشم غافل از اینکه تو با من و در من هستی. پدر میطلبم که مرا حکمت عطا فرمایی برای بهبود روابطم، بهبود زندگیم، بیشتر به تو شبیه شدنم. پدر میطلبم که مرا در خودت شکیبا و بردبار کرده و صبر خودت را به من عطا فرمایی. پدر بر وعده هایت ایمان دارم که فرموده ای نی خمیده شکسته نخواهد شد. ایمان دارم که تو خداوند قدوسی و تو ما را برخیزانیده و در خود آزاد میسازی. آمین آمین ✝️️✝️️✝️️✝️ elloohiim@ کانال تلگرام . . . . . . . . . . #کتابمقدس #تعمید #تثلیث #عیسی #مسیح #گفتار #bibeln #jesus #gad #ایران #ایمان #محبت #حقیقت #مهر #نوکیش #مسیحیت #دعا #نجات #عیسی #انجیل #تعمید #غسل #تثلیث #خدا #پسر #خدا #bibeln #jesus #gad #jesus - 5 hours ago

35 Likes
2 Comments
0
🙏🏻✝
.
.
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
.
#jesuscristus_ameen
#jesuscristus_ameen 
#jesuscristus_ameen .

#deutschland_greatshots
#jesus 
#jesuscristo 
#jesuscrist 
#jesus 
#jesu 
#jesuscristh 
#jesuscris 
#sanchi 
#deutschlandkarte 
#عیسی 
#عیسی_مسیح 
#عیسی_بن_مریم 
#عیسی_مسیحی 
#عیسی_مسیح_خداوند 
#الهی 
#الوهیت 
#روح_القدوس 
#روح #قدوس 
#قدوسیت 
#lord
#امین 
#holy
#faith 
#church

🏻✝ . . . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . #jesuscristus_ameen #jesuscristus_ameen #jesuscristus_ameen . #deutschland_greatshots #jesus #jesuscristo #jesuscrist #jesus #jesu #jesuscristh #jesuscris #sanchi #deutschlandkarte #عیسی #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی_مسیحی #عیسی_مسیح_خداوند #الهی #الوهیت #روح_القدوس #روح #قدوس #قدوسیت #lord #امین #holy #faith #church - 5 hours ago

247 Likes
7 Comments
0
شام آخر عیسی مسیح .
.
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
.
#jesuscristus_ameen
#jesuscristus_ameen 
#jesuscristus_ameen .

#deutschland_greatshots
#jesus 
#jesuscristo 
#jesuscrist 
#jesus 
#jesu 
#jesuscristh 
#jesuscris 
#sanchi 
#deutschlandkarte 
#عیسی 
#عیسی_مسیح 
#عیسی_بن_مریم 
#عیسی_مسیحی 
#عیسی_مسیح_خداوند 
#الهی 
#الوهیت 
#روح_القدوس 
#روح #قدوس 
#قدوسیت 
#قدوس 
#امین 
#سانچی 
#ارامنه 
#ارمنی

شام آخر عیسی مسیح . . . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . #jesuscristus_ameen #jesuscristus_ameen #jesuscristus_ameen . #deutschland_greatshots #jesus #jesuscristo #jesuscrist #jesus #jesu #jesuscristh #jesuscris #sanchi #deutschlandkarte #عیسی #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی_مسیحی #عیسی_مسیح_خداوند #الهی #الوهیت #روح_القدوس #روح #قدوس #قدوسیت #قدوس #امین #سانچی #ارامنه #ارمنی - 5 hours ago

381 Likes
8 Comments
0
✝بشارت مسیح✝ ✨پنجشنبه مقدس و شام آخر خداوند عیسی مسیح و بستن عهد و پیمان✨

انجیل لـوقـا  فصل  ۲۲ ۱۹ سپس نان را برداشت و خدا را شکر نمود و آن را پاره کرد و به ایشان داد و گفت: «این بدن من است که در راه شما فدا می‌شود. این را به یاد من بجا آرید.» ۲۰ به همین ترتیب، پس از شام، پیاله‌ای دیگر به ایشان داد و گفت: «این پیاله، نشاندهنده پیمان تازه خداست که با خون من مهر می‌شود، خونی که برای نجات شما ریخته می‌شود. ۲۱ اما اینجا، سر همین سفره، کسی نشسته است که خود را دوست ما می‌داند، ولی او همان کسی است که به من خیانت می‌کند. ۲۲ درست است که من باید مطابق نقشه خدا کشته شوم، اما وای بحال کسی که مرا به مرگ تسلیم کند!» #مسیح#منجی_عالم#عیسی #نور_جهان #ایران#عید_پاک #قیام_مسیح_از_مردگان

✝بشارت مسیح✝ پنجشنبه مقدس و شام آخر خداوند عیسی مسیح و بستن عهد و پیمان انجیل لـوقـا  فصل  ۲۲ ۱۹ سپس نان را برداشت و خدا را شکر نمود و آن را پاره کرد و به ایشان داد و گفت: «این بدن من است که در راه شما فدا می‌شود. این را به یاد من بجا آرید.» ۲۰ به همین ترتیب، پس از شام، پیاله‌ای دیگر به ایشان داد و گفت: «این پیاله، نشاندهنده پیمان تازه خداست که با خون من مهر می‌شود، خونی که برای نجات شما ریخته می‌شود. ۲۱ اما اینجا، سر همین سفره، کسی نشسته است که خود را دوست ما می‌داند، ولی او همان کسی است که به من خیانت می‌کند. ۲۲ درست است که من باید مطابق نقشه خدا کشته شوم، اما وای بحال کسی که مرا به مرگ تسلیم کند!» #مسیح #منجی_عالم #عیسی #نور_جهان #ایران #عید_پاک #قیام_مسیح_از_مردگان - 5 hours ago

62 Likes
2 Comments
0
شام آخر و فردا هم جمعه صلیب
نسخه کامل ویدیو در کانال تلگرام
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #عشق #رفتار #گفتار #مهر #محبت #دوستی #مسیح #نجات #ایمان #بزرگ #صداقت #دوستی #bible #توبه #تعمید #تثلیث #انگیزه #کلیسا #پسرخدا #jesus #دین #غسل_تعمید #god #کتابمقدس #ایران #وطن #حقیقت #اسرائیل #دوست

شام آخر و فردا هم جمعه صلیب نسخه کامل ویدیو در کانال تلگرام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #عشق #رفتار #گفتار #مهر #محبت #دوستی #مسیح #نجات #ایمان #بزرگ #صداقت #دوستی #bible #توبه #تعمید #تثلیث #انگیزه #کلیسا #پسرخدا #jesus #دین #غسل_تعمید #god #کتابمقدس #ایران #وطن #حقیقت #اسرائیل #دوست - 5 hours ago

239 Likes
17 Comments
0
دعا در کوه زیتون 
سپس عیسی بیرون رفت و بنا‌ به عادت، راهی کوه زیتون شد و شاگردانش نیز از پی او رفتند. چون به آن مکان رسیدند، به ایشان گفت: «دعا کنید تا در آزمایش نیفتید.» سپس به مسافت پرتاب سنگی از آنها کناره گرفت و زانو زده، چنین دعا کرد: «ای پدر، اگر ارادۀ توست، این جام را از من دور کن؛ امّا نه خواست من، بلکه ارادۀ تو انجام شود.» آنگاه فرشته‌ای از آسمان بر او ظاهر شد و او را تقویت کرد. پس چون در رنجی جانکاه بود، با جدیّتی بیشتر دعا کرد، و عرقش همچون قطرات خون بر زمین می‌چکید. چون از دعا برخاست و نزد شاگردان بازگشت، دید از فرط اندوه خفته‌اند. به ایشان گفت: «چرا در خوابید؟ برخیزید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید.» لوقا ۲۲:۳۹-۴۶ :‭“Father, if you are willing, take this cup from me; yet not my will, but yours be done.” Luke ۲۲:۴۲

#پنجشنبه مقدس
#کوه زیتون
#کتاب مقدس
#انجیل
#عیسی
#مسیح
#مسیحیت
#christ #bible #god #church #iran
 #christian #bless #afghanistan
 #HolyWeek #godisgood

دعا در کوه زیتون سپس عیسی بیرون رفت و بنا‌ به عادت، راهی کوه زیتون شد و شاگردانش نیز از پی او رفتند. چون به آن مکان رسیدند، به ایشان گفت: «دعا کنید تا در آزمایش نیفتید.» سپس به مسافت پرتاب سنگی از آنها کناره گرفت و زانو زده، چنین دعا کرد: «ای پدر، اگر ارادۀ توست، این جام را از من دور کن؛ امّا نه خواست من، بلکه ارادۀ تو انجام شود.» آنگاه فرشته‌ای از آسمان بر او ظاهر شد و او را تقویت کرد. پس چون در رنجی جانکاه بود، با جدیّتی بیشتر دعا کرد، و عرقش همچون قطرات خون بر زمین می‌چکید. چون از دعا برخاست و نزد شاگردان بازگشت، دید از فرط اندوه خفته‌اند. به ایشان گفت: «چرا در خوابید؟ برخیزید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید.» لوقا ۲۲:۳۹-۴۶ :‭“Father, if you are willing, take this cup from me; yet not my will, but yours be done.” Luke ۲۲:۴۲ #پنجشنبه مقدس #کوه زیتون #کتاب مقدس #انجیل #عیسی #مسیح #مسیحیت #christ #bible #god #church #iran #christian #bless #afghanistan #HolyWeek #godisgood - 6 hours ago

16 Likes
0 Comments
0
#مسیحیت #مسیح #بشارت #کتاب_مقدس #شاگردان_مسیح #آیه #انجیل #دعا #عیسی_مسیح #کلیسا #شفا #آزادی #عیسی #حقیقت

#مسیحیت #مسیح #بشارت #کتاب_مقدس #شاگردان_مسیح #آیه #انجیل #دعا #عیسی_مسیح #کلیسا #شفا #آزادی #عیسی #حقیقت - 6 hours ago

42 Likes
1 Comments
0
#رادیوپرستش#مسیح #مسیحیت#عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی #پرستش #ایمانداران #ایمانداران_مسیحی #انجیل #کتاب_مقدس #فیض #بشارت #خداوند #خداوندا #محبت #رابطه #آرامش #اورشلیم #صلیب #خون_مسیح #مسیحیان #مسیحیان_ایران #مسیحیان_فارسی_زبان
@radioparastesh

#رادیوپرستش #مسیح #مسیحیت #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی #پرستش #ایمانداران #ایمانداران_مسیحی #انجیل #کتاب_مقدس #فیض #بشارت #خداوند #خداوندا #محبت #رابطه #آرامش #اورشلیم #صلیب #خون_مسیح #مسیحیان #مسیحیان_ایران #مسیحیان_فارسی_زبان @radioparastesh - 7 hours ago

257 Likes
6 Comments
0
لوقا Luke 
لغت فوق به معنای فروزان، درخشان می‌باشد. 
اگر این نام را شکلی از نام Lucius یا Lucania بدانیم معنی آن فروزان و درخشان می‌شود. 
لوقا یکی از مبشرین و نویسند انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان می‌باشد. وی شخصی غیر یهود بوده که سپس به مسیح ایمان آورده است. خود وی می‌گوید که شاهد بر زندگی عیسی مسیح نبوده است. وی پزشک و یکی از همکاران نزدیک پولس بوده و در بسیاری از سفرها همراه او بوده است. در سه رساله پولس (کولسیان، فلیمون و تیموتائوس دوم) از وی نام برده شده است. وی تنها شخصی است که در دوران زندانی شدن دوم پولس در روم با وی بوده است.
#رادیوپرستش#مسیح #مسیحیت#عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی #پرستش #ایمانداران #ایمانداران_مسیحی #انجیل #کتاب_مقدس #فیض #بشارت #خداوند #خداوندا #محبت #رابطه #آرامش #اورشلیم #صلیب #خون_مسیح #مسیحیان #مسیحیان_ایران #مسیحیان_فارسی_زبان
@radioparastesh

لوقا Luke لغت فوق به معنای فروزان، درخشان می‌باشد. اگر این نام را شکلی از نام Lucius یا Lucania بدانیم معنی آن فروزان و درخشان می‌شود. لوقا یکی از مبشرین و نویسند انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان می‌باشد. وی شخصی غیر یهود بوده که سپس به مسیح ایمان آورده است. خود وی می‌گوید که شاهد بر زندگی عیسی مسیح نبوده است. وی پزشک و یکی از همکاران نزدیک پولس بوده و در بسیاری از سفرها همراه او بوده است. در سه رساله پولس (کولسیان، فلیمون و تیموتائوس دوم) از وی نام برده شده است. وی تنها شخصی است که در دوران زندانی شدن دوم پولس در روم با وی بوده است. #رادیوپرستش #مسیح #مسیحیت #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی #پرستش #ایمانداران #ایمانداران_مسیحی #انجیل #کتاب_مقدس #فیض #بشارت #خداوند #خداوندا #محبت #رابطه #آرامش #اورشلیم #صلیب #خون_مسیح #مسیحیان #مسیحیان_ایران #مسیحیان_فارسی_زبان @radioparastesh - 7 hours ago

229 Likes
3 Comments
0
نشر موقت🕒
.
.
.
.
.
#عیسی العموری
#شعرشعبی 
#شعر وطنی
#الفیضانات_المدن_الأهوازیة 
#الاهواز 
#العراق 
#البصره 
#الکویت 
#المحمره 
#الکوره

نشر موقت . . . . . #عیسی العموری #شعرشعبی #شعر وطنی #الفیضانات_المدن_الأهوازیة #الاهواز #العراق #البصره #الکویت #المحمره #الکوره - 7 hours ago

392 Likes
20 Comments
0
#پیغام زمان ما- قسمت دوم- #کلیسا #آوازشامگاه #کایسری #مسیحیان #ایرانی #انجیل #عیسی #مسیح #مسیحیت #پیغام_زمان_آخر #عیسی_مسیح #ملاکی4 #ایلیا #برانهام #ویلیام_برانهام #لوقا #خدا #محبت #دین #کیس_مسیحیت #عشق #سیل #ایران #williambranham #wmb#jesus #branham
دوم پطرس 7:3 - لکن آسمان و زمین الآن به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت، مردم بی‌دین نگاه داشته شده‌اند.

#پیغام زمان ما- قسمت دوم- #کلیسا #آوازشامگاه #کایسری #مسیحیان #ایرانی #انجیل #عیسی #مسیح #مسیحیت #پیغام_زمان_آخر #عیسی_مسیح #ملاکی4 #ایلیا #برانهام #ویلیام_برانهام #لوقا #خدا #محبت #دین #کیس_مسیحیت #عشق #سیل #ایران #williambranham #wmb #jesus #branham دوم پطرس 7:3 - لکن آسمان و زمین الآن به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت، مردم بی‌دین نگاه داشته شده‌اند. - 8 hours ago

101 Likes
3 Comments
0
و من به شما می‌گویم سوال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که برای شما بازکرده خواهد شد.
لوقا ۱۱:۹
.
#دین_انتخابی #مسیح #مسیحیت #عیسی_مسیح #عیسی #کتاب مقدس #انجیل #عهد_جدید #عهد_عتیق #عشق #محبت #خدا #دعا #ایمان
✝️
#jesus #jesuschrist #jesus_christ #bible #holybible #god #lord #holyspirit #holytrinity #christian #christianity #church #faith #pray #worship #love

و من به شما می‌گویم سوال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که برای شما بازکرده خواهد شد. لوقا ۱۱:۹ . #دین_انتخابی #مسیح #مسیحیت #عیسی_مسیح #عیسی #کتاب مقدس #انجیل #عهد_جدید #عهد_عتیق #عشق #محبت #خدا #دعا #ایمان ✝️ #jesus #jesuschrist #jesus_christ #bible #holybible #god #lord #holyspirit #holytrinity #christian #christianity #church #faith #pray #worship #love - 8 hours ago

42 Likes
1 Comments
0
#آتش‌سوزی مهیب باعث فروریختن برج ناقوس این کلیسای متعلق به قرون وسطی شد. برخی منابع علت این آتش‌سوزی را به عملیات #نوسازی این کلیسا مربوط می‌دانند. این #کلیسا قدمتی ۸۵۰ ساله دارد.

cvl_engin
cvl_engin
cvl_engin

#کلیسای_نوتردام
#پاریس
#فرانسه
#آتش_سوزی
#مسیح
#مسیحی
#عیسی
#نوتردام
#عمران
#معماری
#مهندسی_عمران
#مهندس
#سازه
#زلزله
#ساختمان
#بتن
#فولاد
#تیر
#ستون
#طراحی
#میلگرد
#مقاوم_سازی
#ثروت
#موفقیت
#سرمایه
#پروژه
#civil

#آتش ‌سوزی مهیب باعث فروریختن برج ناقوس این کلیسای متعلق به قرون وسطی شد. برخی منابع علت این آتش‌سوزی را به عملیات #نوسازی این کلیسا مربوط می‌دانند. این #کلیسا قدمتی ۸۵۰ ساله دارد. cvl_engin cvl_engin cvl_engin #کلیسای_نوتردام #پاریس #فرانسه #آتش_سوزی #مسیح #مسیحی #عیسی #نوتردام #عمران #معماری #مهندسی_عمران #مهندس #سازه #زلزله #ساختمان #بتن #فولاد #تیر #ستون #طراحی #میلگرد #مقاوم_سازی #ثروت #موفقیت #سرمایه #پروژه #civil - 8 hours ago

13 Likes
2 Comments
0
مشارکت و پذیرایی برادرانِ کلیسای ایرانیان مسیحی لاگونا هیلز 
چهارشنبه ۱۷ آوریل
---
Men's ministry & refreshment 
Wednesday April 17th --- #کلیسای_ایرانیان_مسیحی_لاگونا_هیلز #ایران #کلیسا #محبت #بخشش #خدا #نجات #مسیح #عیسی #پایدار #آرامش #انجیل #مشارکت 
#کتاب_مقدس #فارسی #عشق
#persianchristianchurch #pccLagunaHills #church #repent #forgiveness #peace #jesus #christ #DailyBlessing #Holy_book #prayer #mercy #mensministry

مشارکت و پذیرایی برادرانِ کلیسای ایرانیان مسیحی لاگونا هیلز چهارشنبه ۱۷ آوریل --- Men's ministry & refreshment Wednesday April 17th --- #کلیسای_ایرانیان_مسیحی_لاگونا_هیلز #ایران #کلیسا #محبت #بخشش #خدا #نجات #مسیح #عیسی #پایدار #آرامش #انجیل #مشارکت #کتاب_مقدس #فارسی #عشق #persianchristianchurch #pccLagunaHills #church #repent #forgiveness #peace #jesus #christ #DailyBlessing #Holy_book #prayer #mercy #mensministry - 8 hours ago

16 Likes
0 Comments
0
پاسی از نیمه‌شب گذشته بود.‏ کاهنان با یهودا توافق کرده بودند که در ازای تسلیم عیسی به او ۳۰ سکهٔ نقره دهند.‏ از این رو،‏ یهودا در جستجوی عیسی بود.‏ عدۀ زیادی از سران کاهنان و فَریسیان نیز به دنبال او می‌رفتند.‏ گروهی از سربازان و یک فرماندۀ نظامی نیز آنان را همراهی می‌کردند.‏
ظاهراً وقتی عیسی یهودا را طی شام پِسَح مرخص کرد،‏ یهودا مستقیماً نزد سران کاهنان رفته بود.‏ (‏یوحنا ۱۳:‏۲۷‏)‏ آنان مأموران خود و گروهی از سربازان را گرد آوردند.‏ یهودا احتمالاً آن گروه را نخست به سوی خانه‌ای هدایت کرد که عیسی و رسولانش در آنجا پِسَح را برگزار کردند.‏ اما اینک آنان از درّۀ قِدرون گذشته،‏ به سوی باغ جِتسیمانی می‌رفتند.‏ آن گروه علاوه بر سلاح،‏ چراغ‌ها و مشعل‌هایی نیز حمل می‌کردند.‏ آری،‏ آنان مصمم بودند عیسی را بیابند.‏
یهودا آن گروه را به بالای کوه زیتون برد.‏ او اطمینان داشت که عیسی را می‌تواند آنجا بیابد.‏ طی هفته‌های پیش از آن،‏ عیسی و رسولانش بارها بین بیت‌عَنیا و اورشلیم رفت‌وآمد داشتند و اغلب در باغ جِتسیمانی توقف می‌کردند.‏ اما سربازان که باید عیسی را دستگیر می‌کردند،‏ چگونه می‌توانستند چهرۀ او را که شاید تا آن زمان ندیده بودند،‏ در تاریکی شب و زیر سایهٔ درختان زیتون،‏ تشخیص دهند؟‏ یهودا برای کمک به آنان نشانه‌ای در نظر گرفت و گفت:‏ «کسی را که ببوسم،‏ همان اوست.‏ او را دستگیر کنید و تحت نظر نگهبانان ببرید.‏»—‏مَرقُس ۱۴:‏۴۴‏.‏
یهودا که جمعیت را به باغ آورد،‏ با دیدن عیسی و رسولانش مستقیماً به سوی عیسی رفت و گفت:‏ «سلام استاد!‏» سپس او را به‌گرمی بوسید.‏ عیسی از او پرسید:‏ «ای رفیق،‏ به چه منظور اینجا آمده‌ای؟‏» (‏مَتّی ۲۶:‏۴۹،‏ ۵۰‏)‏ سپس خود پاسخ پرسشش را داده،‏ گفت:‏ «یهودا،‏ آیا با بوسه‌ای به پسر انسان خیانت می‌کنی؟‏» (‏لوقا ۲۲:‏۴۸‏)‏ عیسی با این سخن خود،‏ فکرش را دیگر مشغول این مرد خائن نکرد.‏
عیسی قدم پیش گذاشت.‏ حال چهرۀ او در نور مشعل‌ها و چراغ‌ها دیده می‌شد.‏ از مردان پرسید:‏ «به دنبال چه کسی می‌گردید؟‏» آنان پاسخ دادند:‏ «عیسای ناصری.‏» پس عیسی با شجاعت تمام گفت:‏ «خودم هستم.‏» (‏یوحنا ۱۸:‏۴،‏ ۵‏)‏
‎#عیسی #عیسی_مسیح#کلیسا #مسیح #مسیحیت #انجیل_لوقا #انجیل #خداوند_زنده #خداونگار_عشق #خدا #خدا #ایران#ایرانی_آزاد #ازادی #آزادی_بیان #نوکیش #آزادی_مذهب #سیاست #آرامش#بحران#مرگ#جهنم #بهشت #اسلام#pingstkyrkankarlstad

پاسی از نیمه‌شب گذشته بود.‏ کاهنان با یهودا توافق کرده بودند که در ازای تسلیم عیسی به او ۳۰ سکهٔ نقره دهند.‏ از این رو،‏ یهودا در جستجوی عیسی بود.‏ عدۀ زیادی از سران کاهنان و فَریسیان نیز به دنبال او می‌رفتند.‏ گروهی از سربازان و یک فرماندۀ نظامی نیز آنان را همراهی می‌کردند.‏ ظاهراً وقتی عیسی یهودا را طی شام پِسَح مرخص کرد،‏ یهودا مستقیماً نزد سران کاهنان رفته بود.‏ (‏یوحنا ۱۳:‏۲۷‏)‏ آنان مأموران خود و گروهی از سربازان را گرد آوردند.‏ یهودا احتمالاً آن گروه را نخست به سوی خانه‌ای هدایت کرد که عیسی و رسولانش در آنجا پِسَح را برگزار کردند.‏ اما اینک آنان از درّۀ قِدرون گذشته،‏ به سوی باغ جِتسیمانی می‌رفتند.‏ آن گروه علاوه بر سلاح،‏ چراغ‌ها و مشعل‌هایی نیز حمل می‌کردند.‏ آری،‏ آنان مصمم بودند عیسی را بیابند.‏ یهودا آن گروه را به بالای کوه زیتون برد.‏ او اطمینان داشت که عیسی را می‌تواند آنجا بیابد.‏ طی هفته‌های پیش از آن،‏ عیسی و رسولانش بارها بین بیت‌عَنیا و اورشلیم رفت‌وآمد داشتند و اغلب در باغ جِتسیمانی توقف می‌کردند.‏ اما سربازان که باید عیسی را دستگیر می‌کردند،‏ چگونه می‌توانستند چهرۀ او را که شاید تا آن زمان ندیده بودند،‏ در تاریکی شب و زیر سایهٔ درختان زیتون،‏ تشخیص دهند؟‏ یهودا برای کمک به آنان نشانه‌ای در نظر گرفت و گفت:‏ «کسی را که ببوسم،‏ همان اوست.‏ او را دستگیر کنید و تحت نظر نگهبانان ببرید.‏»—‏مَرقُس ۱۴:‏۴۴‏.‏ یهودا که جمعیت را به باغ آورد،‏ با دیدن عیسی و رسولانش مستقیماً به سوی عیسی رفت و گفت:‏ «سلام استاد!‏» سپس او را به‌گرمی بوسید.‏ عیسی از او پرسید:‏ «ای رفیق،‏ به چه منظور اینجا آمده‌ای؟‏» (‏مَتّی ۲۶:‏۴۹،‏ ۵۰‏)‏ سپس خود پاسخ پرسشش را داده،‏ گفت:‏ «یهودا،‏ آیا با بوسه‌ای به پسر انسان خیانت می‌کنی؟‏» (‏لوقا ۲۲:‏۴۸‏)‏ عیسی با این سخن خود،‏ فکرش را دیگر مشغول این مرد خائن نکرد.‏ عیسی قدم پیش گذاشت.‏ حال چهرۀ او در نور مشعل‌ها و چراغ‌ها دیده می‌شد.‏ از مردان پرسید:‏ «به دنبال چه کسی می‌گردید؟‏» آنان پاسخ دادند:‏ «عیسای ناصری.‏» پس عیسی با شجاعت تمام گفت:‏ «خودم هستم.‏» (‏یوحنا ۱۸:‏۴،‏ ۵‏)‏ ‎#عیسی #عیسی_مسیح #کلیسا #مسیح #مسیحیت #انجیل_لوقا #انجیل #خداوند_زنده #خداونگار_عشق #خدا #خدا #ایران #ایرانی_آزاد #ازادی #آزادی_بیان #نوکیش #آزادی_مذهب #سیاست #آرامش #بحران #مرگ #جهنم #بهشت #اسلام #pingstkyrkankarlstad - 8 hours ago

88 Likes
2 Comments
0
مشارکت و شام برادران کلیسای ایرانیان مسیحی ولی در رستوران دنج 
چهارشنبه ۱۷آوریل ---
Men's ministry & dinner
Wednesday April 17th
--- #کلیسای_ایرانیان_مسیحی_ولی #ایران #کلیسا #محبت #بخشش #خدا #نجات #مسیح #عیسی #پایدار #آرامش #انجیل #مشارکت
#کتاب_مقدس #فارسی #عشق
#persianchristianchurch #pccValley #church #forgiveness #peace #jesus #christ #DailyBlessing #Holy_book #prayer #mercy #forever #love #mensministry

مشارکت و شام برادران کلیسای ایرانیان مسیحی ولی در رستوران دنج چهارشنبه ۱۷آوریل --- Men's ministry & dinner Wednesday April 17th --- #کلیسای_ایرانیان_مسیحی_ولی #ایران #کلیسا #محبت #بخشش #خدا #نجات #مسیح #عیسی #پایدار #آرامش #انجیل #مشارکت #کتاب_مقدس #فارسی #عشق #persianchristianchurch #pccValley #church #forgiveness #peace #jesus #christ #DailyBlessing #Holy_book #prayer #mercy #forever #love #mensministry - 9 hours ago

19 Likes
1 Comments
0
. .
. 
@jesus.ist_christian 
@jesus.ist_christian .
.
.

#عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #روح_القدوس #پدر #پسر #هللویا #آمین #امین #کلیسا #شام #اخر #مسیحی #ارامنه #ارمنی #مسیحیان #یحیی #موسی #ایران #شکر  #خدا #خداوند #ترکیه #المان #اروپا #father #son #jesus #jesuschrist #god

. . . @jesus.ist_christian @jesus.ist_christian . . . #عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #روح_القدوس #پدر #پسر #هللویا #آمین #امین #کلیسا #شام #اخر #مسیحی #ارامنه #ارمنی #مسیحیان #یحیی #موسی #ایران #شکر   #خدا #خداوند #ترکیه #المان #اروپا #father #son #jesus #jesuschrist #god - 9 hours ago

211 Likes
11 Comments
0
. .
. 
@jesus.ist_christian 
@jesus.ist_christian .
.
.

#عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #روح_القدوس #پدر #پسر #هللویا #آمین #امین #کلیسا #شام #اخر #مسیحی #ارامنه #ارمنی #مسیحیان #یحیی #موسی #ایران #شکر  #خدا #خداوند #ترکیه #المان #اروپا #father #son #jesus #jesuschrist #god

. . . @jesus.ist_christian @jesus.ist_christian . . . #عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #روح_القدوس #پدر #پسر #هللویا #آمین #امین #کلیسا #شام #اخر #مسیحی #ارامنه #ارمنی #مسیحیان #یحیی #موسی #ایران #شکر   #خدا #خداوند #ترکیه #المان #اروپا #father #son #jesus #jesuschrist #god - 9 hours ago

187 Likes
4 Comments
0
18/04/2019 .
.
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
.
#jesuscristus_ameen
#jesuscristus_ameen 
#jesuscristus_ameen .

#deutschland_greatshots
#jesus 
#jesuscristo 
#jesuscrist 
#jesus 
#jesu 
#jesuscristh 
#jesuscris 
#sanchi 
#deutschlandkarte 
#عیسی 
#عیسی_مسیح 
#عیسی_بن_مریم 
#عیسی_مسیحی 
#عیسی_مسیح_خداوند 
#الهی 
#الوهیت 
#روح_القدوس 
#روح #قدوس 
#قدوسیت 
#قدوس 
#امین 
#سانچی 
#ارامنه 
#ارمنی

18/04/2019 . . . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . #jesuscristus_ameen #jesuscristus_ameen #jesuscristus_ameen . #deutschland_greatshots #jesus #jesuscristo #jesuscrist #jesus #jesu #jesuscristh #jesuscris #sanchi #deutschlandkarte #عیسی #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی_مسیحی #عیسی_مسیح_خداوند #الهی #الوهیت #روح_القدوس #روح #قدوس #قدوسیت #قدوس #امین #سانچی #ارامنه #ارمنی - 9 hours ago

174 Likes
2 Comments
0
‎#عیسی #عیسی_مسیح#کلیسا #مسیح #مسیحیت #انجیل_لوقا #انجیل #خداوند_زنده #خداونگار_عشق #خدا #خدا #ایران#ایرانی_آزاد #ازادی #آزادی_بیان #نوکیش #آزادی_مذهب #سیاست #آرامش#بحران#مرگ#جهنم #بهشت #اسلام#کیس #مهاجرت #مهربانی#بشارت #pingstkyrkankarlstad #jesus_sarianii #jesus

#عیسی #عیسی_مسیح #کلیسا #مسیح #مسیحیت #انجیل_لوقا #انجیل #خداوند_زنده #خداونگار_عشق #خدا #خدا #ایران #ایرانی_آزاد #ازادی #آزادی_بیان #نوکیش #آزادی_مذهب #سیاست #آرامش #بحران #مرگ #جهنم #بهشت #اسلام #کیس #مهاجرت #مهربانی #بشارت #pingstkyrkankarlstad #jesus_sarianii #jesus - 9 hours ago

91 Likes
3 Comments
0
#داوری #گفتگوهای_من_وخدا #عیسی #مسیح #پیغام #خبر_خوش #بشارت_مسیح #ایرانیان #ایرانیان_آلمان #شام_آخر #بشارت_انجیل #کتاب_مقدس_کلام_خدای_حقیقی 
#خدای_پدر #خدا_محبت_است #مسیحیان_ایران #روح_القدس #کلیسا #کلیسای_فارسی #نجات #انجیل #دعا #بشارت #ایمان_به_خدا #امیدواری
 #IranianChristiansGermany #icg_e_v #gott_ist_liebe #gottessegen #ratgeber #jesuschrist

#داوری #گفتگوهای_من_وخدا #عیسی #مسیح #پیغام #خبر_خوش #بشارت_مسیح #ایرانیان #ایرانیان_آلمان #شام_آخر #بشارت_انجیل #کتاب_مقدس_کلام_خدای_حقیقی #خدای_پدر #خدا_محبت_است #مسیحیان_ایران #روح_القدس #کلیسا #کلیسای_فارسی #نجات #انجیل #دعا #بشارت #ایمان_به_خدا #امیدواری #IranianChristiansGermany #icg_e_v #gott_ist_liebe #gottessegen #ratgeber #jesuschrist - 9 hours ago

7 Likes
2 Comments
0
🔻دعوت #رهبر #شیعیان #بحرین برای #کمک به #سیل‌زدگان ایرانی 🔹#شیخ #عیسی #قاسم» از اتباع بحرینی حاضر در ایران خواست تا در راستای کمک به سیل زدگان ایرانی در خوزستان از هیچ کمکی دریغ نکنند. ✍بیداری ملت
@bidariymelat
@bidariymelat

دعوت #رهبر #شیعیان #بحرین برای #کمک به #سیل ‌زدگان ایرانی #شیخ #عیسی #قاسم » از اتباع بحرینی حاضر در ایران خواست تا در راستای کمک به سیل زدگان ایرانی در خوزستان از هیچ کمکی دریغ نکنند. ✍بیداری ملت @bidariymelat @bidariymelat - 9 hours ago

20 Likes
0 Comments
0
#گفتگوهای_من_وخدا #عیسی #مسیح #پیغام #خبر_خوش #بشارت_مسیح #ایرانیان #ایرانیان_آلمان #شام_آخر #بشارت_انجیل #کتاب_مقدس_کلام_خدای_حقیقی 
#خدای_پدر #خدا_محبت_است #مسیحیان_ایران #روح_القدس #کلیسا #کلیسای_فارسی #نجات #انجیل #دعا #بشارت #ایمان_به_خدا #امیدواری
 #IranianChristiansGermany #icg_e_v #gott_ist_liebe #gottessegen #ratgeber #jesuschrist

#گفتگوهای_من_وخدا #عیسی #مسیح #پیغام #خبر_خوش #بشارت_مسیح #ایرانیان #ایرانیان_آلمان #شام_آخر #بشارت_انجیل #کتاب_مقدس_کلام_خدای_حقیقی #خدای_پدر #خدا_محبت_است #مسیحیان_ایران #روح_القدس #کلیسا #کلیسای_فارسی #نجات #انجیل #دعا #بشارت #ایمان_به_خدا #امیدواری #IranianChristiansGermany #icg_e_v #gott_ist_liebe #gottessegen #ratgeber #jesuschrist - 9 hours ago

5 Likes
0 Comments
0
#زندگی #گفتگوهای_من_وخدا #عیسی #مسیح #پیغام #خبر_خوش #بشارت_مسیح #ایرانیان #ایرانیان_آلمان #شام_آخر #بشارت_انجیل #کتاب_مقدس_کلام_خدای_حقیقی 
#خدای_پدر #خدا_محبت_است #مسیحیان_ایران #روح_القدس #کلیسا #کلیسای_فارسی #نجات #انجیل #دعا #بشارت #ایمان_به_خدا #امیدواری
 #IranianChristiansGermany #icg_e_v #gott_ist_liebe #gottessegen #ratgeber #jesuschrist

#زندگی #گفتگوهای_من_وخدا #عیسی #مسیح #پیغام #خبر_خوش #بشارت_مسیح #ایرانیان #ایرانیان_آلمان #شام_آخر #بشارت_انجیل #کتاب_مقدس_کلام_خدای_حقیقی #خدای_پدر #خدا_محبت_است #مسیحیان_ایران #روح_القدس #کلیسا #کلیسای_فارسی #نجات #انجیل #دعا #بشارت #ایمان_به_خدا #امیدواری #IranianChristiansGermany #icg_e_v #gott_ist_liebe #gottessegen #ratgeber #jesuschrist - 9 hours ago

9 Likes
0 Comments
0
زیرا چه فخر دارد هنگامی که گناهکار بوده، تازیانه خورید و متحمل آن شوید. لکن اگرنیکوکار بوده، زحمت کشید و صبر کنید، این نزدخدا ثواب است. زیرا که برای همین خوانده شده اید، چونکه مسیح نیز برای ما عذاب کشید وشما را نمونه ای گذاشت تا در اثر قدم های وی رفتار نمایید، «که هیچ گناه نکرد و مکر درزبانش یافت نشد.» چون او را دشنام می دادند، دشنام پس نمی داد و چون عذاب می کشید تهدیدنمی نمود، بلکه خویشتن را به داور عادل تسلیم کرد. که خود گناهان ما را در بدن خویش بردارمتحمل شد تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته اید. از آنروکه مانند گوسفندان گمشده بودید، لکن الحال به سوی شبان و اسقف جان های خود برگشتهاید.
‮اول پطرس ۲:۰۲-۵۲‬
•
•
•
•
#مسیح #عیسی #عشق #پدر #کتاب_مقدس #ایران #افغانستان #فارس #پارس #افغان #هموطن #عیسی_مسیح #عیسی_مسیح_خداوند #زندگی #خدا #نجات #آزادی #ایمان #محبت #آرامش #امید #حیات #ابدیت #پرستش #کلیسا

زیرا چه فخر دارد هنگامی که گناهکار بوده، تازیانه خورید و متحمل آن شوید. لکن اگرنیکوکار بوده، زحمت کشید و صبر کنید، این نزدخدا ثواب است. زیرا که برای همین خوانده شده اید، چونکه مسیح نیز برای ما عذاب کشید وشما را نمونه ای گذاشت تا در اثر قدم های وی رفتار نمایید، «که هیچ گناه نکرد و مکر درزبانش یافت نشد.» چون او را دشنام می دادند، دشنام پس نمی داد و چون عذاب می کشید تهدیدنمی نمود، بلکه خویشتن را به داور عادل تسلیم کرد. که خود گناهان ما را در بدن خویش بردارمتحمل شد تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته اید. از آنروکه مانند گوسفندان گمشده بودید، لکن الحال به سوی شبان و اسقف جان های خود برگشتهاید. ‮اول پطرس ۲:۰۲-۵۲‬ • • • • #مسیح #عیسی #عشق #پدر #کتاب_مقدس #ایران #افغانستان #فارس #پارس #افغان #هموطن #عیسی_مسیح #عیسی_مسیح_خداوند #زندگی #خدا #نجات #آزادی #ایمان #محبت #آرامش #امید #حیات #ابدیت #پرستش #کلیسا - 9 hours ago

281 Likes
9 Comments
0
#عیسی #مسیح #انجیل #کتاب_مقدس #نجات #رهایی #آزادی #ایران #فارسی #تهران 
#jesus #christ #bible #freedom #christianty #iran #persian #farsi #tehran #isfahan #shiraz #ahvaz #zahedan #mashad #rasht #amol #tabriz #kurdestan #california #ghom

#عیسی #مسیح #انجیل #کتاب_مقدس #نجات #رهایی #آزادی #ایران #فارسی #تهران #jesus #christ #bible #freedom #christianty #iran #persian #farsi #tehran #isfahan #shiraz #ahvaz #zahedan #mashad #rasht #amol #tabriz #kurdestan #california #ghom - 10 hours ago

17 Likes
4 Comments
0
‌
*کلیسای کلمه*
برخی از افراد فکر میکنند کلیسا فقط مکان و ساختمانی است که مسیحیان در آن به عبادت می پردازند در صورتی که کلیسا نام جایی است که نام خداوند جلال پیدا کند هم مجازی و هم مکان یا ساختمانی که معبد باشد.
در این کلیسا تمام مطالب،آیات روزانه،شناخت عیسی مسیح،مطالبی در رابطه با الهیت مسیحیت،سرود های پرستشی و کلاس های آموزشی فقط و فقط استوری میشه.
در ضمن تمام آیات بر اساس ترجمه معاصر می باشند.
آمین که نجات برای تمام جهانیان باشد.آمین در نام عیسی مسیح خداوند†
💫هللویا💫
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#کلیسا #مسیح #عیسی_مسیح #عیسی #صلیب #خدا #خداوند #عیسی_بن_مریم #مسیحیت #مسیحی #بودا #محمد #علی #حسین #اسلام #مسلمان #بودایی #شیطان #شیطان_پرستی #الله #پدر #پسر #روح_القدس #کتاب #کتاب_مقدس #انجیل #مکاشفه #متی #یوحنا #پدر_پسر_روح_القدس

‌ *کلیسای کلمه* برخی از افراد فکر میکنند کلیسا فقط مکان و ساختمانی است که مسیحیان در آن به عبادت می پردازند در صورتی که کلیسا نام جایی است که نام خداوند جلال پیدا کند هم مجازی و هم مکان یا ساختمانی که معبد باشد. در این کلیسا تمام مطالب،آیات روزانه،شناخت عیسی مسیح،مطالبی در رابطه با الهیت مسیحیت،سرود های پرستشی و کلاس های آموزشی فقط و فقط استوری میشه. در ضمن تمام آیات بر اساس ترجمه معاصر می باشند. آمین که نجات برای تمام جهانیان باشد.آمین در نام عیسی مسیح خداوند† هللویا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #کلیسا #مسیح #عیسی_مسیح #عیسی #صلیب #خدا #خداوند #عیسی_بن_مریم #مسیحیت #مسیحی #بودا #محمد #علی #حسین #اسلام #مسلمان #بودایی #شیطان #شیطان_پرستی #الله #پدر #پسر #روح_القدس #کتاب #کتاب_مقدس #انجیل #مکاشفه #متی #یوحنا #پدر_پسر_روح_القدس - 10 hours ago

95 Likes
0 Comments
0
💐✝💐
در چنین روزی خداوند عیسی مسیح با شاگردانش شام عید فصح خورد پاهای آنان را شست و خون و بدن خود را به نشانه عهد جدید به شاگردان داد سپس به دعا پرداخت .
.
این روز همان روزی است که فوج سربازان از پی یهودای اَسخَریوطی آمدند و عیسی را با خود برای محاکمه بردند.
.
📖آیات مربوطه: 📚 عهد عتیق:
مزمور ۳۱ : ۵
میکاه ۵ : ۱ 📚 عهد جدید:
مرقس ۱۴ : ۱۲ تا ۵۱
متی باب ۲۶
لوقا ۲۲ : ۷ تا ۶۲
اول قرنتیان ۱۱ : ۲۳ تا ۲۵
یوحنا ۱۸ : ۳ تا ۱۱
#عیسی #مسیح #عمانوئیل #پدر #پسر #روح_القدس #انجیل #ایمان #کلیسا #خداوند #معبد #عهد_عتیق  #کتاب_مقدس #عهدجدید #مزمور #قرنتیان #متی #یوحنا #لوقا #مرقس #میکاه

در چنین روزی خداوند عیسی مسیح با شاگردانش شام عید فصح خورد پاهای آنان را شست و خون و بدن خود را به نشانه عهد جدید به شاگردان داد سپس به دعا پرداخت . . این روز همان روزی است که فوج سربازان از پی یهودای اَسخَریوطی آمدند و عیسی را با خود برای محاکمه بردند. . آیات مربوطه: عهد عتیق: مزمور ۳۱ : ۵ میکاه ۵ : ۱ عهد جدید: مرقس ۱۴ : ۱۲ تا ۵۱ متی باب ۲۶ لوقا ۲۲ : ۷ تا ۶۲ اول قرنتیان ۱۱ : ۲۳ تا ۲۵ یوحنا ۱۸ : ۳ تا ۱۱ #عیسی #مسیح #عمانوئیل #پدر #پسر #روح_القدس #انجیل #ایمان #کلیسا #خداوند #معبد #عهد_عتیق   #کتاب_مقدس #عهدجدید #مزمور #قرنتیان #متی #یوحنا #لوقا #مرقس #میکاه - 10 hours ago

24 Likes
0 Comments
0
پدر_آسمانی 
مرا یاری کن 
مرا بیاموز
که در زندگیم 
بدون توقع عشق بورزم

بدون قضاوت دیگران را بپذیرم

بدون گلایه از دیگران و پیرامون بدنبال تغییر خود باشم

بدون هیچ ترسی بدنبال صلح و آشتی با خود و همه دیگران باشم

بدون گله مندی سپاسگزار و قدر دان هر چه که هستم و دارم باشم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #عشق #رفتار #گفتار #مهر #محبت #دوستی #مسیح #نجات #ایمان #بزرگ #صداقت #دوستی #bible #توبه #تعمید #تثلیث #انگیزه #کلیسا #پسرخدا #jesus #دین #غسل_تعمید #god #کتابمقدس #ایران #وطن #حقیقت #اسرائیل #دوست

پدر_آسمانی مرا یاری کن مرا بیاموز که در زندگیم بدون توقع عشق بورزم بدون قضاوت دیگران را بپذیرم بدون گلایه از دیگران و پیرامون بدنبال تغییر خود باشم بدون هیچ ترسی بدنبال صلح و آشتی با خود و همه دیگران باشم بدون گله مندی سپاسگزار و قدر دان هر چه که هستم و دارم باشم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #عشق #رفتار #گفتار #مهر #محبت #دوستی #مسیح #نجات #ایمان #بزرگ #صداقت #دوستی #bible #توبه #تعمید #تثلیث #انگیزه #کلیسا #پسرخدا #jesus #دین #غسل_تعمید #god #کتابمقدس #ایران #وطن #حقیقت #اسرائیل #دوست - 10 hours ago

432 Likes
12 Comments
0
معني كلمه نجات يعنی چه ؟

نجات به معني :
 رهايی از اسارت گناه ، خشم خدا ، گناه و نتايج آن نجات يعنی چه ؟

يعنی ايمان آوردن به عيسی مسيح و اعتراف به گناهان و توبه كردن واقعي است ، كه نتيجه ايمان و توبه واقعی ، فيض و رحمت و آمرزش گناهان ما را در بر دارد كه خداوند زير پوشش خون مسيح گناهان گذشته ما را ناديده گرفت ، و ما نجات رايگان دريافت كرديم .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #عشق #رفتار #گفتار #مهر #محبت #دوستی #مسیح #نجات #ایمان #بزرگ #صداقت #دوستی #bible #توبه #تعمید #تثلیث #انگیزه #کلیسا #پسرخدا #jesus #دین #غسل_تعمید #god #کتابمقدس #ایران #وطن #حقیقت #اسرائیل #دوست

معني كلمه نجات يعنی چه ؟ نجات به معني : رهايی از اسارت گناه ، خشم خدا ، گناه و نتايج آن نجات يعنی چه ؟ يعنی ايمان آوردن به عيسی مسيح و اعتراف به گناهان و توبه كردن واقعي است ، كه نتيجه ايمان و توبه واقعی ، فيض و رحمت و آمرزش گناهان ما را در بر دارد كه خداوند زير پوشش خون مسيح گناهان گذشته ما را ناديده گرفت ، و ما نجات رايگان دريافت كرديم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #عشق #رفتار #گفتار #مهر #محبت #دوستی #مسیح #نجات #ایمان #بزرگ #صداقت #دوستی #bible #توبه #تعمید #تثلیث #انگیزه #کلیسا #پسرخدا #jesus #دین #غسل_تعمید #god #کتابمقدس #ایران #وطن #حقیقت #اسرائیل #دوست - 10 hours ago

225 Likes
4 Comments
0
محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. ( یوحنا 15: 13) 
#مشاوره #مسیحی #خدا #عیسی #کلیسا #مسیحیان #نجات #روانشناسی #صلیب #خدایا #محبت #دوست #نوکیش #نوایمان #انجیل #تورات #وطن #بهشت #جهنم #ایرانی #عاشقانه #عکس_نوشته #khoda #God #masihi #Bible #lord #persian #church #Bible

محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. ( یوحنا 15: 13) #مشاوره #مسیحی #خدا #عیسی #کلیسا #مسیحیان #نجات #روانشناسی #صلیب #خدایا #محبت #دوست #نوکیش #نوایمان #انجیل #تورات #وطن #بهشت #جهنم #ایرانی #عاشقانه #عکس_نوشته #khoda #God #masihi #Bible #lord #persian #church #Bible - 15 hours ago

38 Likes
5 Comments
0
#amen #jesus #gud #halleluja#amen#عیسی #عیسی_مسیحی #عیسی_مسیحی_خداوند #روح_القدوس #بشارت #ایمان #انجیل #تورات_انجیل #آمین

#amen #jesus #gud #halleluja #amen #عیسی #عیسی_مسیحی #عیسی_مسیحی_خداوند #روح_القدوس #بشارت #ایمان #انجیل #تورات_انجیل #آمین - 15 hours ago

27 Likes
3 Comments
0
فرزندی دمیده شده از روح خدا و زاییده شده از مادری باکره📿.........
مریم که باشی،
در میان مرداب هم که برویی،ارکیده ای
هزار ابر سیاه که دوره ات کنند،
تو همچنان آفتابی....
هزار بار تهمت را بر دوشت بگذارند باز،
بی خیال از بستن پنجره ها بر رویت،
مسیح خویش را در آغوش خواهی کشید،
چرا که بر نجابت چشمان خدایت ایمان آورده ای،
بعد از آن...
هر آنچه دیگران بیاندیشند،
نجوای کودکانه شیطان بر صبوری بی امان ایوب بیش نیست...
#مریم مقدس#عیسی مسیح

فرزندی دمیده شده از روح خدا و زاییده شده از مادری باکره📿......... مریم که باشی، در میان مرداب هم که برویی،ارکیده ای هزار ابر سیاه که دوره ات کنند، تو همچنان آفتابی.... هزار بار تهمت را بر دوشت بگذارند باز، بی خیال از بستن پنجره ها بر رویت، مسیح خویش را در آغوش خواهی کشید، چرا که بر نجابت چشمان خدایت ایمان آورده ای، بعد از آن... هر آنچه دیگران بیاندیشند، نجوای کودکانه شیطان بر صبوری بی امان ایوب بیش نیست... #مریم مقدس#عیسی مسیح - 16 hours ago

73 Likes
0 Comments
0
.
او #وعده داد #باز خواهد #گشت و #تمام #ایمانداران #مسیح را با #خود به #آسمان خواهد برد #آنجایی که خود #اوست
.
♡ آمین ♡

#پادشاه#عیسی#مسیح#خداوند#پدر#آسمان#خدا
#کتابمقدس#انجیل#مسیحیت#محبت#بخشش#کلام
#روحالقدس#دعا#پرستش#صلیب#نجات#کلیسا#قیام

. او #وعده داد #باز خواهد #گشت و #تمام #ایمانداران #مسیح را با #خود به #آسمان خواهد برد #آنجایی که خود #اوست . ♡ آمین ♡ #پادشاه #عیسی #مسیح #خداوند #پدر #آسمان #خدا #کتابمقدس #انجیل #مسیحیت #محبت #بخشش #کلام #روحالقدس #دعا #پرستش #صلیب #نجات #کلیسا #قیام - 16 hours ago

39 Likes
0 Comments
0
‎جشن قیام عیسی مسیح . *
*
*
#persian #iran #persianchurch #church #jesuschrist #god #christian #bible #Tehran #azadi #freedom #instagood #farsi #losangeles #love #irani #خدایا #عشق #هشتگها #عیسی #ایران #مسیحی #آزادی #کتاب #مقدس #کشیش #دوستان #خانواده #فارسی #مسیح #

‎جشن قیام عیسی مسیح . * * * #persian #iran #persianchurch #church #jesuschrist #god #christian #bible #Tehran #azadi #freedom #instagood #farsi #losangeles #love #irani #خدایا #عشق #هشتگها #عیسی #ایران #مسیحی #آزادی #کتاب #مقدس #کشیش #دوستان #خانواده #فارسی #مسیح # - 17 hours ago

50 Likes
4 Comments
0
خیلی بیشتر از آن چیزی که شما آرزو دارید
میتوانید با خداوند زنده داشته باشید.
#عید #پاک #رستاخیز #عیسی_مسیح #از #مردگان #مبارک #صلیب #عشق #محبت #بخشش #خوشبختی #حیات #زندگی #مسیحیت #مسیحیان #نوکیشان_مسیحی #ایران #کلیسا #خدا #jesus #عیسی #مسیح#ترس #شکست #قدرت#انجیل

خیلی بیشتر از آن چیزی که شما آرزو دارید میتوانید با خداوند زنده داشته باشید. #عید #پاک #رستاخیز #عیسی_مسیح #از #مردگان #مبارک #صلیب #عشق #محبت #بخشش #خوشبختی #حیات #زندگی #مسیحیت #مسیحیان #نوکیشان_مسیحی #ایران #کلیسا #خدا #jesus #عیسی #مسیح #ترس #شکست #قدرت #انجیل - 18 hours ago

229 Likes
5 Comments
0
شام آخر 
آخرین باری که مسیح در بین شاگردان سخن میگفت و آنها را پند میداد
حتی با اینکه میدانست خیانت کار کیست
با اینکه میدانست چه سختی هایی باید تحمل کند
ولی خوشحال بود، خوشحال بود زیرا که میدانست آنچه را که نوشته شده بود و خواست خداوند بود انجام شد
خوشحال از خواست خداوند
زیرا با کاری که انجام داد باعث شد تا حتی چندین هزار سال بعد از او هم همچنان او و پدر آسمانی که از آن به مردم سخن گفت به یاد همه باشد
او بود که بخاطر گناهانی که ما انسان ها انجام داده ایم که میدیدیم و معجزات او را لمس میکردیم ولی باز هم او را مصلوب کردیم جان داد ولی همین جان دادن باعث شد تا بیشترین پیروان در دنیا را داشته باشد بخاطر همین فداکاری
بخاطر اینکه در بین دو دزد مصلوب شده بود باز هم ضمانت ما را در پیشگاه خداوند میکرد.
درست است شامی دیگر در کار نیست و ما از خون و جسم تو نوشیدیم و خوردیم ولی تو همچنان با ما هستی، در قلب ما، در ذهن ما و در فکر ما
نه
به نظر من این شام تمامی ندارد و آخری در کار نیست زیرا من میدانم که تو هنوز هم با ما هستی،
.
عیسی مسیح تو ما را با خداوند راستین آشنا کردیم و از تو معنای مهربانی، فداکاری و عشق را آموختیم.
از تو تشکر میکنیم و از تو میخواهیم همچنان با ما بمانی و به ما کمک کرده و مارا یاری دهی، چرا که انتخاب های ما،زندگی ما،کارهای ما،همه و همه بدون تو ممکن نیست.
خدایا از تو سپاسگزاریم که یگانه فرزندی که همچو تو معجزات فراوانی داشت برای ما آوردی تا بفهمیم تو چقدر مهربان هستی
خدای ما خدای مهربانی و عشق و آرامش است 
پس این عشق، این مهربانی و این شام پایانی ندارد و همیشه در قلب من باقیست.
بنام #پدر #پسر #روح_القدس
.
#عیسی #عیسی_مسیح #شام_آخر #مسیحی #محبت #مریم #مهربان #مسیحیت #معجزه #مادر #لبخند #شادی #عشق #عاشق #ایران #ایمان #پیامبر #تعمید #کلیسا #انجیل #کتاب #مسیح #عیسی #خدا #شاد #شعر #موسیقی #هنر

شام آخر آخرین باری که مسیح در بین شاگردان سخن میگفت و آنها را پند میداد حتی با اینکه میدانست خیانت کار کیست با اینکه میدانست چه سختی هایی باید تحمل کند ولی خوشحال بود، خوشحال بود زیرا که میدانست آنچه را که نوشته شده بود و خواست خداوند بود انجام شد خوشحال از خواست خداوند زیرا با کاری که انجام داد باعث شد تا حتی چندین هزار سال بعد از او هم همچنان او و پدر آسمانی که از آن به مردم سخن گفت به یاد همه باشد او بود که بخاطر گناهانی که ما انسان ها انجام داده ایم که میدیدیم و معجزات او را لمس میکردیم ولی باز هم او را مصلوب کردیم جان داد ولی همین جان دادن باعث شد تا بیشترین پیروان در دنیا را داشته باشد بخاطر همین فداکاری بخاطر اینکه در بین دو دزد مصلوب شده بود باز هم ضمانت ما را در پیشگاه خداوند میکرد. درست است شامی دیگر در کار نیست و ما از خون و جسم تو نوشیدیم و خوردیم ولی تو همچنان با ما هستی، در قلب ما، در ذهن ما و در فکر ما نه به نظر من این شام تمامی ندارد و آخری در کار نیست زیرا من میدانم که تو هنوز هم با ما هستی، . عیسی مسیح تو ما را با خداوند راستین آشنا کردیم و از تو معنای مهربانی، فداکاری و عشق را آموختیم. از تو تشکر میکنیم و از تو میخواهیم همچنان با ما بمانی و به ما کمک کرده و مارا یاری دهی، چرا که انتخاب های ما،زندگی ما،کارهای ما،همه و همه بدون تو ممکن نیست. خدایا از تو سپاسگزاریم که یگانه فرزندی که همچو تو معجزات فراوانی داشت برای ما آوردی تا بفهمیم تو چقدر مهربان هستی خدای ما خدای مهربانی و عشق و آرامش است پس این عشق، این مهربانی و این شام پایانی ندارد و همیشه در قلب من باقیست. بنام #پدر #پسر #روح_القدس . #عیسی #عیسی_مسیح #شام_آخر #مسیحی #محبت #مریم #مهربان #مسیحیت #معجزه #مادر #لبخند #شادی #عشق #عاشق #ایران #ایمان #پیامبر #تعمید #کلیسا #انجیل #کتاب #مسیح #عیسی #خدا #شاد #شعر #موسیقی #هنر - 18 hours ago

23 Likes
1 Comments
0
فروتن و مهربان باشيد. نسبت به يكديگر بردبار باشيد و به سبب محبتی كه به هم داريد، از خطاها و اشتباهات يكديگر چشم‌پوشی نماييد.
افسسیان ۴:۲ 
Farzad:
جهت مشارکت و رشد ایمانی در مسیحیت میتونید عضو کانال ما باشید و از مطالب در مورد کتاب مقدس📖درسهای مسیحیت ' از زبان معلمان و خادمین کلام خدا📖🙏
کلیپ تصویری🎥 سرودهای پرستشی🎼🎼 متن های و عکسهای مسیحیت🕊📜
و خواندن کلام بصورت صوتی🎶🎵 و نوشتاری ✍باشید جهت عضویت لینک زیر را در تلگرام پیدا کنید .خداوند به شما برکت بدهد🙏 👈مسیحیت راه نجات
@Masihyatrahenejat1👈
https://t.me/Masihyatrahenejat1👈
#مسیحیت #مسیح#عیسی#نو ایمان#نوکیش#صلیب#انجیل
#Masihyatrahenejat1
#Jezus#Christus
#christendom

فروتن و مهربان باشيد. نسبت به يكديگر بردبار باشيد و به سبب محبتی كه به هم داريد، از خطاها و اشتباهات يكديگر چشم‌پوشی نماييد. افسسیان ۴:۲ Farzad: جهت مشارکت و رشد ایمانی در مسیحیت میتونید عضو کانال ما باشید و از مطالب در مورد کتاب مقدسدرسهای مسیحیت ' از زبان معلمان و خادمین کلام خدا کلیپ تصویری سرودهای پرستشی متن های و عکسهای مسیحیت🕊 و خواندن کلام بصورت صوتی و نوشتاری ✍باشید جهت عضویت لینک زیر را در تلگرام پیدا کنید .خداوند به شما برکت بدهد مسیحیت راه نجات @Masihyatrahenejat1 https://t.me/Masihyatrahenejat1 #مسیحیت #مسیح #عیسی #نو ایمان#نوکیش #صلیب #انجیل #Masihyatrahenejat1 #Jezus #Christus #christendom - 19 hours ago

130 Likes
3 Comments
0
#عیسی#نقاشی#گوته

#عیسی #نقاشی #گوته - 19 hours ago

2 Likes
0 Comments
0
.
سرود پرستشی _ نگاهم به تو است عیسی _ آراماییس
 عیسی فرمود: «من نور جهانم. هر که از من پیروی کند، هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نورِ زندگی برخوردار خواهد بود.» یوحنا ۸ : ۱۲
Then Jesus again spoke to them, saying, “I am the Light of the world; he who follows Me will not walk in the darkness, but will have the Light of life.” JOHN 8:12 
https://t.me/soheila_christ

#jesus #christ #bible #bibel #gospel #Evangelium #christus #god #lord #life #cross #grace
 #genade #jewish #islam #hindu #atheist #عیسی #مسیح #کتابمقدس #انجیل #خدا #خداوند #زندگی #صلیب#فیض #یهودیت

. سرود پرستشی _ نگاهم به تو است عیسی _ آراماییس عیسی فرمود: «من نور جهانم. هر که از من پیروی کند، هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نورِ زندگی برخوردار خواهد بود.» یوحنا ۸ : ۱۲ Then Jesus again spoke to them, saying, “I am the Light of the world; he who follows Me will not walk in the darkness, but will have the Light of life.” JOHN 8:12 https://t.me/soheila_christ #jesus #christ #bible #bibel #gospel #Evangelium #christus #god #lord #life #cross #grace #genade #jewish #islam #hindu #atheist #عیسی #مسیح #کتابمقدس #انجیل #خدا #خداوند #زندگی #صلیب #فیض #یهودیت - 19 hours ago

539 Likes
11 Comments
0
.
#یوحنا ۱۳:۳۴
.
.
.
.
.
.
#مسیحیت #سلام_مسیحی #کتاب_مقدس #محبت #خدا #عیسی #ایران

. #یوحنا ۱۳:۳۴ . . . . . . #مسیحیت #سلام_مسیحی #کتاب_مقدس #محبت #خدا #عیسی #ایران - 20 hours ago

29 Likes
3 Comments
0
عیسی پس از ادای این سخنان، با شاگردانش به آن سوی درۀ قِدرون رفت. در آنجا باغی بود، و عیسی و شاگردانش به آن درآمدند. امّا یهودا، تسلیم‌کنندۀ او، از آن محل آگاه بود، زیرا عیسی و شاگردانش بارها در آنجا گرد آمده بودند. پس یهودا گروهی از سربازان و نیز مأمورانِ سران کاهنان و فَریسیان را برگرفته، به آنجا آمد. ایشان با چراغ و مشعل و سلاح به آنجا رسیدند. عیسی، با آنکه می‌دانست چه بر وی خواهد گذشت، پیش رفت و به ایشان گفت: «که را می‌جویید؟» پاسخ دادند: «عیسای ناصری را.» گفت: «من هستم.» یهودا، تسلیم‌کنندۀ او نیز با آنها ایستاده بود. چون عیسی گفت، «من هستم،» آنان پس رفته بر زمین افتادند. پس دیگر بار از ایشان پرسید: «که را می‌جویید؟» گفتند: «عیسای ناصری را.» پاسخ داد: «به شما گفتم که خودم هستم. پس اگر مرا می‌خواهید، بگذارید اینها بروند.» این را گفت تا آنچه پیشتر گفته بود به حقیقت پیوندد که: «هیچ‌یک از آنان را که به من بخشیدی، از دست ندادم.» آنگاه شَمعون پطرس شمشیری را که داشت، برکشید و ضربتی بر خادمِ کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. نام آن خادم مالخوس بود. عیسی به پطرس گفت: «شمشیر خویش در نیام کن! آیا نباید جامی را که پدر به من داده است، بنوشم؟» یوحنا ۱۸:۱‭-‬۱۱ .
.
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
. ♦@jesuscristus_ameen
.
#jesuscristus_ameen
#jesuscristus_ameen 
#jesuscristus_ameen .

#deutschland_greatshots
#jesus 
#jesuscristo 
#jesuscrist 
#jesus 
#jesu 
#jesuscristh 
#jesuscris 
#sanchi 
#deutschlandkarte 
#عیسی 
#عیسی_مسیح 
#عیسی_بن_مریم 
#عیسی_مسیحی 
#عیسی_مسیح_خداوند 
#الهی 
#الوهیت 
#روح_القدوس 
#روح #قدوس 
#قدوسیت 
#قدوس 
#امین 
#سانچی 
#ارامنه 
#ارمنی

عیسی پس از ادای این سخنان، با شاگردانش به آن سوی درۀ قِدرون رفت. در آنجا باغی بود، و عیسی و شاگردانش به آن درآمدند. امّا یهودا، تسلیم‌کنندۀ او، از آن محل آگاه بود، زیرا عیسی و شاگردانش بارها در آنجا گرد آمده بودند. پس یهودا گروهی از سربازان و نیز مأمورانِ سران کاهنان و فَریسیان را برگرفته، به آنجا آمد. ایشان با چراغ و مشعل و سلاح به آنجا رسیدند. عیسی، با آنکه می‌دانست چه بر وی خواهد گذشت، پیش رفت و به ایشان گفت: «که را می‌جویید؟» پاسخ دادند: «عیسای ناصری را.» گفت: «من هستم.» یهودا، تسلیم‌کنندۀ او نیز با آنها ایستاده بود. چون عیسی گفت، «من هستم،» آنان پس رفته بر زمین افتادند. پس دیگر بار از ایشان پرسید: «که را می‌جویید؟» گفتند: «عیسای ناصری را.» پاسخ داد: «به شما گفتم که خودم هستم. پس اگر مرا می‌خواهید، بگذارید اینها بروند.» این را گفت تا آنچه پیشتر گفته بود به حقیقت پیوندد که: «هیچ‌یک از آنان را که به من بخشیدی، از دست ندادم.» آنگاه شَمعون پطرس شمشیری را که داشت، برکشید و ضربتی بر خادمِ کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. نام آن خادم مالخوس بود. عیسی به پطرس گفت: «شمشیر خویش در نیام کن! آیا نباید جامی را که پدر به من داده است، بنوشم؟» یوحنا ۱۸:۱‭-‬۱۱ . . . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . @jesuscristus_ameen . #jesuscristus_ameen #jesuscristus_ameen #jesuscristus_ameen . #deutschland_greatshots #jesus #jesuscristo #jesuscrist #jesus #jesu #jesuscristh #jesuscris #sanchi #deutschlandkarte #عیسی #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #عیسی_مسیحی #عیسی_مسیح_خداوند #الهی #الوهیت #روح_القدوس #روح #قدوس #قدوسیت #قدوس #امین #سانچی #ارامنه #ارمنی - 20 hours ago

317 Likes
4 Comments
0
Notre dame 2012
#notredame #2012
#کاتدرائیه
#كاتدرائية_نوتردام#باريس#پاریس#ماكرون
شوف بالتاریخ الحریق
#مسیح#عیسی #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم

Notre dame 2012 #notredame #2012 #کاتدرائیه #كاتدرائية_نوتردام #باريس #پاریس #ماكرون شوف بالتاریخ الحریق #مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم - 1 day ago

3 Likes
1 Comments
0
مستند تحلیلی قدرت بینش 
دانلود در تلگرام Selectedss@ 
کانال انتخاب شدگان
#بینش
#jesus ، #jesuschrist , #عیسی ، #عیسی_مسیح ، #روح_القدس

مستند تحلیلی قدرت بینش دانلود در تلگرام Selectedss@ کانال انتخاب شدگان #بینش #jesus ، #jesuschrist , #عیسی ، #عیسی_مسیح ، #روح_القدس - 11 days ago

32 Likes
1 Comments
0
دلم میخواد با پدرم صحبت کنم #jesus ، #jesuschrist ، #روح_القدس، #عیسی ، #عیسی_مسیح

دلم میخواد با پدرم صحبت کنم #jesus ، #jesuschrist ، #روح_القدس ، #عیسی ، #عیسی_مسیح - 18 days ago

46 Likes
0 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.