#شهبانوفرح

32,790 posts

اعتراف جنجالی یک آخوند

قتلهای زنجیره ای کار وزارت اطلاعات بود بدست نیروی خود سعید امامی

سعید امامی نیروی ولایی بود... عاقبت جنایتکاری و مزدوری برای جمبولی اسهالی
مرگ بر جمهوری ننگین اشغالگر اسلامی
جاوید شاه💙💙💙💙 قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، گفته می‌شود که با فتوای علی شیره ای و رفسنجانی به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. محمد مختاری، داریوش و پروانه فروهر از جمله چهره های شناخته شده بقتل رسیده در این جریان بودند.

#محمد_رضا_پهلوی
#نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیرم 
#دشمن_ما_همینجاست
#شیر_خورشید_شمشیر
#رضاپهلوی
#رضا_پهلوی
#شاهزاده_رضاپهلوی
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#شاهزاده_برگرد
#شاهزاده
#شهبانوفرح
#رضاشاه
#محمدرضا_شاه
#پهلوی
#رضاشاه_روحت_شاد
#نافرمانی_مدنی
#جنبش_فیروزه_ای
#براندازم
#نظام_رفتنی_است
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#جاوید_شاه
#قتلهای_زنجیره_ای
#سعید_امامی
#وزارت_اطلاعات
#تروریست
#سپاه_تروریستی_پاسداران
#خامنه_ای
#رفسنجانی
#خاتمی
#منوتو

اعتراف جنجالی یک آخوند قتلهای زنجیره ای کار وزارت اطلاعات بود بدست نیروی خود سعید امامی سعید امامی نیروی ولایی بود... عاقبت جنایتکاری و مزدوری برای جمبولی اسهالی مرگ بر جمهوری ننگین اشغالگر اسلامی جاوید شاه قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، گفته می‌شود که با فتوای علی شیره ای و رفسنجانی به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. محمد مختاری، داریوش و پروانه فروهر از جمله چهره های شناخته شده بقتل رسیده در این جریان بودند. #محمد_رضا_پهلوی #نافرمانی_مدنی #ایران_را_پس_میگیرم #دشمن_ما_همینجاست #شیر_خورشید_شمشیر #رضاپهلوی #رضا_پهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #شاهزاده_برگرد #شاهزاده #شهبانوفرح #رضاشاه #محمدرضا_شاه #پهلوی #رضاشاه_روحت_شاد #نافرمانی_مدنی #جنبش_فیروزه_ای #براندازم #نظام_رفتنی_است #نه_به_جمهوری_اسلامی #جاوید_شاه #قتلهای_زنجیره_ای #سعید_امامی #وزارت_اطلاعات #تروریست #سپاه_تروریستی_پاسداران #خامنه_ای #رفسنجانی #خاتمی #منوتو - 1 hour ago

163 Likes
6 Comments
0
شاهنشاه و پرواز با هواپیمای جت
#شاهزاده #شاهنشاه #شاهنشاه_محمدرضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #گذشته #گذشته_ها #نوستالژیک #نوستالوژی #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #تاریخ #تاریخ_ایران #خاطره_ها #خاندان_ایران_ساز_پهلوی #پهلوی

شاهنشاه و پرواز با هواپیمای جت #شاهزاده #شاهنشاه #شاهنشاه_محمدرضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #گذشته #گذشته_ها #نوستالژیک #نوستالوژی #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #تاریخ #تاریخ_ایران #خاطره_ها #خاندان_ایران_ساز_پهلوی #پهلوی - 7 hours ago

32 Likes
4 Comments
0
جاوید و برقرار شاهنشاه محمدرضاشاه پهلوی 
#تاریخ #تاریخ_ایران #پهلوی #گذشته #گذشته_ها #تاریخ #تاریخ_ایران #شاهزاده #شاهنشاه #شاهنشاه_محمدرضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاه #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #خاندان_ایران_ساز_پهلوی #خاندان_پهلوی

جاوید و برقرار شاهنشاه محمدرضاشاه پهلوی #تاریخ #تاریخ_ایران #پهلوی #گذشته #گذشته_ها #تاریخ #تاریخ_ایران #شاهزاده #شاهنشاه #شاهنشاه_محمدرضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاه #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #خاندان_ایران_ساز_پهلوی #خاندان_پهلوی - 7 hours ago

31 Likes
1 Comments
0
سفر اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی به پاکستان در سال ۱۳۴۹
#شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #شاه #شاهزاده #شاهنشاه #شاهنشاه_محمدرضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی گذشته #گذشته_ها #تاریخ_ایران #تاریخ

سفر اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی به پاکستان در سال ۱۳۴۹ #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #شاه #شاهزاده #شاهنشاه #شاهنشاه_محمدرضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی گذشته #گذشته_ها #تاریخ_ایران #تاریخ - 7 hours ago

19 Likes
0 Comments
0
سخنرانی اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی در سازمان ملل ، حتما آخر کلیپ رو با دقت تمام ببینید که چطور کلیه حاضرین به احترام ایشان ایستاده و کف میزنند .نه مثل زمان احمدی نژاد که بیشتر صندلیها خالی از حضار شد و آبروی ایران رفت.
 #شاهنشاه #شاه #محمدرضاشاه_پهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #گذشته #گذشته_ها #تاریخ #تاریخ_ایران #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی #خاندان_ایران_ساز_پهلوی #خاندان_پهلوی

سخنرانی اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی در سازمان ملل ، حتما آخر کلیپ رو با دقت تمام ببینید که چطور کلیه حاضرین به احترام ایشان ایستاده و کف میزنند .نه مثل زمان احمدی نژاد که بیشتر صندلیها خالی از حضار شد و آبروی ایران رفت. #شاهنشاه #شاه #محمدرضاشاه_پهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #گذشته #گذشته_ها #تاریخ #تاریخ_ایران #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی #خاندان_ایران_ساز_پهلوی #خاندان_پهلوی - 7 hours ago

15 Likes
0 Comments
0
آخرین درخواست و توصیه های پادشاه ملک ایران ، اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ
#شاه #شاهزاده #شاهنشاه #شاهنشاه_محمدرضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #خاندان_ایران_ساز_پهلوی #پهلوی #گذشته #گذشته_ها #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی #اعلیحضرت #اعلیحضرت_همایونی_شاهنشاه_آریامهر_محمدرضا_پهلوی

آخرین درخواست و توصیه های پادشاه ملک ایران ، اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ #شاه #شاهزاده #شاهنشاه #شاهنشاه_محمدرضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #خاندان_ایران_ساز_پهلوی #پهلوی #گذشته #گذشته_ها #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی #اعلیحضرت #اعلیحضرت_همایونی_شاهنشاه_آریامهر_محمدرضا_پهلوی - 8 hours ago

48 Likes
0 Comments
0
سخن گفتن پدری مهربان در بین فرزندان ایتام این سرزمین ،گوش کردن به سخنانشان و خوشحال کردن آنها
#شاه#شاهزاده #شاهنشاه #شاهنشاه_محمدرضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #محمدرضاشاه_پهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی #گذشته_ها #گذشته #تاریخ #تاریخ_ایران #ایتام #یتیم #خاندان_ایران_ساز_پهلوی #اعلیحضرت #اعلیحضرت_همایونی_سیروس_رضاشاه_دوم_پهلوی_سوم

سخن گفتن پدری مهربان در بین فرزندان ایتام این سرزمین ،گوش کردن به سخنانشان و خوشحال کردن آنها #شاه #شاهزاده #شاهنشاه #شاهنشاه_محمدرضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #محمدرضاشاه_پهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #رضاشاه_دوم #رضاشاه #رضاخان #رضاپهلوی #گذشته_ها #گذشته #تاریخ #تاریخ_ایران #ایتام #یتیم #خاندان_ایران_ساز_پهلوی #اعلیحضرت #اعلیحضرت_همایونی_سیروس_رضاشاه_دوم_پهلوی_سوم - 8 hours ago

14 Likes
1 Comments
0

9 hours ago

41 Likes
3 Comments
0
حاصل دسترنج کشاورزان_رودبار جنوبی (روستای چاهبید جازموریان)، در اثر وقوع سیل به زیر خاک رفت؛ تلاش کشاورزان برای استخراج محصول هندوانه از زیر رسوب‌های حاصل از سیل
setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش
من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 #آشتی_ملی
#پهلوی#شهبانو#شاه#شاهزاده#شهبانوفرح#نوبت_ایران_فرارسیده_است
#خبری_در_راه_است
#شاهزاده_برگرد 
#خوزستان
#اهواز
#تهران
#اصفهان
#میهن_من_پرچم_من
#کمپین_هیچ 
#ایران 
#دیکتاتور
#خامنه_ای
#princerezapahlavi_trump_sos
#rezapahlavishah@noorzpahlavi@golnarjahanbaniدختر تیمسار @dr_sophia_
تلگرام
https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi
‎فیس بوک
https://www.facebook.com/PahlaviReza
‎توییتر
https://www.twitter.com/pahlavireza
‎اینستاگرم
https://www.instagram.com/officialrezapahlavi
‎یوتیوب
www.youtube.com/RezaPahlavi
‎وب سایت
www.RezaPahlavi.ORG
‎ساوندکلاود
https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی
https://www.facebook.com/YasminePahlavi
‎نور پهلوی
https://www.facebook.com/NoorPahlavi
‎

حاصل دسترنج کشاورزان_رودبار جنوبی (روستای چاهبید جازموریان)، در اثر وقوع سیل به زیر خاک رفت؛ تلاش کشاورزان برای استخراج محصول هندوانه از زیر رسوب‌های حاصل از سیل setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران #آشتی_ملی #پهلوی #شهبانو #شاه #شاهزاده #شهبانوفرح #نوبت_ایران_فرارسیده_است #خبری_در_راه_است #شاهزاده_برگرد #خوزستان #اهواز #تهران #اصفهان #میهن_من_پرچم_من #کمپین_هیچ #ایران #دیکتاتور #خامنه_ای #princerezapahlavi_trump_sos #rezapahlavishah @noorzpahlavi @golnarjahanbani دختر تیمسار @dr_sophia_ تلگرام https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi ‎فیس بوک https://www.facebook.com/PahlaviReza ‎توییتر https://www.twitter.com/pahlavireza ‎اینستاگرم https://www.instagram.com/officialrezapahlavi ‎یوتیوب www.youtube.com/RezaPahlavi ‎وب سایت www.RezaPahlavi.ORG ‎ساوندکلاود https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی https://www.facebook.com/YasminePahlavi ‎نور پهلوی https://www.facebook.com/NoorPahlavi ‎ - 10 hours ago

83 Likes
2 Comments
0
الان دلار معاشان رهبری میگن اینها همش دروغه !!
با گوشه‌ای از سلاح‌های فوق پیشرفته لیزری نیروی دریای امریکا بر روی ناو جنگی در خلیج فارس آشنا شوید.
.
کار کردن با این سلاح‌های پیشرفته لیرزی درست مانند یک بازی کامپیوتری است، کافی‌ست دسته بازی را بگیری، نشانگر روی‌ هدف تنظیم می‌شود و شلیک...
.
پ.ن: قابل توجه سرداران پامنقلی و جیره خواران نظام که در صورت جنگ با یک دکمه سوت خواهید شد.
setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش
من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 #آشتی_ملی
#پهلوی#شهبانو#شاه#شاهزاده#شهبانوفرح#نوبت_ایران_فرارسیده_است
#خبری_در_راه_است
#شاهزاده_برگرد 
#خوزستان
#اهواز
#تهران
#اصفهان
#میهن_من_پرچم_من
#کمپین_هیچ 
#ایران 
#دیکتاتور
#خامنه_ای
#princerezapahlavi_trump_sos
#rezapahlavishah@noorzpahlavi@golnarjahanbaniدختر تیمسار @dr_sophia_
تلگرام
https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi
‎فیس بوک
https://www.facebook.com/PahlaviReza
‎توییتر
https://www.twitter.com/pahlavireza
‎اینستاگرم
https://www.instagram.com/officialrezapahlavi
‎یوتیوب
www.youtube.com/RezaPahlavi
‎وب سایت
www.RezaPahlavi.ORG
‎ساوندکلاود
https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی
https://www.facebook.com/YasminePahlavi
‎نور پهلوی
https://www.facebook.com/NoorPahlavi
‎

الان دلار معاشان رهبری میگن اینها همش دروغه !! با گوشه‌ای از سلاح‌های فوق پیشرفته لیزری نیروی دریای امریکا بر روی ناو جنگی در خلیج فارس آشنا شوید. . کار کردن با این سلاح‌های پیشرفته لیرزی درست مانند یک بازی کامپیوتری است، کافی‌ست دسته بازی را بگیری، نشانگر روی‌ هدف تنظیم می‌شود و شلیک... . پ.ن: قابل توجه سرداران پامنقلی و جیره خواران نظام که در صورت جنگ با یک دکمه سوت خواهید شد. setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران #آشتی_ملی #پهلوی #شهبانو #شاه #شاهزاده #شهبانوفرح #نوبت_ایران_فرارسیده_است #خبری_در_راه_است #شاهزاده_برگرد #خوزستان #اهواز #تهران #اصفهان #میهن_من_پرچم_من #کمپین_هیچ #ایران #دیکتاتور #خامنه_ای #princerezapahlavi_trump_sos #rezapahlavishah @noorzpahlavi @golnarjahanbani دختر تیمسار @dr_sophia_ تلگرام https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi ‎فیس بوک https://www.facebook.com/PahlaviReza ‎توییتر https://www.twitter.com/pahlavireza ‎اینستاگرم https://www.instagram.com/officialrezapahlavi ‎یوتیوب www.youtube.com/RezaPahlavi ‎وب سایت www.RezaPahlavi.ORG ‎ساوندکلاود https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی https://www.facebook.com/YasminePahlavi ‎نور پهلوی https://www.facebook.com/NoorPahlavi ‎ - 10 hours ago

381 Likes
2 Comments
0
دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست/ در #گام_دوم_انقلاب، شهردارى منطقه سه اهواز، منزل یک #خانواده_سیل‌زده را تخریب کرد. معاون شهردار به صاحب این خانه اعلام کرده «یا پنجاه میلیون پول می‌دهی یا خرابش می‌کنم» که در نهایت، منزل این خانواده سیل‌زده تخریب شد!setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش
من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 #آشتی_ملی
#پهلوی#شهبانو#شاه#شاهزاده#شهبانوفرح#نوبت_ایران_فرارسیده_است
#خبری_در_راه_است
#شاهزاده_برگرد 
#خوزستان
#اهواز
#تهران
#اصفهان
#میهن_من_پرچم_من
#کمپین_هیچ 
#ایران 
#دیکتاتور
#خامنه_ای
#princerezapahlavi_trump_sos
#rezapahlavishah@noorzpahlavi@golnarjahanbaniدختر تیمسار @dr_sophia_
تلگرام
https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi
‎فیس بوک
https://www.facebook.com/PahlaviReza
‎توییتر
https://www.twitter.com/pahlavireza
‎اینستاگرم
https://www.instagram.com/officialrezapahlavi
‎یوتیوب
www.youtube.com/RezaPahlavi
‎وب سایت
www.RezaPahlavi.ORG
‎ساوندکلاود
https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی
https://www.facebook.com/YasminePahlavi
‎نور پهلوی
https://www.facebook.com/NoorPahlavi
‎

دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست/ در #گام_دوم_انقلاب ، شهردارى منطقه سه اهواز، منزل یک #خانواده_سیل ‌زده را تخریب کرد. معاون شهردار به صاحب این خانه اعلام کرده «یا پنجاه میلیون پول می‌دهی یا خرابش می‌کنم» که در نهایت، منزل این خانواده سیل‌زده تخریب شد!setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران #آشتی_ملی #پهلوی #شهبانو #شاه #شاهزاده #شهبانوفرح #نوبت_ایران_فرارسیده_است #خبری_در_راه_است #شاهزاده_برگرد #خوزستان #اهواز #تهران #اصفهان #میهن_من_پرچم_من #کمپین_هیچ #ایران #دیکتاتور #خامنه_ای #princerezapahlavi_trump_sos #rezapahlavishah @noorzpahlavi @golnarjahanbani دختر تیمسار @dr_sophia_ تلگرام https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi ‎فیس بوک https://www.facebook.com/PahlaviReza ‎توییتر https://www.twitter.com/pahlavireza ‎اینستاگرم https://www.instagram.com/officialrezapahlavi ‎یوتیوب www.youtube.com/RezaPahlavi ‎وب سایت www.RezaPahlavi.ORG ‎ساوندکلاود https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی https://www.facebook.com/YasminePahlavi ‎نور پهلوی https://www.facebook.com/NoorPahlavi ‎ - 10 hours ago

31 Likes
2 Comments
0
#کوروش_بزرگ #شهبانوفرح #شاهنشاه #شاهزاده #جاویدشاه

#کوروش_بزرگ #شهبانوفرح #شاهنشاه #شاهزاده #جاویدشاه - 11 hours ago

4 Likes
0 Comments
0
دسته میلیونی ملخ‌های مهاجر شبه جزیره عربستان وارد شهر‌های جنوبی سیستان‌وبلوچستان ، کنارک و زرآباد شدند!! #setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش
من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 #آشتی_ملی
#پهلوی#شهبانو#شاه#شاهزاده#شهبانوفرح#نوبت_ایران_فرارسیده_است
#خبری_در_راه_است
#شاهزاده_برگرد 
#خوزستان
#اهواز
#تهران
#اصفهان
#میهن_من_پرچم_من
#کمپین_هیچ 
#ایران 
#دیکتاتور
#خامنه_ای
#princerezapahlavi_trump_sos
#rezapahlavishah@noorzpahlavi@golnarjahanbaniدختر تیمسار @dr_sophia_
تلگرام
https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi
‎فیس بوک
https://www.facebook.com/PahlaviReza
‎توییتر
https://www.twitter.com/pahlavireza
‎اینستاگرم
https://www.instagram.com/officialrezapahlavi
‎یوتیوب
www.youtube.com/RezaPahlavi
‎وب سایت
www.RezaPahlavi.ORG
‎ساوندکلاود
https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی
https://www.facebook.com/YasminePahlavi
‎نور پهلوی
https://www.facebook.com/NoorPahlavi
‎

دسته میلیونی ملخ‌های مهاجر شبه جزیره عربستان وارد شهر‌های جنوبی سیستان‌وبلوچستان ، کنارک و زرآباد شدند!! #setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران #آشتی_ملی #پهلوی #شهبانو #شاه #شاهزاده #شهبانوفرح #نوبت_ایران_فرارسیده_است #خبری_در_راه_است #شاهزاده_برگرد #خوزستان #اهواز #تهران #اصفهان #میهن_من_پرچم_من #کمپین_هیچ #ایران #دیکتاتور #خامنه_ای #princerezapahlavi_trump_sos #rezapahlavishah @noorzpahlavi @golnarjahanbani دختر تیمسار @dr_sophia_ تلگرام https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi ‎فیس بوک https://www.facebook.com/PahlaviReza ‎توییتر https://www.twitter.com/pahlavireza ‎اینستاگرم https://www.instagram.com/officialrezapahlavi ‎یوتیوب www.youtube.com/RezaPahlavi ‎وب سایت www.RezaPahlavi.ORG ‎ساوندکلاود https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی https://www.facebook.com/YasminePahlavi ‎نور پهلوی https://www.facebook.com/NoorPahlavi ‎ - 12 hours ago

69 Likes
7 Comments
0
با گوشه‌ای از سلاح‌های فوق پیشرفته لیزری نیروی دریای امریکا بر روی ناو جنگی در خلیج فارس آشنا شوید.
.
کار کردن با این سلاح‌های پیشرفته لیرزی درست مانند یک بازی کامپیوتری است، کافی‌ست دسته بازی را بگیری، نشانگر روی‌ هدف تنظیم می‌شود و شلیک...
.
پ.ن: قابل توجه سرداران پامنقلی و جیره خواران نظام که در صورت جنگ با یک دکمه سوت خواهید شد.
setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش
من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 #آشتی_ملی
#پهلوی#شهبانو#شاه#شاهزاده#شهبانوفرح#نوبت_ایران_فرارسیده_است
#خبری_در_راه_است
#شاهزاده_برگرد 
#خوزستان
#اهواز
#تهران
#اصفهان
#میهن_من_پرچم_من
#کمپین_هیچ 
#ایران 
#دیکتاتور
#خامنه_ای
#princerezapahlavi_trump_sos
#rezapahlavishah@noorzpahlavi@golnarjahanbaniدختر تیمسار @dr_sophia_
تلگرام
https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi
‎فیس بوک
https://www.facebook.com/PahlaviReza
‎توییتر
https://www.twitter.com/pahlavireza
‎اینستاگرم
https://www.instagram.com/officialrezapahlavi
‎یوتیوب
www.youtube.com/RezaPahlavi
‎وب سایت
www.RezaPahlavi.ORG
‎ساوندکلاود
https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی
https://www.facebook.com/YasminePahlavi
‎نور پهلوی
https://www.facebook.com/NoorPahlavi
‎

با گوشه‌ای از سلاح‌های فوق پیشرفته لیزری نیروی دریای امریکا بر روی ناو جنگی در خلیج فارس آشنا شوید. . کار کردن با این سلاح‌های پیشرفته لیرزی درست مانند یک بازی کامپیوتری است، کافی‌ست دسته بازی را بگیری، نشانگر روی‌ هدف تنظیم می‌شود و شلیک... . پ.ن: قابل توجه سرداران پامنقلی و جیره خواران نظام که در صورت جنگ با یک دکمه سوت خواهید شد. setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران #آشتی_ملی #پهلوی #شهبانو #شاه #شاهزاده #شهبانوفرح #نوبت_ایران_فرارسیده_است #خبری_در_راه_است #شاهزاده_برگرد #خوزستان #اهواز #تهران #اصفهان #میهن_من_پرچم_من #کمپین_هیچ #ایران #دیکتاتور #خامنه_ای #princerezapahlavi_trump_sos #rezapahlavishah @noorzpahlavi @golnarjahanbani دختر تیمسار @dr_sophia_ تلگرام https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi ‎فیس بوک https://www.facebook.com/PahlaviReza ‎توییتر https://www.twitter.com/pahlavireza ‎اینستاگرم https://www.instagram.com/officialrezapahlavi ‎یوتیوب www.youtube.com/RezaPahlavi ‎وب سایت www.RezaPahlavi.ORG ‎ساوندکلاود https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی https://www.facebook.com/YasminePahlavi ‎نور پهلوی https://www.facebook.com/NoorPahlavi ‎ - 12 hours ago

195 Likes
14 Comments
0
#قیام_سراسری#انقلاب_بیداری#فساد#حمایت#آزادی#آخوند_فاسد#هنرمندان#زندانی_سیاس#ایران#انقلاب#حقوق_زنان#صدا_و_سیما#خامنه_ای#آقا_زاده#سپاه#تروریست#اعدام#تحریم#شاهزاده_رضا_پهلوی#با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست#مرگ_بر_دیکتاتور#رضاشاه#شهبانوفرح
#iran#freedom#humanrights#IranRegimeChange

#قیام_سراسری #انقلاب_بیداری #فساد #حمایت #آزادی #آخوند_فاسد #هنرمندان #زندانی_سیاس #ایران #انقلاب #حقوق_زنان #صدا_و_سیما #خامنه_ای #آقا_زاده #سپاه #تروریست #اعدام #تحریم #شاهزاده_رضا_پهلوی #با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست #مرگ_بر_دیکتاتور #رضاشاه #شهبانوفرح #iran #freedom #humanrights #IranRegimeChange - 12 hours ago

14 Likes
1 Comments
0
#قیام_سراسری#انقلاب_بیداری#فساد#حمایت#آزادی#آخوند_فاسد#هنرمندان#زندانی_سیاس#ایران#انقلاب#حقوق_زنان#صدا_و_سیما#خامنه_ای#آقا_زاده#سپاه#تروریست#اعدام#تحریم#شاهزاده_رضا_پهلوی#با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست#مرگ_بر_دیکتاتور#رضاشاه#شهبانوفرح
#iran#freedom#humanrights#IranRegimeChange

#قیام_سراسری #انقلاب_بیداری #فساد #حمایت #آزادی #آخوند_فاسد #هنرمندان #زندانی_سیاس #ایران #انقلاب #حقوق_زنان #صدا_و_سیما #خامنه_ای #آقا_زاده #سپاه #تروریست #اعدام #تحریم #شاهزاده_رضا_پهلوی #با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست #مرگ_بر_دیکتاتور #رضاشاه #شهبانوفرح #iran #freedom #humanrights #IranRegimeChange - 12 hours ago

11 Likes
0 Comments
0
#قیام_سراسری#انقلاب_بیداری#فساد#حمایت#آزادی#آخوند_فاسد#هنرمندان#زندانی_سیاس#ایران#انقلاب#حقوق_زنان#صدا_و_سیما#خامنه_ای#آقا_زاده#سپاه#تروریست#اعدام#تحریم#شاهزاده_رضا_پهلوی#با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست#مرگ_بر_دیکتاتور#رضاشاه#شهبانوفرح
#iran#freedom#humanrights#IranRegimeChange

#قیام_سراسری #انقلاب_بیداری #فساد #حمایت #آزادی #آخوند_فاسد #هنرمندان #زندانی_سیاس #ایران #انقلاب #حقوق_زنان #صدا_و_سیما #خامنه_ای #آقا_زاده #سپاه #تروریست #اعدام #تحریم #شاهزاده_رضا_پهلوی #با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست #مرگ_بر_دیکتاتور #رضاشاه #شهبانوفرح #iran #freedom #humanrights #IranRegimeChange - 12 hours ago

14 Likes
0 Comments
0
#قیام_سراسری#انقلاب_بیداری#فساد#حمایت#آزادی#آخوند_فاسد#هنرمندان#زندانی_سیاس#ایران#انقلاب#حقوق_زنان#صدا_و_سیما#خامنه_ای#آقا_زاده#سپاه#تروریست#اعدام#تحریم#شاهزاده_رضا_پهلوی#با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست#مرگ_بر_دیکتاتور#رضاشاه#شهبانوفرح
#iran#freedom#humanrights#IranRegimeChange

#قیام_سراسری #انقلاب_بیداری #فساد #حمایت #آزادی #آخوند_فاسد #هنرمندان #زندانی_سیاس #ایران #انقلاب #حقوق_زنان #صدا_و_سیما #خامنه_ای #آقا_زاده #سپاه #تروریست #اعدام #تحریم #شاهزاده_رضا_پهلوی #با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست #مرگ_بر_دیکتاتور #رضاشاه #شهبانوفرح #iran #freedom #humanrights #IranRegimeChange - 12 hours ago

13 Likes
0 Comments
0
#قیام_سراسری#انقلاب_بیداری#فساد#حمایت#آزادی#آخوند_فاسد#هنرمندان#زندانی_سیاس#ایران#انقلاب#حقوق_زنان#صدا_و_سیما#خامنه_ای#آقا_زاده#سپاه#تروریست#اعدام#تحریم#شاهزاده_رضا_پهلوی#با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست#مرگ_بر_دیکتاتور#رضاشاه#شهبانوفرح
#iran#freedom#humanrights#IranRegimeChange

#قیام_سراسری #انقلاب_بیداری #فساد #حمایت #آزادی #آخوند_فاسد #هنرمندان #زندانی_سیاس #ایران #انقلاب #حقوق_زنان #صدا_و_سیما #خامنه_ای #آقا_زاده #سپاه #تروریست #اعدام #تحریم #شاهزاده_رضا_پهلوی #با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست #مرگ_بر_دیکتاتور #رضاشاه #شهبانوفرح #iran #freedom #humanrights #IranRegimeChange - 12 hours ago

12 Likes
3 Comments
0
⚜۶تیر۱۳۵۸طرح ترورناجوانمردانه شاهنشاه آریامهر و شهبانوفرح پهلوی به همراه تمام اعضای خانواده ایشان شکست خورد.

#کارلوس_تروریست_مارکسیست که به #شغال شهرت داشت به همراه چندین تروریست دیگر به دستور جمهوری اسلامی با چندفروندهلیکوپتر به اقامتگاه شاهنشاه و خانواده ایشان در مکزیک حمله میکند و ساختمان را به گلوله میبندد.
هدف حمله قتل عام خانواده حتی کودکان بود و اهداف اصلی #محمدرضاشاه،#شهبانوفرح‌پهلوی و #شاهزاده_رضاپهلوی بودند که به یاری یزدان این طرح کثیف شکست خورد و با درایت افسران همراه و تبادل آتش حمله شکست خورد و تروریستها متواری شدند
#جاوید_شاه

⚜۶تیر۱۳۵۸طرح ترورناجوانمردانه شاهنشاه آریامهر و شهبانوفرح پهلوی به همراه تمام اعضای خانواده ایشان شکست خورد. #کارلوس_تروریست_مارکسیست که به #شغال شهرت داشت به همراه چندین تروریست دیگر به دستور جمهوری اسلامی با چندفروندهلیکوپتر به اقامتگاه شاهنشاه و خانواده ایشان در مکزیک حمله میکند و ساختمان را به گلوله میبندد. هدف حمله قتل عام خانواده حتی کودکان بود و اهداف اصلی #محمدرضاشاه ،#شهبانوفرح ‌پهلوی و #شاهزاده_رضاپهلوی بودند که به یاری یزدان این طرح کثیف شکست خورد و با درایت افسران همراه و تبادل آتش حمله شکست خورد و تروریستها متواری شدند #جاوید_شاه - 14 hours ago

122 Likes
10 Comments
0
معین
ترانه جدید همینجوری نمیمونه
شاعر: مریم دلشاد
آهنگساز: احسان نیزان
تقدیم به مردم ستمدیده و آزادیخواه ایران
بامید رهایی وطن از چنگال جنایتکاران اسلامی
مرگ‌بر جمهوری ننگین اشغالگر اسلامی
جاوید شاه💙💙💙
#محمد_رضا_پهلوی
#نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیرم 
#دشمن_ما_همینجاست
#شیر_خورشید_شمشیر
#بچرخ_تا_بچرخیم
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#تظاهرات_سراسری
#رضاپهلوی
#رضا_پهلوی
#شاهزاده_رضاپهلوی
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#شاهزاده_برگرد
#شاهزاده
#شهبانوفرح
#رضاشاه
#محمدرضا_شاه
#پهلوی
#رضاشاه_روحت_شاد
#میدان_میلیونی
#رستاخیز_فیروزه
#نافرمانی_مدنی
#جنبش_فیروزه_ای
#براندازم
#نظام_رفتنی_است
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#جاوید_شاه
#معین
#آهنگ_جدید
#منوتو

معین ترانه جدید همینجوری نمیمونه شاعر: مریم دلشاد آهنگساز: احسان نیزان تقدیم به مردم ستمدیده و آزادیخواه ایران بامید رهایی وطن از چنگال جنایتکاران اسلامی مرگ‌بر جمهوری ننگین اشغالگر اسلامی جاوید شاه #محمد_رضا_پهلوی #نافرمانی_مدنی #ایران_را_پس_میگیرم #دشمن_ما_همینجاست #شیر_خورشید_شمشیر #بچرخ_تا_بچرخیم #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #تظاهرات_سراسری #رضاپهلوی #رضا_پهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #شاهزاده_برگرد #شاهزاده #شهبانوفرح #رضاشاه #محمدرضا_شاه #پهلوی #رضاشاه_روحت_شاد #میدان_میلیونی #رستاخیز_فیروزه #نافرمانی_مدنی #جنبش_فیروزه_ای #براندازم #نظام_رفتنی_است #نه_به_جمهوری_اسلامی #جاوید_شاه #معین #آهنگ_جدید #منوتو - 16 hours ago

39 Likes
2 Comments
0
#شاهنشاهی_ایران 
#شاهنشاه_آریامهر 
#شاهنشاه 
#شاهزاده_رضا_پهلوی 
#شاهزاده_ولیعد_ایران 
#شهبانوفرح 
#مردم_بیدار_شوید 
#میدان_میلیونی 
#میدان_میلیونی_رمز_پیروزی 
#پشت_به_دشمن_رو_به_میهن

#شاهنشاهی_ایران #شاهنشاه_آریامهر #شاهنشاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهزاده_ولیعد_ایران #شهبانوفرح #مردم_بیدار_شوید #میدان_میلیونی #میدان_میلیونی_رمز_پیروزی #پشت_به_دشمن_رو_به_میهن - 17 hours ago

1,026 Likes
0 Comments
0
‏خاندان تروریست ‎#باکری : #علی_باکری از اعضای هسته مرکزی #مجاهدین_خلق (#سازمان_تخت_خواب_سه_نفره) و کسی بود که یک زرادخانه مهمات از #فلسطین و لبنان برای خرابکاری و ترور در ایران پادشاهی با خود آورد و توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور دستگیر و سپس به درک واصل شد. ‎#مهدی_باکری هم بجز اقدامات متعدد مسلحانه پیش از انقلاب، پس از انقلاب شهردار ارومیه و مسوول مصادره‌ها و همزمان فرمانده سپاه و رییس دادگاه انقلاب ارومیه بود. ‎#حمید_باکری هم از تروریست‌های معروف و از همراهان خمینی در فرانسه بود
 هر کشته‌ای شهید راه راستی نیست. برخی کشته راه شیاطین و برخی از سر ناچاری و زور خمینی کشته شدند. امثال باکری و #همت و #خرازی و #جهان_آرا و #متوسلیان یا #رضایی و #شمخانی و #غلامعلی_رشید و #احمد_غلامپور، دستشان به خون صدها ایرانی بی‌گناه آغشته است. این شیاطین نوکر دجال، پیش از انقلاب منحوسشان، سیصد و هفتاد نفر از پرسنل شهربانی، ژاندارمری و سازمان امنیت را به شهادت رساندند. هر سال مراسمی با عنوان 'شهید_جاوید' با حضور بزرگ ارتشتاران شاهنشاه_آریامهر برای این جانباختگان سنّت و کشور برگزار می‌شد
🎃 هر گاه یک کومونیست-مصدقی را دیدید یک جمله کافیست:
"پروژهٔ جمهوری در ایران‌ و خاورمیانه شکست مطلق خورد
#تروریست 
#جاویدشاه #شهبانوفرح #هویدا #پهلوی #رضاشاه #رضاپهلوی #پهلویسم #شاهنشاه #ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره #جاوید_خاندان_پهلوی #فریدون_فرخزاد #نافرمانی_مدنی #اتحاد_اقوام #کوروش_کبیر

‏خاندان تروریست ‎#باکری : #علی_باکری از اعضای هسته مرکزی #مجاهدین_خلق (#سازمان_تخت_خواب_سه_نفره ) و کسی بود که یک زرادخانه مهمات از #فلسطین و لبنان برای خرابکاری و ترور در ایران پادشاهی با خود آورد و توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور دستگیر و سپس به درک واصل شد. ‎#مهدی_باکری هم بجز اقدامات متعدد مسلحانه پیش از انقلاب، پس از انقلاب شهردار ارومیه و مسوول مصادره‌ها و همزمان فرمانده سپاه و رییس دادگاه انقلاب ارومیه بود. ‎#حمید_باکری هم از تروریست‌های معروف و از همراهان خمینی در فرانسه بود هر کشته‌ای شهید راه راستی نیست. برخی کشته راه شیاطین و برخی از سر ناچاری و زور خمینی کشته شدند. امثال باکری و #همت و #خرازی و #جهان_آرا و #متوسلیان یا #رضایی و #شمخانی و #غلامعلی_رشید و #احمد_غلامپور ، دستشان به خون صدها ایرانی بی‌گناه آغشته است. این شیاطین نوکر دجال، پیش از انقلاب منحوسشان، سیصد و هفتاد نفر از پرسنل شهربانی، ژاندارمری و سازمان امنیت را به شهادت رساندند. هر سال مراسمی با عنوان 'شهید_جاوید' با حضور بزرگ ارتشتاران شاهنشاه_آریامهر برای این جانباختگان سنّت و کشور برگزار می‌شد هر گاه یک کومونیست-مصدقی را دیدید یک جمله کافیست: "پروژهٔ جمهوری در ایران‌ و خاورمیانه شکست مطلق خورد #تروریست #جاویدشاه #شهبانوفرح #هویدا #پهلوی #رضاشاه #رضاپهلوی #پهلویسم #شاهنشاه #ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره #جاوید_خاندان_پهلوی #فریدون_فرخزاد #نافرمانی_مدنی #اتحاد_اقوام #کوروش_کبیر - 17 hours ago

118 Likes
7 Comments
0
#قیام_سراسری#انقلاب_بیداری#فساد#حمایت#آزادی#آخوند_فاسد#هنرمندان#زندانی_سیاس#ایران#انقلاب#حقوق_زنان#صدا_و_سیما#خامنه_ای#آقا_زاده#سپاه#تروریست#اعدام#تحریم#شاهزاده_رضا_پهلوی#با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست#مرگ_بر_دیکتاتور#رضاشاه#شهبانوفرح#ستار_بهشتی
#iran#freedom#humanrights#IranRegimeChange

#قیام_سراسری #انقلاب_بیداری #فساد #حمایت #آزادی #آخوند_فاسد #هنرمندان #زندانی_سیاس #ایران #انقلاب #حقوق_زنان #صدا_و_سیما #خامنه_ای #آقا_زاده #سپاه #تروریست #اعدام #تحریم #شاهزاده_رضا_پهلوی #با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست #مرگ_بر_دیکتاتور #رضاشاه #شهبانوفرح #ستار_بهشتی #iran #freedom #humanrights #IranRegimeChange - 17 hours ago

14 Likes
1 Comments
0
تجمع کشاورزان اصفهانی کانال حفرشده توسط شرکت ذوب آهن برای بردن آب زاینده رود را بوسیله لودر پرکردند
این طرح انتقال آب جدید توسط ذوب آهن، غیر قانونی و به نحوی غارت حقابه کشاورزان است.

setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش
من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 #آشتی_ملی
#پهلوی#شهبانو#شاه#شاهزاده#شهبانوفرح#نوبت_ایران_فرارسیده_است
#خبری_در_راه_است
#شاهزاده_برگرد 
#خوزستان
#اهواز
#تهران
#اصفهان
#میهن_من_پرچم_من
#کمپین_هیچ 
#ایران 
#دیکتاتور
#خامنه_ای
#princerezapahlavi_trump_sos
#rezapahlavishah@noorzpahlavi@golnarjahanbaniدختر تیمسار @dr_sophia_
تلگرام
https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi
‎فیس بوک
https://www.facebook.com/PahlaviReza
‎توییتر
https://www.twitter.com/pahlavireza
‎اینستاگرم
https://www.instagram.com/officialrezapahlavi
‎یوتیوب
www.youtube.com/RezaPahlavi
‎وب سایت
www.RezaPahlavi.ORG
‎ساوندکلاود
https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی
https://www.facebook.com/YasminePahlavi
‎نور پهلوی
https://www.facebook.com/NoorPahlavi
‎

تجمع کشاورزان اصفهانی کانال حفرشده توسط شرکت ذوب آهن برای بردن آب زاینده رود را بوسیله لودر پرکردند این طرح انتقال آب جدید توسط ذوب آهن، غیر قانونی و به نحوی غارت حقابه کشاورزان است. setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران #آشتی_ملی #پهلوی #شهبانو #شاه #شاهزاده #شهبانوفرح #نوبت_ایران_فرارسیده_است #خبری_در_راه_است #شاهزاده_برگرد #خوزستان #اهواز #تهران #اصفهان #میهن_من_پرچم_من #کمپین_هیچ #ایران #دیکتاتور #خامنه_ای #princerezapahlavi_trump_sos #rezapahlavishah @noorzpahlavi @golnarjahanbani دختر تیمسار @dr_sophia_ تلگرام https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi ‎فیس بوک https://www.facebook.com/PahlaviReza ‎توییتر https://www.twitter.com/pahlavireza ‎اینستاگرم https://www.instagram.com/officialrezapahlavi ‎یوتیوب www.youtube.com/RezaPahlavi ‎وب سایت www.RezaPahlavi.ORG ‎ساوندکلاود https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی https://www.facebook.com/YasminePahlavi ‎نور پهلوی https://www.facebook.com/NoorPahlavi ‎ - 19 hours ago

196 Likes
9 Comments
0
#قیام_سراسری#انقلاب_بیداری#فساد#حمایت#آزادی#آخوند_فاسد#هنرمندان#زندانی_سیاس#ایران#انقلاب#حقوق_زنان#صدا_و_سیما#خامنه_ای#آقا_زاده#سپاه#تروریست#اعدام#تحریم#شاهزاده_رضا_پهلوی#با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست#مرگ_بر_دیکتاتور#رضاشاه#شهبانوفرح
#iran#freedom#humanrights#IranRegimeChange

#قیام_سراسری #انقلاب_بیداری #فساد #حمایت #آزادی #آخوند_فاسد #هنرمندان #زندانی_سیاس #ایران #انقلاب #حقوق_زنان #صدا_و_سیما #خامنه_ای #آقا_زاده #سپاه #تروریست #اعدام #تحریم #شاهزاده_رضا_پهلوی #با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست #مرگ_بر_دیکتاتور #رضاشاه #شهبانوفرح #iran #freedom #humanrights #IranRegimeChange - 19 hours ago

13 Likes
3 Comments
0
#طنز: علاقه رهبر نظام حاکم بر ایران به #آیت‌الله_بی‌بی‌سی

#قیام_سراسری#انقلاب_بیداری#فساد#حمایت#آزادی#آخوند_فاسد#هنرمندان#زندانی_سیاس#ایران#انقلاب#حقوق_زنان#صدا_و_سیما#خامنه_ای#آقا_زاده#سپاه#تروریست#اعدام#تحریم#شاهزاده_رضا_پهلوی#با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست#مرگ_بر_دیکتاتور#رضاشاه#شهبانوفرح
#iran#freedom#humanrights#IranRegimeChange

#طنز : علاقه رهبر نظام حاکم بر ایران به #آیت ‌الله_بی‌بی‌سی #قیام_سراسری #انقلاب_بیداری #فساد #حمایت #آزادی #آخوند_فاسد #هنرمندان #زندانی_سیاس #ایران #انقلاب #حقوق_زنان #صدا_و_سیما #خامنه_ای #آقا_زاده #سپاه #تروریست #اعدام #تحریم #شاهزاده_رضا_پهلوی #با_جمهوری_اسلامی_تا_نابودی_راهی_نیست #مرگ_بر_دیکتاتور #رضاشاه #شهبانوفرح #iran #freedom #humanrights #IranRegimeChange - 19 hours ago

16 Likes
1 Comments
0
#شهبانوفرح‌پهلوی
#رضا‌شاه‌پهلوی
#نماد‌شیر‌خورشید‌پرچم‌من‌است
#نظام‌آخوندی‌باید‌برود
#جمهوری‌اسلامی‌باید‌برود
#جمهوری‌آخوندی‌باید‌برود 
#جمهوری‌اسلامی‌انتخاب‌من‌نیست

#شهبانوفرح ‌پهلوی #رضا ‌شاه‌پهلوی #نماد ‌شیر‌خورشید‌پرچم‌من‌است #نظام ‌آخوندی‌باید‌برود #جمهوری ‌اسلامی‌باید‌برود #جمهوری ‌آخوندی‌باید‌برود #جمهوری ‌اسلامی‌انتخاب‌من‌نیست - 20 hours ago

51 Likes
4 Comments
0
انگلیس خمینی دجال را در پوشش روحانی سادات به مردم بی خرد و ابله ایران قالب کرد خمينى مسلمان و شيعه بود؟

اعتراف آخوند مصبح در تحقيق خود اثبات كرده كه خمينى فرزند دربان هندى كنسول انگليس و از سيك هاى هند بود

علامت ميانى پرچم ايران نيز همان علامت سيكهای هندیست.

#محمد_رضا_پهلوی
#نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیرم 
#دشمن_ما_همینجاست
#شیر_خورشید_شمشیر
#بچرخ_تا_بچرخیم
#تظاهرات_سراسری
#رضاپهلوی
#رضا_پهلوی
#شاهزاده_رضاپهلوی
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#شاهزاده_برگرد
#شاهزاده
#شهبانوفرح
#انگلیس
#رضاشاه
#محمدرضا_شاه
#پهلوی
#رضاشاه_روحت_شاد
#میدان_میلیونی
#رستاخیز_فیروزه
#نافرمانی_مدنی
#جنبش_فیروزه_ای
#براندازم
#نظام_رفتنی_است
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#جاوید_شاه
#خمینی
#خمینی_هندی_زاده_دجال_دروغگو
#آخوند_فاسد
#منوتو

انگلیس خمینی دجال را در پوشش روحانی سادات به مردم بی خرد و ابله ایران قالب کرد خمينى مسلمان و شيعه بود؟ اعتراف آخوند مصبح در تحقيق خود اثبات كرده كه خمينى فرزند دربان هندى كنسول انگليس و از سيك هاى هند بود علامت ميانى پرچم ايران نيز همان علامت سيكهای هندیست. #محمد_رضا_پهلوی #نافرمانی_مدنی #ایران_را_پس_میگیرم #دشمن_ما_همینجاست #شیر_خورشید_شمشیر #بچرخ_تا_بچرخیم #تظاهرات_سراسری #رضاپهلوی #رضا_پهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #شاهزاده_برگرد #شاهزاده #شهبانوفرح #انگلیس #رضاشاه #محمدرضا_شاه #پهلوی #رضاشاه_روحت_شاد #میدان_میلیونی #رستاخیز_فیروزه #نافرمانی_مدنی #جنبش_فیروزه_ای #براندازم #نظام_رفتنی_است #نه_به_جمهوری_اسلامی #جاوید_شاه #خمینی #خمینی_هندی_زاده_دجال_دروغگو #آخوند_فاسد #منوتو - 20 hours ago

5 Likes
0 Comments
0
#ban_sepah_leader 
سپاسگزارریم از بذل توجه و حمایت
.
#در_صورت_تمایل_فالو_کنید
@iranianOOOiran 
خدا
میهن
#محمد_رضا_پهلوی
#نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیرم 
#دشمن_ما_همینجاست
#شیر_خورشید_شمشیر
#بچرخ_تا_بچرخیم
#انگلستان
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#تظاهرات_سراسری
#رضاپهلوی
#رضا_پهلوی
#شاهزاده_رضاپهلوی
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#شاهزاده_برگرد
#شاهزاده
#شهبانوفرح
#انگلیس
#تهران
#رضاشاه
#محمدرضا_شاه
#پهلوی
#رضاشاه_روحت_شاد
#میدان_میلیونی
#رستاخیز_فیروزه
#نافرمانی_مدنی
#جنبش_فیروزه_ای
#براندازم
#نظام_رفتنی_است

#ban_sepah_leader سپاسگزارریم از بذل توجه و حمایت . #در_صورت_تمایل_فالو_کنید @iranianOOOiran خدا میهن #محمد_رضا_پهلوی #نافرمانی_مدنی #ایران_را_پس_میگیرم #دشمن_ما_همینجاست #شیر_خورشید_شمشیر #بچرخ_تا_بچرخیم #انگلستان #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #تظاهرات_سراسری #رضاپهلوی #رضا_پهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #شاهزاده_برگرد #شاهزاده #شهبانوفرح #انگلیس #تهران #رضاشاه #محمدرضا_شاه #پهلوی #رضاشاه_روحت_شاد #میدان_میلیونی #رستاخیز_فیروزه #نافرمانی_مدنی #جنبش_فیروزه_ای #براندازم #نظام_رفتنی_است - 21 hours ago

622 Likes
47 Comments
0
درگیری مردم دلیر #تبریز با مزدوران #خامنه‌ای . ۳۰ فروردینsetayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش
من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 #آشتی_ملی
#پهلوی#شهبانو#شاه#شاهزاده#شهبانوفرح#نوبت_ایران_فرارسیده_است
#خبری_در_راه_است
#شاهزاده_برگرد 
#خوزستان
#اهواز
#تهران
#اصفهان
#میهن_من_پرچم_من
#کمپین_هیچ 
#ایران 
#دیکتاتور
#خامنه_ای
#princerezapahlavi_trump_sos
#rezapahlavishah@noorzpahlavi@golnarjahanbaniدختر تیمسار @dr_sophia_
تلگرام
https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi
‎فیس بوک
https://www.facebook.com/PahlaviReza
‎توییتر
https://www.twitter.com/pahlavireza
‎اینستاگرم
https://www.instagram.com/officialrezapahlavi
‎یوتیوب
www.youtube.com/RezaPahlavi
‎وب سایت
www.RezaPahlavi.ORG
‎ساوندکلاود
https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی
https://www.facebook.com/YasminePahlavi
‎نور پهلوی
https://www.facebook.com/NoorPahlavi
‎

درگیری مردم دلیر #تبریز با مزدوران #خامنه ‌ای . ۳۰ فروردینsetayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 setayash_pahlav2 پیج شخص رضاشاه دوم @rpfamilyphotos وبه همه بگین کپی کنن لطفا نظر خودتون رو به صورت کامنت در زیر پستها بنویسید تمامی کامنتها خوانده خواهد شد و پیج را به دوستان خودتان معرفی کنید ....سپاس ستایش من بخاطر ریپورت نشدن از دست اینستا وساندیسیها بدون شرح تمام پستهارو منعکس میکنم شرح با وجدان ملت فهیم ایران #آشتی_ملی #پهلوی #شهبانو #شاه #شاهزاده #شهبانوفرح #نوبت_ایران_فرارسیده_است #خبری_در_راه_است #شاهزاده_برگرد #خوزستان #اهواز #تهران #اصفهان #میهن_من_پرچم_من #کمپین_هیچ #ایران #دیکتاتور #خامنه_ای #princerezapahlavi_trump_sos #rezapahlavishah @noorzpahlavi @golnarjahanbani دختر تیمسار @dr_sophia_ تلگرام https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi ‎فیس بوک https://www.facebook.com/PahlaviReza ‎توییتر https://www.twitter.com/pahlavireza ‎اینستاگرم https://www.instagram.com/officialrezapahlavi ‎یوتیوب www.youtube.com/RezaPahlavi ‎وب سایت www.RezaPahlavi.ORG ‎ساوندکلاود https://soundcloud.com/rezapahlavi ‎ کانال های رسمی خانواده ام در فضای مجازی ‎ياسمين پهلوی https://www.facebook.com/YasminePahlavi ‎نور پهلوی https://www.facebook.com/NoorPahlavi ‎ - 22 hours ago

95 Likes
4 Comments
0
چهل سال خیانت به مردمی که حتی بچه ها وهمسرانشون رو به قتلگاهی که خمینی برای بقاء ،خودش و حکومت خودش ساخته بود فرستادند وهمه جوره مردم از این حکومت خیانت و جنایت و عقب مونده ومتحجر حمایت کردند ودر اخر هم بازهم برای سکوت باید از مردم اگاه ودانا کشته میشدند تا حکومت باقی بمونه واین هم دستمزد ملت زمان سیل و زلزله ....ننگ بر حکومت کثیف آخوندی ودین کثیف تحجر و قتل و غارت و.عقب موندگی
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست 
#جمهوری_اسلامی_باید_برود
#میدان_میلیونی 
#شاهنشاه_آریامهر 
#شهبانو_فرح_پهلوی
#شاهزاده_رضاپهلوی
#جنبش_فیروزه_ای
#رضاپهلوی
#شاهزاده_برگرد
#رضا_پهلوی
#اعتصابات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#تظاهرات_سراسری
#ایران_را_پس_میگیریم
#ایران_فردا
#صفحه_آخر#من_و_تو
#ایران_اینترنشنال
#میدان_میلیونی
#فرشگرد
#پهلوی
#شهبانوفرح
#شیر_خورشید
#دشمن_ما_همینجاست
#دختران_انقلاب
#هموطن_بیدار_شو
#جاوید_شاه
#رضاشاه_دوم
#سیل
#سیل_خوزستان

چهل سال خیانت به مردمی که حتی بچه ها وهمسرانشون رو به قتلگاهی که خمینی برای بقاء ،خودش و حکومت خودش ساخته بود فرستادند وهمه جوره مردم از این حکومت خیانت و جنایت و عقب مونده ومتحجر حمایت کردند ودر اخر هم بازهم برای سکوت باید از مردم اگاه ودانا کشته میشدند تا حکومت باقی بمونه واین هم دستمزد ملت زمان سیل و زلزله ....ننگ بر حکومت کثیف آخوندی ودین کثیف تحجر و قتل و غارت و.عقب موندگی #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست   #جمهوری_اسلامی_باید_برود #میدان_میلیونی   #شاهنشاه_آریامهر   #شهبانو_فرح_پهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #جنبش_فیروزه_ای #رضاپهلوی #شاهزاده_برگرد #رضا_پهلوی #اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #ایران_فردا #صفحه_آخر #من_و_تو #ایران_اینترنشنال #میدان_میلیونی #فرشگرد #پهلوی #شهبانوفرح #شیر_خورشید #دشمن_ما_همینجاست #دختران_انقلاب #هموطن_بیدار_شو #جاوید_شاه #رضاشاه_دوم #سیل #سیل_خوزستان - 23 hours ago

159 Likes
9 Comments
0
.
لیلی امیر ارجمند ، شهبانوفرح پهلوی ، شهناز پهلوی 
و هما زاهدی در دهه پنجاه خورشیدی 
جشنواره فیلم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
.
.
.

#شهبانوفرح #شهنازپهلوی#همازاهدی
#لیلی_امیرارجمند#دهه_پنجاه#قدیمی
#کانون_پرورش_فکری_کودک_و_نوجوان

. لیلی امیر ارجمند ، شهبانوفرح پهلوی ، شهناز پهلوی و هما زاهدی در دهه پنجاه خورشیدی جشنواره فیلم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان . . . #شهبانوفرح #شهنازپهلوی #همازاهدی #لیلی_امیرارجمند #دهه_پنجاه #قدیمی #کانون_پرورش_فکری_کودک_و_نوجوان - 6 days ago

1,074 Likes
0 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.