#سیستان_و_بلوچستان

46,606 posts

خیلی متاسف هستم برای کسانی که زندگی سالم بخاطر هوس نابود میکنن😔 #تهران#رشت.#شیراز.#گرگان.#سیستان_و_بلوچستان .#تبریز.#بوشهر.#رشت.#ساری.#مشهد.#یزد.#سمنان.#ارومیه.#خورستان.#بوشهر.#قم.#سنندج.#یاسوج.#اهواز.#همدان.# اصفهان#سمنان#مشهدیا #شاهرود #پاوه#سلیمانه#بانه# عراق

خیلی متاسف هستم برای کسانی که زندگی سالم بخاطر هوس نابود میکنن #تهران #رشت .#شیراز .#گرگان .#سیستان_و_بلوچستان .#تبریز .#بوشهر .#رشت .#ساری .#مشهد .#یزد .#سمنان .#ارومیه .#خورستان .#بوشهر .#قم .#سنندج .#یاسوج .#اهواز .#همدان .# اصفهان#سمنان #مشهدیا #شاهرود #پاوه #سلیمانه #بانه # عراق - 15 minutes ago

13 Likes
2 Comments
0
رضایت مشتری گلم 🌹🌹🙏نمونه واریز تماس تلفنی 🙏🙏🙏🌹🌹🌹 #تهران#رشت.#شیراز.#گرگان.#سیستان_و_بلوچستان .#تبریز.#بوشهر.#رشت.#ساری.#مشهد.#یزد.#سمنان.#ارومیه.#خورستان.#بوشهر.#قم.#سنندج.#یاسوج.#اهواز.#همدان.# اصفهان#سمنان#مشهدیا #شاهرود #پاوه#سلیمانه#بانه# عراق

رضایت مشتری گلم نمونه واریز تماس تلفنی #تهران #رشت .#شیراز .#گرگان .#سیستان_و_بلوچستان .#تبریز .#بوشهر .#رشت .#ساری .#مشهد .#یزد .#سمنان .#ارومیه .#خورستان .#بوشهر .#قم .#سنندج .#یاسوج .#اهواز .#همدان .# اصفهان#سمنان #مشهدیا #شاهرود #پاوه #سلیمانه #بانه # عراق - 27 minutes ago

17 Likes
2 Comments
0
Fara.rosoob.parsian:
ایا میدانید یک‌بطری از این‌محلول قادراست ۱۰ لیتر اب معمولی را به‌بهترین ابرادیاتور تبدیل کند که ان اب دیگر نه قادر بزنگ زدگی ونه‌قادر به‌رسوب گرفتگی در سیستم خنک کننده خودرو میباشد چطور؟ همه میدانیم که‌اب درون سیستم خنک کننده خودرو وقتی گرم میشود رسوبهای ان جدا شده ودرقسمتهای مثل رادیاتورورادیاتوربخاری وجدارهای سیلندررا دچار رسوب وزنگ زدگی میکندواما محلول ما چیکارمیکند ؟محلول ما درست برعکس اون کارمیکند،خصلت این محلول اینست که‌وفتی که گرم میشود هررسوبی که از اب تشکیل میشود ان رسوب را ذوب میکند وبه اب برمیگرداند، رسوب دراب وجود دارد اما دیگر نه قادر به رسوب شدن هست ونه قادر بزنگ‌زدگی،فقط داخل اب گردش میکند وقادر به هیچگونه ضرری برای خودرو نمی باشد،وازطرفی محلول ما‌قادراست که‌قدرت خورندگی اسید را هم ازبین ببرد، بعنوان مثال شما یک‌استکان اسید را بادواستکان‌اب مخلوط کنید بعد یک سیم فلزی نازک ویا قلع نازک‌در درون‌این‌محلول بگذارید خواهید دید که‌انها درمحلول ذوب خواهند شد حال به همین محلول یک استکان محلول ما را اضافه کنید واگه‌سیم‌فلزی نازک ویا قلع داخل ان‌بگذارید اتفاقی برایش نخواهد افتاد،بغضی از ضدیخها دربعضی از خودروها که‌میریزند صاحب حودروها‌میگویند که‌سیستم‌خنک کننده شان ودچار نشتی گردیده ولی وقتی هرضدیخی را درهرخودرو بریزند وبه بقیه ابی که‌درون خودرو میریزند اگه‌محلول پیشگیری رسوب ما‌را بریزند همین محلول قادر خواهد بود که نگذارد سیستم‌خنک کننده دچار نشتی شود وحسن دیگر ان هم اینست که‌ بدلیل کوچک‌بودن ان هم‌هزینه‌حمل ونقل انچنانی برنمیدارد هم‌ برای فروشندگان ویدکیها جایی اشغال نمیکند چون یک بسته سی وپنج عددی ان‌کمتر از یک‌بسته روغن‌ترمز فومن شیمی جا اشغال میکند کیفت از ما مصرف از شما شرکت فرا رسوب پارسیان اماده همکاری با کلیه فروشندگان روغن موتور وپخش یدکیهای خودرو وهمه بازاریابان فعال درسراسر کشور میباشد وجهت فیلم تست درتلگرام یا جهت تماس باشمارهای فوق تماس حاصل نمایید ۰۹۱۷۳۰۸۱۷۶۲ ، ۰۹۱۷۲۶۹۶۳۰۱ مارا میتوانید درسایتهای قفسه بازار قطعات خودرو وسایت میکانیکال دنبال نمائید، بانام فرا رسوب پارسیان#مازندرانی#مازندرانیها#کرمانشاه#کرمانجی#کرمانشان#کرمانشاهی#سیستان_بلوچستانی#سیستان#سیستانی#سیستان_و_بلوچستان#البرز#گیلانگردی#گیلانیها#گیلانی#گیلان_غرب#گلستان#گلستان_هفتم#گلستان_سعدی#گلستانگردی#هرمزگانی#هرمزگانیها#هرمزگان_بزرگ#لرستانی#لرستانیها#لرستان_بزرگ#یدکی

Fara.rosoob.parsian: ایا میدانید یک‌بطری از این‌محلول قادراست ۱۰ لیتر اب معمولی را به‌بهترین ابرادیاتور تبدیل کند که ان اب دیگر نه قادر بزنگ زدگی ونه‌قادر به‌رسوب گرفتگی در سیستم خنک کننده خودرو میباشد چطور؟ همه میدانیم که‌اب درون سیستم خنک کننده خودرو وقتی گرم میشود رسوبهای ان جدا شده ودرقسمتهای مثل رادیاتورورادیاتوربخاری وجدارهای سیلندررا دچار رسوب وزنگ زدگی میکندواما محلول ما چیکارمیکند ؟محلول ما درست برعکس اون کارمیکند،خصلت این محلول اینست که‌وفتی که گرم میشود هررسوبی که از اب تشکیل میشود ان رسوب را ذوب میکند وبه اب برمیگرداند، رسوب دراب وجود دارد اما دیگر نه قادر به رسوب شدن هست ونه قادر بزنگ‌زدگی،فقط داخل اب گردش میکند وقادر به هیچگونه ضرری برای خودرو نمی باشد،وازطرفی محلول ما‌قادراست که‌قدرت خورندگی اسید را هم ازبین ببرد، بعنوان مثال شما یک‌استکان اسید را بادواستکان‌اب مخلوط کنید بعد یک سیم فلزی نازک ویا قلع نازک‌در درون‌این‌محلول بگذارید خواهید دید که‌انها درمحلول ذوب خواهند شد حال به همین محلول یک استکان محلول ما را اضافه کنید واگه‌سیم‌فلزی نازک ویا قلع داخل ان‌بگذارید اتفاقی برایش نخواهد افتاد،بغضی از ضدیخها دربعضی از خودروها که‌میریزند صاحب حودروها‌میگویند که‌سیستم‌خنک کننده شان ودچار نشتی گردیده ولی وقتی هرضدیخی را درهرخودرو بریزند وبه بقیه ابی که‌درون خودرو میریزند اگه‌محلول پیشگیری رسوب ما‌را بریزند همین محلول قادر خواهد بود که نگذارد سیستم‌خنک کننده دچار نشتی شود وحسن دیگر ان هم اینست که‌ بدلیل کوچک‌بودن ان هم‌هزینه‌حمل ونقل انچنانی برنمیدارد هم‌ برای فروشندگان ویدکیها جایی اشغال نمیکند چون یک بسته سی وپنج عددی ان‌کمتر از یک‌بسته روغن‌ترمز فومن شیمی جا اشغال میکند کیفت از ما مصرف از شما شرکت فرا رسوب پارسیان اماده همکاری با کلیه فروشندگان روغن موتور وپخش یدکیهای خودرو وهمه بازاریابان فعال درسراسر کشور میباشد وجهت فیلم تست درتلگرام یا جهت تماس باشمارهای فوق تماس حاصل نمایید ۰۹۱۷۳۰۸۱۷۶۲ ، ۰۹۱۷۲۶۹۶۳۰۱ مارا میتوانید درسایتهای قفسه بازار قطعات خودرو وسایت میکانیکال دنبال نمائید، بانام فرا رسوب پارسیان#مازندرانی #مازندرانیها #کرمانشاه #کرمانجی #کرمانشان #کرمانشاهی #سیستان_بلوچستانی #سیستان #سیستانی #سیستان_و_بلوچستان #البرز #گیلانگردی #گیلانیها #گیلانی #گیلان_غرب #گلستان #گلستان_هفتم #گلستان_سعدی #گلستانگردی #هرمزگانی #هرمزگانیها #هرمزگان_بزرگ #لرستانی #لرستانیها #لرستان_بزرگ #یدکی - 46 minutes ago

9 Likes
1 Comments
0
@baloch.tv
#بلوچ
#بلوچستان
#زاهدان
#چابهار
#خاش
#سراوان
#ایرانشهر
#نیکشهر
#قصرقند 
#میرجاوه
#زهک
#زابل
#سیستان_بلوچستان 
#سیستان_و_بلوچستان 
#cfz
#chabahar

@baloch.tv #بلوچ #بلوچستان #زاهدان #چابهار #خاش #سراوان #ایرانشهر #نیکشهر #قصرقند #میرجاوه #زهک #زابل #سیستان_بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان #cfz #chabahar - 58 minutes ago

524 Likes
24 Comments
0
🔴کتاب "کشور بلوچستان" 
مربوط با سال 1877 میلادی

اے کتاب وانگ كرزيت تا به زانیں كه آ وهدءَ مئے ملك چتور چارگ و زانگ بيتگ

جغرافيا، توپوگرافي، قوميت و تاريخ بلوچستان 
تاریخمان را از زبان بی طرفها بهتر بدانیم.
متاسفانه یکی از اساسی ترین مشکلات تحمیلی تاریخ سازی جعلی در نوشته ها و کتابهای گجر برای بلوچها بوده است.
نگاهی سراسر رقت بار نسبت به بلوچ.
بلوچ را یک شورشی بیابانگرد، بیکاره راهزن معرفی کردند در مقابل یک کشور فارسی امپراتوری عادل!

در همچو شرایطی است که این نوع کتابها و منابع بی طرف میتوانند بسیار مفید واقع شوند. 🔴برای دانلود کتاب به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید
#بلوچ
#بلوچستان
#زاهدان
#چابهار
#خاش
#سراوان
#ایرانشهر
#نیکشهر
#قصرقند 
#میرجاوه
#سیستان_بلوچستان 
#سیستان_و_بلوچستان 
#بلوچستان_اشغالی #بلوچستان_منی_گل_زمین_وطن #بلوچ_وبلوچستان_مظلوم #بلوچستان_منی_ماتین_وطن #بلوچستان_منی_پاکین_وطن #بلوچستان#پادا_بلوچ#سهاب_ستاد_هماهنگی_اعتراضات_مدنی_بلوچستان#سهاب#سپاه_تروریستی_پاسداران#سپاه_تروریست_هست

کتاب "کشور بلوچستان" مربوط با سال 1877 میلادی اے کتاب وانگ كرزيت تا به زانیں كه آ وهدءَ مئے ملك چتور چارگ و زانگ بيتگ جغرافيا، توپوگرافي، قوميت و تاريخ بلوچستان تاریخمان را از زبان بی طرفها بهتر بدانیم. متاسفانه یکی از اساسی ترین مشکلات تحمیلی تاریخ سازی جعلی در نوشته ها و کتابهای گجر برای بلوچها بوده است. نگاهی سراسر رقت بار نسبت به بلوچ. بلوچ را یک شورشی بیابانگرد، بیکاره راهزن معرفی کردند در مقابل یک کشور فارسی امپراتوری عادل! در همچو شرایطی است که این نوع کتابها و منابع بی طرف میتوانند بسیار مفید واقع شوند. برای دانلود کتاب به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید #بلوچ #بلوچستان #زاهدان #چابهار #خاش #سراوان #ایرانشهر #نیکشهر #قصرقند #میرجاوه #سیستان_بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوچستان_منی_گل_زمین_وطن #بلوچ_وبلوچستان_مظلوم #بلوچستان_منی_ماتین_وطن #بلوچستان_منی_پاکین_وطن #بلوچستان #پادا_بلوچ #سهاب_ستاد_هماهنگی_اعتراضات_مدنی_بلوچستان #سهاب #سپاه_تروریستی_پاسداران #سپاه_تروریست_هست - 1 hour ago

14 Likes
0 Comments
0
🔻
ورق بزنید👉
📹آب، نان،زندگی‼️
🔹سفره های افطاری که خرمایی هم برای خوردن ندارد،کشک و رب غذای این مردم صبور است‌‌‌...
🔹به شکرانه نعمتهای خدا بیائید #سفره_مهربانی را به جای سفره خالی هموطنانمان در سیستان و بلوچستان برپا کنیم.‌‌‌..
🔹 #گرسنگی سهم هیچکس نیست تا #مهربانی هست‌‌‌...
💓بیائید #مهرآفرین_باشیم...
.
🔸حساب اختصاص یافته جهت تهیه سبد کالا - ویژه ماه رمضان
.
💳 6037991199506100
📲 *737*35260#
☎️ 021-35260
🌐 mehrafarinorg.com
‌‏🆔 @mehrafarincharity
#سیستان #گرسنکی #بلوچستان #نیکوکاری #خیریه #ایران #رمضان #ماه_رمضان #آب #نان #سیستان_بلوچستان #خرما #غذا #سیستان_و_بلوچستان #فقر #زندگی #مهربان #افطار #گرسنکی #نذر #حمایت #کمک #کودک #کودکان #نوزاد #نان #زندگی

ورق بزنید آب، نان،زندگیسفره های افطاری که خرمایی هم برای خوردن ندارد،کشک و رب غذای این مردم صبور است‌‌‌... به شکرانه نعمتهای خدا بیائید #سفره_مهربانی را به جای سفره خالی هموطنانمان در سیستان و بلوچستان برپا کنیم.‌‌‌.. #گرسنگی سهم هیچکس نیست تا #مهربانی هست‌‌‌... بیائید #مهرآفرین_باشیم ... . حساب اختصاص یافته جهت تهیه سبد کالا - ویژه ماه رمضان . 6037991199506100 *737*35260# ️ 021-35260 🌐 mehrafarinorg.com ‌‏ @mehrafarincharity #سیستان #گرسنکی #بلوچستان #نیکوکاری #خیریه #ایران #رمضان #ماه_رمضان #آب #نان #سیستان_بلوچستان #خرما #غذا #سیستان_و_بلوچستان #فقر #زندگی #مهربان #افطار #گرسنکی #نذر #حمایت #کمک #کودک #کودکان #نوزاد #نان #زندگی - 1 hour ago

49 Likes
2 Comments
0
‍ ✨💫اطلاعیه💫✨ همکاران محترم ،امدادگران ،جوانان و داوطلبین گرامی ⚫️ مراسم لیالی قدر و سوگواری شهادت امیر مومنان اسوه انسانیت و عدالت و مولای متقیان علی علیه السلام ▪️روزهای جمعه ،یک شنبه ،سه شنبه مصادف با ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۱ لغایت ۱ بامداد ◾️ همراه با قرائت قرآن کریم ،دعای جوشن کبیر ، سخنرانی و مداحی و مراسم احیاء ◼️ در محل مجتمع فرهنگی سینما هلال طبقه دوم برگزار می گردد . 🔳 با حضور خود گرما بخش این محفل معنوی باشید .
🏴 هیئت رهروان حضرت علی اکبر (ع) جمعیت هلال احمر🏴
#سیستان_و_بلوچستان 
@helal.javanan 
@shahabsabonchi 
@helal.daneshamoozi 
@ganjkarimi

اطلاعیه همکاران محترم ،امدادگران ،جوانان و داوطلبین گرامی ️ مراسم لیالی قدر و سوگواری شهادت امیر مومنان اسوه انسانیت و عدالت و مولای متقیان علی علیه السلام ️روزهای جمعه ،یک شنبه ،سه شنبه مصادف با ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۱ لغایت ۱ بامداد ️ همراه با قرائت قرآن کریم ،دعای جوشن کبیر ، سخنرانی و مداحی و مراسم احیاء ️ در محل مجتمع فرهنگی سینما هلال طبقه دوم برگزار می گردد . با حضور خود گرما بخش این محفل معنوی باشید . 🏴 هیئت رهروان حضرت علی اکبر (ع) جمعیت هلال احمر🏴 #سیستان_و_بلوچستان @helal.javanan @shahabsabonchi @helal.daneshamoozi @ganjkarimi - 1 hour ago

13 Likes
0 Comments
0
جایی برای موندن که نباشه به هر راهی میشه فکر کرد..
.پ ن: از جمله سواحل بکر و فوق العاده ی دریای عمان،چابهار،سیستان و بلوچستان
بلوچستان واقعا زیباست.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#photo #pictures #travel #travel_graphy #nature #naturephotography #life  #insta_pick #photooftheday #landscape #landscapephotography #landscape_photography  #oman_sea #beach #travel #traveling #traveler .
.#سفر #گردشگر #گردشکری #سیستان_و_بلوچستان #طبیعتگردی #طبیعتگرد #سیستان_بلوچستان #سیستانوبلوچستان #سیستان #دریای_عمان #ماجراجویی #ماجراجو #سیستان_و_بلوچستان_امن_است ❤

جایی برای موندن که نباشه به هر راهی میشه فکر کرد.. .پ ن: از جمله سواحل بکر و فوق العاده ی دریای عمان،چابهار،سیستان و بلوچستان بلوچستان واقعا زیباست. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #photo #pictures #travel #travel_graphy #nature #naturephotography #life   #insta_pick #photooftheday #landscape #landscapephotography #landscape_photography   #oman_sea #beach #travel #traveling #traveler . .#سفر #گردشگر #گردشکری #سیستان_و_بلوچستان #طبیعتگردی #طبیعتگرد #سیستان_بلوچستان #سیستانوبلوچستان #سیستان #دریای_عمان #ماجراجویی #ماجراجو #سیستان_و_بلوچستان_امن_است - 2 hours ago

73 Likes
3 Comments
0
⚜️⚜️⚜️ عروس لاکچری 
نویسنده :محمدعلی جعفری 
انتشارات : شهید کاظمی 
قیمت :8,000 ت 
عروسی لاکچری» جدیدترین اثر محمد علی
 جعفری(نویسنده کتاب های قصه دلبری، سربلند، عمارحلب، و خانه مغایرت) با موضوع داستان کوتاه است ، توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر و عرضه می‌شود.
این اثر مجموعه ۵ داستان کوتاه متفاوت است که در آن نویسنده دست مخاطب را می گیرد برای رساندن به صندوقچه شاه عباس... او برای فرار از سوزن آجین، از وسط کوچه شش بادگیری، مخاطب را به یک عروسی لاکچری می‌رساند تا یک جشن تلخ را برایشان شیرین کند!

جهت اطلاع از موجودی کتابها و همچنین سفارش کتاب می‌توانید با این شماره‌ها تماس بگیرید:
☎️ 054-33228879
📱 09370515837

#پاتوق_کتاب_زاهدان #پاتوق_کتاب #زاهدان #سیستان #بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان #زابل 🆔 @Patogh_zahedan

⚜️⚜️⚜️ عروس لاکچری نویسنده :محمدعلی جعفری انتشارات : شهید کاظمی قیمت :8,000 ت عروسی لاکچری» جدیدترین اثر محمد علی جعفری(نویسنده کتاب های قصه دلبری، سربلند، عمارحلب، و خانه مغایرت) با موضوع داستان کوتاه است ، توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر و عرضه می‌شود. این اثر مجموعه ۵ داستان کوتاه متفاوت است که در آن نویسنده دست مخاطب را می گیرد برای رساندن به صندوقچه شاه عباس... او برای فرار از سوزن آجین، از وسط کوچه شش بادگیری، مخاطب را به یک عروسی لاکچری می‌رساند تا یک جشن تلخ را برایشان شیرین کند! جهت اطلاع از موجودی کتابها و همچنین سفارش کتاب می‌توانید با این شماره‌ها تماس بگیرید: ️ 054-33228879 09370515837 #پاتوق_کتاب_زاهدان #پاتوق_کتاب #زاهدان #سیستان #بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان #زابل @Patogh_zahedan - 3 hours ago

41 Likes
0 Comments
0
اطلاعیه
مراسم شب های قدر
#رمضان ۱۳۹۸
#هیات_بیت_العباس_علیه_السلام_زاهدان
#هیات #هیئت #فاطمیه #روضه #یا_زهرا #مذهبی #فاطمیه_خط_مقدم_ماست #زاهدان #سیستان_و_بلوچستان #کربلا #محرم #مداحی #شهدا #عزاداری #ولایت #کربلایی_محمد_سلمان_اکبری 
#هفتگی #قرار_عاشقی #قرار_عاشقیمان_پا_برجاست #روضه_مادر #جلسه_هفتگی_چهارشنبه
#محرم 
#محمد_سلمان_اکبری

اطلاعیه مراسم شب های قدر #رمضان ۱۳۹۸ #هیات_بیت_العباس_علیه_السلام_زاهدان #هیات #هیئت #فاطمیه #روضه #یا_زهرا #مذهبی #فاطمیه_خط_مقدم_ماست #زاهدان #سیستان_و_بلوچستان #کربلا #محرم #مداحی #شهدا #عزاداری #ولایت #کربلایی_محمد_سلمان_اکبری #هفتگی #قرار_عاشقی #قرار_عاشقیمان_پا_برجاست #روضه_مادر #جلسه_هفتگی_چهارشنبه #محرم #محمد_سلمان_اکبری - 4 hours ago

60 Likes
1 Comments
0
.
ما نه سیاسی هستیم؛ نه دوست داریم باشیم، اما با چشمای خودمون واقعیتی دیدیم که گفتنش واجبه
در فیلم میبینید که میگن علت#قاچاق_سوخت در مرزهای سیستان و بلوچستان تفاوت قیمت #بنزین در دو طرف مرزه!
اما ازون ورم شاهد صدای #جوان ۱۸ ساله ای هستیم که میگه «مجبوریم»
شاهد ماشینهای سوخت کشی که در آتش سوختند!! شاهد صدای مردی که گفت «باید نون سر سفره زن و بچم ببرم»
نه قدرتش داریم نه جایگاهش که عاملین اصلی رو مواخذه کنیم!!
اما بجاش اومدیم یک حقیقت بگیم
در سفرمون به #سراوان و #کلپورگان دیدیم، که بهای یک بیست لیتری #سوخت که روی موتور!! #قاچاق میشد برابر با بهای فروش یک پارچ سفالی #کلپورگان بود!!
مردمانی بامرام و بافرهنگ داشت که برای خیلی هاشون، اینکار، تنها راه #امرارومعاش بود!

مرد با غیرت بلوچ؛ دختران زیبا و شیرزن بلوچ، باهمه این دردها،
تیم هنرچی تلاش میکنه، هنر ۷۰۰۰ ساله شما را به ایرانیان بشناسونه.
چون بخوبی از معاشرت کوتاهمون باشما فهمیدیم، فروش هر کدوم از ظروف سفالی بینهایت زیبا و پر از رمز و‌ راز شما، یک ۲۰ لیتری سوخت قاچاق از گردونه خارج میکنه

#ایرانیان: ثروت ملی ما حفظ میشود و هنر ۷۰۰۰ ساله شان راه پر رونق امرار و معاش آنها میشود اگر.... از ظروف کاربردی، باستانی و اصیلشان به سود خودمان حمایت کنیم

داستان کلپورگان ادامه دارد... #هنرچی 
#خوداشتغالی_از_شرقی_ترین_مرز_کشور #صنایع_دستی #دست_ساخته #دست_سازه #هنر_دست#بیرجند
#قاچاق_سوخت#سیستان_و_بلوچستان#کلپورگان
#علت_قاچاق_سوخت#سراوان#سفال#سفال_باستانی
#بلوچ#حمایت#ایران#تولید_ملی

. ما نه سیاسی هستیم؛ نه دوست داریم باشیم، اما با چشمای خودمون واقعیتی دیدیم که گفتنش واجبه در فیلم میبینید که میگن علت#قاچاق_سوخت در مرزهای سیستان و بلوچستان تفاوت قیمت #بنزین در دو طرف مرزه! اما ازون ورم شاهد صدای #جوان ۱۸ ساله ای هستیم که میگه «مجبوریم» شاهد ماشینهای سوخت کشی که در آتش سوختند!! شاهد صدای مردی که گفت «باید نون سر سفره زن و بچم ببرم» نه قدرتش داریم نه جایگاهش که عاملین اصلی رو مواخذه کنیم!! اما بجاش اومدیم یک حقیقت بگیم در سفرمون به #سراوان و #کلپورگان دیدیم، که بهای یک بیست لیتری #سوخت که روی موتور!! #قاچاق میشد برابر با بهای فروش یک پارچ سفالی #کلپورگان بود!! مردمانی بامرام و بافرهنگ داشت که برای خیلی هاشون، اینکار، تنها راه #امرارومعاش بود! مرد با غیرت بلوچ؛ دختران زیبا و شیرزن بلوچ، باهمه این دردها، تیم هنرچی تلاش میکنه، هنر ۷۰۰۰ ساله شما را به ایرانیان بشناسونه. چون بخوبی از معاشرت کوتاهمون باشما فهمیدیم، فروش هر کدوم از ظروف سفالی بینهایت زیبا و پر از رمز و‌ راز شما، یک ۲۰ لیتری سوخت قاچاق از گردونه خارج میکنه #ایرانیان : ثروت ملی ما حفظ میشود و هنر ۷۰۰۰ ساله شان راه پر رونق امرار و معاش آنها میشود اگر.... از ظروف کاربردی، باستانی و اصیلشان به سود خودمان حمایت کنیم داستان کلپورگان ادامه دارد... #هنرچی #خوداشتغالی_از_شرقی_ترین_مرز_کشور #صنایع_دستی #دست_ساخته #دست_سازه #هنر_دست #بیرجند #قاچاق_سوخت #سیستان_و_بلوچستان #کلپورگان #علت_قاچاق_سوخت #سراوان #سفال #سفال_باستانی #بلوچ #حمایت #ایران #تولید_ملی - 4 hours ago

46 Likes
3 Comments
0
#روچ #روزنامه #روزنامه_روچ #بلوچستان #سیستان #سیستان_و_بلوچستان #سراوان

#روچ #روزنامه #روزنامه_روچ #بلوچستان #سیستان #سیستان_و_بلوچستان #سراوان - 4 hours ago

12 Likes
0 Comments
0
.
📝 گزیده بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از دانشجویان سراسر کشور
.
.
.
.
.
.
.
.
.
📺 #رسانه_مجازی_هامون 
_____________________
#دیدار_با_رهبری #دیدار_دانشجویی #ماه_رمضان #رمضان_۹۸ #دولت #رهبر #رهبری #دانشجو #تشکل_دانشجویی #صدا_و_سیما #سیستان_و_بلوچستان #شبکه_هامون

. گزیده بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از دانشجویان سراسر کشور . . . . . . . . . #رسانه_مجازی_هامون _____________________ #دیدار_با_رهبری #دیدار_دانشجویی #ماه_رمضان #رمضان_۹۸ #دولت #رهبر #رهبری #دانشجو #تشکل_دانشجویی #صدا_و_سیما #سیستان_و_بلوچستان #شبکه_هامون - 5 hours ago

161 Likes
0 Comments
0
#نان_و_کشک 
#افطاری هم وطنان پابرهنه ی ما در #سیستان_و_بلوچستان .
#سفره_های_خالی را فراموش نکنیم

#هویدا✍ 
#هویدا 
#اقتصاد_هویدا

#نان_و_کشک #افطاری هم وطنان پابرهنه ی ما در #سیستان_و_بلوچستان . #سفره_های_خالی را فراموش نکنیم #هویدا#هویدا #اقتصاد_هویدا - 5 hours ago

26 Likes
2 Comments
0
برای اولین بار........ رسیده ام به تو اما ....گریستم تا تو! 
تمام فاصله را.....جاده را.....خیابان را..... برای اولین میخواستم پا بزارم به جایی که هیچ تعبیری ازش نداشتم 
تنها شوق دوستانم را برای رفتن می دیدم......
شوقی در من نبود....تنها کنجکاو بودم!کنجکاو علت این شوق ؟علت این ذوقشان برای رفتن، بعد از اتمام هیئت دانش آموزی مان ،همه مهیای رفتن بودند...همه تجدید وضو کردند !همه چادر به سر کردند 
اما من مبهوت رفتار های نا آشنای که ذهنم حلاجی نمیشد....
مسیر را پیاده می رفتند ^از هیئت تا گلزار را ...
حال وهوای پیاده رویشان عجیب تراز هیئت بود 
یکی هندزفری به گوش با عشق مدح قدم ،قدم،بایه عَلم را گوش میداد.
یکی هم در فکر فروفته؟!انگار عجله داشت برای رسیدن 
اما من! من....تنها چشمانم بود که میچرخید در بین رفتارشان ،مغزم ،قلبم،قفل کرده بود از این رفتار .))
رسیدیم. انگار مشهد بود! دست به سینه سلام می دادند 
ندیده بودم گلزار شهدای زاهدان را. تعبیرم چیزی شبیه بهشت زهرا بود! اما اینجا فرق میکرد.......
شبیه آنجا نبود 
داشتم قدم میزدم و نگاه میکردم. 
داشتم قدم میزدم و هیچ نمیدانستم 
غرق شده بودم در جای که نمیدانستم چیست....
اما دست آشنای مرا کشید 
کنار گوشم گفت((اینم دایی غلامم))که شهید شده...... #زاهدان#گلزار#گلزار_شهدا#مزار_شهدا#قصه#داستان#رمان#حوزه_هنری#تاریخ_شفاهی#شهید#شهادت#شهدا#زندگی#زندگی_نامه#سیستان_و_بلوچستان#خاطره#خاطرات

برای اولین بار........ رسیده ام به تو اما ....گریستم تا تو! تمام فاصله را.....جاده را.....خیابان را..... برای اولین میخواستم پا بزارم به جایی که هیچ تعبیری ازش نداشتم تنها شوق دوستانم را برای رفتن می دیدم...... شوقی در من نبود....تنها کنجکاو بودم!کنجکاو علت این شوق ؟علت این ذوقشان برای رفتن، بعد از اتمام هیئت دانش آموزی مان ،همه مهیای رفتن بودند...همه تجدید وضو کردند !همه چادر به سر کردند اما من مبهوت رفتار های نا آشنای که ذهنم حلاجی نمیشد.... مسیر را پیاده می رفتند ^از هیئت تا گلزار را ... حال وهوای پیاده رویشان عجیب تراز هیئت بود یکی هندزفری به گوش با عشق مدح قدم ،قدم،بایه عَلم را گوش میداد. یکی هم در فکر فروفته؟!انگار عجله داشت برای رسیدن اما من! من....تنها چشمانم بود که میچرخید در بین رفتارشان ،مغزم ،قلبم،قفل کرده بود از این رفتار .)) رسیدیم. انگار مشهد بود! دست به سینه سلام می دادند ندیده بودم گلزار شهدای زاهدان را. تعبیرم چیزی شبیه بهشت زهرا بود! اما اینجا فرق میکرد....... شبیه آنجا نبود داشتم قدم میزدم و نگاه میکردم. داشتم قدم میزدم و هیچ نمیدانستم غرق شده بودم در جای که نمیدانستم چیست.... اما دست آشنای مرا کشید کنار گوشم گفت((اینم دایی غلامم))که شهید شده...... #زاهدان #گلزار #گلزار_شهدا #مزار_شهدا #قصه #داستان #رمان #حوزه_هنری #تاریخ_شفاهی #شهید #شهادت #شهدا #زندگی #زندگی_نامه #سیستان_و_بلوچستان #خاطره #خاطرات - 5 hours ago

10 Likes
1 Comments
0
زنده یاد دکتر افشین یدالهی روحش شاد یادش گرامی

دوبار بنده بنده سعادت داشتم خدمت ایشون رسیدم البته خبر نداشتم ایشون چه گوهری هستند حیف😔
#دکتر افشین_یدالهی#
#ترانه_سرا#
#نابغه_هنر_ایران#
#تهرانگردی#
#شهرقدس#
#کرج#
#گوهردشت_کرج#
#زنجانیها#
#سیستان_و_بلوچستان#
#مشهد_مقدس#
#گرگانی_ها#
#مازنداران#
#رشت_گیلان#
#لاهیجانیا#
#کردستان_قصرشیرین_کرمانشاه_جوانرود_پاوه_قروه_سنندج_کامیاران_بانه_مریوان_مهاباد_سردشت_سرپل_ذهاب_کرند_گیلانغرب_ایلام_مهران_کنگاور_بیستون_صحنه_شاباد_غر#
#شهرکرد#
#شهرقدس_شهريار_انديشه#
#اردبیلیها#
#وردآورد#
#گرمدره_کرج#
#ملاردیها#
#مارلیک_فردیس_اندیشه_ملارد_حومه#
#مهرشهر#
#عظیمیه_کرج#
#آذری#
#رقص#
#گیتار#
#گیتاریست#

زنده یاد دکتر افشین یدالهی روحش شاد یادش گرامی دوبار بنده بنده سعادت داشتم خدمت ایشون رسیدم البته خبر نداشتم ایشون چه گوهری هستند حیف #دکتر افشین_یدالهی# #ترانه_سرا # #نابغه_هنر_ایران # #تهرانگردی # #شهرقدس # #کرج # #گوهردشت_کرج # #زنجانیها # #سیستان_و_بلوچستان # #مشهد_مقدس # #گرگانی_ها # #مازنداران # #رشت_گیلان # #لاهیجانیا # #کردستان_قصرشیرین_کرمانشاه_جوانرود_پاوه_قروه_سنندج_کامیاران_بانه_مریوان_مهاباد_سردشت_سرپل_ذهاب_کرند_گیلانغرب_ایلام_مهران_کنگاور_بیستون_صحنه_شاباد_غر # #شهرکرد # #شهرقدس_شهريار_انديشه # #اردبیلیها # #وردآورد # #گرمدره_کرج # #ملاردیها # #مارلیک_فردیس_اندیشه_ملارد_حومه # #مهرشهر # #عظیمیه_کرج # #آذری # #رقص # #گیتار # #گیتاریست # - 5 hours ago

165 Likes
4 Comments
0
کوه های مریخی چابهار
‌
‌
‌
‌
‌
‌ ‌‌🔵 معرفی جاذبه های گردشگری استان #سیستان_و_بلوچستان
.
.
.
#سیستان #بلوچستان #زاهدان #zahedan #sistan #balouchestan #دریا #ساحل #گردشگری #مریخی #تور #چابهار #مریخ #sistan_and_baluchestan #کوه_های_مریخی #chabahar

کوه های مریخی چابهار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ معرفی جاذبه های گردشگری استان #سیستان_و_بلوچستان . . . #سیستان #بلوچستان #زاهدان #zahedan #sistan #balouchestan #دریا #ساحل #گردشگری #مریخی #تور #چابهار #مریخ #sistan_and_baluchestan #کوه_های_مریخی #chabahar - 6 hours ago

277 Likes
1 Comments
0
.
ما؟
هیچ...
ما نگاه...
.
#شاهین_صمدپور #سیستان_و_بلوچستان #سیستان_فراموش_شده #ایران #وطن #ماه_رمضان #افطاری #لاکچری #عروس_سفیر_دانمارک #آقازاده #ژن_خوب #کشتم_دیه_اش_رو_میدم #تصادف_پورشه_پراید #تصادف_پورشه #اختلاف_طبقاتی #عدالت_اجتماعی #عدالتی_که_نیست #خیریه_مهرآفرین
.
.
@shahinsamadpoor
@mehrafarincharity

. ما؟ هیچ... ما نگاه... . #شاهین_صمدپور #سیستان_و_بلوچستان #سیستان_فراموش_شده #ایران #وطن #ماه_رمضان #افطاری #لاکچری #عروس_سفیر_دانمارک #آقازاده #ژن_خوب #کشتم_دیه_اش_رو_میدم #تصادف_پورشه_پراید #تصادف_پورشه #اختلاف_طبقاتی #عدالت_اجتماعی #عدالتی_که_نیست #خیریه_مهرآفرین . . @shahinsamadpoor @mehrafarincharity - 6 hours ago

111 Likes
8 Comments
0
.
برنامه این هفته #قاب:
-گفتگو روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی با حضور دکتر جلالزائی مدیر کل محترم سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و کردشگری
-گزارش از نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان دبیرستان امام زمان (عج) در نگارخانه راد نقش
-گزارش از مراسم روز جهانی موزه در موزه منطقه ای جنوب شرق کشور
-معرفی کسب و کار شرکت چوب دست نی زاریس با نام تجاری درخت

امشب ساعت ۲۱:۲۶ 
ازشبکه #هامون

#مجله_فرهنگ_و_هنر 
#سیستان_و_بلوچستان 
#میراث_فرهنگی_و_گردشگری
#موزه
#درخت
#پارک_علم_و_فن_آوری

. برنامه این هفته #قاب : -گفتگو روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی با حضور دکتر جلالزائی مدیر کل محترم سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و کردشگری -گزارش از نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان دبیرستان امام زمان (عج) در نگارخانه راد نقش -گزارش از مراسم روز جهانی موزه در موزه منطقه ای جنوب شرق کشور -معرفی کسب و کار شرکت چوب دست نی زاریس با نام تجاری درخت امشب ساعت ۲۱:۲۶ ازشبکه #هامون #مجله_فرهنگ_و_هنر #سیستان_و_بلوچستان #میراث_فرهنگی_و_گردشگری #موزه #درخت #پارک_علم_و_فن_آوری - 6 hours ago

37 Likes
1 Comments
0
📷✔ تصویری دیگر از دومنطقه زاهدان در دو دهه مختلف و تفاوت طراحی خیابان وفلکه دو دوره در این تصویر هم جالبه
.
@zahedangard 🌎✔
.
#زاهدانگرد #زاهدان_گرد #زاهدان #زاهدان_جدید #زاهدان_قدیم #سیستان_و_بلوچستان #بلوچ #زابلی #نقشه_زاهدان #نمای_زاهدان #خیابانهای_زاهدان #خیابانهای_شهر #فلکه #فلکه_شرکت_نفت_زاهدان #دیدنیهای_زاهدان #گردش_در_زاهدان #zahedan #zahedangard #sistan_and_baluchestan

تصویری دیگر از دومنطقه زاهدان در دو دهه مختلف و تفاوت طراحی خیابان وفلکه دو دوره در این تصویر هم جالبه . @zahedangard 🌎 . #زاهدانگرد #زاهدان_گرد #زاهدان #زاهدان_جدید #زاهدان_قدیم #سیستان_و_بلوچستان #بلوچ #زابلی #نقشه_زاهدان #نمای_زاهدان #خیابانهای_زاهدان #خیابانهای_شهر #فلکه #فلکه_شرکت_نفت_زاهدان #دیدنیهای_زاهدان #گردش_در_زاهدان #zahedan #zahedangard #sistan_and_baluchestan - 6 hours ago

59 Likes
0 Comments
0
📷✔ تصویری دیگر از دومنطقه زاهدان در دو دهه مختلف و تفاوت طراحی خیابان وفلکه دو دوره در این تصویر هم جالبه
.
@zahedangard 🌎✔
.
#زاهدانگرد #زاهدان_گرد #زاهدان #زاهدان_جدید #زاهدان_قدیم #سیستان_و_بلوچستان #بلوچ #زابلی #نقشه_زاهدان #نمای_زاهدان #خیابانهای_زاهدان #خیابانهای_شهر #فلکه #فلکه_شرکت_نفت_زاهدان #دیدنیهای_زاهدان #گردش_در_زاهدان #zahedan #zahedangard #sistan_and_baluchestan

تصویری دیگر از دومنطقه زاهدان در دو دهه مختلف و تفاوت طراحی خیابان وفلکه دو دوره در این تصویر هم جالبه . @zahedangard 🌎 . #زاهدانگرد #زاهدان_گرد #زاهدان #زاهدان_جدید #زاهدان_قدیم #سیستان_و_بلوچستان #بلوچ #زابلی #نقشه_زاهدان #نمای_زاهدان #خیابانهای_زاهدان #خیابانهای_شهر #فلکه #فلکه_شرکت_نفت_زاهدان #دیدنیهای_زاهدان #گردش_در_زاهدان #zahedan #zahedangard #sistan_and_baluchestan - 6 hours ago

498 Likes
8 Comments
0
🔸
میتونی استایل خاص خودتُ بسازی
🔺
گروه هنری هِلِلیوسْ 🍃

تلفیق سوزن دوزی دستی با سکه قدیمی 🔹
گیوه تمام دست دوز
سنتی، اصیل و زیبا

قابل سفارش از سایز 37 تا 45
مردانه و زنانه
🔺
قابل شتشو
کفی طبی و ضد تعریق
نرم، سبک و راحت
▪️
قیمت؛ 120.000تومان(تخفیف رمضان)🍃 هزینه ارسال به عهده مشتری
➖➖➖➖➖➖➖➖
#هدبند#گوشواره#اکسسوری #سکه_قدیمی #سوزن_دوزی #سیستان_و_بلوچستان #سکه_دوزی#پهلوی#زیورآلات#گیوه_زنانه#گیوه_مردانه#گیوه_طرح_دار#گیوه_دستدوز#گیوه_سنتی#کار_دست#هنر #گلدوزی#گیوه_های_رنگی #سنتی #گیوه_دست_دوز#هدبند_سوزندوزی #گیوه#صنایع_دستی_ایران#حمایت_از_زنان_سرپرست_خانواده #حامی_محیط_زیست#پوشاک_ایرانی
#اصالت#کرمانشاه#لرستان#ایل_بختیاری

میتونی استایل خاص خودتُ بسازی گروه هنری هِلِلیوسْ تلفیق سوزن دوزی دستی با سکه قدیمی گیوه تمام دست دوز سنتی، اصیل و زیبا قابل سفارش از سایز 37 تا 45 مردانه و زنانه قابل شتشو کفی طبی و ضد تعریق نرم، سبک و راحت ️ قیمت؛ 120.000تومان(تخفیف رمضان) هزینه ارسال به عهده مشتری #هدبند #گوشواره #اکسسوری #سکه_قدیمی #سوزن_دوزی #سیستان_و_بلوچستان #سکه_دوزی #پهلوی #زیورآلات #گیوه_زنانه #گیوه_مردانه #گیوه_طرح_دار #گیوه_دستدوز #گیوه_سنتی #کار_دست #هنر #گلدوزی #گیوه_های_رنگی #سنتی #گیوه_دست_دوز #هدبند_سوزندوزی #گیوه #صنایع_دستی_ایران #حمایت_از_زنان_سرپرست_خانواده #حامی_محیط_زیست #پوشاک_ایرانی #اصالت #کرمانشاه #لرستان #ایل_بختیاری - 6 hours ago

68 Likes
5 Comments
0
صد دانه محصول دسته به دسته...
با نظم و ترتیب اینجا نشسته...
.
البته این همه ی اون صد تا محصول نیستا بقیش باشه تو پستهای بعدی ...😉💪😁
💯 تصاویر کیوان کیانی .
🌟 @AliReza_AroUn

صد دانه محصول دسته به دسته... با نظم و ترتیب اینجا نشسته... . البته این همه ی اون صد تا محصول نیستا بقیش باشه تو پستهای بعدی ... تصاویر کیوان کیانی . @AliReza_AroUn - 6 hours ago

1,164 Likes
10 Comments
0
بریس چابهار

#روچ #روزنامه #روزنامه_روچ #بلوچستان #سیستان #سیستان_و_بلوچستان #چابهار #بریس

بریس چابهار #روچ #روزنامه #روزنامه_روچ #بلوچستان #سیستان #سیستان_و_بلوچستان #چابهار #بریس - 7 hours ago

29 Likes
0 Comments
0
شماره کارت برای تهیه سبد کالا ویژه ماه رمضان 6037 9911 9950 6100

#ایران 
#شاهین_صمدپور 
#مستند_ساز 
#خیریه_مهرآفرین 
#ماه_رمضان 
#سفره_خالی 
#سیستان_و_بلوچستان 
#جمهوری_اسلامی 🚽🚽
@shahinsamadpoor 🌟
@mehrafarincharity 
#iran #shahinsamadpoor #mehrafarincharity #documentaryfilmmaker #sistanvabalochestan

شماره کارت برای تهیه سبد کالا ویژه ماه رمضان 6037 9911 9950 6100 #ایران #شاهین_صمدپور #مستند_ساز #خیریه_مهرآفرین #ماه_رمضان #سفره_خالی #سیستان_و_بلوچستان #جمهوری_اسلامی @shahinsamadpoor @mehrafarincharity #iran #shahinsamadpoor #mehrafarincharity #documentaryfilmmaker #sistanvabalochestan - 7 hours ago

78 Likes
0 Comments
0
#ایران #اصفهان #خوزستان ##دزفول #شهرکرد #تهران #کرمان #شیراز#لرستان #خرم_آباد #کرج #قلعه_سید #شمس_آباد #خلطه#شوشتر #گتوند #اندیمشک #قم#عسلویه_خلیج_فارس #عسلویه #سیستان_و_بلوچستان #مشهد #مازندران #سگوند #پیامنی #ماکنالی #بیرانوند

#ایران #اصفهان #خوزستان ##دزفول #شهرکرد #تهران #کرمان #شیراز #لرستان #خرم_آباد #کرج #قلعه_سید #شمس_آباد #خلطه #شوشتر #گتوند #اندیمشک #قم #عسلویه_خلیج_فارس #عسلویه #سیستان_و_بلوچستان #مشهد #مازندران #سگوند #پیامنی #ماکنالی #بیرانوند - 8 hours ago

40 Likes
4 Comments
0
#ایران #اصفهان #خوزستان ##دزفول #شهرکرد #تهران #کرمان #شیراز#لرستان #خرم_آباد #کرج #قلعه_سید #شمس_آباد #خلطه#شوشتر #گتوند #اندیمشک #قم#عسلویه_خلیج_فارس #عسلویه #سیستان_و_بلوچستان #مشهد #مازندران #سگوند #پیامنی #ماکنالی #بیرانوند

#ایران #اصفهان #خوزستان ##دزفول #شهرکرد #تهران #کرمان #شیراز #لرستان #خرم_آباد #کرج #قلعه_سید #شمس_آباد #خلطه #شوشتر #گتوند #اندیمشک #قم #عسلویه_خلیج_فارس #عسلویه #سیستان_و_بلوچستان #مشهد #مازندران #سگوند #پیامنی #ماکنالی #بیرانوند - 8 hours ago

45 Likes
1 Comments
0
توضیحات مرتبط:
دو اصــل مهــم که اجتنــاب یا پرهیــز از آنهـا 
موفقیت و کامیابــی هر ملت را 
در راستــای تحقق آرمانهــای ملی و برحق شــان در عرصه هــای مبــارزاتی در بر خواهنــد داشت، عبارتنــد از:
🔘 بی تفــاوتـی
🔘 خودستــایی
..
در ادامه به تعـاریف و عوامل شکل گیــری این دو مورد اشــاره خواهــد شد.
..
🔘 بی تفــاوتی:
ابــراز بی تفــاوتی در امور، تــداوم وضعیت و بحرانهــای جـاری در سطح جامعــه را در بر خواهــد داشت که میتوانــد احساس امیــد را از دیگر اشخــاص نیز سلب نمایــد.
..
این احســاس زمانــی بر برخــی افـراد یک جامعــه غالب میشــود که:
اشخــاص بنابــر برخی باورهــای ناشی از تصورات شخصی، 
نسبت به مسائــل، 
امید خود را به بهبــودی اوضــاع از دست می دهند و یــا اینکه خود را در ایجــاد تغییرات ناتــوان تصــور مینماینــد،  که عمدتــا اینگونــه اشخاص به انکار متوســل میشونــد.
..
⏸در این مورد،
اشخــاص با وجــود به تنگ آمــدن از مسائــل حاکم بر جامعــه، بنابــر نارضایتی مطلق، همچنــان ابــراز بی تفاوتــی مینماینــد. که به اصطلاح، شخصیتــی خنثــی به خود میگیرنــد.
#شخصیت_خنثی
..
🔘 خودستــایی:
خودستــایی اصولا، عــدم همبستگی را در بــر دارد
که به همیــن دلیــل فرایندهــای گروهــی یک جامعــه را در راستــای تحقق آرمانهــای برحقشــان با اختلال مواجــه می ســازد.
..
خودستــایی نشــات گرفتــه از غــرور واهــی در برخی افــراد میباشــد که طـی آن در حیطــه امــور گروهــی، یک فــرد خود را برتــر از دیگر افــراد می دانــد.
..
این امـر منجــر به عــدم تفاهــم و متعاقبــا بــروز اختلاف مابیــن کنشگران و یـا اشخــاص میشــود
که طبیعتــا عدم همبستــگی را در بر خواهد داشت.
خودستایی، عمدتا میان کنشگران عرصه های مبارزاتی مرسوم میباشد.
⏸نکته:
رعایت این عوامل؛
طی فرایندهای گروهی یا اجتماعی
بنابر خاصیت بازدارندگی شــان، امــری اجتناب ناپذیر محسوب میشونــد 
و عدم رعایت آنهــا
فارغ از عدم تحقق اهداف یا خواستــها،  برگهــای برنــده ایست 
در دستـان سران حکومتهای استبدادی...
..
..
⚫ درفش ایران در دیگر شبکه های اجتماعی:
🔘Facebook: @Derafshiran
🔘Telegram: @Derafshiran
🔘Twitter: @Derafshiran
..
#Derafsh #Derafshiran #Derafsh_Movement #Iran 
#درفش #درفش_ایران #جنبش_درفش #جنبش_درفش_ایران 
#خودستایی #بی_تفاوتی 
#ایران #تهران #خوزستان #چهارمحال_و_بختیاری #لرستان #مازندران #کرمانشاه #ایلام #کردستان #اذربایجان #فارس #خراسان #البرز #اصفهان #سیستان_و_بلوچستان #اردبیل #مرکزی #گیلان #بوشهر #

توضیحات مرتبط: دو اصــل مهــم که اجتنــاب یا پرهیــز از آنهـا موفقیت و کامیابــی هر ملت را در راستــای تحقق آرمانهــای ملی و برحق شــان در عرصه هــای مبــارزاتی در بر خواهنــد داشت، عبارتنــد از: بی تفــاوتـی خودستــایی .. در ادامه به تعـاریف و عوامل شکل گیــری این دو مورد اشــاره خواهــد شد. .. بی تفــاوتی: ابــراز بی تفــاوتی در امور، تــداوم وضعیت و بحرانهــای جـاری در سطح جامعــه را در بر خواهــد داشت که میتوانــد احساس امیــد را از دیگر اشخــاص نیز سلب نمایــد. .. این احســاس زمانــی بر برخــی افـراد یک جامعــه غالب میشــود که: اشخــاص بنابــر برخی باورهــای ناشی از تصورات شخصی، نسبت به مسائــل، امید خود را به بهبــودی اوضــاع از دست می دهند و یــا اینکه خود را در ایجــاد تغییرات ناتــوان تصــور مینماینــد،  که عمدتــا اینگونــه اشخاص به انکار متوســل میشونــد. .. ⏸در این مورد، اشخــاص با وجــود به تنگ آمــدن از مسائــل حاکم بر جامعــه، بنابــر نارضایتی مطلق، همچنــان ابــراز بی تفاوتــی مینماینــد. که به اصطلاح، شخصیتــی خنثــی به خود میگیرنــد. #شخصیت_خنثی .. خودستــایی: خودستــایی اصولا، عــدم همبستگی را در بــر دارد که به همیــن دلیــل فرایندهــای گروهــی یک جامعــه را در راستــای تحقق آرمانهــای برحقشــان با اختلال مواجــه می ســازد. .. خودستــایی نشــات گرفتــه از غــرور واهــی در برخی افــراد میباشــد که طـی آن در حیطــه امــور گروهــی، یک فــرد خود را برتــر از دیگر افــراد می دانــد. .. این امـر منجــر به عــدم تفاهــم و متعاقبــا بــروز اختلاف مابیــن کنشگران و یـا اشخــاص میشــود که طبیعتــا عدم همبستــگی را در بر خواهد داشت. خودستایی، عمدتا میان کنشگران عرصه های مبارزاتی مرسوم میباشد. ⏸نکته: رعایت این عوامل؛ طی فرایندهای گروهی یا اجتماعی بنابر خاصیت بازدارندگی شــان، امــری اجتناب ناپذیر محسوب میشونــد و عدم رعایت آنهــا فارغ از عدم تحقق اهداف یا خواستــها،  برگهــای برنــده ایست در دستـان سران حکومتهای استبدادی... .. .. درفش ایران در دیگر شبکه های اجتماعی: Facebook: @Derafshiran Telegram: @Derafshiran Twitter: @Derafshiran .. #Derafsh #Derafshiran #Derafsh_Movement #Iran #درفش #درفش_ایران #جنبش_درفش #جنبش_درفش_ایران #خودستایی #بی_تفاوتی #ایران #تهران #خوزستان #چهارمحال_و_بختیاری #لرستان #مازندران #کرمانشاه #ایلام #کردستان #اذربایجان #فارس #خراسان #البرز #اصفهان #سیستان_و_بلوچستان #اردبیل #مرکزی #گیلان #بوشهر # - 8 hours ago

10 Likes
2 Comments
0
🎥خوش آمدگویی متفاوت دختران بلوچ چابهاری به ظریف وزیر امور خارجه

#بلوچ #بلوچستان #ایران #دختر
#ظریف #چابهار #تهران #مشهد #اصفهان #شیراز #سیستان_و_بلوچستان 
http://t.me/balouch_news

خوش آمدگویی متفاوت دختران بلوچ چابهاری به ظریف وزیر امور خارجه #بلوچ #بلوچستان #ایران #دختر #ظریف #چابهار #تهران #مشهد #اصفهان #شیراز #سیستان_و_بلوچستان http://t.me/balouch_news - 9 hours ago

371 Likes
20 Comments
0
توضیحات محمدجواد ظریف در خصوص اهداف سفر و بازدید از منطقه آزاد چابهار

#روچ #روزنامه #روزنامه_روچ #بلوچستان #سیستان #سیستان_و_بلوچستان #ظریف #محمدجوادظریف #چابهار #منطقه_ازاد_چابهار

توضیحات محمدجواد ظریف در خصوص اهداف سفر و بازدید از منطقه آزاد چابهار #روچ #روزنامه #روزنامه_روچ #بلوچستان #سیستان #سیستان_و_بلوچستان #ظریف #محمدجوادظریف #چابهار #منطقه_ازاد_چابهار - 10 hours ago

26 Likes
1 Comments
0
والا قسم 😒😁
"داری گرا مشه لایک کو خئراتتو"
@sisto_fun @sisto_fun @sisto_fاun
@sisto_fun @sisto_fun @sisto_fun
@sisto_fun @sisto_fun @sisto_fun
@sisto_fun @sisto_fun @sisto_fun
.
📱پیج دوممون:
 @sisto_graphy 
کانال تلگراممون:
https://telegram.me/sisto_fun
.
"سیستوفان"
جوک و مطالب طنز و خنده دار به گویش سیستانی
[با ما همراه باشید]

#سیستان #سیستانی #سیستانیها #سیستو #سیستونی #سیستو_ترول #سیستوفان #سیستان_و_بلوچستان #زابل #زابلی #زابلستان #زاهدان #زاهداني #شهر_سوخته #رستم #کوه_خواجه #هامون #جوک #خنده #فان #لبخند #ترول #خنده_دار
#zabol #zahedan #sistan_and_baluchestan #sisto #sisto_fun #hamoon #sistan
ما را به دوستانتان معرفی کنید

والا قسم "داری گرا مشه لایک کو خئراتتو" @sisto_fun @sisto_fun @sisto_f اun @sisto_fun @sisto_fun @sisto_fun @sisto_fun @sisto_fun @sisto_fun @sisto_fun @sisto_fun @sisto_fun . پیج دوممون: @sisto_graphy کانال تلگراممون: https://telegram.me/sisto_fun . "سیستوفان" جوک و مطالب طنز و خنده دار به گویش سیستانی [با ما همراه باشید] #سیستان #سیستانی #سیستانیها #سیستو #سیستونی #سیستو_ترول #سیستوفان #سیستان_و_بلوچستان #زابل #زابلی #زابلستان #زاهدان #زاهداني #شهر_سوخته #رستم #کوه_خواجه #هامون #جوک #خنده #فان #لبخند #ترول #خنده_دار #zabol #zahedan #sistan_and_baluchestan #sisto #sisto_fun #hamoon #sistan ما را به دوستانتان معرفی کنید - 10 hours ago

285 Likes
31 Comments
0
سلام دوستان 
این هم گزارش ما از سفر سیستان و بلوچستان 🔸حساب اختصاص یافته خیریه مردمی مهرآفرین جهت تهیه سبد کالا - ویژه ماه رمضان برای نیازمندان سیستان و بلوچستان 💳 6037991199506100
📲 *737*35260#
@mehrafarincharity
#سیستان_و_بلوچستان

سلام دوستان این هم گزارش ما از سفر سیستان و بلوچستان حساب اختصاص یافته خیریه مردمی مهرآفرین جهت تهیه سبد کالا - ویژه ماه رمضان برای نیازمندان سیستان و بلوچستان 6037991199506100 *737*35260# @mehrafarincharity #سیستان_و_بلوچستان - 10 hours ago

179 Likes
15 Comments
0
چاه نیمه سیستان

#روچ #روزنامه #روزنامه_روچ #سیستان #بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان #زابل #سیستان #چاه_نیمه

چاه نیمه سیستان #روچ #روزنامه #روزنامه_روچ #سیستان #بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان #زابل #سیستان #چاه_نیمه - 10 hours ago

14 Likes
0 Comments
0
جالیه با هر دینی و مکتبی
 و عقیده ای
میشود رقصید شاد بود
فقط آن جایی که تعصب جلو میآید و خرافات شادی رخت میبندد و میرود 
عاشق آزادی ام در هر شکلی و طعمی
⚘🙏❤❤❤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#مازندران #گلستان #گیلان #خوزستان #هرمزگان #فارس #لرستان #بوشهر #کهکیلویه_و_بویراحمد #کرمانشاه #ایلام #کردستان #خراسان #قزوین #کرمان #سیستان_و_بلوچستان #زنجان #شیراز #اصفهان #آذرباییجان_شرقی
#donaldtrump
#usarmy 
#TerroristSepah .
#العراقیه #همدان#العربیه#تهرانگردی

جالیه با هر دینی و مکتبی و عقیده ای میشود رقصید شاد بود فقط آن جایی که تعصب جلو میآید و خرافات شادی رخت میبندد و میرود عاشق آزادی ام در هر شکلی و طعمی ⚘ . . . . . . . . . #مازندران #گلستان #گیلان #خوزستان #هرمزگان #فارس #لرستان #بوشهر #کهکیلویه_و_بویراحمد #کرمانشاه #ایلام #کردستان #خراسان #قزوین #کرمان #سیستان_و_بلوچستان #زنجان #شیراز #اصفهان #آذرباییجان_شرقی #donaldtrump #usarmy #TerroristSepah . #العراقیه #همدان #العربیه #تهرانگردی - 10 hours ago

56 Likes
9 Comments
0
.
.
#فقر_در_ایران #گرسنگی_سهم_کودکان_نیست
#گرسنگی_در_ایران #سیستان_و_بلوچستان #جمهوری_اسلامی #حکومت_آخوندی #ولی_امر_مسلمین #مملکت_گل_و_بلبل #مملکت_اسلامی #مملکت_بی_قانون #مملکت_آخوندی #فقر_و_فلاکت_در_دوره_حکومت_اسلامی #فقر_و_گرسنگی #فقر_و_گرانی #فقر_در_استانهای_مرزی #الهم_عجل_لولیک_الفرج

. . #فقر_در_ایران #گرسنگی_سهم_کودکان_نیست #گرسنگی_در_ایران #سیستان_و_بلوچستان #جمهوری_اسلامی #حکومت_آخوندی #ولی_امر_مسلمین #مملکت_گل_و_بلبل #مملکت_اسلامی #مملکت_بی_قانون #مملکت_آخوندی #فقر_و_فلاکت_در_دوره_حکومت_اسلامی #فقر_و_گرسنگی #فقر_و_گرانی #فقر_در_استانهای_مرزی #الهم_عجل_لولیک_الفرج - 10 hours ago

29 Likes
3 Comments
0
.
#هامون#امیر_اسحاقی
ورود سيلاب از سمت افغانستان به منطقه سيستان و #خبرخوب ديگه اينكه به بخش هاي شمالي تالاب #هامون بعد از 2 دهه خشكسالي آب ورود كرده است.احياي بخشي از تالاب هامون
ارديبهشت 98#تصویر#رضا_دادور
#سیستان_و_بلوچستان #تالاب#تالاب_هامون
#amir_eshaghi #sistan_and_baluchestan #hamoon

. #هامون #امیر_اسحاقی ورود سيلاب از سمت افغانستان به منطقه سيستان و #خبرخوب ديگه اينكه به بخش هاي شمالي تالاب #هامون بعد از 2 دهه خشكسالي آب ورود كرده است.احياي بخشي از تالاب هامون ارديبهشت 98#تصویر #رضا_دادور #سیستان_و_بلوچستان #تالاب #تالاب_هامون #amir_eshaghi #sistan_and_baluchestan #hamoon - 10 hours ago

53 Likes
0 Comments
0
#مشاور#مشاوره#مشاوره_فردی #مشاور_کنکور#روانشناس_تحصیلی#16_سال_در_کنار_شما#موفقیت#خلاقیت#خاص#انتخاب_بهترینها#خدا#تلاش#مدیریت_زمان🕖 #حرکت_از_نو #ایران#کرمان#سیستان_و_بلوچستان #اهواز#شیراز#کیش_زیبا #قزوین#تبریز#تهران_من

#مشاور #مشاوره #مشاوره_فردی #مشاور_کنکور #روانشناس_تحصیلی #16_سال_در_کنار_شما #موفقیت #خلاقیت #خاص #انتخاب_بهترینها #خدا #تلاش #مدیریت_زمان #حرکت_از_نو #ایران #کرمان #سیستان_و_بلوچستان #اهواز #شیراز #کیش_زیبا #قزوین #تبریز #تهران_من - 10 hours ago

93 Likes
0 Comments
0
🌙افطاری ساده در مناطق سیل زده
.
.
.
.
.
📺 #رسانه_مجازی_هامون 
___________________
#رمضان #ماه_بندگی #ماه_بخشندگی #کمیته_امداد #صدا_و_سیما #سیستان_و_بلوچستان

افطاری ساده در مناطق سیل زده . . . . . #رسانه_مجازی_هامون ___________________ #رمضان #ماه_بندگی #ماه_بخشندگی #کمیته_امداد #صدا_و_سیما #سیستان_و_بلوچستان - 11 hours ago

195 Likes
0 Comments
0
حرکت ابرها #زابل #سیستان_و_بلوچستان #ایران
#timelapse #sky #cloud #garden #tree #tourist #tourism #iran #asia

حرکت ابرها #زابل #سیستان_و_بلوچستان #ایران #timelapse #sky #cloud #garden #tree #tourist #tourism #iran #asia - 11 hours ago

315 Likes
3 Comments
0
اصفهان جز کمترین ها در آمار #ازدواج در کشور

سخنگوی سازمان #ثبت_احوال : 🔹میانگین عمومی ازدواج ۷ مورد به ازای هر هزار نفر #جمعیت است و ۵ استان #خراسان_شمالی ، #اردبیل ، #کردستان ، #لرستان و #خوزستان دارای بیشترین آمار ازدواج و #سمنان ، #البرز ، #تهران ، #بوشهر و #اصفهان دارای کمترین میزان ازدواج بوده است.
🔹میزان عمومی طلاق ۳.۱ مورد به ازای هر هزار نفر جمعیت است، استان‌های #خراسان_رضوی ، #تهران ، #کردستان ، #قم ، #گیلان و #اردبیل دارای بالاترین نرخ #طلاق و #سیستان_و_بلوچستان ، #چهارمحال_بختیاری ، #ایلام ، #خراسان_جنوبی ، #هرمزگان و #بوشهر دارای پایین‌ترین آمار طلاق بوده‌اند.

@esf.khabar

اصفهان جز کمترین ها در آمار #ازدواج در کشور سخنگوی سازمان #ثبت_احوال : میانگین عمومی ازدواج ۷ مورد به ازای هر هزار نفر #جمعیت است و ۵ استان #خراسان_شمالی ، #اردبیل ، #کردستان ، #لرستان و #خوزستان دارای بیشترین آمار ازدواج و #سمنان ، #البرز ، #تهران ، #بوشهر و #اصفهان دارای کمترین میزان ازدواج بوده است. میزان عمومی طلاق ۳.۱ مورد به ازای هر هزار نفر جمعیت است، استان‌های #خراسان_رضوی ، #تهران ، #کردستان ، #قم ، #گیلان و #اردبیل دارای بالاترین نرخ #طلاق و #سیستان_و_بلوچستان ، #چهارمحال_بختیاری ، #ایلام ، #خراسان_جنوبی ، #هرمزگان و #بوشهر دارای پایین‌ترین آمار طلاق بوده‌اند. @esf.khabar - 11 hours ago

476 Likes
24 Comments
0
.
یه موقع‌هایی هست که آدم دلش #معجزه می‌خواد، ولی انقدر خاک روشون می‌شینه که یادش می‌ره، اما مهم امید به معجزه‌اس.
Photo by @pam.azadi
.
#دریا #ساحل #بریس #جنوب #چابهار #چشم_انداز #سیستان_و_بلوچستان #طبیعتگردی #طبیعت_ایران #ایران_زیبا #سفر

. یه موقع‌هایی هست که آدم دلش #معجزه می‌خواد، ولی انقدر خاک روشون می‌شینه که یادش می‌ره، اما مهم امید به معجزه‌اس. Photo by @pam.azadi . #دریا #ساحل #بریس #جنوب #چابهار #چشم_انداز #سیستان_و_بلوچستان #طبیعتگردی #طبیعت_ایران #ایران_زیبا #سفر - 11 hours ago

197 Likes
10 Comments
0
رخداد بارش
در ساعات بعدازظهر و شب
پنجشنبه 2 خرداد
عمده بارشها رگباری با رعد وبرق, وزش باد و در مناطق مستعد با احتمال رخداد تگرگ و یا آبگرفتگی همراه است
همچنین
پدیده وزش باد منجر به گردوخاک و کاهش دید خواهد شد 
#خراسان_شمالی
#خراسان_رضوی
#خراسان_جنوبی
#سیستان_و_بلوچستان
ارتفاعات شمالی و شرقی #هرمزگان 
#کرمان 
ارتفاعات #یزد 
ارتفاعات شمالی #سمنان 
ارتفاعات شمالی #اصفهان
ارتفاعات شمالی و شرقی #تهران 
ارتفاعات شمالی #البرز 
ارتفاعات جنوبی و غربی #قم
ارتفاعات #مرکزی
ارتفاعات #همدان 
ارتفاعات شمالی #قزوین 
ارتفاعات #زنجان 
#آذربایجان_غربی
#آذربایجان_شرقی
#اردبیل
#کردستان
ارتفاعات #گیلان 
ارتفاعات #مازندران 
ارتفاعات #گلستان

رخداد بارش در ساعات بعدازظهر و شب پنجشنبه 2 خرداد عمده بارشها رگباری با رعد وبرق, وزش باد و در مناطق مستعد با احتمال رخداد تگرگ و یا آبگرفتگی همراه است همچنین پدیده وزش باد منجر به گردوخاک و کاهش دید خواهد شد #خراسان_شمالی #خراسان_رضوی #خراسان_جنوبی #سیستان_و_بلوچستان ارتفاعات شمالی و شرقی #هرمزگان #کرمان ارتفاعات #یزد ارتفاعات شمالی #سمنان ارتفاعات شمالی #اصفهان ارتفاعات شمالی و شرقی #تهران ارتفاعات شمالی #البرز ارتفاعات جنوبی و غربی #قم ارتفاعات #مرکزی ارتفاعات #همدان ارتفاعات شمالی #قزوین ارتفاعات #زنجان #آذربایجان_غربی #آذربایجان_شرقی #اردبیل #کردستان ارتفاعات #گیلان ارتفاعات #مازندران ارتفاعات #گلستان - 11 hours ago

144 Likes
1 Comments
0
🛑خبر فوری ⬅️ دکتر ظریف در رأس هیأتی وارد بندر چابهار شد
✅به گزارش #کسب_و_کار، دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (دوم خرداد)، در رأس هیأتی به منظور بازدید از پتانسیل ها و زیرساخت های شهرستان چابهار و بازدید از بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری وارد این بندر و مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران شهرستان چابهار قرار گرفت. 🔺 شایان ذکر است ظریف در این سفر یک روزه از پتانسیل ها و زیرساخت های شهرستان چابهار، مجتمع فولاد، پتروشیمی مکران و پیکره های صنعتی و تجاری منطقه آزاد، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، اسکله ها، زیرساخت ها و تجهیزات استراتژیک بندر شهید بهشتی و ترمینال مسافری بین المللی بندر شهید کلانتری بازدید خواهد نمود. 
موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران کشوری و استانی وزیر امور خارجه کشورمان را همراهی می نمایند. 
#سیستان_و_بلوچستان 
@KasbOkaR_Sb

🛑خبر فوری ️ دکتر ظریف در رأس هیأتی وارد بندر چابهار شد به گزارش #کسب_و_کار ، دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (دوم خرداد)، در رأس هیأتی به منظور بازدید از پتانسیل ها و زیرساخت های شهرستان چابهار و بازدید از بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری وارد این بندر و مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران شهرستان چابهار قرار گرفت. شایان ذکر است ظریف در این سفر یک روزه از پتانسیل ها و زیرساخت های شهرستان چابهار، مجتمع فولاد، پتروشیمی مکران و پیکره های صنعتی و تجاری منطقه آزاد، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، اسکله ها، زیرساخت ها و تجهیزات استراتژیک بندر شهید بهشتی و ترمینال مسافری بین المللی بندر شهید کلانتری بازدید خواهد نمود. موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران کشوری و استانی وزیر امور خارجه کشورمان را همراهی می نمایند. #سیستان_و_بلوچستان @KasbOkaR_Sb - 12 hours ago

99 Likes
4 Comments
0
در تمام مدتی که مربی ورزشی تیم #پینت_بال استان بودم، آرزوم رشد تک تک بچه های تیمم بود ... اما الان آرزوم رشد تک تک مردم استانمون هست... خداروشکر میکنم که روز به روز تعداد افراد مشتاق آموزش بیشتر و بیشتر میشه🏆💪🎖
پ ن : تصویر مربوط به دوره معجزه هدف در بین دانشجویان عزیز دانشگاه سیستان و بلوچستان اردیبهشت 98 
#فرهنگ_ساز_باشیم 
#بهترین_باش🏅 
#مربی 
#معجزه_هدف 
#میثم_شهرکی 
#سیستم_آموزشی 
#سیستان_و_بلوچستان 
#زاهدان 
#دانشگاه

در تمام مدتی که مربی ورزشی تیم #پینت_بال استان بودم، آرزوم رشد تک تک بچه های تیمم بود ... اما الان آرزوم رشد تک تک مردم استانمون هست... خداروشکر میکنم که روز به روز تعداد افراد مشتاق آموزش بیشتر و بیشتر میشه🎖 پ ن : تصویر مربوط به دوره معجزه هدف در بین دانشجویان عزیز دانشگاه سیستان و بلوچستان اردیبهشت 98 #فرهنگ_ساز_باشیم #بهترین_باش 🏅 #مربی #معجزه_هدف #میثم_شهرکی #سیستم_آموزشی #سیستان_و_بلوچستان #زاهدان #دانشگاه - 12 hours ago

139 Likes
2 Comments
0
#تلخند ۹۳
از فردا خرمشهر عزیز میشه.
.
٢ خرداد ۹۸
دویست و هفتاد
#خرداد_۹۸_از_این_و_اون 
#تلخند_از_این_و_اون
#تقویم_روز_از_این_و_اون
#از_این_و_اون_۹۸ .
.
#خوزستان #خرمشهر #سیستان #سیستان_و_بلوچستان #خرمشهر_آزاد_شد_ولی_آباد_نشد #سیستانوبلوچستان #سیستان_فراموش_شده
#khouzetan #khuzestan #khoozestan #khoramshahr #sistan #sistan_and_baluchestan
.

#تلخند ۹۳ از فردا خرمشهر عزیز میشه. . ٢ خرداد ۹۸ دویست و هفتاد #خرداد_۹۸_از_این_و_اون #تلخند_از_این_و_اون #تقویم_روز_از_این_و_اون #از_این_و_اون_۹۸ . . #خوزستان #خرمشهر #سیستان #سیستان_و_بلوچستان #خرمشهر_آزاد_شد_ولی_آباد_نشد #سیستانوبلوچستان #سیستان_فراموش_شده #khouzetan #khuzestan #khoozestan #khoramshahr #sistan #sistan_and_baluchestan . - 12 hours ago

52 Likes
0 Comments
0
🔻
ورق بزنید👉
📹آب، نان،زندگی‼️
🔹سفره های افطاری که خرمایی هم برای خوردن ندارد،کشک و رب غذای این مردم صبور است‌‌‌...
🔹به شکرانه نعمتهای خدا بیائید #سفره_مهربانی را به جای سفره خالی هموطنانمان در سیستان و بلوچستان برپا کنیم.‌‌‌..
🔹 #گرسنگی سهم هیچکس نیست تا #مهربانی هست‌‌‌...
💓بیائید #مهرآفرین_باشیم...
.
🔸حساب اختصاص یافته جهت تهیه سبد کالا - ویژه ماه رمضان
.
💳 6037991199506100
📲 *737*35260#
☎️ 021-35260
🌐 mehrafarinorg.com
‌‏🆔 @mehrafarincharity
#سیستان #گرسنکی #بلوچستان #نیکوکاری #خیریه #ایران #رمضان #ماه_رمضان #آب #نان #سیستان_بلوچستان #خرما #غذا #سیستان_و_بلوچستان #فقر #زندگی #مهربان #افطار

ورق بزنید آب، نان،زندگیسفره های افطاری که خرمایی هم برای خوردن ندارد،کشک و رب غذای این مردم صبور است‌‌‌... به شکرانه نعمتهای خدا بیائید #سفره_مهربانی را به جای سفره خالی هموطنانمان در سیستان و بلوچستان برپا کنیم.‌‌‌.. #گرسنگی سهم هیچکس نیست تا #مهربانی هست‌‌‌... بیائید #مهرآفرین_باشیم ... . حساب اختصاص یافته جهت تهیه سبد کالا - ویژه ماه رمضان . 6037991199506100 *737*35260# ️ 021-35260 🌐 mehrafarinorg.com ‌‏ @mehrafarincharity #سیستان #گرسنکی #بلوچستان #نیکوکاری #خیریه #ایران #رمضان #ماه_رمضان #آب #نان #سیستان_بلوچستان #خرما #غذا #سیستان_و_بلوچستان #فقر #زندگی #مهربان #افطار - 13 hours ago

1,560 Likes
73 Comments
0
#سیستان_و_بلوچستان 
#کهنوک 
#عکاسی 
#عکاسی_هنری 
#طبیعت 
#امیر_طاهری 
#نشنال_جئوگرافیک 
#سراوان 
#nature 
#nationalgeographic 
#flowers 
#sistan_and_baluchestan 
#kahnok
#saravan

#سیستان_و_بلوچستان #کهنوک #عکاسی #عکاسی_هنری #طبیعت #امیر_طاهری #نشنال_جئوگرافیک #سراوان #nature #nationalgeographic #flowers #sistan_and_baluchestan #kahnok #saravan - 13 hours ago

114 Likes
2 Comments
0
زندگی تکرار فرداهای ماست
میرسد روزی که فردا نیستیم
آنچه میماند فقط نقش نکوست
نقش ها می ماند و ما نیستیم ... @meysam.t.n.x.7416
@meysam.t.n.x.7416

#soon
#streetphotography
#kpop
#goodmorning
#travel
#summer
#beautiful
#amazing
#nofilter
#exercise
#love
#life 
#تتلو
#طنز
#خندوانه
#جوک
#دانشجو
#سربازی
#خوشتیپ
#مشهد
#تهران
#شیراز
#سیستان_و_بلوچستان
#عشق
#عاشقانه
#رفیق

زندگی تکرار فرداهای ماست میرسد روزی که فردا نیستیم آنچه میماند فقط نقش نکوست نقش ها می ماند و ما نیستیم ... @meysam.t.n.x.7416 @meysam.t.n.x.7416 #soon #streetphotography #kpop #goodmorning #travel #summer #beautiful #amazing #nofilter #exercise #love #life #تتلو #طنز #خندوانه #جوک #دانشجو #سربازی #خوشتیپ #مشهد #تهران #شیراز #سیستان_و_بلوچستان #عشق #عاشقانه #رفیق - 13 hours ago

1,450 Likes
285 Comments
0
قطع درختان محوطه مخابرات استان 
و انداختن آنها در پارک میدان پاسداران موجب شکستن یک اصله درخت کاج شد!
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#سیستان #بلوچستان #zahedan #sistan #balochestan #سیستان_و_بلوچستان #زاهدان #زاهدانی #زاهدانی_ها #sistan_and_baluchestan #قطع_درختان

قطع درختان محوطه مخابرات استان و انداختن آنها در پارک میدان پاسداران موجب شکستن یک اصله درخت کاج شد! ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#سیستان #بلوچستان #zahedan #sistan #balochestan #سیستان_و_بلوچستان #زاهدان #زاهدانی #زاهدانی_ها #sistan_and_baluchestan #قطع_درختان - 14 hours ago

1,020 Likes
14 Comments
0
.
المر داستان یک فیل رنگارنگ است که با فیل‌های دیگر تفاوت دارد و از این موضوع ناراحت است. او یک روز تصمیم می‌گیرد همه‌ی فیل‌ها را ترک کند و خودش را با توت‌های وحشی به رنگ فیل‌های معمولی درآورد. اما وقتی برمی‌گردد کسی او را نمی‌شناسد.، تا این‌که باران می‌بارد و المر دوباره رنگارنگ می‌شود. همه فیل‌ها خوشحال می‌شوند و در پایان تصمیم‌ می‌گیرند که هر سال در این روز #جشن_المر را برگزار کنند.
.
@khanak_org
.
بچه‌های کلاس خیلی خوشحال بودند که توانسته‌اند خود داستانی را که برایشان #بلند‌خوانی کردم اجرا کنند و واقعا از همه‌ی لحظه‌های آن لذت بردند، به ویژه آن‌که در قسمت پایانی توانستند در کلاس هم جشن المر داشته باشند.
.
#سیستان_و_بلوچستان
#سراوان، بخش #هوشک
دبستان آمنه
.
#مارنگارنگ_هستیم #روزجهانی_المر #المر
#ElmerDay #Elmer30 #Elmer
.
#موسسه_پژوهشی_تاریخ_ادبیات_کودکان #کتاب_کودک #ترویج_کتابخوانی #ادبیات_کودک #ادبیات_کودکان #ترویج_خواندن #کتابخوانی_کودکان #با_من_بخوان #read_with_me

. المر داستان یک فیل رنگارنگ است که با فیل‌های دیگر تفاوت دارد و از این موضوع ناراحت است. او یک روز تصمیم می‌گیرد همه‌ی فیل‌ها را ترک کند و خودش را با توت‌های وحشی به رنگ فیل‌های معمولی درآورد. اما وقتی برمی‌گردد کسی او را نمی‌شناسد.، تا این‌که باران می‌بارد و المر دوباره رنگارنگ می‌شود. همه فیل‌ها خوشحال می‌شوند و در پایان تصمیم‌ می‌گیرند که هر سال در این روز #جشن_المر را برگزار کنند. . @khanak_org . بچه‌های کلاس خیلی خوشحال بودند که توانسته‌اند خود داستانی را که برایشان #بلند ‌خوانی کردم اجرا کنند و واقعا از همه‌ی لحظه‌های آن لذت بردند، به ویژه آن‌که در قسمت پایانی توانستند در کلاس هم جشن المر داشته باشند. . #سیستان_و_بلوچستان #سراوان ، بخش #هوشک دبستان آمنه . #مارنگارنگ_هستیم #روزجهانی_المر #المر #ElmerDay #Elmer30 #Elmer . #موسسه_پژوهشی_تاریخ_ادبیات_کودکان #کتاب_کودک #ترویج_کتابخوانی #ادبیات_کودک #ادبیات_کودکان #ترویج_خواندن #کتابخوانی_کودکان #با_من_بخوان #read_with_me - 14 hours ago

110 Likes
2 Comments
0
🔻
ورق بزنید👉
📹آب، نان،زندگی‼️
🔹سفره های افطاری که خرمایی هم برای خوردن ندارد،کشک و رب غذای این مردم صبور است‌‌‌...
🔹به شکرانه نعمتهای خدا بیائید #سفره_مهربانی را به جای سفره خالی هموطنانمان در سیستان و بلوچستان برپا کنیم.‌‌‌..
🔹 #گرسنگی سهم هیچکس نیست تا #مهربانی هست‌‌‌...
💓بیائید #مهرآفرین_باشیم...
.
🔸حساب اختصاص یافته جهت تهیه سبد کالا - ویژه ماه رمضان
.
💳 6037991199506100
📲 *737*35260#
☎️ 021-35260
🌐 mehrafarinorg.com
‌‏🆔 @mehrafarincharity
#سیستان #گرسنکی #بلوچستان #نیکوکاری #خیریه #ایران #رمضان #ماه_رمضان #آب #نان #سیستان_بلوچستان #خرما #غذا #سیستان_و_بلوچستان #فقر #زندگی #مهربان #افطار

ورق بزنید آب، نان،زندگیسفره های افطاری که خرمایی هم برای خوردن ندارد،کشک و رب غذای این مردم صبور است‌‌‌... به شکرانه نعمتهای خدا بیائید #سفره_مهربانی را به جای سفره خالی هموطنانمان در سیستان و بلوچستان برپا کنیم.‌‌‌.. #گرسنگی سهم هیچکس نیست تا #مهربانی هست‌‌‌... بیائید #مهرآفرین_باشیم ... . حساب اختصاص یافته جهت تهیه سبد کالا - ویژه ماه رمضان . 6037991199506100 *737*35260# ️ 021-35260 🌐 mehrafarinorg.com ‌‏ @mehrafarincharity #سیستان #گرسنکی #بلوچستان #نیکوکاری #خیریه #ایران #رمضان #ماه_رمضان #آب #نان #سیستان_بلوچستان #خرما #غذا #سیستان_و_بلوچستان #فقر #زندگی #مهربان #افطار - 14 hours ago

88 Likes
6 Comments
0
برای دیدن ویدیوهای بیشتر صفحه ی ما رو فالو کنید

#سیستان#بلوچستان#زاهدان#چابهار#ایرانشهر #بلوچ#شمبل_و_شاهی2#البلوشی#زابل #مکرانی#باسط_بوکسور#سراوان#خاش#قشم#کیش#گلستان #سیستانیها#سیستان_و_بلوچستان#سیستان_فراموش_شده#سیستان_را_دریابید#سفیران_مهر_بلوچستان#سیستان_و_بلوچستان_امن_است#سیستان_و_بلوچستان_را_باید_دید#سیستان_نفس_ندارد#چابهارگردی#چابهار_منطقه_آزاد#چابهار_سیستان_و_بلوچستان#چابهاری#بلوچستان_زیبا#بلوچستانی

برای دیدن ویدیوهای بیشتر صفحه ی ما رو فالو کنید #سیستان #بلوچستان #زاهدان #چابهار #ایرانشهر #بلوچ #شمبل_و_شاهی2 #البلوشی #زابل #مکرانی #باسط_بوکسور #سراوان #خاش #قشم #کیش #گلستان #سیستانیها #سیستان_و_بلوچستان #سیستان_فراموش_شده #سیستان_را_دریابید #سفیران_مهر_بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان_امن_است #سیستان_و_بلوچستان_را_باید_دید #سیستان_نفس_ندارد #چابهارگردی #چابهار_منطقه_آزاد #چابهار_سیستان_و_بلوچستان #چابهاری #بلوچستان_زیبا #بلوچستانی - 15 hours ago

515 Likes
4 Comments
0
تاییدیه دکتر رسول قاسمیان متخصص بیماری های داخلی 
#نسخه
#گانودرما #گانودرماني #گانودرما_معجزه_قرن #گانودرما_معجزه_سلامتی #گانودرما_نماد_جاودانگی #گانودرما_یک_فنجان_لبخند #گانودرما_سلامتی #گانودرما_اکسیر_جوانی #گانودرما_سلطان_گیاهان #زاهدان #سیستان_و_بلوچستان #سلامتی

تاییدیه دکتر رسول قاسمیان متخصص بیماری های داخلی #نسخه #گانودرما #گانودرماني #گانودرما_معجزه_قرن #گانودرما_معجزه_سلامتی #گانودرما_نماد_جاودانگی #گانودرما_یک_فنجان_لبخند #گانودرما_سلامتی #گانودرما_اکسیر_جوانی #گانودرما_سلطان_گیاهان #زاهدان #سیستان_و_بلوچستان #سلامتی - 16 hours ago

257 Likes
0 Comments
0
مجیب الرحمان کرد دبیر مجمع دانشجویی استان در ویژه برنامه زنده تلویزیونی مهمانی از شبکه استانی هامون بعنوان جوان برتر استان 
#جوانان_هلال_احمر 
#سازندگان_فردایی_بهتر 
#سیستان_و_بلوچستان

مجیب الرحمان کرد دبیر مجمع دانشجویی استان در ویژه برنامه زنده تلویزیونی مهمانی از شبکه استانی هامون بعنوان جوان برتر استان #جوانان_هلال_احمر #سازندگان_فردایی_بهتر #سیستان_و_بلوچستان - 17 hours ago

41 Likes
4 Comments
0
تولید و پرورش بلدرچین با هدف حرفه آموزی و تشویق بیماران به راه اندازی کسب و کار در مرحله بعد ترخیص از کمپ نجات.
#کمپ_نجات #کمپ_تل_سیاه #ماده_شانزده #ماده_۱۶ #اعتیاد #درمان_اعتیاد #معتاد #متجاهر #معتاد_متجاهر #معتاد_کارتن_خواب #تل_سیاه #زاهدان #سیستان_و_بلوچستان #بهزیستی #شورای_هماهنگی_مبارزه_با_موادمخدر #دادگاه_درمان_مدار #درمان_دادگاه_مدار #روانشناسی #mmt #متادون_درمانی #مشاوره #پیشگیری #پیشگیری_از_وقوع_جرم #مرکز_اقامتی #مرکز_اقامتی_میان_مدت #HIV #درمان_اجباری #کاهش_آسیب #مرکز_نگهداری

تولید و پرورش بلدرچین با هدف حرفه آموزی و تشویق بیماران به راه اندازی کسب و کار در مرحله بعد ترخیص از کمپ نجات. #کمپ_نجات #کمپ_تل_سیاه #ماده_شانزده #ماده_۱۶ #اعتیاد #درمان_اعتیاد #معتاد #متجاهر #معتاد_متجاهر #معتاد_کارتن_خواب #تل_سیاه #زاهدان #سیستان_و_بلوچستان #بهزیستی #شورای_هماهنگی_مبارزه_با_موادمخدر #دادگاه_درمان_مدار #درمان_دادگاه_مدار #روانشناسی #mmt #متادون_درمانی #مشاوره #پیشگیری #پیشگیری_از_وقوع_جرم #مرکز_اقامتی #مرکز_اقامتی_میان_مدت #HIV #درمان_اجباری #کاهش_آسیب #مرکز_نگهداری - 17 hours ago

26 Likes
1 Comments
0
🔸
گروه هنری هِلِلْیوس
گیوه مردانه و زنانه
🔹
سایز زنانه:37_41
سایز مردانه:41_46
🔅
قیمت این مدل 110.000تومان( بهار 98)🍃
هزینه ارسال با مشتری 
گیوه های ساده هر پنجشنبه به دست شما خواهد رسید.
گیوه های طرح دار، پس از ثبت سفارش، تا 10 روز برای شما ارسال خواهد شد. 😊
#گروه_هنری_هِلِلْیوسْ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#گیوه #گیوه_زنانه#گیوه_مردانه#گیوه_طرح_دار#گیوه_دستدوز#گیوه_سنتی#کار_دست#هنر #گلدوزی#کرمانشاه #رشت#خراسان#اهواز#اصفهان#شیراز#اصالت#هنر_ایرانی#آویز_مانتو#سنجاق_سینه#چرم#سوزندوزی#سیستان_و_بلوچستان#حامی_محیط_زیست#تنپوش_ایرانی
#handmade#traditionalclothing#leather #art#lifestyle

گروه هنری هِلِلْیوس گیوه مردانه و زنانه سایز زنانه:37_41 سایز مردانه:41_46 🔅 قیمت این مدل 110.000تومان( بهار 98) هزینه ارسال با مشتری گیوه های ساده هر پنجشنبه به دست شما خواهد رسید. گیوه های طرح دار، پس از ثبت سفارش، تا 10 روز برای شما ارسال خواهد شد. #گروه_هنری_ه ِلِلْیوسْ #گیوه #گیوه_زنانه #گیوه_مردانه #گیوه_طرح_دار #گیوه_دستدوز #گیوه_سنتی #کار_دست #هنر #گلدوزی #کرمانشاه #رشت #خراسان #اهواز #اصفهان #شیراز #اصالت #هنر_ایرانی #آویز_مانتو #سنجاق_سینه #چرم #سوزندوزی #سیستان_و_بلوچستان #حامی_محیط_زیست #تنپوش_ایرانی #handmade #traditionalclothing #leather #art #lifestyle - 17 hours ago

75 Likes
2 Comments
0
آماده سازی مکان برگزاری مراسم لیالی قدر به همت هیت رهروان حضرت علی اکبر(ع)
#لیالی_القدر
#جوانان_هلال_احمر 
#سیستان_و_بلوچستان

آماده سازی مکان برگزاری مراسم لیالی قدر به همت هیت رهروان حضرت علی اکبر(ع) #لیالی_القدر #جوانان_هلال_احمر #سیستان_و_بلوچستان - 17 hours ago

34 Likes
0 Comments
0
وضعیت آب و هوای پنجشنبه، دوم خرداد ۱۳۹۸

#روچ #روزنامه #روزنامه_روچ #سیستان #بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان #اب_و_هوا #زاهدان

وضعیت آب و هوای پنجشنبه، دوم خرداد ۱۳۹۸ #روچ #روزنامه #روزنامه_روچ #سیستان #بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان #اب_و_هوا #زاهدان - 17 hours ago

14 Likes
0 Comments
0
﷽
.
تیزرِ مراسم احیای شب های قدر
.
#هیئت_بیت_العباس_علیه_السلام_زاهدان
#هیات #هیئت #فاطمیه #روضه #یا_زهرا #مذهبی #فاطمیه_خط_مقدم_ماست #زاهدان #سیستان_و_بلوچستان #کربلا #محرم #مداحی #شهدا #عزاداری #ولایت #کربلایی_محمد_سلمان_اکبری 
#هفتگی #قرار_عاشقی #قرار_عاشقیمان_پا_برجاست #روضه_مادر #جلسه_هفتگی_چهارشنبه#سیستان
#محرم
#شب_قدر
#امیر_المومنین
#یا_علی 
#محمد_سلمان_اکبری
.
https://t.me/Beytolabbas_zahedan

﷽ . تیزرِ مراسم احیای شب های قدر . #هیئت_بیت_العباس_علیه_السلام_زاهدان #هیات #هیئت #فاطمیه #روضه #یا_زهرا #مذهبی #فاطمیه_خط_مقدم_ماست #زاهدان #سیستان_و_بلوچستان #کربلا #محرم #مداحی #شهدا #عزاداری #ولایت #کربلایی_محمد_سلمان_اکبری #هفتگی #قرار_عاشقی #قرار_عاشقیمان_پا_برجاست #روضه_مادر #جلسه_هفتگی_چهارشنبه #سیستان #محرم #شب_قدر #امیر_المومنین #یا_علی #محمد_سلمان_اکبری . https://t.me/Beytolabbas_zahedan - 18 hours ago

129 Likes
2 Comments
0
#نان و #کشک #افطاری هموطنان پا برهنه ی ما در #سیستان_و_بلوچستان که حتی توان خرید حداقل های زندگی رو ندارن. #😢 .
.
#سفره های خالی رو را فراموش نکنیم.
.
.
#انسانیت #محبت #شاهین_صمدپور 
#خیریه #بیرانوند #فقر #محرومیت #مشکلات #بچه #خیریه_مهرآفرین #ماه_رمضان

#نان و #کشک #افطاری هموطنان پا برهنه ی ما در #سیستان_و_بلوچستان که حتی توان خرید حداقل های زندگی رو ندارن. # . . #سفره های خالی رو را فراموش نکنیم. . . #انسانیت #محبت #شاهین_صمدپور #خیریه #بیرانوند #فقر #محرومیت #مشکلات #بچه #خیریه_مهرآفرین #ماه_رمضان - 18 hours ago

118 Likes
4 Comments
0
#کنارک #سیستان_و_بلوچستان #دریای_عمان #ساحل #ایران

#کنارک #سیستان_و_بلوچستان #دریای_عمان #ساحل #ایران - 18 hours ago

118 Likes
0 Comments
0
🔻
ورق بزنید👉
📹آب، نان،زندگی‼️
🔹سفره های افطاری که خرمایی هم برای خوردن ندارد،کشک و رب غذای این مردم صبور است‌‌‌...
🔹به شکرانه نعمتهای خدا بیائید #سفره_مهربانی را به جای سفره خالی هموطنانمان در سیستان و بلوچستان برپا کنیم.‌‌‌..
🔹 #گرسنگی سهم هیچکس نیست تا #مهربانی هست‌‌‌...
💓بیائید #مهرآفرین_باشیم...
.
🔸حساب اختصاص یافته جهت تهیه سبد کالا - ویژه ماه رمضان
.
💳 6037991199506100
📲 *737*35260#
☎️ 021-35260
🌐 mehrafarinorg.com
‌‏🆔 @mehrafarincharity
#سیستان #گرسنکی #بلوچستان #نیکوکاری #خیریه #ایران #رمضان #ماه_رمضان #آب #نان #سیستان_بلوچستان #خرما #غذا #سیستان_و_بلوچستان #فقر #زندگی #مهربان #افطار

ورق بزنید آب، نان،زندگیسفره های افطاری که خرمایی هم برای خوردن ندارد،کشک و رب غذای این مردم صبور است‌‌‌... به شکرانه نعمتهای خدا بیائید #سفره_مهربانی را به جای سفره خالی هموطنانمان در سیستان و بلوچستان برپا کنیم.‌‌‌.. #گرسنگی سهم هیچکس نیست تا #مهربانی هست‌‌‌... بیائید #مهرآفرین_باشیم ... . حساب اختصاص یافته جهت تهیه سبد کالا - ویژه ماه رمضان . 6037991199506100 *737*35260# ️ 021-35260 🌐 mehrafarinorg.com ‌‏ @mehrafarincharity #سیستان #گرسنکی #بلوچستان #نیکوکاری #خیریه #ایران #رمضان #ماه_رمضان #آب #نان #سیستان_بلوچستان #خرما #غذا #سیستان_و_بلوچستان #فقر #زندگی #مهربان #افطار - 18 hours ago

377 Likes
9 Comments
0
به روایت تصویرگرسنگی مردم بدبخت 
خدایاکمک کن
@amo_rezayagoodiy 
@amo_rezayagoodiy 
@amo_rezayagoodiy 
@amo_rezayagoodiy 
@amo_rezayagoodiy 
@amo_rezayagoodiy 
#فقر #فقر #فقر #گرسنگی #گرسنگی #گرسنگی 
#گرسنگی_سهم_کودکان_نیست #گرسنگی_سهم_کودکان_نیست 
#سیستان_و_بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان 
#سیستان_فراموش_شده #سیستان_فراموش_شده 
#سیستان_فراموش_شده

به روایت تصویرگرسنگی مردم بدبخت خدایاکمک کن @amo_rezayagoodiy @amo_rezayagoodiy @amo_rezayagoodiy @amo_rezayagoodiy @amo_rezayagoodiy @amo_rezayagoodiy #فقر #فقر #فقر #گرسنگی #گرسنگی #گرسنگی #گرسنگی_سهم_کودکان_نیست #گرسنگی_سهم_کودکان_نیست #سیستان_و_بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان #سیستان_و_بلوچستان #سیستان_فراموش_شده #سیستان_فراموش_شده #سیستان_فراموش_شده - 1 day ago

1,163 Likes
0 Comments
0

1 day ago

54 Likes
2 Comments
0

1 day ago

99 Likes
13 Comments
0
.
سپاه تروریست از سوخت بران در #سیستان_و_بلوچستان رشوه میگیرد.اگر ندهند به انها شلیک می کند.

#iran
#IraniansWantRegimeChange
#سپاه_تروریست
#غاصبان_میهن
#ایران
#ایرانیاران
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#انقلاب_بیداری
#نظام_رفتنی_است
#چالش_دعوت_به_تظاهرات
#ایران_را_پس_میگیریم
#اعتراضات_سراسری 
#تظاهرات_سراسری 
#اعتصابات_سراسری 
#نافرمانی_مدنی
#اتحاد
#براندازم 
#همبستگی_ملی 
#فرقه_تبهکار 
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد 
@referendum.for.iran

. سپاه تروریست از سوخت بران در #سیستان_و_بلوچستان رشوه میگیرد.اگر ندهند به انها شلیک می کند. #iran #IraniansWantRegimeChange #سپاه_تروریست #غاصبان_میهن #ایران #ایرانیاران #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #انقلاب_بیداری #نظام_رفتنی_است #چالش_دعوت_به_تظاهرات #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری #نافرمانی_مدنی #اتحاد #براندازم #همبستگی_ملی #فرقه_تبهکار #جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد @referendum.for.iran - 1 day ago

210 Likes
1 Comments
0
.
. 🌙 طرح اطعام نیازمندان
.
 به مناسبت ماه مبارک رمضان و بهره برداری موثر از فضای معنوی این ماه پر خیر و برکت طرح ویژه ای در حال اجراست تا در جهت اطعام و رسیدگی به وضعیت معیشتی محرومین تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) از طریق جهت دهی مطلوب کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین و مردم اقدام شود.
.
.
این طرح شامل :
.
تهیه سبد کالا ویژه خانواده های تحت پوشش به ارزش هر سبد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
.
همکاری در گستردن سفره افطاری به ازای هر نفر ۲۰۰ هزار ریال و تعداد حداقل ۲۰۰ نفر در هر یک از شب های ماه مبارک رمضان
.
همکاری در تهیه و توزیع غذای گرم به ازای هر نفر تحت پوشش ۱۵۰۰۰۰ ریال
.
از عموم مردم و خیرین محترم در سطح استان سیستان و بلوچستان دعوت می شود که با شرکت کردن در این امر خداپسندانه ما را در جهت یاری رساندن گسترده تر به مردم محروم این استان یاری نمایند.
.
راه های پرداخت کمک های نقدی :
.
شماره حساب ۰۱۰۷۰۷۳۴۳۴۰۰۶
.
شماره کارت ۰۴۵۸ ۹۹۹۶ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷
.
و کد #۰۵۴*۸۸۷۷* .
📞 تماس جهت کمک های غیر نقدی :. ۰۵۴ - ۳۳۵۲۳۰۰۸ - ۳۳۵۱۸۰۳۰_۳۴
.
.
.
.
.
📺 #رسانه_مجازی_هامون 
_______________________
#خیریه #کمیته_امداد #ماه_بندگی #ماه_رمضان #ماه_خدا #اطعام_نیازمندان #طرح_اطعام #ایتام #سفره_افطار #سفره #نیازمندان #کمک_به_نیازمندان #افطاری_ساده #صدا_و_سیما #سیستان_و_بلوچستان #زاهدان #شبکه_هامون

. . طرح اطعام نیازمندان . به مناسبت ماه مبارک رمضان و بهره برداری موثر از فضای معنوی این ماه پر خیر و برکت طرح ویژه ای در حال اجراست تا در جهت اطعام و رسیدگی به وضعیت معیشتی محرومین تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) از طریق جهت دهی مطلوب کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین و مردم اقدام شود. . . این طرح شامل : . تهیه سبد کالا ویژه خانواده های تحت پوشش به ارزش هر سبد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال . همکاری در گستردن سفره افطاری به ازای هر نفر ۲۰۰ هزار ریال و تعداد حداقل ۲۰۰ نفر در هر یک از شب های ماه مبارک رمضان . همکاری در تهیه و توزیع غذای گرم به ازای هر نفر تحت پوشش ۱۵۰۰۰۰ ریال . از عموم مردم و خیرین محترم در سطح استان سیستان و بلوچستان دعوت می شود که با شرکت کردن در این امر خداپسندانه ما را در جهت یاری رساندن گسترده تر به مردم محروم این استان یاری نمایند. . راه های پرداخت کمک های نقدی : . شماره حساب ۰۱۰۷۰۷۳۴۳۴۰۰۶ . شماره کارت ۰۴۵۸ ۹۹۹۶ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷ . و کد #۰۵۴*۸۸۷۷ * . تماس جهت کمک های غیر نقدی :. ۰۵۴ - ۳۳۵۲۳۰۰۸ - ۳۳۵۱۸۰۳۰_۳۴ . . . . . #رسانه_مجازی_هامون _______________________ #خیریه #کمیته_امداد #ماه_بندگی #ماه_رمضان #ماه_خدا #اطعام_نیازمندان #طرح_اطعام #ایتام #سفره_افطار #سفره #نیازمندان #کمک_به_نیازمندان #افطاری_ساده #صدا_و_سیما #سیستان_و_بلوچستان #زاهدان #شبکه_هامون - 1 day ago

345 Likes
1 Comments
0
اینم یه کلیپ خیلی قدیمی از احمق بازیامون

اینم یه کلیپ خیلی قدیمی از احمق بازیامون - 1 month ago

147 Likes
4 Comments
0

1 month ago

137 Likes
15 Comments
0
مهم نیست ظاهرت چگونه باشه♣️♠️صداقتت تورو بهترین دنیا میکنه برام♥️ #خداوند #قدرتمند #زیبا#قدرت #الهی#زاهدان #سیستان_و_بلوچستان #چابهار_منطقه_آزاد #زندگی_موفق

مهم نیست ظاهرت چگونه باشه️صداقتت تورو بهترین دنیا میکنه برام#خداوند #قدرتمند #زیبا #قدرت #الهی #زاهدان #سیستان_و_بلوچستان #چابهار_منطقه_آزاد #زندگی_موفق - 8 months ago

921 Likes
51 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.