#تو

707,750 posts

.
.
ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ ...
.
ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ !!!
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺳﺎعتی ﺑﻴﺪﺍﺭ
میشوی، ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ
.
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﭼﻪ ساعتی ﺍﺯ ﺷﺐ ،
ﻏﺮﻕ ﺩﺭ خوابی
.
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﻛﺪﺍﻡ ﺁﻫﻨﮓ برایت ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ و ﺑﺎﺭها ﮔﻮﺵ میدهی
ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ
.
ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ ... ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺁﻭﺍﺯﻩ ی ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺵِ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺭﺳﻴﺪ
.
ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ
ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ
ﺷﺎﻳﺪ خیلی ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ
ﭘﺴﺮﺕ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ
وقتی ﺩﻳﺪی ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻮﺭﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ
" ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﺪ !!! "
ﺑﯽ اختیار ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ !!!
.
میبینی؟!
حتی خیلی ﺳﺎﻝِ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻟﺮﺯﻩ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ !!!
.
ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﺕ می ﺭﺳﺎﻧﻢ
ﯾﮑﺮﻭﺯ ...
ﭘﺴﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻴﮕﻴﺮی
ﺯﻳﺮِ ﻟﺐ ﻣﻴﮕﻮیی
" ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ هستی "
ﺁﻥ یک ﻧﻔﺮ ، ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻢ !!!
.
ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ !!!
.
.
#تو #آغوش #آهنگ #شب #یاد #شاعرانه #عاشقانه #عاشق #عشق #نقاشی
#art #Poetic #Romantic #Painting

. . ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ ... . ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ !!! ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺳﺎعتی ﺑﻴﺪﺍﺭ میشوی، ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ . ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﭼﻪ ساعتی ﺍﺯ ﺷﺐ ، ﻏﺮﻕ ﺩﺭ خوابی . ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﻛﺪﺍﻡ ﺁﻫﻨﮓ برایت ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ و ﺑﺎﺭها ﮔﻮﺵ میدهی ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ . ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ ... ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺁﻭﺍﺯﻩ ی ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺵِ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ . ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺷﺎﻳﺪ خیلی ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮﺕ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ وقتی ﺩﻳﺪی ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻮﺭﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ " ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﺪ !!! " ﺑﯽ اختیار ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ !!! . میبینی؟! حتی خیلی ﺳﺎﻝِ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻟﺮﺯﻩ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ !!! . ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﺕ می ﺭﺳﺎﻧﻢ ﯾﮑﺮﻭﺯ ... ﭘﺴﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻴﮕﻴﺮی ﺯﻳﺮِ ﻟﺐ ﻣﻴﮕﻮیی " ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ هستی " ﺁﻥ یک ﻧﻔﺮ ، ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻢ !!! . ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ !!! . . #تو #آغوش #آهنگ #شب #یاد #شاعرانه #عاشقانه #عاشق #عشق #نقاشی #art #Poetic #Romantic #Painting - 1 minute ago

2 Likes
0 Comments
0
.
.
ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ ...
.
ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ !!!
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺳﺎعتی ﺑﻴﺪﺍﺭ
میشوی، ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ
.
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﭼﻪ ساعتی ﺍﺯ ﺷﺐ ،
ﻏﺮﻕ ﺩﺭ خوابی
.
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﻛﺪﺍﻡ ﺁﻫﻨﮓ برایت ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ و ﺑﺎﺭها ﮔﻮﺵ میدهی
ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ
.
ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ ... ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺁﻭﺍﺯﻩ ی ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺵِ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺭﺳﻴﺪ
.
ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ
ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ
ﺷﺎﻳﺪ خیلی ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ
ﭘﺴﺮﺕ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ
وقتی ﺩﻳﺪی ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻮﺭﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ
" ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﺪ !!! "
ﺑﯽ اختیار ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ !!!
.
میبینی؟!
حتی خیلی ﺳﺎﻝِ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻟﺮﺯﻩ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ !!!
.
ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﺕ می ﺭﺳﺎﻧﻢ
ﯾﮑﺮﻭﺯ ...
ﭘﺴﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻴﮕﻴﺮی
ﺯﻳﺮِ ﻟﺐ ﻣﻴﮕﻮیی
" ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ هستی "
ﺁﻥ یک ﻧﻔﺮ ، ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻢ !!!
.
ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ !!!
.
.
#تو #آغوش #آهنگ #شب #یاد #شاعرانه #عاشقانه #عاشق #عشق #نقاشی
#art #Poetic #Romantic #Painting

. . ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ ... . ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ !!! ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺳﺎعتی ﺑﻴﺪﺍﺭ میشوی، ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ . ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﭼﻪ ساعتی ﺍﺯ ﺷﺐ ، ﻏﺮﻕ ﺩﺭ خوابی . ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﻛﺪﺍﻡ ﺁﻫﻨﮓ برایت ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ و ﺑﺎﺭها ﮔﻮﺵ میدهی ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ . ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ ... ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺁﻭﺍﺯﻩ ی ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺵِ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ . ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺷﺎﻳﺪ خیلی ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮﺕ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ وقتی ﺩﻳﺪی ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻮﺭﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ " ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﺪ !!! " ﺑﯽ اختیار ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ !!! . میبینی؟! حتی خیلی ﺳﺎﻝِ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻟﺮﺯﻩ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ !!! . ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﺕ می ﺭﺳﺎﻧﻢ ﯾﮑﺮﻭﺯ ... ﭘﺴﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻴﮕﻴﺮی ﺯﻳﺮِ ﻟﺐ ﻣﻴﮕﻮیی " ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ هستی " ﺁﻥ یک ﻧﻔﺮ ، ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻢ !!! . ﺣﺎﻻ ﺗﻮ هی ﻧﺒﺎﺵ !!! . . #تو #آغوش #آهنگ #شب #یاد #شاعرانه #عاشقانه #عاشق #عشق #نقاشی #art #Poetic #Romantic #Painting - 3 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
#عماد 🗣🎤🎧🎻🎸🎺🎷🥁🎹
.
.
#دختر 🎼🎶🎵🎷🎺🎸🎻🎧🎤
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
#عشق معناش وقتی زیباتر و حقیقی‌تر شد که #تو (#دختر_قشنگم )بدنیا اومدی.
#فرشته_زیبا و دوست داشتنی که از همان لحظات اولیه رشد و شکل گیریش در وجودم به شکلی ماهرانه توی تک تک سلول‌ها و مویر‌گهام ریشه دواند و با گوشت و پوست و استخونم ارتباطی تنگاتن و غیر قابل گسستن برقرار کرد و با هر حرکت و جنبشی بیشتر از ثانیه ای قبل‌ منو به خودش علاقه مند و وابسته کرد. و با تمام کم تجربگی‌هام و کم سن بودنم ،بهم این حس رو القا کرد که هیچ چیزی و هیچ حسی #زیباتر از حس #مادر
شدن توی #دنیا وجود نداره.
حالا از اون روز و اون طلوع صبحی که آغازگر طلوع و درخشش #پرنسسم👑 بود،19 سال میگذره.
اول #خدا تشکر می‌کنم برای فرصتی که بهم داد ترتا با داشتنت بتونم از زندگیم لذت ببرم و به درک حقیقیه کلمه #مادر برسم😍🙏👫👨‍👩‍👦‍👦👭
و از تو عشق بینظیرم تشکر می‌کنم که با تلاش‌هات و خوب بودنت کمک کردی تا روز حسابرسی با افتخار بتونم پیش #پروردگارم و #کوروشم سرمو بالا بگیرم .
#زندگیم از همین لحظه با توانی دوچندان قدم بردار برای ساختن آینده‌ای زیبا که حتما کمترین حقت هست از این دنیا و زندگی.و حتم دارم به زودی در بالاترین مراتب علمی و زندگی خواهم دید😍👊✌️💪❤️💋
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
#تولدت_مبارك آرامش لحظات و دلیل لبخندها و نفس کشیدنم🎂🌷💗😍
#تولدت_هپی_مپی_عزیزم🙈☺️😻💥💥💫💫🌟✨🔥🔥👭👭👑👑💄🎁🎁🎋🎋🎋🎉🎉🎊🎊🎈🎈🎊🎊🎉🎋🎋🎁🎁🎃🎃❤️❤️ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
#تولد همه #تیرماهیا مبارک باشه😍👊✌️💪❤️😘🎂🎂🎂🌷🌷🌷💗💗💗💗
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
#کوچیک_همگی_شما_ودوستدارقلب_پرازمهرتان #حســـــرت🌷🌷 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#عماد 🗣🥁 . . #دختر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #عشق معناش وقتی زیباتر و حقیقی‌تر شد که #تو (#دختر_قشنگم )بدنیا اومدی. #فرشته_زیبا و دوست داشتنی که از همان لحظات اولیه رشد و شکل گیریش در وجودم به شکلی ماهرانه توی تک تک سلول‌ها و مویر‌گهام ریشه دواند و با گوشت و پوست و استخونم ارتباطی تنگاتن و غیر قابل گسستن برقرار کرد و با هر حرکت و جنبشی بیشتر از ثانیه ای قبل‌ منو به خودش علاقه مند و وابسته کرد. و با تمام کم تجربگی‌هام و کم سن بودنم ،بهم این حس رو القا کرد که هیچ چیزی و هیچ حسی #زیباتر از حس #مادر شدن توی #دنیا وجود نداره. حالا از اون روز و اون طلوع صبحی که آغازگر طلوع و درخشش #پرنسسم بود،19 سال میگذره. اول #خدا تشکر می‌کنم برای فرصتی که بهم داد ترتا با داشتنت بتونم از زندگیم لذت ببرم و به درک حقیقیه کلمه #مادر برسم👭 و از تو عشق بینظیرم تشکر می‌کنم که با تلاش‌هات و خوب بودنت کمک کردی تا روز حسابرسی با افتخار بتونم پیش #پروردگارم و #کوروشم سرمو بالا بگیرم . #زندگیم از همین لحظه با توانی دوچندان قدم بردار برای ساختن آینده‌ای زیبا که حتما کمترین حقت هست از این دنیا و زندگی.و حتم دارم به زودی در بالاترین مراتب علمی و زندگی خواهم دید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #تولدت_مبارك آرامش لحظات و دلیل لبخندها و نفس کشیدنم #تولدت_هپی_مپی_عزیزم 👭👭️ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #تولد همه #تیرماهیا مبارک باشه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #کوچیک_همگی_شما_ودوستدارقلب_پرازمهرتان #حســـــرت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 5 minutes ago

16 Likes
6 Comments
0
@salar_nerway13_officiall 👈👈👈فولوبـکەن☺
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.️#مانگ #شهر #شهرزاد #شهریار #حرفs #الحب #الحمدلله #soccer #ماهر_زين #سامی_یوسف #حیجاب #new #asman #تو #amide#ئامێدیێ #hijab #الحب_كله #hijabers #اللهم #hijabersindonesia #barca#عاشقانه #تورکیا#badinan #مناڵ #save #nerway
@page_badini @zaxo_media @xoshiy @kani___post @pekanin____ @jyanarast @speda.badini @rudaw @barek._.allah @salar_nerway13_officiall @qoran__alkarem @quranmm23#sad

@salar_nerway13_officiall فولوبـکەن . . . . . . . . . . . . . .️#مانگ #شهر #شهرزاد #شهریار #حرفs #الحب #الحمدلله #soccer #ماهر_زين #سامی_یوسف #حیجاب #new #asman #تو #amide #ئامێدیێ #hijab #الحب_كله #hijabers #اللهم #hijabersindonesia #barca #عاشقانه #تورکیا #badinan #مناڵ #save #nerway @page_badini @zaxo_media @xoshiy @kani___post @pekanin____ @jyanarast @speda.badini @rudaw @barek._.allah @salar_nerway13_officiall @qoran__alkarem @quranmm23 #sad - 7 minutes ago

8 Likes
2 Comments
0
.
#تو فقط اشاره کن ببین چطور همه دنیارو به هم میریزم
.
مطمئن باش کسی قادر نیست منو #عشق تو برگردونه
. .
#یا_حیدر_کرار زند نقش به زودی / بر پرچم سبز #عربستان_سعودی

. #تو فقط اشاره کن ببین چطور همه دنیارو به هم میریزم . مطمئن باش کسی قادر نیست منو #عشق تو برگردونه . . #یا_حیدر_کرار زند نقش به زودی / بر پرچم سبز #عربستان_سعودی - 10 minutes ago

5 Likes
1 Comments
0
به تو فکر می‌کنم 
مثل آسمان به ستاره 
و ستاره به شب
به تو فکر می‌کنم 
مثل نقطه به خط،
مثل حروف الفبا به عین 
مثل حروف الفبا به شین
مثل حروف الفبا به قاف ...
#سید_علی_صالحی
#تو#اسمان#فکر#عکس_دونفره#پروفایل_دونفره#پروفایل
@VIP_MYTEXT کانال تلگرام

به تو فکر می‌کنم مثل آسمان به ستاره و ستاره به شب به تو فکر می‌کنم مثل نقطه به خط، مثل حروف الفبا به عین مثل حروف الفبا به شین مثل حروف الفبا به قاف ... #سید_علی_صالحی #تو #اسمان #فکر #عکس_دونفره #پروفایل_دونفره #پروفایل @VIP_MYTEXT کانال تلگرام - 14 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
🇮🇷IRAN,GILAN
@first_green_point
#love #followback #instagramers 
#ایران#ایرانگردی#رفیق#تهران#تهرانگردی #عشق#تهراني#بازيگر#خواننده#پول#کتاب#ویدیو#من#تو#مادر#پدر#خواب#شمال#اصفهان#خراسان#زن#مرد#مردانه#دختر#پسر#فالو#لایک

🇮🇷IRAN,GILAN @first_green_point #love #followback #instagramers #ایران #ایرانگردی #رفیق #تهران #تهرانگردی #عشق #تهراني #بازيگر #خواننده #پول #کتاب #ویدیو #من #تو #مادر #پدر #خواب #شمال #اصفهان #خراسان #زن #مرد #مردانه #دختر #پسر #فالو #لایک - 16 minutes ago

12 Likes
0 Comments
0
و خداوند آبدوغ خیار را آفرید تا از رنج تابستان بکاهد ...😍😍😋😋 •
.
.
.
.
.
.
.
.#روانشناس
#ایرانیان
#کتاب
#ویدیو
#خنده
#خنده_دار
#غم
#من
#تو
#مادر
#پدر
#خواب
#شمال
#اصفهان
#تبریز
#خوزستان
#مشهد
#خراسان
#موفقیت
#زن
#مرد
#مردانه
#دختر
#دخترانه
#دخترونه
#پسر
#استقبال
#استقلال
#پرسپولیس
#ثروت

و خداوند آبدوغ خیار را آفرید تا از رنج تابستان بکاهد ... • . . . . . . . .#روانشناس #ایرانیان #کتاب #ویدیو #خنده #خنده_دار #غم #من #تو #مادر #پدر #خواب #شمال #اصفهان #تبریز #خوزستان #مشهد #خراسان #موفقیت #زن #مرد #مردانه #دختر #دخترانه #دخترونه #پسر #استقبال #استقلال #پرسپولیس #ثروت - 18 minutes ago

4 Likes
1 Comments
0
:
#تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
.
منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد
غزل و عاطفه و روح هنرمندش را
.
از رقیبان کمین کرده عقب می ماند
هر که تبلیغ کند خوبی ِ دلبندش را
.
مثل آن خواب بعید است ببیند دیگر
هر که تعریف کند خواب خوشایندش را
.
مادرم بعد تو هی حال مرا می پرسد
مادرم تاب ندارد غم فرزندش را
.
عشق با اینکه مرا تجزیه کرده است به تو
به تو اصرار نکرده است فرآیندش را
.
قلب ِ من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را
.
حفظ کن این غزلم را که به زودی شاید
بفرستند رفیقان به تو این بندش را :
.
«منم آن #شیخ سیه روز که در آخر عمر
لای موهای تو گم کرد خداوندش را »

#کاظم_بهمنی
۹۸/۰۴/۰۶

: #تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را . منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد غزل و عاطفه و روح هنرمندش را . از رقیبان کمین کرده عقب می ماند هر که تبلیغ کند خوبی ِ دلبندش را . مثل آن خواب بعید است ببیند دیگر هر که تعریف کند خواب خوشایندش را . مادرم بعد تو هی حال مرا می پرسد مادرم تاب ندارد غم فرزندش را . عشق با اینکه مرا تجزیه کرده است به تو به تو اصرار نکرده است فرآیندش را . قلب ِ من موقع اهدا به تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را . حفظ کن این غزلم را که به زودی شاید بفرستند رفیقان به تو این بندش را : . «منم آن #شیخ سیه روز که در آخر عمر لای موهای تو گم کرد خداوندش را » #کاظم_بهمنی ۹۸/۰۴/۰۶ - 27 minutes ago

12 Likes
0 Comments
0
،
کجایی #عشق من، کجای دنیایی
هنوز برای من تمومِ دنیایی
هنوز #دلم گیره ، هنوزم #آشفته ام
#بارون زده بازم یادِ #تو میفتم...
.
#Endless_MoOon🌙

، کجایی #عشق من، کجای دنیایی هنوز برای من تمومِ دنیایی هنوز #دلم گیره ، هنوزم #آشفته ام #بارون زده بازم یادِ #تو میفتم... . #Endless_MoOon - 30 minutes ago

5 Likes
0 Comments
0
خداوندا تو را دارم غمی نیست
خدا را داشتن کار کمی نیست
در آن وقتی که زخمی در دل آید
بجز لطف خدایم مرهمی نیست
@khate_roozbahani 
#خداوند #خداوندا #تو #دارم #غمی #زخم #زخمی #لطف #مرحمت #مهربانی_دل_میخواد #مهربانی_هست #شعروشاعری #خطاطي #کرج #کرجیها #کرجیا

خداوندا تو را دارم غمی نیست خدا را داشتن کار کمی نیست در آن وقتی که زخمی در دل آید بجز لطف خدایم مرهمی نیست @khate_roozbahani #خداوند #خداوندا #تو #دارم #غمی #زخم #زخمی #لطف #مرحمت #مهربانی_دل_میخواد #مهربانی_هست #شعروشاعری #خطاطي #کرج #کرجیها #کرجیا - 31 minutes ago

13 Likes
2 Comments
0
#Repost @pardis_parsi_app
• • • • •
.
جماعتی که نظر را حرام می‌گویند
نظر حرام بکردند و خون خلق حلال!

#سعدی
.
❤ Telegram: @ PardisParsi
.
.
.
.
.
.
.
#شعر #شعرفارسی #شعرمعاصر #شعر_سنتی #شعر_معاصر #شعرنو #شعر_سپید #هنر #موسیقی #عرفان #عشق #عارفانه #عاشقانه #تو

#Repost @pardis_parsi_app • • • • • . جماعتی که نظر را حرام می‌گویند نظر حرام بکردند و خون خلق حلال! #سعدی . Telegram: @ PardisParsi . . . . . . . #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصر #شعر_سنتی #شعر_معاصر #شعرنو #شعر_سپید #هنر #موسیقی #عرفان #عشق #عارفانه #عاشقانه #تو - 49 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
#Repost @pardis_parsi_app
• • • • •
.
یا چنان نمای که هستی،
یا چنان باش که می‌نمایی. 
#بایزید_بسطامی
#تذکرة_الاولیا
.
❤ Telegram: @ PardisParsi
.
.
.
.
.
.
.
#شعر #شعرفارسی #شعرمعاصر #شعر_سنتی #شعر_معاصر #شعرنو #شعر_سپید #هنر #موسیقی #عرفان #عشق #عارفانه #عاشقانه #تو

#Repost @pardis_parsi_app • • • • • . یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می‌نمایی. #بایزید_بسطامی #تذکرة_الاولیا . Telegram: @ PardisParsi . . . . . . . #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصر #شعر_سنتی #شعر_معاصر #شعرنو #شعر_سپید #هنر #موسیقی #عرفان #عشق #عارفانه #عاشقانه #تو - 50 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
#من#فدای#ژست#تو#بشم#کوچیکم#جوجه#مامان#دلببر#ماشالله_لا_حول_و_لا_قوة_الا_بالله_العلی_العظیم

#من #فدای #ژست #تو #بشم #کوچیکم #جوجه #مامان #دلببر #ماشالله_لا_حول_و_لا_قوة_الا_بالله_العلی_العظیم - 56 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
خواستنت مثل خواستن دریاست
یا باید غرقت بشم یا از عقب نگات کنم :)
@rezagolzar 💋
@rezagolzar 💖
@rezagolzar 💘
@rezagolzar 😍
@rezagolzar 😘
@rezagolzar 💞 #دریا#تو#من#عشق#رضا گلزار

خواستنت مثل خواستن دریاست یا باید غرقت بشم یا از عقب نگات کنم :) @rezagolzar @rezagolzar @rezagolzar @rezagolzar @rezagolzar @rezagolzar #دریا #تو #من #عشق #رضا گلزار - 1 hour ago

11 Likes
0 Comments
0
#تو رو خدا دندونمو پس بده حالا من چطور تشویقی بخورم آخه🙈🐶🤪😜😂😤

#تو رو خدا دندونمو پس بده حالا من چطور تشویقی بخورم آخه🤪 - 1 hour ago

3 Likes
0 Comments
0
#شعر یک جوان نسل جدید خطاب به مسیح علینژاد#تو از فاحشه هم کمتری

#شعر یک جوان نسل جدید خطاب به مسیح علینژاد#تو از فاحشه هم کمتری - 1 hour ago

3 Likes
0 Comments
0
.
همان روز که از من خواستی کمی از عطری را که میزنم برایت بگذارم تا مرا در یادت بیاورد باید میفهمیدم چقدر با هم تفاوت داریم. من همه آرزویم بوییدن تنت بی مزاحمت عطرهای چنان و چنان بود...
تو حالا شیشه عطر مرا داری بدون من و من حالا بی تو هیچ ندارم جز حسرت

#عاشقانه #زندگی #دلتنگی #مینیمالها #عطر #تو #فانتزی 
#love #mininmal #text #perfume #you #fantasy #life

. همان روز که از من خواستی کمی از عطری را که میزنم برایت بگذارم تا مرا در یادت بیاورد باید میفهمیدم چقدر با هم تفاوت داریم. من همه آرزویم بوییدن تنت بی مزاحمت عطرهای چنان و چنان بود... تو حالا شیشه عطر مرا داری بدون من و من حالا بی تو هیچ ندارم جز حسرت #عاشقانه #زندگی #دلتنگی #مینیمالها #عطر #تو #فانتزی #love #mininmal #text #perfume #you #fantasy #life - 1 hour ago

7 Likes
2 Comments
0
.
امشب هم صبح میشه مثلِ تمامِ شب‌هایِ دیگه ای که گذشت.مثلِ تمامِ شب‌هایی که هنوز نیومده و قراره بگذره.
به چی فکر میکنی؟چه چیزایی غمگین‌ِت کرده؟چه چیزهایی خوشحال؟
آخر شب‌ها دقیقا از همون لحظه هایی هست که مهم ترین ها یادت میاد.مهم ترین چیزی که آزرده خاطرت کرده،مهم ترین چیزی که خوشحالت کرده و مهم ترین کسی که بهش فکر میکنی.اما سخت میشه اگر مهم ترین کسی که هرشب بهش فکر میکنی،آزرده خاطرت کرده باشه.
کسی که می‌تونه یک مدلِ خاص تمام آرامشِت رو بهم بریزه دقیقا همون کسیه که سهم بزرگی از قلبت در اختیارشه و خطرناکه.
.
[دیگه برنمی‌گرده اون شبایی که دلم می‌گرفت و ناراحت بودم فورا گوشیم رو برمیداشتم و تو صفحه‌یِ #تو همه‌یِ #دردم رو تایپ میکردم.دیگه برنمی‌گرده اون شب‌هایی که باهات درد و دل می‌کردم.دیگه شبای خوب برنمیگرده.ولی سهم #من از شب‌ها چیه؟نوشتن...؟
سهمِ تو چیه از شب‌هام؟تمامِ فکرِ پوچِ نامرئی منی...]
.
آخرِ شب همون وقتی بود که همیشه به تو فکر میکردم ولی دقیقا همون وقتایی که همیشه یک #تیرِ خلاصِ بی رحم پرتاب میشد و من نقطه سر خط...
الانم نُقطه سرِخط.
#امیررضا_ساغری

پ.ن:
۱)الان هم #تیرِ
۲)سهم شما از شب ها چیه؟برام کامنت بنویسید...
.
📷@amir.ali_gh

. امشب هم صبح میشه مثلِ تمامِ شب‌هایِ دیگه ای که گذشت.مثلِ تمامِ شب‌هایی که هنوز نیومده و قراره بگذره. به چی فکر میکنی؟چه چیزایی غمگین‌ِت کرده؟چه چیزهایی خوشحال؟ آخر شب‌ها دقیقا از همون لحظه هایی هست که مهم ترین ها یادت میاد.مهم ترین چیزی که آزرده خاطرت کرده،مهم ترین چیزی که خوشحالت کرده و مهم ترین کسی که بهش فکر میکنی.اما سخت میشه اگر مهم ترین کسی که هرشب بهش فکر میکنی،آزرده خاطرت کرده باشه. کسی که می‌تونه یک مدلِ خاص تمام آرامشِت رو بهم بریزه دقیقا همون کسیه که سهم بزرگی از قلبت در اختیارشه و خطرناکه. . [دیگه برنمی‌گرده اون شبایی که دلم می‌گرفت و ناراحت بودم فورا گوشیم رو برمیداشتم و تو صفحه‌یِ #تو همه‌یِ #دردم رو تایپ میکردم.دیگه برنمی‌گرده اون شب‌هایی که باهات درد و دل می‌کردم.دیگه شبای خوب برنمیگرده.ولی سهم #من از شب‌ها چیه؟نوشتن...؟ سهمِ تو چیه از شب‌هام؟تمامِ فکرِ پوچِ نامرئی منی...] . آخرِ شب همون وقتی بود که همیشه به تو فکر میکردم ولی دقیقا همون وقتایی که همیشه یک #تیر ِ خلاصِ بی رحم پرتاب میشد و من نقطه سر خط... الانم نُقطه سرِخط. #امیررضا_ساغری پ.ن: ۱)الان هم #تیر ِ ۲)سهم شما از شب ها چیه؟برام کامنت بنویسید... . @amir.ali_gh - 1 hour ago

29 Likes
2 Comments
0
بجز به عشق تو
جایی دگر نمیگنجم

#مولانا
#تو.او.آن

بجز به عشق تو جایی دگر نمیگنجم #مولانا #تو .او.آن - 1 hour ago

3 Likes
0 Comments
0

- 1 hour ago

7 Likes
3 Comments
0
رفتى
گفتم مرا با خود ببر
اما
نه بند بند...
زهراشاطرى (م.ع)
#تو #من #زندگى #شعر #عشق #دلنوشته #♥️ #❤️ #🧡 #💛 #💚 #💙 #💜 #🖤

رفتى گفتم مرا با خود ببر اما نه بند بند... زهراشاطرى (م.ع) #تو #من #زندگى #شعر #عشق #دلنوشته #️ #️ #🧡 # # # # #🖤 - 1 hour ago

62 Likes
4 Comments
0
اگر زندگی فرصت دوباره متولدشدن به من بدهد

اینبارتورا زودتر پیدا خواهم کرد 
تازمان طولانی تری عاشقت باشم ...
M.m
#عشق #دوست #نفس #زندگیم❤ #دلبرم❤ #عاشقتممممممممممممم🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚فداتشممممممممممممممم😍😍😍 #دیونه #توام #قلب #منی #تولد #زندگیم #تاآخرعمر #همراهتم #بهترین #منی #نفسم #به #نفس #توبنده #همچی #منی #بدون #تو #نفس #ندارم #عاشقتم❤️ ##زندگیمی_دیگه❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨 #طلاجانم_دوست_دارم #عاشقونه_مون😍 #عاشقانه_دلنوشته_خاص_عشق_دوست_دارم_قلب_احساس_احساسات_غمگین_تنهایی_گریه_تبلیغ_ارزان_گرافیک_دلسوز_حرف_دل_موزیک_ایرانی_جدید_شاد_تنهایی_دلبسته_دلشکسته_دلدا

اگر زندگی فرصت دوباره متولدشدن به من بدهد اینبارتورا زودتر پیدا خواهم کرد تازمان طولانی تری عاشقت باشم ... M.m #عشق #دوست #نفس #زندگیم #دلبرم #عاشقتممممممممممممم فداتشممممممممممممممم #دیونه #توام #قلب #منی #تولد #زندگیم #تاآخرعمر #همراهتم #بهترین #منی #نفسم #به #نفس #توبنده #همچی #منی #بدون #تو #نفس #ندارم #عاشقتم ️ ##زندگیمی_دیگه ️‍️‍️‍️‍️‍️‍️‍ #طلاجانم_دوست_دارم #عاشقونه_مون #عاشقانه_دلنوشته_خاص_عشق_دوست_دارم_قلب_احساس_احساسات_غمگین_تنهایی_گریه_تبلیغ_ارزان_گرافیک_دلسوز_حرف_دل_موزیک_ایرانی_جدید_شاد_تنهایی_دلبسته_دلشکسته_دلدا - 2 hours ago

74 Likes
7 Comments
0
😊دلم میخواد😊

#عشق#دوستی#پاریس#ایفل#افشین#یداللهی#رامبدجوان#من#تو#بهار#سهراب#سپهری#تابستان#زیبایی#انعکاس#مهران مدیری #عاشق#گذرزمان#مورفین#گرافیک#مینیون

دلم میخواد #عشق #دوستی #پاریس #ایفل #افشین #یداللهی #رامبدجوان #من #تو #بهار #سهراب #سپهری #تابستان #زیبایی #انعکاس #مهران مدیری #عاشق #گذرزمان #مورفین #گرافیک #مینیون - 2 hours ago

7 Likes
1 Comments
0
#تو نمیدانی
 من در کنار #تو تماشایی تر میشوم...
#تو نمیدانی
 من در کنار #تو آدم دیگر میشوم ... بیا و بمان 
که من این تماشایی بودن و
 آدم دیگر بودنم را می خواهم...!!

#تو نمیدانی من در کنار #تو تماشایی تر میشوم... #تو نمیدانی من در کنار #تو آدم دیگر میشوم ... بیا و بمان که من این تماشایی بودن و آدم دیگر بودنم را می خواهم...!! - 2 hours ago

0 Likes
0 Comments
0
🌹🌹قیدمو زد🌷🌷 بی تفاوت از کنارم رد شد 
کار شیش و هشت قیدمو زد 
ورژن اصلی کار تو کانلم هست 
شاد و خندون باشید 
#موسیقی_پاپ #موزیک_ما #موسیقی #شبکه_نیم #کنسرت_پاپ #کنسرت #من #تو #لاکچری #قلب #دوستام❤ #رو_به_جلو #لایو #بینش_شاهمرادی #بهنام_باني #بابک-جهانبخش

قیدمو زد بی تفاوت از کنارم رد شد کار شیش و هشت قیدمو زد ورژن اصلی کار تو کانلم هست شاد و خندون باشید #موسیقی_پاپ #موزیک_ما #موسیقی #شبکه_نیم #کنسرت_پاپ #کنسرت #من #تو #لاکچری #قلب #دوستام #رو_به_جلو #لایو #بینش_شاهمرادی #بهنام_باني #بابک -جهانبخش - 2 hours ago

49 Likes
5 Comments
0
بجز به عشق تو
جایی دگر نمیگنجم

#مولانا
#تو.او.آن

بجز به عشق تو جایی دگر نمیگنجم #مولانا #تو .او.آن - 2 hours ago

13 Likes
0 Comments
0
اگر میدانستم در این جهان #ثانیه_ها آنچنان قدرتی دارند که میتوانند تارو پود یک اتفاق را به این سادگی تار و مار کنند هرگز فرصت یک لحظه با تو بودن را به این آسانی از کف نمیدادم .
کداممان مقصر این ماجرا ایم نمیدانم اما خوب میدانم اگر کمی زودتر فقط کمی زودتر به تو فکر کرده بودم امشب آرزوی یک اتفاق را تا انتهای خوابهای شبانه ام نمیبردم.
کداممان از دیگری گذشت نمیدانم اما اگر میدانستم در این جهان لحظه هایی وجود دارند که اگر درکشان نکنی تا همیشه در حسرتشان مانده ای،به این سادگیها از #تو عبور نمیکردم ...
#بهروز_امامی

اگر میدانستم در این جهان #ثانیه_ها آنچنان قدرتی دارند که میتوانند تارو پود یک اتفاق را به این سادگی تار و مار کنند هرگز فرصت یک لحظه با تو بودن را به این آسانی از کف نمیدادم . کداممان مقصر این ماجرا ایم نمیدانم اما خوب میدانم اگر کمی زودتر فقط کمی زودتر به تو فکر کرده بودم امشب آرزوی یک اتفاق را تا انتهای خوابهای شبانه ام نمیبردم. کداممان از دیگری گذشت نمیدانم اما اگر میدانستم در این جهان لحظه هایی وجود دارند که اگر درکشان نکنی تا همیشه در حسرتشان مانده ای،به این سادگیها از #تو عبور نمیکردم ... #بهروز_امامی - 2 hours ago

8 Likes
0 Comments
0
دینگ دینگ دینگ🎺🎺🎷🎷
خب بازم وقتش شد 🤗
روزی که برا من #بهترین_روز دنیاس رسید 😍
#تو به #دنیا #اومدی 😍😘
تا من توی این دنیا یه فرشته کوچولو داشته باشم 💛
تا یکی باشه که با خنده هاش بخندم 😄
و با ناراحتیاش ناراحت باشم 
یکی که بشه #تنها دلخوشی من توی این دنیا 
ی دختر مهربون خوشگل جذاب لجباز ی دنده کله شق و صبور و البته خابالو خسته😄🙈
بهترین #هدیه #خدا به #من
هر جای #زندگیم #تو هستی توی هر لحظه اش 
کنارم بودی مگه میشه خدا رو بخاطر تو شکر نکنم
 اخه مگه میشه 
#روز #تولدت #بهترین روز #دنیا نباشه برام
تولدت مباررررررررررک ❤❤❤❤💚💚💜💙💛💜💛💛🎈🎈🎈🎊🎉🎉🎊🎉🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂

دینگ دینگ دینگ خب بازم وقتش شد 🤗 روزی که برا من #بهترین_روز دنیاس رسید #تو به #دنیا #اومدی تا من توی این دنیا یه فرشته کوچولو داشته باشم تا یکی باشه که با خنده هاش بخندم و با ناراحتیاش ناراحت باشم یکی که بشه #تنها دلخوشی من توی این دنیا ی دختر مهربون خوشگل جذاب لجباز ی دنده کله شق و صبور و البته خابالو خسته بهترین #هدیه #خدا به #من هر جای #زندگیم #تو هستی توی هر لحظه اش کنارم بودی مگه میشه خدا رو بخاطر تو شکر نکنم اخه مگه میشه #روز #تولدت #بهترین روز #دنیا نباشه برام تولدت مباررررررررررک - 2 hours ago

26 Likes
3 Comments
0
#ایران

#ایرانی

#ایرانگردی

# خوشمزه

#رفیق

#تهران

#تهرانگردی

#خاطره #عشق

#عکس

#عکاسی

#تهراني

#خاطره

#قديمي

#بازيگر

#خواننده

#پول

#انگیزه

#انگیزشی

#جذب

#روانشناس

#ایرانیان

#کتاب

#ویدیو

#خنده

#خنده_دار

#غم

#من

#تو

#مادر

#پدر

#ایران #ایرانی #ایرانگردی # خوشمزه #رفیق #تهران #تهرانگردی #خاطره #عشق #عکس #عکاسی #تهراني #خاطره #قديمي #بازيگر #خواننده #پول #انگیزه #انگیزشی #جذب #روانشناس #ایرانیان #کتاب #ویدیو #خنده #خنده_دار #غم #من #تو #مادر #پدر - 2 hours ago

14 Likes
2 Comments
0
Life means having you a life... زندگی یعنی یک تو برای یک عمر
◽
@inja_rangi_nist 
#عشقولانه #عشق #عشقم #شاعرانه #زندگی #تو #خیانت #مولانا #مولانا_رومى #دلتنگی #دلشكستن #دلشوره #دل #دلشکسته #دلنوشته_خاص

Life means having you a life... زندگی یعنی یک تو برای یک عمر @inja_rangi_nist #عشقولانه #عشق #عشقم #شاعرانه #زندگی #تو #خیانت #مولانا #مولانا_رومى #دلتنگی #دلشكستن #دلشوره #دل #دلشکسته #دلنوشته_خاص - 2 hours ago

2 Likes
1 Comments
0
#اخرين_كلاس🏖
.
.
.
.
.
از پَپَرىِ قصه تا اندوهِ روىِ تو ، ٤سال پيش امدم !! و چه احساساتِ متفاوتى را در همين چارچوبِ كلاس ها تجربه نكردم !!!
خوب يادم هست وقتى استاد حرف از فرضيه در مورد ارتباط انسانها با فضايى ها ( براى ساخت زيگورات ) ميزد ، احساس ميكردم خواب هستم چون فكر نميكردم ، افرادى هم باشند كه دلشان بخواهد اينگونه فكر كنند !
.
خوب يادم هست كه استاد سركلاس شعر ميخواند و از ما ميپرسيد عاشق شديد ؟! و من باورم نميشد كه اين چيزها براى استادى مهم باشد !!!
.
يادم هست كه در همين دانشگاه اساتيدى را پيدا كردم كه انگار ساليانِ سال است انها را ميشناسم و تا اخر عمر باانها در ارتباط خواهم بود !!!
.
خوب يادم هست كه استاد پرسيد : اين جمله براى كيست ؟! ( تنها صداست كه ميماند !)
و تنها من گفتم #فروغ 
و باورم نميشد كه يك روزى اين شعر هايي كه دست از سر من برنميدارند ، راهگشاى مسئله اى باشد !!
.
خوب يادم هست كه روزى باورم نميشد ، انقدر زيبا باشد اين رشته ى لعنتىِ من !!!!
.
عكاسى
مبانى نظرى
اسكچ
تاريخ معاصر 
مدرن و مدرنيته
زيبايي شناسى
عشق
شعر
شهرشناسى
جامعه شناسى
مردم شناسى
روان شناسى
معمارى
طراحى صنعتى
رنگ
فرم
ساخت
ادبيات
خلق
و
و
و
همه و همه را دارد و #تو خوب بايد بدانى 
چجورى و 
چگونه 
و براى چه كسى 
چه چيزى را 
#خلق كنى !!!
.
.
هروز يه اتفاق جديد در پيش دارى 
و
هروز خودتو بهتر ميشناسى !!!
.
.
-اگه برگردم عقب همين رشته رو انتخاب ميكنم يا نه ؟!!!!
.
+شك نميكنم و همين راهو انتخاب ميكنم !!!!🙈
.
.
.
داستان ِ تصوير : 👇🏻
.
استاد ؛( بچه ها من دارم كركسيون ميكنم ، يه موزيكى روى صداى من بزاريد !!!🤓
بچه ها ؛ ( حتما استاد 😎
.
و نسبت به تُنِ صداىِ استاد و حرفى كه ميزد ،
( تهديد به اينكه دانشجو رو ميندازه يا باريكلا عجب كانسپتى يا عه چه حرف بانمكى )
نوعِ اهنگِ زمينه هم فرق ميكرد !
.
از فرناندو سور تا پلنگ صورتى متغير ميشد !!!
.
.
و اينگونه اخرين كلاسِ مقطعِ كارشناسىِ معمارىِ داخلى را سپرى كرديم !!!!!
.
.
.
پ.ن : ازادگى ، رهايى ، #خودبودن رو در دانشگاه در همين كلاس ها ياد گرفتم !
و چه كيفىىىىى داره #خودت باشى 🙈
.
.
پ.ن : كاش #دنيا هم شبيه #دانشگاه بود !!
..
.
پ.ن : كلاس #طراحى_صنعتى با بچه هاى #ترم_٤ معمارى داخلى👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓 .
.
.
#نه_خرداد_هزارو_سيصدو_نودوهشت
.
#مليكاتاجيك

#اخرين_كلاس 🏖 . . . . . از پَپَرىِ قصه تا اندوهِ روىِ تو ، ٤سال پيش امدم !! و چه احساساتِ متفاوتى را در همين چارچوبِ كلاس ها تجربه نكردم !!! خوب يادم هست وقتى استاد حرف از فرضيه در مورد ارتباط انسانها با فضايى ها ( براى ساخت زيگورات ) ميزد ، احساس ميكردم خواب هستم چون فكر نميكردم ، افرادى هم باشند كه دلشان بخواهد اينگونه فكر كنند ! . خوب يادم هست كه استاد سركلاس شعر ميخواند و از ما ميپرسيد عاشق شديد ؟! و من باورم نميشد كه اين چيزها براى استادى مهم باشد !!! . يادم هست كه در همين دانشگاه اساتيدى را پيدا كردم كه انگار ساليانِ سال است انها را ميشناسم و تا اخر عمر باانها در ارتباط خواهم بود !!! . خوب يادم هست كه استاد پرسيد : اين جمله براى كيست ؟! ( تنها صداست كه ميماند !) و تنها من گفتم #فروغ و باورم نميشد كه يك روزى اين شعر هايي كه دست از سر من برنميدارند ، راهگشاى مسئله اى باشد !! . خوب يادم هست كه روزى باورم نميشد ، انقدر زيبا باشد اين رشته ى لعنتىِ من !!!! . عكاسى مبانى نظرى اسكچ تاريخ معاصر مدرن و مدرنيته زيبايي شناسى عشق شعر شهرشناسى جامعه شناسى مردم شناسى روان شناسى معمارى طراحى صنعتى رنگ فرم ساخت ادبيات خلق و و و همه و همه را دارد و #تو خوب بايد بدانى چجورى و چگونه و براى چه كسى چه چيزى را #خلق كنى !!! . . هروز يه اتفاق جديد در پيش دارى و هروز خودتو بهتر ميشناسى !!! . . -اگه برگردم عقب همين رشته رو انتخاب ميكنم يا نه ؟!!!! . +شك نميكنم و همين راهو انتخاب ميكنم !!!! . . . داستان ِ تصوير : 🏻 . استاد ؛( بچه ها من دارم كركسيون ميكنم ، يه موزيكى روى صداى من بزاريد !!!🤓 بچه ها ؛ ( حتما استاد 😎 . و نسبت به تُنِ صداىِ استاد و حرفى كه ميزد ، ( تهديد به اينكه دانشجو رو ميندازه يا باريكلا عجب كانسپتى يا عه چه حرف بانمكى ) نوعِ اهنگِ زمينه هم فرق ميكرد ! . از فرناندو سور تا پلنگ صورتى متغير ميشد !!! . . و اينگونه اخرين كلاسِ مقطعِ كارشناسىِ معمارىِ داخلى را سپرى كرديم !!!!! . . . پ.ن : ازادگى ، رهايى ، #خودبودن رو در دانشگاه در همين كلاس ها ياد گرفتم ! و چه كيفىىىىى داره #خودت باشى . . پ.ن : كاش #دنيا هم شبيه #دانشگاه بود !! .. . پ.ن : كلاس #طراحى_صنعتى با بچه هاى #ترم_٤ معمارى داخلى🏻‍🏻‍ . . . #نه_خرداد_هزارو_سيصدو_نودوهشت . #مليكاتاجيك - 2 hours ago

28 Likes
4 Comments
0
...
..
.
آدما خلق شدن تا دوست داشته بشن.
وسایل اختراع شدن تا ازشون استفاده بشه.
دلیل هرج و مرج دنیا اینه که این روزا وسایل دوست داشته میشن و از آدما استفاده میشه.
.
.
#شب#من#کجای_دنیایی#کافه
#تو#همین!

... .. . آدما خلق شدن تا دوست داشته بشن. وسایل اختراع شدن تا ازشون استفاده بشه. دلیل هرج و مرج دنیا اینه که این روزا وسایل دوست داشته میشن و از آدما استفاده میشه. . . #شب #من #کجای_دنیایی #کافه #تو #همین ! - 2 hours ago

88 Likes
0 Comments
0
#تو
شاید باورت نشود !
اما من این روزها
با چشم های تو نگاه می کنم 
با دهان تو حرف می زنم 
با دستهای تو موهایم را می بافم و با پاهایت خیابانها را قدم می زنم ...
شاید باورت نشود 
اما من این روزها 
هر جایی که میروم 
یک «تو» را درسینه ام حمل می کنم!
و باور نمی کنم 
اگر بگویی 
صدای ضربانهای دوست داشتنم 
هنوز به گوشت نرسیده است ....
💐💕💕💐
#موقت

#تو شاید باورت نشود ! اما من این روزها با چشم های تو نگاه می کنم با دهان تو حرف می زنم با دستهای تو موهایم را می بافم و با پاهایت خیابانها را قدم می زنم ... شاید باورت نشود اما من این روزها هر جایی که میروم یک «تو» را درسینه ام حمل می کنم! و باور نمی کنم اگر بگویی صدای ضربانهای دوست داشتنم هنوز به گوشت نرسیده است .... #موقت - 2 hours ago

42 Likes
1 Comments
0
سهراب می‌گفت
تا شقایق هست زندگی باید کرد
اما من کسی را دارم
که او را به رخ تمام شقایق ها میکشم؛
آری!
تا #تو みهستی زندگی باید کرد!😍 .
❤💚💜💙💛💖

سهراب می‌گفت تا شقایق هست زندگی باید کرد اما من کسی را دارم که او را به رخ تمام شقایق ها میکشم؛ آری! تا #تو みهستی زندگی باید کرد! . - 2 hours ago

50 Likes
0 Comments
0
تولدم شد بی وفا..... تولدم مبارک ......
@majidkharathaoriginal 
@dr.saeed.kharatha 
#مجیدخراطها #مجیدخراطها_سلطان_احساس #تولدت_مبارک #تولدم_مبارک #تولد #majidkharatha #عشق #lov #love #موزیک #music #هلیا #سحر #سلطان_احساس #soltane_ehsas #تو #موزیکویدیو_جدید #شاد #غمگین @farhaddehghan_official #میخوامت #کنسل

تولدم شد بی وفا..... تولدم مبارک ...... @majidkharathaoriginal @dr.saeed.kharatha #مجیدخراطها #مجیدخراطها_سلطان_احساس #تولدت_مبارک #تولدم_مبارک #تولد #majidkharatha #عشق #lov #love #موزیک #music #هلیا #سحر #سلطان_احساس #soltane_ehsas #تو #موزیکویدیو_جدید #شاد #غمگین @farhaddehghan_official #میخوامت #کنسل - 2 hours ago

45 Likes
0 Comments
0
اشتیاقم 
به « #تو »...
درست به اندازه ی... #پروایم از توست... #عبدالخالق_رکابی‌
⚪✴✴🔳🔳🔳🔳🔳🔳✴✴⚪
#سینما #تئاتر #تلوزیون #هنرمندان
#هنر #نویسنده #شقایق #شهریار 
#فروغ #اینستاگرام #مجری #نوازنده
#دلنوشت #دلشدگان #دلنواز 
#شعر_غزل #شاهنامه #شعر_عاشقانه 
#شعر_کهن #شعر_نو #شعر_ناب 
#فروغ_فرخزاد #فریدون_مشیری🌹 
#As.👈👈👈👈👈

اشتیاقم به « #تو »... درست به اندازه ی... #پروایم از توست... #عبدالخالق_رکابی #سینما #تئاتر #تلوزیون #هنرمندان #هنر #نویسنده #شقایق #شهریار #فروغ #اینستاگرام #مجری #نوازنده #دلنوشت #دلشدگان #دلنواز #شعر_غزل #شاهنامه #شعر_عاشقانه #شعر_کهن #شعر_نو #شعر_ناب #فروغ_فرخزاد #فریدون_مشیری #As . - 2 hours ago

31 Likes
0 Comments
0
قابل اجرا#تولد#تو#تشريفات#جشن#بندرعباس

قابل اجرا#تولد #تو #تشريفات #جشن #بندرعباس - 2 hours ago

0 Likes
0 Comments
0
#به س #تو كولي #منيت

#به س #تو كولي #منيت - 2 hours ago

8 Likes
0 Comments
0
زنـدگی جـونـم💓
مـن بدون #تو 💓
یه لحظہ ام نمیتـونم :)😍💕💕 @miladkeymaram @miladkeymaram @miladkeymaram @miladkeymaram @miladkeymaram @miladkeymaram

#miladkeymaramactor

زنـدگی جـونـم مـن بدون #تو یه لحظہ ام نمیتـونم :) @miladkeymaram @miladkeymaram @miladkeymaram @miladkeymaram @miladkeymaram @miladkeymaram #miladkeymaramactor - 2 hours ago

20 Likes
2 Comments
0
جز 
به آغوشِ♥️ #تو
آرامگهی نیست مرا ... @zemzemeeshegh
🍃♥️🍃

جز به آغوشِ#تو آرامگهی نیست مرا ... @zemzemeeshegh - 2 hours ago

0 Likes
0 Comments
0
کلی توهم زده خیابونای غرب تهران
وقتی نیستی عجیبه حالو هوای آسمان

تک بیتی از کتاب*پشت بام چالوس*

ناشر و نویسنده و شاعر"فاطمه مرادی

سر لوکیشن فیلمم... عکاس؛آریا یوسف وند
#مدرس_شعر_آواز
#دوربین#عکاس#لوکیشن#صدا_سیما #صدابردار#فیلم#فیلمبردار#نقاش#طراح#ترانه#آهنگساز#ویولن#پیانو#گیتار#قلبم#زندگی#تو #بهترین_ها #تدوین#فیلمنامه#رادیو#گوینده#مدرس
#severna #singer#artist#camera#photo

کلی توهم زده خیابونای غرب تهران وقتی نیستی عجیبه حالو هوای آسمان تک بیتی از کتاب*پشت بام چالوس* ناشر و نویسنده و شاعر"فاطمه مرادی سر لوکیشن فیلمم... عکاس؛آریا یوسف وند #مدرس_شعر_آواز #دوربین #عکاس #لوکیشن #صدا_سیما #صدابردار #فیلم #فیلمبردار #نقاش #طراح #ترانه #آهنگساز #ویولن #پیانو #گیتار #قلبم #زندگی #تو #بهترین_ها #تدوین #فیلمنامه #رادیو #گوینده #مدرس #severna #singer #artist #camera #photo - 2 hours ago

18 Likes
1 Comments
0
کاش میشد عشق راارزان فروخت

وصله های هردلی بادست دوخت

کاش میشدگفت این دل تنگ نیست

سازدل هر روز بد آهنگ نیست

#❤️ #عشق #عشقولانه #خاص #زن #دوست #يار #حس #ماندگار #من #تو #دخترانه #دخترانه_خاص #دلنوشته #متن_خاص #عروس #عكس_خاص #خدا #ايران #تهران #مدل #لاكچرىluxury #استايل #طنز #اهنگ #خواننده #😍

کاش میشد عشق راارزان فروخت وصله های هردلی بادست دوخت کاش میشدگفت این دل تنگ نیست سازدل هر روز بد آهنگ نیست ##عشق #عشقولانه #خاص #زن #دوست #يار #حس #ماندگار #من #تو #دخترانه #دخترانه_خاص #دلنوشته #متن_خاص #عروس #عكس_خاص #خدا #ايران #تهران #مدل #لاكچرىluxury #استايل #طنز #اهنگ #خواننده # - 3 hours ago

10 Likes
0 Comments
0
آیا شما چرایی و چیستی خود را می دانید؟

مشک را گفتند تو را یک عیب هست ،با هرکه نشینی از بوی خوشت به او دهی 
مشک گفت:

زیرا که ننگرم که با کی ام به آن بنگرم که من کی ام؟؟؟ مولانا 
ارزیابی معقول از خودمان،یعنی عزت نفس بالا و در نتیجه بهداشت روان سالم 
#بهناز_ذاکر#روانشناس#هیپنوتراپیست#مرکز_مشاوره#مشاوره-تلفنی#درمان#عزت_نفس#مولانا#مولانای_جان#شعر#شاعری#روانشناسی#متافور#من#تو#منیت#انسان#مشک#عطر#عطر_رند#چرایی#چیستی_عقل#اینستاگرام#انسان#خود-کاوی#خودشناسی

آیا شما چرایی و چیستی خود را می دانید؟ مشک را گفتند تو را یک عیب هست ،با هرکه نشینی از بوی خوشت به او دهی مشک گفت: زیرا که ننگرم که با کی ام به آن بنگرم که من کی ام؟؟؟ مولانا ارزیابی معقول از خودمان،یعنی عزت نفس بالا و در نتیجه بهداشت روان سالم #بهناز_ذاکر #روانشناس #هیپنوتراپیست #مرکز_مشاوره #مشاوره -تلفنی#درمان #عزت_نفس #مولانا #مولانای_جان #شعر #شاعری #روانشناسی #متافور #من #تو #منیت #انسان #مشک #عطر #عطر_رند #چرایی #چیستی_عقل #اینستاگرام #انسان #خود -کاوی#خودشناسی - 3 hours ago

38 Likes
5 Comments
0
اگه همین الان عشق قدیمت بزنگه بهتون بگه برگرد برمیگردی🤔🤔 لطفا کامنت بزارید 👇🏻👇🏻
#دوستاتونو_تگ_کنید 
#عكس_ها_و_فیلم_های_ارسالي_توسط_دانشجويان #ایستگاه_صلواتی 
#مشتی_باش #فان_مرکز #دانشگاه_تهران #دانشگاه_تهران_جنوب #دانشگاه_هنر
#دانشگاه_تهران_شرق #دانشگاه_تهران_شمال
#دانشگاه_آزاد_اسلامي_واحد_تهران_مرکزی
#جمعه #چقدر #بی #تو #دلگیر #است #درس_خواندن #دانشجویی
#عاشق #اگر #از #عشق #تو #نمیرد #عاشق #نیست
#مشهد_مقدس #کربلای_معلی #معشوق #اقا #بیا

از تنها پیج طنز دانشگاه ازاد تهران مرکزی ما دیدن کنید 
@iauctb.officiall

اگه همین الان عشق قدیمت بزنگه بهتون بگه برگرد برمیگردی🤔🤔 لطفا کامنت بزارید 🏻🏻 #دوستاتونو_تگ_کنید #عكس_ها_و_فیلم_های_ارسالي_توسط_دانشجويان #ایستگاه_صلواتی #مشتی_باش #فان_مرکز #دانشگاه_تهران #دانشگاه_تهران_جنوب #دانشگاه_هنر #دانشگاه_تهران_شرق #دانشگاه_تهران_شمال #دانشگاه_آزاد_اسلامي_واحد_تهران_مرکزی #جمعه #چقدر #بی #تو #دلگیر #است #درس_خواندن #دانشجویی #عاشق #اگر #از #عشق #تو #نمیرد #عاشق #نیست #مشهد_مقدس #کربلای_معلی #معشوق #اقا #بیا از تنها پیج طنز دانشگاه ازاد تهران مرکزی ما دیدن کنید @iauctb.officiall - 3 hours ago

68 Likes
10 Comments
0
ورق بزنید 
لینک کانال سکسی تلگرام شات شده رو پیچ رو فیلم

#سکسی_وحشی #سکسي #دخترسکسی #سکسی_خارجی #جنده #کامنت_لطفا #حشری #ممه #ممه_ایرانی #ممه85 #کير #تو #کس_تنگ #کص #کسلیس #کسم #سکسی_عربی #سکس_تل #سکس_پولی #کس_تپل #کس_کردن #جق #شب #سکسی_ایانی #سکصی #صکصی #دختر #سکسایرانی #سوپرایز #سکس_ایرانی

ورق بزنید لینک کانال سکسی تلگرام شات شده رو پیچ رو فیلم #سکسی_وحشی #سکسي #دخترسکسی #سکسی_خارجی #جنده #کامنت_لطفا #حشری #ممه #ممه_ایرانی #ممه85 #کير #تو #کس_تنگ #کص #کسلیس #کسم #سکسی_عربی #سکس_تل #سکس_پولی #کس_تپل #کس_کردن #جق #شب #سکسی_ایانی #سکصی #صکصی #دختر #سکسایرانی #سوپرایز #سکس_ایرانی - 3 hours ago

24 Likes
243 Comments
0
مجموعة اثار وتصبغات حب الشباب

تتكون من (صابونة آلافاكادو + الوسكراب +ايبيلانك كريم) 🔴صابونة آلافاكادو: مصنوع من زبدة الأفوكادو الخاصة والألوة, يرطب وينظف البشرة ويعيد لها حيويتها ونضارتها يناسب جميع أنواع البشرة *يغسل الوجه بها مرتين ف اليوم
له 🔴ألو سكراب:مقشر عميق ناعم للبشرة ، يفتح ويزيل الجلد الميت بحبيبات الجوجوبا
يستخدم لجميع انواع البشرة ويستخدم لأي منطقه خشنه بالجسم. 🔴ايبيلانك : لإكسابك بشرة لامعة خالية من البقع الداكنة , فالألوّة الطبيعيّة والمستخلصات النباتيّة الغنيّة بفيتامين "E" هما مُكوّنان أساسيان ممّا يُكسب المنتج قوّة على التغلغل في البشرة عند استخدامه على بقع الكلف والتصبغات

لأفضل النتائج تستخدم المجموعة كاملة و لمدة شهر-شهرين و لكن النتيجة تظهر من أول شهر بإذن الله

#مع - فورايفر - انت - معنا - في - أمان 😊

للحجز والاستفسار مراسلتنا على الخاص 💌
توجد خدمه توصيل لجميع محافظات العراق 🚕#اكبر_تجمع_لبنات_العراق🇮🇶🇮🇶 #عراقيات_للتسوق #علقو #علقو_منشنو_اثبتو_وجودكم_يالمبدعين💜🎈 #علقو_منشنو_اثبتو_وجودكم_يالمبدعين💜😜🎈✒👇 #عطور_نسائية #عشاق_علي_عذاب #عرايسنا #عطرمردانه #اكسبلور_العراق_السعوديه_الاردن_ايران_الكويت_طق_لايكات_كومنت_يلاا💙 #اكسبلور_فولو_للبيج❤️ #اكسبلور👇 #الاكسبلور2020 #الاكسبلور_فولو💕 #فلو #فوريفرليفنج #تور #تو #تفاعلو🍃 #تفاعلوا😻👅 #تفاعلكم_يساعدنا_على_الاستمرار🍃🍃 #تفاعلكم_يساعدنا_على_الاستمرار💯💯

مجموعة اثار وتصبغات حب الشباب تتكون من (صابونة آلافاكادو + الوسكراب +ايبيلانك كريم) صابونة آلافاكادو: مصنوع من زبدة الأفوكادو الخاصة والألوة, يرطب وينظف البشرة ويعيد لها حيويتها ونضارتها يناسب جميع أنواع البشرة *يغسل الوجه بها مرتين ف اليوم له ألو سكراب:مقشر عميق ناعم للبشرة ، يفتح ويزيل الجلد الميت بحبيبات الجوجوبا يستخدم لجميع انواع البشرة ويستخدم لأي منطقه خشنه بالجسم. ايبيلانك : لإكسابك بشرة لامعة خالية من البقع الداكنة , فالألوّة الطبيعيّة والمستخلصات النباتيّة الغنيّة بفيتامين "E" هما مُكوّنان أساسيان ممّا يُكسب المنتج قوّة على التغلغل في البشرة عند استخدامه على بقع الكلف والتصبغات لأفضل النتائج تستخدم المجموعة كاملة و لمدة شهر-شهرين و لكن النتيجة تظهر من أول شهر بإذن الله #مع - فورايفر - انت - معنا - في - أمان للحجز والاستفسار مراسلتنا على الخاص توجد خدمه توصيل لجميع محافظات العراق #اكبر_تجمع_لبنات_العراق 🇮🇶🇮🇶 #عراقيات_للتسوق #علقو #علقو_منشنو_اثبتو_وجودكم_يالمبدعين #علقو_منشنو_اثبتو_وجودكم_يالمبدعين #عطور_نسائية #عشاق_علي_عذاب #عرايسنا #عطرمردانه #اكسبلور_العراق_السعوديه_الاردن_ايران_الكويت_طق_لايكات_كومنت_يلاا #اكسبلور_فولو_للبيج #اكسبلور #الاكسبلور2020 #الاكسبلور_فولو #فلو #فوريفرليفنج #تور #تو #تفاعلو #تفاعلوا #تفاعلكم_يساعدنا_على_الاستمرار #تفاعلكم_يساعدنا_على_الاستمرار - 3 hours ago

19 Likes
0 Comments
0
ورق بزنید 
لینک کانال سکسی تلگرام شات شده رو پیچ رو فیلم

#سکسی_وحشی #سکسي #دخترسکسی #سکسی_خارجی #جنده #کامنت_لطفا #حشری #ممه #ممه_ایرانی #ممه85 #کير #تو #کس_تنگ #کص #کسلیس #کسم #سکسی_عربی #سکس_تل #سکس_پولی #کس_تپل #کس_کردن #جق #شب #سکسی_ایانی #سکصی #صکصی #دختر #سکسایرانی #سوپرایز #سکس_ایرانی

ورق بزنید لینک کانال سکسی تلگرام شات شده رو پیچ رو فیلم #سکسی_وحشی #سکسي #دخترسکسی #سکسی_خارجی #جنده #کامنت_لطفا #حشری #ممه #ممه_ایرانی #ممه85 #کير #تو #کس_تنگ #کص #کسلیس #کسم #سکسی_عربی #سکس_تل #سکس_پولی #کس_تپل #کس_کردن #جق #شب #سکسی_ایانی #سکصی #صکصی #دختر #سکسایرانی #سوپرایز #سکس_ایرانی - 3 hours ago

26 Likes
198 Comments
0
فردا رو میترکونین دیگ💗💓😚 جای ماهایی ک نیستیمم خالی کنین🙃

@rezagolzar ❤@rezagolzar ❤@rezagolzar ❤@rezagolzar ❤@rezagolzar ❤@rezagolzar ❤@rezagolzar ❤@rezagolzar ❤

#Love#Beautiful#Happy##me#smile#life#style#rezagolzar
#sun#sky#music#iran#followme#singer#actor
#بازیگر#خواننده#عشق#من#تو#محبت#زندگی#زیبایی#جوانی#خوب

#یوسف_هم_اینقدر_ب_خدا_مشتری_نداشت👼💕💙

فردا رو میترکونین دیگ جای ماهایی ک نیستیمم خالی کنین🙃 @rezagolzar @rezagolzar @rezagolzar @rezagolzar @rezagolzar @rezagolzar @rezagolzar @rezagolzar #Love #Beautiful #Happy ##me #smile #life #style #rezagolzar #sun #sky #music #iran #followme #singer #actor #بازیگر #خواننده #عشق #من #تو #محبت #زندگی #زیبایی #جوانی #خوب #یوسف_هم_اینقدر_ب_خدا_مشتری_نداشت - 3 hours ago

12 Likes
0 Comments
0
دلم سفر می خواهد....
#دلدادگی
#عشق
#سفر
#حال_خوب
#دلی_ارام
#شب
#موسیقی
#تو
#جاده

دلم سفر می خواهد.... #دلدادگی #عشق #سفر #حال_خوب #دلی_ارام #شب #موسیقی #تو #جاده - 3 hours ago

8 Likes
0 Comments
0
🔝
با #تو تقدیرم #گره خورد
به یه #مشت اما و ای کاش
بعد #من مراقب اون
#خنده های لعنتیت باش
بعدِ من فکرِ خودت باش
#غُصه رسم روزگاره
ما چه باشیم چه نباشیم
#زندگی ادامه داره ‌
‌
‌
🎼 زندگی ادامه داره
🎤 بابک جهانبخش
‌
‌
‌⏰ 00:00 💖
‌
‌
‌ 📌جهت دانلود موزیک به همراه متن به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. ‌ ‌
‌
‌

#مثل_سراب ‌
#خدا #موزیک #فیلم #تکست 
#بابک_جهانبخش #زندگی_ادامه_داره
‌
#meslesarab ‌
#zendegiedamedare #babakjahanbakhsh
#bjb ‌
برای دیدن پست های بیشتر و بهتر پیج ما رو فالو داشته باشین👇🏻
@meslesarab 
@meslesarab 
@meslesarab

با #تو تقدیرم #گره خورد به یه #مشت اما و ای کاش بعد #من مراقب اون #خنده های لعنتیت باش بعدِ من فکرِ خودت باش ُصه رسم روزگاره ما چه باشیم چه نباشیم #زندگی ادامه داره ‌ ‌ ‌ زندگی ادامه داره بابک جهانبخش ‌ ‌ ‌ 00:00 ‌ ‌ ‌ جهت دانلود موزیک به همراه متن به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. ‌ ‌ ‌ ‌ #مثل_سراب#خدا #موزیک #فیلم #تکست #بابک_جهانبخش #زندگی_ادامه_داره#meslesarab#zendegiedamedare #babakjahanbakhsh #bjb ‌ برای دیدن پست های بیشتر و بهتر پیج ما رو فالو داشته باشین🏻 @meslesarab @meslesarab @meslesarab - 3 hours ago

5 Likes
0 Comments
0
🌸🍃
.
.
.
.
+آنقـــدر شوقِ #تو دارم كــه #خدا می‌داند :)✨
@mehdirahmati111 [💐🔐]
#عقاب

. . . . +آنقـــدر شوقِ #تو دارم كــه #خدا می‌داند :) @mehdirahmati111 [] #عقاب - 3 hours ago

39 Likes
2 Comments
0
یکی از بی نظیر ترین و ناب ترین لحظات در قاب زیبای مهربانی و سادگی و محبت ...عشق خالص...
#شکیب_جوهری #روانشناس#خدا #شادی#انسان#خنده#محبت #سیگنال#مهر #مثبت_اندیشی#ناب #لحظه #کلیپ#زندگی#عشق #تو #زنانه #‌مشاور #پیشرفت #احساس #جملات_زیبا#آرامش_بخش #روانشناسی#حال_خوب #ایران #انسانیت #قانون_جذب #خودشناسی #مردانه #دلنوشته

یکی از بی نظیر ترین و ناب ترین لحظات در قاب زیبای مهربانی و سادگی و محبت ...عشق خالص... #شکیب_جوهری #روانشناس #خدا #شادی #انسان #خنده #محبت #سیگنال #مهر #مثبت_اندیشی #ناب #لحظه #کلیپ #زندگی #عشق #تو #زنانه #‌مشاور #پیشرفت #احساس #جملات_زیبا #آرامش_بخش #روانشناسی #حال_خوب #ایران #انسانیت #قانون_جذب #خودشناسی #مردانه #دلنوشته - 3 hours ago

86 Likes
6 Comments
0
#چه #کسی #میداند #که #تو #در #پیله #تنهایی #خود #تنهایی ؟

#چه #کسی #میداند #که #تو #در #پیله #تنهایی #خود #تنهایی ؟ - 3 hours ago

1 Likes
0 Comments
0
─═┅✫✰❣✰✫┅═─
. اتفاقی #مرا ببین... اتفاقی بگو واے خدای من تو... این جا بگذار اتفاقی لحظه‌اے مات تو باشم اتفاقی #دلم را بلرزان من سخت دلتنڪَ این اتفاق ساده‌ام . ─═┅✫✰❣✰✫┅═─ . .
#عاشقانه #عشق #عشقبازی_دونفره #کنسرت #کنسرت_تهران #ریمکس_جدید#ریمیکس #مسعودصادقلو #محمدرضاگلزار #تو #دابسمش_ايرانى #رمیکس_شاد
#rezashiriiii #reza_shiri
#reza_shiriiii #remix #new #mohsenebrahimzadeh #masoudsadeghloo #remix_shad #8dmusic #manoto #manototv ‎#خواننده #پاپ #instagram

─═┅✫✰❣✰✫┅═─ . اتفاقی #مرا ببین... اتفاقی بگو واے خدای من تو... این جا بگذار اتفاقی لحظه‌اے مات تو باشم اتفاقی #دلم را بلرزان من سخت دلتنڪَ این اتفاق ساده‌ام . ─═┅✫✰❣✰✫┅═─ . . #عاشقانه #عشق #عشقبازی_دونفره #کنسرت #کنسرت_تهران #ریمکس_جدید #ریمیکس #مسعودصادقلو #محمدرضاگلزار #تو #دابسمش_ايرانى #رمیکس_شاد #rezashiriiii #reza_shiri #reza_shiriiii #remix #new #mohsenebrahimzadeh #masoudsadeghloo #remix_shad #8dmusic #manoto #manototv#خواننده #پاپ #instagram - 3 hours ago

2 Likes
0 Comments
0
تگ فراموش نشه
.
❤️❤️❤️❤️❤️
براى تماشاي ويدئوهاي بيشتر فالو كنيد👇🏻
@video__love 😻
@video__love 😻
@video__love 😻
#دخترانه #پسر #دختر #خوشحالى #تو #رفيق #دوست #خنده #فان #چالش
#loveadsboqz

تگ فراموش نشه . ️ براى تماشاي ويدئوهاي بيشتر فالو كنيد🏻 @video__love @video__love @video__love #دخترانه #پسر #دختر #خوشحالى #تو #رفيق #دوست #خنده #فان #چالش #loveadsboqz - 3 hours ago

3,165 Likes
92 Comments
0
گر مرا هیچ نباشد نه به #دنیا نه به#عقبی
چون #تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
#سعدی

گر مرا هیچ نباشد نه به #دنیا نه به#عقبی چون #تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید #سعدی - 3 hours ago

1 Likes
0 Comments
0
. چون #تو را #دیدم محالم #حال شد #مولانا

. چون #تو را #دیدم محالم #حال شد #مولانا - 3 hours ago

6 Likes
2 Comments
0
گاهی مثل یک بچه میترسم، از تنهایی، از مرگ عزیزانم، از نرسیدن، از ناموفق بودن، از بی پولی، از از دست دادن، از به دست نیاوردن، از بی توجهی، از تاریکی، از حرف مردم ... از از از...
گاهی مثل یک مادرِ منتقد خودم را و تو را به بادِ اراجیف میگیرم، تو را و خودم را تحقیر، تکذیب، تخریب، تنبیه و مسخره میکنم. 
اما در پسِ تمام این ها اگر هنوز در زندگی من هستی بدون دوست دارم، وگرنه غیر ممکنه که کسی رو دوست نداشته باشم و باشه کنارم... دوست داشتنی تر ها، نزدیک ترن و کمتر ها دور تر...
من
سعی میکنم اکثرا مثل یک بالغ به وقت عصبانیت نفس عمیق بکشم، لحظه ای تامل کنم، گاهی سکوت میکنم و اکثرا جواب میدهم اما جواب بالغانه...
البته من فقط سعی میکنم... من حتی سعی میکنم رفتارم تابع رفتار کسی نباشه.مثلا اگر باهام بدرفتاری کردن، بد رفتاری نکنم، اما سکوتِ تو سری خوری هم ندارم! 
من فقط و فقط سعی میکنم...
قول نمیدهم همیشه در این امر موفق باشم، ولی یک قول را میدهم: حداقلش اینه که این فعلِ سخت را همیشه میکنم : "سعی"
عکاس باشی جان: @kourosh_qaffari

#سعی #بالغ #والد #کودک #خود #من #تو #دوست_داشتن #دوست_داشته_شدن #تلاش #نیلوفر_راد مثلا #بازیگر #توجه #تنهایی #سکوت #بد_رفتاری

گاهی مثل یک بچه میترسم، از تنهایی، از مرگ عزیزانم، از نرسیدن، از ناموفق بودن، از بی پولی، از از دست دادن، از به دست نیاوردن، از بی توجهی، از تاریکی، از حرف مردم ... از از از... گاهی مثل یک مادرِ منتقد خودم را و تو را به بادِ اراجیف میگیرم، تو را و خودم را تحقیر، تکذیب، تخریب، تنبیه و مسخره میکنم. اما در پسِ تمام این ها اگر هنوز در زندگی من هستی بدون دوست دارم، وگرنه غیر ممکنه که کسی رو دوست نداشته باشم و باشه کنارم... دوست داشتنی تر ها، نزدیک ترن و کمتر ها دور تر... من سعی میکنم اکثرا مثل یک بالغ به وقت عصبانیت نفس عمیق بکشم، لحظه ای تامل کنم، گاهی سکوت میکنم و اکثرا جواب میدهم اما جواب بالغانه... البته من فقط سعی میکنم... من حتی سعی میکنم رفتارم تابع رفتار کسی نباشه.مثلا اگر باهام بدرفتاری کردن، بد رفتاری نکنم، اما سکوتِ تو سری خوری هم ندارم! من فقط و فقط سعی میکنم... قول نمیدهم همیشه در این امر موفق باشم، ولی یک قول را میدهم: حداقلش اینه که این فعلِ سخت را همیشه میکنم : "سعی" عکاس باشی جان: @kourosh_qaffari #سعی #بالغ #والد #کودک #خود #من #تو #دوست_داشتن #دوست_داشته_شدن #تلاش #نیلوفر_راد مثلا #بازیگر #توجه #تنهایی #سکوت #بد_رفتاری - 3 hours ago

824 Likes
7 Comments
0
آغوشِ #تو تنها ...❣ پناهگاهِ خستگیهای من ...!❣ آغوشِ #تو زیباترین ...❣ #بهشتِ دنیای من .....!!😍😘💕❣💕

آغوشِ #تو تنها ...❣ پناهگاهِ خستگیهای من ...!❣ آغوشِ #تو زیباترین ...❣ #بهشت ِ دنیای من .....!! - 3 hours ago

7 Likes
0 Comments
0
اهنگ ⏪درد⏩منتشر شد💣😍 😘😍 #mehdiahmadvand 
@mehdi_ahmadvandoriginal 
#مهدی_احمدوند 
عشق جان خودم👈 مهدی احمدوند 👉 
#احمدوند #گاهی#من #تو #عشق #جدایی #عشقم #اعتماد
#دلشکسته #بارون #دلم #غمگین #تکست#خیانت #جدایی #دلنوشته #دلتنگی #عکس #پروفایل #عاشقانه #خاص #احساسی #زندگی

اهنگ دردمنتشر شد #mehdiahmadvand @mehdi_ahmadvandoriginal #مهدی_احمدوند عشق جان خودم مهدی احمدوند #احمدوند #گاهی #من #تو #عشق #جدایی #عشقم #اعتماد #دلشکسته #بارون #دلم #غمگین #تکست #خیانت #جدایی #دلنوشته #دلتنگی #عکس #پروفایل #عاشقانه #خاص #احساسی #زندگی - 3 hours ago

35 Likes
0 Comments
0
.
موزیک ویدیو گلگی 
با خوانندگی دوست خوبمون: 
@kian.tunes 
با فیلمبرداری و ادیت رفیق گل و همیشه همراهم: 
@mostafa_delzendehh 
وبا بازی بنده: 
@sobhan_rezaei.l1 
@sobhan.rezaei_pv 
امیدوارم ک خوشتون اومده باشه و با اشتراک گذاشتن پست از ما حمایت کنین.
#دپ #سیاه_سفید #کلیپ #موزیک #موزیک_ویدئو #من #تو #ما #من_تو_ما #گلگی #ساعت #رپ #رپ_فارسی

. موزیک ویدیو گلگی با خوانندگی دوست خوبمون: @kian.tunes با فیلمبرداری و ادیت رفیق گل و همیشه همراهم: @mostafa_delzendehh وبا بازی بنده: @sobhan_rezaei.l1 @sobhan.rezaei_pv امیدوارم ک خوشتون اومده باشه و با اشتراک گذاشتن پست از ما حمایت کنین. #دپ #سیاه_سفید #کلیپ #موزیک #موزیک_ویدئو #من #تو #ما #من_تو_ما #گلگی #ساعت #رپ #رپ_فارسی - 4 hours ago

68 Likes
22 Comments
0
#داریوش#بی#همگان#به#سر#شود#بی#تو#به#سر#نمیشود#داریوش اقبالی

#داریوش #بی #همگان #به #سر #شود #بی #تو #به #سر #نمیشود #داریوش اقبالی - 8 hours ago

2 Likes
1 Comments
0
👉 Thanks for watching... #Yadi_Negahi ✌️
(آریستوکلس ملقب به افلاطون فیلسوف یونان باستان) 💧💧
#افلاطون #فیلسوف #روانشناس #یونان #ادبی #ادبیات #فرهنگ #اخلاق #انسان #آرامش #من #تو #ما #زندگی #تفکر #آموزش #عقیده #علم #آگاهی #تربیت #پیشرفت #اندیشه #احساس #بینش #هنر #ایده #موزیک #موسیقی

Thanks for watching... #Yadi_Negahi ️ (آریستوکلس ملقب به افلاطون فیلسوف یونان باستان) #افلاطون #فیلسوف #روانشناس #یونان #ادبی #ادبیات #فرهنگ #اخلاق #انسان #آرامش #من #تو #ما #زندگی #تفکر #آموزش #عقیده #علم #آگاهی #تربیت #پیشرفت #اندیشه #احساس #بینش #هنر #ایده #موزیک #موسیقی - 13 hours ago

21 Likes
4 Comments
0
تنهایی با ارزشه چون خالی از آدمای بی ارزشه...
#مشتی_باش #تنهایی #بخند #تنهایی #گریه #کن #تنها #غمگین# باش#تنهایی #عالم #خودش #رو #داره #زندگی #بهترین #تجربه #هاشو #تو #تنهایی #بهت #یاد #میده #
#جوکر
#حصین
#ابلیس
#عشق
#ماندگار

تنهایی با ارزشه چون خالی از آدمای بی ارزشه... #مشتی_باش #تنهایی #بخند #تنهایی #گریه #کن #تنها #غمگین # باش#تنهایی #عالم #خودش #رو #داره #زندگی #بهترین #تجربه #هاشو #تو #تنهایی #بهت #یاد #میده # #جوکر #حصین #ابلیس #عشق #ماندگار - 13 hours ago

29 Likes
0 Comments
0
‍ لبخند#تو 😊

خلاصه ی خوبی هاست..💓 صبـح ها ☀️ لبخنـدی بچسبانید گوشه لبتـون😊

دلیلش مهم نیست... اصلا نيـازي به دليل ندارد... لبخنـد است دیگـر..😄 هفت خوان رستـم ڪه نیست..🌸🍃 🌸 #روزتون_خـوش

#تزیین_هندوانه
به شکل #لاک_پشت 😊 سفارش دوستی، برای تولد فرزندشون.ورق بزنید»»»
که البته میتونه یه ایده خوشگل باشه واسه سفره زیبای #شب_یلدا شماعزیزان.

‍ لبخند#تو خلاصه ی خوبی هاست.. صبـح ها ️ لبخنـدی بچسبانید گوشه لبتـون دلیلش مهم نیست... اصلا نيـازي به دليل ندارد... لبخنـد است دیگـر.. هفت خوان رستـم ڪه نیست.. #روزتون_خـوش #تزیین_هندوانه به شکل #لاک_پشت سفارش دوستی، برای تولد فرزندشون.ورق بزنید»»» که البته میتونه یه ایده خوشگل باشه واسه سفره زیبای #شب_یلدا شماعزیزان. - 4 days ago

126 Likes
13 Comments
0
‏👉 Thanks for watching... #Yadi_Negahi ✌️
(( پرویز شاپـور ، نویسنده و طنزپرداز ایرانی )) 💧💧
#پرویز_شاپور #نویسنده #طنز #هنر #هنرمند #خورشید #آسمان #اشک #دنیا #شادی #من #تو #ما #شانه #حس #خاطره #زندگی #احساس #عشق #روزگار #محبت #چشم #افکار #انسان #ماندگار #ایده #پریشان #موسیقی #موزیک

Thanks for watching... #Yadi_Negahi ️ (( پرویز شاپـور ، نویسنده و طنزپرداز ایرانی )) #پرویز_شاپور #نویسنده #طنز #هنر #هنرمند #خورشید #آسمان #اشک #دنیا #شادی #من #تو #ما #شانه #حس #خاطره #زندگی #احساس #عشق #روزگار #محبت #چشم #افکار #انسان #ماندگار #ایده #پریشان #موسیقی #موزیک - 11 days ago

89 Likes
0 Comments
0
...بـا تشكـر از تـوجـه شمـا 👈 #Yadi_Negahi ✌️
💧💧
#خیام #شاعر #شعر #رباعی #دنیا #انسان #سخن #ادبیات #فرهنگ #من #تو #ما #عالم #مستی #مرد #احساس #دل #حس #عشق #زن #انسان #می #دوست_داشتن #روزگار #زندگی #حقیقت #موزیک #هنر #ایده #موسیقی

...بـا تشكـر از تـوجـه شمـا #Yadi_Negahi #خیام #شاعر #شعر #رباعی #دنیا #انسان #سخن #ادبیات #فرهنگ #من #تو #ما #عالم #مستی #مرد #احساس #دل #حس #عشق #زن #انسان #می #دوست_داشتن #روزگار #زندگی #حقیقت #موزیک #هنر #ایده #موسیقی - 24 days ago

135 Likes
18 Comments
0
‏👉 Thanks for watching... #Yadi_Negahi ✌️
(( مـینا آقـازاده ، نویسنده و شاعـر ایرانی )) 💧💧
#مینا_آقازاده #نویسنده #شاعر #شعر_نو #هنر #هنرمند #دوستی #یار #صبح #دنیا #شادی #من #تو #ما #مهر #باور #حس #خاطره #زندگی #احساس #عشق #روزگار #محبت #انسان #ماندگار #خورشید #دوست_داشتن #موسیقی #موزیک

Thanks for watching... #Yadi_Negahi ️ (( مـینا آقـازاده ، نویسنده و شاعـر ایرانی )) #مینا_آقازاده #نویسنده #شاعر #شعر_نو #هنر #هنرمند #دوستی #یار #صبح #دنیا #شادی #من #تو #ما #مهر #باور #حس #خاطره #زندگی #احساس #عشق #روزگار #محبت #انسان #ماندگار #خورشید #دوست_داشتن #موسیقی #موزیک - 27 days ago

231 Likes
0 Comments
0
.
.
. .
.
#طرح# دکوراسیون #کابینت #سه بعدی#کابینت مدرن#کابینت کلاسیک#طراحی#ممبران#3d#سحرزندی#پله #tvset# design #s#lo#photo#sahar# kitchendesign # enginer #تو

. . . . . #طرح # دکوراسیون #کابینت #سه بعدی#کابینت مدرن#کابینت کلاسیک#طراحی #ممبران #3d #سحرزندی #پله #tvset # design #s #lo #photo #sahar # kitchendesign # enginer #تو - 4 months ago

137 Likes
1 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.