#بوشهرگردی

3,991 posts

طبیعت زیبای خشت-طوف(توف)گاومیشی 👈ارسالی ازجوادپیراسته

javadp9095

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

طبیعت زیبای خشت-طوف(توف)گاومیشی ارسالی ازجوادپیراسته javadp9095 #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 2 hours ago

3 Likes
1 Comments
0
طبیعت زیبای خشت 👈ارسالی ازجوادپیراسته
javadp9095

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

طبیعت زیبای خشت ارسالی ازجوادپیراسته javadp9095 #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 2 hours ago

128 Likes
1 Comments
0
دنبال من می گردی و حاصل ندارد !
موجی که عاشق می شود ساحل ندارد !
باید ببندم کوله بار رفتنم را
مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد
من عاشقی کردم تو اما سرد گفتی
از برف اگر آدم بسازی دل ندارد !
#خلیج_فارس#خلیج_پارس#خلیج_همیشه_فارس#خلیج_فارس_ایران_پرسپولیس_قهرمان
#بوشهر #بوشهریا#بوشهرگردی #بوشهري #بوشهری #گناوه #گناوه_دیلم

دنبال من می گردی و حاصل ندارد ! موجی که عاشق می شود ساحل ندارد ! باید ببندم کوله بار رفتنم را مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد من عاشقی کردم تو اما سرد گفتی از برف اگر آدم بسازی دل ندارد ! #خلیج_فارس #خلیج_پارس #خلیج_همیشه_فارس #خلیج_فارس_ایران_پرسپولیس_قهرمان #بوشهر #بوشهریا #بوشهرگردی #بوشهري #بوشهری #گناوه #گناوه_دیلم - 11 hours ago

1,168 Likes
9 Comments
0
عمارت خسرو آباد سنندج 
#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

عمارت خسرو آباد سنندج #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 15 hours ago

21 Likes
2 Comments
0
استان کرمانشاه
طاق‌بستان مجموعه‌ای از سنگ نگاره‌ها و سنگ نوشته‌های دورهٔ ساسانی در محله طاق‌بستان . این مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته شده‌ و ارزش هنری و تاریخی زیادی دارد.. #طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

استان کرمانشاه طاق‌بستان مجموعه‌ای از سنگ نگاره‌ها و سنگ نوشته‌های دورهٔ ساسانی در محله طاق‌بستان . این مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته شده‌ و ارزش هنری و تاریخی زیادی دارد.. #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 15 hours ago

19 Likes
3 Comments
0
دشت فندوق لو اردبیل

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

دشت فندوق لو اردبیل #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 15 hours ago

11 Likes
0 Comments
0
دشت زیبای فندوق لو اردبیل

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

دشت زیبای فندوق لو اردبیل #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 15 hours ago

14 Likes
3 Comments
0
دشت زیبای فندوق لو اردبیل

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

دشت زیبای فندوق لو اردبیل #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 15 hours ago

11 Likes
0 Comments
0
♥️🍃 زندگی همانند آینه است.
اگر اخم کنید او هم به شما اخم 
خواهد کرد.
♥️🍃 اگر به او لبخند بزنید،
 آنجاست که به شما
 خوش آمد می‌گوید!

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

زندگی همانند آینه است. اگر اخم کنید او هم به شما اخم خواهد کرد. اگر به او لبخند بزنید، آنجاست که به شما خوش آمد می‌گوید! #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 15 hours ago

13 Likes
2 Comments
0
حلزون غول پيكرمون😍 🐌
.
.
.
.
.
🐌🐌🐌🐌🐌
#خرم_آباد #سنندج #كاشانيها #نجفاباد #ايلامي #شيرازيا #سمنانیا #اهوازيا #بندرگناوه #بوشهريا #تهرانيا #اصفهانیها #كرجيها #مشهديا #بوشهرگردی #شيرازي_ها #دارابیها #عسلويه #لاهيجان 
#پاكسازي_پوست #اسکارگوت #تغذیه_حلزون #مکمل_حلزون #نگهداری_حلزون #مکمل_حلزون_اسکارگوت #مکمل_حلزون_اسکارگ
.
.
كانال تلگرام👇🏻
.
https://t.me/halazoon_shiraz_scargot .
.
.
@halazoon.scargot_shiraz 
@halazoon.scargot_shiraz 
@halazoon.scargot_shiraz

حلزون غول پيكرمون . . . . . #خرم_آباد #سنندج #كاشانيها #نجفاباد #ايلامي #شيرازيا #سمنانیا #اهوازيا #بندرگناوه #بوشهريا #تهرانيا #اصفهانیها #كرجيها #مشهديا #بوشهرگردی #شيرازي_ها #دارابیها #عسلويه #لاهيجان #پاكسازي_پوست #اسکارگوت #تغذیه_حلزون #مکمل_حلزون #نگهداری_حلزون #مکمل_حلزون_اسکارگوت #مکمل_حلزون_اسکارگ . . كانال تلگرام🏻 . https://t.me/halazoon_shiraz_scargot . . . @halazoon.scargot_shiraz @halazoon.scargot_shiraz @halazoon.scargot_shiraz - 16 hours ago

27 Likes
1 Comments
0
#بوشهرگردی ..دلوار..
یروز خوب با دوستان تودلی

#بوشهرگردی ..دلوار.. یروز خوب با دوستان تودلی - 17 hours ago

24 Likes
1 Comments
0
انسان سالم به بن بست نمیرسد
همیشه "ضمن واقع بینی" بگویید،
باز هم راهی هست چون خدایی هست " بزرگترین بلا، ناامیدیست" 🍃
#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

انسان سالم به بن بست نمیرسد همیشه "ضمن واقع بینی" بگویید، باز هم راهی هست چون خدایی هست " بزرگترین بلا، ناامیدیست" #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 17 hours ago

23 Likes
0 Comments
0
کافه گلها
آدرس: بوشهر، انتهای خیابان گمرک، 200متر قبل از میدان آتشنشان
@cafe.golha
#کافه #کافه_گردی #کافه_یاب #کافه_گرد #کافهرستوران #کافه_باز #کافه_دنج #کافه_رستوران #کافهگردی #کافه_نشینی #کافه_سنتی #کافه_شیراز #کافه_بازار #کافه_بازها #کافه_بوشهر #کافه_سنتی_گلها #بوشهر #بوشهریا #بوشهرمن #بوشهرگردی #بوشهری #بوشهر_گردی #بوشهر_کافه

کافه گلها آدرس: بوشهر، انتهای خیابان گمرک، 200متر قبل از میدان آتشنشان @cafe.golha #کافه #کافه_گردی #کافه_یاب #کافه_گرد #کافهرستوران #کافه_باز #کافه_دنج #کافه_رستوران #کافهگردی #کافه_نشینی #کافه_سنتی #کافه_شیراز #کافه_بازار #کافه_بازها #کافه_بوشهر #کافه_سنتی_گلها #بوشهر #بوشهریا #بوشهرمن #بوشهرگردی #بوشهری #بوشهر_گردی #بوشهر_کافه - 17 hours ago

207 Likes
4 Comments
0
خشت.....یهویی😍😍 #طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

خشت.....یهویی #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 17 hours ago

19 Likes
6 Comments
0
طاووس دروازه قرآن مرمت شد

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

طاووس دروازه قرآن مرمت شد #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 18 hours ago

19 Likes
0 Comments
0
#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

#طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 18 hours ago

19 Likes
4 Comments
0
#گسّار_بوشهر 
#بوشهرگردی 
#بوشهرشناسی 
#گردشگری 
#نیایشگاه #مند (کلات حیدری)

شهرستان دشتی، روستای #حیدری 
لینک کانال:

T.me/gassare_boushehr

لینک اینستگرام:

https://www.instagram.com/gassare_boushehr

#خورموج #بوشهر #برازجان #دیر #اهرم #کنگان #عسلویه #دیلم #جم #گناوه

#گس ّار_بوشهر #بوشهرگردی #بوشهرشناسی #گردشگری #نیایشگاه #مند (کلات حیدری) شهرستان دشتی، روستای #حیدری لینک کانال: T.me/gassare_boushehr لینک اینستگرام: https://www.instagram.com/gassare_boushehr #خورموج #بوشهر #برازجان #دیر #اهرم #کنگان #عسلویه #دیلم #جم #گناوه - 19 hours ago

294 Likes
3 Comments
0
آسمان بندرگناوه۱۳۹۸/۱/۲۹

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

آسمان بندرگناوه۱۳۹۸/۱/۲۹ #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 19 hours ago

9 Likes
3 Comments
0
آسمان ابری، در قاب پنجره
#تایم لپس
جمعه۱۳۹۸
#سامسونگ_نوت8 #بوشهریااا #بوشهرگردی 
#گردشگری_ایران

آسمان ابری، در قاب پنجره #تایم لپس جمعه۱۳۹۸ #سامسونگ_نوت8 #بوشهریااا #بوشهرگردی #گردشگری_ایران - 19 hours ago

196 Likes
7 Comments
0
بستنی ناردونه
بستنی های اسکوپی در طعم های مختلف 
کیفیت بالا و قیمت پایین را با محصولات ناردونه و اناری ما تجربه کنید 
آب انار مخصوص 
انواع آب انار (شیرین، ملس، ترش)
آب زرشک
بستنی انار
فالوده انار
یخ در بهشت انار
معجون انار
سان شاین
انار گلاسه
آیس پک
انواع ترشک
انواع لواشک
آب انار یک لیتری
....
آدرس :باغ زهرا، از سمت میدان باغ زهرا، 100 متر نرسیده به چهار راه باهنر، نبش کوچه عرفان 11
در خدمت همه همشهریان عزیز هستیم
@ice_nardone @ice_nardone @ice_nardone
#انار#بوشهر#ناردونه#بوشهری
#بوشهریها#خلیج_فارس

بستنی ناردونه بستنی های اسکوپی در طعم های مختلف کیفیت بالا و قیمت پایین را با محصولات ناردونه و اناری ما تجربه کنید آب انار مخصوص انواع آب انار (شیرین، ملس، ترش) آب زرشک بستنی انار فالوده انار یخ در بهشت انار معجون انار سان شاین انار گلاسه آیس پک انواع ترشک انواع لواشک آب انار یک لیتری .... آدرس :باغ زهرا، از سمت میدان باغ زهرا، 100 متر نرسیده به چهار راه باهنر، نبش کوچه عرفان 11 در خدمت همه همشهریان عزیز هستیم @ice_nardone @ice_nardone @ice_nardone #انار #بوشهر #ناردونه #بوشهری #بوشهریها #خلیج_فارس - 20 hours ago

173 Likes
4 Comments
0
مسجدنصیرالملک شیراز

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

مسجدنصیرالملک شیراز #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 21 hours ago

21 Likes
5 Comments
0
.
🌐نماد بوشهر با نورپردازی در شب🌐
.
🌎با من همراه شوید🌎
.
📷 @bushehr_journey
.
#iran #irangardi #bushehr #boushehr #boshehr #bushehrgardi #bomgardi #journey #bushehr_journey #travel #nature #tourism 
#ایران #ایرانگردی #بوشهر #بوشهرگردی #بوشهر_گردی #بومگردی #بوم_گردی #ساحل #نماد #لوگو #اِلمان_شهری #بریم_بوشهر #جنوب #طبیعت #سفر
@bushehr_journey

. 🌐نماد بوشهر با نورپردازی در شب🌐 . 🌎با من همراه شوید🌎 . @bushehr_journey . #iran #irangardi #bushehr #boushehr #boshehr #bushehrgardi #bomgardi #journey #bushehr_journey #travel #nature #tourism #ایران #ایرانگردی #بوشهر #بوشهرگردی #بوشهر_گردی #بومگردی #بوم_گردی #ساحل #نماد #لوگو ِلمان_شهری #بریم_بوشهر #جنوب #طبیعت #سفر @bushehr_journey - 22 hours ago

61 Likes
5 Comments
0
📚یک کتاب
کتابی با گویش شیرین بوشهری پیشنهاد میکنم بخونید...
🚍
گردشگری بوشهر
۰۹۱۶۰۷۰۴۸۷۹ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼
#کتاب#گردشگری#بومی#محلی#سیریا#بوشهرگردی

یک کتاب کتابی با گویش شیرین بوشهری پیشنهاد میکنم بخونید... 🚍 گردشگری بوشهر ۰۹۱۶۰۷۰۴۸۷۹ #کتاب #گردشگری #بومی #محلی #سیریا #بوشهرگردی - 24 hours ago

168 Likes
0 Comments
0
Special Starter Avan
پیش غذای ویژه آوان:

سیب زمینی تنوری
سیب زمینی سرخ کرده
سالاد سزار
#caferestaurant #cafebousher #caferacer #chefman #chef #chefs #restaurantiranian #restaurantitalian #bushehr #frenchfrize #کافه_بوشهر #کافه_شعر #کافه_گردی #کافیشاپ #کافهرستوران #کافه_یاب #کافه_گرد #کافه_کتاب #بوشهرگردی #بوشهر_عکس #بوشهری #سیب_زمینی_تنوری #سیب_زمینی_سرخ_کرده #پیش_غذا#

#فراتر_از_یک_کافه

Special Starter Avan پیش غذای ویژه آوان: سیب زمینی تنوری سیب زمینی سرخ کرده سالاد سزار #caferestaurant #cafebousher #caferacer #chefman #chef #chefs #restaurantiranian #restaurantitalian #bushehr #frenchfrize #کافه_بوشهر #کافه_شعر #کافه_گردی #کافیشاپ #کافهرستوران #کافه_یاب #کافه_گرد #کافه_کتاب #بوشهرگردی #بوشهر_عکس #بوشهری #سیب_زمینی_تنوری #سیب_زمینی_سرخ_کرده #پیش_غذا # #فراتر_از_یک_کافه - 24 hours ago

228 Likes
2 Comments
0
#شیراز خانه شاپوری (جاذبه های گردشگری وتوریستی ایران)

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

#شیراز خانه شاپوری (جاذبه های گردشگری وتوریستی ایران) #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 1 day ago

45 Likes
2 Comments
0
Tattoo jadid vase agha shahin. N
برازجان #برازجان_سیتی #برازجون #بوشهر #بندر بوشهر #بوشهریا #بوشهر_من #بوشهری #بوشهرگردی #بوشهر_جم #بوشهریااا #بوشهریم #تاتو #تاتو_بدن #تاتوبدن #تاتودخترونه #تاتو_دائم #تاتو_حرفه_ای #تاتو_شعر #تاتو_ #ماهوری#خار #tattooman #tattoos #tattooedmen #tattoo #tattoomen #maoritattoo #maori

Tattoo jadid vase agha shahin. N برازجان #برازجان_سیتی #برازجون #بوشهر #بندر بوشهر #بوشهریا #بوشهر_من #بوشهری #بوشهرگردی #بوشهر_جم #بوشهریااا #بوشهریم #تاتو #تاتو_بدن #تاتوبدن #تاتودخترونه #تاتو_دائم #تاتو_حرفه_ای #تاتو_شعر #تاتو_ #ماهوری #خار #tattooman #tattoos #tattooedmen #tattoo #tattoomen #maoritattoo #maori - 1 day ago

56 Likes
24 Comments
0
#بوشهرگردی 
#بوشهریا 
#بوشهر

#بوشهرگردی #بوشهریا #بوشهر - 2 days ago

40 Likes
4 Comments
0
تو قله ی خیالی و تسخیر تو محال 
بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال 
ای همچو شعر حافظ و تفسیر مثنوی
شرح تو غیر ممکن و تفسیر تو محال 
عنقای بی نشانی و سیمرغ کوه قاف
تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال 
بیچاره ی دچار تو را چاره جز تو چیست ؟
چون مرگ ، ناگزیری و تدبیر تو محال 
ای عشق ، ای سرشت من ، ای سرنوشت من ! 
تقدیر من غم تو و تغییر تو محال 
#irangardi #iraniangirl #travelphotography#ir_aks#iran_aks_mobile
#irantourist #aks_rizan #mustseeiran #mustseeboushehr #boushehr_land #boushehrlovers #boushehr_gardi #mobilgraphy #outdoorphotography #nature 
#ایرانگردی#ایران_را_باید_دید #ایران_توریسم #جنوبگردی#بوشهر##بوشهرگردی #بوشهر_عکس#گردشگری_بوشهر#خلیج_فارس#دریا#ساحل
#غروب#سفر#حال_خوب #موبایلگرافی

تو قله ی خیالی و تسخیر تو محال  بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال  ای همچو شعر حافظ و تفسیر مثنوی شرح تو غیر ممکن و تفسیر تو محال  عنقای بی نشانی و سیمرغ کوه قاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال  بیچاره ی دچار تو را چاره جز تو چیست ؟ چون مرگ ، ناگزیری و تدبیر تو محال  ای عشق ، ای سرشت من ، ای سرنوشت من !  تقدیر من غم تو و تغییر تو محال  #irangardi #iraniangirl #travelphotography #ir_aks #iran_aks_mobile #irantourist #aks_rizan #mustseeiran #mustseeboushehr #boushehr_land #boushehrlovers #boushehr_gardi #mobilgraphy #outdoorphotography #nature #ایرانگردی #ایران_را_باید_دید #ایران_توریسم #جنوبگردی #بوشهر ##بوشهرگردی #بوشهر_عکس #گردشگری_بوشهر #خلیج_فارس #دریا #ساحل #غروب #سفر #حال_خوب #موبایلگرافی - 2 days ago

60 Likes
2 Comments
0
سلااام بچه هاا چطورید🙋🏻‍♀️دوباره شب شد و ما اومدیم با یه پست جدید😍
گفتید بریم کافه بارکـد✨ما هم که حرف گوش کن، گفتیم چشم😎
اول بگم که، کافه بارکُد کافه ای که همیشه مورد علاقه منه، به چند دلیل:اول اینکه پرسنل خیلی با حوصله و خوش برخوردن، از اول که شروع به کار کردن تا امروزی که من اونجا بودم کیفیت غذاهاشون حفظ شده، قیمتاشون به نسبت حجم غذایی که سرو میکنن منصفانس واقعا و خوب چی از اینها بهتر؟☺️
سفارش ما خوراک سوخاری بود که شامل ۴تیکه فیله سوخاری، ۴تا قارچ سوخاری و سیب زمینی بود🤤عالی بود
و شیک بیسکوییت مورد علاقم🤩یعنی من این شیک رو با شام، ناهار، صبحونه اونجا سفارش میدم انقد که دوس دارم😐طعمش خیلی نوستالژیه واسم یاد بچگیام میوفتم🤤کسایی که امتحانش کردن هم باهام هم نظر بودن☺️یه پرتره خوشگل هم ازش براتون گرفتم حال بیاید🤤
خوراک سوخاری:۲۵ شیک بیسکوییت :۱۲ت 
منو رو توی هایلایت ها ببینید✨

ادرس:عاشوری، انتهای کوچه نفتی

شما چطور از کافه بارکد تجربه ای دارید؟

@barcodecoffee.97

#بوشهر #بوشهرگردی #بوشهر_فستفود #بوشهریا #کافه_باز #کافه_گردی #کافه_گردی_بوشهر#کافه

سلااام بچه هاا چطورید🏻‍♀️دوباره شب شد و ما اومدیم با یه پست جدید گفتید بریم کافه بارکـدما هم که حرف گوش کن، گفتیم چشم😎 اول بگم که، کافه بارکُد کافه ای که همیشه مورد علاقه منه، به چند دلیل:اول اینکه پرسنل خیلی با حوصله و خوش برخوردن، از اول که شروع به کار کردن تا امروزی که من اونجا بودم کیفیت غذاهاشون حفظ شده، قیمتاشون به نسبت حجم غذایی که سرو میکنن منصفانس واقعا و خوب چی از اینها بهتر؟️ سفارش ما خوراک سوخاری بود که شامل ۴تیکه فیله سوخاری، ۴تا قارچ سوخاری و سیب زمینی بود🤤عالی بود و شیک بیسکوییت مورد علاقم🤩یعنی من این شیک رو با شام، ناهار، صبحونه اونجا سفارش میدم انقد که دوس دارم😐طعمش خیلی نوستالژیه واسم یاد بچگیام میوفتم🤤کسایی که امتحانش کردن هم باهام هم نظر بودن️یه پرتره خوشگل هم ازش براتون گرفتم حال بیاید🤤 خوراک سوخاری:۲۵ شیک بیسکوییت :۱۲ت منو رو توی هایلایت ها ببینید ادرس:عاشوری، انتهای کوچه نفتی شما چطور از کافه بارکد تجربه ای دارید؟ @barcodecoffee.97 #بوشهر #بوشهرگردی #بوشهر_فستفود #بوشهریا #کافه_باز #کافه_گردی #کافه_گردی_بوشهر #کافه - 2 days ago

190 Likes
6 Comments
0
#ماشاالله #ماشالله
#لاحول_ولا_قوة_الا_بالله_العلي_العظيم🌸🍃 🌸🍃 #ابوالفضل

عید نوروز ابوالفضل جان در کنار دریای بوشهر💖💖💖💖 #دریا #دریاکنار #دریای #بوشهر #بوشهرگردی #پسر #پسرخوشگل #گل_پسر #گل_پسرم #تفریح #بوشهریها #بوشهری #بوشهري #بوشهریااا #بوشهرمن #بوشهر_عکس #دریاچه #ساحل #ساحل_دریا #ساحلي #بندری #جنوب #جنوبیها #جنوب #جنوبي#عالی #عکس

#ماشاالله #ماشالله #لاحول_ولا_قوة_الا_بالله_العلي_العظيم  #ابوالفضل عید نوروز ابوالفضل جان در کنار دریای بوشهر #دریا #دریاکنار #دریای #بوشهر #بوشهرگردی #پسر #پسرخوشگل #گل_پسر #گل_پسرم #تفریح #بوشهریها #بوشهری #بوشهري #بوشهریااا #بوشهرمن #بوشهر_عکس #دریاچه #ساحل #ساحل_دریا #ساحلي #بندری #جنوب #جنوبیها #جنوب #جنوبي #عالی #عکس - 2 days ago

39 Likes
9 Comments
0
روستای سرآقا سید کوهرنگ

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

روستای سرآقا سید کوهرنگ #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 2 days ago

9 Likes
6 Comments
0
#گسّار_بوشهر 
#بوشهرگردی
#بوشهرشناسی 
#گردشگری 
#کلل دشتستان

لینک کانال:

T.me/gassare_boushehr

لینک اینستگرام:

https://www.instagram.com/gassare_boushehr

#خورموج #بوشهر #برازجان #دیر #اهرم #کنگان #عسلویه #دیلم #جم #گناوه

#گس ّار_بوشهر #بوشهرگردی #بوشهرشناسی #گردشگری #کلل دشتستان لینک کانال: T.me/gassare_boushehr لینک اینستگرام: https://www.instagram.com/gassare_boushehr #خورموج #بوشهر #برازجان #دیر #اهرم #کنگان #عسلویه #دیلم #جم #گناوه - 2 days ago

429 Likes
2 Comments
0
غروب بندر بوشهر
________________________________________
#ایران #بوشهر #خلیج_فارس #بوشهر_زیبا #ایران_گردی #ایران_زیبا #بوشهریا #بوشهرگردی #غروب #شیرازگردی #ایرانی #موبایل_گرافی #عکس #عکاسی #عکاسخانه #عکاس #موبایل #سیلوئت #طبیعت #غروب_خورشید . #iran #bushehr #persiangulf #bushehrlovers #bushehr_city #nature_photo #nature #mustseeiran #mustseeiran_insta #natgeo 
@instagram
@nature _________________________________________

غروب بندر بوشهر ________________________________________ #ایران #بوشهر #خلیج_فارس #بوشهر_زیبا #ایران_گردی #ایران_زیبا #بوشهریا #بوشهرگردی #غروب #شیرازگردی #ایرانی #موبایل_گرافی #عکس #عکاسی #عکاسخانه #عکاس #موبایل #سیلوئت #طبیعت #غروب_خورشید . #iran #bushehr #persiangulf #bushehrlovers #bushehr_city #nature_photo #nature #mustseeiran #mustseeiran_insta #natgeo @instagram @nature _________________________________________ - 2 days ago

388 Likes
29 Comments
0
امامزاده بی بی دختران محله سنگ سیاه شیراز

#طبیعت#ایران#ایرانگردی#طبیعتگردی#استان_فارس#شیراز#شیرازگردی#دشت ارژن#اردکان#سپیدان# بوشهر#بوشهرگردی#یاسوج#تهران#مازندران#حافظ#سعدی#تختجمشید#کریمخان#کازرون#کازرونگردی#خشت#عکاس#علی_ناصری
#tabiat#iran#fars#kazeroon#khesht
#photo
#ali_naseri7006

امامزاده بی بی دختران محله سنگ سیاه شیراز #طبیعت #ایران #ایرانگردی #طبیعتگردی #استان_فارس #شیراز #شیرازگردی #دشت ارژن#اردکان #سپیدان # بوشهر#بوشهرگردی #یاسوج #تهران #مازندران #حافظ #سعدی #تختجمشید #کریمخان #کازرون #کازرونگردی #خشت #عکاس #علی_ناصری #tabiat #iran #fars #kazeroon #khesht #photo #ali_naseri7006 - 2 days ago

357 Likes
0 Comments
0
اینم عکساش😍
🎁

#جعبه_سوپرایز #جعبه_متری #جعبه #هنرمند #هدیه_عاشقانه #هدیه #عاشقانه #عشق #ارایش #فشن #مد #استایل #سیل #خوزستان #ایران #بوشهر #برازجان #برازجان_سیتی #بوشهرگردی #هنردرخانه #نقاشی #طراحی #غمگین #تنهایی #خیانت #سالگرد #ماهگرد #مد_تابستانه

اینم عکساش #جعبه_سوپرایز #جعبه_متری #جعبه #هنرمند #هدیه_عاشقانه #هدیه #عاشقانه #عشق #ارایش #فشن #مد #استایل #سیل #خوزستان #ایران #بوشهر #برازجان #برازجان_سیتی #بوشهرگردی #هنردرخانه #نقاشی #طراحی #غمگین #تنهایی #خیانت #سالگرد #ماهگرد #مد_تابستانه - 2 days ago

107 Likes
5 Comments
0
عكس ارسالي از مشتري🌹🐌 🐌
#خرم_آباد #سنندج #كاشانيها #نجفاباد #ايلامي #شيرازيا #سمنانیا #اهوازيا😍💅 #بندرگناوه #بوشهريا #تهرانيا #اصفهانیها #كرجيها #مشهديا #بوشهرگردی #شيرازي_ها

عكس ارسالي از مشتري #خرم_آباد #سنندج #كاشانيها #نجفاباد #ايلامي #شيرازيا #سمنانیا #اهوازيا #بندرگناوه #بوشهريا #تهرانيا #اصفهانیها #كرجيها #مشهديا #بوشهرگردی #شيرازي_ها - 2 days ago

38 Likes
6 Comments
0
🏞📻🌍
عمارت یا خانه دهدشتی :
عمارتی که در سه طبقه با سبک متفاوتی ساخته شده و مربوط به ۱۲۰ سال پیش یعنی زمان قاجار است کاربری این عمارت الان موزه پزشکی هست که توسط آقای دکتر نبی پور و همکارشون آقای بصیری حفظ شده و سالانه بازدید کننده گان بسیاری به این عمارت زیبا سر میزنن برای اطلاعات بیشتر توصیه میکنم حتما شخصا به این عمارت سر بزنید... 🌹🤗🌴
#عمارت#بوشهر#گردشگری#تور#تورلیدر#معرفی#جاذبه#تورگردانی#لیدر#جهانگردی#بوشهرگردی#ساحل#راهنما#توریست

🏞🌍 عمارت یا خانه دهدشتی : عمارتی که در سه طبقه با سبک متفاوتی ساخته شده و مربوط به ۱۲۰ سال پیش یعنی زمان قاجار است کاربری این عمارت الان موزه پزشکی هست که توسط آقای دکتر نبی پور و همکارشون آقای بصیری حفظ شده و سالانه بازدید کننده گان بسیاری به این عمارت زیبا سر میزنن برای اطلاعات بیشتر توصیه میکنم حتما شخصا به این عمارت سر بزنید... 🤗 #عمارت #بوشهر #گردشگری #تور #تورلیدر #معرفی #جاذبه #تورگردانی #لیدر #جهانگردی #بوشهرگردی #ساحل #راهنما #توریست - 2 days ago

204 Likes
3 Comments
0
رژلب مدادی ویولت موجود در گالری ناژین
#ناژین_گالری #بوشهر #بوشهريا #بوشهرگردی #بوشهری #بوشهر_من
#bushehr_city #bushehr_city #bushehrian#bushehr_axe #bushehrlovers #bushehri #bushehriha#bushehria #bushehr
خیابان لیان غربی، جنب مسجد امام حسن

رژلب مدادی ویولت موجود در گالری ناژین #ناژین_گالری #بوشهر #بوشهريا #بوشهرگردی #بوشهری #بوشهر_من #bushehr_city #bushehr_city #bushehrian #bushehr_axe #bushehrlovers #bushehri #bushehriha #bushehria #bushehr خیابان لیان غربی، جنب مسجد امام حسن - 2 days ago

51 Likes
3 Comments
0
روز #ارتش #قهرمان، ارنش #شجاع ، ارتش #مردمی، ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.
نیروهای ارتشی مستقر در استان بوشهر در سنگر حمایت از#ماه_مهربانی هستند.

روابط عمومی#موسسه_فاران_نقره_ای 
#بوشهر
#بوشهرگردی 
#بوشهرمن 
#کمک
#مردم_ایران 
#مساعدت
#عشق
#همدلی

روز #ارتش #قهرمان ، ارنش #شجاع ، ارتش #مردمی ، ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. نیروهای ارتشی مستقر در استان بوشهر در سنگر حمایت از#ماه_مهربانی هستند. روابط عمومی#موسسه_فاران_نقره_ای #بوشهر #بوشهرگردی #بوشهرمن #کمک #مردم_ایران #مساعدت #عشق #همدلی - 2 days ago

22 Likes
2 Comments
0
#لیان #بوشهر #بوشهریسم #مادرسالاری #بوشهرگردی #بوشهرشناسی
هزاره سوم قبل از میلاد

#لیان #بوشهر #بوشهریسم #مادرسالاری #بوشهرگردی #بوشهرشناسی هزاره سوم قبل از میلاد - 2 days ago

1 Likes
1 Comments
0
#صادق_چوبک #ادبیات_مدرن #بوشهریسم #بوشهر #ادبیات #بوشهرگردی #بوشهرشناسی

#صادق_چوبک #ادبیات_مدرن #بوشهریسم #بوشهر #ادبیات #بوشهرگردی #بوشهرشناسی - 2 days ago

1 Likes
0 Comments
0
کوپول
بوشهر میدان امام
#کوپول بی شک از معروفترین و شلوغ ترین #سوخاری فروش های بوشهر هست سال پیش هم به کوپول آمده بودیم و البته زیاد راضی نبودیم اما به پیشنهاد دوستان دوباره برای امتحان کردن کوپول رفتیم میدان امام.
منو اکثرا غذاهای مرغی و سوخاریست البته هات داگ و چیزاستیک هم دارند.
سفارش #فیله_سوخاری و #سوپریم و #سه_تکه_اسپایسی دادیم.
فیله سوخاری هم خوشمزه بود و تعدادش زیاد بود و به همراه سس های دست سازشون طعمش بهتر هم شد.
سوپریم متاسفانه نانش زیاد خوب نبود اما طعم کلی خوب بود و سه تکه اسپایسی که هر سه تکه هم سینه بود آنچنان اسپایسی نبود اما طعم خوبی داشت و پخت کامل و به خوبی سوخاری شده بود.
در کل امسال از رفتن به کوپول راضی بودیم.
#instatravel #iran #tourist #irantourism 
#tasty #foodreview #bushehr #tastercouple #bushehr_tastercouple #food

#زوج_تیستر #خانم_آقای_سوادی #بوشهر_زوج_تیستر #بوشهر #بوشهرگردی #رستورانگردی #آشپز #سرآشپز #آشپزی #رستوران

کوپول بوشهر میدان امام #کوپول بی شک از معروفترین و شلوغ ترین #سوخاری فروش های بوشهر هست سال پیش هم به کوپول آمده بودیم و البته زیاد راضی نبودیم اما به پیشنهاد دوستان دوباره برای امتحان کردن کوپول رفتیم میدان امام. منو اکثرا غذاهای مرغی و سوخاریست البته هات داگ و چیزاستیک هم دارند. سفارش #فیله_سوخاری و #سوپریم و #سه_تکه_اسپایسی دادیم. فیله سوخاری هم خوشمزه بود و تعدادش زیاد بود و به همراه سس های دست سازشون طعمش بهتر هم شد. سوپریم متاسفانه نانش زیاد خوب نبود اما طعم کلی خوب بود و سه تکه اسپایسی که هر سه تکه هم سینه بود آنچنان اسپایسی نبود اما طعم خوبی داشت و پخت کامل و به خوبی سوخاری شده بود. در کل امسال از رفتن به کوپول راضی بودیم. #instatravel #iran #tourist #irantourism #tasty #foodreview #bushehr #tastercouple #bushehr_tastercouple #food #زوج_تیستر #خانم_آقای_سوادی #بوشهر_زوج_تیستر #بوشهر #بوشهرگردی #رستورانگردی #آشپز #سرآشپز #آشپزی #رستوران - 3 days ago

3,047 Likes
14 Comments
0
معرفی بافت تاریخی شهر بوشهر در برنامه همسفر شبکه مستند سیما
#همسفر #برنامه_همسفر #شبکه_مستند #شبکه_مستند_سیما #مستند #ایرانشناسی #ایران #ایرانگردی_جهانگردی #ایرانگرد #ایران #گردشگر #گردشگري #گردش #بوشهرگردی #بوشهر #تاریخی #میراث_فرهنگی #میراث_جهانی #صیادی #دریا #خلیج_فارس

معرفی بافت تاریخی شهر بوشهر در برنامه همسفر شبکه مستند سیما #همسفر #برنامه_همسفر #شبکه_مستند #شبکه_مستند_سیما #مستند #ایرانشناسی #ایران #ایرانگردی_جهانگردی #ایرانگرد #ایران #گردشگر #گردشگري #گردش #بوشهرگردی #بوشهر #تاریخی #میراث_فرهنگی #میراث_جهانی #صیادی #دریا #خلیج_فارس - 3 days ago

111 Likes
9 Comments
0
عكس ارسالي از مشتري🌹🐌 🐌
#خرم_آباد #سنندج #كاشانيها #نجفاباد #ايلامي #شيرازيا #سمنانیا #اهوازيا😍💅 #بندرگناوه #بوشهريا #تهرانيا #اصفهانیها #كرجيها #مشهديا #بوشهرگردی #شيرازي_ها

عكس ارسالي از مشتري #خرم_آباد #سنندج #كاشانيها #نجفاباد #ايلامي #شيرازيا #سمنانیا #اهوازيا #بندرگناوه #بوشهريا #تهرانيا #اصفهانیها #كرجيها #مشهديا #بوشهرگردی #شيرازي_ها - 3 days ago

45 Likes
6 Comments
0
#خرم_آباد #سنندج #كاشانيها #نجفاباد #ايلامي #شيرازيا #سمنانیا #اهوازيا😍💅 #بندرگناوه #بوشهريا #تهرانيا #اصفهانیها #كرجيها #مشهديا #بوشهرگردی #شيرازي_ها

#خرم_آباد #سنندج #كاشانيها #نجفاباد #ايلامي #شيرازيا #سمنانیا #اهوازيا #بندرگناوه #بوشهريا #تهرانيا #اصفهانیها #كرجيها #مشهديا #بوشهرگردی #شيرازي_ها - 3 days ago

34 Likes
3 Comments
0
بوشهر
زیبایی غروب بوشهر بی نهایته, همیشه وقتی کنار خلیج فارس میرسم واقعا عظمت و بزرگیش قابل لمسه, یه انرژی عجیبی توش حس میکنم که منو در بر میگیره. 
و یکی دیگه از جذابیت های جنوب ماهی و بازار ماهی فروشاس. طرز تهیه و طبخ ماهی با ادویه های خاص خودشون هم که جای خودشو داره.

#گردشگری #گردشگری_ایران #سفر_کنیم #توریست #مسافرتی_گردشگری #کمپینگ🏕 #آفرودرها_دوست_داران_طبیعت #آفرودایران #تاکتیکال_آفرود_کمپینگ #تاکتیکال_کمپینگ_آفرود_شکار_کویرنوردی_کوهنوردی_جنگل_جنگلنوردی_بیابانگردی_کمپ_هلال_احمر #تاکتیکال_کمپینگ_آفرود_شکار_کویرنوردی_کوهنوردی_جنگل_جنگلنوردی_بیابانگردی_کمپینگ #بوشهرگردی #بوشهريا

بوشهر زیبایی غروب بوشهر بی نهایته, همیشه وقتی کنار خلیج فارس میرسم واقعا عظمت و بزرگیش قابل لمسه, یه انرژی عجیبی توش حس میکنم که منو در بر میگیره. و یکی دیگه از جذابیت های جنوب ماهی و بازار ماهی فروشاس. طرز تهیه و طبخ ماهی با ادویه های خاص خودشون هم که جای خودشو داره. #گردشگری #گردشگری_ایران #سفر_کنیم #توریست #مسافرتی_گردشگری #کمپینگ 🏕 #آفرودرها_دوست_داران_طبیعت #آفرودایران #تاکتیکال_آفرود_کمپینگ #تاکتیکال_کمپینگ_آفرود_شکار_کویرنوردی_کوهنوردی_جنگل_جنگلنوردی_بیابانگردی_کمپ_هلال_احمر #تاکتیکال_کمپینگ_آفرود_شکار_کویرنوردی_کوهنوردی_جنگل_جنگلنوردی_بیابانگردی_کمپینگ #بوشهرگردی #بوشهريا - 3 days ago

16 Likes
8 Comments
0
.
کسی که میخواهد
کاری را انجام دهد راهش را پیدا میکند
و کسی که نمی خواهد
بهانه اش را پیدا می کند

Photo by @yasal_81

. کسی که میخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا میکند و کسی که نمی خواهد بهانه اش را پیدا می کند Photo by @yasal_81 - 3 days ago

1,022 Likes
4 Comments
0
🌞واحد شمارش صبح آفتاب نیست
🌸دل ماست 🌞صبح
🌸هرروزبا آهنگ دل مابیدارمیشود
🌞وبا لبخندهای ما حیات می گیرد
🌸سلام صبحتون عالی
🌞وامروزتون سرشار از لبخند 🌷🌴🌴🌴🌴🌴🌴
اجراي موسيقي محلي
خيام خواني گروه فانوس
با صداي امين فیروز پور

#محفل #خيام_خواني #bushehr #bushehr_city #بوشهریا #بوشهریا #بوشهرگردی #bushehrlovers #فانوس #سراي_خيام #عمارت #جشن #بزم #محلي #فولك #بندري #شپ #music #آهنگ #آهنگ_محلی

@sarayekhayyam 
@aminfirouzpour_venous_music 
@mohammadreza.khedri6043 
@roomi.13 
@kian_khordehbin 
@hosseinsangsar

🌞واحد شمارش صبح آفتاب نیست دل ماست 🌞صبح هرروزبا آهنگ دل مابیدارمیشود 🌞وبا لبخندهای ما حیات می گیرد سلام صبحتون عالی 🌞وامروزتون سرشار از لبخند اجراي موسيقي محلي خيام خواني گروه فانوس با صداي امين فیروز پور #محفل #خيام_خواني #bushehr #bushehr_city #بوشهریا #بوشهریا #بوشهرگردی #bushehrlovers #فانوس #سراي_خيام #عمارت #جشن #بزم #محلي #فولك #بندري #شپ #music #آهنگ #آهنگ_محلی @sarayekhayyam @aminfirouzpour_venous_music @mohammadreza.khedri6043 @roomi.13 @kian_khordehbin @hosseinsangsar - 3 days ago

261 Likes
7 Comments
0
#گسّار_بوشهر 
#بوشهرگردی 
#گردشگری 
#بوشهرشناسی

قایق سواری

سد بزرگ رئیسعلی دلواری #شبانکاره 📸 مهرداد عوضپور

لینک کانال:

T.me/gassare_boushehr

لینک اینستگرام:

https://www.instagram.com/gassare_boushehr

#خورموج #بوشهر #برازجان #دیر #اهرم #کنگان #عسلویه #دیلم #جم #گناوه

#گس ّار_بوشهر #بوشهرگردی #گردشگری #بوشهرشناسی قایق سواری سد بزرگ رئیسعلی دلواری #شبانکاره 📸 مهرداد عوضپور لینک کانال: T.me/gassare_boushehr لینک اینستگرام: https://www.instagram.com/gassare_boushehr #خورموج #بوشهر #برازجان #دیر #اهرم #کنگان #عسلویه #دیلم #جم #گناوه - 3 days ago

473 Likes
3 Comments
0
با سلام و عرض ادب
اجراي موسيقي محلي
خيام خواني گروه فانوس
با صداي امين فيروزپور
زمان:٣٠ فروردين ماه
مكان:سراي خيام
ساعت:٨ الي ٩:٣٠
تلفن رزرو و هماهنگي:
٠٩٣٨٤٣٠٢٥١٧
#محفل #خيام_خواني #bushehr #bushehr_city #بوشهریا #بوشهریا #بوشهرگردی #bushehrlovers #فانوس #سراي_خيام #عمارت #جشن #بزم #محلي #فولك #بندري #شپ #music #آهنگ #آهنگ_محلی

با سلام و عرض ادب اجراي موسيقي محلي خيام خواني گروه فانوس با صداي امين فيروزپور زمان:٣٠ فروردين ماه مكان:سراي خيام ساعت:٨ الي ٩:٣٠ تلفن رزرو و هماهنگي: ٠٩٣٨٤٣٠٢٥١٧ #محفل #خيام_خواني #bushehr #bushehr_city #بوشهریا #بوشهریا #بوشهرگردی #bushehrlovers #فانوس #سراي_خيام #عمارت #جشن #بزم #محلي #فولك #بندري #شپ #music #آهنگ #آهنگ_محلی - 3 days ago

636 Likes
15 Comments
0
✌🏻😉
@sarayekhayyam 
#محفل #خيام_خواني #bushehr #bushehr_city #بوشهریا #بوشهریا #بوشهرگردی #bushehrlovers #فانوس #سراي_خيام #عمارت #جشن #بزم #محلي #فولك #بندري #شپ #music #آهنگ #آهنگ_محلی

🏻 @sarayekhayyam #محفل #خيام_خواني #bushehr #bushehr_city #بوشهریا #بوشهریا #بوشهرگردی #bushehrlovers #فانوس #سراي_خيام #عمارت #جشن #بزم #محلي #فولك #بندري #شپ #music #آهنگ #آهنگ_محلی - 3 days ago

189 Likes
4 Comments
0
خداوکیلی انقد پیج اکتیوِ که اصلا سلام علیک لازم نداریم ولی بازم سلام😂
من اومدمم😎با یه پست جـدید از رستوران ایتالیایی ویتِلــو✨
اول اینو بگم شلوغ بود نشد از محیط عکس بگیرم براتون😁ولی یه رستوران خیلی لوکس به حساب میاد مثل سول، به آشپزخونه دید داشتیم و برخورد پرسنل فوق العاده عالی و باحوصله بود
وقتی نشستیم یه گیلاس نوشیدنی آلبالو آوردن 😁 از منو پیتزا پپرونی و سزار سفارش دادیم
پیتزاهاش به سبک ايتاليايي سرو میشد، پیتزای ما زیرش یه کوچولو سوخته بود وقتی ازشون پرسیدیم گفتن که پیتزای ایتالیایی باید برشته باشه خمیرش ولی خوب تا جایی که میدونیم، برشته تا وقتیه که مزه سوختگی رو حس نکنی اگه حس کردی طعم سوختگی میده،دیگه برشته نیس😐یه چیز دیگس
البته فقط یه قسمت هایی اینجوری بود و خیلی آزاردهنده نبود با این حال موقع برگشت یه پپرونی دیگه مهمونمون کردن که مشتری رو راضی نگه دارن که این نهایت احترام و مشتری مداریِ❤️
طعم سزار واقعااا عالی بود، یه سزارِ به معنای واقعی بود هم سُس و هم مرغ، حجمش هم زیاد بود همونطور که می‌بینید ولییی مقدار مرغ سوخاریش کم بود واسه این حجم کاهو مرغ کم آوردیم😂ولی به شدت پیشنهاد میشه✌️ فاکتور رو میتونید عکس آخر ببینید ❤️
لایک و کامنت هم یادتون نره هااا،اینقد زیاد کپشن نوشتم🤗

آدرس:بوشهر، انتهای خیابان سامان

#بوشهر #بوشهرگردی #بوشهر_فستفود #بوشهریا #کافه_باز #کافه_گردی #کافه_گردی_بوشهر#کافه#پیتزا#رستوران_ایتالیایی#ویتلو

خداوکیلی انقد پیج اکتیوِ که اصلا سلام علیک لازم نداریم ولی بازم سلام من اومدمم😎با یه پست جـدید از رستوران ایتالیایی ویتِلــو اول اینو بگم شلوغ بود نشد از محیط عکس بگیرم براتونولی یه رستوران خیلی لوکس به حساب میاد مثل سول، به آشپزخونه دید داشتیم و برخورد پرسنل فوق العاده عالی و باحوصله بود وقتی نشستیم یه گیلاس نوشیدنی آلبالو آوردن از منو پیتزا پپرونی و سزار سفارش دادیم پیتزاهاش به سبک ايتاليايي سرو میشد، پیتزای ما زیرش یه کوچولو سوخته بود وقتی ازشون پرسیدیم گفتن که پیتزای ایتالیایی باید برشته باشه خمیرش ولی خوب تا جایی که میدونیم، برشته تا وقتیه که مزه سوختگی رو حس نکنی اگه حس کردی طعم سوختگی میده،دیگه برشته نیس😐یه چیز دیگس البته فقط یه قسمت هایی اینجوری بود و خیلی آزاردهنده نبود با این حال موقع برگشت یه پپرونی دیگه مهمونمون کردن که مشتری رو راضی نگه دارن که این نهایت احترام و مشتری مداریِ️ طعم سزار واقعااا عالی بود، یه سزارِ به معنای واقعی بود هم سُس و هم مرغ، حجمش هم زیاد بود همونطور که می‌بینید ولییی مقدار مرغ سوخاریش کم بود واسه این حجم کاهو مرغ کم آوردیمولی به شدت پیشنهاد میشه️ فاکتور رو میتونید عکس آخر ببینید ️ لایک و کامنت هم یادتون نره هااا،اینقد زیاد کپشن نوشتم🤗 آدرس:بوشهر، انتهای خیابان سامان #بوشهر #بوشهرگردی #بوشهر_فستفود #بوشهریا #کافه_باز #کافه_گردی #کافه_گردی_بوشهر #کافه #پیتزا #رستوران_ایتالیایی #ویتلو - 3 days ago

211 Likes
8 Comments
0
#محفل #خيام_خواني #bushehr #bushehr_city #بوشهریا #بوشهریا #بوشهرگردی #bushehrlovers #فانوس #سراي_خيام #عمارت #جشن #بزم #محلي #فولك #بندري #شپ #music #آهنگ #آهنگ_محلی

#محفل #خيام_خواني #bushehr #bushehr_city #بوشهریا #بوشهریا #بوشهرگردی #bushehrlovers #فانوس #سراي_خيام #عمارت #جشن #بزم #محلي #فولك #بندري #شپ #music #آهنگ #آهنگ_محلی - 4 days ago

269 Likes
2 Comments
0
✌️✌️✌️✌️✌️✌️
#محفل #خيام_خواني #bushehr #bushehr_city #بوشهریا #بوشهریا #بوشهرگردی #bushehrlovers #فانوس #سراي_خيام #عمارت #جشن #بزم #محلي #فولك #بندري #شپ #music #آهنگ #آهنگ_محلی

#محفل #خيام_خواني #bushehr #bushehr_city #بوشهریا #بوشهریا #بوشهرگردی #bushehrlovers #فانوس #سراي_خيام #عمارت #جشن #بزم #محلي #فولك #بندري #شپ #music #آهنگ #آهنگ_محلی - 4 days ago

557 Likes
4 Comments
0
#فرشته_عدالت
ویژه ی حقوقی ها و وکلای عزیز
جنس:پلی استر زرین(بالاترین کیفیت پلی استر بازار)
ارتفاع:55 سانت 
قیمت:دایرکت لطفا 
#ارسال_به_تمام_نقاط_کشور

نشانی:میدان امام.مجتمع تجاری کسری.طبقه همکف.گالری رگالو
mobile: 09981109720
tell: 077-91001171

#بوشهر#ساحل_بوشهر#کادو#مجسمه#لباس_عروس#دکوری#فانتزی#پلی_استرش#حجاب#گلدان#مدلینگ#جاشمعی#برازجان#اهرم#دلوار#گناوه#هفته_بوشهر#شاهین_بوشهر#اسباب_بازی#بوشهرگردی#گروه_لیان#بی_حجابی#بوشهر#محسن_شریفیان#خورموج#بوشهریا#بوشهری#بوشهر_جم

#فرشته_عدالت ویژه ی حقوقی ها و وکلای عزیز جنس:پلی استر زرین(بالاترین کیفیت پلی استر بازار) ارتفاع:55 سانت قیمت:دایرکت لطفا #ارسال_به_تمام_نقاط_کشور نشانی:میدان امام.مجتمع تجاری کسری.طبقه همکف.گالری رگالو mobile: 09981109720 tell: 077-91001171 #بوشهر #ساحل_بوشهر #کادو #مجسمه #لباس_عروس #دکوری #فانتزی #پلی_استرش #حجاب #گلدان #مدلینگ #جاشمعی #برازجان #اهرم #دلوار #گناوه #هفته_بوشهر #شاهین_بوشهر #اسباب_بازی #بوشهرگردی #گروه_لیان #بی_حجابی #بوشهر #محسن_شریفیان #خورموج #بوشهریا #بوشهری #بوشهر_جم - 4 days ago

58 Likes
8 Comments
0
کوچولوهای منحرف😂
بسیار پر فروش و پر طرفدار 
موجودی محدود
قیمت:39/000تومان
پ ن:اینا همه عواقب سند بیست سی هستنا 😂😂
#ارسال_به_تمام_نقاط_کشور

نشانی:میدان امام.مجتمع تجاری کسری.طبقه همکف.گالری رگالو
mobile: 09981109720
tell: 077-91001171

#بوشهر#ساحل_بوشهر#کادو#مجسمه#لباس_عروس#دکوری#فانتزی#پلی_استرش#حجاب#گلدان#مدلینگ#جاشمعی#برازجان#اهرم#دلوار#گناوه#هفته_بوشهر#شاهین_بوشهر#اسباب_بازی#بوشهرگردی#گروه_لیان#بی_حجابی#بوشهر#محسن_شریفیان#خورموج#بوشهریا#بوشهری#بوشهر_جم_عسلویه_کنگان

کوچولوهای منحرف بسیار پر فروش و پر طرفدار موجودی محدود قیمت:39/000تومان پ ن:اینا همه عواقب سند بیست سی هستنا #ارسال_به_تمام_نقاط_کشور نشانی:میدان امام.مجتمع تجاری کسری.طبقه همکف.گالری رگالو mobile: 09981109720 tell: 077-91001171 #بوشهر #ساحل_بوشهر #کادو #مجسمه #لباس_عروس #دکوری #فانتزی #پلی_استرش #حجاب #گلدان #مدلینگ #جاشمعی #برازجان #اهرم #دلوار #گناوه #هفته_بوشهر #شاهین_بوشهر #اسباب_بازی #بوشهرگردی #گروه_لیان #بی_حجابی #بوشهر #محسن_شریفیان #خورموج #بوشهریا #بوشهری #بوشهر_جم_عسلویه_کنگان - 4 days ago

53 Likes
0 Comments
0
#تابلو_شنی
موجود در دو مدل و دارای رنگبندی
قیمت::69/000 تومان

#ارسال_به_تمام_نقاط_کشور

نشانی:میدان امام.مجتمع تجاری کسری.طبقه همکف.گالری رگالو
mobile: 09981109720
tell: 077-91001171

#بوشهر#ساحل_بوشهر#کادو#مجسمه#لباس_عروس#دکوری#فانتزی#پلی_استرش#حجاب#گلدان#مدلینگ#جاشمعی#برازجان#اهرم#دلوار#گناوه#هفته_بوشهر#شاهین_بوشهر#اسباب_بازی#بوشهرگردی#گروه_لیان#بی_حجابی#بوشهر#محسن_شریفیان#خورموج#بوشهریا#بوشهری#بوشهر_جم

#تابلو_شنی موجود در دو مدل و دارای رنگبندی قیمت::69/000 تومان #ارسال_به_تمام_نقاط_کشور نشانی:میدان امام.مجتمع تجاری کسری.طبقه همکف.گالری رگالو mobile: 09981109720 tell: 077-91001171 #بوشهر #ساحل_بوشهر #کادو #مجسمه #لباس_عروس #دکوری #فانتزی #پلی_استرش #حجاب #گلدان #مدلینگ #جاشمعی #برازجان #اهرم #دلوار #گناوه #هفته_بوشهر #شاهین_بوشهر #اسباب_بازی #بوشهرگردی #گروه_لیان #بی_حجابی #بوشهر #محسن_شریفیان #خورموج #بوشهریا #بوشهری #بوشهر_جم - 4 days ago

47 Likes
2 Comments
0
مجسمه #فیگور
جنس:پلی استر
قیمت:دایرکت
#ارسال_به_تمام_نقاط_کشور

نشانی:میدان امام.مجتمع تجاری کسری.طبقه همکف.گالری رگالو
mobile: 09981109720
tell: 077-91001171

#بوشهر#ساحل_بوشهر#کادو#مجسمه#لباس_عروس#دکوری#فانتزی#پلی_استرش#حجاب#گلدان#مدلینگ#جاشمعی#برازجان#اهرم#دلوار#گناوه#هفته_بوشهر#شاهین_بوشهر#اسباب_بازی#بوشهرگردی#گروه_لیان#بی_حجابی#بوشهر#محسن_شریفیان#خورموج#بوشهریا#بوشهری#بوشهر_جم_عسلویه_کنگان

مجسمه #فیگور جنس:پلی استر قیمت:دایرکت #ارسال_به_تمام_نقاط_کشور نشانی:میدان امام.مجتمع تجاری کسری.طبقه همکف.گالری رگالو mobile: 09981109720 tell: 077-91001171 #بوشهر #ساحل_بوشهر #کادو #مجسمه #لباس_عروس #دکوری #فانتزی #پلی_استرش #حجاب #گلدان #مدلینگ #جاشمعی #برازجان #اهرم #دلوار #گناوه #هفته_بوشهر #شاهین_بوشهر #اسباب_بازی #بوشهرگردی #گروه_لیان #بی_حجابی #بوشهر #محسن_شریفیان #خورموج #بوشهریا #بوشهری #بوشهر_جم_عسلویه_کنگان - 4 days ago

48 Likes
1 Comments
0
مجموعه زیبای وستای 
کیف عقیق سِت با شال نخی
قیمت کیف ۶۸،۰۰۰ تومان
قیمت شال نخی ۶۸،۰۰۰ تومان
تعدادبسیار محدود🙏🏻😊 #کیف_زنانه #کیف #کیف_شب #وستای #کیف_شیک #کیف_سنتی #کیفوکفش_ست #کیف_دستی #کیف_جدید #کیفچرم #کیف_مجلسی #بوشهر #بوشهر_من #بوشهرگردی #کابوک

مجموعه زیبای وستای کیف عقیق سِت با شال نخی قیمت کیف ۶۸،۰۰۰ تومان قیمت شال نخی ۶۸،۰۰۰ تومان تعدادبسیار محدود🏻 #کیف_زنانه #کیف #کیف_شب #وستای #کیف_شیک #کیف_سنتی #کیفوکفش_ست #کیف_دستی #کیف_جدید #کیفچرم #کیف_مجلسی #بوشهر #بوشهر_من #بوشهرگردی #کابوک - 4 days ago

465 Likes
13 Comments
0
ته خلاقیت 
#bu#bushehr#bandarbushehr#بوشهر#بوشهری#بوشهرگردی#boushehr#bushehrlovers#boshehr_axe#boushehrlovers#boushehrlover#عکس#عکاسی#photography#photo#photoshop#لنج#ship#bushehr_akasi#مدلینگ#مدلینگ_عکاسی#خلاقیت#ادیت_عکس#ادیت#ادیت_فتوشاپ#edit#modeling

ته خلاقیت #bu #bushehr #bandarbushehr #بوشهر #بوشهری #بوشهرگردی #boushehr #bushehrlovers #boshehr_axe #boushehrlovers #boushehrlover #عکس #عکاسی #photography #photo #photoshop #لنج #ship #bushehr_akasi #مدلینگ #مدلینگ_عکاسی #خلاقیت #ادیت_عکس #ادیت #ادیت_فتوشاپ #edit #modeling - 4 days ago

21 Likes
2 Comments
0
#گسّار_بوشهر 
#بوشهرگردی 
#گردشگری 
#بوشهرشناسی 
تصاویر هوایی از زمینهای کشاورزی لمبدان

روستای #لمبدان شهرستان دیر

لینک کانال:

T.me/gassare_boushehr

لینک اینستگرام:

https://www.instagram.com/gassare_boushehr

#خورموج #بوشهر #برازجان #دیر #اهرم #کنگان #عسلویه #دیلم #جم #گناوه

#گس ّار_بوشهر #بوشهرگردی #گردشگری #بوشهرشناسی تصاویر هوایی از زمینهای کشاورزی لمبدان روستای #لمبدان شهرستان دیر لینک کانال: T.me/gassare_boushehr لینک اینستگرام: https://www.instagram.com/gassare_boushehr #خورموج #بوشهر #برازجان #دیر #اهرم #کنگان #عسلویه #دیلم #جم #گناوه - 4 days ago

590 Likes
1 Comments
0
.
شکست خوردن و زمین خوردن
یک اتفاق است
اما تسلیم شدن و بلند نشدن
یک انتخاب است
نگذار انتخاب هایت اسیر
اتفاق هایت شوند

Photo by @khalijparsiran

. شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است اما تسلیم شدن و بلند نشدن یک انتخاب است نگذار انتخاب هایت اسیر اتفاق هایت شوند Photo by @khalijparsiran - 4 days ago

1,013 Likes
6 Comments
0
سیراف بندری قدیمی که تاریخ عروس بنادر تجاری جهان نام نهاده شد سیراف شهر "سنباد بحری" اسطوری که خاستگاه تمدنیش را از کنگان آغاز کرد بعدها در داستان هزار یک شب به شکل نمادین تجسد پیدا کرد و قصه شد. سند باد در فارسی پهلوی به معنای نیروی اندیشه است.
#بوشهرگردی
#بوشهر
#سیراف
#بوشهریسم

سیراف بندری قدیمی که تاریخ عروس بنادر تجاری جهان نام نهاده شد سیراف شهر "سنباد بحری" اسطوری که خاستگاه تمدنیش را از کنگان آغاز کرد بعدها در داستان هزار یک شب به شکل نمادین تجسد پیدا کرد و قصه شد. سند باد در فارسی پهلوی به معنای نیروی اندیشه است. #بوشهرگردی #بوشهر #سیراف #بوشهریسم - 4 days ago

0 Likes
2 Comments
0
#بوشهریسم #بوشهر #بوشهرگردی #عسلویه 
منبع : https://t.me/pgnews/52359

#بوشهریسم #بوشهر #بوشهرگردی #عسلویه منبع : https://t.me/pgnews/52359 - 4 days ago

2 Likes
2 Comments
0
🌴🌍🌾
عمارت حاج رئیس 
این عمارت زیبا یکی از منحصر به فرد ترین عمارت های بوشهر است که دیدن اون خالی از لطف نیست... 🌴🌹🏵🏵
بوشهر را بهتر بشناسیم... 09160704879 🚍🌍📻
#گردشگری_بوشهر#بوشهرگردی#ایران‌گرد#تور#تورلیدر#گردشگران#توریست#تورگاید#عمارت#خانه#جاذبه#ایران#تهران#بوشهر

🌍 عمارت حاج رئیس این عمارت زیبا یکی از منحصر به فرد ترین عمارت های بوشهر است که دیدن اون خالی از لطف نیست... 🏵🏵 بوشهر را بهتر بشناسیم... 09160704879 🚍🌍 #گردشگری_بوشهر #بوشهرگردی #ایران ‌گرد#تور #تورلیدر #گردشگران #توریست #تورگاید #عمارت #خانه #جاذبه #ایران #تهران #بوشهر - 4 days ago

196 Likes
3 Comments
0
#لیفت_مژه #لیفتمژه #لیفت #بوشهربوشهرمن #بوشهر #بوشهرمن #بندر_بوشهر #بوشهریم #بوشهرگردی #بوشهر_زیبا #بوشهری #بوشهری_ها#bousheh#boushehrlover

#لیفت_مژه #لیفتمژه #لیفت #بوشهربوشهرمن #بوشهر #بوشهرمن #بندر_بوشهر #بوشهریم #بوشهرگردی #بوشهر_زیبا #بوشهری #بوشهری_ها #bousheh #boushehrlover - 5 days ago

41 Likes
8 Comments
0
لایک تور برگزار میکند
⚀⚂⚃
تنگه و دره نوردی
بوچیر
بصورت فنی و تخصصی با فرودهای عالی و حوضچه های پر از آب 🏞🏞 ،متوسط اجرای برنامه : ۸ ساعت
.
.⚐✔
برای آن دسته از همسفرهایی که تا الان تجربه فرود نداشته اند آموزش توسط لیدر فنی و مجرب بوچیر بصورت رایگان صورت می پذیرد.
. 📅زمان برگزاری : یکشنبه ۱ اردیبهشت ماه
⏰ساعت حرکت:
ساعت ۲:۳۰ صبح یکشنبه از بوشهر حرکتیم صبح ساعت ۶ نزدیک دره و شروع دره نوردی و یکشنبه عصر از آبشار برمی‌گردیم و حرکت به سمت بوشهر و نهایت ۸شب بوشهریم . . ✏
◾
🔸خدمات:
◀ترانسفر
◀تیم سرپرستی ولیدر فنی بوچیر
◀تجهیزات کامل و تخصصی فرود
◀جلیقه نجات
◀تنگه نوردی و کوه پیمایی
◀بیمه
◀شنا و شیرجه
◀آموزش فرود
◀آبشار زیبا
◀کلی شادی و خنده .
.
⚠🔴❗نکات مهم
.
🔽داشتن توانایی کوهپیمایی با درجه سختی ۳ از ۵ و ۸ ساعت کوهپیمایی و دره نوردی و شنا 🔽عدم ترس از ارتفاع و آب
◾◽ا▫ .
↩با توجه به اینکه ظهر در دره و در حال دره نوردی و شنا می باشید و بیشتر وسایل موجود در کوله اگر بصورت درست آب بندی نشده باشه، خیس می شود بنابراین نهار باید تا جایی که امکان داره از سالاد الوویه و...که خود دارای درپوش پلاستیکی هستن که از ورود اب جلوگیری میشه استفاده کرد و نهار و صبحانه بر عهده خود همسفران عزیز میباشد .
◾◽ا▫
. 💰هزینه با دره نوردی ۱۸۰ هزارتومان ◾◽ا▫
. ⚫ ⬅مهلت ثبت نام ساعت ۱۰ روز جمعه ۳۰فروردین ◾◽▫ 🔴شماره کارت :
6104-3379-9344-5962
به نام محمدحسن گودرزی
.
🔷️جهت ثبت نام و پاسخ به سوالات شما عزیزان، به یکی از ایدی های لیدرهای لایک تور اطلاع دهید ویا با شماره 09170191702 تماس حاصل فرمایید.
🌼 ایدی لیدرهای لایک تور:
@goudarzi1987
@rahim.zaree 
@shayanshot 
@sima__hoseinzadeh
@ba.niloofar
. .

# تنگه_نوردی #آبنوردی #دره_خطرناک #آدرنالین #دره #آبشار #تور # بوشهر # گردش #تنگه_بوچیر #بوچیر #درزو#سفر #دره_نوردی #درزو# ایران_زیبا #لایک_تور #سفر #شنا #شیرجه #ماجراجویی #تورلیدر #لیدر
#محمد_گودرزی 
#boushehr #tour #tour_guide #travel #iran #adventure

#بوشهرگردی #bushehr #گردشگری_بوشهر #جاذبه_گردشگری #اقامتگاه_پیسو #عسلویه

لایک تور برگزار میکند ⚀⚂⚃ تنگه و دره نوردی بوچیر بصورت فنی و تخصصی با فرودهای عالی و حوضچه های پر از آب 🏞🏞 ،متوسط اجرای برنامه : ۸ ساعت . .⚐ برای آن دسته از همسفرهایی که تا الان تجربه فرود نداشته اند آموزش توسط لیدر فنی و مجرب بوچیر بصورت رایگان صورت می پذیرد. . زمان برگزاری : یکشنبه ۱ اردیبهشت ماه ساعت حرکت: ساعت ۲:۳۰ صبح یکشنبه از بوشهر حرکتیم صبح ساعت ۶ نزدیک دره و شروع دره نوردی و یکشنبه عصر از آبشار برمی‌گردیم و حرکت به سمت بوشهر و نهایت ۸شب بوشهریم . . خدمات: ترانسفر تیم سرپرستی ولیدر فنی بوچیر تجهیزات کامل و تخصصی فرود جلیقه نجات تنگه نوردی و کوه پیمایی بیمه شنا و شیرجه آموزش فرود آبشار زیبا کلی شادی و خنده . . نکات مهم . داشتن توانایی کوهپیمایی با درجه سختی ۳ از ۵ و ۸ ساعت کوهپیمایی و دره نوردی و شنا عدم ترس از ارتفاع و آب ا . با توجه به اینکه ظهر در دره و در حال دره نوردی و شنا می باشید و بیشتر وسایل موجود در کوله اگر بصورت درست آب بندی نشده باشه، خیس می شود بنابراین نهار باید تا جایی که امکان داره از سالاد الوویه و...که خود دارای درپوش پلاستیکی هستن که از ورود اب جلوگیری میشه استفاده کرد و نهار و صبحانه بر عهده خود همسفران عزیز میباشد . ا . هزینه با دره نوردی ۱۸۰ هزارتومان ا . مهلت ثبت نام ساعت ۱۰ روز جمعه ۳۰فروردین شماره کارت : 6104-3379-9344-5962 به نام محمدحسن گودرزی . ️جهت ثبت نام و پاسخ به سوالات شما عزیزان، به یکی از ایدی های لیدرهای لایک تور اطلاع دهید ویا با شماره 09170191702 تماس حاصل فرمایید. ایدی لیدرهای لایک تور: @goudarzi1987 @rahim.zaree @shayanshot @sima__hoseinzadeh @ba.niloofar . . # تنگه_نوردی #آبنوردی #دره_خطرناک #آدرنالین #دره #آبشار #تور # بوشهر # گردش #تنگه_بوچیر #بوچیر #درزو #سفر #دره_نوردی #درزو # ایران_زیبا #لایک_تور #سفر #شنا #شیرجه #ماجراجویی #تورلیدر #لیدر #محمد_گودرزی #boushehr #tour #tour_guide #travel #iran #adventure #بوشهرگردی #bushehr #گردشگری_بوشهر #جاذبه_گردشگری #اقامتگاه_پیسو #عسلویه - 5 days ago

76 Likes
3 Comments
0
#بوشهر #بوشهریا #بوشهري #بوشهرمن #بوشهريا #بوشهرگردی #اپيلاسيون #بانوان

#بوشهر #بوشهریا #بوشهري #بوشهرمن #بوشهريا #بوشهرگردی #اپيلاسيون #بانوان - 6 days ago

385 Likes
0 Comments
0
.
هرچه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی،
بیشتر به دنبالت می آیند....!
امان از روزی که غروری نداشته باشی، 
و بی ریا به آنها محبت کنی...
آنوقت تو را هیچوقت نمیبینند
و ساده از کنارت عبور میکنند.!! . #متن_خاص #متن #متن_نوشته #متن_ادبی #متن_ناب #متن_زیبا #متن_های_زیبا #متناكه
#بوشهر #بوشهریا #بوشهرگردی #بوشهر_عکس #بوشهر_زیبا

. هرچه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی، بیشتر به دنبالت می آیند....! امان از روزی که غروری نداشته باشی، و بی ریا به آنها محبت کنی... آنوقت تو را هیچوقت نمیبینند و ساده از کنارت عبور میکنند.!! . #متن_خاص #متن #متن_نوشته #متن_ادبی #متن_ناب #متن_زیبا #متن_های_زیبا #متناكه #بوشهر #بوشهریا #بوشهرگردی #بوشهر_عکس #بوشهر_زیبا - 10 days ago

409 Likes
13 Comments
0
#ساز
#جاز
#سنتور
#ارگ
#گیتار
#گیتاریست 
#نوا
#آوا
#ملودی
#ملودی_گیتار 
#نوازنده
#موسیقی_سنتی 
#موسیقی
#قدرت_توانایی
#بوشهر
#بوشهرگردی 
#ایرانی

#ساز #جاز #سنتور #ارگ #گیتار #گیتاریست #نوا #آوا #ملودی #ملودی_گیتار #نوازنده #موسیقی_سنتی #موسیقی #قدرت_توانایی #بوشهر #بوشهرگردی #ایرانی - 6 months ago

25 Likes
0 Comments
0
#بوشهر #بوشهریا #بوشهرمن #بوشهريا #بوشهريا #بوشهریها #بوشهرگردی #بوشهرعکس

#بوشهر #بوشهریا #بوشهرمن #بوشهريا #بوشهريا #بوشهریها #بوشهرگردی #بوشهرعکس - 11 months ago

184 Likes
1 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.