#استانبول_ظالم

500 posts

.
"شات های قسمت چهارم🔶🔹
»ورق بزنید👉♥
»قسمت جدید این دوشنبه در @kanald 💛✨
•
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan #cemned •
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "شات های قسمت چهارم »ورق بزنید »قسمت جدید این دوشنبه در @kanald • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan #cemned • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 4 hours ago

89 Likes
1 Comments
0
‌
•| شات های قسمت چهارم🙆🏼‍♀️💛 ‌
» ورق بزنید🧚🏻‍♀️🎧 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| شات های قسمت چهارم🏼‍♀️ ‌ » ورق بزنید🧚🏻‍♀️ ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 5 hours ago

111 Likes
2 Comments
0
فراگمان دوم 😍
جمره چه خوب بطریو تو سر جنک خورد کرد😂😂
شنیز با ندیم چیکار کرده یعنی؟😢
.
.
.
.
.
.
.
. 
#zalimistanbul#OzanDolunay#MineTugay#DenizUğur#FikretKuşkam#IdrisNebiTaşkan#SeraKutlubey#BaharŞahin#BerkerGüven#SimayBarias #استانبول_ظالم
#CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu  #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad  #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler  #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز

فراگمان دوم جمره چه خوب بطریو تو سر جنک خورد کرد شنیز با ندیم چیکار کرده یعنی؟ . . . . . . . . #zalimistanbul #OzanDolunay #MineTugay #DenizUğur #FikretKuşkam #IdrisNebiTaşkan #SeraKutlubey #BaharŞahin #BerkerGüven #SimayBarias #استانبول_ظالم #CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu   #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad   #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler   #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز - 6 hours ago

8 Likes
0 Comments
0
#استانبول_ظالم #zalimistanbul #minetugay #skutlubey

#استانبول_ظالم #zalimistanbul #minetugay #skutlubey - 10 hours ago

38 Likes
0 Comments
0
.
•"میکسی از زوج جمند😍💗
»خیلی خوبند😘😘
»نظرتون راجع به میکس؟؟
#cemned
#cemned
#cemned
•
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan #cemned •
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. •"میکسی از زوج جمند »خیلی خوبند »نظرتون راجع به میکس؟؟ #cemned #cemned #cemned • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan #cemned • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 12 hours ago

253 Likes
52 Comments
0
#استانبول_ظالم #zalimistanbul #minetugay #skutlubey

#استانبول_ظالم #zalimistanbul #minetugay #skutlubey - 14 hours ago

45 Likes
0 Comments
0
.
"تیزر دوم قسمت چهارم💜✨
»جنک فکر کرده جمره هم مثل خواهرشه 😛😛😛
»و اما دست شنیز رو میشه
»قسمتی از ترجمه اشتباه نوشته شده👇👇👇
سحر: نه احساس قلبی شما عین خیالمه نه اون پسر لوس
»قسمت جدید دوشنبه ساعت ۹:۳۰ در کانال دی💛✨ •
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan #cemned •
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "تیزر دوم قسمت چهارم »جنک فکر کرده جمره هم مثل خواهرشه 😛😛😛 »و اما دست شنیز رو میشه »قسمتی از ترجمه اشتباه نوشته شده سحر: نه احساس قلبی شما عین خیالمه نه اون پسر لوس »قسمت جدید دوشنبه ساعت ۹:۳۰ در کانال دی @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan #cemned • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 1 day ago

246 Likes
26 Comments
0
‌
•| #فراگمان دوم قسمت چهارم🙆🏼‍♀️♥️ ‌
» جمره بطری زد تو سر جنک😎😂 ‌
» دروغ شنیز لو رفت😏😍 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| #فراگمان دوم قسمت چهارم🏼‍♀️️ ‌ » جمره بطری زد تو سر جنک😎 ‌ » دروغ شنیز لو رفت ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 1 day ago

311 Likes
26 Comments
0
.
"سکانس پایانی قسمت سوم🎵🚔
»وااای این جیوان دیگ شورشو درآورده با این خنگ بازیاش😐
»سحر مچ جرنو گرفت😻
»جنک😕😛
»قسمت جدید دوشنبه ساعت ۹:۳۰ شب در کانال دی💛✨
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan #cemned •
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "سکانس پایانی قسمت سوم🚔 »وااای این جیوان دیگ شورشو درآورده با این خنگ بازیاش😐 »سحر مچ جرنو گرفت »جنک😕😛 »قسمت جدید دوشنبه ساعت ۹:۳۰ شب در کانال دی @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan #cemned • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 1 day ago

211 Likes
26 Comments
0
‌
• جدید منتشر شده از سیمای از پشت صحنه🍓✨ ‌
• بیوتی :"› ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ • جدید منتشر شده از سیمای از پشت صحنه ‌ • بیوتی :"› ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 1 day ago

169 Likes
1 Comments
0
‌
• پست جدید میکاپ‌ارتیست بهار😍🧚🏻‍♀ ‌
• چه چشاش خوشگله🤤🤭 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ • پست جدید میکاپ‌ارتیست بهار🧚🏻‍♀ ‌ • چه چشاش خوشگله🤤🤭 ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 1 day ago

139 Likes
2 Comments
0
💘〰️
-استوری مینه توگای😍❤
-چقدر شیرینه این زن❤
.
.
.
.
.
.
.
.
. 
#zalimistanbul#OzanDolunay#MineTugay#DenizUğur#FikretKuşkam#IdrisNebiTaşkan#SeraKutlubey#BaharŞahin#BerkerGüven#SimayBarias #استانبول_ظالم
#CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu  #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad  #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler  #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز

️ -استوری مینه توگای -چقدر شیرینه این زن . . . . . . . . . #zalimistanbul #OzanDolunay #MineTugay #DenizUğur #FikretKuşkam #IdrisNebiTaşkan #SeraKutlubey #BaharŞahin #BerkerGüven #SimayBarias #استانبول_ظالم #CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu   #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad   #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler   #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز - 2 days ago

21 Likes
0 Comments
0
..
-استوری جدید بهار شاهین💎❤
-دختر خوشگلم😍❤
.
.
.
.
.
.
.
.
. 
#zalimistanbul#OzanDolunay#MineTugay#DenizUğur#FikretKuşkam#IdrisNebiTaşkan#SeraKutlubey#BaharŞahin#BerkerGüven#SimayBarias #استانبول_ظالم
#CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu  #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad  #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler  #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز

.. -استوری جدید بهار شاهین -دختر خوشگلم . . . . . . . . . #zalimistanbul #OzanDolunay #MineTugay #DenizUğur #FikretKuşkam #IdrisNebiTaşkan #SeraKutlubey #BaharŞahin #BerkerGüven #SimayBarias #استانبول_ظالم #CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu   #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad   #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler   #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز - 2 days ago

28 Likes
0 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت آخر🌙 ‌
پارت های قبلی پست قبلی...➿🔥 ‌ ‌
قسمت سوم سریالمون رو با هشتگ زیر پیدا کنید👇🏿💞 ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت آخر ‌ پارت های قبلی پست قبلی... ‌ ‌ قسمت سوم سریالمون رو با هشتگ زیر پیدا کنید🏿 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

225 Likes
15 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

133 Likes
0 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

133 Likes
0 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

138 Likes
0 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

118 Likes
0 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

156 Likes
2 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

132 Likes
1 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

133 Likes
2 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

149 Likes
1 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

136 Likes
2 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

147 Likes
1 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

142 Likes
1 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

154 Likes
4 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

141 Likes
3 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

168 Likes
3 Comments
0
‌
قسمت سوم استانبول ظالم🙆🏼‍♀️♥️ ‌ ‌
[[ پارت های بعدی پست بعد...➿🔥 ‌ ‌
ورق بزنید🌬✨ ‌ ‌
♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌
• ‌
• ‌
• ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ قسمت سوم استانبول ظالم🏼‍♀️️ ‌ ‌ [[ پارت های بعدی پست بعد... ‌ ‌ ورق بزنید🌬 ‌ ‌ ♾ #قسمت3_استانبول_ظالم ♾ ‌ • ‌ • ‌ • ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

162 Likes
1 Comments
0
..
-از اینستاگرام #ادریس_نبی_تاشکان در ست سریال♥️ .
.
.
.
.
.
.
.
. 
#zalimistanbul#OzanDolunay#MineTugay#DenizUğur#FikretKuşkam#IdrisNebiTaşkan#SeraKutlubey#BaharŞahin#BerkerGüven#SimayBarias #استانبول_ظالم
#CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu  #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad  #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler  #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز

.. -از اینستاگرام #ادریس_نبی_تاشکان در ست سریال️ . . . . . . . . . #zalimistanbul #OzanDolunay #MineTugay #DenizUğur #FikretKuşkam #IdrisNebiTaşkan #SeraKutlubey #BaharŞahin #BerkerGüven #SimayBarias #استانبول_ظالم #CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu   #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad   #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler   #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز - 2 days ago

24 Likes
1 Comments
0
‌
•| پست جدید مینه🤤👌🏻 ‌
» چه لباسش خوشرنگه🙆🏼‍♀️💙 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| پست جدید مینه🤤🏻 ‌ » چه لباسش خوشرنگه🏼‍♀️ ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

114 Likes
0 Comments
0
‌
•| پست جدید دنیز💞♾ ‌
» اون بچه ها کی‌ان؟😬😍 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| پست جدید دنیز♾ ‌ » اون بچه ها کی‌ان؟😬 ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

97 Likes
1 Comments
0
..
-از اینستاگرام سیمای بارلاس -دختره خوشگلم😌🔥 .
.
.
.
.
.
.
.
. 
#zalimistanbul#OzanDolunay#MineTugay#DenizUğur#FikretKuşkam#IdrisNebiTaşkan#SeraKutlubey#BaharŞahin#BerkerGüven#SimayBarias #استانبول_ظالم
#CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu  #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad  #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler  #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز

.. -از اینستاگرام سیمای بارلاس -دختره خوشگلم . . . . . . . . . #zalimistanbul #OzanDolunay #MineTugay #DenizUğur #FikretKuşkam #IdrisNebiTaşkan #SeraKutlubey #BaharŞahin #BerkerGüven #SimayBarias #استانبول_ظالم #CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu   #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad   #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler   #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز - 2 days ago

55 Likes
1 Comments
0
‌
• پست جدید سیمای از قسمت جدید🤤🦋 ‌
• نو کپشن :"›🧚🏻‍♀ ‌
• چه خوبه ژستش🤤🔥 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ • پست جدید سیمای از قسمت جدید🤤🦋 ‌ • نو کپشن :"›🧚🏻‍♀ ‌ • چه خوبه ژستش🤤 ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 2 days ago

212 Likes
1 Comments
0
..
|•°دعوای جمره و جرن:)💔
|•° من فقط رازمو نه آرزوهامو بهت گفتم:) .
.
.
.
.
.
.
.
. 
#zalimistanbul#OzanDolunay#MineTugay#DenizUğur#FikretKuşkam#IdrisNebiTaşkan#SeraKutlubey#BaharŞahin#BerkerGüven#SimayBarias #استانبول_ظالم
#CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu  #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad  #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler  #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز

.. |•°دعوای جمره و جرن:) |•° من فقط رازمو نه آرزوهامو بهت گفتم:) . . . . . . . . . #zalimistanbul #OzanDolunay #MineTugay #DenizUğur #FikretKuşkam #IdrisNebiTaşkan #SeraKutlubey #BaharŞahin #BerkerGüven #SimayBarias #استانبول_ظالم #CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu   #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad   #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler   #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز - 2 days ago

14 Likes
0 Comments
0
..
|•°دعوای جمره و جرن:)💔
|•° دوباره بهم از پشت خنجر زدی💔
|•°حرفای جرن چقدر تلخه...
.
.
.
.
.
.
.
.
. 
#zalimistanbul#OzanDolunay#MineTugay#DenizUğur#FikretKuşkam#IdrisNebiTaşkan#SeraKutlubey#BaharŞahin#BerkerGüven#SimayBarias #استانبول_ظالم
#CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu  #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad  #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler  #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز

.. |•°دعوای جمره و جرن:) |•° دوباره بهم از پشت خنجر زدی |•°حرفای جرن چقدر تلخه... . . . . . . . . . #zalimistanbul #OzanDolunay #MineTugay #DenizUğur #FikretKuşkam #IdrisNebiTaşkan #SeraKutlubey #BaharŞahin #BerkerGüven #SimayBarias #استانبول_ظالم #CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu   #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad   #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler   #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز - 2 days ago

11 Likes
1 Comments
0
-
-فراگمان اول قسمت چهارم💎💘
-ندیم داره بهتر میشه😍
-جرن حاملس🙄😐
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 
#zalimistanbul#OzanDolunay#MineTugay#DenizUğur#FikretKuşkam#IdrisNebiTaşkan#SeraKutlubey#BaharŞahin#BerkerGüven#SimayBarias #استانبول_ظالم
#CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu  #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad  #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler  #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز

- -فراگمان اول قسمت چهارم -ندیم داره بهتر میشه -جرن حاملس🙄😐 . . . . . . . . . . . . . . #zalimistanbul #OzanDolunay #MineTugay #DenizUğur #FikretKuşkam #IdrisNebiTaşkan #SeraKutlubey #BaharŞahin #BerkerGüven #SimayBarias #استانبول_ظالم #CaNdem #erkencikuş #no309 # #canyaman #çilekkokusu   #karasevda #birceakalay #مسلسلات_تركية #سريال_تركي #neskad   #barişarduç #elçinsangu #neslihanatagül #kirginçiçekler   #çukur #الطائر_المبكر #senanlatkaradeniz #پرنده_سحرخیز - 2 days ago

16 Likes
0 Comments
0
.
"سکانسی از قسمت سوم💖✨
»از این سکانس هم بدم میاد هم عاشقشم😡😍
»اصلا یه جو شعور نداره این جرن خیلی دلم واسه ندیم سوخت
»اما جمرمون خوب حالشو گرفت👊👊
»هر دوشنبه ساعت ۰۹:۳۰ شب در کانال دی💛✨
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan #cemned •
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "سکانسی از قسمت سوم »از این سکانس هم بدم میاد هم عاشقشم »اصلا یه جو شعور نداره این جرن خیلی دلم واسه ندیم سوخت »اما جمرمون خوب حالشو گرفت »هر دوشنبه ساعت ۰۹:۳۰ شب در کانال دی @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan #cemned • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 3 days ago

323 Likes
22 Comments
0
‌
•| پست جدید ادریس🙆🏼‍♀️♥️ ‌
» از ست سریال🌬➿ ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| پست جدید ادریس🏼‍♀️️ ‌ » از ست سریال🌬 ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 3 days ago

159 Likes
5 Comments
0
میکس از سریال #zalimistanbul #استانبول_ظالم
.
.
.
.
.
میکس های بیشتر 😀 👇🏼 👇🏼 👇🏼
@turkish_mix
@turkish_mix 
@turkish_mix
@turkish_mix
@turkish_mix
@turkish_mix
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#تهران #ایران #تبریز #ترکی #جم #مشهد #عاشقانه #تنهایی #میکس #کلیپ #غمگین #اهنگ #اهنگ_جدید #رادیوجوان #خندوانه #دورهمی #ممنوعه #کاراسودا #عشق #عشق_اجاره_ای #عصر_جدید

میکس از سریال #zalimistanbul #استانبول_ظالم . . . . . میکس های بیشتر 😀 🏼 🏼 🏼 @turkish_mix @turkish_mix @turkish_mix @turkish_mix @turkish_mix @turkish_mix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تهران #ایران #تبریز #ترکی #جم #مشهد #عاشقانه #تنهایی #میکس #کلیپ #غمگین #اهنگ #اهنگ_جدید #رادیوجوان #خندوانه #دورهمی #ممنوعه #کاراسودا #عشق #عشق_اجاره_ای #عصر_جدید - 3 days ago

266 Likes
7 Comments
0
‌
•| پست جدید برکر😎♾ ‌
» همچنان مظلوم😍😂 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| پست جدید برکر😎♾ ‌ » همچنان مظلوم ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 3 days ago

266 Likes
23 Comments
0
‌
• پست جدید دنیز با سرا😍🧚🏻‍♀ ‌
• کپشن: از توجهتون ممنونیم!♥️ ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ • پست جدید دنیز با سرا🧚🏻‍♀ ‌ • کپشن: از توجهتون ممنونیم!️ ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 3 days ago

159 Likes
7 Comments
0
.
"فراگمان اول قسمت چهارم💪💗
»فقط صحنه بغل کردن جمره و ندیم😍😍
»یکم زوده واسه خوب شدن ندیم بنظرم😕
»و چیز مسخره ای که انتظار داشتیم حامله شدن جرن😭😐
»قسمت چهارم، دوشنبه ساعت ۰۹:۳۰ شب در کانال دی💛✨
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan #cemned •
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "فراگمان اول قسمت چهارم »فقط صحنه بغل کردن جمره و ندیم »یکم زوده واسه خوب شدن ندیم بنظرم😕 »و چیز مسخره ای که انتظار داشتیم حامله شدن جرن😐 »قسمت چهارم، دوشنبه ساعت ۰۹:۳۰ شب در کانال دی @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan #cemned • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 3 days ago

337 Likes
61 Comments
0
.
"ریتینگ قسمت سوم😵😍
TOTAL: 6,23
AB: 6,04
ABC1: 6,45
»ترکوووندیم😍😍😍😍😍منکه غشششش
»کیا بودن میگفتن روزمون سخته و کانالش بده حالا چی میگید😛😛
»یاساک الما رو گذاشتیم جیب بغلیمون
»از سوزم داریم بالاتر میشیم🙌🙌🙌🙌
•
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم

. "ریتینگ قسمت سوم TOTAL: 6,23 AB: 6,04 ABC1: 6,45 »ترکوووندیممنکه غشششش »کیا بودن میگفتن روزمون سخته و کانالش بده حالا چی میگید😛😛 »یاساک الما رو گذاشتیم جیب بغلیمون »از سوزم داریم بالاتر میشیم • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم - 3 days ago

149 Likes
22 Comments
0
‌
•| فراگمان اول قسمت چهارم🙆🏼‍♀️♥️ ‌
» جرن از جنک حاملس😬🤦‍♀️ ‌
» ندیم چجوری جمره‌رو بغل کرد😍😭😭😍 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| فراگمان اول قسمت چهارم🏼‍♀️️ ‌ » جرن از جنک حاملس😬🤦‍♀️ ‌ » ندیم چجوری جمره‌رو بغل کرد ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 4 days ago

415 Likes
52 Comments
0
‌
•| #ریتینگ قسمت سوم سریالمون💃🏼💞 ‌
» عالیه خیلی پیشرفت داشتیم😍👌🏻 ‌
» اما ریت مجازی نیوردیم💔 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| #ریتینگ قسمت سوم سریالمون🏼 ‌ » عالیه خیلی پیشرفت داشتیم🏻 ‌ » اما ریت مجازی نیوردیم ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 4 days ago

167 Likes
28 Comments
0
‌
•| پارتی از قسمت سوم🙆🏼‍♀️🖤 ‌
» چقد جرن بیشعوره بیچاره ندیم💔 ‌
» اما جمره حال جرنو گرفت😎 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting ‌
• ‌
• ‌
هشتگ های زیر رو کامنت کنید♥️👇🏻 ‌
#GerçeğinYükü #zalimistanbul ‌

‌ •| پارتی از قسمت سوم🏼‍♀️🖤 ‌ » چقد جرن بیشعوره بیچاره ندیم ‌ » اما جمره حال جرنو گرفت😎 ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting ‌ • ‌ • ‌ هشتگ های زیر رو کامنت کنید🏻 ‌ #GerçeğinYükü #zalimistanbul ‌ - 4 days ago

328 Likes
16 Comments
0
.
"پارتی از قسمت سوم🎤🎵
»این سکانسو دوست داشتم فقط بخاطر صدای زیبای جمره😍نه چیز دیگه ای😐😑
»اورجینال این آهنگ در چنل تلگراممون هست💗
❌لینک چنل: بیو❌
»این آخرین پست امشب بود شبتون شکلاتی🍭🍬
•
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan #cemned •
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "پارتی از قسمت سوم »این سکانسو دوست داشتم فقط بخاطر صدای زیبای جمرهنه چیز دیگه ای😐😑 »اورجینال این آهنگ در چنل تلگراممون هست لینک چنل: بیو »این آخرین پست امشب بود شبتون شکلاتی • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan #cemned • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 4 days ago

228 Likes
28 Comments
0
.
"پارتی از قسمت سوم😭😬
»چقدر پرروئه این جنک😬
»بی شرم👎
»ندیمم😭😭
[[ترجمه اختصاصی]]
#cemned 💗
•
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan #cemned •
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "پارتی از قسمت سوم😬 »چقدر پرروئه این جنک😬 »بی شرم »ندیمم [[ترجمه اختصاصی]] #cemned • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan #cemned • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 4 days ago

230 Likes
10 Comments
0
.
"پارتی از قسمت سوم😢✨
»بمیرم واسه ندیمم😭😭😭
»هرچقدر اوزانو دوست دارم از جنک متنفرم😬😬
[[ترجمه اختصاصی]]
•
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan
•
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "پارتی از قسمت سوم »بمیرم واسه ندیمم »هرچقدر اوزانو دوست دارم از جنک متنفرم😬😬 [[ترجمه اختصاصی]] • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 4 days ago

179 Likes
11 Comments
0
.
"پارتی از قسمت سوم😍💔
»واسه اولین بار از کار شنیز خوشم اومد حال جرنو گرفت👊👊
»ولی حال ندیمم بدجور گرفت💘😿
»کجاییی جمرهههه😭😭
[[ترجمه اختصاصی]]
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan
•
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "پارتی از قسمت سوم »واسه اولین بار از کار شنیز خوشم اومد حال جرنو گرفت »ولی حال ندیمم بدجور گرفت »کجاییی جمرهههه [[ترجمه اختصاصی]] • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 4 days ago

159 Likes
13 Comments
0
.
"پارتی از قسمت سوم👊💘
»جنک کاراچای😍👊👊
»قسمت سوم هم اکنون در کانال دی💛✨
[[ترجمه اختصاصی]]
•
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan
•
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "پارتی از قسمت سوم »جنک کاراچای »قسمت سوم هم اکنون در کانال دی [[ترجمه اختصاصی]] • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 4 days ago

141 Likes
4 Comments
0
‌
•| پارتی از قسمت سوم🙆🏼‍♀️🖤 ‌
» جنک بیشعور به ندیم کمک نکرد😭💔 ‌
» بیچاره ندیم گناه داره کاش جمره خوبش کنه🥺💔😭 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting ‌
• ‌
• ‌
هشتگ های زیر رو کامنت کنید♥️👇🏻 ‌
#GerçeğinYükü #zalimistanbul ‌

‌ •| پارتی از قسمت سوم🏼‍♀️🖤 ‌ » جنک بیشعور به ندیم کمک نکرد ‌ » بیچاره ندیم گناه داره کاش جمره خوبش کنه🥺 ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting ‌ • ‌ • ‌ هشتگ های زیر رو کامنت کنید🏻 ‌ #GerçeğinYükü #zalimistanbul ‌ - 4 days ago

261 Likes
60 Comments
0
.
"پارتی از قسمت سوم💎✨
»کاش سحر جمره رو ول میکرد میرفت از گیساش آویزونش میکرد این جرن پررو رو😠😠😬
»قسمت سوم هم اکنون در کانال دی💛✨
[[ترجمه اختصاصی]]
•
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan
•
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "پارتی از قسمت سوم »کاش سحر جمره رو ول میکرد میرفت از گیساش آویزونش میکرد این جرن پررو رو😬 »قسمت سوم هم اکنون در کانال دی [[ترجمه اختصاصی]] • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 4 days ago

191 Likes
6 Comments
0
‌
•| پارتی از قسمت سوم🙆🏼‍♀️🖤 ‌
» جرن فیلم آهنگ خوندن جمره رو برای آگاه فرستاده!😒 ‌
» دلم واسه جمره سوخت💔 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting ‌
• ‌
• ‌
هشتگ های زیر رو کامنت کنید♥️👇🏻 ‌
#GerçeğinYükü #zalimistanbul ‌

‌ •| پارتی از قسمت سوم🏼‍♀️🖤 ‌ » جرن فیلم آهنگ خوندن جمره رو برای آگاه فرستاده! ‌ » دلم واسه جمره سوخت ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting ‌ • ‌ • ‌ هشتگ های زیر رو کامنت کنید🏻 ‌ #GerçeğinYükü #zalimistanbul ‌ - 4 days ago

219 Likes
11 Comments
0
‌
~//خلاصه آنلاین قسمت سوم🧚🏻‍♀️♥️ ‌
(عزیزانی که سریالو میبینن زیر این پست واسه بقیه هم تعریف کنن🐚✨) ‌
»کامنتتونو ریپلای کنید که نوشته های قبلیتون گم نشه🔖 ‌
»نیاز نیست عین خود دیالوگا و اینارو بگید مفهومم برسونید کافیه😌👐🏻 ‌
»کامنتای غیرمربوط هم نذارید لطفا پاک میکنیم🌸
‌
»سریال شروع شده درحال پخشه الان🚀 ‌
»مرسی از همکاریتون♥️✨ ‌ ‌
#GerçeğinYükü ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting ‌ ‌
هشتگ های زیر رو کامنت کنید♥️👇🏻 ‌
#GerçeğinYükü #zalimistanbul ‌

‌ ~//خلاصه آنلاین قسمت سوم🧚🏻‍♀️️ ‌ (عزیزانی که سریالو میبینن زیر این پست واسه بقیه هم تعریف کنن) ‌ »کامنتتونو ریپلای کنید که نوشته های قبلیتون گم نشه ‌ »نیاز نیست عین خود دیالوگا و اینارو بگید مفهومم برسونید کافیه🏻 ‌ »کامنتای غیرمربوط هم نذارید لطفا پاک میکنیم ‌ »سریال شروع شده درحال پخشه الان ‌ »مرسی از همکاریتون ‌ ‌ #GerçeğinYükü ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting ‌ ‌ هشتگ های زیر رو کامنت کنید🏻 ‌ #GerçeğinYükü #zalimistanbul ‌ - 4 days ago

139 Likes
45 Comments
0
.
"خلاسه آنلاین قسمت سوم💛♥
»لطفا دوستانی که سریال رو آنلاین تماشا میکنند، اینجا خلاصشو کامنت کنند تا بقیه از این قسمت مطلع بشند💗💗✨👇👇👇
•
•
#GerçeğinYükü
#GerçeğinYükü 
#GerçeğinYükü
•
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm •
•
#minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan
•
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "خلاسه آنلاین قسمت سوم »لطفا دوستانی که سریال رو آنلاین تماشا میکنند، اینجا خلاصشو کامنت کنند تا بقیه از این قسمت مطلع بشند • • #GerçeğinYükü #GerçeğinYükü #GerçeğinYükü • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm • • #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 4 days ago

90 Likes
6 Comments
0
‌
•{ هشتگ قسمت سوم🛷🧚🏻‍♀️ ‌
- #GerçeğinYükü ‌
•{ واقعیت سنگین🖤🗝 ‌
- زیر همه‌ی پست های مربوط ( در توییتر و اینستاگرام ) به سریال با توجه به بزرگی و کوچیکی کلمه ها کامنت کنید روی ریتینگ مجازی تاثیر داره! }✨ ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •{ هشتگ قسمت سوم🛷🧚🏻‍♀️ ‌ - #GerçeğinYükü ‌ •{ واقعیت سنگین🖤🗝 ‌ - زیر همه‌ی پست های مربوط ( در توییتر و اینستاگرام ) به سریال با توجه به بزرگی و کوچیکی کلمه ها کامنت کنید روی ریتینگ مجازی تاثیر داره! } ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 4 days ago

91 Likes
4 Comments
0
‌
•| پست جدید اوزان♥️🛷 ‌
» سیاه سفید🤭🖤 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| پست جدید اوزان️🛷 ‌ » سیاه سفید🤭🖤 ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 4 days ago

95 Likes
0 Comments
0
•
هشتگ قسمت سوم👇
#GerçeğinYükü 
معني: بار(بارگيري)واقعيت🎹
به بزرگي و كوچكي حروف دقت بفرماييد❤️
كامنت شود لطفا
•
•
•
•
•
•
•
#استانبول_ظالم #بهارشاهين #سيماي_بارلاس #ادريس_نبي_تاشكن #محمت_اوزان_دولوناي
#مينه_توگاي #سريال_تركي
#zalimistanbul #baharsahiin #denizugur #mehmetozandolunay #minetugay #simaybarlas 
#kuzgun #burcubiricik #barışarduç #fikretkuşkan 
#serakutlubey

• هشتگ قسمت سوم #GerçeğinYükü معني: بار(بارگيري)واقعيت به بزرگي و كوچكي حروف دقت بفرماييد️ كامنت شود لطفا • • • • • • • #استانبول_ظالم #بهارشاهين #سيماي_بارلاس #ادريس_نبي_تاشكن #محمت_اوزان_دولوناي #مينه_توگاي #سريال_تركي #zalimistanbul #baharsahiin #denizugur #mehmetozandolunay #minetugay #simaybarlas #kuzgun #burcubiricik #barışarduç #fikretkuşkan #serakutlubey - 4 days ago

49 Likes
1 Comments
0
.
•"هشتگ قسمت سوم👇👇👇
#GerçeğinYükü
#GerçeğinYükü
#GerçeğinYükü
••• معنی هشتگ: بار حقیقت💛✨
»لطفا کوتاهی نکنید و این هشتگ رو زیر این پست کامنت کنید توی ریتینگ مجازی خیلی موثره👇👇👇
#GerçeğinYükü
#GerçeğinYükü 
#GerçeğinYükü •
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm •
•
#minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan
•
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. •"هشتگ قسمت سوم #GerçeğinYükü #GerçeğinYükü #GerçeğinYükü ••• معنی هشتگ: بار حقیقت »لطفا کوتاهی نکنید و این هشتگ رو زیر این پست کامنت کنید توی ریتینگ مجازی خیلی موثره #GerçeğinYükü #GerçeğinYükü #GerçeğinYükü • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm • • #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 4 days ago

126 Likes
66 Comments
0
#سریال #استانبول_ظالم #zalim_istanbul 
هم اکنون در کانال تلگرام ما همراه با زیرنویس فارسی 
آدرس کانال در بیو پیج 
@turkish._.cinema
@turkish._.cinema
@turkish._.cinema

#سریال_ترکی #فیلم_ترکی #zalimistanbul #روزی_روزگاری #سریال_روزی_روزگاری #minetugay #مینه_توگای #جزر_و_مد #سریال_جزر_و_مد #جزرومد #ozandolunay #قشر_مرفه #idrisnebitaskan #جامعه_اشراف #فضیلت_خانم #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_و_دختراش #پویرازکارایل #حریم_سلطان #simaybarlas #گوزل
#از_هم_گسیخته #denizugur #فریحا #غنچه_های_زخمی #گلهای_شکسته #درام

#سریال #استانبول_ظالم #zalim_istanbul هم اکنون در کانال تلگرام ما همراه با زیرنویس فارسی آدرس کانال در بیو پیج @turkish._.cinema @turkish._.cinema @turkish._.cinema #سریال_ترکی #فیلم_ترکی #zalimistanbul #روزی_روزگاری #سریال_روزی_روزگاری #minetugay #مینه_توگای #جزر_و_مد #سریال_جزر_و_مد #جزرومد #ozandolunay #قشر_مرفه #idrisnebitaskan #جامعه_اشراف #فضیلت_خانم #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_و_دختراش #پویرازکارایل #حریم_سلطان #simaybarlas #گوزل #از_هم_گسیخته #denizugur #فریحا #غنچه_های_زخمی #گلهای_شکسته #درام - 4 days ago

138 Likes
4 Comments
0
•"ریتینگ هفتگی سریالمون😍💪
TOTAL: سیزدهم
AB: یازدهم
ABC1: سیزدهم
»واسه قسمت دوم این شماره تو جدول هفتگی عاالیه👌👌
»ایشالا امشب می ترکونیم و اینهفته ده تای برتر میشیم💪💪
•
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm •
•
#minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan
•
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

•"ریتینگ هفتگی سریالمون TOTAL: سیزدهم AB: یازدهم ABC1: سیزدهم »واسه قسمت دوم این شماره تو جدول هفتگی عاالیه »ایشالا امشب می ترکونیم و اینهفته ده تای برتر میشیم • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm • • #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 4 days ago

118 Likes
8 Comments
0
لطفا لایک فراموش نشه❤Tanx For Like
سریال:#استانبول_ظالم
بدون سانسور سریال پیشنهادی⭐
زبان:اصلی( بازیرنویس فارسی چسبیده)
ژانر : عاشقانه
تعداد: قسمت(هرقسمت۲ساعت)
محصول:2019ترکیه
کیفیت:بالاHDTV 
جهت سفارش به تلگرام پیام‌بدهید👇
🆔️تلگرام @MoviesOopsi
🆔️سروش @moviesOopsi
🆔️انیستاگرام #Movies0opsi
🆔️انیستاگرام سینما @filmoopsi
🆔️کانال تلگرام وسروش @MoviesOopsi2

لطفا لایک فراموش نشهTanx For Like سریال:#استانبول_ظالم بدون سانسور سریال پیشنهادی زبان:اصلی( بازیرنویس فارسی چسبیده) ژانر : عاشقانه تعداد: قسمت(هرقسمت۲ساعت) محصول:2019ترکیه کیفیت:بالاHDTV جهت سفارش به تلگرام پیام‌بدهید ️تلگرام @MoviesOopsi ️سروش @moviesOopsi ️انیستاگرام #Movies0opsi ️انیستاگرام سینما @filmoopsi ️کانال تلگرام وسروش @MoviesOopsi2 - 5 days ago

87 Likes
40 Comments
0
‌
•| پست جدید مینه🛷🥰 ‌
» عکسش خوشگله ^-^💕 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| پست جدید مینه🛷🥰 ‌ » عکسش خوشگله ^-^ ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 5 days ago

132 Likes
4 Comments
0
‌
•| #کلیپ از جمره و جنک🔥🤭 ‌
» بیچاره جرن چه ضایع شد😂🖤 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| #کلیپ از جمره و جنک🤭 ‌ » بیچاره جرن چه ضایع شد🖤 ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 5 days ago

242 Likes
12 Comments
0
پست موقت
این پست صرفا برای معرفی سریاله.تازه دو قسمت پخش شده.فعلا نظر خاصی راجع به سریالش ندارم.به شدت از خواهر کوچیکه که تو سریال اسمش جرنه بدم میاد 😑پسره (جنک) هم خیلی رو اعصاب وهوسبازه 😑 ولی از پسر فلجه و جمره(خواهر بزرگه) و مادر این دوتا خواهرا خیلی خوشم میاد. ((آگاه )) پدر جنک هم خیلی خوبه😍
ولی واقعا جرن رو اعصابمه.خیلی ذلیل و بدبخته.دلم میخواد با بولدزر از روش رد بشم😑ادمم انقدر بدبخت ؟😑
اسم سریال استانبول ظالم.
میبینین این سریال رو؟ . .
.
.
.
.
اسم آهنگ : همدست
خواننده : moein z
. .
.
.
#caglarertugrul #yagizegemen #fazilethanımvekızları #yaghaz #yavooz #yagiz #kerem #kotukiz #zalimistanbul #fazilatkhanoom #یاهاز #یاووز #یازاگمن #یاگیز #چاعلارارتورول #چائلارارتورول #چاغلارارطغرل #فضیلتخانمودختراش #فضیلت_خانوم
#استانبول_ظالم #معرفی_فیلم #معرفی_سریال

پست موقت این پست صرفا برای معرفی سریاله.تازه دو قسمت پخش شده.فعلا نظر خاصی راجع به سریالش ندارم.به شدت از خواهر کوچیکه که تو سریال اسمش جرنه بدم میاد 😑پسره (جنک) هم خیلی رو اعصاب وهوسبازه 😑 ولی از پسر فلجه و جمره(خواهر بزرگه) و مادر این دوتا خواهرا خیلی خوشم میاد. ((آگاه )) پدر جنک هم خیلی خوبه ولی واقعا جرن رو اعصابمه.خیلی ذلیل و بدبخته.دلم میخواد با بولدزر از روش رد بشم😑ادمم انقدر بدبخت ؟😑 اسم سریال استانبول ظالم. میبینین این سریال رو؟ . . . . . . اسم آهنگ : همدست خواننده : moein z . . . . #caglarertugrul #yagizegemen #fazilethanımvekızları #yaghaz #yavooz #yagiz #kerem #kotukiz #zalimistanbul #fazilatkhanoom #یاهاز #یاووز #یازاگمن #یاگیز #چاعلارارتورول #چائلارارتورول #چاغلارارطغرل #فضیلتخانمودختراش #فضیلت_خانوم #استانبول_ظالم #معرفی_فیلم #معرفی_سریال - 5 days ago

2,588 Likes
207 Comments
0
.
•"موسیقی متن فوق العاده سریال😍💖
»این آهنگ بهم آرامش میده👌👌
»خیلییی خوبه💗💗
»هر دوشنبه ساعت ۹:۳۰ شب در کانال دی💛✨
[[لایک و کامنت یادتون نره😉👇]]
•
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan
•
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. •"موسیقی متن فوق العاده سریال »این آهنگ بهم آرامش میده »خیلییی خوبه »هر دوشنبه ساعت ۹:۳۰ شب در کانال دی [[لایک و کامنت یادتون نره]] • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm ••• #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 5 days ago

163 Likes
6 Comments
0
‌
•| #کلیپ از جمره و ندیم😌💞 ‌
» آدم دلش می‌خواد که پای تو بمونه🦋👫 ‌
» چطور شده؟🧚🏻‍♀️🖤 ‌
» میکس بعدی از کدوم زوج باشه؟ کامنت بزارید!♥️✨ ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| #کلیپ از جمره و ندیم ‌ » آدم دلش می‌خواد که پای تو بمونه🦋 ‌ » چطور شده؟🧚🏻‍♀️🖤 ‌ » میکس بعدی از کدوم زوج باشه؟ کامنت بزارید! ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 6 days ago

302 Likes
41 Comments
0
.
"خلاصه قسمت سوم🔶🔹
»چه قسمتی بشه این هفته😍😍
»ورق بزنید👉♥
»قسمت سوم دوشنبه ساعت ۹:۳۰ شب در کانال دی💛✨
[[ترجمه اختصاصی]]
•
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@zalimistdizi @kanald @avsarfilm •
•
#minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan 
#cevdetmercan
•
•
#zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald 
#Yenidizi
•
•
@fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn

. "خلاصه قسمت سوم »چه قسمتی بشه این هفته »ورق بزنید »قسمت سوم دوشنبه ساعت ۹:۳۰ شب در کانال دی [[ترجمه اختصاصی]] • • @zalimistdizi @kanald @avsarfilm • • #minetugay #baharşahin #simaybarlas #serakutlubey #idrisnebitaşkan #mehmetozandolunay #denizuğur #berkerguven #fikretkuşkan #fikretkuşkan #cevdetmercan • • #zalimistanbul #استانبول_ظالم #avşarfilm #kanald #Yenidizi • • @fikretkuskan @minetugay @denizugur4real @baharsahiin @skutlubey @modolunay @simaybarlass @berkerguvenn @nebitaskannn - 6 days ago

115 Likes
18 Comments
0
‌
•| پست جدید ادریس😌🖤 ‌
» جوون بابا چه جذابه عکسش🤩🌸 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| پست جدید ادریس🖤 ‌ » جوون بابا چه جذابه عکسش🤩 ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 6 days ago

142 Likes
1 Comments
0
‌
•| #عکس_نوشته 🖤✨ ‌
» بلدین روشون هم خط بکشین:)💔 ‌ ‌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ‌ ‌
• ‌
• ‌
مارو دنبال کنید🦋♥️ @zalimistanbul.irani ‌ ‌
• ‌ ‌
•‌ ‌
#ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting

‌ •| #عکس_نوشته 🖤 ‌ » بلدین روشون هم خط بکشین:) ‌ ‌ ️ ‌ ‌ • ‌ • ‌ مارو دنبال کنید🦋@zalimistanbul.irani ‌ ‌ • ‌ ‌ •‌ ‌ #ZalimIstanbul #Zalimıstanbul #استانبول_ظالم #مسلسلات_تركية #Artvinli #Lisedevriyesi #MineTugay #Fikretkuskan #MehmetOzanDolunay #BerkerGuven #SimayBarlas #BaharSahin #SeraKutlubey #idrisnebitaskin #AysenaCetinerSezerel #Set #Mix #yenidizi #kanald #AvsarFilm #şenizkaraçay #agahkaraçay #cenkkaraçay #damlakaraçay #cemreyılmaz #cerenyılmaz #seheryılmaz #civanyılmaz #reyting - 6 days ago

158 Likes
1 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.