#استاد_مدیری

1,504 posts

🎬
#هیولایی_ها❤
هاله و حامد شرافت😎
.
.
.
@hayoola_official .
‌.
💿هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید🙏 .
.
.
.

#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #شبنم_مقدمی

#هیولایی_ها هاله و حامد شرافت😎 . . . @hayoola_official . ‌. هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #شبنم_مقدمی - 8 hours ago

181 Likes
0 Comments
0
🎬
📷تصویر از پشت صحنه #هیولا😈 .
.
.
@hayoola_official .
‌.
💿هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید🙏 .
.
.
.

#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #شبنم_مقدمی

تصویر از پشت صحنه #هیولا 😈 . . . @hayoola_official . ‌. هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #شبنم_مقدمی - 8 hours ago

219 Likes
1 Comments
0
🎬
#هیولایی_ها😎 .
📷تصاویری از پشت صحنه #هیولا😈 .
.
.
@hayoola_official .
‌.
💿هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید🙏 .
.
.
.

#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #شبنم_مقدمی

#هیولایی_ها 😎 . تصاویری از پشت صحنه #هیولا 😈 . . . @hayoola_official . ‌. هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #شبنم_مقدمی - 8 hours ago

336 Likes
3 Comments
0
🎬
کامران کامروا❤#لبخندش😭
#هیولا😈
@hayoola_official
.
.
.
💿هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید🙏 .
.
.
.

#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #نیماشعبان_نژاد #کامران_کامروا

کامران کامروا#لبخندش #هیولا 😈 @hayoola_official . . . هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #نیماشعبان_نژاد #کامران_کامروا - 2 days ago

272 Likes
2 Comments
0
🎬
Baby love you 😅
beby miss you😂😂😂😂😂😂
baby hate you😂😂😂😂😂😂
baby hug you😅
.
.
.
🎥سکانسی از قسمت چهارم سریال هیولا😈
@hayoola_official
.
.
.
💿هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید🙏 .
.
.
.

#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #نیماشعبان_نژاد #سیماتیرانداز #گوهرخیراندیش #شبنم_مقدمی #محمدبحرانی

Baby love you beby miss you baby hate you baby hug you . . . سکانسی از قسمت چهارم سریال هیولا😈 @hayoola_official . . . هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #نیماشعبان_نژاد #سیماتیرانداز #گوهرخیراندیش #شبنم_مقدمی #محمدبحرانی - 2 days ago

1,773 Likes
10 Comments
0
🎬 .
مینا: گفتم بیا سفر ماه فِوِرِیِمون و کنسل کنیم😂 
چمچاره: سفرمون که آکتِوِرِیِ😂😂😂😂
قیافه اقای شرافت و دریابید😂😂
.
.
. 🎥سکانسی از قسمت چهارم سریال هیولا😈
@hayoola_official
.
.
.
💿هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید🙏 .
.
.
.

#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #سیماتیرانداز #گوهرخیراندیش #شبنم مقدمی #محمدبحرانی

. مینا: گفتم بیا سفر ماه فِوِرِیِمون و کنسل کنیم چمچاره: سفرمون که آکتِوِرِیِ قیافه اقای شرافت و دریابید . . . سکانسی از قسمت چهارم سریال هیولا😈 @hayoola_official . . . هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #سیماتیرانداز #گوهرخیراندیش #شبنم مقدمی #محمدبحرانی - 2 days ago

887 Likes
5 Comments
0
🎬
میگفتم کره خر بشین درست و بخون عین اون بابات نشی😂😂😂😂 .
.
.
🎥سکانسی از قسمت چهارم سریال هیولا😈
@hayoola_official
.
.
.
💿هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید🙏 .
.
.
.

#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #نیماشعبان_نژاد

میگفتم کره خر بشین درست و بخون عین اون بابات نشی . . . سکانسی از قسمت چهارم سریال هیولا😈 @hayoola_official . . . هیولا هر دوشنبه در نمایش خانگی توزیع میشود لطفا سریال را بصورت قانونی خریداری کنید . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #نیماشعبان_نژاد - 2 days ago

189 Likes
0 Comments
0
سکانسی از سریال هیولا
به کارگردانی استاد مهران مدیری 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 @3kansbartar👈👈
@zahrassmm👈👈 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
#استاد_مدیری
#هیولا
#مهران_مدیری
#کمدین 
#طنز 
#سکانس_برتر 
#خنده_دار 
#مدیری
#کارگردان

سکانسی از سریال هیولا به کارگردانی استاد مهران مدیری @3kansbartar @zahrassmm #استاد_مدیری #هیولا #مهران_مدیری #کمدین #طنز #سکانس_برتر #خنده_دار #مدیری #کارگردان - 5 days ago

44 Likes
3 Comments
0
#ادبیات
بعععله ، طرف اسم انتخاب کرده واسه گروهشون ،اصا وجود نداره اسمش😁
استاد مدیری ایستگاه بگیرِ بزرگ👌
#اصلاح #هوروش_بند #مهران_مدیری #دورهمی #اسم_گذاری #ایستگاه #استاد_مدیری #مهدی_دارابی #مسعود_جهانی 
#ستاد_اصلاح_ادبیات_کشور 
@seak.ir

#ادبیات بعععله ، طرف اسم انتخاب کرده واسه گروهشون ،اصا وجود نداره اسمش استاد مدیری ایستگاه بگیرِ بزرگ #اصلاح #هوروش_بند #مهران_مدیری #دورهمی #اسم_گذاری #ایستگاه #استاد_مدیری #مهدی_دارابی #مسعود_جهانی #ستاد_اصلاح_ادبیات_کشور @seak.ir - 11 days ago

7 Likes
0 Comments
0
🎬
📣رونمایی از پوستر قسمت سوم هیولا
هیولا فردا دوشنبه ۲۳ اردیبهشت منتشر میشود.
.
💿لطفا سریال هیولا را قانونی ببینید🙏. دومین قسمت سریال نمایش خانگی «هیولا» به کارگردانی مهران مدیری از ۲۲ اردیبهشت ماه توسط پخش دنیای هنر عرضه خواهد شد
.
مهران مدیری و پیمان قاسم‌خانی بعد از سال‌ها در «هیولا» با هم همکاری داشته اند
.
فرهاد اصلانی، مهران مدیری، شبنم مقدمی، گوهر خیراندیش، شیلا خداداد، محمد بحرانی، سیما تیرانداز، نیما شعبان نژاد از جمله بازیگران این سریال هستند
.
طراح پوستر: محمد روح‌الامین
عکاس:محمد اسماعیلی
.
@hayoola_official
.
.
.
.
.
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی

رونمایی از پوستر قسمت سوم هیولا هیولا فردا دوشنبه ۲۳ اردیبهشت منتشر میشود. . لطفا سریال هیولا را قانونی ببینید. دومین قسمت سریال نمایش خانگی «هیولا» به کارگردانی مهران مدیری از ۲۲ اردیبهشت ماه توسط پخش دنیای هنر عرضه خواهد شد . مهران مدیری و پیمان قاسم‌خانی بعد از سال‌ها در «هیولا» با هم همکاری داشته اند . فرهاد اصلانی، مهران مدیری، شبنم مقدمی، گوهر خیراندیش، شیلا خداداد، محمد بحرانی، سیما تیرانداز، نیما شعبان نژاد از جمله بازیگران این سریال هستند . طراح پوستر: محمد روح‌الامین عکاس:محمد اسماعیلی . @hayoola_official . . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی - 12 days ago

212 Likes
2 Comments
0
🎬
آقای شعبان نژاد عزیز تولدتون مبارک🎂👑🎉❤🎈🎊
@nimashabannejad 
با آرزوی سلامتی و شادی و موفقیت بیشتر🙏❤
@nimashabannejad
@nimashabannejad 
@nimashabannejad .
.
.
.
پ.ن: کلیپ سکانسی از قسمت دوم هیولا😂
.
.
.
.
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #نیماشعبان_نژاد #nimashabannejad #تولدت_مبارک #تولد #happy_birthday

آقای شعبان نژاد عزیز تولدتون مبارک @nimashabannejad با آرزوی سلامتی و شادی و موفقیت بیشتر @nimashabannejad @nimashabannejad @nimashabannejad . . . . پ.ن: کلیپ سکانسی از قسمت دوم هیولا . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #نیماشعبان_نژاد #nimashabannejad #تولدت_مبارک #تولد #happy_birthday - 14 days ago

601 Likes
5 Comments
0
🎬
📣رونمایی از تیزر قسمت سوم «هیولا»
قسمت سوم «هیولا» به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی روز دوشنبه ۲۳اردیبهشت در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود.
ساخت تیزر: مسعود رفیع زاده
@hayoola_official 
@mehran.modiriofficial .
.
💿هیولا را قانونی ببینیم🙏
.
.
.
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی

رونمایی از تیزر قسمت سوم «هیولا» قسمت سوم «هیولا» به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی روز دوشنبه ۲۳اردیبهشت در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود. ساخت تیزر: مسعود رفیع زاده @hayoola_official @mehran.modiriofficial . . هیولا را قانونی ببینیم . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی - 15 days ago

161 Likes
2 Comments
0
🎬
🎬سکانسی از سریال #هیولا با بازی فرهاد اصلانی و مهدی مهری
.
.
.
📣سریال هیولا را هر دوشنبه میتوانید از فروشگاه های معتبر خریداری کنید و یا در سایتهای معتبر ببینید.
@hayoola_official
.
.
. .
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #مهدی_مهری

سکانسی از سریال #هیولا با بازی فرهاد اصلانی و مهدی مهری . . . سریال هیولا را هر دوشنبه میتوانید از فروشگاه های معتبر خریداری کنید و یا در سایتهای معتبر ببینید. @hayoola_official . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #فرهاد_اصلانی #فرهاداصلانی #مهدی_مهری - 16 days ago

298 Likes
9 Comments
0
🎬
آقای مدیری به همراه هوادار پشت صحنه #هیولا .
.
.
.
.
.
. .
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینماکوروش

آقای مدیری به همراه هوادار پشت صحنه #هیولا . . . . . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینماکوروش - 16 days ago

520 Likes
21 Comments
0
به به😍😍😍
همراهی شما مایه دلگرمی ماست❤
#مهران_مدیری #خوانندگی #سوپراستار #استاد_مدیری #خواننده #صدای_خوش #دورهمی #درحاشیه #بازیگران #حواشی #حاشیه_۳۶۰ #هنرمندان #حاشیه_هنرمندان

به به همراهی شما مایه دلگرمی ماست #مهران_مدیری #خوانندگی #سوپراستار #استاد_مدیری #خواننده #صدای_خوش #دورهمی #درحاشیه #بازیگران #حواشی #حاشیه_۳۶۰ #هنرمندان #حاشیه_هنرمندان - 17 days ago

12 Likes
0 Comments
0
🎬
رونمایی از قسمت دوم سریال «هیولا» با حضور مهران مدیری و فرهاد اصلانی در پردیس سینمایی کوروش.
عواید حاصل از بلیت فروشی این قسمت به سیل زدگان اختصاص یافت. .
.
.
.
.
مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینماکوروش

رونمایی از قسمت دوم سریال «هیولا» با حضور مهران مدیری و فرهاد اصلانی در پردیس سینمایی کوروش. عواید حاصل از بلیت فروشی این قسمت به سیل زدگان اختصاص یافت. . . . . . مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینماکوروش - 17 days ago

199 Likes
1 Comments
0
🎬
🎥شاتهایی از آنچه در قسمت سوم هیولا خواهید دید‌...😈
.
.
.
.
.
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش

شاتهایی از آنچه در قسمت سوم هیولا خواهید دید‌...😈 . . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش - 19 days ago

320 Likes
4 Comments
0
🎬
📣قسمت دوم سریال هیولا امروز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۸ توزیع شد.
.
.
رونمایی از پوستر قسمت دوم سریال مهران مدیری 
دومین قسمت سریال نمایش خانگی «هیولا» به کارگردانی مهران مدیری از امروز در حالی توزیع میگردد که قسمت اول با استقبال خوب مخاطبان همراه بوده است.
فرهاد اصلانی، مهران مدیری، شبنم مقدمی، گوهر خیراندیش، شیلا خداداد، محمد بحرانی، سیما تیرانداز، میرطاهر مظلومی، نیما شعبان نژاد از جمله بازیگران این سریال هستند
طراح پوستر: محمد روح‌الامین
عکاس:محمد اسماعیلی
⌨پس از تماشای قسمت دوم نظراتتون رو راجب این قسمت برای ما کامنت کنید.🙏❤
.
.
.
. #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش

قسمت دوم سریال هیولا امروز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۸ توزیع شد. . . رونمایی از پوستر قسمت دوم سریال مهران مدیری  دومین قسمت سریال نمایش خانگی «هیولا» به کارگردانی مهران مدیری از امروز در حالی توزیع میگردد که قسمت اول با استقبال خوب مخاطبان همراه بوده است. فرهاد اصلانی، مهران مدیری، شبنم مقدمی، گوهر خیراندیش، شیلا خداداد، محمد بحرانی، سیما تیرانداز، میرطاهر مظلومی، نیما شعبان نژاد از جمله بازیگران این سریال هستند طراح پوستر: محمد روح‌الامین عکاس:محمد اسماعیلی ⌨پس از تماشای قسمت دوم نظراتتون رو راجب این قسمت برای ما کامنت کنید. . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش - 19 days ago

232 Likes
15 Comments
0
🎬
📽اکران مردمی قسمت دوم هیولا با حضور مهران مدیری و فرهاد اصلانی| پردیس سینمایی کوروش-۱۵اردیبهشت۱۳۹۸🌹
.
.
درآمد حاصل از اکرانهای مردمی هیولا به سیل زدگان اختصاص خواهد یافت.
📷photos by:@rouhollah_hz_artworks
.
.
.
. #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش

📽اکران مردمی قسمت دوم هیولا با حضور مهران مدیری و فرهاد اصلانی| پردیس سینمایی کوروش-۱۵اردیبهشت۱۳۹۸ . . درآمد حاصل از اکرانهای مردمی هیولا به سیل زدگان اختصاص خواهد یافت. photos by:@rouhollah_hz_artworks . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش - 19 days ago

275 Likes
2 Comments
0
🎬
📽اکران مردمی قسمت دوم هیولا با حضور مهران مدیری و فرهاد اصلانی| پردیس سینمایی کوروش-۱۵اردیبهشت۱۳۹۸🌹
.
.
درآمد حاصل از اکرانهای مردمی هیولا به سیل زدگان اختصاص خواهد یافت.
📷photos by:@surenastudio
.
.
.
. #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش

📽اکران مردمی قسمت دوم هیولا با حضور مهران مدیری و فرهاد اصلانی| پردیس سینمایی کوروش-۱۵اردیبهشت۱۳۹۸ . . درآمد حاصل از اکرانهای مردمی هیولا به سیل زدگان اختصاص خواهد یافت. photos by:@surenastudio . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش - 19 days ago

228 Likes
1 Comments
0
🎬
📽اکران مردمی قسمت دوم هیولا با حضور مهران مدیری| پردیس سینمایی کوروش🌹❤
.
.
درآمد حاصل از اکرانهای مردمی هیولا به سیل زدگان اختصاص خواهد یافت.
.
.
.
. #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش

📽اکران مردمی قسمت دوم هیولا با حضور مهران مدیری| پردیس سینمایی کوروش . . درآمد حاصل از اکرانهای مردمی هیولا به سیل زدگان اختصاص خواهد یافت. . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیریهیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش - 19 days ago

284 Likes
2 Comments
0
🎬
📽امشب اکران مردمی قسمت دوم هیولا در پردیس سینمایی کوروش با حضور مهران مدیری و فرهاداصلانی و حضور پرشور مردم
.
.
.
درآمد حاصل از اکرانهای مردمی هیولا به سیل زدگان اختصاص خواهد یافت
.
.
.
.
. #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #هیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش

📽امشب اکران مردمی قسمت دوم هیولا در پردیس سینمایی کوروش با حضور مهران مدیری و فرهاداصلانی و حضور پرشور مردم . . . درآمد حاصل از اکرانهای مردمی هیولا به سیل زدگان اختصاص خواهد یافت . . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #هیولا #پردیس_سینمایی_کوروش #سریال_هیولا #شبکه_خانگی #سینما کوروش - 19 days ago

314 Likes
10 Comments
0
رکورد شکنی «هیولا» در شبکه خانگی: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دقیقه تماشا در ۲۴ ساعت

با گذشت ۲۴ ساعت از انتشار قسمت اول سریال «هیولا» در شبکه نمایش خانگی و سرویس‌های وی او‌ دی، میزان تماشای این اپیزود از مرز ۴ میلیون و سيصد هزار دقیقه عبور کرد. این میزان بیننده در میان محتواهای منتشر شده در شبکه نمایش خانگی یک رکورد محسوب می‌شود.
سریال کمدی «هیولا» به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی، تازه ترین سریال منتشر شده در شبکه نمایش خانگی است که اولین قسمت آن روز دوشنبه ۹ اردیبهشت توزیع شده است.‌ #مهران_مدیری #هیولا #پیمان_قاسم_خانی #مدیری_مهران #مهران #کاگردان #تهیه_کننده #بازیگر #فرهاداصلانی #فیلم #رکورد #کمدی #شبکه_خانگی #طنز #سلطان_طنز_ایران #اسطوره_طنز_ایران #استاد_مدیری

رکورد شکنی «هیولا» در شبکه خانگی: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دقیقه تماشا در ۲۴ ساعت با گذشت ۲۴ ساعت از انتشار قسمت اول سریال «هیولا» در شبکه نمایش خانگی و سرویس‌های وی او‌ دی، میزان تماشای این اپیزود از مرز ۴ میلیون و سيصد هزار دقیقه عبور کرد. این میزان بیننده در میان محتواهای منتشر شده در شبکه نمایش خانگی یک رکورد محسوب می‌شود. سریال کمدی «هیولا» به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی، تازه ترین سریال منتشر شده در شبکه نمایش خانگی است که اولین قسمت آن روز دوشنبه ۹ اردیبهشت توزیع شده است.‌ #مهران_مدیری #هیولا #پیمان_قاسم_خانی #مدیری_مهران #مهران #کاگردان #تهیه_کننده #بازیگر #فرهاداصلانی #فیلم #رکورد #کمدی #شبکه_خانگی #طنز #سلطان_طنز_ایران #اسطوره_طنز_ایران #استاد_مدیری - 24 days ago

69 Likes
14 Comments
0
🎬
.
 رکورد شکنی «هیولا» در شبکه خانگی: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دقیقه تماشا در ۲۴ ساعت
.
با گذشت ۲۴ ساعت از انتشار قسمت اول سریال «هیولا» در شبکه نمایش خانگی و سرویس‌های وی او‌ دی، میزان تماشای این اپیزود از مرز ۴ میلیون و سيصد هزار دقیقه عبور کرد. این میزان بیننده در میان محتواهای منتشر شده در شبکه نمایش خانگی یک رکورد محسوب می‌شود.
سریال کمدی «هیولا» به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی، تازه ترین سریال منتشر شده در شبکه نمایش خانگی است که اولین قسمت آن روز دوشنبه ۹ اردیبهشت توزیع شده است.
.
.
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola #پشت_صحنه

. رکورد شکنی «هیولا» در شبکه خانگی: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دقیقه تماشا در ۲۴ ساعت . با گذشت ۲۴ ساعت از انتشار قسمت اول سریال «هیولا» در شبکه نمایش خانگی و سرویس‌های وی او‌ دی، میزان تماشای این اپیزود از مرز ۴ میلیون و سيصد هزار دقیقه عبور کرد. این میزان بیننده در میان محتواهای منتشر شده در شبکه نمایش خانگی یک رکورد محسوب می‌شود. سریال کمدی «هیولا» به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی، تازه ترین سریال منتشر شده در شبکه نمایش خانگی است که اولین قسمت آن روز دوشنبه ۹ اردیبهشت توزیع شده است. . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola #پشت_صحنه - 24 days ago

382 Likes
16 Comments
0
🎬
شاتهایی زیبا از آنچه در قسمت دوم هیولا خواهید دید...😈
و عکسهای دلبرانه😍❤
.
.
.
.
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola

شاتهایی زیبا از آنچه در قسمت دوم هیولا خواهید دید...😈 و عکسهای دلبرانه . . . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola - 24 days ago

644 Likes
21 Comments
0
🎬
شات های زیبا از پشت صحنه قسمت اول هیولا😈
.
.
.
.
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola #پشت_صحنه

شات های زیبا از پشت صحنه قسمت اول هیولا😈 . . . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola #پشت_صحنه - 24 days ago

314 Likes
1 Comments
0
🎬
پشت صحنه هیولا😈
آقای مدیری و آقای فرهاد اصلانی😊❤
.
.
.
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola #پشت_صحنه

پشت صحنه هیولا😈 آقای مدیری و آقای فرهاد اصلانی . . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola #پشت_صحنه - 24 days ago

495 Likes
18 Comments
0
عکسی قدیمی از استاد مهران مدیری و شهرام صفوی عزیز😍❤ #شهرام_صفوی #صفوی #شهرام #مدیری #مهران #مهرانمدیری #مهران_مدیری #مدیری_مهران #mehranmodiri #mehran #modiri #mehran_modiri #بیلیاردر #بیلیارد #ورزش #بازیگر #کاگردان #اسطوره_طنز_ایران #استاد_مدیری #استاد #عکس_قدیمی_بازیگران #عکس_قدیمی

عکسی قدیمی از استاد مهران مدیری و شهرام صفوی عزیز #شهرام_صفوی #صفوی #شهرام #مدیری #مهران #مهرانمدیری #مهران_مدیری #مدیری_مهران #mehranmodiri #mehran #modiri #mehran_modiri #بیلیاردر #بیلیارد #ورزش #بازیگر #کاگردان #اسطوره_طنز_ایران #استاد_مدیری #استاد #عکس_قدیمی_بازیگران #عکس_قدیمی - 25 days ago

369 Likes
20 Comments
0
اولین قسمت سریال نمایش خانگی «هیولا» به کارگردانی استادمهران مدیری امروز توزیع شد.

طراح و سرپرست نویسندگان این سریال پیمان قاسمخانی است و فرهاد اصلانی، استادمهران مدیری، شبنم مقدمی، گوهر خیراندیش، شیلا خداداد، نیما شعبان نژاد، محمد بحرانی، سیما تیرانداز و.. از بازیگران آن هستند.

خواهش میکنیم نسخه غیرقانونی این سریال را نخرید و دانلود نکنید.

#هیولا #مهرانمدیری #مدیری #مهران #فرهاداصلانی #استاد_مدیری #شبنم_مقدمی #گوهرخیراندیش #شیلاخداداد #نیما_شعبان_نژاد #محمد_بحرانی #سیماتیرانداز #بازیگر #پیمان_قاسم_خانی #کارگردان #تهیه_کننده #قانونی_ببینیم #شبکه_خانگی #cd #mehranmodiri #modiri #hayoola

اولین قسمت سریال نمایش خانگی «هیولا» به کارگردانی استادمهران مدیری امروز توزیع شد. طراح و سرپرست نویسندگان این سریال پیمان قاسمخانی است و فرهاد اصلانی، استادمهران مدیری، شبنم مقدمی، گوهر خیراندیش، شیلا خداداد، نیما شعبان نژاد، محمد بحرانی، سیما تیرانداز و.. از بازیگران آن هستند. خواهش میکنیم نسخه غیرقانونی این سریال را نخرید و دانلود نکنید. #هیولا #مهرانمدیری #مدیری #مهران #فرهاداصلانی #استاد_مدیری #شبنم_مقدمی #گوهرخیراندیش #شیلاخداداد #نیما_شعبان_نژاد #محمد_بحرانی #سیماتیرانداز #بازیگر #پیمان_قاسم_خانی #کارگردان #تهیه_کننده #قانونی_ببینیم #شبکه_خانگی #cd #mehranmodiri #modiri #hayoola - 25 days ago

124 Likes
3 Comments
0
«هیولا» سریال بسیار بسیار مهمی است.

صحبت های مهران مدیری با مردم در آستانه توزیع سریال تازه اش در شبکه نمایش خانگی: خواهش می کنم نسخه غیرقانونی این سریال را نخرید و دانلود نکنید.

#mehranmodiri #modiri #mehran #hayoola #peyman_ghasemkhani #مهرانمدیری #مدیری #مهران #مهران_مدیری #هیولا #فیلم #کارگردان #سوپر_استار #شبکه_نمایش_خانگی #سریال #دانلود_فیلم #مردم #هواداران_استاد_مدیری #اسطوره_طنز_ایران #استاد_مدیری

«هیولا» سریال بسیار بسیار مهمی است. صحبت های مهران مدیری با مردم در آستانه توزیع سریال تازه اش در شبکه نمایش خانگی: خواهش می کنم نسخه غیرقانونی این سریال را نخرید و دانلود نکنید. #mehranmodiri #modiri #mehran #hayoola #peyman_ghasemkhani #مهرانمدیری #مدیری #مهران #مهران_مدیری #هیولا #فیلم #کارگردان #سوپر_استار #شبکه_نمایش_خانگی #سریال #دانلود_فیلم #مردم #هواداران_استاد_مدیری #اسطوره_طنز_ایران #استاد_مدیری - 26 days ago

68 Likes
12 Comments
0
رونمایی از تیزر سریال «هیولا» در آستانه توزیع در شبکه نمایش خانگی
.
این سریال به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی از ۹ اردیبهشت ماه روزهای دوشنبه به صورت هفتگی توزیع میشود.
ساخت تیزر: مسعود رفیع زاده

@hayoola_official 
#modiri #mehran #mehranmodiri #hayoola #cinema #مهران_مدیری #مدیری #هیولا #استاد_مدیری #مهران #اسطوره #طنز #سینمایی #شبکه_خانگی

رونمایی از تیزر سریال «هیولا» در آستانه توزیع در شبکه نمایش خانگی . این سریال به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی از ۹ اردیبهشت ماه روزهای دوشنبه به صورت هفتگی توزیع میشود. ساخت تیزر: مسعود رفیع زاده @hayoola_official #modiri #mehran #mehranmodiri #hayoola #cinema #مهران_مدیری #مدیری #هیولا #استاد_مدیری #مهران #اسطوره #طنز #سینمایی #شبکه_خانگی - 29 days ago

70 Likes
12 Comments
0
«هیولا» از ۹ اردیبهشت می آید
رونمایی از اولین پوستر سریال طنز «هیولا»/ سریال جدید مهران مدیری ویژه شبکه نمایش خانگی از تاریخ ۹ اردیبهشت ماه روز های دوشنبه به صورت هفتگی توزیع میشود.

#هیولا #فیلم #کارگردان #مهرانمدیری #پیمان_قاسم_خانی #مهراب_قاسم_خانی #نویسنده #تهیه_کننده #هنرمند #بازیگر #مهران #مدیری #مهران_مدیری #استاد_مدیری #اسطوره_طنز_ایران #اسطوره #استاد

«هیولا» از ۹ اردیبهشت می آید رونمایی از اولین پوستر سریال طنز «هیولا»/ سریال جدید مهران مدیری ویژه شبکه نمایش خانگی از تاریخ ۹ اردیبهشت ماه روز های دوشنبه به صورت هفتگی توزیع میشود. #هیولا #فیلم #کارگردان #مهرانمدیری #پیمان_قاسم_خانی #مهراب_قاسم_خانی #نویسنده #تهیه_کننده #هنرمند #بازیگر #مهران #مدیری #مهران_مدیری #استاد_مدیری #اسطوره_طنز_ایران #اسطوره #استاد - 1 month ago

178 Likes
10 Comments
0
.
دست کبوترای عشق . واسه کی دونه بپاشه؟
مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه؟
#استاد_مدیری

. دست کبوترای عشق . واسه کی دونه بپاشه؟ مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه؟ #استاد_مدیری - 1 month ago

55 Likes
0 Comments
0
🎥
ویدیویی زیبا از بعضی بازیهای استاد، خیلی قشنگه حتما ببینید😍
.
مهران مديرى؛ مصداق بارز ارتش تك نفره
.
مهران مديرى بدون شك ستاره كمدى تلويزيون طى ٤٠ سال اخير در تلويزيون بوده است. جايگاه وى در تلويزيون و سينما چنان رفيع و بالا است كه به قول جناب خان مى توان وى را به عنوان كاپيتان سريال طنز دهه هاى اخير تلويزيون ناميد.
.
ساخت ویدیو: محمد رستمی
@mohammadrstm .
.
#مهران_مدیری #کمدین #بازیگر #کارگردان #دورهمی #هیولا#عطسه #پاورچین #برره #ویلای_من #دایره_زنگی#ساعت_۵_عصر #دیالوگ_نیوز #dialoguenews #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

ویدیویی زیبا از بعضی بازیهای استاد، خیلی قشنگه حتما ببینید . مهران مديرى؛ مصداق بارز ارتش تك نفره . مهران مديرى بدون شك ستاره كمدى تلويزيون طى ٤٠ سال اخير در تلويزيون بوده است. جايگاه وى در تلويزيون و سينما چنان رفيع و بالا است كه به قول جناب خان مى توان وى را به عنوان كاپيتان سريال طنز دهه هاى اخير تلويزيون ناميد. . ساخت ویدیو: محمد رستمی @mohammadrstm . . #مهران_مدیری  #کمدین  #بازیگر  #کارگردان  #دورهمی  #هیولا #عطسه  #پاورچین  #برره  #ویلای_من  #دایره_زنگی #ساعت_۵_عصر  #دیالوگ_نیوز  #dialoguenews #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 2 months ago

760 Likes
23 Comments
0
🎬
مجموعه نمایش خانگی عطسه به کارگردانی مهران مدیری از شنبه ١٧ فروردین ماه هر شب ساعت ٢٣ از شبکه تهران (شبکه پنج) پخش خواهد شد.
🎬
عطسه یک سریال ۱۰ قسمتی به کارگردانی مهران مدیری و بازی مهران مدیری، سیامک انصاری، جواد رضویان، نصرالله رادش و... است که در سال ۱۳۹۴ تولید و توسط رسانه خانگی پخش شد.
.
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_عطسه #مجموعه_عطسه #نمایش_خانگی #عطسه #شبکه_تهران #جواد_رضویان #سیامک_انصاری #نصرالله_رادش #رسانه_خانگی

مجموعه نمایش خانگی عطسه به کارگردانی مهران مدیری از شنبه ١٧ فروردین ماه هر شب ساعت ٢٣ از شبکه تهران (شبکه پنج) پخش خواهد شد. عطسه یک سریال ۱۰ قسمتی به کارگردانی مهران مدیری و بازی مهران مدیری، سیامک انصاری، جواد رضویان، نصرالله رادش و... است که در سال ۱۳۹۴ تولید و توسط رسانه خانگی پخش شد. . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_عطسه #مجموعه_عطسه #نمایش_خانگی #عطسه #شبکه_تهران #جواد_رضویان #سیامک_انصاری #نصرالله_رادش #رسانه_خانگی - 2 months ago

708 Likes
17 Comments
0
عکس زیبا و جدید استاد مهران مدیری در @aromacafe.tehran ❤😍❤
@safavi147 
#شهرام_صفوی #کافه #رستوران #مهران_مدیري #استاد_مدیری #اسنوکر #استاد_صفوی #شهرام #صفوی #مدیری #مهران #اسطوره #استادمهران_مدیری #اسطوره_تکرارنشدنی #سلطان_طنز_ایران #قهوه_تلخ #برره #شبهای_برره #پاورچین #هواداران #سلبریتی

عکس زیبا و جدید استاد مهران مدیری در @aromacafe.tehran @safavi147 #شهرام_صفوی #کافه #رستوران #مهران_مدیري #استاد_مدیری #اسنوکر #استاد_صفوی #شهرام #صفوی #مدیری #مهران #اسطوره #استادمهران_مدیری #اسطوره_تکرارنشدنی #سلطان_طنز_ایران #قهوه_تلخ #برره #شبهای_برره #پاورچین #هواداران #سلبریتی - 2 months ago

216 Likes
20 Comments
0
@soroush.jamshidy
@khandevaneh_official 
@rambodjavan1
.
.
.
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #سروش_جمشیدی #soroush_jamshidi #dorehami #دورهمی #خندوانه #رامبد_جوان #rambod_javan #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری
#خنده #کمدی #طنز #باحالیم #بخندیم #لبخند #اکبراقبالی #دیوار #تخمه #هواپیما #air #ebi #nichememes #likeforlikes

@soroush.jamshidy @khandevaneh_official @rambodjavan1 . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #سروش_جمشیدی #soroush_jamshidi #dorehami #دورهمی #خندوانه #رامبد_جوان #rambod_javan #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #خنده #کمدی #طنز #باحالیم #بخندیم #لبخند #اکبراقبالی #دیوار #تخمه #هواپیما #air #ebi #nichememes #likeforlikes - 2 months ago

76 Likes
2 Comments
0
🎬
🎬پشت صحنه سریال#هیولا😈
📅۴فروردین۱۳۹۸
.
.
.
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola #پشت_صحنه

پشت صحنه سریال#هیولا 😈 ۴فروردین۱۳۹۸ . . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola #پشت_صحنه - 2 months ago

603 Likes
4 Comments
0
🎬
🔊رحمان۱۴۰۰ سه میلیاردی شد.
.
.
.
🎬رحمان۱۴۰۰ به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی علی سرتیپی و با بازی محمدرضا گلزار، سعید آقاخانی، یکتا ناصر، بهرام افشاری، غلامرضا نیکخواه، ساره بیات و مهران مدیری در هفته دوم اکران است.
برای تهیه بلیت میتوانید به سایت سینما تیکت مراجعه کنید یا به صورت حضوری اقدام کنید.
نوروز۹۸ به تماشای یک طنز لذت بخش بنشینید.😎
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #رحمان۱۴۰۰ #rahman1400 #رضاگلزار #سعیدآقاخانی #یکتاناصر #بهرام_افشاری #غلامرضانیکخواه #ساره_بیات

رحمان۱۴۰۰ سه میلیاردی شد. . . . رحمان۱۴۰۰ به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی علی سرتیپی و با بازی محمدرضا گلزار، سعید آقاخانی، یکتا ناصر، بهرام افشاری، غلامرضا نیکخواه، ساره بیات و مهران مدیری در هفته دوم اکران است. برای تهیه بلیت میتوانید به سایت سینما تیکت مراجعه کنید یا به صورت حضوری اقدام کنید. نوروز۹۸ به تماشای یک طنز لذت بخش بنشینید.😎 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #رحمان۱۴۰۰ #rahman1400 #رضاگلزار #سعیدآقاخانی #یکتاناصر #بهرام_افشاری #غلامرضانیکخواه #ساره_بیات - 2 months ago

634 Likes
18 Comments
0
نه اخه اصن واقعی بود بازی نبود😍😍😍😍😂😂😂😂😂😂❤️
.
.
.
قسمتی از پشت صحنه سریال طنز درحاشیه ۱ 😍.
.
.
.
.
.
.
#مهران_مدیری #سیامک_انصاری #مهران_غفوریان #سید_جواد_رضویان #محمدرضا_هدایتی #درحاشیه۱ #عطسه #قهوه_تلخ #استاد_مدیری #فدات_بشم #اسطوره #سلطان_طنز_ایران #بهترین #جذاب #خوشتیپ #نفس #عشق

نه اخه اصن واقعی بود بازی نبود️ . . . قسمتی از پشت صحنه سریال طنز درحاشیه ۱ . . . . . . . #مهران_مدیری #سیامک_انصاری #مهران_غفوریان #سید_جواد_رضویان #محمدرضا_هدایتی #درحاشیه۱ #عطسه #قهوه_تلخ #استاد_مدیری #فدات_بشم #اسطوره #سلطان_طنز_ایران #بهترین #جذاب #خوشتیپ #نفس #عشق - 2 months ago

172 Likes
24 Comments
0
🎬
تیزر نوروزی #رحمان_۱۴۰۰ 
نوروز۹۸ به تماشای رحمان۱۴۰۰ بشینید و لحظات لذت بخشی را تجربه کنید😎
رحمان۱۴۰۰ به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی علی سرتیپی و با بازی محمدرضا گلزار، سعید آقاخانی، یکتا ناصر، بهرام افشاری، غلامرضا نیکخواه، ساره بیات و مهران مدیری در هفته دوم اکران است.
ساخت تیزر:#امیر_شیبان_خاقانی
برای تهیه بلیت میتوانید به سایت سینما تیکت مراجعه کنید یا به صورت حضوری اقدام کنید.
.
.
.
. #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #رحمان۱۴۰۰ #rahman1400 #رضاگلزار #سعیدآقاخانی #یکتاناصر #بهرام_افشاری #غلامرضانیکخواه #ساره_بیات

تیزر نوروزی #رحمان_۱۴۰۰ نوروز۹۸ به تماشای رحمان۱۴۰۰ بشینید و لحظات لذت بخشی را تجربه کنید😎 رحمان۱۴۰۰ به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی علی سرتیپی و با بازی محمدرضا گلزار، سعید آقاخانی، یکتا ناصر، بهرام افشاری، غلامرضا نیکخواه، ساره بیات و مهران مدیری در هفته دوم اکران است. ساخت تیزر:#امیر_شیبان_خاقانی برای تهیه بلیت میتوانید به سایت سینما تیکت مراجعه کنید یا به صورت حضوری اقدام کنید. . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #رحمان۱۴۰۰ #rahman1400 #رضاگلزار #سعیدآقاخانی #یکتاناصر #بهرام_افشاری #غلامرضانیکخواه #ساره_بیات - 2 months ago

795 Likes
4 Comments
0
عکس جدید استاد مدیری .. ❤❤ @safavi147 ❤😍
@aromacafe.tehran ☕
۱۳۹۸/۱/۴

#شهرام_صفوی #صفوی #شهرام #مدیری #مهران #مهران_مدیری #مدیری_مهران #کافه #کارگردان #جدید #استاد_مدیری #سلطان_طنز_ایران #سلطان_طنز #کمدی #دورهمی #خندوانه #بیلیارد #ورزش #اسنوکر #قهرمان #محبوب #مشهور #چهره_مردمی #مجری #بازیگر #نویسنده #ویلای_من #برره #پاورچین

عکس جدید استاد مدیری .. @safavi147 @aromacafe.tehran ۱۳۹۸/۱/۴ #شهرام_صفوی #صفوی #شهرام #مدیری #مهران #مهران_مدیری #مدیری_مهران #کافه #کارگردان #جدید #استاد_مدیری #سلطان_طنز_ایران #سلطان_طنز #کمدی #دورهمی #خندوانه #بیلیارد #ورزش #اسنوکر #قهرمان #محبوب #مشهور #چهره_مردمی #مجری #بازیگر #نویسنده #ویلای_من #برره #پاورچین - 2 months ago

235 Likes
28 Comments
0
🎬
🎥 پیش‌فروش «رحمان ۱۴۰۰» آغاز شد
🔹اکران «رحمان ۱۴۰۰» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی علی سرتیپی از شنبه ۲۵ اسفند در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌شود.
🔹برای تهیه بلیط میتوانید به سایت سینما تیکت مراجعه کنید.
🔹محمدرضا گلزار، سعید آقاخانی، یکتا ناصر، بهرام افشاری، غلامرضا نیکخواه و ساره بیات با حضور مهران مدیری بازیگران این فیلم هستند.
.
.
.
. #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #رحمان۱۴۰۰ #rahman1400 #رضاگلزار #سعیدآقاخانی #یکتاناصر #بهرام_افشاری #غلامرضانیکخواه #ساره_بیات

پیش‌فروش «رحمان ۱۴۰۰» آغاز شد اکران «رحمان ۱۴۰۰» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی علی سرتیپی از شنبه ۲۵ اسفند در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌شود. برای تهیه بلیط میتوانید به سایت سینما تیکت مراجعه کنید. محمدرضا گلزار، سعید آقاخانی، یکتا ناصر، بهرام افشاری، غلامرضا نیکخواه و ساره بیات با حضور مهران مدیری بازیگران این فیلم هستند. . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #رحمان۱۴۰۰ #rahman1400 #رضاگلزار #سعیدآقاخانی #یکتاناصر #بهرام_افشاری #غلامرضانیکخواه #ساره_بیات - 2 months ago

140 Likes
0 Comments
0
🎬
آقای مدیری و خانم بهشته آلیان در پشت صحنه #هیولا .
.
.
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola #پشت_صحنه #بهشته_آلیان #beheshtehalian

آقای مدیری و خانم بهشته آلیان در پشت صحنه #هیولا . . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #سریال_هیولا #نمایش_خانگی #hayoola #پشت_صحنه #بهشته_آلیان #beheshtehalian - 2 months ago

512 Likes
6 Comments
0
#خشایار_الوند
لحظه ای که استاد مدیری در جشن حافظ سال۱۳۹۱ تندیسش را که بعنوان بهترین بازیگر مرد کمدی برای قهوه تلخ دریافت کرده بود به خشایار الوند و امیر مهدی ژوله تقدیم میکند....😔♥
پ.ن:شوک عجیبی بود روحش شاد و یادش گرامی♥🌹
.
‌.
.
.
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire# #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #خشایار_الوند #امیر_مهدی_ژوله #قهوا_تلخ #شبهای_برره #پایتخت

#خشایار_الوند لحظه ای که استاد مدیری در جشن حافظ سال۱۳۹۱ تندیسش را که بعنوان بهترین بازیگر مرد کمدی برای قهوه تلخ دریافت کرده بود به خشایار الوند و امیر مهدی ژوله تقدیم میکند.... پ.ن:شوک عجیبی بود روحش شاد و یادش گرامی . ‌. . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire # #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #خشایار_الوند #امیر_مهدی_ژوله #قهوا_تلخ #شبهای_برره #پایتخت - 3 months ago

75 Likes
7 Comments
0
♥
#خشایار_الوند♥
لحظه ای که استاد مدیری در جشن حافظ سال۱۳۹۱ تندیسش را که بعنوان بهترین بازیگر مرد کمدی برای قهوه تلخ دریافت کرده بود به خشایار الوند و امیر مهدی ژوله تقدیم میکند....😔♥
پ.ن:شوک عجیبی بود روحش شاد و یادش گرامی♥🌹
.
‌.
.
.
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire# #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #خشایار_الوند #امیر_مهدی_ژوله #قهوا_تلخ #شبهای_برره #پایتخت
@mehranmodiri_.fans 
@rambodjavan.mehran.modiri

#خشایار_الوند لحظه ای که استاد مدیری در جشن حافظ سال۱۳۹۱ تندیسش را که بعنوان بهترین بازیگر مرد کمدی برای قهوه تلخ دریافت کرده بود به خشایار الوند و امیر مهدی ژوله تقدیم میکند.... پ.ن:شوک عجیبی بود روحش شاد و یادش گرامی . ‌. . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire # #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #خشایار_الوند #امیر_مهدی_ژوله #قهوا_تلخ #شبهای_برره #پایتخت @mehranmodiri_.fans @rambodjavan.mehran.modiri - 3 months ago

2,765 Likes
17 Comments
0
♥
#خشایار_الوند♥
لحظه ای که استاد مدیری در جشن حافظ سال۱۳۹۱ تندیسش را که بعنوان بهترین بازیگر مرد کمدی برای قهوه تلخ دریافت کرده بود به خشایار الوند و امیر مهدی ژوله تقدیم میکند....😔♥
پ.ن:شوک عجیبی بود روحش شاد و یادش گرامی♥🌹
.
‌.
.
.
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire# #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #خشایار_الوند #امیر_مهدی_ژوله #قهوا_تلخ #شبهای_برره #پایتخت

#خشایار_الوند لحظه ای که استاد مدیری در جشن حافظ سال۱۳۹۱ تندیسش را که بعنوان بهترین بازیگر مرد کمدی برای قهوه تلخ دریافت کرده بود به خشایار الوند و امیر مهدی ژوله تقدیم میکند.... پ.ن:شوک عجیبی بود روحش شاد و یادش گرامی . ‌. . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire # #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری #خشایار_الوند #امیر_مهدی_ژوله #قهوا_تلخ #شبهای_برره #پایتخت - 3 months ago

579 Likes
8 Comments
0
😂
صد بار بهتون گفتم پروپرانالاتونو زنگ تفریح بخورید😂😂😂😂😂
منبع:
@modiri.tanz
.
.
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire# #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

صد بار بهتون گفتم پروپرانالاتونو زنگ تفریح بخورید منبع: @modiri.tanz . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire # #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 3 months ago

2,225 Likes
9 Comments
0
#استاد_مدیری #استاد #مهندسی #طنز #😉😉😉😉 #تیرچه

#استاد_مدیری #استاد #مهندسی #طنز # #تیرچه - 3 months ago

212 Likes
12 Comments
0
😂
خیلی خوبه هیچیو نمیدونه😂😂😂😂
@dorehami3.nasimtv
@mehran.modiriofficial .
.
.
 #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire# #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

خیلی خوبه هیچیو نمیدونه @dorehami3.nasimtv @mehran.modiriofficial . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire # #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 3 months ago

3,801 Likes
41 Comments
0
.
هواداران عزیز حمایت همیشگیتان را از #مهران_مدیری دریغ نکنید.
.
جهت شرکت در نظرسنجی جشنواره #جام_جم لطفا کدهای زیر را شماره گیری نمایید:
.
✨کد رای به دورهمی بعنوان بهترین برنامه تلویزیونی: #۹۱۵*۳*
.
✨کد رای به مهران مدیری بعنوان بهترین مجری مرد : #۸۴۴*۳*
.
.
🔴توجه کنید که فقط مشترکین سیمکارت های همراه اول میتوانند در نظرسنجی شرکت کنند.
و شرکت در نظر سنجی رایگان است.
.
.
.
#تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم 
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

. هواداران عزیز حمایت همیشگیتان را از #مهران_مدیری دریغ نکنید. . جهت شرکت در نظرسنجی جشنواره #جام_جم لطفا کدهای زیر را شماره گیری نمایید: . کد رای به دورهمی بعنوان بهترین برنامه تلویزیونی: #۹۱۵*۳ * . کد رای به مهران مدیری بعنوان بهترین مجری مرد : #۸۴۴*۳ * . . توجه کنید که فقط مشترکین سیمکارت های همراه اول میتوانند در نظرسنجی شرکت کنند. و شرکت در نظر سنجی رایگان است. . . . #تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 3 months ago

168 Likes
2 Comments
0
✨
هواداران عزیز حمایت همیشگیتان را از #مهران_مدیری دریغ نکنید.
.
جهت شرکت در نظرسنجی جشنواره #جام_جم لطفا کدهای زیر را شماره گیری نمایید:
.
✨کد رای به مهران مدیری بعنوان بهترین مجری مرد : #۸۴۴*۳*
.
✨کد رای به دورهمی بعنوان بهترین برنامه تلویزیونی: #۹۱۵*۳*
.
✨کد رای به تیتراژ دورهمی با صدای مهران مدیری: #۹۶۶*۳*
.
🔴توجه کنید که فقط مشترکین سیمکارت های همراه اول میتوانند در نظرسنجی شرکت کنند.
.
.
#تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم 
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

هواداران عزیز حمایت همیشگیتان را از #مهران_مدیری دریغ نکنید. . جهت شرکت در نظرسنجی جشنواره #جام_جم لطفا کدهای زیر را شماره گیری نمایید: . کد رای به مهران مدیری بعنوان بهترین مجری مرد : #۸۴۴*۳ * . کد رای به دورهمی بعنوان بهترین برنامه تلویزیونی: #۹۱۵*۳ * . کد رای به تیتراژ دورهمی با صدای مهران مدیری: #۹۶۶*۳ * . توجه کنید که فقط مشترکین سیمکارت های همراه اول میتوانند در نظرسنجی شرکت کنند. . . #تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 3 months ago

612 Likes
11 Comments
0
✨
هواداران عزیز حمایت همیشگیتان را از #مهران_مدیری دریغ نکنید.
.
جهت شرکت در نظرسنجی جشنواره #جام_جم لطفا کدهای زیر را شماره گیری نمایید:
.
✨کد رای به مهران مدیری بعنوان بهترین مجری مرد : #۸۴۴*۳*
.
✨کد رای به دورهمی بعنوان بهترین برنامه تلویزیونی: #۹۱۵*۳*
.
✨کد رای به تیتراژ دورهمی با صدای مهران مدیری: #۹۶۶*۳*
.
🔴توجه کنید که فقط مشترکین سیمکارت های همراه اول میتوانند در نظرسنجی شرکت کنند.
.
.
#تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم 
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

هواداران عزیز حمایت همیشگیتان را از #مهران_مدیری دریغ نکنید. . جهت شرکت در نظرسنجی جشنواره #جام_جم لطفا کدهای زیر را شماره گیری نمایید: . کد رای به مهران مدیری بعنوان بهترین مجری مرد : #۸۴۴*۳ * . کد رای به دورهمی بعنوان بهترین برنامه تلویزیونی: #۹۱۵*۳ * . کد رای به تیتراژ دورهمی با صدای مهران مدیری: #۹۶۶*۳ * . توجه کنید که فقط مشترکین سیمکارت های همراه اول میتوانند در نظرسنجی شرکت کنند. . . #تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 3 months ago

394 Likes
8 Comments
0
.
هواداران عزیز حمایت همیشگیتان را از #مهران_مدیری دریغ نکنید.
.
جهت شرکت در نظرسنجی جشنواره #جام_جم لطفا کدهای زیر را شماره گیری نمایید:
.
✨کد رای به مهران مدیری بعنوان بهترین مجری مرد : #۸۴۴*۳*
.
✨کد رای به دورهمی بعنوان بهترین برنامه تلویزیونی: #۹۱۵*۳*
.
✨کد رای به تیتراژ دورهمی با صدای مهران مدیری: #۹۶۶*۳*
.
🔴توجه کنید که فقط مشترکین سیمکارت های همراه اول میتوانند در نظرسنجی شرکت کنند.
.
.
#تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم 
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

. هواداران عزیز حمایت همیشگیتان را از #مهران_مدیری دریغ نکنید. . جهت شرکت در نظرسنجی جشنواره #جام_جم لطفا کدهای زیر را شماره گیری نمایید: . کد رای به مهران مدیری بعنوان بهترین مجری مرد : #۸۴۴*۳ * . کد رای به دورهمی بعنوان بهترین برنامه تلویزیونی: #۹۱۵*۳ * . کد رای به تیتراژ دورهمی با صدای مهران مدیری: #۹۶۶*۳ * . توجه کنید که فقط مشترکین سیمکارت های همراه اول میتوانند در نظرسنجی شرکت کنند. . . #تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 4 months ago

375 Likes
11 Comments
0
.
هواداران عزیز حمایت همیشگیتان را از #مهران_مدیری دریغ نکنید.
.
جهت شرکت در نظرسنجی جشنواره #جام_جم لطفا کدهای زیر را شماره گیری نمایید:
.
✨کد رای به مهران مدیری بعنوان بهترین مجری مرد : #۸۴۴*۳*
.
✨کد رای به دورهمی بعنوان بهترین برنامه تلویزیونی: #۹۱۵*۳*
.
✨کد رای به تیتراژ دورهمی با صدای مهران مدیری: #۹۶۶*۳*
.
🔴توجه کنید که فقط مشترکین سیمکارت های همراه اول میتوانند در نظرسنجی شرکت کنند.
.
.
#تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم 
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

. هواداران عزیز حمایت همیشگیتان را از #مهران_مدیری دریغ نکنید. . جهت شرکت در نظرسنجی جشنواره #جام_جم لطفا کدهای زیر را شماره گیری نمایید: . کد رای به مهران مدیری بعنوان بهترین مجری مرد : #۸۴۴*۳ * . کد رای به دورهمی بعنوان بهترین برنامه تلویزیونی: #۹۱۵*۳ * . کد رای به تیتراژ دورهمی با صدای مهران مدیری: #۹۶۶*۳ * . توجه کنید که فقط مشترکین سیمکارت های همراه اول میتوانند در نظرسنجی شرکت کنند. . . #تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 4 months ago

282 Likes
9 Comments
0
⬇
🔺مهران مدیری بر می گردد ‏مرتضی میرباقری معاون سیما: 🔹با هماهنگی که انجام شده است نوروز ۹۸ برنامه‌های «دورهمی» و «خندوانه» هر دو روی آنتن می‌روند. اجرای برنامه«دورهمی» مجددا توسط مهران مدیری انجام خواهد شد/ برنا
.
.
.
#تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم 
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

مهران مدیری بر می گردد ‏مرتضی میرباقری معاون سیما: با هماهنگی که انجام شده است نوروز ۹۸ برنامه‌های «دورهمی» و «خندوانه» هر دو روی آنتن می‌روند. اجرای برنامه«دورهمی» مجددا توسط مهران مدیری انجام خواهد شد/ برنا . . . #تا_ابد_با_افتخار_هوادارتم #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 4 months ago

711 Likes
67 Comments
0
🎂
ورق بزنید⬅
#13_بهمن
شهرزاد جان تولدت مبارک❤🎈🎂🎉🎊😍
ایشالله که همیشه سلامت و شاد باشی🙏❤ .
@shahrzad__modiri
@shahrzad__modiri
@shahrzad__modiri
.
.
.
.
#تولدت_مبارک #happy_birthday #hbd #سیزدهم_بهمن #13_بهمن #شهرزاد_مدیری #shahrzad_modiri #shahrzadmodiri
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

ورق بزنید #13_بهمن شهرزاد جان تولدت مبارک ایشالله که همیشه سلامت و شاد باشی . @shahrzad__modiri @shahrzad__modiri @shahrzad__modiri . . . . #تولدت_مبارک #happy_birthday #hbd #سیزدهم_بهمن #13_بهمن #شهرزاد_مدیری #shahrzad_modiri #shahrzadmodiri #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 4 months ago

923 Likes
25 Comments
0
😊
#فرواگ 
نسخه ى كامل موزيك ويدئو گل لاله لاله: 
سايت رسمى فرواگ : www.Farvaag.com
كانال تلگرام فرواگ : t.me/Farvaag
موزيك ما / آپارات / IGTV / youtube پیج ما و فرواگ/ و تمامي سايت هاى معتبر . .
.
.
. 
@farvaag
#Farvaag
#Gol_Lale_Lale
#فرهاد_مدیری #farhadmodiri #farhad_modiri #گل_لاله_لاله
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

#فرواگ نسخه ى كامل موزيك ويدئو گل لاله لاله:  سايت رسمى فرواگ : www.Farvaag.com كانال تلگرام فرواگ : t.me/Farvaag موزيك ما / آپارات / IGTV / youtube پیج ما و فرواگ/ و تمامي سايت هاى معتبر . . . . . @farvaag #Farvaag #Gol_Lale_Lale #فرهاد_مدیری #farhadmodiri #farhad_modiri #گل_لاله_لاله #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 4 months ago

732 Likes
29 Comments
0
مهران مدیری مهمان دورهمی شد

#مرد_هزارچهره #مهران_مدیری #مهران_مدیری_اسطوره_تکرار_نشدنی #نقطه_چین #مدیری #مجری #کارگردان #کمدین #جشنواره_حافظ #دورهمی_نسیم #دورهمی #درحاشیه #محمدرضاگلزار #رامبدجوان #میلاد_کی_مرام #امین_حیایی #احمد_مهرانفر #پاورچین #پایتخت۶ #توکیو_بدون_توقف #تهیه_کننده #کارگردان #بازیگر #سوپراستار #استاد_مدیری

مهران مدیری مهمان دورهمی شد #مرد_هزارچهره #مهران_مدیری #مهران_مدیری_اسطوره_تکرار_نشدنی #نقطه_چین #مدیری #مجری #کارگردان #کمدین #جشنواره_حافظ #دورهمی_نسیم #دورهمی #درحاشیه #محمدرضاگلزار #رامبدجوان #میلاد_کی_مرام #امین_حیایی #احمد_مهرانفر #پاورچین #پایتخت۶ #توکیو_بدون_توقف #تهیه_کننده #کارگردان #بازیگر #سوپراستار #استاد_مدیری - 4 months ago

99 Likes
3 Comments
0
😊
#10yearschallenge 
این هم چالش ده سال پیش😊❤ .
.
.
تشکر از عکاسان عزیز:
📷@koroshjavan
📷@newshazand_ .
.
‌#چالش_عکس_ده_سال_پیش
#چالش_ده_سال_پیش #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani#ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

#10yearschallenge این هم چالش ده سال پیش . . . تشکر از عکاسان عزیز: @koroshjavan @newshazand_ . . ‌#چالش_عکس_ده_سال_پیش #چالش_ده_سال_پیش #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 4 months ago

1,594 Likes
58 Comments
0
📷
🎤استاد مدیری در کنسرت بهنام بانی، برج میلاد-۱۳۹۷/۱۰/۲۳ .
.
📷photos by:@newshazand_ .
.
.
.
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #کنسرت #کنسرت_بهنام_بانی #بهنام_بانی #behnambani #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری

استاد مدیری در کنسرت بهنام بانی، برج میلاد-۱۳۹۷/۱۰/۲۳ . . photos by:@newshazand_ . . . . #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #concert #کنسرت #کنسرت_بهنام_بانی #بهنام_بانی #behnambani #behnam_bani #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #مهرانمدیری - 4 months ago

321 Likes
9 Comments
0
😊
🎬استاد مدیری و آقای امیر برادران پشت صحنه سریال هیولا و تولد پیمان قاسم خانی-۳۰ دی ۱۳۹۷ .
.
.
.
.
#مهران_مدیری #مهرانمدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #مهران_مدیری_تنها_نیست #هیولا #سریال_هیولا #پشت_صحنه #پیمان_قاسم_خانی #امیر_برادران #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #نمایش_خانگی #تولد #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان

استاد مدیری و آقای امیر برادران پشت صحنه سریال هیولا و تولد پیمان قاسم خانی-۳۰ دی ۱۳۹۷ . . . . . #مهران_مدیری #مهرانمدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #مهران_مدیری_تنها_نیست #هیولا #سریال_هیولا #پشت_صحنه #پیمان_قاسم_خانی #امیر_برادران #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #نمایش_خانگی #تولد #استاد_مدیری #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان - 4 months ago

330 Likes
4 Comments
0
بله 😇

#زندگی #تجربه #ارتباط #رشد #پیشرفت
#استاد_مدیری #مهران_مدیری

بله 😇 #زندگی #تجربه #ارتباط #رشد #پیشرفت #استاد_مدیری #مهران_مدیری - 4 months ago

42 Likes
0 Comments
0
😊
دوستان لطفا حمایت همیشگیتون رو از استاد مدیری دریغ نکنید فقط تا فردا فرصت دارید که پیج فرمول یک را فالو کنید:👈 @formoolyek 
و اسم استاد مدیری رو زیر پست مرتبط که نوشته شده "چهره برتر سال۱۳۹۷" بنویسید.❤
.
.
.
پ.ن: دوستان توجه کنید که برای ثبت رای حتما بازم تاکید میکنم حتما باید پیج فرمول یک رو فالو کنید‌.
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #شیر_خشک #شیر_خشک_اهدایی #چهره_برتر_سال۱۳۹۷ #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #دورهمی #dorehami #فرمول_یک #علی_ضیا #مهرانمدیری #برنامه_تلویزیونی

دوستان لطفا حمایت همیشگیتون رو از استاد مدیری دریغ نکنید فقط تا فردا فرصت دارید که پیج فرمول یک را فالو کنید: @formoolyek و اسم استاد مدیری رو زیر پست مرتبط که نوشته شده "چهره برتر سال۱۳۹۷" بنویسید. . . . پ.ن: دوستان توجه کنید که برای ثبت رای حتما بازم تاکید میکنم حتما باید پیج فرمول یک رو فالو کنید‌. #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostad_modiri #modiri_empire #اسطوره_طنز_ایران #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مدیری #کنسرت #شیر_خشک #شیر_خشک_اهدایی #چهره_برتر_سال۱۳۹۷ #استاد_طنز #پدر_لبخندهایمان #دورهمی #dorehami #فرمول_یک #علی_ضیا #مهرانمدیری #برنامه_تلویزیونی - 4 months ago

505 Likes
38 Comments
0
😂
نامردا دسته خراب رو دادن به من😂😂 .
.
.
.
@clipa20

#کلیپا#clipa
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #سروش_جمشیدی #soroush_jamshidi #dorehami #دورهمی #خندوانه #رامبد_جوان #rambod_javan #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری

نامردا دسته خراب رو دادن به من . . . . @clipa20 #کلیپا #clipa #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #سروش_جمشیدی #soroush_jamshidi #dorehami #دورهمی #خندوانه #رامبد_جوان #rambod_javan #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری - 4 months ago

101 Likes
1 Comments
0
🎤
📷استاد مدیری در کنار حامد برادران، بهنام بانی و ایمان ابراهیمی
🎵کنسرت بهنام بانی، برج میلاد-۱۳۹۷/۱۰/۲۳
📷@morteza__mohamadi .
.
.
.
.
#concert #برج_میلاد #milad_tower #کنسرت
 #حامد_برادران #کنسرت_بهنام_بانی #بهنام_بانی #behnambani #behnam_bani
#مهران_مدیری #مهرانمدیری #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مهران_مدیری #استاد_طنز #استاد_طنز_ایران #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire

استاد مدیری در کنار حامد برادران، بهنام بانی و ایمان ابراهیمی کنسرت بهنام بانی، برج میلاد-۱۳۹۷/۱۰/۲۳ @morteza__mohamadi . . . . . #concert #برج_میلاد #milad_tower #کنسرت #حامد_برادران #کنسرت_بهنام_بانی #بهنام_بانی #behnambani #behnam_bani #مهران_مدیری #مهرانمدیری #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مهران_مدیری #استاد_طنز #استاد_طنز_ایران #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire - 4 months ago

366 Likes
6 Comments
0
📰
📰مهران مدیری در نقش یک شیاد!/گزارش یک رسانه از جزییات داستان و پخش سریال «هیولا» .
هفت صبح نوشت: «هیولا» داستان مردي را محور قرار داده است كه به همراه همسرش زندگي سالمي پيش گرفته. آشنايي آن ها با يك مرد اما مسير زندگي شان را تغيير مي دهد و باعث مي شود به سمت كارهاي خلاف كشيده شوند. اين خط كلي قصه است كه در دل آن خرده داستان هاي زيادي قرار دارد و بر اساس آن موقعيت هاي خنده داري شكل مي گيرد. اين را هم داشته باشيد كه «هيولا» كنايه هايي به سياست مي زند؛ چيزي شبيه رويه مديري در «دورهمي». .
مهران مديري اين بار تركيب اصلي بازيگران خود را به هم زده است و به تركيبي جديد دست يافته. يكي از انتقادهايي كه به مديري مي شد سپردن نقش اصلي به سيامك انصاري بود. او اين بار فرهاد اصلاني را جايگزين كرده كه انتخاب هوشمندانه اي است. نقش هاي اصلي يعني همان زن و شوهر كه به سمت كارهاي خلاف كشيده مي شوند بر عهده فرهاد اصلاني و شبنم مقدمي است. نقش مرد شياد را هم خود مهران مديري بازي مي كند. .
«هيولا» به تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی 15 قسمتي است ولي پيمان قاسمخاني داستان را طوري نوشته كه بتوان آن را ادامه داد. مديري به دنبال يك اثر شاخص در شبكه خانگي است و نمي خواهد به هر قيمت اين فرصت را از دست بدهد.شنیده می شود مهران مديري «هيولا» را با مختصات تلويزيون مي سازد. يعني مسير كلي قصه، موقعيت ها و شوخي ها به گونه اي است كه قابليت پخش از تلويزيون را دارند. پوشش بازيگران زن هم از همين قاعده پيروي مي كند و تلويزيون مي تواند حق رايت آن را بخرد و پخش كند. نشانه ها حكايت از يك «هيولا»ي متفاوت دارد كه بمب شبكه خانگي در سال 98 لقب خواهد گرفت.
#مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #مهرانمدیری #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مهران_مدیری #استاد_طنز #استاد_طنز_ایران #سریال_طنز_هیولا #هواداران #نمایش_خانگی #hayoola #خبر #بهترین

مهران مدیری در نقش یک شیاد!/گزارش یک رسانه از جزییات داستان و پخش سریال «هیولا» . هفت صبح نوشت: «هیولا» داستان مردي را محور قرار داده است كه به همراه همسرش زندگي سالمي پيش گرفته. آشنايي آن ها با يك مرد اما مسير زندگي شان را تغيير مي دهد و باعث مي شود به سمت كارهاي خلاف كشيده شوند. اين خط كلي قصه است كه در دل آن خرده داستان هاي زيادي قرار دارد و بر اساس آن موقعيت هاي خنده داري شكل مي گيرد. اين را هم داشته باشيد كه «هيولا» كنايه هايي به سياست مي زند؛ چيزي شبيه رويه مديري در «دورهمي». . مهران مديري اين بار تركيب اصلي بازيگران خود را به هم زده است و به تركيبي جديد دست يافته. يكي از انتقادهايي كه به مديري مي شد سپردن نقش اصلي به سيامك انصاري بود. او اين بار فرهاد اصلاني را جايگزين كرده كه انتخاب هوشمندانه اي است. نقش هاي اصلي يعني همان زن و شوهر كه به سمت كارهاي خلاف كشيده مي شوند بر عهده فرهاد اصلاني و شبنم مقدمي است. نقش مرد شياد را هم خود مهران مديري بازي مي كند. . «هيولا» به تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی 15 قسمتي است ولي پيمان قاسمخاني داستان را طوري نوشته كه بتوان آن را ادامه داد. مديري به دنبال يك اثر شاخص در شبكه خانگي است و نمي خواهد به هر قيمت اين فرصت را از دست بدهد.شنیده می شود مهران مديري «هيولا» را با مختصات تلويزيون مي سازد. يعني مسير كلي قصه، موقعيت ها و شوخي ها به گونه اي است كه قابليت پخش از تلويزيون را دارند. پوشش بازيگران زن هم از همين قاعده پيروي مي كند و تلويزيون مي تواند حق رايت آن را بخرد و پخش كند. نشانه ها حكايت از يك «هيولا»ي متفاوت دارد كه بمب شبكه خانگي در سال 98 لقب خواهد گرفت. #مهران_مدیری #mehranmodiri #mehran_modiri #ostooreh #legend #king #ostad #استاد_مهران_مدیری #استاد_مدیری #امپراطور_مدیری #modiri_empire #مهرانمدیری #مهران_مدیری_تنها_نیست #استاد_مهران_مدیری #استاد_طنز #استاد_طنز_ایران #سریال_طنز_هیولا #هواداران #نمایش_خانگی #hayoola #خبر #بهترین - 4 months ago

496 Likes
22 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.