#اروپا

261,274 posts

‌
آنچه را كه عاشقانه دوست داری بياب، 
و بگذار تو را بكشد

#چالرز_بوکوفسکی 
عکس ثبت شده در جنگل 
__________________________________

#عکس #عکاسی #عکاسی_هنری #جنگل #بلژیک #اروپا #طبیعت #طبیعت_زیبا #photography #photographer #photo #photonature #photograph #photograp #nature #naturephotography #jungle #belgium #europe #instagram #instaphotos #instaphoto #کتاب_خوب #کتاب_باز #book #instabook

‌ آنچه را كه عاشقانه دوست داری بياب، و بگذار تو را بكشد #چالرز_بوکوفسکی عکس ثبت شده در جنگل __________________________________ #عکس #عکاسی #عکاسی_هنری #جنگل #بلژیک #اروپا #طبیعت #طبیعت_زیبا #photography #photographer #photo #photonature #photograph #photograp #nature #naturephotography #jungle #belgium #europe #instagram #instaphotos #instaphoto #کتاب_خوب #کتاب_باز #book #instabook - 57 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
موبایل: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر 
#توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. موبایل: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری - 1 hour ago

7 Likes
1 Comments
0
آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
موبایل: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر 
#توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. موبایل: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری - 1 hour ago

6 Likes
1 Comments
0
آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
موبایل: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر 
#توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. موبایل: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری - 1 hour ago

4 Likes
0 Comments
0
آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
موبایل: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر 
#توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. موبایل: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری - 1 hour ago

4 Likes
1 Comments
0
آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
موبایل: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر 
#توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. موبایل: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری - 1 hour ago

4 Likes
0 Comments
0
آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
موبایل: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر 
#توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. موبایل: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری - 1 hour ago

2 Likes
0 Comments
0
آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
موبایل: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر 
#توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. موبایل: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری - 1 hour ago

1 Likes
0 Comments
0
آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
موبایل: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر 
#توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. موبایل: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری - 1 hour ago

2 Likes
0 Comments
0
آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
موبایل: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر 
#توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. موبایل: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #توریست #تفریح #جهانگردی #یادگیری - 1 hour ago

2 Likes
0 Comments
0
#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel
 #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات

#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات - 1 hour ago

8 Likes
0 Comments
0
#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel
 #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات

#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات - 1 hour ago

6 Likes
0 Comments
0
آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
موبایل: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#توریست #جهانگردی #یادگیری #چهارشنبه_سوری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. موبایل: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #توریست #جهانگردی #یادگیری #چهارشنبه_سوری - 1 hour ago

8 Likes
2 Comments
0
ایسلند 🇮🇸
#ایسلند #اروپا #دشت #گل #کوه #آسمان #ابر #زیبایی #دشت #طبیعت
#iceland #europe #mountain #cloud #sky #beautiful #plain #flower #nature

ایسلند 🇮🇸 #ایسلند #اروپا #دشت #گل #کوه #آسمان #ابر #زیبایی #دشت #طبیعت #iceland #europe #mountain #cloud #sky #beautiful #plain #flower #nature - 1 hour ago

6 Likes
1 Comments
0
رقص و شادی حق همه مردم جهان است . ایران # . .
. 
@jesus.ist_christian 
@jesus.ist_christian .
.
.

#عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #روح_القدوس #پدر #پسر #هللویا #آمین #امین #کلیسا #شام #اخر #مسیحی #ارامنه #ارمنی #مسیحیان #یحیی #موسی #ایران #شکر  #خدا #خداوند #ترکیه #المان #اروپا #father #son #jesus #jesuschrist #god

رقص و شادی حق همه مردم جهان است . ایران # . . . @jesus.ist_christian @jesus.ist_christian . . . #عیسی #مسیح #عیسی_مسیح #روح_القدوس #پدر #پسر #هللویا #آمین #امین #کلیسا #شام #اخر #مسیحی #ارامنه #ارمنی #مسیحیان #یحیی #موسی #ایران #شکر   #خدا #خداوند #ترکیه #المان #اروپا #father #son #jesus #jesuschrist #god - 2 hours ago

40 Likes
3 Comments
0
برج رزیدانس انتهیل. طبقه ۱۶ دو خواب بدون اشیا سالانه در بهترین منطقه برا سوال 📞:لطفا تماس بگیرید و یا از طریق دایرکت اطلاعات کسب کنید . #استانبول#ترکیه#تور#سفر#آپارتمان #استانبول#نوروز۹۸#گردشگری#ایران#تهران#لحظه_آخری#istanbul#iran#tehran#shiraz##جشن#اجاره_خانه #استانبول#ترکیه#تور#سفر#آپارتمان #استانبول#نوروز۹۸#گردشگری#ایران#تهران#لحظه_آخری#istanbul#iran#tehran#shiraz##جشن#اجاره_خانه#کجابریم #غذا#ایرانیان #اروپا#تورترکیه#کنسرت#تفریح#baklava#ایرانیان_مقیم_اروپا#گردش#توراستانبول#اجاره_خانه_استانبول#ساکنین_ترکیه_استانبول#توراستانبول

برج رزیدانس انتهیل. طبقه ۱۶ دو خواب بدون اشیا سالانه در بهترین منطقه برا سوال :لطفا تماس بگیرید و یا از طریق دایرکت اطلاعات کسب کنید . #استانبول #ترکیه #تور #سفر #آپارتمان #استانبول #نوروز۹۸ #گردشگری #ایران #تهران #لحظه_آخری #istanbul #iran #tehran #shiraz ##جشن #اجاره_خانه #استانبول #ترکیه #تور #سفر #آپارتمان #استانبول #نوروز۹۸ #گردشگری #ایران #تهران #لحظه_آخری #istanbul #iran #tehran #shiraz ##جشن #اجاره_خانه #کجابریم #غذا #ایرانیان #اروپا #تورترکیه #کنسرت #تفریح #baklava #ایرانیان_مقیم_اروپا #گردش #توراستانبول #اجاره_خانه_استانبول #ساکنین_ترکیه_استانبول #توراستانبول - 2 hours ago

10 Likes
2 Comments
0
#رفیق #تهران #استقلال #عشق#اروپا #غرور #عادل_فردوسی_پور #عاشقانه #تکست_خاص #کرمانشاه #تاجی #وحید_مرادی #وریا_غفوری #خندوانه #منچستر #پاس #وریا_غفوری #دیبالا #استقلال #اجتماعی #سلبریتی #مسی

#رفیق #تهران #استقلال #عشق #اروپا #غرور #عادل_فردوسی_پور #عاشقانه #تکست_خاص #کرمانشاه #تاجی #وحید_مرادی #وریا_غفوری #خندوانه #منچستر #پاس #وریا_غفوری #دیبالا #استقلال #اجتماعی #سلبریتی #مسی - 2 hours ago

9 Likes
1 Comments
0
یادی کنیم ازتور اروپا😎@amirmaghare_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official#مگا_ارتیست #مگا_استار #خدایا_خیلی_دوست_دارم #خندیدنتون_دلیل_نفس_کشیدنمه #اروپا #شمس_باشید #ماکان_بند

یادی کنیم ازتور اروپا😎@amirmaghare_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official @amirmaghare_official @rohamhadian_official #مگا_ارتیست #مگا_استار #خدایا_خیلی_دوست_دارم #خندیدنتون_دلیل_نفس_کشیدنمه #اروپا #شمس_باشید #ماکان_بند - 2 hours ago

12 Likes
1 Comments
0
عزیز ویسی. #آهنگ_جدید #شادی #عزیزویسی #دلسوزخالدی #فرشادامینی #سیوان_گاگلی #موزیک #kurdistan #خواننده #کوردستان #kurd #مریوان #شمال #همدان #کرمانشاه #پاوه #تهران #لباس #سقز #بوکان #مهاباد #سنندج#کلیپ #سلیمانی #گل #شیک #اروپا #

عزیز ویسی. #آهنگ_جدید #شادی #عزیزویسی #دلسوزخالدی #فرشادامینی #سیوان_گاگلی #موزیک #kurdistan #خواننده #کوردستان #kurd #مریوان #شمال #همدان #کرمانشاه #پاوه #تهران #لباس #سقز #بوکان #مهاباد #سنندج #کلیپ #سلیمانی #گل #شیک #اروپا # - 3 hours ago

36 Likes
0 Comments
0
مدارك لازم جهت ارائه به سفارت برای ویزای شنگن 
1- فرم تقاضا كه بايد از سايت پرينت و سپس به طور كامل پر شود.

2- يك عدد عكس جديد با پس زمينه سفيد در ابعاد 3.5 در 4.5 (سايز پاسپورت)

3 - پاسپورت/مدارك سفر می بایست 
حداقل 3 ماه از پايان زمان سفر ، اعتبار داشته باشد
دو صفحه خالي داشته باشد (بهتر است پاسپورت قديمي ، ضميمه آن شده باشد)

4- رزرو بليط هواپیما برای ورود به حوزه شنگن و خروج از آن

5 - رزرو هتل هاي محل اقامت

6 - بيمه پزشكي به مبلغ 30 هزار يورو براي مدت اقامت در حوزه شنگن

7 - گواهی های مربوط به شغل

ادامه توضیحات را در کانال تلگرام ما پیگیری نمائید: 
t.me/via.INTER

#بورسیه_دکتری
#بورسیه
#بورسیه_تحصیلی #مشاوره_تلفنی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_رایگان #مشاوره_حضوری #اعزام_دانشجو_به_خارج #اعزام #اعزام_دانشجو #استرالیا #نیوزیلند #کانادا #اروپا

مدارك لازم جهت ارائه به سفارت برای ویزای شنگن 1- فرم تقاضا كه بايد از سايت پرينت و سپس به طور كامل پر شود. 2- يك عدد عكس جديد با پس زمينه سفيد در ابعاد 3.5 در 4.5 (سايز پاسپورت) 3 - پاسپورت/مدارك سفر می بایست حداقل 3 ماه از پايان زمان سفر ، اعتبار داشته باشد دو صفحه خالي داشته باشد (بهتر است پاسپورت قديمي ، ضميمه آن شده باشد) 4- رزرو بليط هواپیما برای ورود به حوزه شنگن و خروج از آن 5 - رزرو هتل هاي محل اقامت 6 - بيمه پزشكي به مبلغ 30 هزار يورو براي مدت اقامت در حوزه شنگن 7 - گواهی های مربوط به شغل ادامه توضیحات را در کانال تلگرام ما پیگیری نمائید: t.me/via.INTER #بورسیه_دکتری #بورسیه #بورسیه_تحصیلی #مشاوره_تلفنی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_رایگان #مشاوره_حضوری #اعزام_دانشجو_به_خارج #اعزام #اعزام_دانشجو #استرالیا #نیوزیلند #کانادا #اروپا - 3 hours ago

1 Likes
0 Comments
0
وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ
دانش آموزان و دانشجویان نیوزیلندی به احترام شهدای مسلمان جلوی مسجد جمع شدند و به صدای اذان گوش میدهند.
⛔️می‌خواستند جلوی گسترش اسلام را بگیرند، اما زمینه ساز گسترش اسلام شدند❗️
@Afsaran_ir
@khamenei_ir
1397/12/29
.
#newzealand 
#moslem 
#hello_brother 
#نیوزلند#اذان#مسلمانان#اسلام#اروپا#امریکا
#آخرالزمان

وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ دانش آموزان و دانشجویان نیوزیلندی به احترام شهدای مسلمان جلوی مسجد جمع شدند و به صدای اذان گوش میدهند. ️می‌خواستند جلوی گسترش اسلام را بگیرند، اما زمینه ساز گسترش اسلام شدند@Afsaran_ir @khamenei_ir 1397/12/29 . #newzealand #moslem #hello_brother #نیوزلند #اذان #مسلمانان #اسلام #اروپا #امریکا #آخرالزمان - 3 hours ago

26 Likes
2 Comments
0
حوزه شنگن یا منطقه شنگن
Schengen Area

به ۲۶ کشور اروپایی گفته می‌شود که قانون کنترل گذرنامه در بدو ورود را برای شهروندان این منطقه حذف کرده‌اند. در مورد بین‌الملل نیز با گرفتن روادید هرکدام از کشورهای این منطقه٬ می‌توان به دیگر کشورها نیز بدون نیاز به روادید تازه٬ سفر نمود. بعدها نام این منطقه به پیمان شنگن تغییر یافت. در حوزه شنگن٬ حرکت و مبادله هرنوع کالا، اطلاعات، پول و افراد٬ بشرط قانونی بودن٬ جایز و بدون هرگونه ملاحظات گمرکی خواهد بود.

26کشور عضو معاهده شنگن :
آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، لیتوانی، لتونی، لهستان، مجارستان، اتریش، استونی، اسلواکی، اسلوانی، چک، ایسلند، مالت، یونان، لیختن اشتاین و سوئیس .

#بورسیه_دکتری #بورسیه #بورسیه_تحصیلی #مشاوره_تلفنی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_رایگان #مشاوره_حضوری #اروپا #اعزام_دانشجو_به_خارج #اعزام #اعزام_دانشجو #استرالیا #کانادا #نیوزیلند

حوزه شنگن یا منطقه شنگن Schengen Area به ۲۶ کشور اروپایی گفته می‌شود که قانون کنترل گذرنامه در بدو ورود را برای شهروندان این منطقه حذف کرده‌اند. در مورد بین‌الملل نیز با گرفتن روادید هرکدام از کشورهای این منطقه٬ می‌توان به دیگر کشورها نیز بدون نیاز به روادید تازه٬ سفر نمود. بعدها نام این منطقه به پیمان شنگن تغییر یافت. در حوزه شنگن٬ حرکت و مبادله هرنوع کالا، اطلاعات، پول و افراد٬ بشرط قانونی بودن٬ جایز و بدون هرگونه ملاحظات گمرکی خواهد بود. 26کشور عضو معاهده شنگن : آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، لیتوانی، لتونی، لهستان، مجارستان، اتریش، استونی، اسلواکی، اسلوانی، چک، ایسلند، مالت، یونان، لیختن اشتاین و سوئیس . #بورسیه_دکتری #بورسیه #بورسیه_تحصیلی #مشاوره_تلفنی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_رایگان #مشاوره_حضوری #اروپا #اعزام_دانشجو_به_خارج #اعزام #اعزام_دانشجو #استرالیا #کانادا #نیوزیلند - 3 hours ago

1 Likes
0 Comments
0
بورسیه‌ی بین‌المللی UCSC

تخفیف سالانه‌ای روی شهریه است که توسط دانشگاه کاتولیکا به منظور راحت‌تر کردن دسترسی دانشجویان بین‌المللی به رشته‌های دانشگاهی ایجاد شده است. این تخفیف ۳۰‌٪شرط خاصی ندارد و به همه‌ی دانشجوهای غیراروپایی در تمام مقاطع و رشته‌های دانشگاه کاتولیکا تعلق می‌گیرد.

شما حتی برای دریافت این بورسیه نیاز به اقدامی هم ندارید و هنگام پذیرش توسط دانشگاه از سمت اداره‌ی پذیرش به شما ایمیلی حاوی اطلاعات بورسیه زده می‌شود.

#بورسیه_دکتری #بورسیه #بورسیه_تحصیلی #مشاوره_تلفنی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_رایگان #مشاوره_حضوری #اعزام_دانشجو_به_خارج #اعزام #اعزام_دانشجو #کانادا #نیوزیلند #استرالیا #اروپا

بورسیه‌ی بین‌المللی UCSC تخفیف سالانه‌ای روی شهریه است که توسط دانشگاه کاتولیکا به منظور راحت‌تر کردن دسترسی دانشجویان بین‌المللی به رشته‌های دانشگاهی ایجاد شده است. این تخفیف ۳۰‌٪شرط خاصی ندارد و به همه‌ی دانشجوهای غیراروپایی در تمام مقاطع و رشته‌های دانشگاه کاتولیکا تعلق می‌گیرد. شما حتی برای دریافت این بورسیه نیاز به اقدامی هم ندارید و هنگام پذیرش توسط دانشگاه از سمت اداره‌ی پذیرش به شما ایمیلی حاوی اطلاعات بورسیه زده می‌شود. #بورسیه_دکتری #بورسیه #بورسیه_تحصیلی #مشاوره_تلفنی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_رایگان #مشاوره_حضوری #اعزام_دانشجو_به_خارج #اعزام #اعزام_دانشجو #کانادا #نیوزیلند #استرالیا #اروپا - 3 hours ago

2 Likes
0 Comments
0
پلی‌تکنیک میلان
 هر ساله این دانشگاه تعدادی بورسیه‌ بر اساس شایستگی تحصیلی به با‌استعدادترین کاندیداهایی که در یکی از رشته‌های کارشناسی ارشد (MSC) ثبت‌نام کرده‌اند، اختصاص می‌دهد.

دانشجو‌ّهایی که بورسیه را دریافت می‌کنند تنها هزینه‌ی امور اداری در حدود ۱۶۰ یورو پرداخت خواهند کرد.
تمام دانشجویان اروپایی و غیراروپایی واجد شرایط به طور اتوماتیک در این رقابت شرکت داده‌ می‌شوند و نیازی به ثبت‌نام جداگانه برای بورسیه‌ پلی‌تکنیک میلان نیست.

این بورسیه سه شکل مختلف دارد :

ادامه توضیحات را در کانال تلگرام ما پیگیری نمائید 
t.me/via.INTER

#بورسیه_دکتری#بورسیه
#بورسیه_تحصیلی#مشاوره_تلفنی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_رایگان #مشاوره_حضوری #اعزام_دانشجو_به_خارج #اعزام #اعزام_دانشجو #اروپا #استرالیا #کانادا #نیوزیلند

پلی‌تکنیک میلان هر ساله این دانشگاه تعدادی بورسیه‌ بر اساس شایستگی تحصیلی به با‌استعدادترین کاندیداهایی که در یکی از رشته‌های کارشناسی ارشد (MSC) ثبت‌نام کرده‌اند، اختصاص می‌دهد. دانشجو‌ّهایی که بورسیه را دریافت می‌کنند تنها هزینه‌ی امور اداری در حدود ۱۶۰ یورو پرداخت خواهند کرد. تمام دانشجویان اروپایی و غیراروپایی واجد شرایط به طور اتوماتیک در این رقابت شرکت داده‌ می‌شوند و نیازی به ثبت‌نام جداگانه برای بورسیه‌ پلی‌تکنیک میلان نیست. این بورسیه سه شکل مختلف دارد : ادامه توضیحات را در کانال تلگرام ما پیگیری نمائید t.me/via.INTER #بورسیه_دکتری #بورسیه #بورسیه_تحصیلی #مشاوره_تلفنی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_رایگان #مشاوره_حضوری #اعزام_دانشجو_به_خارج #اعزام #اعزام_دانشجو #اروپا #استرالیا #کانادا #نیوزیلند - 3 hours ago

2 Likes
0 Comments
0
🏛دانشگاه بوکونی
به داشجویان بین‌المللی که در رشته‌های کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد (MSC) این دانشگاه ثبت‌نام می‌کنند، بر اساس شایستگی‌های تحصیلی بورسیه اعطا می‌کند. این بورسیه شامل پوشش نیمی تا تمامی شهریه تا سقف ۱۲۰۰۰ یورو در سال برای رشته‌های کارشناسی و ۱۳۰۰۰ یورو در سال برای رشته‌های کارشناسی‌ارشد است.

بورسیه‌ی بوکونی به‌طور اتوماتیک تا دو سال برای رشته‌های کارشناسی و یک سال در صورت نیاز، برای رشته‌های کارشناسی ارشد، تمدید خواهد شد .

#مشاوره_رایگان #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_حضوری #مشاوره_تلفنی 
#اعزام_دانشجو #اعزام #اعزام_دانشجو_به_خارج #بورسیه_تحصیلی #بورسیه #بورسیه_دکتری #اروپا #استرالیا #نیوزیلند#کانادا

🏛دانشگاه بوکونی به داشجویان بین‌المللی که در رشته‌های کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد (MSC) این دانشگاه ثبت‌نام می‌کنند، بر اساس شایستگی‌های تحصیلی بورسیه اعطا می‌کند. این بورسیه شامل پوشش نیمی تا تمامی شهریه تا سقف ۱۲۰۰۰ یورو در سال برای رشته‌های کارشناسی و ۱۳۰۰۰ یورو در سال برای رشته‌های کارشناسی‌ارشد است. بورسیه‌ی بوکونی به‌طور اتوماتیک تا دو سال برای رشته‌های کارشناسی و یک سال در صورت نیاز، برای رشته‌های کارشناسی ارشد، تمدید خواهد شد . #مشاوره_رایگان #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_حضوری #مشاوره_تلفنی #اعزام_دانشجو #اعزام #اعزام_دانشجو_به_خارج #بورسیه_تحصیلی #بورسیه #بورسیه_دکتری #اروپا #استرالیا #نیوزیلند #کانادا - 3 hours ago

1 Likes
0 Comments
0
افرادی که روزی20نخ سیگارميكشند، درطول سال صد و پنجاه جهش سرطان زا در سلول های ریه، نود ُ هفت جهش سرطان زا در سلول های حنجره سی ُ نه جهش در سلول های حلق و هجده جهش سرطان زا در سلول های مثانه خواهند داشت 🍄گانودرمامکمل درمان و دفع سموم از بدنی

@Ganoderma.10
@Ganoderma.10
@Ganoderma.10
برای #مشاوره #رایگان، #خرید و #سفارش و همچنین #اعطای #نمایندگی در سرتاسر #ایران و #خارج از #کشور ، ویااطلاعات بیشتر با شماره 09210370962 تماس حاصل فرماييد...✌️ @Ganoderma.10
@Ganoderma.10
یا دایرکت پیام بدهید👩🏻‍💻
#سیگار #سرطان #سلامتی #زیبایی #رژیم #لاغری #ایران #اشپزی #خلاقیت #پوست #لندن #انگلستان #کانادا #امریکا #اروپا

@Ganoderma.10
@ganoderma.10
@Ganoderma.10

افرادی که روزی20نخ سیگارميكشند، درطول سال صد و پنجاه جهش سرطان زا در سلول های ریه، نود ُ هفت جهش سرطان زا در سلول های حنجره سی ُ نه جهش در سلول های حلق و هجده جهش سرطان زا در سلول های مثانه خواهند داشت گانودرمامکمل درمان و دفع سموم از بدنی @Ganoderma.10 @Ganoderma.10 @Ganoderma.10 برای #مشاوره #رایگان ، #خرید و #سفارش و همچنین #اعطای #نمایندگی در سرتاسر #ایران و #خارج از #کشور ، ویااطلاعات بیشتر با شماره 09210370962 تماس حاصل فرماييد...@Ganoderma.10 @Ganoderma.10 یا دایرکت پیام بدهید🏻‍ #سیگار #سرطان #سلامتی #زیبایی #رژیم #لاغری #ایران #اشپزی #خلاقیت #پوست #لندن #انگلستان #کانادا #امریکا #اروپا @Ganoderma.10 @ganoderma.10 @Ganoderma.10 - 3 hours ago

26 Likes
1 Comments
0
‌
🎥 برخلاف آقازاده‌هایی که تنها هنرشان حیف و میل بیت المال و گشت و گذار در خارجه است، هستند نوابغی که بازگشت به ایران و خدمت به هم وطنان را به بهترین فرصتها و موقعیتهای شغلی در اروپا ترجیح می‌دهند
‌
@tanaz_bahri
#آخر_الزمان #ظهور#ژن_خوب #آقازاده #آقازاده_ها #طناز_بحری #اروپا #ایران #وطن #خانم #زن #پزشکان #دکتر

برخلاف آقازاده‌هایی که تنها هنرشان حیف و میل بیت المال و گشت و گذار در خارجه است، هستند نوابغی که بازگشت به ایران و خدمت به هم وطنان را به بهترین فرصتها و موقعیتهای شغلی در اروپا ترجیح می‌دهند ‌ @tanaz_bahri #آخر_الزمان #ظهور #ژن_خوب #آقازاده #آقازاده_ها #طناز_بحری #اروپا #ایران #وطن #خانم #زن #پزشکان #دکتر - 3 hours ago

20 Likes
0 Comments
0
.
Bob Dylan live on the Johnny Cash Show - Threw It All Away (1969)
#پیانو🎹 #پاپ #موزیک_پاپ #راک #اروپایی #موزیک_ویدیو #موسیقی_خوب #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #راک_فارسی #ایرانی #کیبوردیست #موزیک_جدید #گیتاریست #موزیک #موسیقی #اروپا #موسیقی_پاپ #ایران #کیبورد #الکترونیک #موزیکویدیو #گیتار #آلمان#موزیک_خارجی #موسیقی_خارجی #گیتارالکتریک #موسیقی_فاخر #گیتار_پاپ #پیانو #موزیک_ویدئو

. Bob Dylan live on the Johnny Cash Show - Threw It All Away (1969) #پیانو #پاپ #موزیک_پاپ #راک #اروپایی #موزیک_ویدیو #موسیقی_خوب #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #راک_فارسی #ایرانی #کیبوردیست #موزیک_جدید #گیتاریست #موزیک #موسیقی #اروپا #موسیقی_پاپ #ایران #کیبورد #الکترونیک #موزیکویدیو #گیتار #آلمان #موزیک_خارجی #موسیقی_خارجی #گیتارالکتریک #موسیقی_فاخر #گیتار_پاپ #پیانو #موزیک_ویدئو - 3 hours ago

16 Likes
1 Comments
0
پیشبینی#پیش بینی فوتبال#سایت پیش بینی فوتبال#شرط بندی#بازی زنده#بت فوت#بت ۳۶۵#بت انلاین#bet#betfoot#bet365#betonline#شرطی#استقلال#پرسپولیس#رءال مادرید#بارسلون#منچستر#بایرن مونیخ#پی اس جی#چلسی#لالیگا#کازینو#پوکر انلاین#بلک جک#تخت نرد #تخت نرد انلاین#رولت#اسیا#اروپا#

پیشبینی#پیش بینی فوتبال#سایت پیش بینی فوتبال#شرط بندی#بازی زنده#بت فوت#بت ۳۶۵#بت انلاین#bet #betfoot #bet365 #betonline #شرطی #استقلال #پرسپولیس #رءال مادرید#بارسلون #منچستر #بایرن مونیخ#پی اس جی#چلسی #لالیگا #کازینو #پوکر انلاین#بلک جک#تخت نرد #تخت نرد انلاین#رولت #اسیا #اروپا # - 3 hours ago

6 Likes
0 Comments
0
پیاده روهای سنگ فرش شده نافپلیو از زیباترین پیاده روهای اروپا
اسفند ٩٧
bishehtour84
بيشه_تور #اروپا #توراروپا #توردوراروپــــــــــا #يونان #آتن #نافپليو #بيشه_تور #محبوبه_علي #ملكي_خدابخشي #زوج_جهانگرد #راهنماي_اروپا

پیاده روهای سنگ فرش شده نافپلیو از زیباترین پیاده روهای اروپا اسفند ٩٧ bishehtour84 بيشه_تور #اروپا #توراروپا #توردوراروپــــــــــا #يونان #آتن #نافپليو #بيشه_تور #محبوبه_علي #ملكي_خدابخشي #زوج_جهانگرد #راهنماي_اروپا - 3 hours ago

67 Likes
2 Comments
0
اینم جمع ما و آتیش ایرانیای ورشو
.
.
#لهستان #مهاجرت_خانوادگی
 #مهاجرت_تحصیلی#پذیرش_تحصیلی  #مهاجرت_آلمان #تحصیل_در_اروپا #تحصیل_آمریکا 
#غربت #مهاجرت #پناهندگی #اروپا #ثبت_شرکت_اروپا #سفر  #2019#poland #warsaw
#اقامت_لهستان #اقامت_اروپا
#اقامت_موقت #اقامت_دائم #مشاوره_مهاجرت_رایگان  #مشاوره_ثبت_شرکت #ویزای_فوری #اقامت_کاری #ویزای_کاری #اقامت_اروپا #ویزا#مهاجرت_آسان #مهاجرت_مطمئن #مهاجرت_ارزان

اینم جمع ما و آتیش ایرانیای ورشو . . #لهستان #مهاجرت_خانوادگی #مهاجرت_تحصیلی #پذیرش_تحصیلی   #مهاجرت_آلمان #تحصیل_در_اروپا #تحصیل_آمریکا #غربت  #مهاجرت #پناهندگی #اروپا #ثبت_شرکت_اروپا #سفر   #2019 #poland #warsaw #اقامت_لهستان #اقامت_اروپا #اقامت_موقت #اقامت_دائم #مشاوره_مهاجرت_رایگان   #مشاوره_ثبت_شرکت #ویزای_فوری #اقامت_کاری #ویزای_کاری #اقامت_اروپا #ویزا #مهاجرت_آسان #مهاجرت_مطمئن #مهاجرت_ارزان - 4 hours ago

71 Likes
5 Comments
0
‌
🌸 مثل همین قطار آروم آروم داریم وارد یه سال جدید میشیم‌
‌
😍🚂🌿‌🚂☺️
‌
🌀 دوست دارید در سال جدید با این قطار به کجاها سفر کنید؟‌
‌
🕌🏖🏜⛺️⛰🏝🏰‌ ‌
‌.
.
🌀🍃 تورهای لحظه آخری🍃🌀
.
.
.
.
.
. 💠telegram : abigasht_dena
.
📞number : 09172979152
.
🌐 website : www.abigashtdena.ir
.
.

#استانبول #کیش #تورکیش #تورداخلی #تورخارجی #سفر #دوست #ایران #جزیره_کیش #تورپوکت #تورکیش #تورآفریقای_جنوبی #آنتالیا #دبی #تایلند #پوکت #هندوستان
#travel #pattaya #travelblogger #beach #abigashtdena 
#سفیر_شهرت_باش🍃🌀
‌‌ #سفر #تور #هيجان #آرامش #اروپا #ايتاليا

مثل همین قطار آروم آروم داریم وارد یه سال جدید میشیم‌ ‌ 🚂‌🚂️ ‌ دوست دارید در سال جدید با این قطار به کجاها سفر کنید؟‌ ‌ 🕌🏖🏜️⛰🏝‌ ‌ ‌. . تورهای لحظه آخری . . . . . . telegram : abigasht_dena . number : 09172979152 . 🌐 website : www.abigashtdena.ir . . #استانبول #کیش #تورکیش #تورداخلی #تورخارجی #سفر #دوست #ایران #جزیره_کیش #تورپوکت #تورکیش #تورآفریقای_جنوبی #آنتالیا #دبی #تایلند #پوکت #هندوستان #travel #pattaya #travelblogger #beach #abigashtdena #سفیر_شهرت_باش ‌‌ #سفر #تور #هيجان #آرامش #اروپا #ايتاليا - 4 hours ago

27 Likes
11 Comments
0
‎بازی های حساس امروز (چهارشنبه ۲۹ اسفند) رو
‎پیش بینی کن و میلیونر شو
شارژ با درگاه مستقیم و کارت به کارت
‎💰واریز سریع و اتوماتیک💰
‎لینک ثبت نام👇
http://shiryasri2.com/user/signup
‎عضویت در کانال و اینستاگرام👇
@SHIRYAKHAT_BET

#فوتبال #استقلال #پرسپولیس #پیش_بینی #کازینو #لیگ #جام #کاپ #انفجار #پوکر #بت #آنلاین #اروپا #آسیا #آمریکا #تخته #چهاربرگ

‎بازی های حساس امروز (چهارشنبه ۲۹ اسفند) رو ‎پیش بینی کن و میلیونر شو شارژ با درگاه مستقیم و کارت به کارت ‎واریز سریع و اتوماتیک ‎لینک ثبت نام http://shiryasri2.com/user/signup ‎عضویت در کانال و اینستاگرام @SHIRYAKHAT_BET #فوتبال #استقلال #پرسپولیس #پیش_بینی #کازینو #لیگ #جام #کاپ #انفجار #پوکر #بت #آنلاین #اروپا #آسیا #آمریکا #تخته #چهاربرگ - 4 hours ago

6 Likes
0 Comments
0
دهکده تفریحی توریستی زراس خوزستان
😍😍😍
@man1351_tam
.
#ایرانگردی #خوزستان #ایرانی #طبیعتگردی #طبیعت #لاکچری #زیبا #زندگی #لایک #فالوور #ایران #ایرانگردی #تهران #اصفهان #مشهد #شیراز #اهواز #آبادان #ماهشهر #قهوه #ویدیو #ورزش #عکاس #عکاسی #عکس #کارون #موبایل #خوزستان_آب_ندارد #ارومیه #اروپا #حیات_وحش

دهکده تفریحی توریستی زراس خوزستان @man1351_tam . #ایرانگردی #خوزستان #ایرانی #طبیعتگردی #طبیعت #لاکچری #زیبا #زندگی #لایک #فالوور #ایران #ایرانگردی #تهران #اصفهان #مشهد #شیراز #اهواز #آبادان #ماهشهر #قهوه #ویدیو #ورزش #عکاس #عکاسی #عکس #کارون #موبایل #خوزستان_آب_ندارد #ارومیه #اروپا #حیات_وحش - 4 hours ago

34 Likes
2 Comments
0
😍😍😍
@man1351_tam
.
#ایرانگردی #خوزستان #ایرانی #طبیعتگردی #طبیعت #لاکچری #زیبا #زندگی #لایک #فالوور #ایران #ایرانگردی #تهران #اصفهان #مشهد #شیراز #اهواز #آبادان #ماهشهر #قهوه #ویدیو #ورزش #عکاس #عکاسی #عکس #کارون #موبایل #خوزستان_آب_ندارد #ارومیه #اروپا #حیات_وحش

@man1351_tam . #ایرانگردی #خوزستان #ایرانی #طبیعتگردی #طبیعت #لاکچری #زیبا #زندگی #لایک #فالوور #ایران #ایرانگردی #تهران #اصفهان #مشهد #شیراز #اهواز #آبادان #ماهشهر #قهوه #ویدیو #ورزش #عکاس #عکاسی #عکس #کارون #موبایل #خوزستان_آب_ندارد #ارومیه #اروپا #حیات_وحش - 4 hours ago

25 Likes
0 Comments
0
#مهاجرت #ویزا #اقامت #پناهندگی #ایران #ترکیه #اروپا #افغانستان #کابل #پاکستان #شیراز #کرج #تهران #آلمان #اتریش #انگلیس #کانادا #یونان #تور #بلیط #سفر #کار #پاسپورت #ایران_ترکیه #ایران_اروپا

#مهاجرت #ویزا #اقامت #پناهندگی #ایران #ترکیه #اروپا #افغانستان #کابل #پاکستان #شیراز #کرج #تهران #آلمان #اتریش #انگلیس #کانادا #یونان #تور #بلیط #سفر #کار #پاسپورت #ایران_ترکیه #ایران_اروپا - 4 hours ago

14 Likes
0 Comments
0
در چهارشنبه سوری از کارهای خطرناک پرهیز کنید
😍😍😍
@man1351_tam
.
#ایرانگردی #خوزستان #ایرانی #طبیعتگردی #طبیعت #لاکچری #زیبا #زندگی #لایک #فالوور #ایران #ایرانگردی #تهران #اصفهان #مشهد #شیراز #اهواز #آبادان #ماهشهر #قهوه #ویدیو #ورزش #عکاس #عکاسی #عکس #کارون #موبایل #خوزستان_آب_ندارد #ارومیه #اروپا #حیات_وحش

در چهارشنبه سوری از کارهای خطرناک پرهیز کنید @man1351_tam . #ایرانگردی #خوزستان #ایرانی #طبیعتگردی #طبیعت #لاکچری #زیبا #زندگی #لایک #فالوور #ایران #ایرانگردی #تهران #اصفهان #مشهد #شیراز #اهواز #آبادان #ماهشهر #قهوه #ویدیو #ورزش #عکاس #عکاسی #عکس #کارون #موبایل #خوزستان_آب_ندارد #ارومیه #اروپا #حیات_وحش - 4 hours ago

34 Likes
2 Comments
0
.ویدئوی کوتاهی از شهر هامبورگ

تماس از طريق دايركت👈نسیم
.
.
#مهاجرت_به_آلمان#مهاجرت_به_اروپا#مهاجرت_آسان#اروپا #كانادا#انگليس#المان#اتريش#نيوزلند#هلند#مهاجرت#تحصيل#آينده#فرزندان#مهاجرت_به_قلب_اروپا#رم#پاريس#لندن#برلين#نيوزلند#فرانسه#مهاجرت_اسان_٢٠١٩#مهاجرت_به_کانادا#مهاجرت_دائم#مهاجرت_قانونی#مهاجرت_فوری#مهاجرت_از_ایران#كيس#پناهندگي#قصدمهاجرت#مهاجرت_به_کانادا#مهاجرت_دائم#مهاجرت_انگلستان

.ویدئوی کوتاهی از شهر هامبورگ تماس از طريق دايركتنسیم . . #مهاجرت_به_آلمان #مهاجرت_به_اروپا #مهاجرت_آسان #اروپا #كانادا #انگليس #المان #اتريش #نيوزلند #هلند #مهاجرت #تحصيل #آينده #فرزندان #مهاجرت_به_قلب_اروپا #رم #پاريس #لندن #برلين #نيوزلند #فرانسه #مهاجرت_اسان_٢٠١٩ #مهاجرت_به_کانادا #مهاجرت_دائم #مهاجرت_قانونی #مهاجرت_فوری #مهاجرت_از_ایران #كيس #پناهندگي #قصدمهاجرت #مهاجرت_به_کانادا #مهاجرت_دائم #مهاجرت_انگلستان - 4 hours ago

10 Likes
2 Comments
0
.
در خواستی یکی از فالوور های محترم .
CraigDavid Sting 
RiseAndFall 
2002
#پیانو🎹 #پاپ #موزیک_پاپ #راک #اروپایی #موزیک_ویدیو #موسیقی_خوب #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #راک_فارسی #ایرانی #کیبوردیست #موزیک_جدید #گیتاریست #موزیک #موسیقی #اروپا #موسیقی_پاپ #ایران #کیبورد #الکترونیک #موزیکویدیو #گیتار #آلمان#موزیک_خارجی #موسیقی_خارجی #گیتارالکتریک #موسیقی_فاخر #گیتار_پاپ #پیانو #موزیک_ویدئو

. در خواستی یکی از فالوور های محترم . CraigDavid Sting RiseAndFall 2002 #پیانو #پاپ #موزیک_پاپ #راک #اروپایی #موزیک_ویدیو #موسیقی_خوب #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #راک_فارسی #ایرانی #کیبوردیست #موزیک_جدید #گیتاریست #موزیک #موسیقی #اروپا #موسیقی_پاپ #ایران #کیبورد #الکترونیک #موزیکویدیو #گیتار #آلمان #موزیک_خارجی #موسیقی_خارجی #گیتارالکتریک #موسیقی_فاخر #گیتار_پاپ #پیانو #موزیک_ویدئو - 4 hours ago

31 Likes
13 Comments
0
لطفاً کپشن مطالعه شود:)
این کلیپ رو توی پیج قبلی هم گذاشته بودم و خیلی بازخورد داشت و باید بنظرم این جنون جنسی وحشی های غربی رو همه بدونند،
سالی سی هزار تجاوز به اسب تو سوئیس گزارش میشه....
میشه یه نفر توضیح بده!!!
مگه اونجا اسلام و حجاب هستش که آدم هاش عقده ای شن؟
این لولیتا ها چه توضیح قانع کننده ای دارن؟
مگه چشمشون سیر نیست؟
چرا موج ازدواج با حیوانات راه افتاده تو غرب ؟
چرا سوئد آمار بیشترین تجاوز تو سال رو داره؟
اینا که آزادن!!!!
چرا توی سازمان حقوق بشر خود کارمنداش توی سال از هر سه نفر به نفر مورد تجاوز قرار میگیره؟
یه سوال دیگه!چرا غرب نمیزاره اسلام واقعی اونجا جریان پیدا کنه؟چرا انقد به این کثافت کاری ها میدون میدن اما به اسلام نه؟
جواب واضحه....فقط اندکی فکر میخواد..:)
عیدتون مبارک 
التماس دعا
یاعلی
#سید_محمد_فیض_آبادی 
#خدایا_دنیایت_قشنگ_نیست

#مصاف #استاد_رائفی_پور #رائفی_پور #رابطه_جنسی #سکس #لولیتا#عروسک #دختر #زن#اروپا #غربزدگی #تجاوز_جنسی #انقلاب #انقلابی_ام #ایران #تهران #ازدواج #اسلام #شیعه #حجاب #حجاب_اجباری #مسیح_علینژاد #امام_خامنه_ای #امام_زمان

لطفاً کپشن مطالعه شود:) این کلیپ رو توی پیج قبلی هم گذاشته بودم و خیلی بازخورد داشت و باید بنظرم این جنون جنسی وحشی های غربی رو همه بدونند، سالی سی هزار تجاوز به اسب تو سوئیس گزارش میشه.... میشه یه نفر توضیح بده!!! مگه اونجا اسلام و حجاب هستش که آدم هاش عقده ای شن؟ این لولیتا ها چه توضیح قانع کننده ای دارن؟ مگه چشمشون سیر نیست؟ چرا موج ازدواج با حیوانات راه افتاده تو غرب ؟ چرا سوئد آمار بیشترین تجاوز تو سال رو داره؟ اینا که آزادن!!!! چرا توی سازمان حقوق بشر خود کارمنداش توی سال از هر سه نفر به نفر مورد تجاوز قرار میگیره؟ یه سوال دیگه!چرا غرب نمیزاره اسلام واقعی اونجا جریان پیدا کنه؟چرا انقد به این کثافت کاری ها میدون میدن اما به اسلام نه؟ جواب واضحه....فقط اندکی فکر میخواد..:) عیدتون مبارک التماس دعا یاعلی #سید_محمد_فیض_آبادی #خدایا_دنیایت_قشنگ_نیست #مصاف #استاد_رائفی_پور #رائفی_پور #رابطه_جنسی #سکس #لولیتا #عروسک #دختر #زن #اروپا #غربزدگی #تجاوز_جنسی #انقلاب #انقلابی_ام #ایران #تهران #ازدواج #اسلام #شیعه #حجاب #حجاب_اجباری #مسیح_علینژاد #امام_خامنه_ای #امام_زمان - 4 hours ago

68 Likes
5 Comments
0
...
💎 #شرایط اخذ #اقامت #اسپانیا
.
.
1.تمام افرادی که اقامت اسپانیا را دریافت می کنند، باید حداقل 6 ماه در سال در اسپانیا زندگی کنند.
.
2.با داشتن اقامت اسپانیا ، اگر فرزندانتان در سن مدرسه رفتن باشند، باید در اسپانیا به مدرسه بروند.
.
3.متقاضی بعد از دریافت اقامت اسپانیا حتما باید در اسپانیا #ملک مستقل اجاره کرده و یا خریداری نماید.
.
.
.
.
.
🔵 با ما تماس بگیرید : 00905357447443
❤️زندگیتو با ما#تغییربده ...
.
.
.
🇹🇷 #اقامت_ترکیه #مهاجرت_ترکیه #اقامت_اروپا #مهاجرت_اروپا#خریدخانه #فروش_خانه #ترکیه #اروپا #ویزا #ویزاترکیه#ویزااروپا #پاسپورت 🇪🇺

... #شرایط اخذ #اقامت #اسپانیا . . 1.تمام افرادی که اقامت اسپانیا را دریافت می کنند، باید حداقل 6 ماه در سال در اسپانیا زندگی کنند. . 2.با داشتن اقامت اسپانیا ، اگر فرزندانتان در سن مدرسه رفتن باشند، باید در اسپانیا به مدرسه بروند. . 3.متقاضی بعد از دریافت اقامت اسپانیا حتما باید در اسپانیا #ملک مستقل اجاره کرده و یا خریداری نماید. . . . . . با ما تماس بگیرید : 00905357447443 ️زندگیتو با ما#تغییربده ... . . . 🇹🇷 #اقامت_ترکیه #مهاجرت_ترکیه #اقامت_اروپا #مهاجرت_اروپا #خریدخانه #فروش_خانه #ترکیه #اروپا #ویزا #ویزاترکیه #ویزااروپا #پاسپورت 🇪🇺 - 4 hours ago

8 Likes
1 Comments
0
بندر ماهشهر
😍😍😍
@man1351_tam
.
#ایرانگردی #خوزستان #ایرانی #طبیعتگردی #طبیعت #لاکچری #زیبا #زندگی #لایک #فالوور #ایران #ایرانگردی #تهران #اصفهان #مشهد #شیراز #اهواز #آبادان #ماهشهر #قهوه #ویدیو #ورزش #عکاس #عکاسی #عکس #کارون #موبایل #خوزستان_آب_ندارد #ارومیه #اروپا #حیات_وحش

بندر ماهشهر @man1351_tam . #ایرانگردی #خوزستان #ایرانی #طبیعتگردی #طبیعت #لاکچری #زیبا #زندگی #لایک #فالوور #ایران #ایرانگردی #تهران #اصفهان #مشهد #شیراز #اهواز #آبادان #ماهشهر #قهوه #ویدیو #ورزش #عکاس #عکاسی #عکس #کارون #موبایل #خوزستان_آب_ندارد #ارومیه #اروپا #حیات_وحش - 4 hours ago

31 Likes
4 Comments
0
🏆مدرن ترین گروه پیش بینی بازی ها 💳واریز و برداشت آنلاین و آسان از طریق کارت به کارت و در عرض چند دقیقه 🎰کازینو ، تخته نرد ، پوکر آنلاین 🥅پیش بینی رایگان (توتو)
📱اپلیکیشن موبایل
لینک جدید سایت#bio
#1kick#bet#betboro#1xbet#betbaz#pishbini#betforward#casino#football#perspolis#esteghlal#Real#barca#betchannel#فوتبال#worldcup#iran#bet#پیشبینی#شرطبندی#بسکتبال#ا#پوکر#وانکیک_بت #تنیس#اروپا#میکس#1kickbet#pinbahis

مدرن ترین گروه پیش بینی بازی ها واریز و برداشت آنلاین و آسان از طریق کارت به کارت و در عرض چند دقیقه کازینو ، تخته نرد ، پوکر آنلاین 🥅پیش بینی رایگان (توتو) اپلیکیشن موبایل لینک جدید سایت#bio #1kick #bet #betboro #1xbet #betbaz #pishbini #betforward #casino #football #perspolis #esteghlal #Real #barca #betchannel #فوتبال #worldcup #iran #bet #پیشبینی #شرطبندی #بسکتبال #پوکر #وانکیک_بت #تنیس #اروپا #میکس #1kickbet #pinbahis - 4 hours ago

15 Likes
1 Comments
0
نکاتی درباره ی مدارس آنلاین در کانادا
تحصيل آنلاين و اينترنتى يكى روش هاى تاييد شده و معتبر سيستم آموزشى كانادا ميباشد. از روش هاى ديگر آموزشى ميتوان به كلاس هاى گروهى، خصوصى و هوم اسكولينگ اشاره كرد.

شهريه ١ سال تحصيلى دبيرستان آنلاين آركانا ٤٠٠٠$ كانادا هست كه شامل ٢ ترم تحصيلى و هرترم ٣، كرس تحصيلى ميباشد.

ديپلم كانادا، از طريق مدرسه آركانا چه آنلاين از ايران و چه حضورى در تورنتو معتبر و تاييد شده آموزش و پرورش كانادا هست.اين مدرك در تمامى دانشگاه هاى دنيا مخصوصا كانادا مورد تاييد و اعتبار هست. 🔘 مزاياى داشتن ديپلم كانادايي:
1- تحصيل و آموزش در يكى از معتبر ترين سيستم هاى آموزشى دنيا، قابل تاييد از تمامى دانشگاهها و كالج هاى دنيا مخصوصا كانادا.
2- تحصيل به زبان انگليسى و تقويت سطح زبان انگليسي با استاندارد آموزش و پرورش كانادا.
3- آشنايي با سيستم آموزشى كانادا اگر قصد ادامه تحصيل در كانادا داريد.
4- با تحصيل در دبيرستان هاى كانادايي به مدت ٣ سال يا بالاتر، نيازى به مدرك IELTS براى ورود به كالج يا دانشگاه نخواهيد داشت.
5- اثر مثبت در پروسه اقامت و پرونده مهاجرت 
6- دوره اينترنتى دبيرستان كانادا كه قابل تحصيل در تمام نقاط دنيا ميباشد، بدون محدوديت زمانى يا مكانى.
7- دوران دبيرستان اينترنتى آركانا، شهريه اى كمتر از ١/٤ هزينه تحصيلى حضورى در كانادا میباشید.

اطلاعات بیشتر برای مهاجرت به کانادا:👇
https://www.wikigeram.com/migration/canada

#مهاجرت #مهاجرت_کردن #اپلای #ویزا_تحصیلی #مهاجرت_تحصیلی #دانشگاه #آلمان #کانادا #آمریکا #استرالیا #اروپا #مهاجرت_کانادا #مهاجرت_آلمان
💢 بروزترین قوانین مهاجرت کاری و تحصیلی 👇
@wikiapply
@wikiresearchtools

نکاتی درباره ی مدارس آنلاین در کانادا تحصيل آنلاين و اينترنتى يكى روش هاى تاييد شده و معتبر سيستم آموزشى كانادا ميباشد. از روش هاى ديگر آموزشى ميتوان به كلاس هاى گروهى، خصوصى و هوم اسكولينگ اشاره كرد. شهريه ١ سال تحصيلى دبيرستان آنلاين آركانا ٤٠٠٠$ كانادا هست كه شامل ٢ ترم تحصيلى و هرترم ٣، كرس تحصيلى ميباشد. ديپلم كانادا، از طريق مدرسه آركانا چه آنلاين از ايران و چه حضورى در تورنتو معتبر و تاييد شده آموزش و پرورش كانادا هست.اين مدرك در تمامى دانشگاه هاى دنيا مخصوصا كانادا مورد تاييد و اعتبار هست. مزاياى داشتن ديپلم كانادايي: 1- تحصيل و آموزش در يكى از معتبر ترين سيستم هاى آموزشى دنيا، قابل تاييد از تمامى دانشگاهها و كالج هاى دنيا مخصوصا كانادا. 2- تحصيل به زبان انگليسى و تقويت سطح زبان انگليسي با استاندارد آموزش و پرورش كانادا. 3- آشنايي با سيستم آموزشى كانادا اگر قصد ادامه تحصيل در كانادا داريد. 4- با تحصيل در دبيرستان هاى كانادايي به مدت ٣ سال يا بالاتر، نيازى به مدرك IELTS براى ورود به كالج يا دانشگاه نخواهيد داشت. 5- اثر مثبت در پروسه اقامت و پرونده مهاجرت 6- دوره اينترنتى دبيرستان كانادا كه قابل تحصيل در تمام نقاط دنيا ميباشد، بدون محدوديت زمانى يا مكانى. 7- دوران دبيرستان اينترنتى آركانا، شهريه اى كمتر از ١/٤ هزينه تحصيلى حضورى در كانادا میباشید. اطلاعات بیشتر برای مهاجرت به کانادا: https://www.wikigeram.com/migration/canada #مهاجرت #مهاجرت_کردن #اپلای #ویزا_تحصیلی #مهاجرت_تحصیلی #دانشگاه #آلمان #کانادا #آمریکا #استرالیا #اروپا #مهاجرت_کانادا #مهاجرت_آلمان بروزترین قوانین مهاجرت کاری و تحصیلی @wikiapply @wikiresearchtools - 4 hours ago

12 Likes
1 Comments
0
شب اخرین چهارشنبه سال ۹۷ به تمامی ایرانی های عزیز مبارک باشه💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💥 🎉🌹🎉🌹🎉🌹🎉🌹🎉 🌹🌹🌹روشاگشت🌹🌹🌹
#چهارشنبهسوری #چهارشنبه_سوری #عیدنوروز #روشا_گشت #سفر_نوروزی #اروپا #اروپاگردی #ویزا_شنگن #روشا_گشت

شب اخرین چهارشنبه سال ۹۷ به تمامی ایرانی های عزیز مبارک باشه روشاگشت #چهارشنبهسوری #چهارشنبه_سوری #عیدنوروز #روشا_گشت #سفر_نوروزی #اروپا #اروپاگردی #ویزا_شنگن #روشا_گشت - 4 hours ago

30 Likes
1 Comments
0
نوروزتان فرخنده 🌱🌸🌱🌸
سال نو پیشاپیش مبارک🌸🌱🌸🌱
با آرزوی سالی سرشار از شادی، سلامتی، ثروت، آرامش و صلح 🎊🌱💰🕊😊
#۱۳۹۸ 🐷
🌐www.eustudy.org
☎️02144265587
02144264657
02144388242
02144388244
✉️ WhatsApp: 09190709709
🆔 Telegram.me/eustudy
@eustudy
#سوئد#نروژ#هلند#ویزا#مهاجرت#اقامت#نوروز#هفت_سین#سال_نو#فنلاند#اروپا#ادامه_تحصیل#آلمان#

نوروزتان فرخنده سال نو پیشاپیش مبارک با آرزوی سالی سرشار از شادی، سلامتی، ثروت، آرامش و صلح 🕊 #۱۳۹۸ 🌐www.eustudy.org ️02144265587 02144264657 02144388242 02144388244 ️ WhatsApp: 09190709709 Telegram.me/eustudy @eustudy #سوئد #نروژ #هلند #ویزا #مهاجرت #اقامت #نوروز #هفت_سین #سال_نو #فنلاند #اروپا #ادامه_تحصیل #آلمان # - 4 hours ago

170 Likes
0 Comments
0
#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel
 #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات

#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات - 4 hours ago

7 Likes
0 Comments
0
#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel
 #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات

#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات - 4 hours ago

11 Likes
0 Comments
0
#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel
 #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات

#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات - 4 hours ago

5 Likes
1 Comments
0
#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel
 #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات

#اسراییل #ایران #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #جنگ #نابودی #نابودی_اسرائیل #نابودی_رژیم_آخوندی_برابر_است_با_آزادی_ایران #نابودبادجمهوری_اسلامی #حقوق بشر #زیباکلام_توئیتر #war #iran #israel #آمریکا #اروپا #اوین #قوه قضایی #مرتضوی #لاریجانی #خامنه_ای #دولت #روحانی #سیاست #سرمایه #سپیده_قلیان #ظرف #اسماعیل_بخشی #bbc #irib #دلار #انتخابات - 4 hours ago

11 Likes
0 Comments
0
پیشاپیش شما را به بهار تبریک میگویم.
#############################
موسیقی اصیل ایرانی # خواننده# ردیف# دونوازی# استاد ایرج# استاد منزوی# استاد مجتبی میرزاده # استاد شجریان#استادشهناز# استاد فرهنگ شریف#استاد احمد عبادی#استاد فرهنگفر#استاد علیزاده#استاد لطفی#استاد گلپایگانی#مجتبی یحیی# گروه یاران بلژیک#تصنیف#ترانه# یادها و خاطره ها# آواز#تار# سه تار#پیانو# عود# نی# ویلون#کمانچه# تمبک# دف#دایره# سنتور# موزیک# ایران# تهران#تکنوازی# شب بارانی#بند کبود#رویای شب#کنسرت #گروه یاران# بروکسل # بلژیک#اروپا

پیشاپیش شما را به بهار تبریک میگویم. ############################# موسیقی اصیل ایرانی # خواننده# ردیف# دونوازی# استاد ایرج# استاد منزوی# استاد مجتبی میرزاده # استاد شجریان#استادشهناز # استاد فرهنگ شریف#استاد احمد عبادی#استاد فرهنگفر#استاد علیزاده#استاد لطفی#استاد گلپایگانی#مجتبی یحیی# گروه یاران بلژیک#تصنیف #ترانه # یادها و خاطره ها# آواز#تار # سه تار#پیانو # عود# نی# ویلون#کمانچه # تمبک# دف#دایره # سنتور# موزیک# ایران# تهران#تکنوازی # شب بارانی#بند کبود#رویای شب#کنسرت #گروه یاران# بروکسل # بلژیک#اروپا - 4 hours ago

38 Likes
7 Comments
0
○
خامس 😁 کوادرادو 😎
○
○
@uefa_iranian
@uefa_iranian
#uefa_iranian
#یوفا_ایرانی
○
○
○
#ایران #تهران
#یوفا #لیگ_قهرمانان
#لیگ_اروپا #فوتبال #اروپا
#عکس #کلیپ #لباس #موزیک #دختر #پسر
#Iran #tehran #football #soccer #trump
#liverpool #barcelona #realmadrid #bayern
#roma #europe #uel #ucl #euro #uefa

○ خامس کوادرادو 😎 ○ ○ @uefa_iranian @uefa_iranian #uefa_iranian #یوفا_ایرانی ○ ○ ○ #ایران #تهران #یوفا #لیگ_قهرمانان #لیگ_اروپا #فوتبال #اروپا #عکس #کلیپ #لباس #موزیک #دختر #پسر #Iran #tehran #football #soccer #trump #liverpool #barcelona #realmadrid #bayern #roma #europe #uel #ucl #euro #uefa - 4 hours ago

26 Likes
1 Comments
0
#سیاسی#رییس_جمهور#احمدی_نژاد#روحانی#سیاست_روز#ایران#اروپا#آمریکا#اخبار#ورزش

#سیاسی #رییس_جمهور #احمدی_نژاد #روحانی #سیاست_روز #ایران #اروپا #آمریکا #اخبار #ورزش - 4 hours ago

6 Likes
0 Comments
0
۱۷ ژوئن ۲۰۱۸#berlin#duseldorf #munich #velbert #hamborg #farance🇫🇷 #iran #تهران #هنر #هنر_دست #طراحی #معماری_داخلی #دکوراسیون_داخلی #تندیس #مجسمه #رشت#موزه #خلاقیت #خط #چوب #اروپا #اصفهان#نجوم #ماوراء #متافیزیک #زبان آلمانی#مهاجرت

۱۷ ژوئن ۲۰۱۸#berlin #duseldorf #munich #velbert #hamborg #farance #iran #تهران #هنر #هنر_دست #طراحی #معماری_داخلی #دکوراسیون_داخلی #تندیس #مجسمه #رشت #موزه #خلاقیت #خط #چوب #اروپا #اصفهان #نجوم #ماوراء #متافیزیک #زبان آلمانی#مهاجرت - 4 hours ago

55 Likes
3 Comments
0
💥تمرینات کشتی گوشه ای از تمرینات ستاره های آمریکا جردن,اسنایدر,داک وتیلور...تیمه کشتی آزاد آمریکا سال۱۹۹۵ قهرمان جهان شد وبعد از اون دیگه هر گز قهرمان جهان نشدن اما تو المپیک ها همچنان عملکرد عالی داشتن.آتلانتا,سیدنی,آتن,پکن,لندن وریو....👌
#کشتی#بدنسازی#تمرین# مرورفن#هدف# هوش#نرمش#
#جهان#المپیک#اروپا#ینگی دنیا#تکنیک#مدال#سکو#
#قطب#ایران#پهلوان#عشق#آسیب#نبرد#باخت#برد#

تمرینات کشتی گوشه ای از تمرینات ستاره های آمریکا جردن,اسنایدر,داک وتیلور...تیمه کشتی آزاد آمریکا سال۱۹۹۵ قهرمان جهان شد وبعد از اون دیگه هر گز قهرمان جهان نشدن اما تو المپیک ها همچنان عملکرد عالی داشتن.آتلانتا,سیدنی,آتن,پکن,لندن وریو.... #کشتی #بدنسازی #تمرین # مرورفن#هدف # هوش#نرمش # #جهان #المپیک #اروپا #ینگی دنیا#تکنیک #مدال #سکو # #قطب #ایران #پهلوان #عشق #آسیب #نبرد #باخت #برد # - 4 hours ago

709 Likes
5 Comments
0
مهاجرت و سفر به کلیه ی کشورهای اروپایی در کمترین زمان ممکن به صورت کاملا تضمینی بدون هیچ محدودیت سنی
(( تسویه حساب بعد از انجام کار ))
جهت اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید: 00447452396935
.
.
#canadavisa #schengenvisa #canada #schengen #estonia #germany #europe #immigration #visa
#انگلیس #مهاجرت #پناهندگی
 #کانادا #ویزای_شنگن #شینگن #آلمان #بلژیک #نيوزيلند #ایتالیا #سوئد #دانمارک #اتریش #هلند #فلاند #اروپا #اسپانیا #فرانسه #عضو_شینگن #اقامت #مهاجرت #پناهندگی #ویزا_یک_طرفه

مهاجرت و سفر به کلیه ی کشورهای اروپایی در کمترین زمان ممکن به صورت کاملا تضمینی بدون هیچ محدودیت سنی (( تسویه حساب بعد از انجام کار )) جهت اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید: 00447452396935 . . #canadavisa #schengenvisa #canada #schengen #estonia #germany #europe #immigration #visa #انگلیس #مهاجرت #پناهندگی #کانادا #ویزای_شنگن #شینگن #آلمان #بلژیک #نيوزيلند #ایتالیا #سوئد #دانمارک #اتریش #هلند #فلاند #اروپا #اسپانیا #فرانسه #عضو_شینگن #اقامت #مهاجرت #پناهندگی #ویزا_یک_طرفه - 5 hours ago

26 Likes
0 Comments
0
بهترین کشور اروپایی برای مهاجرت از طریق پناهندگی کدام است؟ 🇪🇺 1- سوئد🇸🇪 مدت زمان انجام تشریفات پناهندگی در سوئد بین 10 تا 16 ماه است. در صورت قبولی پناهجو در سوئد به او اقامت 5 ساله داده میشود و در سال چهارم اقامت در این کشور میتوان برای دریافت تابعیت اقدام کرد.

پیش از دریافت اقامت دولت سوئد مبالغی بین 120 تا 250 دلار بصورت ماهیانه برای هر پناهجو در نظر میگیرد و درصورت پذیرفته شدن، این حمایت های مالی تا ماهیانه 900 الی 1100 دلار افزایش می یابد که تا زمان یافتن شغل به وی پرداخت میشود. پناهنده 9 تا 16 ماه فرصت دارد شغلی بیابد.

2- آلمان🇩🇪 روند رسیدگی به درخواست پناهجویان در آلمان از یک تا 3 سال به طول می انجامد و در این مدت پناهجو ماهیانه 290 تا 300 یورو کمک هزینه مالی دریافت خواهد کرد.

در صورت پذیرفته شدن، این مبلغ به 370 تا 390 یورو افزایش خواهد یافت. اما پناهنده 5 ماه پس از دریافت اقامت مشمول قانون کار میشود و باید به دنبال شغلی بر اساس توانایی های خود باشد یا مهارتی برای کار کردن بیاموزد.

دریافت تابعیت آلمان بین 6 تا 8 سال به طول می انجامد.

3- نروژ🇩🇰 زمان رسیدگی به پرونده پناهندگی در این کشور حداکثر 3 سال است. پناهجو 6 تا 9 ماه پس از قبول درخواست پناهندگی اش، مشمول قانون کار میشود و باید به دنبال شغلی برای خود بگردد. پروسه های تابعیت در این کشور متفاوتند و از 3 تا 7 باید برای دریافت پاسپورت صبر کرد.

به پناهجو که ساکن کمپ است بین 400 تا 500 دلار در ماه کمک مالی میشود و این مبلغ بعد از انتقال به خانه اش تا زمان یافتن کار مناسب بین 1300 تا 1600 دلار خواهد بود.

4- اتریش🇦🇹 در اتریش حداقل یک سال و حداکثر 5 سال طول میکشد تا تکلیف درخواست پناهندگی یک نفر روشن شود.

در این کشور بین 50 تا 250 یورو بابت خوراک و هزینه ها به پناهجو کمک مالی میشود که این رقم در صورت قبول درخواست پناهندگی به 650 تا 950 یورو می رسد.

پناهنده باید بعد از شش ماه به دنبال کار مناسب بگردد.

دریافت پاسپورت و تابعیت اتریش 5 سال بعد از اقامت در این کشور ممکن است.
.
تماس از طريق دايركت👈نسیم
.
.
#مهاجرت_به_آلمان#مهاجرت_به_اروپا#مهاجرت_آسان#اروپا #كانادا#انگليس#المان#اتريش#نيوزلند#هلند#مهاجرت#تحصيل#آينده#فرزندان#مهاجرت_به_قلب_اروپا#رم#پاريس#لندن#برلين#نيوزلند#فرانسه#مهاجرت_اسان_٢٠١٩#مهاجرت_به_کانادا#مهاجرت_دائم#مهاجرت_قانونی#مهاجرت_فوری#مهاجرت_از_ایران#كيس#پناهندگي#قصدمهاجرت#مهاجرت_به_کانادا#مهاجرت_دائم#مهاجرت_انگلستان
#مهاجرت

بهترین کشور اروپایی برای مهاجرت از طریق پناهندگی کدام است؟ 🇪🇺 1- سوئد🇸🇪 مدت زمان انجام تشریفات پناهندگی در سوئد بین 10 تا 16 ماه است. در صورت قبولی پناهجو در سوئد به او اقامت 5 ساله داده میشود و در سال چهارم اقامت در این کشور میتوان برای دریافت تابعیت اقدام کرد. پیش از دریافت اقامت دولت سوئد مبالغی بین 120 تا 250 دلار بصورت ماهیانه برای هر پناهجو در نظر میگیرد و درصورت پذیرفته شدن، این حمایت های مالی تا ماهیانه 900 الی 1100 دلار افزایش می یابد که تا زمان یافتن شغل به وی پرداخت میشود. پناهنده 9 تا 16 ماه فرصت دارد شغلی بیابد. 2- آلمان روند رسیدگی به درخواست پناهجویان در آلمان از یک تا 3 سال به طول می انجامد و در این مدت پناهجو ماهیانه 290 تا 300 یورو کمک هزینه مالی دریافت خواهد کرد. در صورت پذیرفته شدن، این مبلغ به 370 تا 390 یورو افزایش خواهد یافت. اما پناهنده 5 ماه پس از دریافت اقامت مشمول قانون کار میشود و باید به دنبال شغلی بر اساس توانایی های خود باشد یا مهارتی برای کار کردن بیاموزد. دریافت تابعیت آلمان بین 6 تا 8 سال به طول می انجامد. 3- نروژ🇩🇰 زمان رسیدگی به پرونده پناهندگی در این کشور حداکثر 3 سال است. پناهجو 6 تا 9 ماه پس از قبول درخواست پناهندگی اش، مشمول قانون کار میشود و باید به دنبال شغلی برای خود بگردد. پروسه های تابعیت در این کشور متفاوتند و از 3 تا 7 باید برای دریافت پاسپورت صبر کرد. به پناهجو که ساکن کمپ است بین 400 تا 500 دلار در ماه کمک مالی میشود و این مبلغ بعد از انتقال به خانه اش تا زمان یافتن کار مناسب بین 1300 تا 1600 دلار خواهد بود. 4- اتریش🇦🇹 در اتریش حداقل یک سال و حداکثر 5 سال طول میکشد تا تکلیف درخواست پناهندگی یک نفر روشن شود. در این کشور بین 50 تا 250 یورو بابت خوراک و هزینه ها به پناهجو کمک مالی میشود که این رقم در صورت قبول درخواست پناهندگی به 650 تا 950 یورو می رسد. پناهنده باید بعد از شش ماه به دنبال کار مناسب بگردد. دریافت پاسپورت و تابعیت اتریش 5 سال بعد از اقامت در این کشور ممکن است. . تماس از طريق دايركتنسیم . . #مهاجرت_به_آلمان #مهاجرت_به_اروپا #مهاجرت_آسان #اروپا #كانادا #انگليس #المان #اتريش #نيوزلند #هلند #مهاجرت #تحصيل #آينده #فرزندان #مهاجرت_به_قلب_اروپا #رم #پاريس #لندن #برلين #نيوزلند #فرانسه #مهاجرت_اسان_٢٠١٩ #مهاجرت_به_کانادا #مهاجرت_دائم #مهاجرت_قانونی #مهاجرت_فوری #مهاجرت_از_ایران #كيس #پناهندگي #قصدمهاجرت #مهاجرت_به_کانادا #مهاجرت_دائم #مهاجرت_انگلستان #مهاجرت - 5 hours ago

7 Likes
1 Comments
0
مراکش - شمال غربی آفریقا 
کشور مراکش در شمال غربی آفریقا واقع شده و فاصله چندانی تا سرزمین های اروپایی ندارد؛ به همین خاطر در طول تاریخ، مراکش مهاجران زیادی از اروپا، به ویژه یهودی ها را میزبانی کرده است. این کشور از شمال به دریای مدیترانه و جبل الطارق و از غرب به اقیانوس اطلس می رسد. همین موضوع حاکی از کیلومترها خط ساحلی و چشم اندازهای رویایی رو به دریاست. همچنین کشور مراکش از شرق با الجزایر و از جنوب با صحراهای غربی مرز دارد.

آب و هوای سرزمین مراکش به صورت کلی، معتدل و بارانی است. دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس هم در آب و هوای این کشور بی تاثیر نیستند و هر چه به سواحل این مناطق نزدیک تر می شویم، آب و هوا تغییرات قابل توجهی می کند. مناطق داخلی تر مراکش نیز اقلیم ویژه خود را دارند که بیشتر به صورت قاره ای است. شاید تا به حال نام کوه های اطلس را شنیده باشید؛ این رشته کوه از کشورهای الجزایر و تونس می گذرد و بخشی از آن هم در مراکش قرار دارد. در حوالی این رشته کوه، آب و هوای کشور مراکش بارانی و برفی ست و باز هم طبیعتی متفاوت در این سرزمین را رقم می زند. در نهایت در بخش های جنوبی کشور که به صحرای غربی نزدیک است، با آب و هوای گرم و بیابانی مواجه می شویم. از این تنوع آب و هوایی کشور مراکش به خوبی می توان دریافت که این سرزمین طبیعتی چندگانه دارد و در هر گوشه اش، شگفتی های طبیعی زیادی می توانند مسافران را حیرت زده کنند. 
#سفیران_سفر_پارس #سفر #طبیعت #اروپا
#مراکش #اطلس
#جهانگردی #جهان #گردش_گری #گردشگری 
#trip #tour #travel #safiransafar #nature

مراکش - شمال غربی آفریقا کشور مراکش در شمال غربی آفریقا واقع شده و فاصله چندانی تا سرزمین های اروپایی ندارد؛ به همین خاطر در طول تاریخ، مراکش مهاجران زیادی از اروپا، به ویژه یهودی ها را میزبانی کرده است. این کشور از شمال به دریای مدیترانه و جبل الطارق و از غرب به اقیانوس اطلس می رسد. همین موضوع حاکی از کیلومترها خط ساحلی و چشم اندازهای رویایی رو به دریاست. همچنین کشور مراکش از شرق با الجزایر و از جنوب با صحراهای غربی مرز دارد. آب و هوای سرزمین مراکش به صورت کلی، معتدل و بارانی است. دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس هم در آب و هوای این کشور بی تاثیر نیستند و هر چه به سواحل این مناطق نزدیک تر می شویم، آب و هوا تغییرات قابل توجهی می کند. مناطق داخلی تر مراکش نیز اقلیم ویژه خود را دارند که بیشتر به صورت قاره ای است. شاید تا به حال نام کوه های اطلس را شنیده باشید؛ این رشته کوه از کشورهای الجزایر و تونس می گذرد و بخشی از آن هم در مراکش قرار دارد. در حوالی این رشته کوه، آب و هوای کشور مراکش بارانی و برفی ست و باز هم طبیعتی متفاوت در این سرزمین را رقم می زند. در نهایت در بخش های جنوبی کشور که به صحرای غربی نزدیک است، با آب و هوای گرم و بیابانی مواجه می شویم. از این تنوع آب و هوایی کشور مراکش به خوبی می توان دریافت که این سرزمین طبیعتی چندگانه دارد و در هر گوشه اش، شگفتی های طبیعی زیادی می توانند مسافران را حیرت زده کنند. #سفیران_سفر_پارس #سفر #طبیعت #اروپا #مراکش #اطلس #جهانگردی #جهان #گردش_گری #گردشگری #trip #tour #travel #safiransafar #nature - 5 hours ago

70 Likes
0 Comments
0
.
تماس از طريق دايركت👈نسیم
.
.
#مهاجرت_به_آلمان#مهاجرت_به_اروپا#مهاجرت_آسان#اروپا #كانادا#انگليس#المان#اتريش#نيوزلند#هلند#مهاجرت#تحصيل#آينده#فرزندان#مهاجرت_به_قلب_اروپا#رم#پاريس#لندن#برلين#نيوزلند#فرانسه#مهاجرت_اسان_٢٠١٩#مهاجرت_به_کانادا#مهاجرت_دائم#مهاجرت_قانونی#مهاجرت_فوری#مهاجرت_از_ایران#كيس#پناهندگي#قصدمهاجرت#مهاجرت_به_کانادا#مهاجرت_دائم#مهاجرت_انگلستان

. تماس از طريق دايركتنسیم . . #مهاجرت_به_آلمان #مهاجرت_به_اروپا #مهاجرت_آسان #اروپا #كانادا #انگليس #المان #اتريش #نيوزلند #هلند #مهاجرت #تحصيل #آينده #فرزندان #مهاجرت_به_قلب_اروپا #رم #پاريس #لندن #برلين #نيوزلند #فرانسه #مهاجرت_اسان_٢٠١٩ #مهاجرت_به_کانادا #مهاجرت_دائم #مهاجرت_قانونی #مهاجرت_فوری #مهاجرت_از_ایران #كيس #پناهندگي #قصدمهاجرت #مهاجرت_به_کانادا #مهاجرت_دائم #مهاجرت_انگلستان - 5 hours ago

7 Likes
0 Comments
0
برای دریافت آموزشات مربوط به سایت به ربات زیر در تلگرام بروید 👇🤖 @pinbahisbot
@pinbahisbot
@pinbahisbot
@Pinbahisbot 🏆لذت پیش بینی مهیج ترین مسابقات ورزشی با بالاترین ضرایب درکلاس جهانی
✅شارژ و برداشت آنی ✅برداشت کمتر از 30 دقیقه
✅بالاترین ضرایب بدون محدودیت مبلغ
✅هزاران بازی مهیج کازینو آنلاین
✅پخش زنده مسابقات با کیفیت HD
✅جوایز و بانس های عالی ورزشی و کازینو و ده ها طرح های تشویقی دیگر
فقط و فقط بخشی از دنیای شگفت انگیز ⚜️پین باهیس⚜️
🌐 www.pinbahis.online 
#pinbahis#پین_باهیس#1kick#bet#betboro#1xbet#betbaz#pishbini#betforward#casino#football#perspolis#esteghlal#Real#barca#betchannel#فوتبال#worldcup#iran#bet#پیشبینی#شرطبندی#بسکتبال#کازینو#پوکر #تنیس#اروپا#money#پول#رولت#roulette

برای دریافت آموزشات مربوط به سایت به ربات زیر در تلگرام بروید 🤖 @pinbahisbot @pinbahisbot @pinbahisbot @Pinbahisbot لذت پیش بینی مهیج ترین مسابقات ورزشی با بالاترین ضرایب درکلاس جهانی شارژ و برداشت آنی برداشت کمتر از 30 دقیقه بالاترین ضرایب بدون محدودیت مبلغ هزاران بازی مهیج کازینو آنلاین پخش زنده مسابقات با کیفیت HD جوایز و بانس های عالی ورزشی و کازینو و ده ها طرح های تشویقی دیگر فقط و فقط بخشی از دنیای شگفت انگیز ⚜️پین باهیس⚜️ 🌐 www.pinbahis.online #pinbahis #پین_باهیس #1kick #bet #betboro #1xbet #betbaz #pishbini #betforward #casino #football #perspolis #esteghlal #Real #barca #betchannel #فوتبال #worldcup #iran #bet #پیشبینی #شرطبندی #بسکتبال #کازینو #پوکر #تنیس #اروپا #money #پول #رولت #roulette - 5 hours ago

10 Likes
1 Comments
0
برای دریافت آموزشات مربوط به سایت به ربات زیر در تلگرام بروید 👇🤖 @pinbahisbot
@pinbahisbot
@pinbahisbot
@Pinbahisbot 🏆لذت پیش بینی مهیج ترین مسابقات ورزشی با بالاترین ضرایب درکلاس جهانی
✅شارژ و برداشت آنی ✅برداشت کمتر از 30 دقیقه
✅بالاترین ضرایب بدون محدودیت مبلغ
✅هزاران بازی مهیج کازینو آنلاین
✅پخش زنده مسابقات با کیفیت HD
✅جوایز و بانس های عالی ورزشی و کازینو و ده ها طرح های تشویقی دیگر
فقط و فقط بخشی از دنیای شگفت انگیز ⚜️پین باهیس⚜️
🌐 www.pinbahis.online 
#pinbahis#پین_باهیس#1kick#bet#betboro#1xbet#betbaz#pishbini#betforward#casino#football#perspolis#esteghlal#Real#barca#betchannel#فوتبال#worldcup#iran#bet#پیشبینی#شرطبندی#بسکتبال#کازینو#پوکر #تنیس#اروپا#money#پول#رولت#roulette

برای دریافت آموزشات مربوط به سایت به ربات زیر در تلگرام بروید 🤖 @pinbahisbot @pinbahisbot @pinbahisbot @Pinbahisbot لذت پیش بینی مهیج ترین مسابقات ورزشی با بالاترین ضرایب درکلاس جهانی شارژ و برداشت آنی برداشت کمتر از 30 دقیقه بالاترین ضرایب بدون محدودیت مبلغ هزاران بازی مهیج کازینو آنلاین پخش زنده مسابقات با کیفیت HD جوایز و بانس های عالی ورزشی و کازینو و ده ها طرح های تشویقی دیگر فقط و فقط بخشی از دنیای شگفت انگیز ⚜️پین باهیس⚜️ 🌐 www.pinbahis.online #pinbahis #پین_باهیس #1kick #bet #betboro #1xbet #betbaz #pishbini #betforward #casino #football #perspolis #esteghlal #Real #barca #betchannel #فوتبال #worldcup #iran #bet #پیشبینی #شرطبندی #بسکتبال #کازینو #پوکر #تنیس #اروپا #money #پول #رولت #roulette - 5 hours ago

7 Likes
0 Comments
0
برای دریافت آموزشات مربوط به سایت به ربات زیر در تلگرام بروید 👇🤖 @pinbahisbot
@pinbahisbot
@pinbahisbot
@Pinbahisbot 🏆لذت پیش بینی مهیج ترین مسابقات ورزشی با بالاترین ضرایب درکلاس جهانی
✅شارژ و برداشت آنی ✅برداشت کمتر از 30 دقیقه
✅بالاترین ضرایب بدون محدودیت مبلغ
✅هزاران بازی مهیج کازینو آنلاین
✅پخش زنده مسابقات با کیفیت HD
✅جوایز و بانس های عالی ورزشی و کازینو و ده ها طرح های تشویقی دیگر
فقط و فقط بخشی از دنیای شگفت انگیز ⚜️پین باهیس⚜️
🌐 www.pinbahis.online 
#pinbahis#پین_باهیس#1kick#bet#betboro#1xbet#betbaz#pishbini#betforward#casino#football#perspolis#esteghlal#Real#barca#betchannel#فوتبال#worldcup#iran#bet#پیشبینی#شرطبندی#بسکتبال#کازینو#پوکر #تنیس#اروپا#money#پول#رولت#roulette

برای دریافت آموزشات مربوط به سایت به ربات زیر در تلگرام بروید 🤖 @pinbahisbot @pinbahisbot @pinbahisbot @Pinbahisbot لذت پیش بینی مهیج ترین مسابقات ورزشی با بالاترین ضرایب درکلاس جهانی شارژ و برداشت آنی برداشت کمتر از 30 دقیقه بالاترین ضرایب بدون محدودیت مبلغ هزاران بازی مهیج کازینو آنلاین پخش زنده مسابقات با کیفیت HD جوایز و بانس های عالی ورزشی و کازینو و ده ها طرح های تشویقی دیگر فقط و فقط بخشی از دنیای شگفت انگیز ⚜️پین باهیس⚜️ 🌐 www.pinbahis.online #pinbahis #پین_باهیس #1kick #bet #betboro #1xbet #betbaz #pishbini #betforward #casino #football #perspolis #esteghlal #Real #barca #betchannel #فوتبال #worldcup #iran #bet #پیشبینی #شرطبندی #بسکتبال #کازینو #پوکر #تنیس #اروپا #money #پول #رولت #roulette - 5 hours ago

7 Likes
0 Comments
0
برای دریافت آموزشات مربوط به سایت به ربات زیر در تلگرام بروید 👇🤖 @pinbahisbot
@pinbahisbot
@pinbahisbot
@Pinbahisbot 🏆لذت پیش بینی مهیج ترین مسابقات ورزشی با بالاترین ضرایب درکلاس جهانی
✅شارژ و برداشت آنی ✅برداشت کمتر از 30 دقیقه
✅بالاترین ضرایب بدون محدودیت مبلغ
✅هزاران بازی مهیج کازینو آنلاین
✅پخش زنده مسابقات با کیفیت HD
✅جوایز و بانس های عالی ورزشی و کازینو و ده ها طرح های تشویقی دیگر
فقط و فقط بخشی از دنیای شگفت انگیز ⚜️پین باهیس⚜️
🌐 www.pinbahis.online 
#pinbahis#پین_باهیس#1kick#bet#betboro#1xbet#betbaz#pishbini#betforward#casino#football#perspolis#esteghlal#Real#barca#betchannel#فوتبال#worldcup#iran#bet#پیشبینی#شرطبندی#بسکتبال#کازینو#پوکر #تنیس#اروپا#money#پول#رولت#roulette

برای دریافت آموزشات مربوط به سایت به ربات زیر در تلگرام بروید 🤖 @pinbahisbot @pinbahisbot @pinbahisbot @Pinbahisbot لذت پیش بینی مهیج ترین مسابقات ورزشی با بالاترین ضرایب درکلاس جهانی شارژ و برداشت آنی برداشت کمتر از 30 دقیقه بالاترین ضرایب بدون محدودیت مبلغ هزاران بازی مهیج کازینو آنلاین پخش زنده مسابقات با کیفیت HD جوایز و بانس های عالی ورزشی و کازینو و ده ها طرح های تشویقی دیگر فقط و فقط بخشی از دنیای شگفت انگیز ⚜️پین باهیس⚜️ 🌐 www.pinbahis.online #pinbahis #پین_باهیس #1kick #bet #betboro #1xbet #betbaz #pishbini #betforward #casino #football #perspolis #esteghlal #Real #barca #betchannel #فوتبال #worldcup #iran #bet #پیشبینی #شرطبندی #بسکتبال #کازینو #پوکر #تنیس #اروپا #money #پول #رولت #roulette - 5 hours ago

7 Likes
0 Comments
0
✅ویزای تضمینی ۱۰۰٪ ایتالیا
شرایط داشتن حداقل مدارک 
تمکن و گردش به اعضای هر نفر ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
قیمت۴۲،۰۰۰،۰۰۰تومان
 ورود 👈👈👈هر هفته
.
#ایتالیایی#تورلحظه_آخری#گردشگری#باشگاهانقلاب#هتل#پاسپورت#اروپا#شینگن#ویزاتضمینی

ویزای تضمینی ۱۰۰٪ ایتالیا شرایط داشتن حداقل مدارک تمکن و گردش به اعضای هر نفر ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان قیمت۴۲،۰۰۰،۰۰۰تومان ورود هر هفته . #ایتالیایی #تورلحظه_آخری #گردشگری #باشگاهانقلاب #هتل #پاسپورت #اروپا #شینگن #ویزاتضمینی - 8 hours ago

82 Likes
0 Comments
0
پذيرش سفارش طراحــــــــــــي(💻🎨🖼)
از عكــــــــــس هاي شخصـــــــــصي شما(📸📩).
.
.
.
.
.
.
.
#فاخر #زيبا #زيبايي #اروپا #اروپايي #توراروپا #مدروزاروپا #مسيح #عيسي #مسيحيت #اسلام #اسلامي #خارج #خارجي #فرهنگ #فرهنگي #فرنگي #فرهنگ_سازي #فرهنگ_ايراني #سبك #سبك_زندگي 
#انقلاب #انقلابي #سياست #سياسي #هنر #فشن #فشن_شو #فشن_مد #فشن_مدل

پذيرش سفارش طراحــــــــــــي(🖼) از عكــــــــــس هاي شخصـــــــــصي شما(📸). . . . . . . . #فاخر #زيبا #زيبايي #اروپا #اروپايي #توراروپا #مدروزاروپا #مسيح #عيسي #مسيحيت #اسلام #اسلامي #خارج #خارجي #فرهنگ #فرهنگي #فرنگي #فرهنگ_سازي #فرهنگ_ايراني #سبك #سبك_زندگي #انقلاب #انقلابي #سياست #سياسي #هنر #فشن #فشن_شو #فشن_مد #فشن_مدل - 10 days ago

46 Likes
2 Comments
0
پذيرش سفارش طراحــــــــــــي(💻🎨🖼)
از عكــــــــــس هاي شخصـــــــــصي شما(📸📩).
.
.
.
.
.
.
.
#فاخر #زيبا #زيبايي #اروپا #اروپايي #توراروپا #مدروزاروپا #مسيح #عيسي #مسيحيت #اسلام #اسلامي #خارج #خارجي #فرهنگ #فرهنگي #فرنگي #فرهنگ_سازي #فرهنگ_ايراني #سبك #سبك_زندگي 
#انقلاب #انقلابي #سياست #سياسي #هنر #فشن #فشن_شو #فشن_مد #فشن_مدل

پذيرش سفارش طراحــــــــــــي(🖼) از عكــــــــــس هاي شخصـــــــــصي شما(📸). . . . . . . . #فاخر #زيبا #زيبايي #اروپا #اروپايي #توراروپا #مدروزاروپا #مسيح #عيسي #مسيحيت #اسلام #اسلامي #خارج #خارجي #فرهنگ #فرهنگي #فرنگي #فرهنگ_سازي #فرهنگ_ايراني #سبك #سبك_زندگي #انقلاب #انقلابي #سياست #سياسي #هنر #فشن #فشن_شو #فشن_مد #فشن_مدل - 11 days ago

36 Likes
4 Comments
0
پذيرش سفارش طراحــــــــــــي(💻🎨🖼)
از عكــــــــــس هاي شخصـــــــــصي شما(📸📩).
.
.
.
.
.
.
.
#زيبايي #مد #فشن #عكس #عكاسي #حرفه_اي #رويايي #مدلينگ #آتليه #اصلاح #سوپرايز #تغيير #طراح_مد #بهترين #استايل #مدل #خاص #مناسبتي #سفارشي #آنلاين #اينترنتي #هديه #سفارش #جشن #مهم #رنگ #سفر #رابطه #اروپا #خريد

پذيرش سفارش طراحــــــــــــي(🖼) از عكــــــــــس هاي شخصـــــــــصي شما(📸). . . . . . . . #زيبايي #مد #فشن #عكس #عكاسي #حرفه_اي #رويايي #مدلينگ #آتليه #اصلاح #سوپرايز #تغيير #طراح_مد #بهترين #استايل #مدل #خاص #مناسبتي #سفارشي #آنلاين #اينترنتي #هديه #سفارش #جشن #مهم #رنگ #سفر #رابطه #اروپا #خريد - 25 days ago

112 Likes
15 Comments
0
🕊گــروه طراحــــي پــِيــــــــــــــــــــتام🕊
👇🏻
پذيرش سفارش طراحــــــــــــي(💻🎨🖼)/از عكــــــــــس هاي شخصـــــــــصي شما(📸📩).
.
.
.
.
.
.
.
#ايران #ايراني #اروپا #شهروند #بين_المللي #توريست #خارجي #تهران #تهرانگردي #شهرستان #هنري #هنر #كار_دست #صنايع #نيوز #تازه #تازه_ها #تكنولوژي #فكر #خلاق #خلاقيت #دلار #ريال #اپليكيشن #موبايل #گوشي #مربي #نرم_افزار #طرح #اولين

🕊گــروه طراحــــي پــِيــــــــــــــــــــتام🕊 🏻 پذيرش سفارش طراحــــــــــــي(🖼)/از عكــــــــــس هاي شخصـــــــــصي شما(📸). . . . . . . . #ايران #ايراني #اروپا #شهروند #بين_المللي #توريست #خارجي #تهران #تهرانگردي #شهرستان #هنري #هنر #كار_دست #صنايع #نيوز #تازه #تازه_ها #تكنولوژي #فكر #خلاق #خلاقيت #دلار #ريال #اپليكيشن #موبايل #گوشي #مربي #نرم_افزار #طرح #اولين - 1 month ago

55 Likes
16 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.