#ارتش_در_محضر_ولایت

128 posts

#اعتراف سایت نظامی امریکایی به #اقتدار علمی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
1⃣ 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#چالش_دعوت_به_هوشیاری 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#مرد_میدان_باش 
#تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم
#تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند
#ارتش_مقتدر
#ارتشی
#ارتشی_ام 
#ارتشیان 
#ارتش_ایران 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_سایبری 
#aja
#navy
#army
#defence
#iran 
#ir_army 
#irarmy

#اعتراف سایت نظامی امریکایی به #اقتدار علمی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #چالش_دعوت_به_هوشیاری #ارتش_مردمی_انقلابی #مرد_میدان_باش #تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم #تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند #ارتش_مقتدر #ارتشی #ارتشی_ام #ارتشیان #ارتش_ایران #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_مقتدر #ارتش_سایبری #aja #navy #army #defence #iran #ir_army #irarmy - 8 hours ago

327 Likes
3 Comments
0
🔴 در پی اوامر #فرماندهی_معظم_کل_قوا و بنا به دستور #فرماندهی_کل_ارتش و همچنین فرمانده نیروی زمینی، یگان های مهندسی ارتش برای کمک به #سیلزدگان_گلستان و #مازندران به منطقه اعزام شدند. 
در پی اوامر دریافتی، #ارتش علاوه بر تداوم و تقویت امدادرسانی به سیلزدگان، به دنبال چاره اندیشی برای تخلیه آب متوقف شده حاصل از سیل در سطح مناطق شهری و روستایی مانده در زیر آب است.
#مردم_یاری #تیپ #نیروی_زمینی
#شهدای_جنگ_اقتصادی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#چالش_دعوت_به_هوشیاری 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#مرد_میدان_باش 
#تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم
#تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند
#ارتش_مقتدر
#ارتشی
#ارتشی_ام 
#ارتشیان 
#ارتش_ایران 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_سایبری 
#aja
#navy
#army
#defence
#iran 
#ir_army 
#irarmy

در پی اوامر #فرماندهی_معظم_کل_قوا و بنا به دستور #فرماندهی_کل_ارتش و همچنین فرمانده نیروی زمینی، یگان های مهندسی ارتش برای کمک به #سیلزدگان_گلستان و #مازندران به منطقه اعزام شدند. در پی اوامر دریافتی، #ارتش علاوه بر تداوم و تقویت امدادرسانی به سیلزدگان، به دنبال چاره اندیشی برای تخلیه آب متوقف شده حاصل از سیل در سطح مناطق شهری و روستایی مانده در زیر آب است. #مردم_یاری #تیپ #نیروی_زمینی #شهدای_جنگ_اقتصادی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #چالش_دعوت_به_هوشیاری #ارتش_مردمی_انقلابی #مرد_میدان_باش #تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم #تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند #ارتش_مقتدر #ارتشی #ارتشی_ام #ارتشیان #ارتش_ایران #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_مقتدر #ارتش_سایبری #aja #navy #army #defence #iran #ir_army #irarmy - 19 hours ago

762 Likes
15 Comments
0
رییس هلال احمر: ارتش و سپاه به یاری سیل زدگان استان گلستان آمدند، بقیه کجا هستند؟

#ارتش_سپاه_انقلابی_و_مردمی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#چالش_دعوت_به_هوشیاری 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#مرد_میدان_باش 
#تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم
#تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند
#ارتش_مقتدر
#ارتشی
#ارتشی_ام 
#ارتشیان 
#ارتش_ایران 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_سایبری 
#سیل
#سیلزدگان
#هلال_احمر
#گلستان
#مازندران
#aja
#navy
#army
#defence
#iran 
#ir_army 
#ir.army

رییس هلال احمر: ارتش و سپاه به یاری سیل زدگان استان گلستان آمدند، بقیه کجا هستند؟ #ارتش_سپاه_انقلابی_و_مردمی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #چالش_دعوت_به_هوشیاری #ارتش_مردمی_انقلابی #مرد_میدان_باش #تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم #تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند #ارتش_مقتدر #ارتشی #ارتشی_ام #ارتشیان #ارتش_ایران #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_مقتدر #ارتش_سایبری #سیل #سیلزدگان #هلال_احمر #گلستان #مازندران #aja #navy #army #defence #iran #ir_army #ir .army - 2 days ago

208 Likes
3 Comments
0
1⃣ #گفتگوی تلفنی #امیر_کیومرث_حیدری درمورد عملیات کمک رسانی و #مردم_یاری #تیپ 258متحرک هجومی #نیروی_زمینی محوری
#شهدای_جنگ_اقتصادی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#چالش_دعوت_به_هوشیاری 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#مرد_میدان_باش 
#تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم
#تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند
#ارتش_مقتدر
#ارتشی
#ارتشی_ام 
#ارتشیان 
#ارتش_ایران 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_سایبری 
#aja
#navy
#army
#defence
#iran 
#ir_army 
#ir.army

#گفتگوی تلفنی #امیر_کیومرث_حیدری درمورد عملیات کمک رسانی و #مردم_یاری #تیپ 258متحرک هجومی #نیروی_زمینی محوری #شهدای_جنگ_اقتصادی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #چالش_دعوت_به_هوشیاری #ارتش_مردمی_انقلابی #مرد_میدان_باش #تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم #تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند #ارتش_مقتدر #ارتشی #ارتشی_ام #ارتشیان #ارتش_ایران #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_مقتدر #ارتش_سایبری #aja #navy #army #defence #iran #ir_army #ir .army - 2 days ago

446 Likes
26 Comments
0
💯بخوانید و برای دیگران بازگویی کنید؛ 🔸#سال98 در حالی شروع شد که بخش اعظمی از همکارانمون در #پدافند_هوایی #ارتش به #مرخصی نرفتند تا چشمان همیشه بیدار ارتش آسمان ایران عزیزمون رو لحظه به لحظه رصد کنه! 🔸سال 98 در حالی شروع شد که بخش های مهم و عملیاتی #نیروی_زمینی ارتش در مرزهای مهم کشور همچنان با قدرت در حال حراست از مرزهای کشور بودند تا جنبنده ای نتونه وارد خاک ایران بشه و برای مردم عزیز ایران ناامنی ایجاد کنه! 🔸سال 98 در حالی شروع شد که بسیاری از پرسنل نیروی هوایی و خصوصا خلبانان اسکرمبل مانند عقاب در آشیانه ماندند تا به محض کوچک ترین خطری برای آسمان ایران اسلامی چنگال قدرتمند #نیروی_هوایی ارتش رو به رخ جهان بکشند! 🔸سال 98 در حالی شروع شد که #ناوگروه 61ام #نیروی_دریایی ارتش چند هزار مایل دورتر از خاک وطن به ماموریت برون مرزی اعزام شده تا با حفظ امنیت خطوط مواصلاتی #دریایی امنیت اقتصادی و غذایی کشور تامین بشه و البته باید قدردان پرسنل ناوچه های زهراگین ارتش در جنوب کشور باشیم که هم اکنون چشم در چشم ناوگان آمریکا و انگلیس از مرزهای دریایی کشورمون حراست می کنند! 🔸 باز هم باید یاد کنیم از همه اون با معرفت هایی که شب عید نگهبان بودند و همه افسران و درجه داران و سربازانی که هم اکنون خادم زائرین شهدا در #راهیان_نور هستند!
👈خصوصا تک تک کارکنان #پادگان_میشداغ که این روزها با #رزم_شبانه فوق العاده زیبایی که برای زائران شهدا اجرا می کنند گوشه کوچک اما بسیار زیبایی از قدرت ارتش رو به مردم عزیز ایران نشان می دهند! 🔸 و البته خدا قوت به همه #ارتشیان
و اون دوستانی که در مرخصی هستند همکارانی که بعد از یکسال تلاش طعم در کنار خانواده بودن رو دارند می چشند،
👈یادتون باشه ارتش رسانه رسمی نداره اما اگر قرار باشه زحمات تک تک هم رزمانتون دیده بشه بهتره شما در حین صحبت هاتون با دوستان و اقوام و افراد شخصی بگید که همکارانتون در همین لحظات چه زحماتی می کشند تا مردم عزیز ایران زمین آسوده از اعیاد لذت ببرند! 💐سالم وسربلند باشید!
☀️سال نو مبارک!
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
#ارتشی_ام 
#ارتشی

بخوانید و برای دیگران بازگویی کنید؛ #سال98 در حالی شروع شد که بخش اعظمی از همکارانمون در #پدافند_هوایی #ارتش به #مرخصی نرفتند تا چشمان همیشه بیدار ارتش آسمان ایران عزیزمون رو لحظه به لحظه رصد کنه! سال 98 در حالی شروع شد که بخش های مهم و عملیاتی #نیروی_زمینی ارتش در مرزهای مهم کشور همچنان با قدرت در حال حراست از مرزهای کشور بودند تا جنبنده ای نتونه وارد خاک ایران بشه و برای مردم عزیز ایران ناامنی ایجاد کنه! سال 98 در حالی شروع شد که بسیاری از پرسنل نیروی هوایی و خصوصا خلبانان اسکرمبل مانند عقاب در آشیانه ماندند تا به محض کوچک ترین خطری برای آسمان ایران اسلامی چنگال قدرتمند #نیروی_هوایی ارتش رو به رخ جهان بکشند! سال 98 در حالی شروع شد که #ناوگروه 61ام #نیروی_دریایی ارتش چند هزار مایل دورتر از خاک وطن به ماموریت برون مرزی اعزام شده تا با حفظ امنیت خطوط مواصلاتی #دریایی امنیت اقتصادی و غذایی کشور تامین بشه و البته باید قدردان پرسنل ناوچه های زهراگین ارتش در جنوب کشور باشیم که هم اکنون چشم در چشم ناوگان آمریکا و انگلیس از مرزهای دریایی کشورمون حراست می کنند! باز هم باید یاد کنیم از همه اون با معرفت هایی که شب عید نگهبان بودند و همه افسران و درجه داران و سربازانی که هم اکنون خادم زائرین شهدا در #راهیان_نور هستند! خصوصا تک تک کارکنان #پادگان_میشداغ که این روزها با #رزم_شبانه فوق العاده زیبایی که برای زائران شهدا اجرا می کنند گوشه کوچک اما بسیار زیبایی از قدرت ارتش رو به مردم عزیز ایران نشان می دهند! و البته خدا قوت به همه #ارتشیان و اون دوستانی که در مرخصی هستند همکارانی که بعد از یکسال تلاش طعم در کنار خانواده بودن رو دارند می چشند، یادتون باشه ارتش رسانه رسمی نداره اما اگر قرار باشه زحمات تک تک هم رزمانتون دیده بشه بهتره شما در حین صحبت هاتون با دوستان و اقوام و افراد شخصی بگید که همکارانتون در همین لحظات چه زحماتی می کشند تا مردم عزیز ایران زمین آسوده از اعیاد لذت ببرند! سالم وسربلند باشید! ️سال نو مبارک! #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری #ارتشی_ام #ارتشی - 3 days ago

1,300 Likes
44 Comments
0
📹 #ببینید | مصداق واقعی شعار ارتش فدای ملت
#تصاویری از امداد رسانی پرسنل #پدافند_هوایی_ارتش به مردم گرفتار در برف و طوفان

#مردمیاری_ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
#ارتشی
#ارتشی_ام

#ببینید | مصداق واقعی شعار ارتش فدای ملت #تصاویری از امداد رسانی پرسنل #پدافند_هوایی_ارتش به مردم گرفتار در برف و طوفان #مردمیاری_ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری #ارتشی #ارتشی_ام - 3 days ago

346 Likes
15 Comments
0
📸افتتاح نمایشگاه بزرگ هوایی راهیان نور پایگاه شکاری وحدتی نیروی هوایی ارتش 👈نمايشگاه #راهيان_نور هوايی، لحظاتی قبل با حضور حجت الاسلام والمسلمين عباس محمدحسنی رئيس سازمان عقيدتی سياسی ارتش و امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده فرمانده نيروی هوايی ارتش افتتاح شد .
🔹دشمنان انقلاب اسلامی بایستی قدرت مدافعان اسلام را با کلام ببیند و احساس کنند و دچاره رعب و وحشت بشوند امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

📸افتتاح نمایشگاه بزرگ هوایی راهیان نور پایگاه شکاری وحدتی نیروی هوایی ارتش نمايشگاه #راهيان_نور هوايی، لحظاتی قبل با حضور حجت الاسلام والمسلمين عباس محمدحسنی رئيس سازمان عقيدتی سياسی ارتش و امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده فرمانده نيروی هوايی ارتش افتتاح شد . دشمنان انقلاب اسلامی بایستی قدرت مدافعان اسلام را با کلام ببیند و احساس کنند و دچاره رعب و وحشت بشوند امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 4 days ago

346 Likes
0 Comments
0
📸/گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر ستوانیکم بازنشسته اکبر شریعت خالق صدای کربلا کربلا در دوران دفاع مقدس با حضور فرماندهان ارتش و مسئولین استان فارس در بارگاه ملکوتی شاهچراغ.
#نیروی_زمینی_ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

📸/گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر ستوانیکم بازنشسته اکبر شریعت خالق صدای کربلا کربلا در دوران دفاع مقدس با حضور فرماندهان ارتش و مسئولین استان فارس در بارگاه ملکوتی شاهچراغ. #نیروی_زمینی_ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 9 days ago

37 Likes
0 Comments
0
🔻با حضور گسترده مردم و مسئولین؛
پیکر مرحوم سروان حاج علی اکبر شریعت در استان فارس تشیع شد 🔹پیکر حماسه سرای ارتش و نغمه خوان دارخوین، در شیراز تشییع شد.
علی اکبر شریعت رزمنده و مداح دوران دفاع مقدس و از افسران پیشکسوت ارتش که چندی پیش با عنایت فرمانده ارتش به تنها خواسته‌اش رسید و به کربلا مشرف شد.
#نیروی_زمینی_ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

با حضور گسترده مردم و مسئولین؛ پیکر مرحوم سروان حاج علی اکبر شریعت در استان فارس تشیع شد پیکر حماسه سرای ارتش و نغمه خوان دارخوین، در شیراز تشییع شد. علی اکبر شریعت رزمنده و مداح دوران دفاع مقدس و از افسران پیشکسوت ارتش که چندی پیش با عنایت فرمانده ارتش به تنها خواسته‌اش رسید و به کربلا مشرف شد. #نیروی_زمینی_ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 9 days ago

36 Likes
0 Comments
0
◾️ إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون ◾️
🔴 نوحه خوان "کربلا کربلا ما داریم میاییم" به یاران شهیدش پیوست . . .
علی اکبر شریعت رزمنده و مداح دوران دفاع مقدس و از افسران پیشکسوت ارتش که چندی پیش با عنایت فرمانده ارتش به تنها خواسته‌اش رسید و به کربلا مشرف شد، دارفانی را وداع گفت.
درگذشت یادگار دوران جهاد و شهادت را تسلیت عرض می نماییم.
#نیروی_زمینی_ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

️ إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون نوحه خوان "کربلا کربلا ما داریم میاییم" به یاران شهیدش پیوست . . . علی اکبر شریعت رزمنده و مداح دوران دفاع مقدس و از افسران پیشکسوت ارتش که چندی پیش با عنایت فرمانده ارتش به تنها خواسته‌اش رسید و به کربلا مشرف شد، دارفانی را وداع گفت. درگذشت یادگار دوران جهاد و شهادت را تسلیت عرض می نماییم. #نیروی_زمینی_ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 11 days ago

37 Likes
3 Comments
0
فرمانده کل ارتش:
🔹 دفاع از آسمان ایران اسلامی هدف، هویت و کارت شناسایی قرارگاه پدافند هوایی است.
🔹این کارت شناسایی را باید سر دست بگیریم و به عالم و آدم نشان دهیم و از هیچ شیطان و شیطنتی هم نهراسیم.
#نیروی_زمینی_ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

فرمانده کل ارتش: دفاع از آسمان ایران اسلامی هدف، هویت و کارت شناسایی قرارگاه پدافند هوایی است. این کارت شناسایی را باید سر دست بگیریم و به عالم و آدم نشان دهیم و از هیچ شیطان و شیطنتی هم نهراسیم. #نیروی_زمینی_ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 14 days ago

31 Likes
0 Comments
0
#رهبری #ارتش_در_محضر_ولایت #روزدرختکاری

#رهبری #ارتش_در_محضر_ولایت #روزدرختکاری - 17 days ago

45 Likes
0 Comments
0
#دستمریزاد_ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتشی
#ارتشی_ام
#ارتش_سایبری

#دستمریزاد_ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتشی #ارتشی_ام #ارتش_سایبری - 18 days ago

902 Likes
12 Comments
0
📹/ دفاع از میهن اسلامی 👈ویژه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
#نیروی_زمینی_ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

/ دفاع از میهن اسلامی ویژه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران #نیروی_زمینی_ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 19 days ago

79 Likes
0 Comments
0
من که کاره ای نیستم ولی پیشنهاد میدم مجلس و دولت رو تعطیل کنن همه چیزو بدن دست سپاه و ارتش،خداوکیلی از دولت و مجلس بخاری بلند نمیشه تازه ضرر هم دارن ولی تجربه نشون داد که سپاه و ارتش واقعا مفید و ثمر بخش هستن چه در زمینه ی امنیت و چه در مسائل اقتصادی و مخصوصا سازندگی،حالا که بعضی از مردم نمیتونن تشخیص بدن کی دلسوزه و کی منفعت طلب خب دیگه چرا انتخابات؟از قدیم گفتن دوست اونه که بگریونتت نه اون که بخندونتت ،خب دیدیم که مردیم فریب خنده های لیست امید رو چطور خوردن و الان داریم تاوان لیستی رای دادن و بدون شناخت رای دادن رو پس میدیم از مجلس بگیر تا حسن کلید ساز.
#دستمریزاد_ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتشی
#ارتشی_ام
#ارتش_سایبری

من که کاره ای نیستم ولی پیشنهاد میدم مجلس و دولت رو تعطیل کنن همه چیزو بدن دست سپاه و ارتش،خداوکیلی از دولت و مجلس بخاری بلند نمیشه تازه ضرر هم دارن ولی تجربه نشون داد که سپاه و ارتش واقعا مفید و ثمر بخش هستن چه در زمینه ی امنیت و چه در مسائل اقتصادی و مخصوصا سازندگی،حالا که بعضی از مردم نمیتونن تشخیص بدن کی دلسوزه و کی منفعت طلب خب دیگه چرا انتخابات؟از قدیم گفتن دوست اونه که بگریونتت نه اون که بخندونتت ،خب دیدیم که مردیم فریب خنده های لیست امید رو چطور خوردن و الان داریم تاوان لیستی رای دادن و بدون شناخت رای دادن رو پس میدیم از مجلس بگیر تا حسن کلید ساز. #دستمریزاد_ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتشی #ارتشی_ام #ارتش_سایبری - 20 days ago

26 Likes
0 Comments
0
📹/ دفاع از میهن اسلامی خود 👈ویژه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

/ دفاع از میهن اسلامی خود ویژه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 21 days ago

26 Likes
1 Comments
0
🔹ویژه قرارگاه پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبياء محل دفن قبرستان بقیع قم لطفا به تاریخ شهادت ایشان دقت کنید
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

ویژه قرارگاه پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبياء محل دفن قبرستان بقیع قم لطفا به تاریخ شهادت ایشان دقت کنید #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 21 days ago

25 Likes
1 Comments
0
📹/ دقت، سرعت و انهدام 🔹ویژه قرارگاه پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبياء
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

/ دقت، سرعت و انهدام ویژه قرارگاه پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبياء #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 21 days ago

25 Likes
0 Comments
0
#دستمریزاد_ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتشی
#ارتشی_ام
#ارتش_سایبری

#دستمریزاد_ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتشی #ارتشی_ام #ارتش_سایبری - 21 days ago

11,371 Likes
610 Comments
0
🎥 🔴 در دومین روز از مرحله نهایی رزمایش دریایی «ولایت٩٧» چه گذشت؟
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

در دومین روز از مرحله نهایی رزمایش دریایی «ولایت٩٧» چه گذشت؟ #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 29 days ago

29 Likes
1 Comments
0
♻️🔔آیا میدانستید در جنگ ایران و عراق از کشور عربستان مجاهدان شیعه به نصرت مومنان و برادرانشان در جمهوری اسلامی ایران آمدند تا از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران دفاع کنند ؟ 
این کلیپ قسمتی از شهدای حجاز در جنگ ۸ سال دفاع مقدس ایران را نشان میدهد‌.
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
#شهدای_حجاز
@rahghzar32

آیا میدانستید در جنگ ایران و عراق از کشور عربستان مجاهدان شیعه به نصرت مومنان و برادرانشان در جمهوری اسلامی ایران آمدند تا از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران دفاع کنند ؟ این کلیپ قسمتی از شهدای حجاز در جنگ ۸ سال دفاع مقدس ایران را نشان میدهد‌. #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری #شهدای_حجاز @rahghzar32 - 1 month ago

27 Likes
1 Comments
0
📸#سند پشتیبانی #ارتش از #انقلاب_اسلامی و مردمی بودن ارتش 👈انقلاب با اعلام پشتیبانی ارتش از مردم به #پیروزی رسید
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
#ارتشی_ام
#ارتشی

📸#سند پشتیبانی #ارتش از #انقلاب_اسلامی و مردمی بودن ارتش انقلاب با اعلام پشتیبانی ارتش از مردم به #پیروزی رسید #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری #ارتشی_ام #ارتشی - 1 month ago

495 Likes
3 Comments
0
💯فقط خانواده نظامی ها می دونند این عکس یعنی چی.... 📸تصویری از خانواده داغ دیده‌ی یکی از شهدای #سپاه 👈مسئولین باید مثل این عکس‌هارو بذارن جلوی چشمشون که حواسشون باشه کجا زندگی میکنن و برای حفظ این #مملکت چه عزیزانی فدا شدن و چه خانواده که داغدار شدن و چه فرزندانی که یتیم شدن....
#سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی_ایران
#تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم
#تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#قرارگاه_پدافند_هوایی_خاتم_الانبیاء
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

فقط خانواده نظامی ها می دونند این عکس یعنی چی.... 📸تصویری از خانواده داغ دیده‌ی یکی از شهدای #سپاه مسئولین باید مثل این عکس‌هارو بذارن جلوی چشمشون که حواسشون باشه کجا زندگی میکنن و برای حفظ این #مملکت چه عزیزانی فدا شدن و چه خانواده که داغدار شدن و چه فرزندانی که یتیم شدن.... #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی_ایران #تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم #تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #قرارگاه_پدافند_هوایی_خاتم_الانبیاء #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 1 month ago

1,114 Likes
40 Comments
0
#اختصاصی
🎥#برگزاری_مراسم ۲۲ بهمن توسط #ناوگروه_شصتم اعزامی ارتش در #اقیانوس هند
🔹شعار مرگ بر آمریکا، اسرائیل و ال سقوط
#انقلاب_فاطمی
#حماسه_حضورملت
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
#ارتشی_ام

#اختصاصی #برگزاری_مراسم ۲۲ بهمن توسط #ناوگروه_شصتم اعزامی ارتش در #اقیانوس هند شعار مرگ بر آمریکا، اسرائیل و ال سقوط #انقلاب_فاطمی #حماسه_حضورملت #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری #ارتشی_ام - 1 month ago

47 Likes
0 Comments
0
#اختصاصی
🎥#برگزاری_مراسم ۲۲ بهمن توسط #ناوگروه_شصتم اعزامی ارتش در #اقیانوس هند
🔹شعار مرگ بر آمریکا، اسرائیل و ال سقوط
#انقلاب_فاطمی
#حماسه_حضورملت
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
#ارتشی_ام

#اختصاصی #برگزاری_مراسم ۲۲ بهمن توسط #ناوگروه_شصتم اعزامی ارتش در #اقیانوس هند شعار مرگ بر آمریکا، اسرائیل و ال سقوط #انقلاب_فاطمی #حماسه_حضورملت #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری #ارتشی_ام - 1 month ago

2,389 Likes
42 Comments
0
#حماسه_حضورملت
#امیرسرلشکرسیدعبدالرحیم_موسوی
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
#ارتشی_ام 
#ارتشی

#حماسه_حضورملت #امیرسرلشکرسیدعبدالرحیم_موسوی #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری #ارتشی_ام #ارتشی - 1 month ago

613 Likes
6 Comments
0
خطبه ۲۰۲ #نهج_البلاغه
#درد_دل حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)
#تسلیت 
#ارتشی_ام 
#ارتشی 
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

خطبه ۲۰۲ #نهج_البلاغه #درد_دل حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) #تسلیت #ارتشی_ام #ارتشی #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 1 month ago

244 Likes
1 Comments
0
به‌مناسبت #سالروز_بیعت_تاریخی #همافران #ارتش با حضرت امام خمینی رحمه‌الله‌ در #نوزدهم_بهمن‌ماه ۱۳۵۷، #فرماندهان، #خلبانان و جمعی از اعضای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (جمعه) با حضرت #آیت‌الله_خامنه‌ای؛ #فرمانده_کل_قوا دیدار کردند.
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#نیروی_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#قرارگاه_پدافند_هوایی_خاتم_الانبیاء
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتشی
#ارتشی_ام
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

به‌مناسبت #سالروز_بیعت_تاریخی #همافران #ارتش با حضرت امام خمینی رحمه‌الله‌ در #نوزدهم_بهمن ‌ماه ۱۳۵۷، #فرماندهان ، #خلبانان و جمعی از اعضای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (جمعه) با حضرت #آیت ‌الله_خامنه‌ای؛ #فرمانده_کل_قوا دیدار کردند. #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #نیروی_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #قرارگاه_پدافند_هوایی_خاتم_الانبیاء #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتشی #ارتشی_ام #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 1 month ago

390 Likes
1 Comments
0
🔹دشمنان انقلاب اسلامی بایستی قدرت مدافعان اسلام را با کلام ببیند و احساس کنند و دچاره رعب و وحشت بشوند امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران

دشمنان انقلاب اسلامی بایستی قدرت مدافعان اسلام را با کلام ببیند و احساس کنند و دچاره رعب و وحشت بشوند امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران - 2 months ago

17 Likes
1 Comments
0
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران

#انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران - 2 months ago

14 Likes
0 Comments
0
🔹دشمنان انقلاب اسلامی بایستی قدرت مدافعان اسلام را با کلام ببیند و احساس کنند و دچاره رعب و وحشت بشوند امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

دشمنان انقلاب اسلامی بایستی قدرت مدافعان اسلام را با کلام ببیند و احساس کنند و دچاره رعب و وحشت بشوند امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 2 months ago

34 Likes
1 Comments
0
🔴 جناب سرگرد افتاد تا ما نیفتیم🙏🙏🙏 #سرگرد_محمد_رضا_دهقانی
#تی_۵۵_هوابرد_شیراز 
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

جناب سرگرد افتاد تا ما نیفتیم #سرگرد_محمد_رضا_دهقانی #تی_۵۵_هوابرد_شیراز #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 2 months ago

74 Likes
4 Comments
0
🔹دشمنان انقلاب اسلامی بایستی قدرت مدافعان اسلام را با کلام ببیند و احساس کنند و دچاره رعب و وحشت بشوند امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

دشمنان انقلاب اسلامی بایستی قدرت مدافعان اسلام را با کلام ببیند و احساس کنند و دچاره رعب و وحشت بشوند امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش #انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 2 months ago

29 Likes
0 Comments
0
#ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

#ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) - 2 months ago

36 Likes
0 Comments
0
#ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #نیروی_زمینی

#ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #نیروی_زمینی - 2 months ago

34 Likes
1 Comments
0
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

#انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 2 months ago

31 Likes
0 Comments
0
#انقلاب_فاطمی
#شکوه_پایداری
#چهل_سالگی_انقلاب
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران
#شجره_طیبه 
#مرد_میدان_باش
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

#انقلاب_فاطمی #شکوه_پایداری #چهل_سالگی_انقلاب #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #شجره_طیبه #مرد_میدان_باش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 2 months ago

13 Likes
0 Comments
0
📌مطالعه کتاب🌹 حیفا 🌹را به همه دوستان توصیه می کنم.
📌این کتاب پیرامون تلاش سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به منظور نفوذ در کشورهای عراق ،لیبی،افغانستان وعربستان از طریق نفوذ ۴ دختر یهودی به نامهای تامار، میتار،ماری و حیفا است در این کتاب به نقش حیفا در شکل دهی شخصیت ابوبکر البغدادی و محمد العدنانی از رهبران داعش در عراق اشاره شده و تلاشی پیرامون چگونگی شناسایی حیفا توسط رزمندگان جبهه مقاومت می پردازد و داستانی بسیار پرجذبه و پر کشش است که هر خواننده ای را به شوق انداخته و مطالعه کتاب را بدون وقفه تا انتها ادامه خواهید داد.
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی
#حیفا
#داعش
#ابوبکر_بغدادی
#محمد_العدنانی
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

مطالعه کتاب حیفا را به همه دوستان توصیه می کنم. این کتاب پیرامون تلاش سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به منظور نفوذ در کشورهای عراق ،لیبی،افغانستان وعربستان از طریق نفوذ ۴ دختر یهودی به نامهای تامار، میتار،ماری و حیفا است در این کتاب به نقش حیفا در شکل دهی شخصیت ابوبکر البغدادی و محمد العدنانی از رهبران داعش در عراق اشاره شده و تلاشی پیرامون چگونگی شناسایی حیفا توسط رزمندگان جبهه مقاومت می پردازد و داستانی بسیار پرجذبه و پر کشش است که هر خواننده ای را به شوق انداخته و مطالعه کتاب را بدون وقفه تا انتها ادامه خواهید داد. #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #حیفا #داعش #ابوبکر_بغدادی #محمد_العدنانی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 2 months ago

11 Likes
0 Comments
0
🔴 تیزر جذاب و هیجان انگیز رزمایش اقتدار ۹۷
#رزمایش_اقتدار97
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#چالش_دعوت_به_هوشیاری 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#مرد_میدان_باش 
#تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم
#تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند
#ارتش_مقتدر‌
#انقلاب_فاطمی
#نیروی_زمینی
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

تیزر جذاب و هیجان انگیز رزمایش اقتدار ۹۷ #رزمایش_اقتدار97 #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #چالش_دعوت_به_هوشیاری #ارتش_مردمی_انقلابی #مرد_میدان_باش #تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم #تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند #ارتش_مقتدر#انقلاب_فاطمی #نیروی_زمینی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 2 months ago

16 Likes
1 Comments
0
📹/ ارتش جمهوری اسلامی ایران در قاب تصویر 👈ویژه پدافندهوایی قرارگاه خاتم الانبياء (ص) جمهوری اسلامی ایران
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

/ ارتش جمهوری اسلامی ایران در قاب تصویر ویژه پدافندهوایی قرارگاه خاتم الانبياء (ص) جمهوری اسلامی ایران #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 2 months ago

25 Likes
0 Comments
0
🔴 تیزر جذاب و هیجان انگیز رزمایش اقتدار ۹۷
#رزمایش_اقتدار97
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#چالش_دعوت_به_هوشیاری 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#مرد_میدان_باش 
#تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم
#تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند
#ارتش_مقتدر‌
#انقلاب_فاطمی
#نیروی_زمینی
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar

تیزر جذاب و هیجان انگیز رزمایش اقتدار ۹۷ #رزمایش_اقتدار97 #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #چالش_دعوت_به_هوشیاری #ارتش_مردمی_انقلابی #مرد_میدان_باش #تا_کور_شوند_آنها_که_فکر_میکنند_از_انقلاب_دست_بر_میداریم #تا_کور_شوند_آنها_که_نمیتوانند_وحدت_ارتش_و_سپاه_را_ببینند #ارتش_مقتدر#انقلاب_فاطمی #نیروی_زمینی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar - 2 months ago

26 Likes
1 Comments
0
🎥رزمایش اقتدار ۹۷؛تیپ ۵۵ هوابرد نیروی زمینی ارتش
شناسایی،پاکسازی و انهدام دشمن
#نیروی_زمینی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

رزمایش اقتدار ۹۷؛تیپ ۵۵ هوابرد نیروی زمینی ارتش شناسایی،پاکسازی و انهدام دشمن #نیروی_زمینی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 2 months ago

19 Likes
0 Comments
0
🎥رزمایش اقتدار ۹۷؛تیپ ۵۵ هوابرد نیروی زمینی ارتش
شناسایی،پاکسازی و انهدام دشمن
#نیروی_زمینی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar

رزمایش اقتدار ۹۷؛تیپ ۵۵ هوابرد نیروی زمینی ارتش شناسایی،پاکسازی و انهدام دشمن #نیروی_زمینی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar - 2 months ago

24 Likes
0 Comments
0
📹/ ارتش جمهوری اسلامی ایران در قاب تصویر 👈ویژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبياء (ص) ارتش ج.ا.ا
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

/ ارتش جمهوری اسلامی ایران در قاب تصویر ویژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبياء (ص) ارتش ج.ا.ا #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 2 months ago

38 Likes
0 Comments
0
📹/ ارتش جمهوری اسلامی ایران در قاب تصویر 👈ویژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبياء (ص) ارتش ج.ا.ا
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

/ ارتش جمهوری اسلامی ایران در قاب تصویر ویژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبياء (ص) ارتش ج.ا.ا #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 2 months ago

22 Likes
2 Comments
0
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
#مرد_میدان_یاش 
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش

#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری #مرد_میدان_یاش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش - 2 months ago

11 Likes
0 Comments
0
فرمانده کل ارتش امیر سر لشکر موسوی: دشمنان باید در فصای مجازی دچار رعب شوند
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
#مرد_میدان_یاش 
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش
@rahghzar32

فرمانده کل ارتش امیر سر لشکر موسوی: دشمنان باید در فصای مجازی دچار رعب شوند #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری #مرد_میدان_یاش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش @rahghzar32 - 2 months ago

24 Likes
1 Comments
0
ارتش و سپاه تا نابودی رژیم صهیونیستی دست از دست هم در نمی آورند
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
#مرد_میدان_یاش 
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش

ارتش و سپاه تا نابودی رژیم صهیونیستی دست از دست هم در نمی آورند #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری #مرد_میدان_یاش #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش - 2 months ago

21 Likes
1 Comments
0
بزرگترین دزدی تاریخ
#دزد_بزرگ
#شاه_رفت
#خائن_بزرگ
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

بزرگترین دزدی تاریخ #دزد_بزرگ #شاه_رفت #خائن_بزرگ #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 2 months ago

9 Likes
0 Comments
0
📹/ برای شکار جنگنده های دشمن هم صیاد داریم هم شاهین 🔹تمرین های بدون اطلاع نیز بخشی از آزمایشهای سختگیرانه فرمانده هان رده بالا برای آزمودن ابزارهای موجود است بدین صورت که یک تیم بدون اطلاع موضع پدافندی با استفاده از وسائلی چون هواپیماهای بدون سرنشین به آن موضع نزدیک می شوند و سامانه پدافندی در معرض یک نفوذ واقعی قرار می گیرد
📸/ گزارش 
#پدافند_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری۳

/ برای شکار جنگنده های دشمن هم صیاد داریم هم شاهین تمرین های بدون اطلاع نیز بخشی از آزمایشهای سختگیرانه فرمانده هان رده بالا برای آزمودن ابزارهای موجود است بدین صورت که یک تیم بدون اطلاع موضع پدافندی با استفاده از وسائلی چون هواپیماهای بدون سرنشین به آن موضع نزدیک می شوند و سامانه پدافندی در معرض یک نفوذ واقعی قرار می گیرد 📸/ گزارش #پدافند_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری۳ - 2 months ago

16 Likes
0 Comments
0
#ارتش_مقتدر 📸/ #گزارش_تصویری از هشتمین #رزمایش اقتدار فداییان حریم ولایت

عکس: مسعود نظری محرابی
#رزمایش_نیروی_هوایی
#فداییان_حریم_ولایت
#نیروی_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
#ارتشی
#ارتشی_ام
@rahghzar32

#ارتش_مقتدر 📸/ #گزارش_تصویری از هشتمین #رزمایش اقتدار فداییان حریم ولایت عکس: مسعود نظری محرابی #رزمایش_نیروی_هوایی #فداییان_حریم_ولایت #نیروی_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری #ارتشی #ارتشی_ام @rahghzar32 - 2 months ago

395 Likes
4 Comments
0
📸/ گزارش تصویری از هشتمین رزمایش اقتدار فداییان حریم ولایت

عکس: مسعود نظری محرابی
#نیرو_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

📸/ گزارش تصویری از هشتمین رزمایش اقتدار فداییان حریم ولایت عکس: مسعود نظری محرابی #نیرو_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 2 months ago

23 Likes
0 Comments
0
📸/ گزارش تصویری از هشتمین رزمایش اقتدار فداییان حریم ولایت

عکس: مسعود نظری محرابی
#نیرو_هوایی
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

📸/ گزارش تصویری از هشتمین رزمایش اقتدار فداییان حریم ولایت عکس: مسعود نظری محرابی #نیرو_هوایی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 2 months ago

34 Likes
0 Comments
0
⭐️ مدرن ترین موزه غرب آسیا ⭐️
با فناوری های روز دنیا
گردشگری شبانه تا ساعت 24 🚗دسترسی آسان، پارکینگ، ون کافه، فروشگاه، پارک بازی
☎️ شماره تماس 02188657026 داخلی 881
🎟 تهیه بلیط با ۵۰ درصد تخفیف
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_ایران 
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_انقلابی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نهاجا#پدافند_هوایی_قرارگاه
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش 
#مرد_میدان_باش 
#خلبانان_شهید
#شهدای_ارتش
📡 @dorehamdige 💯
📡 @dorehamdige 💯

️ مدرن ترین موزه غرب آسیا ️ با فناوری های روز دنیا گردشگری شبانه تا ساعت 24 دسترسی آسان، پارکینگ، ون کافه، فروشگاه، پارک بازی ️ شماره تماس 02188657026 داخلی 881 🎟 تهیه بلیط با ۵۰ درصد تخفیف #ارتش_در_محضر_ولایت #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_ایران #ارتش_مقتدر #ارتش_انقلابی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نهاجا #پدافند_هوایی_قرارگاه #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #مرد_میدان_باش #خلبانان_شهید #شهدای_ارتش @dorehamdige @dorehamdige - 3 months ago

17 Likes
0 Comments
0
ارتش انقلابی: 👈معنویت محور 👈ولایت محور
👈امنیت آفرین 👈امیدآفرین
👈بصیرت مدار 👈اخلاق مدار
👈تحول گرا 👈مردم یار
👈توانمند در رزم 👈مقتدر
👈هم افزا 👈خود کفا
👈دشمن ستیز 👈خودباور
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
📡 @dorehamdige 💯
📡 @dorehamdige 💯
📡 @dorehamdige 💯

ارتش انقلابی: معنویت محور ولایت محور امنیت آفرین امیدآفرین بصیرت مدار اخلاق مدار تحول گرا مردم یار توانمند در رزم مقتدر هم افزا خود کفا دشمن ستیز خودباور #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @dorehamdige @dorehamdige @dorehamdige - 3 months ago

10 Likes
0 Comments
0
📹/ ویژه تیپ ۴۵ نیرومخصوص واکنش سریع خاتم الانبياء(ص) نزاجا 🔻تیپ ۴۵ تکاور بعد از تیپ ۶۵ تکاوران نزاجا (نوهد)، یکی از قدرتمندترین تیپ های ممتاز و مستقل کماندویی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی محسوب می شود که به عنوان یک نیروی واکنش سریع متناسب با تهدیدات روز منطقه، آموزشهای لازم تاکتیکی و عملیاتی را دیده است و در شرایط مختلف اقلیمی و آب و هوایی اعم از مناطق خشک و کویری، کوهستانی، جنگلی، رملی و... توانایی اجرای عملیات را دارد .
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_ایران 
#ارتش_مردمی 
#ارتش_سایبری 
#امنیت_امروز_اتفاقی_نیست 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#تکاور
#تی_۴۵_شوشتر
#نیروی_زمینی 
#نیروی_زمینی_ارتش

/ ویژه تیپ ۴۵ نیرومخصوص واکنش سریع خاتم الانبياء(ص) نزاجا تیپ ۴۵ تکاور بعد از تیپ ۶۵ تکاوران نزاجا (نوهد)، یکی از قدرتمندترین تیپ های ممتاز و مستقل کماندویی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی محسوب می شود که به عنوان یک نیروی واکنش سریع متناسب با تهدیدات روز منطقه، آموزشهای لازم تاکتیکی و عملیاتی را دیده است و در شرایط مختلف اقلیمی و آب و هوایی اعم از مناطق خشک و کویری، کوهستانی، جنگلی، رملی و... توانایی اجرای عملیات را دارد . #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_ایران #ارتش_مردمی #ارتش_سایبری #امنیت_امروز_اتفاقی_نیست #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_مردمی_انقلابی #تکاور #تی_۴۵_شوشتر #نیروی_زمینی #نیروی_زمینی_ارتش - 3 months ago

45 Likes
0 Comments
0
ارتش انقلابی: 👈معنویت محور 👈ولایت محور
👈امنیت آفرین 👈امیدآفرین
👈بصیرت مدار 👈اخلاق مدار
👈تحول گرا 👈مردم یار
👈توانمند در رزم 👈مقتدر
👈هم افزا 👈خود کفا
👈دشمن ستیز 👈خودباور
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری
@rahghzar32

ارتش انقلابی: معنویت محور ولایت محور امنیت آفرین امیدآفرین بصیرت مدار اخلاق مدار تحول گرا مردم یار توانمند در رزم مقتدر هم افزا خود کفا دشمن ستیز خودباور #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری @rahghzar32 - 3 months ago

9 Likes
0 Comments
0
ارتش انقلابی: 👈معنویت محور 👈ولایت محور
👈امنیت آفرین 👈امیدآفرین
👈بصیرت مدار 👈اخلاق مدار
👈تحول گرا 👈مردم یار
👈توانمند در رزم 👈مقتدر
👈هم افزا 👈خود کفا
👈دشمن ستیز 👈خودباور
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

ارتش انقلابی: معنویت محور ولایت محور امنیت آفرین امیدآفرین بصیرت مدار اخلاق مدار تحول گرا مردم یار توانمند در رزم مقتدر هم افزا خود کفا دشمن ستیز خودباور #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 3 months ago

291 Likes
3 Comments
0
شهید مدافع حرم ارتش سید مهدی جودی ثانی
#شهدای_مدافع_حرم
#شهدای_شاخص_ارتش
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

شهید مدافع حرم ارتش سید مهدی جودی ثانی #شهدای_مدافع_حرم #شهدای_شاخص_ارتش #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 3 months ago

32 Likes
1 Comments
0
ارتش انقلابی: 👈معنویت محور 👈ولایت محور
👈امنیت آفرین 👈امیدآفرین
👈بصیرت مدار 👈اخلاق مدار
👈تحول گرا 👈مردم یار
👈توانمند در رزم 👈مقتدر
👈هم افزا 👈خود کفا
👈دشمن ستیز 👈خودباور
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

ارتش انقلابی: معنویت محور ولایت محور امنیت آفرین امیدآفرین بصیرت مدار اخلاق مدار تحول گرا مردم یار توانمند در رزم مقتدر هم افزا خود کفا دشمن ستیز خودباور #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 3 months ago

22 Likes
0 Comments
0
نماهنگ همدلی تقدیم به ملت بصیر و قهرمان ایران بمناسبت سالگرد حماسه 9 دیماه و شکست فتنه‌گران
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_ایران 
#امنیت_امروز_اتفاقی_نیست 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#نهم_دی 
#بصیرت 
@rahghzar32

نماهنگ همدلی تقدیم به ملت بصیر و قهرمان ایران بمناسبت سالگرد حماسه 9 دیماه و شکست فتنه‌گران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_ایران #امنیت_امروز_اتفاقی_نیست #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_مردمی_انقلابی #نهم_دی #بصیرت @rahghzar32 - 3 months ago

13 Likes
0 Comments
0
ر📹/ویژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبياء(ص) 🔹بر این نبرد نا برابر از کف مده عشق و یقین را
🔹آخر به دشمن می چشانیم والله و خیرو الماکرین را
🔹 اکنون که وقت امتحان است ما با شهیدان هم صداییم
🔹 در این نبرد نا برابر فاتح به اذن الله مائیم
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_ایران 
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_انقلابی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نهاجا#پدافند_هوایی_قرارگاه
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش 
#مرد_میدان_باش 
#خلبانان_شهید
# شهدای_ارتش

ر/ویژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبياء(ص) بر این نبرد نا برابر از کف مده عشق و یقین را آخر به دشمن می چشانیم والله و خیرو الماکرین را اکنون که وقت امتحان است ما با شهیدان هم صداییم در این نبرد نا برابر فاتح به اذن الله مائیم #ارتش_در_محضر_ولایت #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_ایران #ارتش_مقتدر #ارتش_انقلابی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نهاجا #پدافند_هوایی_قرارگاه #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #مرد_میدان_باش #خلبانان_شهید # شهدای_ارتش - 3 months ago

18 Likes
0 Comments
0
⭐️ مدرن ترین موزه غرب آسیا ⭐️
با فناوری های روز دنیا
گردشگری شبانه تا ساعت 24 🚗دسترسی آسان، پارکینگ، ون کافه، فروشگاه، پارک بازی
☎️ شماره تماس 02188657026 داخلی 881
🎟 تهیه بلیط با ۵۰ درصد تخفیف
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_ایران 
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_انقلابی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نهاجا#پدافند_هوایی_قرارگاه
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش 
#مرد_میدان_باش 
#خلبانان_شهید
#شهدای_ارتش
@rahghzar۳۲

️ مدرن ترین موزه غرب آسیا ️ با فناوری های روز دنیا گردشگری شبانه تا ساعت 24 دسترسی آسان، پارکینگ، ون کافه، فروشگاه، پارک بازی ️ شماره تماس 02188657026 داخلی 881 🎟 تهیه بلیط با ۵۰ درصد تخفیف #ارتش_در_محضر_ولایت #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_ایران #ارتش_مقتدر #ارتش_انقلابی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نهاجا #پدافند_هوایی_قرارگاه #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #مرد_میدان_باش #خلبانان_شهید #شهدای_ارتش @rahghzar ۳۲ - 3 months ago

27 Likes
1 Comments
0
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#امیر_سرلشکر_سید_عبدالرحیم_موسوی
#ارتش_مقتدر 
#نظریه
#امام_خامنه_ای 
#ارتشی 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#چالش_دعوت_به_هوشیاری 
#مرد_میدان_باش 
#ارتش_در_محضر_ولایت

#ارتش_مردمی_انقلابی #امیر_سرلشکر_سید_عبدالرحیم_موسوی #ارتش_مقتدر #نظریه #امام_خامنه_ای #ارتشی #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #چالش_دعوت_به_هوشیاری #مرد_میدان_باش #ارتش_در_محضر_ولایت - 3 months ago

735 Likes
16 Comments
0
📹/ویژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبياء(ص) 🔹بر این نبرد نا برابر از کف مده عشق و یقین را
🔹آخر به دشمن می چشانیم والله و خیرو الماکرین را
🔹 اکنون که وقت امتحان است ما با شهیدان هم صداییم
🔹 در این نبرد نا برابر فاتح به اذن الله مائیم
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_ایران 
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_انقلابی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نهاجا#پدافند_هوایی_قرارگاه
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش 
#مرد_میدان_باش 
#خلبانان_شهید
# شهدای_ارتش
@rahghzar۳۲

/ویژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبياء(ص) بر این نبرد نا برابر از کف مده عشق و یقین را آخر به دشمن می چشانیم والله و خیرو الماکرین را اکنون که وقت امتحان است ما با شهیدان هم صداییم در این نبرد نا برابر فاتح به اذن الله مائیم #ارتش_در_محضر_ولایت #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_ایران #ارتش_مقتدر #ارتش_انقلابی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نهاجا #پدافند_هوایی_قرارگاه #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #مرد_میدان_باش #خلبانان_شهید # شهدای_ارتش @rahghzar ۳۲ - 3 months ago

43 Likes
0 Comments
0
🔴 قسمت شانزدهم بهترین خلبان فانتوم جهان #شهید_خلعتبری #دردانه_های_ایران_اسلامی
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_ایران 
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_انقلابی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نهاجا
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش 
#مرد_میدان_باش 
#خلبانان_شهید
# شهدای_ارتش
@rahghzar۳۲

قسمت شانزدهم بهترین خلبان فانتوم جهان #شهید_خلعتبری #دردانه_های_ایران_اسلامی #ارتش_در_محضر_ولایت #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_ایران #ارتش_مقتدر #ارتش_انقلابی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نهاجا #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #مرد_میدان_باش #خلبانان_شهید # شهدای_ارتش @rahghzar ۳۲ - 3 months ago

39 Likes
1 Comments
0
#خشاب_های_خالی

روایتی از شجاعت و جسارت تیپ نیرو مخصوص ارتش به فرماندهی سرلشکر شهید #مصطفی_اطاعتی در روز تشییع جنازه استاد نجات اللهی ونقش ارتش در پیروزی انقلاب 
با حضور اسطوره جنگ های چریکی
 #امیر_سرتیپ_بیژن_پارسا و تعدادی از پیشکسوتان عزیز #نوهد 
پخش مستند #خشاب‌های_خالی فردا 97/10/4 بعد از #خبر_ساعت۱۹ از #شبکه_یک 
این مستند نگاه متفاوتی نسبت به عملکرد نیروهای ویژه که اوج آن در تشییع جنازه #استاد_کامران_نجات‌اللهی است، دارد.... حقایقی از نقش #ژنرال_های_آمریکایی در به شهادت رساندن مردم بیگناه که برای اولین بار در این مستند بیان می شود. 
#پنجم_دی سالروز شهادت #استاد_کامران_نجات_اللهی

تهیه شده در واحد مستند عمار
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم
#ارتش_ایران 
#ارتش_در_محضر_ولایت
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_مقتدر 
#نیروی_زمینی 
#نوهد 
#کلاه_سبزها
#تیپ_۶۵_نوهد

#خشاب_های_خالی روایتی از شجاعت و جسارت تیپ نیرو مخصوص ارتش به فرماندهی سرلشکر شهید #مصطفی_اطاعتی در روز تشییع جنازه استاد نجات اللهی ونقش ارتش در پیروزی انقلاب با حضور اسطوره جنگ های چریکی #امیر_سرتیپ_بیژن_پارسا و تعدادی از پیشکسوتان عزیز #نوهد پخش مستند #خشاب ‌های_خالی فردا 97/10/4 بعد از #خبر_ساعت۱۹ از #شبکه_یک این مستند نگاه متفاوتی نسبت به عملکرد نیروهای ویژه که اوج آن در تشییع جنازه #استاد_کامران_نجات ‌اللهی است، دارد.... حقایقی از نقش #ژنرال_های_آمریکایی در به شهادت رساندن مردم بیگناه که برای اولین بار در این مستند بیان می شود. #پنجم_دی سالروز شهادت #استاد_کامران_نجات_اللهی تهیه شده در واحد مستند عمار #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_ایران #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_مقتدر #نیروی_زمینی #نوهد #کلاه_سبزها #تیپ_۶۵_نوهد - 3 months ago

28 Likes
0 Comments
0
Razve:
♦️نگهبان درب فرودگاه اهواز از ورود او به داخل ممانعت کرد، او بدون اهانت به نگهبان برگشت و در آن گرمای سوزان حدود نیم ساعت روی جدول نشست.
به بنده حقیر، مسؤل وقت فرودگاه، اطلاع دادند دم درب مهمان داری!
🔸رفتم و با کمال تعجب شهیدعباس بابایی را دیدم که راحت روی زمین نشسته، پس از سلام عرض کردم جناب بابایی چرا تو این گرما اینجا نشستی.؟ 🔹خیلی آرام و متواضع پاسخ داد: این نگهبان بنده خدا گفت هواپیما روی باند است و شما نمی توانی وارد شوی، من هم منتظر ماندم، مانع پرواز نشوم.
در صورتیکه شهید بابایی فرمانده معاون عملیات وقت نهاجا بودند.
 نه به نگهبان اهانت کرد و نه خواستار تنبیه او، بلکه از من خواست که نگهبان را مورد تشویق قرار دهم.
درست مثل نماینده سراوان!'
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_ایران 
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_انقلابی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نهاجا
#در_غبار_فتنه_ساکت_نباش 
#مرد_میدان_باش 
@rahghzar۳۲

Razve: ️نگهبان درب فرودگاه اهواز از ورود او به داخل ممانعت کرد، او بدون اهانت به نگهبان برگشت و در آن گرمای سوزان حدود نیم ساعت روی جدول نشست. به بنده حقیر، مسؤل وقت فرودگاه، اطلاع دادند دم درب مهمان داری! رفتم و با کمال تعجب شهیدعباس بابایی را دیدم که راحت روی زمین نشسته، پس از سلام عرض کردم جناب بابایی چرا تو این گرما اینجا نشستی.؟ خیلی آرام و متواضع پاسخ داد: این نگهبان بنده خدا گفت هواپیما روی باند است و شما نمی توانی وارد شوی، من هم منتظر ماندم، مانع پرواز نشوم. در صورتیکه شهید بابایی فرمانده معاون عملیات وقت نهاجا بودند. نه به نگهبان اهانت کرد و نه خواستار تنبیه او، بلکه از من خواست که نگهبان را مورد تشویق قرار دهم. درست مثل نماینده سراوان!' #ارتش_در_محضر_ولایت #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_ایران #ارتش_مقتدر #ارتش_انقلابی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نهاجا #در_غبار_فتنه_ساکت_نباش #مرد_میدان_باش @rahghzar ۳۲ - 3 months ago

50 Likes
2 Comments
0
📌مطالعه کتاب🌹 حیفا 🌹را به همه دوستان توصیه می کنم.
📌این کتاب پیرامون تلاش سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به منظور نفوذ در کشورهای عراق ،لیبی،افغانستان وعربستان از طریق نفوذ ۴ دختر یهودی به نامهای تامار، میتار،ماری و حیفا است در این کتاب به نقش حیفا در شکل دهی شخصیت ابوبکر البغدادی و محمد العدنانی از رهبران داعش در عراق اشاره شده و تلاشی پیرامون چگونگی شناسایی حیفا توسط رزمندگان جبهه مقاومت می پردازد و داستانی بسیار پرجذبه و پر کشش است که هر خواننده ای را به شوق انداخته و مطالعه کتاب را بدون وقفه تا انتها ادامه خواهید داد.
بیان خاطره ای از شهید امام الهی از زبان امیر سرلشگر موسوی ف کل ارتش جمهوری اسلامی ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی
#حیفا
#داعش
#ابوبکر_بغدادی
#محمد_العدنانی
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

مطالعه کتاب حیفا را به همه دوستان توصیه می کنم. این کتاب پیرامون تلاش سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به منظور نفوذ در کشورهای عراق ،لیبی،افغانستان وعربستان از طریق نفوذ ۴ دختر یهودی به نامهای تامار، میتار،ماری و حیفا است در این کتاب به نقش حیفا در شکل دهی شخصیت ابوبکر البغدادی و محمد العدنانی از رهبران داعش در عراق اشاره شده و تلاشی پیرامون چگونگی شناسایی حیفا توسط رزمندگان جبهه مقاومت می پردازد و داستانی بسیار پرجذبه و پر کشش است که هر خواننده ای را به شوق انداخته و مطالعه کتاب را بدون وقفه تا انتها ادامه خواهید داد. بیان خاطره ای از شهید امام الهی از زبان امیر سرلشگر موسوی ف کل ارتش جمهوری اسلامی ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #حیفا #داعش #ابوبکر_بغدادی #محمد_العدنانی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 3 months ago

38 Likes
2 Comments
0
بیان خاطره ای از شهید امام الهی از زبان امیر سرلشگر موسوی ف کل ارتش جمهوری اسلامی ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_در_محضر_ولایت 
#ارتش_ایران 
#ارتش
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_سایبری

بیان خاطره ای از شهید امام الهی از زبان امیر سرلشگر موسوی ف کل ارتش جمهوری اسلامی ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_در_محضر_ولایت #ارتش_ایران #ارتش #ارتش_مقتدر #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_سایبری - 3 months ago

67 Likes
1 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.